Forskare som söker Utopia

utopia-1
I DN´s serie ”Min stund på jorden , om klimatförändringarnas moraliska och intellektuella konsekvenser”, var det i måndags dags för det sjunde bidraget signerat Karin Bradley. Hon är forskare på KTH vid Institutionen för samhällsplanering, där hon är biträdande lektor. Hennes doktorsavhandling från 2009 (finansierat av Formas) hade rubriken ”Just environments – politicising sustainable urban development” (Rättvis miljö – att politisera hållbar urban utveckling)#1. Karin Bradley´s intresseområde är enligt KTH hemsida ”Sociokulturella aspekter på hållbar utveckling, tankar om Utopia, miljörättvisa, planering och politik för hållbar utveckling”.
Karin Bradley kan sägas vara en representant för en miljöfilosofi som söker vägar att montera ner den marknadsekonomiska ordning som präglat västvärlden under lång tid, och ersätta den med något annat outtalat mer ”hållbart” alternativ, skilt från både kapitalismen och socialismen. Hon framför tvivel på att de miljöproblem som människor framkallat kan lösas inom ramen för en fortsatt tillväxt, hon vill undersöka möjligheterna och ramarna för ett alternativt sätt att lösa vår gemensamma tillvaro.
Hon verkar inte vara ensam, det finns ett icke försumbart antal forskare på våra större institutioner som uppenbarligen hoppas på någon typ av ny världsordning eller åtminstone ekonomi som skall rädda världen, och vars forskning undersöker förutsättningarna för detta. I sin avhandling ”Global Warming and Our Natural Duties of Justice : A cosmopolitan political conception of justice” vid Uppsala universitet hävdar t.ex Aaron Maltais att en överstatlig politisk auktoritet behövs:
In other words, global warming raises the prospect that we need a global form of political authority that could coordinate the actions of states in order to address this environmental threat. This in turn suggests that any serious effort to mitigate climate change will entail new limits on the sovereignty of states
En av Bradleys husfilosofer i denna genré Swyngedouw, som flitigt citeras, tycks ta steget ännu längre och menar att klimat Armageddon är lättare att visualisera och fram för allt att sälja in, än att avskaffa kapitalismen, det senare får vi anta är det slutgiltiga målet och den enda möjliga lösningen på miljöproblemen. Citatet nedan är hämtat från Bradleys avhandling:
The world’s premature ending in a climatic Armageddon seems easier to imagine (and sell to the public) than a transformation of (or end to) the neoliberal capitalist order that keeps on practicing expanding energy use and widening and deepening its ecological footprint. (Swyngedouw, 2007)
Essän i DN tycks främst vilja peka på de goda exemplen i form av embryon till olika sådana alternativa kulturer inom ramen för en ny typ av ekonomi. Det handlar om utbyte eller produktion av varor och tjänster mellan människor som inte strävar efter vinst, tillväxt eller ägande. Bradley beskriver konsumtionskritiska strömningar och ger exempel på informella grupperingar som strävar efter att tillsammans lösa gemensamma behov utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I mina öron låter en del av exemplen förvillande likt det förindustriella agrarsamhället, eller kanske snarare en medeltida produktionsstruktur. Att byta begagnade kläder eller andra varor med varandra är naturligtvis en strålande bra idé som förtjänar allt stöd. Men Karin Bradley berättar även om projektet ”Open Source ecology” där citat:
konstruktörer och aktivister samarbetar världen över för att ta fram prototyper för hur man kan konstruera enkla och robusta maskiner utifrån lokala material, som t.ex. vindkraftverk, ugnar, traktorer och 3D-skrivare.
Jag kan inte annat än le åt en sådan utopi. Det finns säkerligen många lokala projekt i fattiga urbana miljöer som har potential att engagera och lyfta människor ur apati men jag har svårt att se hur en återgång till det lokala självförsörjande samhället är lösningen på hur vi på ett hållbart sätt skall försörja världens befolkning. Jag har svårt att se realismen i att bönder går samman och bygger en gemensam traktor av kvarblivet material eller att ett gäng unga designers plockar ihop en 3D-skrivare efter att ha plockat ihop prylar ur ett förråd av kasserade apparater- men vem vet? Att bygdekooperativ skall konstruera sina egna vindkraftverk med diverse plast och metallskrot, låter inte heller helt realistiskt men det är kanske så det kan fungera i Bradley Utopia där begrepp som vinst, ägande och tillväxt är bannlysta. Har hon månne hört talas om Maos kulturrevolution. Om dessa yttringar växer fram ur altruistiska strömningar är allt bara väl. Problemen uppstår när en överstatlig världsregering skall diktera villkoren för hur samhällen skall organiseras utifrån denna utopiska världsbild.
Jag levde kvar i den förlegade synen att KTH hade ambitionen att ligga i täten vad gäller teknisk utveckling, men det gäller tydligen inte samtliga institutioner. Att skapa en ny ekonomi för att bereda vägen för ett svenskt Amish-samhälle är kanske den ultimata vägen för att Sverige skall kunna stoltsera med nollutsläpp. Men det blir lite svårt när aktivister och konstruktörer skall ta sig till Cancun eller Bali med egenhändigt byggda transportmedel och berätta hur Sverige löst världens alla problem.
När jag nyfiket tankat ner Karin Bradleys doktorsavhandling, läst igenom abstraktet och ögnar vidare noterar jag fyra källhänvisningar i inledningen, två från Friends of The Earth, en från Al Gores ”En obekväm sanning” och en från PBL, då börjar jag undra i vilken vetenskaplig slutsats denna avhandling på 317 sidor skall landa i ?

