Svenska kyrkans biskopsbrev om klimatet

Svenska kyrkan

Som flera redan uppmärksammat har Biskoparna i Svenska kyrkan skrivit ett biskopsbrev om klimatet.  Detta brev har nu kommit upp till debatt efter Maria Ludvigssons ledare i Svenska Dagbladet, Politik före Gud i biskopsbrev. Biskoparna har också kommit med en replik.

Marias ledare är i mycket en kritik mot att Svenska kyrkan tar politisk ställning och då en vänsterorienterad sådan. Att de anser att det är vissa politiska beslut som de anser vara den rätta vägen att gå. Vi ska inte ha någon ekonomisk tillväxt men hur ser den fattige på den ljusa idén?

Biskopen kopierar vänstern och skriver i sitt brev bland annat: ”Klimatutmaningen aktualiserar en kritisk diskussion om tillväxt. Är fortsatt ekonomisk tillväxt nödvändig? Är den ett självklart mål? Finns det välfärdsmått som kan mäta tillfredsställelse med livet i andra termer än de ekonomiska?”

Tja, varför inte ställa dessa retoriska frågor till världens fattiga? Till dem som tigger i slummen, som lever ur hand i mun, som inte vet om de kan ge de sina mat för dagen eller tak över huvudet för natten. Fråga dem om de kan tänka sig andra mått på välfärd än välstånd och reda pengar.”

Själva biskopsbrevet är i den alarmistiska anda som vi numera är vana vid.

Som kyrka är vi del av ett globalt nätverk. Vittnesbörden om klimatförändringar från våra vänstift och församlingar i andra delar av världen har blivit fler. Vi hör berättelserna från Filippinerna och Tuvalu, från Sydsudan och Tanzania, från Brasilien och Costa Rica, från Kanada och Arktis.”

Vittnesbörd? Så det är alltså vad människorna i dessa områden tror om klimatet som är det vetenskapligt korrekta?

Vi har ett konkret klimathot hängande över oss och kommande generationer. Om vi ska hantera denna situation klokt behöver vi bereda mycket utrymme för saklig diskussion. Men det räcker inte. Vi behöver väckas till en längtan efter en hållbar framtid.

Jaså, det har vi? Svenska kyrkan står uppenbarligen bergfast i sin tro på en kommande apokalyps. Men vi andra arma själar behöver ”väckas” till tro på den tydligen.

Under lång tid har det som skulle kunna kallas det ”fossilindustriella komplexet” bromsat utvecklingen av förnybara energikällor och en avveckling av fossilbränslesubventioner.”

Så den självklara vägen är att helt gå över till sk förnybara energikällor? Har Gud kanske talat direkt till biskoparna och förtäljt dem denna himmelska sanning?

Sveriges Radio ställer frågan Ska Svenska kyrkan ägna sig åt politiska frågor? Jag själv reagerar inte så mycket på det utan för att de gör sig till tolk för var  klimatvetenskapen står i sitt brev. Tolkningen är i sin tur helt i enlighet med rådande paradigm i svensk media. Därmed ägnar de sig åt att befästa en rad olika klimatmyter och ren propaganda,  och det tycker jag är så mycket värre.

Nu ska jag gå ur Svenska kyrkan.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Jag kommer att gå ur Svenska kyrkan. Senast 1 nov ska anmälan av utträde vara inlämnad för att få full effekt nästa år. Det hade jag beslutat redan innan biskopsbrevet om klimatet kom. Nu är jag stärkt i min uppfattning att det är ett riktigt beslut. När biskoparna inte längre kan skrämma folk med helvetet tar de till klimathotet. Usch!

 2. Ingvar

  Försökte kommentera SvD-artikeln
  ”Det går inte längre att kommentera i denna tråd”

 3. Ingvar

  Jag tror inte att biskoparna har tagit ett eget initiativ i detta ämne. De har med stor sannolikhet blivit utsatta för påtryckningar.
  I vilket fall som helst är det tragikomiskt med tyngdpunkt åt tragiskt.

