Svensk energipolitik

 

Stefan Löfven

Vi har ett problem som jag tror att alla kan vara överens om. De kärnkraftverk som vi har i drift i Sverige idag kommer att behöva fasas ut förr eller senare. Frågan är vad vi ska ersätta dem med.

Vår nuvarande regering har tillsatt en energikommission men vad ska de i kommissionen väga in i sin analys till att börja med? Enligt regeringsförklaringen har regeringen redan bestämt att målet är 100 procent förnybar energi.

”Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Den förnybara elproduktionen byggs ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020.”

Var Stefan Löfven verkligen tydlig med att det var ett vallöfte, ett av de få som nu i så fall förverkligas? Det gick i så fall mig förbi.

Det finns en hel del som inte håller med utan gärna vill se ny, modern och säker kärnkraft istället för den gamla uttjänta som denna ledare i Eskilstunakuriren. När det gäller klimatet går det tydligen bra att lyssna på James Hansen men inte när det gäller kärnkraft. Riktigt varför är svårt att förstå. Modern kärnkraft är ju inte samma sak som gammal och omodern. Farhågorna för vilka skador som exempelvis kärnkraftsolyckan utanför Tjernobyl skulle få på naturen verkar inte ha besannats, området är numera det som är rikast på vilt i Europa.

Redan när tre kärnkraftverk tas ur bruk blir det problem menar Oskar Sämfors på Svenska Kraftnät. Vi kommer att få en effektbrist i södra Sverige som måste täckas upp på något vis. Antingen kan vi bygga gaskraftverk eller ersätta bortfallet med vindkraft. Enligt Svenska Kraftnät handlar det om ”hysteriskt många vindkraftverk” för att få fullgod elförsörjning så det är inte aktuellt.

Vi har alltså en regering som inte verkar så särskilt intresserad av säker och pålitlig elproduktion, de vill hellre satsa på miljöförstörande elproduktion som inte håller måttet om de bara kan skrika”100 procent, vi har hundra procent.”

Hade fler förstått att det var det här som Stefan Löfven skulle satsa på så kanske några hade lagt kraft och energi på att protestera mot planerna. Som det är nu är det något som bara händer. Men det verkar vara så vår demokrati ser ut numera. Opinionen bildas inte nerifrån och upp utan uppifrån och ner, vi ska bara övertygas på vägen.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Missa inte denna klarsynta ledare. Samma tidning som SvD 2 grader faktiskt!

  http://www.svd.se/tyska-energipolitiska-lardomar/i/senaste/om/ledare

 2. Evert Andersson

  Missa inte denna klarsynta ledare. Faktiskt samma tidning som SvD 2 grader.

  http://www.svd.se/tyska-energipolitiska-lardomar/i/senaste/om/ledare

 3. Evert Andersson

  Vanligtvis stammar jag inte, men det såg ut som det första inte togs emot.

 4. John Silver

  Löfven ser ut som ett leksakstroll.

 5. pekke

  Svensk energipolitik kan sammanfattas så här.

  Katastrofal och virrig värre !

 6. LBt

  Ja det är sorgligt, kolossen Tyskland och miljörörelsens drömmar kan vara på väg att dra oss in i ett energiberoende vars konsekvenser är svåra att överblicka. Det är verkligen illa att det finns de som inte kan erkänna kärnkraftens betydelse som utsläppsbegränsande resurs.

 7. Sören G

  Man har målat in sig i ett hörn. Kan möjligen alarmisternas skräckpropaganda om klimatförändringar medföra en omsvängning när det gäller kärnkraft. Klotet i P1 ska ta upp att ”klimatgurun” James Hansen förespråkar kärnkraft.

 8. Gunnar Juliusson

  Missa inte heller http://www.svd.se/vw-skandalens-gordiska-knut/i/senaste/om/ledare, om att VW skulle kunna eliminera hela sitt kväveoxidöverskott i USA genom att bidra till att ett gaskraftverk ersätts med kärnkraft.

