Svar från Anders Bolling om intervjun med Rockström

rockström

Bild: DN

Här följer DN-journalisten Anders Bollings svar till Göran Ahlgrens senaste brev (tidigare brevväxling här och här).

 

Hej, Göran,

Ja, Lennart Bengtsson är en balanserad klimatröst. Jag har intervjuat honom för DN. Man kan också kalla Christian Azar på Chalmers för en balanserad röst. Azar skriver i en artikel i februari bland annat:

”När det gäller klimatkänsligheten är osäkerheten fortfarande mycket stor.” … ”Trots 30 års forskning och allt bättre datorer har man inte lyckats minska denna osäkerhet. (Om ni hör någon säga att vetenskapen är entydig är det gäller klimatfrågan ska ni alltså dra öronen åt er lite: vi vet säkert att koldioxidhalten går upp och att temperaturen har ökat, och människans roll i detta är också klarlagd, men när det gäller klimatkänsligheten samt effekter på samhälle och natur kvarstår betydande osäkerheter).”

Ändå brukar den förstnämnda av ena lägret avfärdas som skeptiker och den andra av andra lägret som alarmist. De tycks egentligen inte ligga långt ifrån varandra. Båda känner ju till forskningen mycket väl. De har bara råkat landa i lite olika bedömning av trolig klimatkänslighet och olika slutsatser om hur mycket som behöver göras åt koldioxidutsläppen, vilket är högst mänskligt.

Nej, det är framför allt debattörer utanför forskningen som torgför den mest felaktiga bilden av vad som har hänt och vad forskningen säger kan vänta i framtiden.

Du uppehåller dig en hel del vid Johan Rockström. Han har onekligen fått, eller möjligen skaffat sig, en roll i klimatfrågan som är förvånansvärt stor i förhållande till hans egen forskargärning. Han har uppenbarligen en stor förmåga att knyta andra forskare och makthavare till sina projekt. Det är nog som ”spindel i nätet” hans styrka ligger. Hans initiativ till arbetet med att definiera de planetära gränserna kan jag inte se som annat än vällovligt, även om det är givet att man kan ha synpunkter på de enskilda slutsatser som dras om dessa. Jag har läst hans och Klums senaste bok, som till stor del bygger på de nio gränserna, och den är delvis inkonsekvent och inte någon skönläsning. Rockström hör till dem som hemfallit åt att använda exempel som inte har forskningsbelägg. Jag ifrågasatte detta när jag intervjuade honom för DN (och lite mer än vad som till slut fick plats i tidningen). Hur taktisk han är får väl var och en bedöma. Jag tror att hans uppsåt är rent.

Jacob Nordangård är en förträfflig person, men de kopplingar han gör mellan alarmistiska klimataktörer och oljepengar, om de kommer från Rockefeller eller någon annan, lämnar mig faktiskt ganska likgiltig. Jag har försökt förstå det banbrytande med detta ända sedan boken ”Domedagsklockan”, men jag kan fortfarande inte tycka annat än att det är ett sidospår. Jag må ha missat något väsentligt, men som jag ser det måste väl det allra viktigaste ändå vara vad vetenskapen kan säga om klimatförändringar, och det näst viktigaste huruvida alla rön som bör komma fram får komma fram.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Argus

  @ Anders Bolling

  Några spontana synpunkter. Förs tycker jag det är kul att en sansad dialog uppstått, bra det!

  Men, dagens inlägg tycker jag slirar intellektuellt. Jag tar lite från slutet:

  ’men som jag ser det måste väl det allra viktigaste ändå vara vad vetenskapen kan säga om klimatförändringar, och det näst viktigaste huruvida alla rön som bör komma fram får komma fram.’

  Jaha, det är bara de rön som ’bör’ komma fram som ska det? Vem ska avgöra det? SvT? Eller DN? Redan här har vi ett problem.

  Och ’det allra viktigaste’ är att det som vetenskapen kommit fram till är det som är underlag till eventuella åtgärder? Det är väl knappast kontroversiellt. Det som är problematiskt här är ju att de rätt osäkra vetenskapliga resultaten shangahaijas av politiska/aktivist krafter (typ Rockström) och görs till något som liknar axiom.