 4. Tobias

  Jag skrev en recension om klimatbrevet:
  http://tobiasbackstrom.blogspot.se/2014/06/religionsbyte-pagar.html

 5. Sr

  Jag gick ur Svenska Kyrkan 1961 då jag blev myndig. Jag har aldrig behövt ångra det. En av orsakerna var http://www.bt.se/kultur/essaer/biskopen-och-de-anonyma-breven(323994).gm och den giftiga debatt som följde i min lilla stad.

 6. Lars Cornell

  Biskopsbrevet har stora likheter med forna tiders häxjakt.

  När man gör den livgivande Gudomliga koldioxiden till något ont som skall bekämpas, då har något i biskoparnas huvuden blivit alldeles fel. På en överbefolkad jord behövs det mer koldioxid, inte mindre. För klimatet saknar det betydelse, den tionde ylletröjan värmer inte. Att vi skall vara sparsamma med jordens resurser är vi nog alla ense om. Men då får man inte glömma bort att koldioxid, växternas mat, är en av jordens viktigaste resurser.

  Jag kommer också att lämna kyrkan efter att nu ha läst det förvirrade biskopsbrevet.

 7. Michael

  Det hela är ganska enkelt: det handlar om pengar. Idag kanaliseras stora delar av den svenska biståndsbudgeten genom kyrkan, självklart vill man även vara med när det ska delas ut klimatbistånd till länder i tredje världen som ”drabbats av vårt ansvarslösa leverne”.

 8. Ann LH

  Uppenbart, tro som tro.

 9. Mats G

  Citat från biskopsbrevet
  ”teologisk syn på skapelsen kan påskynda klimatomställningen.”
  kryss i mössan är bara förnamnet.

  Först tror man på en teologisk skapelse och sedan tror man på klimathotet.
  De här snubbarnas världsbild är inte och leka med.

 10. Kenneth Mikaelsson

  Personligt så lämnade jag allt vad kristendomen heter en dag när jag som femåring inte stod ut med karfan som drev söndagsskolan.. han pratade bara lögner och osanningar.
  Mor min trodde jag var sjuk, det bjöds ju den dagen på tårta.och det är förtifem år sen..Sen har min aversion växt ju mer jag lärt mig om de Abrahamska religionerna och dess tillämpning..

  Börjar rent ut gilla David Icke.med fleras förklaringar om vilket hjärn virus Abrahamska religionen är..

 11. Håkan Bergman

  Kenneth M. #10
  Det räcker ju med att se hur det idag ser ut där dom här monoteistiska religionerna växte fram. Monoteistiska religioner kan inte leda till nåt annat än konflikter och elände, det är s.a.s. inbyggt i dem.

 12. S. Andersson

  Nu ska man inte glömma att vi har fått en ärkebiskop med DDR-rötter. Jag kan inte slita mig från misstanken att hon var en IM (Informelle Mitarbeiterin i Stasi).

 13. Olav Gjelten

  Gör som jag, lämna svenska kyrkan. Men glöm inte att tala om varför, annars uppfattas det bara som att du bryr dig mindre om religiösa frågor. Ännu starkare markering än bara att gå ur svenska kyrkan tror jag du gör om du byter till annat kyrkosamfund, som uppfattas stå längre till ”höger”. Själv blev jag katolik. Det gillar inte vare sig klimatfrälsta, feminister eller den ”moderna” falangen HBTQ där allt vänster-flum finns.

 14. Sigvard E

  Biskoparnas övertramp blir särskilt tydligt i brevets avslutande uppmaningar. Med synnerligen konkreta åtgärder som ser ut att vara kopierade från grönvänstern visar man sin politiska färg, helt ointresserade av vetenskaplig kritisk granskning. ”Vetenskapen står enig, diskussionen är över”, verkar vara biskoparnas undermåliga analys. Om biskopsbrevet får någon betydelse blir det nog mest som en ytterligare belastning för den svenska kyrkan.
  Bilden av vindkraftverket i en pastoralt vacker miljö i slutet av brevet är patetisk, men talande.