  Att djurlivet frodas i trakterna kring Tjernobyl är inget förvånande. Radioaktivitet är lätt att mäta. Riskerna är väl kända vid höga nivåer, men svåra att avgöra vid låga nivåer. I samband med folkomröstningen i Sverige 1980 diskuterades mycket om hur gränsvärden är satta, och det finns inga hårddata om säkra nivåer. Man gjorde extrapoleringar utifrån kända risknivåer till mycket låga nivåer utan att ta hänsyn till sannolika trösklar för risk, och lade gränsvärdet mycket långt under det beräknade. Således har vi gränsvärden som även vid rejäla övertramp, som alltid uppmärksammas i media, är långt mindre än den naturliga variationen, som höjd över havet (kosmisk strålning, flygning), eller typ av bergrund. Trots denna säkerhetsmarginal görs extraordinära åtgärder vid mindre variationer kring gränsvärden, som evakueringen kring Fukushima, där själva evakueringen gjort betydligt mer medicinsk skada än markkontaminationen någonsin skulle kunnat ge, för att inte tala om psykologiska effekter och ekonomi.

  Vår planet lider svårt av denna fortlevande oförmåga att värdera risken av lågdosstrålning och kärnkraftverk i naturlig drift och vid möjliga driftsproblem, så att vi avsagt oss den bättre miljö vi hade fått genom att prioritera kärnkraftsutveckling snarare än avveckling.

 9. Mats G

  Socialdemokraterna har utvecklats till ett intressant parti.
  ett ’makten framför allt parti’

 10. Mats G

  VW-krisen kan skapa global ekonomisk kris. Allt tack vare miljöstollarna.
  Sen kan man ju tycka en hel del om VW högsta ledning.

  Men det som man skall ha klart för sig är att det är väteoxid det handlar om i USA. Inte CO2.

  Men det är (hittar inget superlativ som är tillräckligt starkt) häpnadsväckande att ledningen tog en sådan här risk. Det var väl bara en tidsfråga innan de skulle bli påkomna. Högmod före fall? Yes, indeed.

  Men tack vare detta kan den globala ekonomin kastas djupare än på länge nedåt. Vi hade precis fått igång den igen. Då får vi se hur välkomna alla flyktingar kommer vara i Tyskland och annorstädes.

  Som sagt. Tack alla miljöstollar. Kan ni inte bara hålla käft och låt oss sköta det här som vet och kan nåt. Det var ju ändå vi som byggde upp det ni bevisligen vill rasera. av någon outgrundlig anledning. Hämnd, avundsjuka, mindervärdeskomplex jag har aldrig riktigt förstått vad som drivit er. Varför så destruktiva.

  Well, ni har fått som ni vill snart. massarbetslöshet i Europa och världen kommer gå på knäna många år.

  Kina kommer definitivt ta över. Deras tokstollar kastas i fängelse.

 11. Lejeune

  En energikommission där MP har inflytande, vad kan gå fel?

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  Kärnkraften måste förvisso ersättas. Den nya teknik som finns är den som bygger på breeder-tekniken, och där man med nytänkande vad gäller reaktormedium och (med kärnkraftsmått mätt) småskalighet, skulle kunna erhålla en både säkrare och mer uthållig kärnenergiproduktion. Nya reaktorer av lättvattentyp är måhända något bättre än de 40 år gamla, men inte särskilt mycket. Dessutom har de ju visat sig bli väldigt dyra i de projekt vi sett i närtid, som i Finland.

  Problemet med helt ny kärnteknik, som den som vår egen prof. Janne Wallenius forskar kring, är att den inte har kommit så långt att den kan bli kommersiellt i bruk på mycket länge än. Dessutom vet man inte var kostnaderna kommer att hamna. Därför är den inte ett alternativ till den kärnkraftsavveckling som vi redan nu ser början på.

