Svenskarna – världens näst mest indoktrinerade folk

Vad som slagit mig när jag resor utomlands är de stora skillnaderna mellan Sverige och andra länder i klimatfrågan. Varför är det så ensidigt i Sverige och varför tycker alla så lika? Varför ska just Sverige späka sig och gå före? Det finns många frågor förutom klimatfrågan där svenska åsikter sticker ut (t.ex. genustokerierna, invandringen) men då jag bevakar klimatfrågorna i Sverige och utomlands ska jag försöka hålla mig till dem.

Om du undrar varför vi bara är det näst mest indoktrinerade folket så beror det på att jag anser att Nordkorea är värre. Kommunistiska stater använder av tradition terror för att genomdriva sin propaganda och avvikande åsikter rensas helt enkelt ut genom fångläger eller avrättningar.

Vilhelm Mobergs ord är läsvärda och gäller definitivt klimatfrågan och Sverige: I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.

Tillbaka till Sverige och varför det ser ut som det gör här. Vi har ett antal samverkande faktorer som driver indoktrineringen.

Politiska klassen önskar öka sin makt och här passar klimatfrågan bra. Men detta gäller även utomlands – vad är det som skiljer? Jo, i Sverige saknas en tydlig fungerade opposition och alla partier tycker ungefär lika. I stort sett alla skillnader trianguleras bort. Inget parti tycker annorlunda i klimatfrågan utan hänvisar till det politiskt korrekta. Ett par riksdagsmän har avvikande åsikter men inget parti. Sen har Miljöpartiet och Centerpartiet klimatfrågan som profilfrågor. Som exempel på att partierna tycker lika kan man ställa sig frågan – vilket parti vill ha en mindre stat med lägre skatter och därigenom ge individen mer frihet?

De stora partierna i Sverige är mycket toppstyrda. För att komma med ska du helst gå den långa vägen via ungdomsförbunden. Några utbildningsmeriter behövs inte. Utbildningsnivån är skrämmande låg. Det verkar som om de flesta politiker tror att vindkraften kan komma att ersätta kärnkraften. Granskar man det hela så ser man att det inte går då vindkraften inte är en baskraft.

Målet för klimatpolitiken i Sverige är att kontrollera (socialisera) individen,och öka politikernas makt via högre skatter. Talet att Sverige ska ”gå före” så andra länder följer efter är hybris och avsett som retorik för den inhemska befolkningen. Andra länder kommer inte följa oss speciellt som våra ”klimatåtgärder” är meningslösa.

I utlandet så finns det ofta en fungerade opposition som vågar säga emot den officiella politiskt korrekta linjen samt akademiska meriter väger högre för att bli politiker.

Media och journalister i Sverige fungerar som maktens megafoner och har upphört att vara granskande. En gång i tiden kallades media för den tredje statsmakten. Sveriges Television och Sveriges Radio granskar alltid politiken från ett rödgrönt perspektiv. För att hålla något demokratiskt sken uppe har man tillsatt en Granskningsnämnd som består av ett antal politiska PK-människor. I klimatfrågan gäller att klimathotsskeptiska åsikter inte alls får komma fram. Några enstaka insändare tillåts i viss landsortpress men i de stora tidningarna är klimathotsskeptiker portade. Ser man till journalistkåren så är den starkt vinklad åt det gröna eller röda hållet. Som ”klimatexpert” inbjuds nästan alltid klimathotaren agronomen Johan Rockström.

Jämfört med utlandet så är det stor skillnad. Där finns alltid några tidningar som i klimatfrågan tar upp klimathotsskeptikernas åsikter. I Sverige gäller nästan total likformighet. I Sverige använder tidningarna s.k. kampanjjournalistik. Sanningen betyder inget utan journalisternas uppgift är att indoktrinera folk. Jämför detta med kvalitetstidningen Die Zeit i Tyskland.

Myndigheterna används av politiska klassen för att få ut sin propaganda på skattebetalarnas bekostnad. Vi kan ta Naturvårdsverket som i klimatfrågan driver massa kampanjer för att indoktrinera folket.

pulka

 

Foto Peter Stilbs

Jag har tidigare skrivit om Naturvårdsverkets slöseri med skattemedel och deras lögnakatiga kampanj. En hel rad myndigheter samarbetar med Länsstyrelserna och NGO:er och politkerna vräker ut pengar till dessa i ”klimatanpassningens” namn. Betrakta denna ”Klimatanpassningsportal” där SMHI, Energimyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Boverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen….. samverkar. Naturligtvis finns man med på Almedalen och har där bjudit in Anders Wijkman och Stockholm Environment Institute. Suck!

Vidare har Naturvårdsverket ett seminarium om omställning av ekonomin pga av ”klimatförändringar” i höst. Inbjudna talare är …….Anders Wijkman och Stockholm Environment Institute!  Naturvårdsverket gör också reklam för att vi ska äta mindre kött [länk].

Naturvårdsverket försöker skrämma oss ordentligt så de drar till med att temperaturen på vintern ska bli 2-9 grader varmare i slutet av seklet jämfört med 1961-1990. Som stöd finns modeller från SMHI. Ingenstans redovisar Naturvårdsverket eller någon annan myndighet att globala temperaturen stått stilla i 17 år.

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

H.L. Mencken

Tusentals byråkrater arbetar med detta och politikerna öser pengar över de olika myndigheterna i klimatets namn. Detta samtidigt som våra gamla inte får en ordentlig frukost. Exempel på hur pengarna slösas bort på ”klimatanpassning” och klimatbluffen kan du se här. För 2014: Lantmäteriet 40 Mkr, SGI 12 Mkr, Länsstyrelsen Uppsala län 33 Mkr, SMHI 13 Mkr….

Åsiktskorridoren är i Sverige extremt smal och avvikande åsikter tolereras inte. Man lyssnar inte ens eller vill debattera med de som ligger utanför det tunna PK-spektrat.

Mobbing används för att tysta motståndarna. I klimatfrågan styr politikerna anslagen till universitet och högskolor och kan på så sätt politisera forskningen så den producerar ”rätt” resultat. Annan mobbing är när politisk våld används eller folk blir av med jobben för sina åsikters skull. Klimathotsskeptiker i Sverige har ännu inte drabbats av politiskt våld utan det är mest Sverigedemokrater. Men fallet Lennart Bengtsson visar hur klimathotare mobbar och svensk media helt förtiger detta.

l_bengtsson_times

NGO:er (fristående organisationer) såsom WWF och Greenpeace har på senare tid kopplats ihop med politiska klassen. Kungen är t.ex. ordförande WWF:s svenska förtroenderåd. WWF bidrar med det fjantiga ”Earth Hour” som naturligtvis många svenska politiker hoppar på. Man kan säga att politiker göder NGO:er som i sin tur göder sina egna. WWF ska få 180 Mkr av politikerna (SIDA) 2014-2016 för att ”stärka civilsamhället på Borneå, Madagaskar…” WWF har ”fört dialoger med myndigheter för att diskutera möjligheter och hinder för att utveckla mer hållbara dieter i Sverige” [länk] Politikerna vill kontrollera vad du äter och de gröna hatar kött – dra sen dina egna slutsatser. 

Skolor/förskolor är viktiga för indoktrinering. Barn är lättpåverkade. Här kan du se vilka som deltog i Earth Hour. Göran Fröjd har skrivit utmärkt om hur svenska förskolebarn ska omvandlas till aktivister i statens tjänst. De svenska lärarna har av tradition varit lojala mot statens åsikter. Drevet mot friskolor beror mycket av att vänstern vill ha åsiktskontroll.

Universitet/högskolor är också viktiga för att indoktrinera de unga. Professorerna som tillsätts ska helst vara politiskt korrekta. Detta verkar väga tyngre än akademiska meriter.

Näringslivet har i stort accepterat politikernas linje i klimatfrågan. Som belöning får man subventioner av ”miljöbilar”, vindkraftverk m.m.. Etanolfiaskot verkar ha gått näringslivet spårlöst förbi. Kortsiktigt är politiska bidrag en affärsmöjlighet för bolag. Långsiktigt sätts marknadskrafterna ur spel och landet blir fattigare. Vi får se hur glada industrin blir när elpriset rusar i höjden efter valet när ett par kärnkraftsverk troligen läggs ner. Som Lenin sa: Det sista kapitalisten säljer är det rep han ska hängas med.

Framtidshoppet är att fler svenskar följer utländsk media och att vi reser mer. Än så länge verkar det omöjligt att hindra svenskar att komma åt information utanför gränserna. Men om politiska adeln fick chansen skulle de ta den. Glöm inte Birgitta Dahl Maj-Britt Theorin (s) och hennes förslag om förbud mot parabolantenner. Det talas också om att reglera Internet pga av näthat. Dessutom kan vi om några månader få en regering bestående av bl.a. f.d. kommunister. I själen är de flesta i Vänsterpartiet säkert kommunister men håller tyst om det.