 15. Lennart bengtsson

  Denna märkliga skrivelse är ytterligare ett exempel på att den svenska ”klimatdebatten” fullständigt har spårat ur. Med tanke på alla de svårigheter och förföljelser som kristenheten är utsatt för i dag, inte minst i flera muslimska länder, tycker man verkligen att de svenska biskoparna kunde se över sina prioriteter i sin ”gudsgärning”.
  För en normalt reflekterande medborgare är detta ytterligare ett exempel på att tiden är ur led.
  För den Svenska Kyrkan är det inget annat än en tragedi.

 16. bom

  Lagen om religionsfrihet kom 1951. Sedan dess har det varit möjligt att gå ur utan att gå med i någon annan liknande organisation. Statskyrkositsen avslutades dock först 2000. Så fort som jag blev myndig gick jag ur. Jag bodde då i Västerleds församling och jag minns fortfarande uppståndelsen på pastorsexpeditionen. Man försökte tala mig tillrätta men övergick till miner och öronviskningar när jag stod på mig. 1980 skulle jag till Saudiarabien för första gången. Visum var nödvändigt och religion skulle anges. Ingen dög inte och asatron var heller inte godkänd. Det flygande Spagettimonstret var heller inte uppfunnet än så jag fick dra till med zoroastri (en religion från närbelägna Persien?) för att kunna släppas in.

  Välkommen i gänget alla som har fått nog och rappa på för anmälan måste var inne senast 31/10 (blankett finns på webben och det kostar inget!)för att skatteverket skall hinna med att avstå från de tusenlappar som kyrkoskatten utgör. Vi betalar ändå några hundra miljoner skattepengar för kyrkounderhållet – en summa som om några år ökat till 490 miljoner. Kyrkan efter staten landets största jordägare har nämligen inte råd att sköta sina egendomar. En del fastigheter har de ägt i mer än tusen år. Det ni är långsiktighet (och snålhet).

 17. Olav Gjelten

  Det hjälps inte ett dugg att svenska institutioner och media hela tiden propagerar om klimathotet. Alltid finns det någon som tror sig se att klimatdebatten vändt, blivit nyktrare eller att klimathotarna rent av är på väg att ge upp.
  Snacka om dagdrömmar och önsketänkande!

 18. Olav Gjelten

  Tänk om alla de hundratusentals som lämnar svenska kyrkan kunde ange ett ”varför”: klimatpropagandan, svenska kyrkans allt starkare vänsterorientering med mera, då tvingades de nog se om sitt hus.
  Att bara begära utträde lär de absolut sig inget av.

 19. Christer

  Lämnade svenska kyrkan när den nya ärkebiskopen Antje Jackelén valdes, då var måttet rågat för min del.
  En ledare för svenska kyrkan med kopplingar till Stasi i DDR, en klimatalarmist av rang och en som vurmar för av islam, där var gränsen för vad jag kunde tåla överskriden.

 20. Christer

  # 18
  Skrev ett brev som jag bifogade mitt utträde där jag klart och tydligt deklarerade min ståndpunkt om kyrkans numera väldigt konstiga hållning i vissa frågor.

 21. Mats R

  Jag fick en idé, som borde tilltala de högvördiga biskoparna. Dessutom är den också fullt genomförbar: De flesta kyrkor har ju ganska stora takytor. De är som klippta och skurna för att montera solpaneler på. Den el som utvinnes på så sätt borde i många fall kunna förslå till att driva de elinstallationer som finns i kyrkan. Man kanske rent av kan tänka sig en liten vindsnurra i toppen av kyrktornet också, inte bara som energialstrare utan även som symbol för den nya klimatreligionen. Om det här genomförs så kan församlingarna spara många sköna slantar genom sänkta elkostnader. Och kraften kommer ju från ovan…