#1 Det finns inget riktigt bra svenskt ord för engelskans ”environment”, men det betyder närmast miljö. Begreppet natur och naturskydd övergick under sextio- och sjuttiotalet gradvis i det större begreppet miljö och kom att beteckna även urban miljö, livsmedel etc.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Ja att typ Amishlivet är tydligen deras ideal och att kapitalismens död är vad de eftersträvar – det har vi länge förstått. Inst. för samhällsplanering hör den hemma i A(rkitektur)? Hur är det möjligt att bli doktor på KTH med en så tunn soppa kokad på nästan bara spik. På den tiden jag fanns där, flyttades A till betongbunkern vid Engelbrektskyrkan. Är man inte på väg att flytta tillbaka eländet till Lilljansskogsranden nu? Sedan finns det ju hedervärda arkitekter som berikar samhället också! Hur skall figurer som Bradley och Malthais (Malthus??) någonsin kunna få ett hederligt, produktivt arbete?

 2. Christopher E

  Vi får verkligen hoppas att vi slipper återgå till 1800-talet med en världsdiktatur med samma ideologi som Pol Pot. Då är katastrofen ett faktum. Jag vill gärna slippa ha begnade kläder också. Vem ska ha förmånen att få ha nya saker så att det blir några begagnade då? Som vanligt klimat- och världsräddargräddan när de reser till paraplydrinksmöten på exotiska turistmål och bestämmer att vi andra inte ska få åka dit?
   
  En liten petitess… det är ett till ”n” i engelskans ”environment”.
   

 3. Niklas L

  Tänk när de sedan ska fylla i ”Declaration of conformity” för att kunna CE-märka sitt vkv och koppla in det på det ”smarta” (hemmabyggda?) nätet… När det börjar blåsa rusar alla hem för att mala sitt mjöl, tvätta sina kläder, pumpa upp vatten ur brunnen… Och traktorn sen, som ska gå på stearin och brödskalkar… Framtiden?

 4. Peter Stilbs

  Tack för dessa tankar, Lars. Trenden mot sådant här på KTH har tyvärr pågått en längre tid, uppmuntras av ledningen och stöds av dem som väljer innehåll till KTH’s interna och externa ”informationsmaterial” – numera på webben. 
  Läs och förskräcks : http://www.campi.kth.se/

 5. Tänka sej, jag som skrev igår att vi behöver ett nytt sätt att leda landet på. Men vad jag eftersökte vad nåt som kan fortsätta vår teknikutveckling. Amishtankar betackar jag mej för.

 6. Helge

  Vad de glömmer är att utvecklingen mot bättre produkter går idag snabbare än någonsin, även hushållsapparater utvecklas fortsatt snabbt. En Induktionsspis drar ca 30% mindre energi än en konventionell  en tvättmaskin använder betydligt mindre vatten och energi idag än för bara 15 år sen. Likadant över hela linjen från hushåll till industri. När produkterna sen kasseras återvinns huvuddelen och går in i produktionen igen. Jag skulle vilja hävda att tillväxtmodellen har visat sig vara en i huvudsak bra modell så länge man följer upp med tydliga spelregler för miljö och arbetsvillkor satta av demokratiska politiker. Enda områden där jag idag är tveksam på hur utvecklingen fortskrider är inom det industriella jordbruket, vår kost och läkemedelsindustrin, där har något helt klart gott snett. Förmodligen för svaga demokratiska politiker som inte orkat stå emot.
   

 7. Chrisopher E  Tack, n-ét är fixat. Får sluta skriva på nätterna, men majdagarna är så vackra.

  Peter S  jag håller med, lite sandlåda verkar det vara. Jag fastnade för följande kommentar: I en rad rum i Sing Sing pågick diskussionerna för fullt. I ett av dem bollades tankar kring frågan om hur människan kan bli mer osjälvisk.

  Låter som lite av den typ av nya människor som just de stora experimenten i Kina och Sovjet försökte sig på, att skapa en ny typ av människa. Jag tror dock att det handlar om naivitet och välvilja. 

  Skall dock säga att arbetet att försöka planera våra städer för människors väl och så resurssnålt som möjligt har naturligtvis mitt stöd. Kanske är det dags för doktoranderna att ge sig ut till Husby och undervisa demonstranterna att det är klimatovänligt att bränna bilar.

 8. Helge,  kan inte annat än hålla med dig.

 9. Ann L-H

  Tack Lars J.! Senaste nytt från en annan höjdarinst., denna gång FN:
  ”– Stormar, översvämningar och andra extrema naturkatastrofer blir allt vanligare och alltmer våldsamma. Det är Oklahoma ett exempel på. Jag är mycket tagen av det som hänt, säger Jan Eliasson.”
  Citat från artikel i dagens Svd om pågående FN-konferens om katastrofer.
   