Själv tror jag att klimatbluffen kommer att sakta självdö när allt fler länder hoppar av. Sen kommer de ekonomiska realiteterna tvinga Sverige att överge klimatbluffen. Men dit har vi minst 10-20 år. Vi kan inte överleva som välfärdsnation genom att odla närproducerade morötter åt varandra.

Avslutar med ytterligare ett Menckencitat som absolut gäller klimathotsskeptiker: ”In a world full of deceit, telling the truth becomes a revolutionary act”.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lejeune

  Det finns ett Dansk initiativ som tar en titt på Sverige utifrån Danskt horisont, programmet kallas ”Danmarks Röst”, som produceras av ”www.radio24syv.dk”.
  Programserien avhandlar några av de frågor där vi Svenskar ter oss extrema vid en internationell jämförelse. Dom sänder ett program om dagen på en knapp timma. Hittills har invandringen varit i fokus, men fler ämnen har utlovats, sådana råder det som bekant ingen akut brist på:

  http://arkiv.radio24syv.dk/channel/9874462/danmarks-rost

 2. Först en språkdetalj: Det heter väl ”rusar i höjden” och inte ”rasar i höjden”?

  Sedan en till: Vi borde kalla dem GONGO, inte NGO. Det finns två alternativ till vad GONGO betyder, men de passar båda bra in på de flesta så kallade miljöorganisationer. Endera betyder det ”Government-organized non-governmental organization” eller så ”Government-operated non-governmental organization”. De får pengar av staten och mer eller mindre klara direktiv därifrån vad de ska tycka i olika frågor. De bedriver kampanjer för politikernas räkning och med deras stöd. Fristående från staten är de definitivt inte. Snarare inofficiella myndigheter.

  Det är tragiskt att Sverige är en demokratur i stället för en demokrati. Och att de flesta inte tycks fatta att det är så.
  Dock är det inte säkert att svenskarna är det näst mest indoktrinerade folket i världen. Kubaner, vitryssar, zimbabwier och kineser kan utmana om andraplatsen. Däremot är det ingen tvekan om att svenskarna är det mest indoktrinerade folket av alla i de länder som borde vara demokratiska.

 3. Benny Guldfot

  En liten korrigering:

  Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Maj Britt Theorin förespråkade 1987 förbud mot privat innehav av parabolantenner.[1] Detta skedde genom ett förslag från det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet vid genombrottet av den kommersiella televisionen i Sverige i mitten av 1980-talet.[2][3] Det röstades dock ner vid kongressen. (från wikipedia)

 4. Kenneth Mikaelsson

  Jepp du får tänka och tycka vad du vill ….. så länge du tänker och tycker som oss..

  Viva Merkator… som visar Sveriges storhet i världen…. 🙂

 5. Jarek Luberek

  Hur det är med Nordkorea vågar jag inte säga, hur folk tänker som riskerar få sin familj satt i arbetsläger än något som övegår min fantasi. Men det som jag tror gör svensken till världens mest indoktrinerade folk är kombinationen av skenbar demokrati, en fullständigt havererad medievärld som domineras av extrem-vänsteråsikter och ett folk som är vana att tro på makten. Bara det att partiet längst till ”höger” i Sverige, det skall väl vara moderaterna kan inte tänka sig att sänka marginalskatten, vilket betyder att dina extrainkomster över ett visst belopp till största delen inte är din förtjänst, De talar i termer av statens behov och inte medborgarens. Till och med där är medborgarna till för staten och inte tvärtom. Detta är vänsterideologins absoluta grundbult. Vem är till för vem.
  Det är alltid bra att få lite perspektiv på saker. Kommunistpartiet på Irland lade ner får några år sedan för att det inte fanns intresse nog. Tyvärr så gav Sverige upp fri och kritiskt granskande press och pressetik. Det säljs numera grundlagsskyddat toapapper i tidningskiosken där texten är på sin höjd ett prydnadsmönster. Det värsta av allt att var att allt som behövdes var typ 15 journalister på TT. Den smörja de producerar kopieras till kanske 98% av upplagan och det som inte kommer från TT är nonsens om kungafamiljen och bantningsråd.
  Om vi hade haft en granskande press så skulle folk åtminstone vetat skillnaden mellan Summary (by) Policy Makers och IPCS’s AR och vi hade kanske sluppit djupt klimatreligiösa politiker på den här bloggen som tror att vetenskapen har framskridit för att 50 politiker som nattmanglat fram SPM säger så. Saker hade varit mycket bättre om beslutsfattare bara läts IPCC’s rapport, hur onyanserad den än är, än de är idag när allt de hör är smörjan som distribueras via SPM.

 6. Helge

  Tror det bara finns ett vis att komma till rätta med ”demokratur klimatet”. Lagstifta mot mediakoncerner och inför möjlighet till direktdemokrati.

  Så i riksdagsvalet får förmodligen http://direktdemokraterna.se/ min röst. I Region och kommun andra partier.

 7. Lars #2: Naturligtvis heter det rusar i höjden.

  Benny #3: Rätt – korrigerat. Fick uppgiften från annan källa som uppenbarligen tagit fel på person.

 8. Stickan no1

  Allt kokar ner till makt.
  Att få makt och att behålla makten. Så banalt och så enkelt är det.
  Det har inte ändrat sig under mänsklighetens historia. Det enda som ändrat sig är medlen och vilken arena som kampen utspelar sig på.

  Medierna vill behålla makten att sätta dagordningen. Politikerna vill behålla makten att kunna bestämma för bestämmandet skull. Att få en arena att mäta sitt ego mot andra lika egofixerade personer.

  Det som sker i dagens samhälle är att många fler skaffar sig en egen arena att verka på och i.
  Bristande politikerintresse är helt enkelt att folk inte är intresserade att delta i spelet som ger ett fåtal makten över ens vardag.
  Istället lägger man sin tid att själv ta makten över sitt eget liv. Och det fungerar i vår moderna tid.
  Kvar i politiken är de som har svårast att själv ta egna initiativ. Då blir resultatet som i Sverige. En handlingsförlamad och konsensusorienterad grupp av politiker som saknar förmågan att ta tag i verkligheten och ta egna initiativ. De är säker välmenande men vad hjälper det?
  Resultatet blir en ökad åsiktsindoktrinering och en utbredd handlingsförlamning bland politikerna som grupp då de initiativrika tröttnar och gör annat som ger bättre utdelning i livets lotteri.

 9. Ingemar Nordin

  Näringslivet ja,

  Jag fick det här reklamutskicket från ST1 häromdagen:


  Ut med bensin och diesel, in med biobränslen

  Etanol och andra biobränslen är de enda realistiska alternativen för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Politikerna har bråttom att skapa trovärdiga riktlinjer och incitament för att minska beroendet av fossila drivmedel. Hittills har det inte hänt så mycket. Sverige står kvar vid samma vägskäl som vi tvekat vid i ett decennium. …

  Vad som behövs är politiska beslut om nya hållbara riktlinjer som gynnar bioalternativen och fasar ut de fossila drivmedlen. Det kan ske med nya beskattningar som bonus-malus samt nya premier för miljöbilar. Det behövs också information”

  Ännu ett oljebolag som bedriver klimatpolitiska kampanjer.

  Jag skrev omedelbart tillbaka till informationsansvarig och sade att jag kommer att kasta mitt tankkort till ST1 för att istället vända mig till bolag som är villiga att sälja mig bensin och diesel. Finns det något oljebolag kvar att vända sig till om man inte vill stödja deras politiska agenda om mer skattesubventioner från politikerna?

 10. Lennart bengtsson

  Tack Per för ett utmärkt inlägg som dessvärre är korrekt. Det måste finnas ett strukturellt problem i den svenska kulturen som resulterar i en sådan tendens till likformigt tänkande hos det svenska etablissemanget. Det enda som långsamt ändrar sig är vissa grundläggande uppfattningar. Det tidiga 1900-talet och en tid efter andra världskrigets slut rådde uppfattningen om en svensk rasmässiga överlägsenhet och som en följd därav en osedvanligt intolerant syn fram för allt mot zigenare (Roma och Sinti), judar och folk från Asien och Afrika i allmänhet. Man kan bilda sig en uppfattning om detta genom att läsa de läroböcker från folkskolan som användes under första hälften av 1900-talet.
  Detta fick t ex svenska skolbarn lära sig i Fridtjuv Bergs lärobok i geografi för folkskolan. Jag citerar: —

  ”Portugiserna äro nära besläktade med spanjorerna samt likna dessa till språk, levnadssätt och skaplynne. De äro stolta, bekymmerslösa och oföretagsamma: de största affärsföretagen ägas av engelsmän.