  Tänk istället att konklusionen (från vetenskapen) skulle vara att ’ja, lite påverkas nog temperaturen av koldioxid, men vi har ingen kvantitativ gissning vi kan lita på. Naturliga fluktuationer är så stora att påverkan ännu inte kan fastställas med någon precision.’
  Och om detta vore budskapet i media och statsapparater, skulle hela koldioxidhajpen pysa bort. Ja, det skulle vara en ’ickefråga’ helt enkelt. Inga vindkraftverk, ingen koldioxidskatt, inga koldioxiddeklarationer på nya bilar. Etc, etc.

  Jag anser att det är här det Stora Problemet ligger.

  Att du tycker Nordangårds insatser ligger på ett sidospår kan man hålla med om. Om, och bara om, man begränsar synfältet till den vetenskapliga delen. Men ’klimatfrågan’ har för länge sedan lämnat den vetenskapliga sfären. Den har rörts ihop med 100tals andra ’frågor’ och det är i det sammanhanget Nordangårds forskande är höggradigt angeläget.

  Min uppmaning blir: tänk ett varv till!

 2. Ingemar Nordin

  Det skulle vara intressant med en diskussion om journalisternas roll i klimatdebatten. Exemplen på desinformation från landets journalister är otaliga. Senas Eva Franchell på Aftonbladet:

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article21411079.ab

  ”En isbjörn kan väga 800 kilo, den äter bara kött och jagar sin föda på packisen. När isarna smälter undan drivs björnarna upp på land och blir där ett allt större hot mot befolkningen. Risken för konflikter mellan djur och människa ökar.”

  Nu är det ju så att isbjörnarna ökat i antal sedan 90-talet och klarar sig utmärkt även med lite havsis under ett par sommarmånader.

  Vidare: ”Men om 30–40 år kan två tredjedelar av världens isbjörnar att vara borta. Och vi ska komma ihåg att det är samma klimat­förändring som ligger bakom såväl det smältande Arktis som det krigsdrabbade Syrien. När värmen stiger smälter isarna i norr medan torkan breder ut sig i söder. Det var missväxt på den syriska landsbygden som drev människor att flytta till städerna där konflikterna ökade.”

  Ledaren påstår alltså att den globala uppvärmningen (som vi inte sett mycket av under de senaste 19 åren) är orsaken till kriget i Syrien som startade för fem år sedan. Även detta är fel. Det finns inga empiriska belägg för att klimatförändringar, eller naturkatastrofer, orsakar krig. Det här skrev jag om i våras:

  ”Medvetet eller omedvetet är det många forskare och journalister som låter sig lånas till att aningslöst sprida klimatalarmismen gospel. Och många andra aktörer känner sig kallade att under grön flagg utnyttja dessa hotbilder för sina egna syften.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/15/orsakar-klimatforandring-krig/

  Det största hotet demokratin är inte klimatet utan den desinformation som msm sprider till sina läsare/tittare/lyssnare. Och de gör det gång på gång utan att våga eller vilja ta in någon kritisk röst.

 3. Mats G

  Lite mer nyanserad bild får man av Ander B här. Lite frågor dyker dock upp.

  Ander B hävdar att han ifrågasatte Johan R men det inte fick plats i tidningen. Det får ju en och undra vilka typer av publicistiska beslut tidningen gör. Varför trycks inga kritiska frågor? Det vore smakfullt om inte annat för balansen. Nu blir artikeln en predikan.

  ” Jag tror att hans uppsåt är rent.”
  Det här är ett annat utryck för målen helgar alla medel. Är det ok att slira på sanningen om det är för en god sak?

  En karaktersikt beteende hor bedragare är att saker skall gå fort. Beslut skall tas fort. Har man med sådan att göra skall man alltid dra näsan åt sig och kolla och dubbel kolla innan man tar beslut.

  Den som gapar efter mycket…

  Jag tror jag har haft och göra lite för mycket med säljare med glappande käftar för att bli förtrollad av Johan R.

  Anders B dina varningsklockor borde ringa men det gör de tydligen inte. Du borde ta dig en djup funderare.