   

 10. Bengt

  Vem finansierar dess flummare? Vem betalar nonsens-”forskning”? Får KTH för mycket pengar?
  Jag får associationer till inte bara Mao, men även Pol Pot . Han mördade 1/3 av Kambodjas befolkning – vad drömmer dessa människor om? Avrättning av 90% av världens befolkning? Detta och en järnhård diktatur är vad som fordras för ett sådant samhälle de vill ha.
  Det är inte bara så att dessa drömmare verkar i ett vakuum, de måste ha tyst och ibland aktivt stöd i politiska kretsar.  Riksdagen jobbar aktivt med Agenda 21, som innehåller mycket av dessa tankar. Doktor Bradley kommer säkert att få ett jobb, som vi skattebetalare får bidra till. Förhoppningsfullt utan att åstadkomma något påtagligt.

 11. Lasse

  Intressant-KTH har tydligen bredden! Frågan är om inte hennes forskning hör hemma på historiska fakulteten eller i hembygdsföreningar runt om i landet.

 12. tty

  Jag ser fram emot att få se t ex vindkraftverksvingar, dito växellådor och styrelektronik till 3D-skrivare framställda av ”lokala material”. Hur korkad får man vara egentligen?

 13. Peter Stilbs

  tty 2013/05/22 kl. 09:01  Spock, i originalserien av Star Trek var rätt bra på att göra sånt vid olika resor i tid och rum
  Läste i övrigt häromdagen om snabbyggda, i praktiken otestade Vindkraftverk från runt om i Världen – säkert en dyrköpt erfarenhet för dem som ”skaffat eget” – allt från enskilda personer till vindkraftkollektiv eller kommuner, som exempelvis Hammarö

 14. bom

  Tuben är full av snuttar om VKV-haverier (fast det verkar mest stå Vestas eller något liknande på nacellerna). Skvaltkvarnteknologin kommer nog snart till heders också. Hur många små vattendrag som heter Kvarnån har vi egentligen? En rätt säker produktionsmetod. Vindmöllornas historia är ju full av bränder och stormhaverier – men det tog ju inte klimattalibanerna reda på när de ”tänkte till”. Och så har vi en energiminister som förälskat sig i ”smart grids” som enligt hennes utsago på pidginspråk förekommer både inom IT och eldistribution som hon sysslar med när hon inte friserar annat!

 15. Peter Stilbs

  Bengt 2013/05/22 kl. 08:48  – det är tyvärr våra skattepengar, här kanaliserade via organet Formas, som skapar ”forskningsverksamhet” och lokala mijöer av denna typ. MISTRA håller också på med liknande saker – ex Rockströms verksamhet skulle inte existera utan MISTRA’s skattebetalda stöd 

 16. Lennart Bengtsson

  Återigen ett exempel på samhällets fortlöpande intellektuella upplösning.  Mot bakgrund av detta och annan dylik rappakalja förstår jag varför så många emeriti från KTH är aktiva på denna blogg. Klimat och miljö är bara utvalda exempel där stolligheter florerar. Kanske dessa unga virrpannor  i stället kunde hjälpa till för att förhindra de fortlöpande våldsamheterna i Stockholmsförorterna och på sa vis kanske göra något positivt.
  Det enda verksamma är sannolikt att radikalt skära ned medel för forskning och på så vis tvinga ledningen att prioritera. Om de saknar förmåga härtill och ledningen inte kan bytas ut finns det sannolikt inget annat alternativ än att långsamt låta verksamheten disintegrera och förlita sig på  forskning och utveckling i andra länder.  Det finns ju utmärkta och fungerande högskolor utomlands som ambitiösa studenter kan söka sig till.
   
  LennartB 

 17. Sailor

  Det som jag tycker är väldig trist är den bortskämdhet och otacksamhet som utstrålas.
  Sverige och många andra länder, främst västvärlden, har tack vare 200-100 års tillväxt nu en fantastisk välfärd som våra förfäder inte ens kunde drömma om. Denna välfärd (som samma personer ofta klagar på  är för liten) är faktiskt resultatet av det dem nu säjer sig hata – tillväxten. Det är resultatet av våra nu döda (och också levande) släktingars hårda arbete, uppfinnelse- och initiativförmåga.
  ——————
  Det är ju faktiskt ganska enkelt för personer som önsker denna ”utopia” att verkställa den för dem själva. Det finns redan massa med info om hur man..
  .. jaga, fiskar, odlar och skaffar sin egen mat utan att bidra till ICA handlarens vinst och tillväxt.
  .. tvättar, diskar, städar, bygger hus utan industritillverkade maskiner.
  .. laga sin egen tvål, skrivbleck, paper, möbler mm utan att behöva köpa det.
  Så det är egentligen bara för Bradley att sätta igång 🙂
  Men själva ideen är väl att få alla andra att ändra sina liv.:(

 18. Argus

  Lennart B
   
  Trist perspektiv:(
   
  Jag är inte gammal nog för att emeriti alternativet känns relevant, men absolut gammal nog (grumpy old men) för att skåda förnuftets förruttnelse.
   