  När det gäller Afrika och Australien är karakteristiken föga smickrande. Här några exempel:
  Större delen av de afrikanska savann-områdenas befolkning utgöres av negrer. Dessa hava mörk hud, hos somliga nästan blåsvart, hos andra kaffebrun. Näsan är flat, käkarna utstående, läpparna tjocka och håret ulligt. Negrerna är i allmänhet barnsliga och ombytliga: jublande glada när det går dem väl, förtvivlat sorgsna, när det går dem illa, godsinta mot vänner och grymma mot fiender, ytterst benägna på efterhärmning samt på grannlåter och nöjen.
  De tro på andar, som taga sin bostad i stenar, träd e. dyl. Sådana föremål kallas fetischer och negrerna tro, att fetischerna kunna göra dem skada eller gagn.”

  Att rasideologi liksom rashygien var solitt etablerat hos en majoritet av det svenska etablissemanget under åtskilliga decennier kan man förvissa sig om genom att läsa någon av de äldre svenska uppslagsverken och den var därvid minst lika fast etablerad som i dåtidens Tyskland liksom till dels i USA.

  Med andra ord den tradition av ”demokratur” som Vilhelm Moberg korrekt använde tycks vara en egenhet hos den svenska kulturen. Det märkliga är styrkan att stå emot inflytande utifrån trots den omfattande invandringen. Orsaken är att inträdesbiljetten i det svenska etablissemanget förutsätter ett fixt accepterande av rådande normer och uppfattningar med ett minimum av socialt tillåtna avvikelser. De som står utanför räknas helt enkelt inte, och de som har befunnit sig innanför stöts ut om man säger något som uppfattas som en avvikelse från normen. Man kan se detta dagligen i media hur ett parti som SD betraktas som ett slags paria medan andra värre extrempartier omfamnas med välvilja och förståelse. Hade detta varit för 75 år sedan skulle vi haft det motsatta förhållandet.

  Ett dylikt social beteende är till dels en styrka under en begränsad tid men på sikt en stor svaghet som kan leda helt fel då man i en dynamisk värld behöver parallella uppfattningar annars är risken alldeles för stor för ett formidabelt misslyckande. För tänkande och intelligenta varelser är det på alla plågsamt och motbjudande.

 11. Gunnar Kjelldahl (C)

  Detta är ytterligare ett i mängden av alla inlägg i detta forum som försöker ge sken av att politikerna är en maffia som vill använda klimathotet som ett sätt att kontrollera folk. Av alla konspirativa argument, så tar nog ändå det om politikernas syn på vindkraftens potential priset.

  Undertecknad känner många politiker, av ett flertal olika politiska färger, och jag har ALDRIG hört någon av dessa påstå att vindkraften kan ersätta kärnkraften fullt ut. Vindkraften kan vara ett av flera andra energislag i framtidens energisystem, men aldrig bli en ersättning för kärnkraftens alla 70 TWh. Den forskning som finns lägger en gräns för vindkraftsutbyggnaden vid ca 30-35 TWh, om man inte ska äventyra stabiliteten i elnätet, och detta VET de allra flesta politiker. (I dag producerar vi drygt 10 TWh vindel.)

  Det blir bara patetiskt när man försöker framställa alla seriösa politiska partier som miljöflummare, utan någon som helst kunskap. Welander kanske i stället skulle försöka ta sig en funderare över varför det som han själv konstaterat inte finns något politiskt parti som förfäktar de vetenskapsfientliga åsikter han själv ger uttryck för. Vem som helst kan faktiskt starta ett parti, om det finns tillräckligt folkligt stöd för det!

  Den lilla passusen inom parentesen i början har sin betydelse. Om man misstror alla som jobbar i demokratins tjänst, så gäller det förstås även jämställdhetsfrågor och hjälp till flyktingar. Inte vill man då heller ta ansvar för och driva sina frågor inom ramen för det demokratiska systemet, o nej. Det är mycket behagligare att sprida sin konserverade vattvälling på bloggarna. Här slipper man ju den mediala bevakningen, och blir i stället ivrigt påhejad av likasinnade.

 12. Mikael W.

  Per, vilken fantastisk artikel. Precis mina tankar! ”Great minds think alike”. Vi har tyvärr gjort likadana observationer.

 13. Kenneth Mikaelsson

  Ja ja propeller nisse jag vet att man inte har i politiken att göra om man inte är en duktig rövslickare…
  sen underlättar det ju om man inte har varken skam eller vett.. och det klarar du ju med bravur…
  kan hälsa dina ”rump kompisar” att det finns folk som täljer pålar för era missgärningar..

 14. Helge

  Gunnar Kjelldahl (C) #11

  Är själv politiskt aktiv, och min erfarenhet är att kompetensen bland politiker är generellt låg, men runt energiproduktion, miljö och naturvetenskap i synnerhet, klart lägre än ett genomsnitt av svenska folket.

  Prata väder kan man, men inte klimat. Flertalet följer partilinjens allmänna floskler och klarar inte ens en lite djupare dialog kring alternativen och dess olika för- och nackdelar. 98% får man alltid höra, men de klarar nästan aldrig följdfrågan.

  Det finns undantag, men de är inte många. Politikerträffar är välregisserade föreställningar där visa teser ska presenteras för att sen tas vidare. Någon egentlig debatt förekommer knappt.

  Medelåldern på medlemmarna är hög, speciellt uti i landet. Aktiva medlemmar få.

  Hela demokratiska systemet behöver få sig en uppryckning, som det är idag är det långt ifrån vad allmänheten tror. Vart faktiskt lite chockad första tiden som aktiv, det var helt annorlunda än jag hade anat, och det till det sämre.

  Därmed inte sagt att alla politiker är dåliga människor, det finns eldsjälar som kämpar på, men de hörs inte och får sällan några poster av betydelse.

 15. Lasse

  Vi hyllas av Amerikanska aktivister.
  Amy Goodman:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/396834?programid=2946&playepisode=396834
  Ni har ett så bra debattklimat i frågan om klimatet-typ.
  I USA så är frågan med tudelad med flat earth society, som Obama kallade kritiker av alarmisternas prognoser.
  Science is settled-(baserad på falska temperaturdata?)

 16. Roger

  Danska public service radiokanalen 24-syv sänder under hela juli ett program kallat ”Danmarks röst” kl 10.05-11 där man bjuder in olika svenskar och diskuterar frågor som inte kan diskuteras i svenska media på grund av den rådande konsensuskulturen. Namnet anspelar förstås skämtsamt på Voice of America som sände till östeuropa under kalla kriget. http://www.radio24syv.dk/programmer/danmarks-ro%CC%88st/

  Svenskar kan ringa in för att påverka programmet på tel 0045 20247247 eller sms:a 0045 42600247.
  De har även en facebooksida med kommentarsmöjligheter: https://www.facebook.com/pages/Danmarks-R%C3%B6st-Radio24syv/692040934195722?fref=ts

  Programledare är Mikael Jalving som tidigare har tampats med det svenska debattklimatet i boken ”Absolut Sverige – en resa i tystnadens rike”. Han anstränger sig att tala tydlig ”skandinaviska” så att även uppsvenskar förstår.

 17. BjörnT

  Ser att svartmålningen av Sverige når oanade höjder och argumenten är på samma nivå som mot AGW, dvs felaktiga och många ggr direkt groteska.

  Sverige är en av planetens mest öppna, globaliserade, liberala, innovativa, språkkunniga och dynamiska nationer. Under min livstid har det skett ett enorm utveckling och jag behöver bara nämna hur synen på kvinnor, barn, HBT-individer och etniska minoriteter ständigt har förändrats till det bättre, om än med bakslag och motstånd som t.ex. Sverigedemokrater.

  Att föra fram en idiot-tes som att endast Nord-Koreas folk skulle vara mer indoktrinerade än svensken och att det inte bara får stå oemotsagt utan även applåderas är något helt enastående att beskåda!

  Bara att visualisera indoktrineringar som sker i länder som Ryssland, Saudi-Arabien, Thailand (kunga-dyrkan), Vietnam, Iran etc religiöst, politiskt, kulturellt gör ju att man antingen måste ramla omkull i skrattparoxysmer eller spyanfall, beroende på ens läggning.

  Nåja det visar ju upp den intellektuella nivån härinne.

 18. Lars Cornell

  Lennart Bengtsson #10
  Utmärkt tänkt och skrivet, blir nästan mållös och det är ovanligt.
  Det finns bara ett ord – applåd!
  Att du sedan anser att det finns en energiobalans om 0,4 W förlåter jag dig.