  Därför är satsningen på främst vindkraft, men också på kraftvärme och solenergi det som kan täcka upp under de kommande årtiondena. Jag tillhör dock de som tycker att dörren ska hållas öppen för Wallenius forskning. Jag har själv besökt honom på KTH, och ser att tekniken har potential att både kunna ge en småskaligare kärnenergiproduktion för lång tid framåt, men också att kunna vara en del av omhändertagandet av det avfallsberg som den befintliga kärnkraften byggt upp, eftersom ju den mesta energin finns kvar och kan centrifugeras ur detta. Slutprodukten av vårt 1000-tals ton stora avfallslager blir då bara bråkdelen så stort, och dessutom avsevärt mycket mer kortlivat i strålningsintensitet.

  Däremot anser jag att nya lättvattenreaktorer riskerar att bli en dyrare, och mindre miljövänlig lösning för att täcka upp för avvecklingen nu. Dessutom kommer den att bli ett nytt fastbyggande i statisk storskalighet, vilket är sårbart. Småskalighet sprider riskerna, även när det gäller energiproduktion.

 13. Håkan Bergman

  Gunnar J. #8
  Problemet med Wsj’s förslag är väl att bilarnas utsläpp av nox och partiklar främst är ett problem för stadsluften. Hittade en kul länk bland kommentarerna på Wsj.
  https://www.youtube.com/watch?v=ljI2S7rwZ1Y

 14. Bengt Abelsson

  #12
  Nu i september, i Tyskland, gav sol och vind som lägst 2,5 % av märkeffekt. Som mest 41,6 %.
  För varje installerad MW vind och sol behövs 940 kW reglereffekt som kan ställa upp stilla nätter.
  I Sverige, nu då vindkraften är förhållandevis begränsad, fungerar vattenkraften bra som reglerkraft.
  Utan kärnkraft räcker inte vattenkrafteffekten till.
  Vindkraft antas ge maximalt 6% av installerad effekt vid effektbalansberäkningar.
  Att bygga så mycket vindkraft att den kan fungera som baskraft är ekonomiskt vansinne.

 15. Björn

  Evert Andersson [1]; Janerik Larsson uttrycker problemet med intermittent elkraft väldigt bra med orden, ”……inte riktigt ha förstått att installerad effekt inte ger motsvarande levererad effekt”. Ja, om man inte förstår konsekvenserna bakom dessa ord, bör ingen med denna kunskapsbrist, ha med energifrågor att göra. Ett 2 MW vindkraftverk fungera på grund av alla stillestånd, statistiskt, som om det på platsen stod ett verk med märkeffekten 0.4 MW. Stäng ned 1000 MW kärnkraft, vilket innebär att det måste statistiskt ersättas med 2500 vindkraftverk. Är detta vettigt Åsa Romson?

 16. Håkan Bergman

  James Hansen klart och koncist om saken, obligatorisk video för miljönissarna.
  https://www.youtube.com/watch?v=CZExWtXAZ7M

 17. pekke

  Det är Sverige och Norge samt Estland som balanserar övriga Nordens elbehov.
  Här kan man studera ländernas elproduktion samt import och export de senaste veckorna.

  http://elstatistik.se/

  Vad kommer att hända om Sverige lägger ner sin kärnkraft ?

  Norge och Estland kommer aldrig kunna balansera upp den effektförlusten.
  Norge och UK vill även bygga en kabel mellan länderna, är det nån som tror att den är för export av vindel från UK till Norge ?
  Knappast, handlar nog mer om import av vattenkraft till britterna eftersom de knappt har nån vindel att sälja sett till deras egna elbehov.

  UK elproduktion.
  http://www.gridwatch.templar.co.uk/

  Sveriges energipolitik är en sörjig röra som styrs mer av känslor än fakta precis som andra delar av vår samhällspolitik.

 18. Olav Gjelten

  Min gissning är att sparande kommer att att bli en allt viktigare del för att klara energiförsörjningen. För att ”hjälpa” folk att spara kommer elpriserna att rusa i höjden. Allt fler kommer att få välja mellan att frysa eller att svälta.

 19. Mats G

  ”välja mellan att frysa eller att svälta.”

  Att Sveriges ledning aktivt gör el till en bristvara anser jag vara ett oförlåtligt svek. Alla som är med i vagnen på det tåget kommer brännmärkas av mig.