  Och varför känns denna magra och elaka soppa av hallucinationer som ett d-a straff? Jag vet få som är mer angelägna att hushålla: lagar hellre än köper nytt, låter tvättrådet för nya kläder ha prioritet över mode, använder PETflaskor vid ölbryggning etc etc.
  Och ännu har jag inte sett den nya generationen av världsfrälsare klädda i växtfärgade koltar i hållbart vadmal!
   
  Situationen är nog mycket, mycket mångfacetterad. Jag kan gissa att också Peter Gudmundsson stundom är bekymrad och villrådig.

 19. bom

  MEDIA. De svenska tidningarna upplever sitt värsta ras någonsin visar statistik från SOM-institutet på Göteborgs universitet som branschtidningen Journalisten tagit del av.
   
  Det blir nog fler frilansjournalister verkar det som? Betala inte pengar för svenska grönpropagandatidningar. SVT vill ju sitta i orubbat bo med licensavgifter. Det kanske inte är så förståndigt av dem? Har Hamilton kommit med något svar om Bjärans fadäser? Försvaret hon tar till blir nog repression? Idag behöver hon ju inte ens låtsas som om det regnar!

 20. Johan M

  Sedan länge står det ovanför KTH:s huvudingång devisen:
   
  ”Att tänka fritt är stort – att tänka politiskt korrekt är större”
   
  Det genomsyrar alla direktiv från den högre ledningen och resulterar i att man skall beakta s.k. hållbar utveckling i alla kurser. Jag föreslog att alla kurser på KTH skulle klassas som främjande en hållbar utveckling eftersom en framtid utan teknik är ett rätt ohållbart scenario, men  et gick inte i god jord. Nu filar jag på en extraföreläsning som skall gå under namnet politisk skolning som man kan slänga in sist i en kurs för att kunna satta en bock för även framtida påhitt.
   
  För att förstå hur långt det har gått kan man läsa rapporten ”Vision 2027” där KTH:s samlade kunskap formulerade hur lärosätet skall utvecklas. Detta är första meningen i dess omvärldsanalys:
  ”Samhällsförändringar drivs framåt av teknikutveckling och av nya förutsättningar som hotande klimatförändringar och sinande naturtillgångar.”
   
  Man får väl hoppas att den klokskapen faller i glömska.

 21. Christer Löfström

  Verkligheten driver utvecklingen mot framtiden.
   
  ”Der er ikke nogen tvivl om, at det er op ad bakke for os, der kæmper for en ambitiøs klimapolitik lige i øjeblikket,” siger Thorning.
   
  http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/258251/eu-toppen_leder_efter_billigere_energi.html#ixzz2U0fIBZVH
   

 22. Christer Löfström

  En av de största har gått bort. 
  Kanske finns det läsare som haft att göra med det företag han skapade.
   
  ”Jeg er meget glad for det, Lindeløv siger, om at jeg har forenet det tekniske og humanistiske – det er jo det, det drejer sig om – at forene.”
   
  http://ing.dk/artikel/haldor-topsoee-er-doed-aarhundredets-ingenioer-er-gaaet-bort-158914

 23. Lasse

  Kanske kan bjuda in på en anpassningskonferens. Varför göra motstånd mot klimatet det gäller bara att anpassa sig.
  Nu är det dax  att anmäla sig: http://miljoaktuellt.idg.se/2.30299/1.504688
  Vi har ju ett kallt och bistert klimat att anpassa oss till!
  Fast det är värmen som tycks oroa!
  Noterar att dagens tidning innehåller två olika uttalanden om förekomsten av tromber och ev påverkan från klimatförändring-en metreolog och en FN viceordförande.
  Vem bör man lita på?
   

 24. Slabadang

  Tack Lars .. det är värre än vi trodde!
  De tankar som avspeglas i dessa Amish filosofier är utan minsta konsekvensanalys. En total blindhet inför vad de samtidigt väljer bort. En definition av fanatism är oansvarighet. Man väljer ut EN värdering eller ETT värde utan att begripa att de befinner sig  i ett sammanhang av ett otal och fungerar inte enskilt utan konsekvenser för övriga. 
  Det samhälle som beskrivs är ett i extrem fattigdom och helt utan stadsbefolkningar, utan apelsiner utan universitet, fabriker, utan butiker utan ALLT förutom några fattiga och svältande satatr som sitter ute på landet och luktar på en komocka och ingen kan reprarera traktorn som står i den omålade mögliga ladan. Orduktionen blir så låg att inget finns att handla eller byta med. Ingen haer tillgång till medecinsk expertis och ingen kan längre forska efter eller producera och ej heller distibuera medicin. Det är inte drömsamhället som presenteras utan det är det fattiga helvetet.
  Med de här tankarna kan ändast presenteras med en total likgiltighet och okunskap om de grundläggande villkoren för den värdekedja vi alla bidrar till.  Vad produceras i detta fattiga helvete ? NADA!! Vad har de att byta med? NADA! Med vad skall stat och myndigheter finansieras när inget byte sker inget arbete betalas för om omsättningen därför inte ens kan ge utrymme för moms? Vem betalar för polis brandkår sjukvård när ingen producerar något att byta med? Forskning upphör utveckling upphör för ingen kan finansiera den och ingen har råd att köpa vad den skulle producera. Ingen skulle kunna specialisera sig eftersom distributionen av specialistkunskper slutat fungera.
  Jag blir så djävla trött på dessa fullständigt inte bara utopiska utan fullständigt idiotiska idèer.Att de finansieras av skattemedel är ett hån. De borde finansieras av ett ekologiskt kolektiv i inre Norrland utan stadsbidrag!
   

