Unga aktivister talar ut

I australiensiska The Age skriver idag Anna Rose att unga måste ta över ledningen när det gäller klimatpolitiska åtgärder. I början av artikeln citeras då tolvåriga Severn Suzuki, som vid konferensen i Rio år 1992, sa: ”Losing a future is not like losing a few points on the stock market.”
Bortsett från det uppenbara att man inte kan förlora det man inte har, berättar inte artikeln om Severn har en pappa som heter David och bor i Canada.
Anna Rose är en ung klimataktivist. Förra veckan höll hon ett tal för NSW United Nations Youth Association, och berättade då om Bangladesh och de konsekvenser som klimatförändring kommer att ha för Bangladesh befolkning. 147 miljoner, och nästan hela landet ligger mindre än 10 meter över havsnivån. Om havet stiger mer än en meter kommer en femtedel av Bangladesh att försvinna, skriver Anna Rose. Allt annat lika, vill säga, eftersom floddeltat byggs hela tiden upp av sediment infrån landet. Och ett rikare, mer industrialiserat Bangladesh skulle kanske inte drabbas lika hårt av eventuella förändringar i havsnivån. Men många tänker inte så mångfacetterat.
Jordens klimat och våra samhällen styrs av många faktorer som interagerar och förstärker resp. försvagar varandra. Ändrar man på en parameter så kommer även andra att påverkas. Dock inte nödvändigtvis i negativ riktning. Att modellera fram en framtid torde vara nästintill omöjligt. Hittills har vi blivit både rikare och friskare, och även i fattiga länder minskar fattigdomen. Kostnader för konsekvenserna av klimatförändring grundar sig på dagens situation och tar inte hänsyn till framtida utveckling.
Efter sitt tal fick Anna Rose en fråga av en student, vars släkt bor i Bangladesh. ”Hur länge dröjer det innan havet stiger?”, undrade denna. Och Anna skriver att ”det krossade hennes hjärta att säga att detta beror helt och hållet på vad världens regeringar gör för att minska växthusföroreningarna”.
Bortsett från det faktum att jag anser klimathotet och koldioxidens roll vara överdrivna, hur naivt är det inte att tro att vi kan kontrollera klimatet genom att styra utsläppen av växthusgaser? Dessa gaser är bara en enda parameter som påverkar det komplexa klimatsystemet och vi har ingen aning om vad en minskning av utsläppen kan leda till. Vore det i så fall inte bättre att i stället för att lägga miljarder kronor på handel med utsläppsrätter etc. lägga de pengarna på åtgärder som vi VET har en effekt? För att klimatet kommer att fortsätta att förändras kan vi definitivt vara säkra på.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Så länge Hansen och Gore får stå oemotsagda i skolorna lär ungdomen få just denna begränsade kunskap med åtföljande inställning.

 2. Kjell_A Jönsson

  Barn är en tacksam målgrupp för CO2-troende,  jämför med gamla tiders söndagsskolor.
  Det förhållandet, att  Al Gore´s film efter utslag i ”High Court” inte får visas i de engelska skolorna utan att de vetenskapligt mest felaktiga slutsatserna  i filmen  belyses i nio punkter, är inte känt bland allmänheten i Sverige.
  Är det någon här i bloggar-gänget som är insatt i den svenska lagstiftningen avseende undervisningsmaterial?
  Kjell-A  Jönsson
   

 3. Steve

  Sydney Morning Herald har likartad skrämmande, eh, information, publicerad online igår i Nature Geoscience (inget nytt där):  
  IPCC slog 2007 fast att havsytan kommer att stiga 18 à 59 cm till 2100.  (Skillnaden beror på hur lydiga vi är med att avgasa oss.)  ’Den stigande havsnivån kommer att utradera flera ö-nationer, och säkert också leda till förödelse i deltaområden i Afrika och Asien där massor av fattiga bor.  Studier har nu visat att den smältande isen på Grönland och västra Antarktis kommer att leda till ännu högre havsnivå, en meter eller mer.’
  Forskare i Florida har undersökt följderna för USA:  ”Detta innebär en snabbt stigande havsnivå i nordöstra USA” !  Se där, du skeptiker!  Det  hade du inte räknat med!   SMH rubricerar:  ”Wall Street set for another big dive”
  http://www.smh.com.au/environment/global-warming/wall-street-set-for-another-big-dive-20090316-8z2y.html
  För närvarande torde havsnivån stiga med cirka 3 mm om året.  Tuvalu…   Maldiverna…. Men vänta bara!  Snart så…!  Om nu inte den där f-b-de verkligheten vore.