  Vi skall går den andra vägen. Skapa överskott. Det skall vara en rättighet med så gott som gratis el. Det är framtiden. Det är så man utvecklar ett samhälle. Sedan kan driftiga människor göra resten.

  Det är en bra investering av Sverige. Det kommer ge tusenfalt tillbaka.

  Vda gör man?? Motsatsen. Var kommer alla knäppgökar ifrån??

 20. Lars Cornell

  Till symbolfrågan avveckling av kärnkraft kommer symbolfrågan avveckling av fossila bränslen i transportsektorn. Ca 90 TWh bensin, diesel och fotogen skall ersättas med något annat, vad då för annat?
  I Kalmar län som skall vara pilotlän har en gröngrupp jobbat några år på den frågan utan att kunna åstadkomma någonting.

  Om det skall tas från skogen går det åt 150 TWh råvara vilket är vida mer än vad som finns tillgängligt.
  Dessutom har det första storskaliga försöket i Göteborg, till en kostnad av 1500 miljoner kronor, misslyckats.

  Vätgas? Ja kanske, men väteoxid är nog betydligt farligare än koldioxid.

 21. Lars Cornell

  Romson och Löfven vill nu ge bidrag till energilager, dvs batterier för storskalig lagring av likströms-el. Men litium är en bristvara på vår jord. Dessa energilager blir därför oerhört resurskrävande och miljöförstörande i förhållande till nyttan. Om vi behåller vår mix av kärn- och vattenkraft behövs de inte.

  Jag hoppas verkligen att Alliansen och SD inte går med på det resursslöseriet utan säger nej till batterilager. Åtminstone skall de kräva en passus där batterier med litium inte skall ges bidrag.

 22. Mats G

  ”Dessutom har det första storskaliga försöket i Göteborg, till en kostnad av 1500 miljoner kronor, misslyckats.”

  Det är sånt här som känns så bra med biltullar. Först förskingrar de skattepengarna för att sedan sno år sig mer. Använd det ni har vettigt så skulle det räcka och bli över…. Giriga,giriga

 23. Mats G

  ”Romson och Löfven vill nu ge bidrag till energilager”

  Det innebär att de erkänner att vind är en osäker energikälla.
  Har för mig att det finns en hel del litium fyndigheter i Afghanistan.

 24. Gunnar Kjelldahl (C)

  #14
  Det är riktigt att vindkraften inte kan ta rollen som baskraft, eftersom den är intermittent och vid vissa tillfällen kommer att producera betydligt mindre effekt än medeleffekten. Vattenkraften klarar av att balansera ca 50 TWh intermittent kraft (kombinerat främst vindkraft med tillskott av solkraft ), enligt forskning vid KTH, vilket ju inte riktigt räcker för att ersätta kärnkraften fullt ut. Nu har vi för all del ett hyfsat överskott i dag, (vilket ju givit oss låga elpriser så till den grad att kärnkraften inte är lönsam!) men det överskottet kommer vi att behöva inteckna för att täcka in den behovsökning vi får med allt mer eldrift i transportsektorn. De moderniserade och mest högproducerande reaktorerna kommer ju också att leva kvar länge än, så det är inte en akut situation vi hamnar i.

  Det tillskott vi behöver för att komplettera vattenkraftens basfunktion kan efterhand täckas med i första hand kraftvärme, vilket passar bra som komplement under den tid när solenergin ger sämst tillskott, eftersom den körs med bäst ekonomi när det är bra avsättning för kondenseringsvärmet till fjärrvärmenäten. Kraftvärmen är också bra eftersom den relativt snabbt kan fasas in vid bristsituationer, och lika snabbt tas ur drift vid bra tillgång. Det gör att den även förstärker nätets totala balansförmåga vintertid när behovet är störst.