 19. Gunnar Kjelldahl (c) #11 sa: ”Undertecknad känner många politiker, av ett flertal olika politiska färger, och jag har ALDRIG hört någon av dessa påstå att vindkraften kan ersätta kärnkraften fullt ut. ”

  Miljöpartiet, Vänsterpartiet och tokiga Fi vill alla helt avveckla kärnkraften. Läs deras partiprogram där de förespråkar 100% förnybart. Gas, kol och kärnkraft räknas inte till förnybart men sol, el och vattenkraft gör det.

  Du påstår att mina åsikter är vetenskapsfientliga. Och det ska komma från dig som rabblar politiska floskler. DET är vetenskapsfientligt. Konsensus hör inte hemma inom vetenskapen – punkt.

  Min artikel handlar om varför alla politiker tycker så lika i Sverige men inte utomlands. Min tanke på nivån på svenska politiker beror det inte på att de är intelligentare eller mer välutbildade än sina utländska kollegor. Bara pratet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 visar att de är helt ute i en drömvärld.

  Sen tror jag inte alla politiker menar illa. Många tycker att de är goda. Men ytterst få fattar energi- och klimatfrågor. Jag har pratat med både riksdagsmän och kommunpolitiker.

  Du som är centerpartist – känner du ingen skam för etanolfiaskot? Dåligt samvete finns det hos dig?

 20. Lennart #10: Ja du har ju arbetat många år utomlands och kan se skillnaderna. Hur likfomigheten och hetsen mot avvikande uppfattningar brett ut sig i Sverige.

 21. Lasse

  #17 Sverige är fantastiskt eller hur!
  Men det debattklimat vi har är lite väl styrt av media och deras syn på verkligheten.
  SR/SVT sätter agendan. Där har vi en kår som består av miljöpartister eller vänstersympatisörer.
  Detta styr medias bevakning av de olika partierna, vilket har visats.
  Något som skrämmer mig-som inte har erfarenhet från annat än Sverige!

 22. Stickan no1

  #11
  ” Om man misstror alla som jobbar i demokratins tjänst, så gäller det förstås även jämställdhetsfrågor och hjälp till flyktingar. Inte vill man då heller ta ansvar för och driva sina frågor inom ramen för det demokratiska systemet, o nej. Det är mycket behagligare att sprida sin konserverade vattvälling på bloggarna. Här slipper man ju den mediala bevakningen, och blir i stället ivrigt påhejad av likasinnade.”

  Nej där har du fel. Grovt fel.
  Jag ser det så här: När man har jobbat länge i en internationell konkurrensutsatt industriell miljö och sedan möter en Svensk politisk adel som aldrig varit riktigt konkurrensutsatta ser jag fördelarna med global konkurrens. Stora fördelar så till den grad att jag hämtar mina politiska tankar i andra länder än Sverige. Politiska klimatet i Sverige är av så låg kvalitet och med så otrolig låg mental skärpa att jag skäms. Total okunskap i politikerledet i ämne efter ämne uppvisas utan att ifrågasättas.
  Man skäms tamejfan. Det är återanvänd vattvälling som recirkulerar utan något mentalt näringsvärde.
  Det är då man börjar undra vad mer som är fel. Och när man skrapar på ytan hittar man mer och mer saker som är extremt annorlunda utan att vara till det bättre i Sverige. Det Sverige som jag växte upp med förändras inte till det bättre utan till det sämre. Och det tycker våra politiker är bra.
  Vanligt sunt förnuft är puts väck. Idag vill till exempel mediernas nya favoritparti införa köttskatt.
  Och de möter inget motstånd om detta ens från Centern.
  Apropå hjälp till flyktingar, eftersom du tog upp det: Det finns enligt FN > 50 milj flyktingar i Världen.
  Om du inte vill ta hit allihop direkt begränsar du flyktinginvandringen till Sverige. Jag måste fråga om du vill ha hit alla eller om du ser att en begränsning behövs. Och i så fall varför.

  Den mediala bevakningen idag är att noga bevaka att ingen har en avvikande åsikt. Förr satte svenska medier en ära i att uppvisa avvikande åsikter för att stimulera en frisk debatt.
  Idag blir man bannlyst om man försöker ens närma sig vissa ämnen. Och samtidigt tappar medierna intäkter, prenumeranter och betydelse. Och de förstår inte varför. No S–t Sherlock.

  Jag håller inte med TP i alla frågor men faktiskt i en del. Men jag skulle sakna honom om han slutade skriva här. Trots att vi har helt olika syn på betydelsen av CO2 i atmosfären.

  Som politiker borde du också inse att dina meningsmotståndare i vissa frågor kan vara dina meningsfränder i andra frågor. Men att döma ut en del människor för deras åsikter i vissa frågor är…

  Ja faktiskt …

  Odemokratiskt.

  Jag misstror inte demokratin. Men jag tar mig den demokratiska friheten att ha en avvikande åsikt mot Svensk konsensuspolitik. Och det verkar vara det värsta man kan göra just nu.

  Och du bevisade just det.

 23. Ingemar Nordin

  Per W och Lennart,

  Den åsiktshegemoni som utmärker vårt land är dessvärre inte ny. Som klassisk liberal sedan 70-talet så har jag noterat den, speciellt inom public service. Det är helt enkelt omöjligt att få utrymme för en annan åsikt och en öppen debatt än vad de styrande vill ha, och PS är dess lydiga verktyg.

  Egentligen är det ganska självklart att ”socialister i alla partier” (för att referera Hayek) gör allt de kan för att öka den statliga och därmed den politiska makten. Det gäller moderater såväl som socialdemokrater. Klimatet är en perfekt storm för att åstadkomma detta.

  Om Sverige någon gång i framtiden skulle få för sig att avskaffa åsiktsförtrycket så bör dess första åtgärd vara att avskaffa public service helt och hållet. Övriga media verkar idag fylla sina spalter med det som PS förmedlar och vågar inte bedriva någon egen nyhetsrapportering att tala om. De är totalt hjärndöda. Vilket parti förespråkar en sådan nedläggning?

 24. Bjorn

  Gunnar Kjelldahl (C) [11]; Vi tycks ha blivit begavade med en ”moraltant” har. Det spelar ingen roll om det handlar om klimat eller politik, for du foljer konsensusskocken och bedomer andra efter denna lattsinniga vag. Da behover man inte tanka, for ord och handling ar ett plagiat av de som du valjer att folja. Det ar bara att uppfora sig som en valdresserad pappegoja. Tank efter Gunnar, for det spelar ingen roll om det galler Nordkorea eller Sverige, att tanka utanfor ramarna har sitt pris, har kanske inte lika drastiskt som i Nordkorea, har skapas det ett utanforskap om manniskor har avvikande asikter och blir kallade for rasister, fornekare och alla tankbara nedsattningar. Ar det OK for dig och Centerpartiet? Betank ocksa att konsensusskocken har aldrig utvecklat nagot, Det ar fatalet som star for utveckling och du vet inte vilka av dessas kunskaper som kommer att ligga till grund for att avvarja nutida och framtida hot och problem. Winston Churchill har uttalat ”Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few”. Oversatt till svenska blir det,”Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket”. Med denna forlaga skulle man kunna uttrycka, ”Manskligheten har sa fa att tacka for sa mycket”.

 25. ChristerL

  # 17 Björn T

  Oavsett vad man tycker i klimatfrågan så måste du väl medge att den utvecklats till något av en journalistisk härdsmälta.
  Ingen journalist på DN, SvD, TV4 och SVT ställer en enda kritisk eller ifrågasättande fråga.
  Erica Bjerström på SVT har också erkänt att de tagit ett policybeslut i frågan. Det innebär väl att de anser att frågan är avgjord och att deras uppgift är att lära svenska folket vad som är rätt.
  Journalister brukar i alla andra sammanhang vara specialister på att ifrågasätta och vara kritiska. Detta förhållningssätt saknas helt när det gäller klimatfrågan.
  Som sagt, oavsett vad man tycker i sakfrågan så måste väl även du vara starkt kritisk till denna udda hållning. Speciellt som jag tror att även du är liberal.

 26. Helge

  När jag läser inläggen kom jag att tänka på en gammal intervju från 2008 av Prof. Michael Hudson ( http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Hudson_(economist) ). Är helt säkert vinklat, men jag tror den ändå speglar lite av verkligheten och hur tankarna gått. Frågan är var klimathoten och pengarna kommer in i den bilden.

  Vilka politiker som ”sålt” sig är ju inte svårt att gissa.

  http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1010801/EU-goumlr-vad-USA-ber-dem-att-goumlra.html

 27. Björn T #17: Klimatindoktrineringen i Sverige är ett faktum. Ryssland är HÄR (inga andra jämförelser) klart bättre än Sverige med mer allsidig press och vetenskap. Jag har träffat många och tidigare arbetat med ryssar. De är vetenskapligt mindre politiskt styrda än Sverige (idag). För övrigt var de relativt fria under kommunisttiden på 1970 och 80-talet. Man visste klokt nog att forskare behöver ha frihet för att kunna få fram resultat.