 22. Lejeune

  2
  Ingvar

  Du kan fortfarande kommentera repliken från de klimatreligiösa prelaterna här:

  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/07/29/replik-kristen-tro-leder-till-politisk-reflektion/

 23. Vanlig Svenne

  Svenska kyrkan kan förvisso ägna sig något lite åt politik i frågor som angår den som t.ex. inom religionsfrihet och alla människors lika värde, men nu har man lämnat kärnverksamheten som är försvar och bevarande av den kristna tron och ägnar sig åt pseudovetenskap i form av klimatalarmism. En konstig organisation kan man tycka

 24. John Silver

  ”Nu ska jag gå ur Svenska kyrkan.”

  Sent skall syndaren vakna.
  Jag kommer inte ens ihåg när jag gick ur och bad dem dra åt sitt påhittade helvete, så länge sedan är det.

 25. Sivard E och Bom

  Kan det vara så att kyrkan, på sina marker har tillåtit ett stort antal vindmöllor bli uppställda för vilka de får ett rundligt arrende så länge debaklet snurrar på (bildligt och bokstavligt) och att det är därför de så gärna vill vara med och dra ett strå för klimatalarmismens fortlevnad?

 26. Olav Gjelten

  Att hålla käften om VARFÖR och bara lämna svenska kyrkan tror jag rent av bidrar till motsatt önskad effekt.
  Även höjdarna inom kyrkan uppfattar självklart klimathotet som en innegrej att debattera. Genom att agera på ett sätt som de uppfattar vara inne, gör de som de gör. Detta om ingen talar om för dem att det är fel.
  Än en gång, vill ni uppnå NÅGON TING genom att lämna kyrkan, då måste ni tala om VARFÖR.

 27. Peter F

  Jonas N #25

  Jovisst satsar kyrkan på vindkraften.

  https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=svenska+kyrkan+vindkraft

 28. Svenska kyrkan har liksom många religioner en djup och lång tradition av hot så varför inte hoppa på det alarmistiska tåget. Funkar antagligen lika bra som hin håle gjorde förr i tiden i vissa kretsar.
  Var och en blir salig på sin tro.

 29. Olav Gjelten

  Christer # 19
  När du lämnade svenska kyrkan, talade du klarspråk till dem på samma sätt som du gör här? Eller överlät du också till dem att göra tolkningen?
  Hur stor tror du i så fall chansen är att kyrkans folk ser sambandet med ditt utträde, DDR, Stasi, klimatalarmismen och islam???
  Har du inte förstått det, kan jag tala om för dig att den chansen är oändligt nära noll. Absolut ingenting lärde du dem!

 30. Peter Stilbs

  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=665267

  Jag tror egentligen att historien och skeendet är liknande som i kommuner, universitet och högskolor och företag. Någon enskild person börjar dra frågan (här kyrkans Henrik Grape), och övriga vågar inte säga flaska för att riskera stämplas som ”miljöfientliga” , ”icke hållbara” eller något ditåt.

  Men jag ska i alla fall ta mig samman och gå ur kyrkan snarast möjligt och före årets deadline 30 oktober – med en utförlig motivering, inkluderande mycket annat än denna ”klimatnojja”.

 31. Per H

  Hur är det med Katolska Kyrkan? De kör tydligen inte med klimathotet pga att föreslagna åtgärder drabbar de fattiga.

 32. Göran Ericsson

  Ära ske pris!
  Lämnade svenska kyrkan när förra ärkebiskopen reste till klimatmötet i Köpenhamn för som han sa
  ”hjälpa till att rädda jorden från undergång ”.