 25. Lars Jonsson, detta är vad climate change osv var meningen att införa, tack för att du lyfter fram det. KTH har fått enorma summor från Energimyndigheten för att producera vetenskapligt underlag för varför det är absolut nödvändigt för dumma människan att bli en duttig liten träl i urbana fickor, men det kommer att bli olika typer städer. Det måste finnas en ”hook” för alla, både höger- och vänsterfolk. Högerfolk brukar vara kapitalistiskt lagda och litar till teknik och innovation, skalpeller och lyckopiller; de får bo i innovationscentra där transhumanistisk genteknologi forskas fram i SymbioCity/Masdar City-liknande hubs. Ungarna ska säljas Future City. Vänsterfolket säljs kibbutzliknande urbana lösningar som Transition Towns/Open source-ställen där max femtio apparater ska sköta ”sysselsättningen”. De andra får The Venus Project. Alla dessa städer, urbana centra, får tillgång till teknik som skall övervaka och regulera dumma egoistiska människan och se till att hon gör det hon skall. Olika länder producerar en produkt, Sverige blir gen- och teknikorienterat, don’t worry. Lite rymdforskning kläms nog in också, tjoho! Men, det kommer ju inte att finnas plats för alla, så det blir som norrmannen i Club of Rome sa med ett litet leende på läpparna; ”if you can’t pay, you don’t eat”, och det man skall betala med är en arbetsinsats, sin egen tid och energi. Det blir arbetsläger för hela slanten, för som hon sa, Mona Sahlin: ”arbete ger frihet” Säg det på tyska..
  I Transition Towns finns försök med egna valutor, men slutmålet är att alla, i alla agenda21-länder, skall betalas i el-timmar, kilowatt etc. Inga ägodelar förutom personliga, du är väl inte egoist! Se min moniker ”MrsM” för det fantastiska paradiset vi ska få privilegiet att bli sjuka i. (Medan tid finns, skaffa ethernetkablar innan de försvinner och vi tvingas ”enable the wifi-function”, WiFi-strålning är en möjlig 2B carcinogen.)
  http://stopsmartmeters.org.uk/prof-olle-johansson-on-wifi-radiation-we-could-have-irreversible-sterility-within-five-generations/ 
  Oroligheterna i Stockholms förorter skall ge oss CCTV-kameror. Vi vill väl inte vara sämre än England.
  Det finns länkar till allt jag skriver, bara att googla, men du som bor på Gotland kanske vill fokusera på de lokala förbättringarna ni får njuta frukterna av, Lars Jonsson:
  http://www.abb.com/cawp/db0003db002698/be5d45ce73178831c125788500384649.aspx 
  Jag tycker varghonan som vägrade finna sig i att flygas söderut är en bra inspiration; det är bara att sätta sig på tvären och begära vettiga skäl till varför allt som redan fungerar skall försvinna, varför vi inte skall få resa fritt, äta vad vi vill och äga hur mycket vi vill, driva ett litet företag och inte vara löneslav, osv. Om t ex någon vill röka ihjäl sig är det deras problem, deras liv, deras val och ansvar. Varför i hela friden skall vi leva i ett globalt vuxendagis, jag blir så trött på att inte fler törs säga NEJ.

 26. I den reglerande,övervakande,totaliära idetraditionen är Bradley bara en av modellerna på den stora hyllan, att människan mår och presterar som bäst i största möjliga frihet är ingen som dessa Bror Duktigar vill inse. Egentligen är detta den stora xenofobin, att inte bereda människans goda och kreativa sidor utrymme att utvecklas av rädsla att det kan bli fel.Tryggheten i ett reglerat och beslutat system…den illusoriska tryggheten.Det är dessa frihetshatares rädslor som måste bekämpas, de måste få tilltro till människan, riktig trygghet i förvissningen om att vi andra inte är stolliga Kamikazepiloter som behöver deras förmynderi.

 27. Douglass North fick Riksbankens pris i ekonomisk forskning till Alfred Nobels minne 1993. Han undersökte vad som skapar välstånd och som den historiker han är började han i 900-talet. Läs hans populärvetenskapliga bok ”Västvärldens uppgång”. North kom fram till att det krävdes äganderätt och fasta spelregler. Och fasta spelregler är naturligtvis till för att värna äganderätten. Han såg inga undantag. Vi har sett att i alla samhällen utan äganderätt råder fattigdom. Sovjet och öststaterna föll. I Vietnam och Kina, vänsterns ideologiska favvoritländer från sjuttiotalet, råder marknadsekonomi. Trots ideologisk renlärighet uptäckte man att utan äganderätt råder fattigdom. De länder som än i dag har socialistiska marknadssystem är fattiga länder. Nord- och Sydkorea är väl kanske de främsta studieobjekten.
  Nog är det väl obegripligt att personer på KTH och andra lärosäten producerar avhandlingar som till och med godkänns, trots att det finns 1100 års bevis på att utan äganderätt har ingenting  fungerat.