  ”Båda känner ju till forskningen mycket väl. De har bara råkat landa i lite olika bedömning ”

  När man uttrycker det så här så låter det inte så farligt. Men vattendelaren är stor. Skall vi rusa iväg i panik eller skall vi lugnt och sansat ta hand om problemen när de dyker upp.

  Som många av oss säger här så är en högt välstånd en försäkring mot kommande problem.

  Att ta beslut i panik som klimathotarna vill att vi skall göra kommer, det jag har sett av politiken, obenhörligt leda till försämring av välståndet. Då finns det inget kvar när de verkliga problemen dyker upp som flyktingströmmar.

  Klimathotarna är ett hot mot välfärden.

  Dags att vakna Anders B?

 4. Mats G

  Fattar inte detta ömmande för isbjörn. De är ju för f-n livsfarliga. Den enda isbjörnar de flesta folk har sett är flämtande varianter på Zoo.

  Huvudtaget detta med biologiskt mångfald är ju svårt att förstå sig på. man slåss för den ena eller andra arten men när invasiva arter kommer blir det annan ljud i skällan. Eller arter som inte anses tillhöra faunan.

  Det blir en enda röra och kokar ned i någons personliga önskan hur saker och ting skall vara. Man vill förvalta naturarvet inge annat. Så man ömmar inte om speciella arter eller så, utan sitt eget välbefinnande.

 5. Mats G

  Eva Franchell!!

  Man måste ju alvarligt fundera på om hon är tappad bakom en vagn. Men hon försöker tappert att köra med isbjörnskortet. En Tjeckisk turist blir attackerad av en isbjörn på Svalbard. Det har säker med klimathotet att göra. ohh, scary. Nu är jag villig att späka mig till underkastelse så ni kan sno all mina pengar inkl pensionspengarna så klimathoteseliten kan leva i sus och dus. Precis som under Sovjettiden.

 6. Michael

  Vetenskapen kommer säkert att räta ut många frågetecken med tiden. Den centrala frågan är dock klimatpolitiken. Min bild är att den i allt väsentligt handlar om makt, inflytande, pengar, kamp mot kapitalism och drömmar om en annan samhällsordning. Låt oss leka med tanken på att politiken faktiskt handlade om klimatet. Koldioxid kan bara begränsas på global nivå om den ska ha någon meningsfull effekt. Med tanke på alla miljarder människor som reser sig ur fattiigdom och träder in i medelklassen finns det inget som helst folkligt stöd för energianorexi, vilket speglas i antalet kolkraftverk som för närvarande projekteras. Utsläppen från dessa överstiger med råge de minskningar som uppnåtts på andra håll. Det spelar ingen roll vad våra politiker gör, utsläppen kommer under alla omständigheter att öka. Då blir den intressanta frågan vad alternativanvändningen av de pengar som slängs i sjön kunde vara. Inte nog med det, klimatpolitiken snedvrider mängder av marknadsmekanismer som kommer att minska framtida generationers kapacietet att lösa problem, om och när de uppstår. Även detta med starkt politiserad forskning är ett enormt slöseri med resurser.

 7. Björn

  Anders Bolling skriver: ”Nej, det är framför allt debattörer utanför forskningen som torgför den mest felaktiga bilden av vad som har hänt och vad forskningen säger kan vänta i framtiden”. Det är tydligt att med forskning här, menas den forskning som utpekas av IPCC. Någon annan forskning än denna kring klimatet, existerar inte. Problemet är ju att den s.k klimatforskningen inte omfattar mycket mer än meteorologiska grundsatser. Dessa kunskaper räcker inte för att beskriva ett komplext system vars motor är solens alla påverkansfaktorer. För att förstå detta komplex, måste andra naturvetenskapliga grenar som exempelvis solforskare etc, involveras i klimatforskningen. Alla andra som inte håller med om IPCC:s bild av klimatforskningen och dess utfall, är alltså inte auktoriserade att uttala sig. Dessa är som Anders etiketterar : ”debattörer utanför forskningen”. Jag undrar vad exempelvis solforskarna tycker om att bli exkluderade som bidragande till förståelsen av vårt komplexa klimatsystem?