  Åsiktskorridoren i klimatfrågan är klart bredare i Ryssland än i Sverige. Du borde kanske titta på Russia Today så slipper du svensk medias ensidighet i klimatfrågan. Vietnam kan jag inte uttala mig om. Kungen i Thailand tycker jag inte har med detta att göra.

  Förstår inte att så många svenskar tror att de är så mycket bättre och duktigare än utlänningar. Åker du aldrig utomlands annat än på charterresor? Och läser du aldrig utländsk press?

 28. tipp

  ”Min definition av ett fritt samhälle är ett där det är ofarligt att vara impopulär”, sa Adlai Stevenson, en gång USAs FN-ambassadör. Det är faktiskt rätt farligt att ha fel åsikter i det här landet. Man utestängs från åsiktsindustrin, man kan uteslutas ur olika föreningar, man kan bli ”omöjlig” på jobbet, De verbala järnstängerna svingas i luften, den argumentfria mobbningen härjar på sociala medier, rikspolischefer och politiker ursäktar utan att veta vad de ber om ursäkt för.
  Neville Chamberlain var en annan politiker, Englands premiärminister som utropade ”fred i vår tid” efter att ha förhandlat med Hitler år 1938. Alla visste vad Hitler sysslade med – upprustning. Chamberlain hade en underrättelsetjänst och en diplomatstab som visste det. Men tidningar var besatta av intellektuella som under lång tid predikat avrustningens höga visa. Och Chamberlain ville så gärna bli omvald så han kunde inte gå emot de intellektuella (som satt/sitter i sina moduler och vägrar se den besvärliga verkligheten). Chamberlain ses idag som en ömklig figur och många tusen britters liv offrades för att hålla de intellektuella vid gott mod. Den nuvande sjuklövern kommer i framtiden ses som en ömklig samling ignoranter och skattebetalarna kommer att förlora många miljarder.
  Det dröjer länge innan det blir bättre. Den lilla argumentrika delen av befolkningen är ett hot mot politikeradeln.
  (OT. Rasa kan också betyda skena, rusa iväg, stiga våldsamt. Kan man läsa i Svenska Akademiens Ordbok).
  (OT2. Varför illustreras alla energiartiklar i tidningarna med en vindkraftsbild?)

 29. BjörnT

  ”Målet för klimatpolitiken i Sverige är att kontrollera (socialisera) individen,och öka politikernas makt via högre skatter. ”

  Står det i inledningen. Trams, sjufaldigt trams!

  KU är en liten ankdamm där det samlats ihop ett antal konspirationsteoretiker som sitter och förstärker varandra med åsikter som blir alltmer, inte bara ovetenskapliga, utan även allt mer foliehattsliknande.

  Ni är de verkliga klimatalarmisterna! Dessa ständiga alarm om att onda krafter ska ta över och utplåna våra rättigheter (och i vissa varianter åstadkomma massmord) och införa diktatur i klimatets namn.

 30. Daniel Wiklund

  Det måste ju kännas fint för dig Björn att inte tillhöra ankdammen. Du tycker mao att Miljöpartiet är nåt att luta sig mot när det stormar. Där finns det krafter som vill förbjuda privatbilismen, som vill kriminalisera bruket av fossila bränslen. Som vill göra det så dyrt att flyga så bara dom allra rikaste kommer att ha råd, plus alla dom som inte betalar sina egna biljetter, typ EU-delegaterna,inklusive Peter Eriksson. Som har sett till att vi betalar flera skatter som kommit till för att rädda världen från klimatkatastrofer. Och det om nåt är trams, som man dessutom får betala för. Självklart finns det hos många av dom här ett behov av att kontrollera folk, att utöva makt. Inser man inte det så är man både döv och blind.

 31. BjörnT #28: Du bekräftar ALLT som står i mitt inlägg. Istället för att argumentera sakligt häver du ut dig saker som ”trams, foliehattar, ankdamm…” Skäms på dig för att du inte kan tillåta andra åsikter än dina egna politiskt korrekta.

  Och vad gör du på denna blogg om du tycker det är en ankdamm? Slösar du din tid på en ankdamm!!?? Du vet väl vem som skrev boken Ankdammen? Kan rekommendera att du läser den även om den är gammal.

 32. Björnt

  Daniel Wiklund. Ja det känns bra(angående ankdamm.Och jag anser att MP står för Mupp-partiet.

  Per Welander. Jag behöver inga argument för att döma ut foliehattar som tror på Chemtrails eller att WTC sprängdes av regeringen, heller.

  Det är en ren konspirationsteori att avsikten med klimatpolitik är att minska individens frihet och införa socialism och diktatur och några argument behövs inte för att avfärda det.

  Du skrev ”Målet för klimatpolitiken i Sverige är att kontrollera (socialisera) individen,och öka politikernas makt via högre skatter. ”

  Målet, avsikten. Möjligen skulle hypotesen kunna framföras att resultatet av en viss klimatpolitik skulle resultera i minskad frihet för individen, men det hävdar du inte. Du hävdar att det är avsikten, och det är trams, sjufalt trams.

 33. Slabadang

  Min analys har en enkel principiell grund!

  Har någon funderat på varför demokratier har en bättre utveckling än olika former av diktaturer?
  Demokratin har grundläggande värden som skall skyddas.Men för mig har demokratin ett ännu större värde i form av att det är en funktion. Den öppna demokratiska samhällsdebatten är en kvalitativ urvalsprocess där de mest underbyggda och förnuftiga argumenten vinner över de av mindre kvalitet.

  Vad som nu pågår inom PK-Etablissemanget är att de har tagit sig rätten att fuska med villkoren. Det är de som vet att de inte klarar av den öppna förutsättningslösa debatten på lika villkor som fuskar. Utöver att vi kan kvävas av den växande dumheten som breder ut sig och där allt fler ”debatter” inte är debatter utan riggade floskelbingos fria från fakta konsekvensansvar och kunskap, så blir samtidigt konsekvensen att vi får det allt sämre genom att mängden idiotiska beslut som tas ökar pga av att de inte gått igenom den kvalitativa urvalsprocess som de kräver.

  Vi kommer helt enkelt bli både fattigare otryggare dummare sjukare som konsekvens av detta fusk med villkoren för debatten. Samtidigt så vill och kan allt färre delta i debatter som antingen inte existerar eller där från början mer ovanliga analyser och argument inte respekteras.

  TV och Radio stationer är det första objekten kuppmakare revolter eller diktatorer vill få kontroll över. I Sverige kontrolleras dessa public service stationer av ett fåtal nyckelpersoner allmänheten inte kan granska ställa till svars eller utse.Designen är från början för att allmänheten INTE skall ha vare sig makt insyn eller inflytande över vad de tvingas betala för. Opartiskheten sakligheten och oberoendet är TRE VÄL FÖRVALTADE OCH SKYDDADE LÖGNER!

  Den demokratiska föruttnelsen och folkfördummningen sprids från SVT/SR som epicentrum.

 34. BjörnT #31: Först konstaterar jag att du inte vågar skriva ditt namn här. En riktig man ska kunna stå för sina åsikter.

  Sen om DU tror politikerna vill införa köttfria dagar, släcka lamporna, förbjuda glödtrådslampor, göra det dyrt för folk att köra bil (landsorten slås ut), förbjuda flyg (jo det har funnits sådana förslag) m.m. m.m. för att ”rädda klimatet” då är du helt ute och cyklar. Åtgärderna skulle inte ens påverka klimatet alls och absolut inte mätbart. Självfallet handlar det om makt – ingenting annat. Kalla det trams om du vill – jag blir inte tystad av dina personangrepp.

  ”In a world full of deceit, telling the truth becomes a revolutionary act”.

  Diktatur har jag aldrig påstått var syftet. Det är ett rent påhitt från din sida. Demokratur är en annan form.

 35. Thomas P

  Per 30 ”Skäms på dig för att du inte kan tillåta andra åsikter än dina egna politiskt korrekta. ”

  Om du har rätt att kritisera svenska samhället så har också Björn T rätt att kritisera dig. Var har Björn sagt något om att dina åsikter inte är tillåtna? Det blir så jobbigt med folk som drar till med att all kritik mot dem själva är ett brott mot deras yttrandefrihet. Din yttrandefrihet inkluderar *inte* rätten att slippa kritik.