  Långsiktigt, och då särskilt i ett globalt perspektiv, anser de flesta forskare på området att vi inte kommer att klara klimatmålen utan kärnkraft. Jag hoppas därför på en utveckling av den teknik jag beskrev, och att den då blir tillräckligt lönsam för att kunna bidra till att ersätta en stor del av av olje- och kolförbränningen i världen. I valet mellan klimatförändringarna och kärnkraft är det inte ansvarsfullt att förkasta det alternativ som bevisligen har bland de lägsta CO2-utsläppen.

 25. Greger

  Visst menar #10 och #20 kväveoxider och inte, som de skriver, väteoxid.

 26. Mats G

  24
  Gunnar Kjelldahl (C)
  ”I valet mellan klimatförändringarna och kärnkraft är det inte ansvarsfullt att förkasta det alternativ som bevisligen har bland de lägsta CO2-utsläppen.”

  Bravo. Nu iväg med dig och påverka dina partivänner i samma riktning. Det kanske finns hopp och användning av dig trots allt.

 27. Mats G

  25
  Greger

  Jag tog det ur minnet och fråga en som jag trodde visste. Är du säker på din sak så lägger jag mig utan problem.

 28. Michael

  ”Vindkraft billigaste elkällan i Tyskland och Storbritannien, även utan subventioner”. Det vore intressant att få se några kommentater på denna artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-06/solar-wind-reach-a-big-renewables-turning-point-bnef

 29. pekke

  #21, #23

  Vaaa.. behövs Jordens resurser till ” Gratis Hållbar Energi ” !?

  De hade jag ingen aning om !

  😉

  Litium är faktiskt inte så ovanligt, men utvinningen av den är knappast grönare än andra ämnen/mineraler/metaller.
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1166387/In-search-Lithium-The-battle-3rd-element.html

 30. Lasse

  #28
  Vind och solel är gratis när de väl byggts. Det blir då dyrt bygga alternativ som konkurrerar,vilket ger mer och mer vind och sol-det var väl kontentan av artikeln.
  Detta har delvis drabbat oss redan. Men det slår direkt mot lönsamheten för sol och vind. Då det blåser blir elen direkt mindre värd för producenterna-om de inte får byta in levererad el mot el vid senare tillfälle. Vem får notan? Vi konsumenter och andra producenter. Vi får betala för dubbel produktionsapparat. Detta vet Tyska konsumenter.

 31. L.C.

  #25 #27. Vatten är ett farligt gift som omger Visby stift. / Falstaff

 32. Peter F

  Talande att litium också är ett antidepressivt läkemedel. Försöker regeringen lägga upp ett lager för droga oss ?

 33. Sören G

  #25 # 27 Rätt svar: kväveoxider

 34. Ingemar Nordin

  Apropå Gunnar KJs totalsvängning i kärnkraftsfrågan ovan i #24, så kanske det vore på sin plats att påpeka att det allra viktigaste för en politiker är inte att satsa si eller satsa så utan att helt enkel låta bli att lägga näsan i blöt. Ge inga subventioner! Beskatta inte viss teknik framför en annan! Reglera inte bort vissa former utan låt grundläggande rättigheter gälla om äganderätt och skadestånd!

  Politiker vet i allmänhet väldigt lite om dessa saker så det vore en välsignelse om vi konsumenter får bestämma obehindrat på en fri marknad hur vi skall värma våra hus, vilken el vi vill ha eller vilka transportmedel vi vill använda. Det är så tröttsamt med alla dessa politiska besserwissrar som tror sig veta bättre än plebsen.

 35. Bengt Abelsson

  # 25 och 27

  Post 10 ska vara kväveoxider – som är skadliga att andas in. För att få låga utsläpp av koldioxid – som inte är skadliga – ökas utsläppen av NOx. Det var det VW trixade med.
  Post 20 handlar om diväteoxid ( H2O ) som är den gas som mest bidrar till ”växthuseffekten” – så varför man ska gå på vätgasdrivna bilar är märkligt.

 36. Lars Cornell

  Fördelar vi förekomst av litium blir det ungefär ett kg per invånare på vår jord. Då förstår man att batteribilar, baserade på litium, inte kan bli särskilt vanliga i framtiden. Dessutom behöver de neodym i motorerna och det är också en bristvara.