 8. Lars Cornell

  Isbjörnarna gav upphov till en parallell debatt på SVTs blogg
  http://www.svt.se/tittarservice/tyck-till/dialog/921122#svtTSComment-1868994

 9. Michael

  Du har förstås (och tyvärr) helt rätt. Klimathystering handlar om makt, pengar och politiska utopier.

  Och alla som står och skriker både på vagnarna i klimathotståget, och från sidlinjen fantiserar bara om klimatpolitik, vilken om den genomförs ändå inte skulle ha den allra minsta observerbara effekt. Och de bryr sig öht inte, inte ens om man påpekar det uppenbara, utan de bara fortsätter att skrika samma ramsor.

  Det ter sig tyvärr inte bättre än att de nästan alla drivs just av ngn slags förstörelselusta, att sabba för folk, att förslösa resurser, att decimera mänsklig aktivitet och tom befolkningen. Och om det dessutom är skadligt för miljön, ja ’tough luck’ … man måste ju knäcka ett ägg innan man kan kasta bort omeletten.

 10. Alienna

  En liiiten detalj att tänka på, Anders Bolling:
  Varken Azar, Bengtsson eller Rockström är ”vetenskapen”.

 11. Arne

  Jag ser det som att man är livrädd för att i framförallt media medge hur stor osäkerheten är. Folk är bara oroade så pass mycket att de bekymrar sig när barnen kommer hem med ett skräckscenario från skolan eller något de läser i tidningarna skrämmer dem. I övrigt är resorna utomlands två gånger om året och fredagsmyset med tacos viktigare för Svensson. Om det skulle vara så att media skulle framföra tvivel skulle Svensson ta det som intäkt för att ge fullständigt fan i koldioxid som hot och det skulle såklart rasera hela förtroendet för de som byggt upp slottet. Jag ser stora likheter med en bekant som är politiskt engagerad. Han är övertygad om att hans system är rätt och att folk måste övertygas för deras eget bästa. Problemet är att folk inte är helt dumma i huvudet och till viss del genomskådar det hela.
  Med ökande politikerförakt(vetenskapsförakt) som resultat.

 12. Off topic

  Men Australiens premiärminister Tony Abbot har blivit avsatt av sina egna.

 13. Peter F

  Detta refereras givetvis i svenska media.

  http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2015/big-changes

 14. Bengt Abelsson

  Westander söker klimatlobbyister

  Vill du jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Westander söker just nu pr-konsulter med inriktning mot klimat, energi och hållbarhet, som ska hjälpa våra uppdragsgivare att skapa publicitet, opinionsbilda och påverka politiska beslut.

  Ett tillfälle för kunniga skribenter här att få lite inkomster?

 15. Börje S.

  Lämplig läsning för Anders B och även andra på DN:
  http://antropocene.se/2015/september/kejsar-obama-ar-naken.html

  ”Obama…tror han kan gå till historien som ledaren som fick världshaven att sluta stiga.”

  ”De tilltagande extremvädren har inte infunnit sig utan tvärtom har de inte varit så få [som] under den senaste mansåldern. Nu erkänner t.o.m. de tidigare larmande återförsäkringsbolagen att kostnaderna för extrema väderhändelser är rekordlåga. Isen i Antarktis har vuxit ända sedan satellitmätningarna började, havsisen i Arktis som för några år sedan trycktes tillbaka av PDO-strömmarna är nu tillbaka på det normala och Grönlandsisen växer”

  ”Havsnivån fortsätter i samma takt som den haft de senaste decennierna och någon ökning till följd av antropogena orsaker är inte synlig.”

 16. Ann LH

  Det mest störande i hela klimathotsfrågan är att ingen, säger ingen i Mediasverige tycks vara beredd att gräva i klimathotsfrågans bakgrund och djupa rötter. Att ha läst Domedagsklockan utan att ha förstått innebörden eller försökt tränga djupare är inte värdigt en seriös journalist. Jag skulle åtminstone skämmas och inte med överlägsenhet förklara att det Jacob har att berätta det lämnar mej likgiltig så som Anders Bolling gjorde här ovan. Det är mer än ovärdigt en grävande journalist! Varför inte ta en rejäl intervju med just Jacob N. för att åtminstone försöka förstå?