 36. Björnt

  Och Per Welander #27. De senaste 10 åren har jag tillbringat 6-8 veckor utomlands varje år , främst i affärsresor i Afrika och Asien men även rätt mkt i ett antal Europeiska länder. Jag har bott ett par år i Bolivia och jobbat som geolog, varit CEO för ett IT- bolag i London och pendlat dit regelbundet, Jag har backpackat i flera månader runtom Syd-Amerika, rest Jorden runt på 6 veckor, korsat Grönland på skidor, paddlat på tundrafloder i norra Kanada, åkt flodbåt en stor del av Amazonas, klättrat i Himalaya, vandrat på Spetsbergen, åkt husbil på Nya Zeeland, dykt vid och i t.ex. Röda Havet, Hawaii, Väst-Indien, Tahiti och Maldiverna, båtluffat runt Galapagosöarna, liftat på Färöarna, ridit på Island, gjort roadtrips i USA, bilat från Norrland till Gibraltar under två månader, och tillbaka för att ta några axplock.

  Men visst har det blivit några charterresor när grabbarna var små, det medger jag. Cypern, Malta, Kreta,Turkiet, Egypten, Tunisien, Mallorca, Marocko, Kreta, Israel kan jag minnas på rak arm. Det kanske har gjort mig inskränkt och gett mig svårigheter att se ur andra perspektiv än det svenska?

  Och jag, jag läste Ankdammen när den var aktuell för en sisådär 25 år sen.

 37. Kenneth Mikaelsson

  Tycker det Björn och du kommer med är mest ordbajseri… Så det med kritik… 🙂

 38. BjörnT #35: Jag är imponerad av dina äventyrsresor och önskar jag gjort några av dem själv.

  Min kommentar om charterresor var egentligen inte riktad mot dig även om det kanske ser ut så. Jag gillade inte att ”svenskar” ofta ser sig bäst och utlänningar/andra länder är underlägsna.

 39. Björnt

  Per Welander #33. ”FN:s klimatchef går till angrepp på demokratin” en rubrik du själv satt på ett inlägg du gjort. Och angående namn vet nog de flesta vad jag heter. Och jag har förklarat anledningen tidigare till att jag inte vill ha det utskrivet på ett ställe som detta.

  Uttalandet om att du inte blir tystad av mina personangrepp är direkt patetiskt. Det är ganska uppenbart att jag varken ägnat mig åt personangrepp (jag har inte berört din person) eller försökt tysta dig eller någon annan, (hur skulle det gå till menar du?), men där dök väl konspirationsteoretikern fram igen…..

 40. Björnt

  Per Welander #37 Tack.

 41. Bäckström

  Åsa Romson saxat från DN idag:
  ”Män släpper ut mer koldioxid än kvinnor. Män äter mer kött, åker mer bil, flyger mer. Vad är det som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska gå före kvinnan som tar tunnelbanan till jobbet? sade Romson
.”

  Det är så här det ser ut. Cirkus 15% kommer att rösta på Romson + Herr frigolit i höst. Vi män tycks ju faktiskt vara absolut sämst på allt?
  Inte vet jag, det kanske vi är. Men skapligt köns-rasistiskt är det ju. Tänk tanken att någon politiker hade gett valfri etnisk/kulturell grupp motsvarande omdöme?

  (Obs, jag gillar inte Jimmys parti heller)

  /Bäckström

 42. Peter F

  Björnt

  Vi döper om Dig till Björn vittfarne.

  Jag undrar om Du iakttagit och dokumenterat några klimatförändringar under Din resor ?

 43. Micke Johnsson

  Denna dokumentär anser jag alla politiker och journalister borde se varenda morgon och kväll…

  https://m.youtube.com/watch?v=eNRVL8tibOo

  Detta går snabbt att översätta till invandringspolitiken!

 44. Alienna

  #28, Björn T

  Nu har jag funderat i två timmar, men har inte lyckats lista ut vad du menar med – ’ovetenskapliga åsikter’.
  Det måste då även finnas ’vetenskapliga åsikter’, antar jag…

  Vad är det för åsikter du syftar på?

 45. BjörnT

  Peter F 🙂 Nej, det kan jag inte påstå att jag sett.

  Alienna: Ovetenskaplig åsikt är kort för en åsikt som inte grundas på fakta utan på tro men framförs som om den var grundad på vetenskap… tror jag 😉 Nog inte så stringent formulerat men de flesta förstår nog vad jag menar.

 46. Ingemar Nordin

  Bäckström #41,

  Det är rätt otäckt att Romson kan köra sitt sexistiska hatspråk utan att det ställs kritiska frågor eller görs invändningar mot att hin för fram vissa biologiska skillnader som särskilt föraktfulla. Istället får hin applåder. Byt ut ”man” mot ”svart”, ”jude” eller varför inte ”man” mot ”kvinna” i det hin säger så hade hin fått hela kränkthetsindustrin över sig och aldrig fått framträda i TV.

 47. Håkan Bergman

  Bäckström #41
  Det är väl härligt att Åsa går loss på Gudrun, för det är Gudrun som hotar den rödgröna majoriteten. Innan dess hade MP ett utspel om att bara tillåta ekologiskt jordbruk utefter Östersjön, har dom konsulterat föregångslandet Tyskland som idag odlar majs för biogas på 810000 ha, några hektar borde nog ligga uppe mot Östersjön. Men vad gör man inte för att rädda klimatet, att sen Tyskland för första gången på 25 år var tvunget att importera säd är väl lappri.
  http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2014/mar/14/uk-ban-maize-biogas

 48. Alienna

  Björn T,

  OK.
  Det var alltså bara ett propagandaknep.

  (Fakta är inte åsikt, och åsikt är inte fakta.)

 49. bom

  http://nyheter24.se/maktkamp24/772224-sd-topp-bar-nazistsymbol-i-almedalen

  Jag avstår från att kommentera detta svårslaget infantila journalistmissgrepp!

 50. bom

  Granskning minsann! ?????

 51. Daniel Wiklund

  Det finns ju ett område där vi män nästan inte finns, och definitivt inte har makten. Däremot finns pojkarna där,om man nu inte vill återinföra flickskolor. På dagis är det nästan 100% kvinnor,till och med årskurs tre mer än 90% kvinnor. Till och med högstadiet nästan 80% kvinnor. Och bland skolledarna utgör kvinnorna ca 75%. Och skolan är ju inte vilket område som helst, där ska flickorna och pojkarna få sin utbildning och där ska eleverna fostras. Verkar som att Schyman,Romson med flera inte upptäckt vilken kvinnlig värld skolan är, och att kvinnorna har världens chans att uppfostra pojkarna till dom män som dom vill ha. Dessutom tjänar faktiskt kvinnorna mer än männen i skolans värld.

 52. Alienna

  bom,

  Jepp. Dom ska inte inbilla sig att precis alla är blinda. ;D

 53. Christopher E

  #36 BjörnT

  Det känns ju bra att du trots alla dina teatraliska fördömanden av oss ”förnekare”, och tvärsäkra påståenden, innerst inne ändå inte tror alls att det här klimathotet är något att bry sig om. Så så olika är vi ändå inte när det kommer till kritan.

  För du har just medgivit med den listan att du med stor sannolikhet är en av de mesta ”klimatutsläpparna” av alla som skriver här. Koldioxidräknaren skulle smälta om du försökte omsätta det där i utsläpp. Du är storkund hos oljeindustrin.

  Så det ger bara några alternativ…

  – Du tror på klimatlarmen men tycker att det är andra som ska ändra sitt liv, inte du. Hyckleri av stora mått, fast där är du ju i så fall i gott sällskap med hela politiska eliten.
  – Du tror på klimatlarmen men struntar i de floskulösa ”barn- och barnbarnen” bara du får roa dig.
  – Du tror inte på klimatlarmen, men gillar att provocera och dryga dig lite här samtidigt som du bokar nästa flygresa på andra fliken i browsern.
  – Du tror inte på klimatlarmen, men delar av den politik de medför blir till personlig vinning ekonomiskt för dig och du uppfattar därför skeptiker som ett hot.

  Välj själv… 😉

 54. Sören Fogdenius

  Nu är mitt St1 kort i två delar 🙂

 55. BjörnT

  Jösses Christopher E nu är du verkligen revanschsugen sedan jag påpekade dina dumheter avseende tolkningen av LBs märkliga uttalanden…….. https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/23/skrammande-om-nagon-tror-pa-sadant-har/ #135 om någon ids kolla upp förra månadens enfaldigaste inlägg här på KU.

  Du kommer nog ihåg mina tidigare statements i denna fråga men som sagt tror du väl att du ska få in några billiga poänger.

  Jag tror på AGW och om det blir CAGW det håller jag som en öppen fråga. Jag tror på en förnuftig och gradvis omställning av vår energiförsörjning globalt som ska ske med internationella överenskommelser.

  En viktig roll måste kärnkraften spela, i nuvarande och framtida tappning. Viktigt likaså med sol, vind och vatten där särskilt sol kommer att bli viktigt inte minst med tanke på att det kan fungera som elförsörjning till 100-tals miljoner som bor off-grid. Jag tror inte på några radikala omställningar för vår nuvarande livsstil, endast gradvisa anpassningar i hur vi hanterar den energimässigt.