  De som motiverar avveckling av kärnkraft av miljöskäl med brytning av uran borde gå upp ett par tiopotenser i sitt motstånd mot utvinning av litium.

  Tack för länken #29 pekke, den var bra.

  #33 Sören: #35 BA har rätt svar (H2O = väteoxid som är vår främste växthusgas). Vi har ännu inte bra teknik för vätgasdrivna bilar, men den kanske kommer.

  #34 I.N. Javisst är det så. Politiker vill så väl, men deras okunnighet och oförmåga att förutse konsekvenser ställer till det värre än det vore utan åtgärd. Det är som när Gripen havererade på SAAB, Self Induced Oscillation. Politikernas kunskap kommer efteråt när skadan redan är skedd (exempel Energiewende och svensk vindkraft) och då överreagerar de åt andra hållet. Sedan finns det politiker som Romson, Ek och Hatt där styrspaken fastnat i ena ändläget.

  #24 GK. Nu börjar vi snart kunna ta varandra i hand och dra åt samma håll.

 37. Ingemar Nordin

  Miljörörelsen världen över stoppade all utveckling inom kärnteknologin under 30 år. Vi har inte råd med ett sådant slöseri med mänskliga resurser och kunskapsutveckling en gång till. Jag hoppas att politikerna (C), (V), (MP) och nu tydligen även (S) slutar med att hindra forskning och utveckling på området.

  Näst i tur står generation III. Effektivare, säkrare och mer ekonomiskt hållbara.

  Men ännu bättre (särskilt för oss som är lite oroliga för de tekniska möjligheterna att långlagra högaktivt radioaktivt material i 60 000 år) är generation IV som kan använda det högradioaktiva avfallet från generation II och III.

  Gen IV är beräknad för kommersiellt bruk 2025 i nuvarande utvecklingstakt. Tyvärr har Sverige för länge sedan avsagt sig möjligheten att delta i detta utvecklingsarbete på grund av vår miljö- och utvecklingsfientliga ideologi som dominerat svensk politik sedan 80-talet.

  Här är en bra översiktsartikel om kärnkraftens möjligheter nu och i framtiden:
  http://www.eenews.net/stories/1060021132

 38. Håkan Bergman

  När det gäller utsläpp av vattenånga så kan man verkligen snacka om en fis i rymden, har ingen inverkan alls jämfört med vattnets naturliga kretslopp. Landsvägstrafiken kommer att lösa sig självt, det finns mycket kvar att göra på motorer och kraftöverföring och förr eller senare har vi förarlösa bilar som kör mycket snålare än en människa och som dessutom inte behöver släpa på övervikt i form av krockskydd. Kan vi sen använda pengarna som tänkts satsas på höghastighetsbanor till förbättrad regional- och lokal-trafik kan vi vinna mycket där. Här i Stockholm kan vi få ett lyft när Citybanan och den efterföljande upprustningen av getingmidjan är klara. Lyckas vi med att lyfta regionaltrafiken så ska man inte fördärva det genom att klämma in fler tåg på spåren igen.

 39. Michael

  OT. Australiensisk matematiker: IPCC överskattar klimatkänsligheten med en faktor tio.
  http://www.news.com.au/national/western-australia/miranda-devine-perth-electrical-engineers-discovery-will-change-climate-change-debate/story-fnii5thn-1227555674611

 40. L.C.

  IN #37 Det anses att den serie kärnkraftverk som Indien bygger nu tillhör Gen 4, kanske i en primitiv form, men ändå.

 41. Guy

  Beror GK:s omvändelse på Hansen, tro?

 42. Michael
  Mycket intressant! Tack för länken!

 43. Fredrik

  #39 mer detaljer kring detta finns att läsa här http://joannenova.com.au i serien New Science. Mycket intressant! Handlar om fel i klimatmodeller och förbättringar för dessa, samt en ny modell där CO2 har mycket mindre betydelse. Serien är inte avslutad än.