  Underliga äro herrens vägar
  Göran Ericsson

 33. Per H

  Ps. Gick ur kyrkan för 20 år sedan. Jag känner H Grape. Skall droppa ett brev i hans låda och anklaga honom för att orsaka svältdöd. (Har inte talat med på många år. )

 34. Ingvar

  22 Lejeune
  tack, gjort
  🙂

 35. Nu har Maria skrivit ett svar till ärkebiskopen
  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/07/31/svar-till-svenska-kyrkan/

 36. Peter Stilbs

  Per H #31 – jo, Katolska kyrkan kom till den slutsatsen efter två ”hearings” år 2007 – jag var själv med på den första av dem (kort beskrivet här https://www.klimatupplysningen.se/2013/11/04/min-egen-vag-till-klimatskeptiker/ )

  Svenska kyrkan verkar bara ha gripit allt ur luften – eller från himlen

 37. Slabadang

  Läs dessa två ”policys”

  SVTs : Policyn för mångfald och likabehandling har sin utgångspunkt i konventionen om de mänskliga rättigheterna,
  diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och SVTs sändningstillstånd.
  De lagstadgade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
  eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  Denna policy ersätter tidigare policydokument för mångfald, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

  Jaha ja och vad säger fackets motsvarighet? :

  Ni kan surfa själva och se att facket delat upp dem i separata policys en för sexuell läggning, etnicitet trosfrågor ….

  Vad som är intressant att observera att ingen policy talar om rätten till egen politisk uppfattning. Diskrimineringslagen togs fram under ministern Mona Sahlin Där Marianne Tejning var projektledare och Göran Ewerlöv var ordförande och märkligt nog så är inte partitillhörighet/ideologi nämnt som förbjudet diskrimineringskriterie.

  Vi har alltså en diskrimineringslagstiftning som INTE följer eller skyd

 38. Ingvar

  OT! CFACT gör en film

  http://www.climatehustle.org/?utm_source=CFACT+Updates&utm_campaign=23a914622f-Re_Fending_off_Obamas_climate_hype_5_13_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a28eaedb56-23a914622f-269792362

 39. Slabadang

  OT men förbaskat viktigt Läs om ”policys” !

  SVTs :

  Policyn för mångfald och likabehandling har sin utgångspunkt i konventionen om de mänskliga rättigheterna,
  diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och SVTs sändningstillstånd.
  De lagstadgade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
  eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  Denna policy ersätter tidigare policydokument för mångfald, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

  Okey? Så ”utgångspunkten” är FN konventionen för de mänskliga rättigheterna…. å vad säger den då och vad är det både facket SVT och diskrimineringslagen ”glömt”??

  Artikel 2 FNs deklaration:

  Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

  FNs artikel nr 7 :

  Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

  Vad som är intressant att observera att ingen av SVTs fackets eller diskrimineringslagen policy talar om rätten till egen politisk uppfattning samtidigt som de ”glömt” diskriminering i ”alla fornmer”. Diskrimineringslagen togs fram under ministern Mona Sahlin Där Marianne Tejning var projektledare och Göran Ewerlöv var ordförande och märkligt nog så är inte partitillhörighet/ideologi nämnt som förbjudet diskrimineringskriterie trots att den uttryckligen skyddas i artikel två och sju i FNs deklaration..

  Vi har alltså en diskrimineringslagstiftning som INTE följer eller skyddar de grundläggande demokratiska rättigheter vi äger enligt grundlagens portalparagrafer om fri opinionsbildning yttrande och åsiktsfrihet och ej heller FNs deklarationer.När riksdagspartiers väljare och aktiva kan diskrimineras pga av sin partifärg är vare sig opinionsbildningen eller yttrandefriheten längre fri.

  Det gör diskrimineringen mot politisk oppositionella till ett mycket grövre brott , nämligen till ett grundlagsbrott och samtidigt ett brott mot FNS stadgar om grundläggande både medborgerliga och mänskliga rättigheter. När nu vår mycket motsägelsefullt nuvarande ”Demokratiminister” utser Mona Sahlin som samordnare mot ”våldsbejakande extremism” så undrar jag blott vem som skall bli samordnare mot nya och gamla ministrar som avvecklar våra demokratiska och grundläggande mänskliga rättigheter? Samt vad vi gör med rådmän som Ewerlöv och Tejning som inte har koll på de allra viktigaste fundamenten i FNs deklarationer. Sahlin och Ohlsson skall inte utses till nåt annat än till fångar på Hall.