 28. Inge

  Lasse Fors
  Jag vill haka på ditt inlägg. Jag såg för en tid sedan en serie om västerlandets uppgång i 6 delar på TV. Jag har skrivit om det tidigare men vill tillägga att man menade att Nordeuropa haft en bättre utveckling än syd pga protestantismens kultur med idogt arbete. Detta hjälpte också Nordamerika. Liksom där: privat ägande och demokrati.

 29. Hans H 2013/05/22 kl. 11:40
  Precis. The lunatics have taken over the asylum and they are complete control freaks.
  Ärligt talat tror jag det finns ett hat mot vanliga människor i botten på totalitära idéer, som Lizzies make Philip i England sa, han vill återfördas som ett virus som skall utrota människan.

 30. Björn

  Ja, inte hör då forskare som Karin Bradlay hemma på KTH. Skolans logga KTH, är ett varumärke med gamla anor. Att finnas under detta paraply är status och dit har Institutionen för samhällsplanering och miljö, smugits in. Detta är naturligtvis ett led i både jämställdhetens tecken och ett i den hållbara och klimatallarmistiska hysterins spår.
   
  Här kan man se att vi har en krock mellan manligt och kvinnligt tänkande eller mera drastiskt formulerat, en krock mellan manliga och kvinnliga hjärnor. En politisk kompromiss skapar alltså sådana institutioner som Karin verkar inom under paraplyet KTH. Ett tecken på detta är också att 6 poäng under ämnet ”Hållbar utveckling” har smugits in på linjen Datateknik, där min son går första året.
   
  Det är nu en trend, på grund av skolornas dåliga kunskaper inom matematik, att skapa spetsutbildningar. Om nu KTH späder ut all undervisning med diffusa ämnen som hållbar utveckling, kanske det är dags att skapa ett spets-KTH som levererar teoretiska kunskaper.
   

 31. Peter Stilbs

  Björn 2013/05/22 kl. 12:36  – redan när jag var ny på KTH i slutet av 80-talet verkade ledningen i den politiska korrekthetens namn för att alla utbildningslinjer skulle ha en viss del ”TMS”-ämnen – (Teknik, Människa, Samhälle). Så blev det också. Och det har fortsatt – nu senast på Kemi, med en helt ny kursplan (med motivering att attrahera mer studenter). I praktiken tror jag det tunga, centrala stoffet i kemiteknikutbildningen skurits ner till hälften sedan jag själv började där 1986.

 32. QSL

  Avskaffa kapitalismen tror jag nog inte skulle göra så mycket. Det begreppet innefattar ett tänk som hör ihop med nuvarande välfärdsstaters skadliga merkantilism och korporativism och protektionism. Jag tror att ordet Kapitalism lika väl skulle kunna översättas till Marknadsekonomi. Det är det Bradley och hennes gelikar vill komma bort ifrån … och det är riktigt allvarligt. Det är samhällsomdaningar helt i nivå med Sovjetsocialismen. Nu kommer de tillbaka i en ny tappning. Nu kan de se vad de gjorde för fel första gången och låta bli att göra dessa misstag. Var så säkra de kommer att försöka igen. Det är bara det att de nu kommer att bida sin tid tillräckligt länge tills nog många generationer fullständigt glömt vad Sovjetkommunismen var för något.

 33. QSL

  @Johan M: ”Detta är första meningen i dess omvärldsanalys:
  ”Samhällsförändringar drivs framåt av teknikutveckling och av nya förutsättningar som hotande klimatförändringar och sinande naturtillgångar.”
   
  Man får väl hoppas att den klokskapen faller i glömska.”
  Snälla nån, det är ju helt horribelt att behöva inse att såna floskler kan produceras på ett högre lärosäte och i synnerhet på en Teknisk Högskola. Men tyvärr så är människan lat, därför är serverad färdigprocessad kunskap från auktoriteter lättare och angenämare kunskap att ta till sig, det bjuder liksom mindre motstånd när kunskapen dessutom är politiserad. Kommer vi att få se allt mer politiserad kunskap i framtiden?

 34. Det är ta mig f-n otroligt!!!
  Skall en teknisk högskola syssla med sådana här fantasier? Det påminner ju lite om Kinas ”Stora Språng” när folk satt och smälte skrot på bakgårdarna, det var sannerligen lokala material.
   
  Det skulle vara mycket intressant att veta hur mycket en Iphone tillverkad av ”lokala material” skulle kosta.
   
  Det är hög tid att slänga ut sådana här fantaster och Azar mfl i verkligheten ärde lämpligen skulle kunna forska om lokala material i närmaste dynghög

 35. QSL

  På vilken institution kan man smyga in universitetskursen ”Hållbar Ekonomisk Utveckling”? På Handels är väl fullständigt uteslutet, eller?

 36. Lasse Forss,

   

  Tack för en bra sammanfattning av North, jag ansluter mig till marknadsekonomi med tydliga spelregler. Dessa spelregler eller lagar bör grundas på alla människors lika värde och rättigheter, och en vetenskapligt baserad hänsyn/skydd av naturen och naturresurser ingå. Politikernas roll är att se till att spelreglerna anpassas till tidens förutsättningar. Att sträva efter en genomgripande förändring av människors tankebanor och beteenden som en lösning på ett fiktivt problem som klimathotet, är onekligen något som borde höra historien till.  