  Avfossiliseringen av vår energiförsörjning kommer dessutom att ha det goda med sig att diverse petrodiktaturer kommer att få svårare att finansiera internationell terrorism och även så småningom att klamra sig fast vid makten.

  Tyvärr är nog fracking efter skiffer-gas (och ”tight oil”) att vara en dagslända.

  GMO kommer med stor sannolikhet att vara en nödvändig komponent för att säkra framtida livsmedelsförsörjning.

 56. Sören G

  Så har Åsa Romson talat och enligt henne ha vi 4-5 år på oss att rädda klimatet. Nu behövs ett nytt politiskt parti förslagsvis med namnet Realistiskt Initiativ RI. Ett parti som beskriver verkligheten.

 57. lennart bengtsson

  Huruvida Åsa Romson har rätt i sin undergångsprognos eller inte behöver vi inte kommentera här, men vi kan i alla fall rädda landet från Åsa Romson på 2-3 månader om vi anstränger oss

  Det är ju också skönt att S inte vill lägga ned några kärnkraftverk de kommande fyra åren vilka just har blivit moderniserade och uppgraderade till avsevärd kostnader. Det skulle ju ha varit en kapitalförstöring som hade överträffat Gudrun Schymans sedelbrasa vid ett tidigare Almedalenmingel med flera storleksordningar.

 58. Lars Cornell

  #25
 ChristerL

  ”Erica Bjerström på SVT har också erkänt att de tagit ett policybeslut i frågan.”

  Var, När, Hur?
  Jag samlar sådan information.

 59. Per Welander #27

  Hej kära själ, vi är verkligen redan här och läser din blogg.
  Tack för din ärliga artikel.

 60. Christopher E

  BjörnT #55

  Oj, vad snarstucken du är. Du ser inte alls det roliga i att tala omställning och avfossilisering samt förtala ”petrodiktaturer” och samtidigt själv flyga och köra upp fossilbränsle i mängder som inte världens övriga befolkning ska tillåtas… Om man inte lever som man lär får man allt tåla lite pikar.

  Men jag missunnar inte dig dina fina resor alls. Du har haft det bra samtidigt som du gynnat oljeindustri, flygindustri mm och fått de ekonomiska hjulen att snurra. Massvis med människor (guider, hotellstädare, väsksorterare, restaurangpersonal mm) har sin utkomst tack vare sådana som dig. Nog så viktigt då sådant är en viktig inkomstkälla i många av de länder du besökt. Bravo! Det är sann överföring av välstånd, till skillnad från vad den gröna klimatrörelsen predikar i sin människofientliga isolationism.

  Jag har det lättare som inte predikar AGW-hot. Flyger till södra Indiska Oceanen om en vecka men slipper ju hyckla. Med Emirates dessutom för att gynna oljearaberna lite extra 😉

  Din nummer #135 i den gamla tråden hade jag inte ens läst. Du vill verkligen alltid ha sista ordet till och med för att försvara en fånig semantisk poäng du försökte göra på något alla förstod (troligen du till viss del också). Att om vi öser pengar över olönsam och onödig vindindustri blir det mindre kvar till välfärd som inte är onödig. Om jag också ska vara semantisk kan jag ju inte söka ”revansch” för något jag aldrig förlorat.

 61. BjörnT

  ChristopherE #60

  Jag vet att det understundom är lite klent med din läsförståelse men om du läser mitt inlägg #55 ett par tre gånger till så kanske du förstår vad där står och vad mina åsikter är!

  Och BTW har jag en bensinslukande SUV och även om jag mest cyklar i stan så drar den nog lika mkt som Peter Erikssons SUV när jag åker ut på landsvägarna.

  Och jag är inte ens vegetarian och till råga på allt har jag så mkt muskler och rör mig så mycket så jag behöver mer föda än genomsnittet. Snacka kilmatavtryck!

  Jag har till och en hund! (åtminstone påprackad en). Den väger bara 4,8 kg så du kanske inte blir så upprörd över det men det är ju ändå en viss klimatbelastning!

  Sådär ChristopherE, nu fick du mer att förfasa dig över! (Åtminstone innan du lyckas begripa det jag skriver i #55).

 62. Slabadang

  I Antarktis radas isutbredningsrekorden på hög i tydlig trend !

  I dag har vi ett nytt rekord och Frank Lasner tar ett helhetsgrepp om de tilläggshypoteser klimatkyrkan tagit till för att försöka bortförklara det enkla faktum att Antarktis har blivit kallare.
  En lysande noggrann slakt på dessa tilläggshypoteser baserat på observationer och vanlig enkel logik.

  http://wattsupwiththat.com/2014/07/02/another-antarctic-sea-ice-record-set-but-excuses-abound/

 63. Christopher E

  #61 BjörnT

  Du lever som en sann utsvävande i-ländare, och det är dig väl unt. Jag är inte det minsta förfasad.

  Däremot road.

  Om världsmedborgaren i genomsnitt ska få nå upp till ditt fossilslukande liv, hur bidrar det till ”en gradvis och förnuftig omställning” samt ”avfossilisering”? Kan man undra… Men planen är kanske är att göra slut på oljan så fort som möjligt så omställningen kan börja? 😉

 64. BjörnT

  ChristopherE:
  Jag förstår att du har svårt att få ihop det. I din, och de flestas härinne, är man ju en klimattaliban om man anser att vi i tid bör ställa om energisystemen för att undvika alltför höga koldioxidhalter i atmosfären, förbereda oss för att den billiga oljan som byggt vårt välstånd och aldrig kommer att bli billig mer utan bara dyrare och dyrare och gärna lägga ett litet krokben för petrodiktaturerna.

 65. Thomas P

  BjörnT #64 Christopher har en utmärkt poäng. Inte så att man måste ta på sig tagelskjortan och ha 15 grader inomhus, men visst personligt ansvar har man faktiskt för sina utsläpp. Dina resor många varv runt jorden har gett astronomiska utsläpp.

 66. BjörnT

  ThomasP… Astronomiska…så pass….verkar som jetplanen har flugit med enbart mig. Konstigt,de flesta har varit rejält fulla även om jag en gång till Etiopien fick en hel trea för mig själv att sova på.

  Nåja, det är ju tur att jag varit delaktig i att installera åtskilliga 1000-tal geoenergianläggningar i Norden där de flesta ersatt dieselolja….. Även om syftet i stort sett alltid, för kunden, har varit att spara pengar har det ju sparat en och annan koldioxidenhet med.

  Kanske Sankte Per när det är så dags låter det balansera mina astronomiska utsläpp så jag får komma in i den fossilfria himmelen och inte behöver försmäkta med ChristopherE och de andra i det otvivelaktigt fossiluppvärmda helvetet. 🙂

 67. Björn-Ola J

  Svenska bönder är i alla fall agw-skeptiska!
  http://sciencenordic.com/swedish-farmers-have-doubts-about-climatologists

 68. Christopher E

  #66 BjörnT

  Där kom de givna ursäkterna…

  Alltid lika kul när någon håller på att måla in sig i ett hörn och inte ser vägen ut.

  Jag blir nyfiken… är resonemanget ”det spelar ingen roll för mitt bidrag är så litet”… något som bara gäller för dig eller kan det tillämpas även på tex små länder?

  ”försmäkta med ChristopherE och de andra i det otvivelaktigt fossiluppvärmda helvetet.”

  Jag är helt lugn. När den tiden kommer är ”dagsländan” fossilbränslen enligt förståsigpåarna i anti-fossillobbyn redan slut! Åtminstone om alla får leva som du. 😉

 69. ChristerL

  Björn T

  Du svarade aldrig på # 25.
  Beror det på att du håller med eller på att där fanns inget att reta sig på?

  O.s.a.

 70. BjörnT

  ChristopherE angående #25. Jag har ingen åsikt. Bevakar inte svensk MSM särskilt noga, har helt andra källor för att skaffa mig vetande. Oftast är artiklarna om vad det än rör sig i för vetenskapligt område oerhört grunda och intetsägande.

  För övrigt så undrar jag om du bara spelar pajas eller om du på fullt allvar inte förstår vad jag skriver i #55?

  Upprepar.

  ”Jag tror på AGW och om det blir CAGW det håller jag som en öppen fråga. Jag tror på en förnuftig och gradvis omställning av vår energiförsörjning globalt som ska ske med internationella överenskommelser.”

  ” Jag tror inte på några radikala omställningar för vår nuvarande livsstil, endast gradvisa anpassningar i hur vi hanterar den energimässigt.”