  I en demokrati angriper man oppositionens argument och inte deras person eller rättigheter. Vi känner väl stanken från denna nymoderna diktatur även mot ”klimatförnekare”. Vilka manipulativa och utstuderade antidemokratiska rena ÄCKEL! Vi får bevisat hur otroligt viktigt det är att vi bevakar vår trygghet som kan försvinna bara genom en millimeters begreppsglidning och omformulering från demokrati till diktatur. Voltaire och Jeffersson måste vända sig i sina gravar.

  Det är återigen dags att lyssna på Y Bezmenow för att begripa hur det kunnat gå så här långt!

  https://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY

 40. Jag stannar kvar i svenska kyrkan och kämpar mot infiltrationen. Det finns många i kyrkan som inte gillar biskoprnas ”kommunistiska” budskap. Men jag respekterar dem som lämnar kyrkan. Jämför min ståndpunkt med att ni som lämnar kyrkan ändå stannar kvar i Sverige och kämpar mot tokerierna.

  Att Stasi-listorna hemligstämplats av Alliansen beror säkert på att det finns många personer med höga poster på den kyrkliga och borgerliga sidan som var Stasi-agenter. Så långe listerna inte frisläpps är alla misstänkta, ärkebiskopen Antje Jackelén, Ullenhag, Löfven, Bengt Westerberg…

 41. sibbe

  Abraham anses väl vara de tre monolitiska religionernas grundare. Men mansgriset var ju en sutenör:
  Bibelcitat: Första Moseboken 12: 17,18,19… ”Men hungersnöd uppstod i landet och Abraham drog ned till Egypten att bo där en tid, eftersom hungersnöden var så svår i landet. Men när de närmade sig Egypten, sade han till sin hustru Sara: Jag vet att du är en skön kvinna, om nu Egyptierna tänker, när de får se dig: Hon är hans hustru, så skall de dräpa mig medan de låter dig leva. Säg därför att du är min syster, så att det går mig väl för din skull, och så att jag för din skull får leva.
  Då nu Abraham kom till Egypten såg egyptierna att hon var en skön kvinna. Och när Faraos hövdingar fick se henne, prisade de henne inför Farao, och så blev kvinnan tagen in i Faraos hus.”
  En fin berättelse om Saras bidrag till brödfödan i Avaris glädjekvarter.
  … ”Så drog då Abraham upp från Egypten med sin hustru och allt vad han ägde, och Lot jämte honom, till Sydlandet. Och Abraham var mycket rik på boskap och på silver och guld.”
  Så gott som i alla dåtida kulturerna fanns en utbredd prostitution. Så även i Ägyptens nya huvudstadt Avaris, där säkert vackra semitiska kvinnor hemifrån (Egypten var ockuperad av s.k. semitiska Hyksos under tiden 1650 – 1550 f.Kr.) var eftersökta av ockupationsmaktens soldater.
  Abraham köpte en andra kvinna med pengarna som Sara tjänad ihop. Vad månne de gröna feminister säger till de förebilder som den kristna kyrkan har?

 42. AG

  #40 Vad jag vet är det fullt tillåtet att själv åka ned till Tyskland och göra efterforskningar. Anledningen till att det nuvarande regeringen lagt locket på är väl uppenbar; större delen av akademiska etablissemanget hade DDR-anknytningar. Det är väl bara att i nära nutid komma ihåg de rysningar av välbehag som vissa sossar fick när de deltog i 1maj-firandet i Kina. Demokratins fernissa är tunn. Det tror jag det flesta skeptiker kan skriva under på. /sarc on / Det gäller att ha rätt åsikter:
  http://www.riksdagen.se/asikter/politiskt/korrekta
  finns också som app så att inte samtalet ballar ur vid middagar t.ex /sarc off/

 43. Per H

  #36
  Tack Peter S! Skall ta med det i mitt brev till Grape.