 37. Christer Löfström

  Inge, Lasse Fors och andra.
  Visst är äganderätt och demokrati fundamenta, men, det finns altid ett men.
  Född strax efter andra världskriget ser jag tillbaka på, först en tid då planhushålling var snackis, sedan en tid (start ca 1980) då girigheten varit ämnet. 
  Varken planhushållning eller girighet fungerar speciellt bra.
   
  Nu börjar en ny tid. Realism kan vara en möjlig benämning.
  Med detta menar jag att både planhushållingsstollar och liberala dito har gjort sitt!
   
  Jag länkade ovan till artikel om Haldor Topsö som ett exempel på vilken typ av mäniskor ni skall hålla utkik efter. Björn Gillberg är ett bra exempel.

 38. Björn 2013/05/22 kl. 12:36
  Det ligger en hel del i det du pekar på ang mäns och kvinnors hjärnor, män har större amygdalor än kvinnor t ex. Skillnad mellan mäns linjära tänkande och kvinnors holistiska (om man tillåts generalisera; skvaller är ältande skitsnack som aldrig tar slut, runt och runt, ingen intresse av att hitta lösning på ett problem, bara mala på för att s k vårda sociala relationer, skapa vi vs dom-trygghet) har både för- och nackdelar. Linjära tänkanden kan skena och icke-problem kan skapas för att tillfredsställa behovet att hitta svar och lösningar, se små grabbar som ska pilla på allt. Holistiska tänkanden kan göra allt oöversiktligt och gränslöst och för att kontrollera kaoset tas ofta lättaste utvägarna, se omogna mödrar som skämmer bort avkomman och samtidigt kväver/vingklipper den.
  En gren som inte nämns ofta men som är fundamental för att införa de hållbara samhällena är beteendevetenskapen och hur en hybrid av manligt och kvinnligt tänkande kan leda till total kontroll; ger man vanligt folk ”valmöjligheter” alltså de uppgifter och de tillvaro de navlats till, kommer ingen att tro att de tvingats till det, honung är ju inte vinäger. Linjära tänkare kommer att få fullt upp med massor av kapital att organisera, tävla kring och pilla med; mänskligt kapital. Där är moroten. ”Ni har ju allt ni behöver, varför protestera?” – Piskan kommer bli tydligare om någon väljer att gå sin egen väg, göra klassresa, eller ifrågasätta status quo.
  Det otäcka är att alla förväntas bli nöjda med en one-size-fits-all-lösningar som globala egotrippare vill genomföra. Det de glömmer är att det finns andra faktorer i den energi som animerar en människa, och i det medvetande som den energin består av.

 39. Ingemar Nordin

  Tack för intressant inlägg Lars!

  Vi som tyckte ”det var bättre förr” bör dock betänka att även under det röda 70-talet så förekom det sådana här utopi-avhandlingar vid våra svenska lärosäten. Men då var det mer de renläriga marxisterna som dominerade. En del blev faktiskt underkända vid disputationen, vilket gav anledning för respondenten att kunna beklaga sig på DNs kultursida.

  Skillnaden är kanske att utopi-avhandlingarna idag går igenom lätt som en plätt? Möjligen är det så att de gröna utopisterna av idag ligger bättre i linje med dagens politik och med den allmänna opinionen?

  KTH, liksom de flesta andra lärosäten, har dessutom MYCKET mer forskningsmedel att plocka hem idag på sin politiska korrekthet än vad man hade på 70-talet. Självklart måste en rektor/dekan på KTH tona ned det där med teknik; det låter ju väldigt gammaldags att komma dragandes med sån’t i dessa post-modernistiska tider … 🙂

 40. Lars Jonsson, undrar om inte ”environment” i det här sammanhanget kan förstås som ”omvärld”? – (Svårt hitta passande ord ibland, letar efter bra alt. på svenska som beskriver ”mind”.)

 41. Slabadang

  MrsM!
   
  Jag blir nästan lite förälskad! Vilken Koll! 🙂

 42. Lars Jonsson

  MrsM
  Kan hålla med, men ordet omvärld innefattar även samhällets sociala förhållande, i ordet omvärldsanalys tänker man säkerligen mer på politiska och ekonomiska förhållanden och i mindre grad miljö. Ordet miljö faller väl ut om man talar om t.ex miljörörelsen och environmental movement. I am an environmentalist, menas i mina ögon mer som, jag tänker på miljön, där kommer ordet mind in. Men ordet miljö ligger nog närmast, eftersom man kan säga tala om kontorsmiljö och i alla fall delvis kan använda det som ” the environment at this office…..”
  Tack för engagemanget

 43. Argus

  Hm.
   
  Lustigt hur ords betydelse kan skifta. Miljö.
   