 44. S. Andersson

  Allt det här beror väl på det gamla vanliga, att varken politiker eller journalister förstår skillnaden mellan energi och effekt. Man kan generera hur många TWh som helst med vindkraftverk men man måste likförbannat ha en backup när det inte blåser. När tre eller fyra kärnkraftverk stängts så kommer det att komma en vindstilla natt med 25 minus. Då kommer åldringar sitta hemma i mörkret och frysa ihjäl. Vad kommer miljöpartiet att säga då, tror ni? Jag tippar på att man kommer atthävda att man var ”felinformerad” av kraftindustrin och att Alliansregeringen borde ha byggt ut mer vindkraftverk.

 45. Ingemar Nordin

  S. Andersson #44,

  ”När tre eller fyra kärnkraftverk stängts så kommer det att komma en vindstilla natt med 25 minus. Då kommer åldringar sitta hemma i mörkret och frysa ihjäl. Vad kommer miljöpartiet att säga då, tror ni?”

  Att åldringar fryser ihjäl i sina kalla hem händer redan nu i bl.a. Tyskland och England. Inte pga elbrist men pga de höga energipriserna som orsakats av den ”förnyelsebara” kraftproduktionen. Elen hålls i gång genom att England har en mängd dieselaggregat som man kör igång och Tyskland startar upp nya brunkolkraftverk.

  Lite får man ju offra för den gröna ekonomin. Några ägg måste man krossa för att göra en omelett.

 46. LBt

  ”Elen hålls i gång genom att England har en mängd dieselaggregat som man kör igång och Tyskland startar upp nya brunkolkraftverk.”

  Känns bra att detta bekymrar. Ett fall framåt.

 47. Ingemar Nordin

  LBt #46,

  ”Känns bra att detta bekymrar. Ett fall framåt.”

  Ja, det bekymrar verkligen. Dieselaggregat är vansinnigt dyra och bidrar på ett kännbart sätt till att öka på elpriserna. Vad trodde du?

  Fuel powerty är numera ett etablerat begrepp i England och Tyskland för att beskriva fattigpensionärernas oförmåga att hålla värmen i sina hem. De bemöts från de gröna politikerna med glada tillrop om att behålla ytterkläderna på inomhus och att skaffa fler yllekoftor.

  Med ditt tröttsamma malande om att inte protestera mot skatter på fossilbränsle, omfamna dyr vind- och solkraft och inte protestera mot alarmisterna, i Klimatets namn, så är vi själva snart där. För det är väl det du menar med att vi skall ta hänsyn till att temperaturen kommer att öka med 10 grader redan om 1000 år, och att vi måste GÖRA (vad som helst) något?

  Om du å andra sidan inser att det som du förespråkar här på KU i c:a 1000 kommentarer är totalt meningslöst nonsens så kanske det är dags att ge upp nu. Ingen lyssnar ändå på dina proklamationer.

 48. LBt

  ”… malande om att inte protestera mot skatter på fossilbränsle”
  ”….omfamna dyr vind- och solkraft”
  ”….att temperaturen kommer att öka med 10 grader redan om 1000 år”
  ”och att vi måste GÖRA (vad som helst)”

  inget av detta kan tillskrivas mig, bara fantasier i brist på argument.

  Väsentligen säger jag gång på gång
  att vi inte vet hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på vårt gigantiska utsläppsexperiment, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Naturligtvis bör vi begränsa våra utsläpp men bara inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål tex genom att i utsläppsbegränsande syfte medvetet stödja kärnkraft, naturgas och energieffektivisering.

  Men buntar man ihop FN med krigsherrar och Sverige med Nordkorea skall man kanske inte förvänta sig något annat.

  Om du å andra sidan inser att det som du förespråkar här på KU i c:a 1000 kommentarer är totalt meningslöst nonsens så kanske det är dags att ge upp nu. Ingen lyssnar ändå på dina proklamationer.