 44. tipp

  Här på nätet säger sig flera ha hört Åsa Romson säga i en radiodebatt att hon ser fram mot ett koldioxidfritt samhälle. Är det någon som vet om det verkligen är sant? Det är alltså i förlängningen sådant som massmedietjänstemännen (journalister finns det nästan inga kvar) förstår med den kunskap de har. I USA lär omkring hälften av befolkningen tro att jorden är omkring 6000 år, framräknat enligt bibeln. Tror ni kunskaperna är större här?
  Beträffande präster har de alltid varit glada för att sälja avlat i olika former. De predikade de saktmod och förnöjsamhet för arbetare som lurats till kyrkan, sedan gick prästerna till patronerna och fick extra tionde. Nu får man extra av staten om de predikar den enda sanna läran.
  Tro liksom kärlek är ju bestående. Det är bara föremålen som växla. Tron på gudar och sådant har jag nog aldrig haft, och kyrkan lämnade jag strax efter jag blev myndig.

 45. Pelle L

  Vad var det nu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, hade för budskap till de kristna när de intog Mosul?

  Konvertera, eller betala extra skatt, eller dra 🙁

  Vad gör Svenska Kyrkan och Jackie för dessa våra bröder och systrar?
  Vad jag vet inte ett skvatt!

  Nej, kära f.d. folkkyrka, ta hand om era trosbröder och systrar i stället för att flumma om klimatet.
  Klimatkyrkan klarar sig bra själv!

 46. Jimmy

  Biblical Weather Prophecy.

  http://m.youtube.com/watch?v=nzugeSPS3oc

  ”The 4-day forecast for Gomorra is, ….2-days”

 47. Sr

  Om du fortfarande är vaken läs: http://antropocene.se/2014/july/biskopsbrevet.html
  Godnatt!

 48. Jarek Luberek

  Skall man förvänta sig något annat av en organisation vars existens bygger på sagor och auktoritetstro.

 49. A Landin

  Å ja! Gå ur svenska kyrkan så får ni några kronor xtra per år, eller slipper betala. Men då ska ni ge f-n i att bevista våra kyrkor sen.

 50. Pelle L

  A Landin #49

  ”Men då ska ni ge f-n i att bevista våra kyrkor sen.”

  Ett i sanning högtstående budskap helt i kristlig anda! Halleluja 🙁

 51. Bosse J

  A Landin #49
  De svenska kyrkorna byggdes med svenska folkets pengar och insatser, lokalt och regionalt, under en tidsperiod då det inte fanns någon möjlighet att stå utanför. Svenska kyrkan som organisation har ingen historisk eller moralisk rätt att lägga beslag på den viktigaste delen av svenska folkets kulturhistoria.
  Kyrkorna tillhör svenska folket och inte en privat organisation.

  Det är biskoparnas organisation som borde ”ge f-n i att bevista våra kyrkor”.

 52. Peter Stilbs

  #43 Per H – Henrik Grape var faktiskt med några timmar andra dagen av första mötet (han verkade vara i Rom i något annat ärende, eller privat), och jag växlade några ord med honom – jag tror han närmast blev helpaff över att det överhuvudtaget fanns klimatskeptiker, och tittade mycket undrande på mig, som jag uppfattade det.

 53. Eric

  Många säger i sina inlägg att de ska lämna Svenska Kyrkan.
  Förstår dem och dessutom med en ärkebiskop som har ett valspråk hämtat från världens sannolikt grymmaste religiösa rörelse (tillika politiska dito) är valet rätt enkelt.
  Förut lämnade människor Svenska Kyrkan för att de inte var religiösa – nu gör man det för att man ÄR det…

 54. Pingback

  […] mer: Svenska kyrkans biskopsbrev om klimatet. Lena Krantz, Klimatupplysningen […]