 4. L

  Undrar hur dom räknar havsnivåhöjningar? Stränderna är ju inte lodräta bergväggar, så rimligtvis borde man ta hänsyn till att vattenytan ökar för varje mm och att markytan ökar sitt upptag..?

 5. Gunnar Littmarck

  Vill världens befolkning att havens yta inte ökar duger det att spola tillbaka jorderosionen.
  I Sverige förbjuder naturvårdsverket kommuner som drabbas av  att havet äter upp kusten, återspolning av sand.
  Fyll innanhav i världen och skapa nya, varför inte en stor sötvattensjö i Sahara?
  Muddra alla floddeltan så där det nu är 80-500m djupt tillåts det fri utvinning av bottensediment.
  Men snart kommer frågan hur mycket ska världshaven få sjunka?

 6. Anders L.

  Kjell A Jönsson #2,
  Och vad de ”nio punkterna” innebar är säkert ännu mindre känt, men bl a innefattade de
  – i filmen sägs att havet kan stiga med 6 meter om Grönland smälter. Detta stämmer, men det går inte så fort som man kan förledas tro av filmen.
  – enligt filmen finns det risk för att snabb avsmältning av Grönland kan få Golfströmmen att stängas av, men på sin höjd kan den komma att bromsas ned
  – det är inte bevisat att snösmältningen på Kilimanjaro beror enbart på AGW
  – det är inte bevisat att uttorkningen av Tchad-sjön beror enbart på AGW
  – det är inte bevisat att blekningen av korallreven beror enbart på AGW; det kan också vara föroreningar som åstadkommit det
  – det finns inga bevis för att någon isbjörn har drunknat pga minskningen av is i Arktis
  Domaren höll alltså med Al Gore i princip, men han hade anmärkningar på några i hans tycke osäkra slutledningar.

 7. Gunnar Littmarck

  Anders L
  Har inte du lagt till ”enbart”?
  Annars kan vi ju blåsa av de farorna då världen inte har någon AGW längre då nettoeffekten tycks vara aningen negativ  de sista åren.
  Jag tror att klimatorade biter sig i foten då de kör med så många argument som är på så låg nivå att en normalbegåvad tonåring med enkelhet finner felen.
  Kan ni inte fokusera på det som går att finna tecken på?
  Det finns enormt många negativa verkningar av dagens fossilförbränning, borde inte de räcka?
  Vem vinner på att läga tyngen på den faktor ingen på minsta vis kan styrka?
  Om du ska evakuera ett brinnade hus behövs inga argument som inte går att styrka.
  Fast det är ju klart, då faller alla kommunala ansträngningar och omläggningar för att hindra den globala klimatkatastrofen.
  Då går det inte att subventionera vindkraft eller beskatta CO2 utsläpp.
  Du vet vad jag tror är de egentliga drivkrafterna…
  Vorde det bara att konkurrera ut fossilförbränning är det ju, enkelt billigt och konstruktivt.

 8. Steve

  Kardinal Pell från Sydney intervjuas i Catholic World Report (Bathgate, ND) om klimatskräcken som religion,  ”Global Warming and Pagan Emptiness”:
  ”Idag tycks massmedia, politikerna, många inom kyrkan, och folk i allmänhet, ha tagit till sig även de mer långsökta påståendena om människoframkallad klimatförändring som vore det en ny religion.”
  ”Om en offentlig person idag vågar ifrågasätta det som blivit en grön fundamentalistisk religion, ses detta som rent kätteri.  Upprörda ledare och insändare visar detta tydligt nog.”
  http://catholicworldreport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:gilchristjan2008&catid=35:cwr2008&Itemid=58
  (Men ni infödda svennar, särskilt ni AGW-troende, klarar väl inte av att läsa sådant, gudlösa som ni är… ”I varje fall mitt liv är då utan djupare mening. Så det så.”  Eller hur?) 

 9. Red Hansen

  Fler sådana präster!

 10. Andreas Wiklund

  Jag undrar bara varför det skulle vara naivt att lyssna på vetenskapen  när det gäller vetenskapliga frågor.
  Har möjligen bloggare och tankesmedjor större kompetens när det gäller klimat och meterologi?

 11. Andreas W: Hej och välkommen hit! Det är absolut inte naivt att lyssna på vetenskapen. Däremot kan det vara en smula naivt att tro på allt som sägs i media. Mycket av innehållet på den här bloggen vänder sig mot den alarmism som drivs av våra massmedia. På forskarfronten är meningarna delade. Det finns sn stor grupp som stödjer AGW-teorin och det finns de som är emot den. Vilket är helt enligt vetenskapens principer.