 17. Thomas P

  Börje #15 Jag försökte få in en kommentar där jag påpekade det felaktiga i hans uttalanden om Arktis och Grönland, men den gode Lars är inte så mycket för att acceptera kommentarer som ifrågasätter. (Man får däremot gärna vara mer extrem)

 18. Sören F

  Anders, det här:
  ”vi vet säkert att koldioxidhalten går upp och att temperaturen har ökat, och människans roll i detta är också klarlagd”
  stämmer inte vad gäller människans roll bakom temperaturökningen. Kolla igen det jag skickade, och obs, det kommer inte från utanför vetenskapen.

 19. Sören F

  forts: och det kommer heller inte från någon skeptikersida. Det mesta av vad du i övrigt skriver blir lättviktigt pga det överseendet, för hur det nu är om Rockström och Nordangård, det är inte heller centralt.

 20. Sören G

  De som kräver drastiska åtgärder för att stoppa ett påstått klimathot är i samma kategori som tidigare domedagsprofeter som uppmanat folk till drastiska åtgärder för att möta domedagen, som att göra sig av med sin egendom (och t.o.m. att ta sitt liv).
  Åtgärder att drastiskt minska koldioxidutsläppen leder till ekonomiskt elände och det utan att det kommer att ha någon nämnvärd effekt. Ingen av de katastrofscenarior som har presenterats har slagit in, tvärtom. Inga fler och värre stormar, haven stiger inte mer än de gjort sedan Lilla Istidens slut, isarna smälter inte etc.

 21. Peter F

  Och yr.no låter vattnet stiga. Stackars Norge.

  http://www.yr.no/artikkel/ny-rapport_-sa-mye-kan-havet-langs-norskekysten-stige-1.12540941

 22. Ingemar Nordin

  Anders Bolling,

  Du får väldigt gärna kommentera här. Du är ju redan inloggad och godkänd. Och du har blivit informerad om i god tid att ditt svarsbrev publiceras idag.

  Du framställer debatten lite som en kålsuparteori, och vill gärna stå höjd över detta å ena sidan och å den andra sidan. Den vetenskapliga debatten, som du ju särskilt är intresserad av, är nog avgjord sedan flera år: Det finns ingen vetenskaplig grund för klimatalarmismen. Ingen. Allt handlar om spekulationer.

  Det finns hundratals, för att inte säga tusentals vetenskapliga artiklar (refreegranskade och publicerade) som pekar åt ett annat håll än IPCCs rapporter (som de flesta inte ens läst). Och eftersom vetenskapen falsifierat IPCCs klimatmodeller (98% har visat sig vara fel) så kanske det vore viktigare för en granskande journalist att titta närmare på den rent maktpolitiska aspekten. Vilka tjänar på att driva alarmismen vidare? Vilka krafter vill behålla självbestämmande och demokrati?

  Vetenskapligt sett så finns det liksom ingen symmetri mellan de som förespråkar alarmism och de som är skeptiska. En sådan symmertrisyn (kålsuparteori) tyder snarast på ett gravt missförstånd av hur riktig vetenskaplig forskning går till. Falsifierande observationer bör tas på största allvar och leda till modifikationer och/eller helt nya teorier om klimatet. Än så länge har jag inte sett någon vilja eller intresse från media att bry sig om vetenskaplig kritik. Och då handlar det om politik, eller religion, snarare än vetenskap.

 23. LBt

  Vi vet att vi genom vårt fossila bruk höjer koldioxidhalten i atmosfärs. Vi vet att växthuseffekten höjer den globala medeltemperaturen. Vi vet emellertid inte med hur mycket vare sig i det korta eller långa perspektivet och vi vet inte vilka konsekvenserna blir om 50-100-200 år, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

  En del av oss menar att vi därför bör begränsa våra utsläpp till dess vi vet bättre. Andra vill vänta och se hur det blir med katastrofen om 100-200 år.

 24. Sören G

  #23 LBt
  Men det går ju i vilket fall som helst långsamt och då är det vansinne att ta till drastiska åtgärder nu. Vi vet ju inte heller framtidens teknologi.