 49. Olle R

  Ingemar, i länderna runt Nordsjön värms bostäderna främst med naturgas, inte med el. Att pensionärer fryser och far illa beror inte enbart på energipriser, många bostäder är dåligt isolerade och har tex bara enkelglas.
  Det finns mycket att lära från de nordiska länderna, bättre isolerade bostäder, fjärrvärme etc. Det mesta av elproduktionen därnere är kondenskraft som ”kastar bort” två tredjedelar av energin.
  Förresten är dieselmotorer bland det effektivaste som finns, ännu effektivare skulle det bli om avgas och kylvärme kunde tas tillvara..

 50. Håkan Bergman

  Olle R #49
  Dieselaggregat står sig slätt mot naturgasdrivna kombiverk.
  https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/%C3%96resundsverket-%20Ett%20av%20v%C3%A4rldens%20effektivaste%20kraftverk.pdf

 51. Olle R

  #50 Jag vet, men gaskombikraftverk är väl inget för småskalig reservkraft/extra tillskott, etc. Dessutom, systemverkningsgraden blir ju alltid närmare 100 %, om man tar vara på all spillvärme..
  Synd att britterna inte satsade på gaskombikraftverk med fjärrvärme. Nu är ju snart Nordsjögasen slut…

 52. Håkan Bergman

  Olle R. #51
  Dom har ju skiffergas. F.ö. tycker jag inte att dom här dieslarna ser särskilt småskaliga ut.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2362762/The-dirty-secret-Britains-power-madness-Polluting-diesel-generators-built-secret-foreign-companies-kick-theres-wind-turbines–insane-true-eco-scandals.html

 53. Olle R

  #52 Det ser ju inte så snyggt ut det där. Bättre med ett litet aggregat i varje by som kan värma det lokala fjärrvärmenätet med spillvärmen. (Kanske ännu bättre med en liten modulär kärnreaktor, a la James Hansen, mitt i byn..)
  Det jag vänder mig emot är beskrivningen att dieseln skulle vara ineffektivare och smutsigare än alternativen, kolkondens, gasturbiner etc.
  Artikeln du länkar till är smått komisk. Så där låter inte alls engelsmännen när dom i Bryssel vill förhandla till sig undantag för sina smutsiga Londontaxis, som av någon märklig anledning inte går att utrusta med moderna rena motorer, vare sig diesel, bensin eller gas…

 54. Guy

  Olle R #53

  ” (Kanske ännu bättre med en liten modulär kärnreaktor, a la James Hansen, mitt i byn..)”

  Här håller jag med dig. Storskaligheten, som påtvingas alla och allt med argumentet att det är fördelaktigere och sparar resurser, passar inte på alla ställen enligt min åsikt. Det finns stora samhälleliga fördelar att vinna med små enheter. Ett bra exempel är vindkraften. Passar bra som hjälp på en bondgård men illa i form av parker.

 55. tty

  När det gäller verkningsgraden hos kraftverk så är den faktiskt ganska lika (ca 40%) för ett modernt kondenskraftverk (kol/olja/gas, litet sämre för biomassa), ett modernt gasturbinverk och ett modernt dieselelverk. Skillnaden är att kondenskraftverk är mycket större, inte kan startas upp snabbt och bara kan ändra effekt långsamt. Gasturbiner och dieselverk kan startas mycket snabbt, men i synnerhet dieselverk är ju relativt sett små.
  Ett tvåcykel gasturbinverk är det absolut effektivaste av alla värmekraftverk med en verkningsgrad på upp till drygt 60%. Nackdelen är att ångdelen är lika långsam att starta upp och lika oflexibel som ett vanligt kondenskraftverk (vilket det ju också är). Det går att köra enbart gasturbindelen, men då blir verkningsgraden mycket sämre än för ett konventionellt gasturbinverk.
  Ett tvåcykelverk kan även användas för fjärrvärme och får då en mycket hög verkningsgrad (upp till >90%), men andelen elektricitet blir lägre så verkningsgraden på elsidan sjunker faktiskt. Dessutom har det – som alla kraftvärmeverk – nackdelen att elproduktionen måste följa värmebehovet, alternativt att verkningsgraden sjunker kraftigt när man måste kyla bort icke behövlig värme