  För de internationella överenskommelserna kanske WTO kan vara en modell. Förutsättningarna är givetvis att de stora aktörerna är med initialt, åtminstone USA, Kina, EU. När modeller och mekanismer etablerats och tillräckligt många anslutit sig så kan man tänka sig nån slags sanktionssystem för de som ej vill vara med. (för att besvara din fråga i #68). Sanktioner som kanske högre tull på varor som exporteras från länder som inte vill följa internationella överenskommelser kring utsläpp.

  Tagelskjortor, flygförbud* och vegetarianism kommer aldrig att fungera liksom skuldbeläggande a la ChristoperE och Thomas P är direkt kontraproduktivt.

  *Bättre väg är detta: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Biobranslen/

  Vi har saker som arbetar till vår fördel och som kommer att hjälpa till med omställningen:utveckling inom biovetenskap ink GMO, utvecklingen av processorkapacitet och ubiquitous computing, nanoteknologi, PV-teknologi, artificiell fotosyntes, batteriteknik och många andra lovande områden. Men jag är ju en utvecklingsoptimist av stora mått.

 71. Bim

  Per Welander.
  Jag gillar dina raka genomtänkta inlägg. Lite Dr Max över det. Från mig är det ett toppenbetyg. 😀
  Att Sverige är det näst mest indoktrinerade landet håller jag dock inte med om. Nordkoreanerna är nog inte så dumma som de verkar, men om man blir huvudet kortare om man inte spelar med i spektaklet så är det ju insiktsfullt att spela med.
  Svensson har ett fritt val att tro eller inte så deras alarmistiska ståndpunkt är ju oförsvarbar, så vida de inte är som med den mycket trevliga person jag talade med i dag.
  Jag var på Kungstorget i dag och handlade 3 kg krusbär till min fru, min bil var parkerad efter kanalen åt gamla Sociala huset till. En ung familj som inte var från Göteborg var också på torget och frågade Krusbärsgubben var Feskekörka låg. Följ med mig, sa jag. Jag skall den vägen.
  Efter som jag läst ditt inlägg på morgonen och vi talade om vädret som var lite kyligt, så frågade jag om han visste hur många grader den globala temperaturen stigit sedan mitten av artonhundratalet.
  – Nä, ingen aning.
  – Vad tror du? Ungefär…
  Han funderade . Ja åtta grader ungefär.

  Jag tycker det är en riktigt relevant fråga att ställa för att ta reda på hur klimatsvamlig en politiker är. Jag skulle vilja höra Åsa Romson, Fridolin, och andra räddavärdenpolitiker svara på den frågan i en TV-sändning. Även journalister borde få den frågan , så kanske klimathysterin hade varit en ickefråga ganska snart.

 72. Christopher E

  #70 Christopher E

  Frågan i #25 var från ChristerL, inte från mig.

  Sedan inser du nog mycket väl att jag inte ”skuldbelägger”. Det är klimatkyrkans jobb. Jag bara provocerar och driver med dem som gör det och de som hycklar. Men visst ser det roligt ut att propagera för omställning från fossilsamhället, varna för AGW och samtidigt använda så mycket fossilbränsle man bara kan. Trovärdigheten hamnar i nivå med en taxiåkande mp-politiker. Tydligen anser du att invidividen inte har något ansvar och stora internationella beslut ska sköta förändrandet. Då får vi hoppas att du inte knorrar när dina flygresor antingen förbjuds, beskattas astronomiskt eller kostar flera gånger mer för att det ska stoppas biobränsle i tanken.

  Höjda tullar och sanktioner för de länder som inte sjunger med i klimatreligionen är vansinne och kan bara skada världens väg mot högre välstånd. Men jag är inte orolig, för det finns inte en chans få igenom sådana avtal.

  I övrigt är jag som bekant utvecklingsoptimist liksom dig. Mycket på din lista sist tror jag också på, inte minst GMO och annan bioteknik. Men när det gäller energiförsörjning är jag inte för att byråkrater ska försöka styra teknikens riktning, det blir bara dyrt fiasko på fiasko. Subventioner av sol och vind ska bort omedelbart. Fossilbränslen är inget som helst problem, är det sant att de någon gång blir så dyra som det (hittills felaktigt) profeterats om länge nu, så löser det sig själv med marknadens hjälp. Det behövs ingen styrning.

 73. tty

  BjörnT #55

  ”Tyvärr är nog fracking efter skiffer-gas (och ”tight oil”) att vara en dagslända.”

  Du har kanske inte lagt märke till att ett av USA:s större oljebolag nyligen sålde av samtliga tillgångar i Norge (liksom tidigare i Angola) för att koncentrera sig på ”dagsländan”.

  http://ir.marathonoil.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=851623

 74. BjörnT

  tty #73. Förmodligen för att minska skuldbördan de ådragit sig, i likhet med så många andra inom frackingen, för att finansiera det ständiga borrandet.

 75. BjörnT

  ChristopherE tty och andra rosenkindade optimister om frackingen: http://www.globalresearch.ca/the-fracked-up-usa-shale-gas-bubble/5326504

  http://www.businessweek.com/articles/2013-10-10/u-dot-s-dot-shale-oil-boom-may-not-last-as-fracking-wells-lack-staying-power

  http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/22/two-thirds-write-down-us-shale-oil-gas-explodes-fracking-myth

 76. tty

  BjörnT #75

  Apropå den stora skuldbelastningen så gäller det framför allt gasbolagen, eftersom gaspriserna har rasat i USA. Situationen har dock blivit bättre nu tack vare den extrema vintern 2013/14 som gjorde att gaspriserna steg.

  Du lade möjligen inte märke till att artikeln i Guardian gällde ett (1) fält i Kalifornien som överhuvud taget inte har borrats upp än? Jag medger gärna att det inte precis framhävs i texten.

  Och vad beträffar hur snabbt produktionen går ned i ”fraccade” oljefält så kan det vara intressant att titta på Montana. Bakkenfältet går nätt och jämt in i östra Montana och det var den delen som borrades upp först. Där nåddes produktionstoppen redan 2006. Nu, 7-8 år senare ligger produktionen på ungefär 80% av topproduktionen, vilket är jämförbart med många ”normala” oljefält:

  http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPMT1&f=M

  Aleklett har förresten använt kurvan från Montana som avskräckande exempel men av någon anledning sträckte den sig då bara till 2010….

 77. BjörnT

  Ja tty, ingen (som inte satsat pengar i verksamheten) blir gladare än jag om fracking är hållbart ekonomiskt och miljömässigt.

 78. Tja, naturgas och även oljesand mm blir ju av utan vare sig subventioner eller tvångsditkommenderade kunder, och så har det varit länge. Så visst är det ekonomiskt, hållbart och någon miljöpåfrestning värd att nämna är det heller inte … trots de professionella aktivisternas klagosång om motsatsen.

 79. Holmfrid

  Hav tröst vänner i mediemörkret.
  Måndag 30 juni publicerade Gefle Dagblad en förnämlig artikel med rubriken ”Det tanklösa vrålet” – en uppgörelse med de 85 klimatsimuleringarnas ”garnnystan” för perioden 1975-2025. År 2013 är prognosskillnad mellan max- och min temp 2.0 grader med min temp för 2013 ca 0.3 grader över uppmätt temp.trend. Wibjörn Karlén, Bertil Larsson och Sture Åström skriver ”Någon värmekatastrof syns inte ens längst borta vid horisonten. Den katastrof vi ser komma utgörs av den kollektiva tanklöshet som skribenterna är exempel på. Med hänvisning till en inbillad katastrof är de beredda att sätta hela vårt välstånd på spel med ett nytt ekonomiskt system”. Författarna uppmanar läsarna att ta reda på fakta i stället för att tro på domedagsprofeter från IPCC.
  Man hänvisar till bl a solforskarnas nya upptäckter. (Evans m fl)

 80. Slabadang

  Wooooowwwwww! 🙂

  Jag tror jag spricker …… är det någon som vill betta emot att hela energidebatten/politiken kommer ställas på sin ända med sin början i mitten på September? Nån tusing så där? Djävlar vad ”energipolicys” det kommer stoppas in i papperstuggarna och energipolitiska minnesförluster kommer att gå som en epidemi inom hela den politiska klimatmaffian !.

 81. Kenneth Mikaelsson

  Inte i Sverige det tar nog ett extra år för dom att svälja ner stoltheten.. finns ju politiker som tjatar IT som var på mode under fläsk Pärsson tid.. fast i omvärlden kommer det att ske relativt snabbt …
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/10916086/The-scandal-of-fiddled-global-warming-data.html

 82. Risto_Matinen

  BjörnT; ”Jag har bott ett par år i Bolivia och jobbat som geologJ”?

  Det tror jag inte på att en ventilationstekniker kunnat. Känner ingen så korkad geolog, och jag känner många geologer…

 83. BjörnT

  Risto_Matinen. #82. Ventilationstekniker……. 😀