 25. Sören G

  Isen i Arktis ökar igen nu efter ett minimum 9/9 – 11/9 på 4 413 000 km¨2. 12/9 på 4 431 000 km^2 och 13/9 på 4 447 000 km^2.

 26. allan forsling

  Det första en vetenskapsman, eller för den delen en vetenskapsjournalist, ska fråga sig vid ett upplevt nytt fenomen, är, har detta hänt förut eller är det något helt nytt? Kan gälla stigande global temperatur- eller annat, samma fråga ska ställas. Och om man ställer den när det gäller den globala temperaturen, så är svaret ja. Det har hänt förut, många gånger till och med. Då ska en varningsklocka ringa, om vissa då vill påstå att det är nu unikt och farligt och det brådskar och det får kosta vad som helst. Fråga till Anders Bolling, har du ställt frågan? Till dig själv och till alla som larmar?

 27. #22

  En del av oss menar att där finns långt farligare ’föroreningar’ som släpps ut i samhället. Som dock varken kan förbjudas eller regleras i en demokrati. Vi menar att man bör ägna resurser åt att lösa faktiska problem, med metoder som ger positiva resultat och för rimliga, i jämförelse anpassade kostnader …

  Snarare än att jaga hjärnspöken som bara en liten clique ylar och och påstått sig sett i deras sina drömmar om en framtid som ständigt tycks förflytta sig ännu längre framåt …

 28. Ingemar Nordin

  Lennart Bengtsson skriver intressant om möjligheten att förutsäga klimatet i Europa och Sverige på 50 års sikt:

  ”ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) gör två gånger dagligen 50 st. prognoser från samma observationer och med samma modell för att på detta sätt kunna bedöma prognosernas tillförlitlighet samt risken för extrema händelser. På grund av att små obetydliga mätfel växer obegränsat under prognosen kommer alla dessa beräkningar efter en tid på någon månad eller så att bli helt olika varandra, ehuru alla visar ett möjligt väder. Detta beror på att atmosfären är ett kaotiskt system.”

  ”Under de senaste åren har man börjat tillämpa samma metodik för klimatsimuleringar. För mindre geografiska områden som Europa (<2% av jordens yta) varierar dessa i så hög grad att även en temperatur- eller nederbördstrend över 50 år domineras av kaosvariationer. Ensembleberäkningar som nyligen utförts vid NCAR (National Centre for Atmospheric Research) i Boulder, USA med 40 simuleringar över 50 år visar att delar av Skandinavien antingen kan få en markant uppvärmningstrend på 4-6°C/50år under vintern eller ingen uppvärmningstrend alls.”

  http://antropocene.se/2015/september/den-omojliga-utmaningen-med-en-klimatberakning.html

  Om inte detta är en total sågning av SMHIs regionala klimatprognoser som de säljer till landets kommuner så vet jag inte vad. När skall SMHI sluta att lura kommunerna att betala ut stora belopp för deras ovetenskapliga profetior? När skall kommunerna sluta att pungslå sina kommuninvånare på stolleinvesteringar i ”förnybar” energi, höjning av kajer och andra meningslösa projekt? De kan lika gärna anlita spåkärringar från närmsta marknadsstånd och få en lika säker prognos om klimatet för ett betydligt lägre arvode.

 29. Håkan Bergman

  Ingemar N. #28
  ”De kan lika gärna anlita spåkärringar från närmsta marknadsstånd och få en lika säker prognos om klimatet för ett betydligt lägre arvode.”
  Äntligen har vi hittat ett jobb för romerna, två flugor på smällen, inte illa.

 30. Björn

  LBt [23]; Vi vet…vi vet….vi vet. Vilka vi vet? Vem vet? Sanningen är att vetskapen om klimatsystemet är mycket lågt. Förståelsen är någorlunda förstådd upp till troposfären, men mycket begränsad däröver. Varför är det så? De s.k klimatforskarna har inte själva kunskapen för att förstå den komplexa interaktion mellan våra yttre atmosfärslager och rymden som skiljer oss åt mot solen och den övriga världsrymden. Det är obegripligt att världens ledare har låtit sig duperas av dessa som kallar sig för klimatforskare. Vår jord är en planet som påverkas av solens atmosfär och den yttre rymdens strålning. Hur kan någon tro att vi förstår klimatsystemet, när klimatforskarnas slutsatser inte omfattar denna delvis okända externa påverkan på både vår atmosfär och jordens eget magnetiska fält?