  Ursprungligen – från franskan – betyder ’milieu’ snarare motsatsen till ’omgivning’. Det betydde ’centrum’, ’i mitten’.
  -O-
   
   

 44. QSL

  @Christer Löfström: Liberaler/liberalism har inget med nåt att göra i det du beskriver. Jag misstänker att du är sosse eller nåt liknande, en statist med andra ord (stat-ist, ètatist). Enligt dig behöver vi mer av det du och många andra tror är nån slags medelväg i hur man styr ett samhälle och dess ekonomi, en medelväg där förnuft och realism är förhärskande. Inget kan vara mer fel, vilseledande och förvirrande.
  Det är de moderna internationella välfärdsstaternas korporativistiska, neo-merkantilistiska och protektionistiska elit/-er som är orsaken till att vi har den globala ekonomiska kris vi nu kommer att få genomlida ett antal generationer framöver.
  Det är det allt mer eskalerande kravet på ännu mer överstatlighet, ännu mer skatteintäkter, ännu mer politierstyrning för att få bukt med den ohämmade, otillräckligt reglerade ekonomin och bankerna, som leder oss in alla kriser som likt ekorrhjulet tar oss till samma ruta igen.
  Det är FÖR lite liberalism och marknadsekonomi och ALLDELES för mycket klåfingrig, reglerad och byråkratisk kontroll (skydd av de globala eliternas ekonomiska intressen) av ekonomi, i både stort som smått. Fri handel behöver inga avtal, alltså är den globala handels helt ofri och sker under ett skynke av protektionism.
  Många vill ha enkla förklaringar som svar på komplexa skeenden för att de skall orka och vilja ägna tankeverksamhet åt detta för att försöka förstå hur det globala politiska kopplingsschemat ser ut. Allt ligger redan på plats för att nån gång i framtiden kicka igång, efter en tillräckligt stor och lämplig kris. Vi har en uppsjö av ”special agencies” under FN:s generalförsamlings överinseende [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations].
  Global överstatlighet och mer av FN:s välmenande, men ack så felsyftande socialism, är inte lösningen. Mer decentralisering, marknadsekonomi, frihandel, mindre skatter, mindre tullar, mindre statlig klåfingrighet, mer konsumentmakt, Folkkapitalism helt enkelt. Skattefinansierade politiska partier och yrkespolitiker är en kontrollmanisk, kollektivistisk problemskaparmaskin som i en miljö av fria, kreativa, fritt tänkande individer skapar förutsättningar enbart för krishanteringar. Tänker man efter lite så förstår man att det är en perfekt miljö för den åtgärdskrävande men närmast alltid så inkompetente homo politicus.
  I vilken miljö anser du att din eftersträvade Realism frodas, hr Löfström?

 45. Slabadang

  Envirionment = Omgivning?

 46. Tack Lars J, jag förstår hur du menar nu.
  Slabadang, snällt sagt, puss. Snöade in på ordet så har dubbelkollat hos Merriam-Webster om ”environment” och ser att svängrummet är stort, inkl omgivning/surroundings som du nämner:
  environment, noun
  the circumstances, conditions, or objects by which one is surrounded <the joys of growing up in the environment that a small town offers>
  synonyms: ambient, atmospere, climate, clime, context, contexture, environs, medium, milieu, mise-en-scène, setting, surroundings, terrain
  related words: location, place, position, space, backdrop, background, element, situation, geography, habitat, microenvironment
  Jag är nöjd med svaret från Lars Jonsson och tackar för det.

 47. Argus

  Alltså:
   
  så här lyder inledningen till ett av Napoleons Bonaparte’s citat:
  ’Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de….’
   
  och resten är typ ’det franska folket jag älskar så mycket.
   
  -O-

 48. Nils G

  Gösta Pettersson 2013/05/25 kl. 03:12
  ””Vad du anser förstår jag inte”
  Läs gärna kapitel 7–8 i Falskt alarm. Där ger jag en betydligt fylligare framställning än vad jag kan göra i kommentarer på denna hemsida. Kapitel 8 fokuserar på skälen varför bombprovskurvan falsifierar Bernmodellens relaxationsfunktion.”
  Jag vet inte vad som gör att du läser mitt inlägg som goddag yxskaft.
  Jag hävdar med bestämdhet att man inte kan dra några slutsatser om Bernmodellen från bombprovskurvan, se mitt inlägg 05/22   13:10.    
  Du höll med:
  ”Det går inte att utläsa något om Revelleeffekten ur bombprovskurvan av det skäl du anger: Effekten, om den finns, är för liten för att ha någon signifikant inverkan på kurvan.” Gösta Pettersson 2013/05/23 kl. 04:40
  När du sedan hela tiden vidhåller din ursprungliga tes, se t.ex. i citatet i början av det här inlägget, då förstår jag inte vad du menar. Istället för att förklara hänvisar du till din bok!
  Kan du inte bara säga att rubriken ”Klimatsimuleringar och observationer strider mot varandra: Bombprovskurvan” är fel så att vi får slut på den här debatten. Du har ju de facto medgivit det.
  Alltså
  ”Det går inte att utläsa något om Revelleeffekten ur bombprovskurvan av det skäl du anger: Effekten, om den finns, är för liten för att ha någon signifikant inverkan på kurvan.”
  Om det finns en Revelleffekt kan det eventuellt förklara Bernkurvan, således kan man inte säga att bombkurvan falsifierar Bernkurvan