 31. Skogsmannen

  Ingemar N, 28!

  Inte för att argumentera emot, men har inte kommunerna en skyldighet att beakta ”bästa kunskap” i sin långsiktiga planering.

  Att sedan denna kunskap bara är skräp kan ju knappast den enskilde kommuntjänstemannen klandras för.

  Snarare borde det väl den (integritetslöse) ansvarige på SMHI få sig en skopa för att denne hävdar att dessa 50-års prognoser är trovärdigt vetande.

  Här synes huvudorsaken till problemet vara att det finns för mycket datorkraft i relation till mängden förstånd på en viss avdelning inom SMHI.

  Får väl passa på och säga att min erfarenhet av korttidsprognoserna från SMHI (5-6 dar framåt) är väldigt bra.

 32. Skogsmannen

  …är att korttidsprognoserna är väldigt bra, skulle det stått. 🙂

 33. Ragnar Nilsson

  Citat: ”men jag kan fortfarande inte tycka annat än att det är ett sidospår. Jag må ha missat något väsentligt, men som jag ser det måste väl det allra viktigaste ändå vara vad vetenskapen kan säga om klimatförändringar, och det näst viktigaste huruvida alla rön som bör komma fram får komma fram.”

  Har han inte hört talas om politiskt styrd vetenskap och har han inte hört talas om IPCC och om vilka som skriver sammanfattningen för politiska beslutsfattare????

 34. Helge

  Ärligt talat så har Rockström aldrig givit ett trovärdigt intryck på mig. Har alltid tänkt tanken vid Johans framträdanden att han inte skulle klara en seriös debatt mot sakkunniga eller en seriös journalists frågor. Upplever hans framträdanden som regisserade och inövade föreställningar där spontana motfrågor är förbjudna.

  Hans roll är att sälja in klimatalarmismen bland politiker i första hand, inte allmänheten. Han ska framstå som representant för vetenskapen och har därför förärats en konstruerad plattform för detta. Men särskilt noga med att uppföra sig vetenskapligt korrekt är han inte.

 35. Mats G

  Mer isbjörnstankar.

  När upphör survival of the fittest?

  När en art utvecklar intelligens och empati?
  är det samma sak som att vis ställer oss utanför ’the circle of life’

  Att vi inte ingår längre. Att vi står över.

  vad händer om vi bevarar varelser som borde gå under enl Darwins lag. Stoppar vi utvecklingen för en bättre varelse som kan utnyttja nischen bättre.

  Så, vi har massa film på Isbjörnar. Om Isbjörnarna försvinner så finns filmerna kvar. Vad är skillnaden?

 36. Argus

  @ Anders Bolling

  Varför får vi inget genmäle?

 37. Thomas P

  Mats G #35 Det är smart att du förbereder en reträttposition så att när det inte längre håller att säga att isbjörnarna inte är hotade ni kan övergå till att rycka på axlarna och säga att en sen då, det duger väl med foton. Glöm dock inte att ni har möjlighet till förvar i mitten där ni hävdar att ”OK, isbjörnarna minskar men det är nog bara en naturlig fluktuation”.

  Sen borde du lära dig att naturlagar ä naturlagar för att de inte går att upphäva. Naturlagar är inte normativa om vad som ”borde” ske.

 38. Ingemar Nordin

  Alarmen om en död isbjörn på Svalbard avslöjad.! Bilden var från 2014 när det råkade vara ont om is under vinter och vår kring Svalbard.

  ”There is no doubt that 2014 was an unusually bad year for sea ice around Svalbard during the fall and winter. This year, however, conditions improved markedly: Norwegian researchers earlier this year reported a good crop of females with cubs this spring, many more than last year”

  http://polarbearscience.com/2015/09/09/last-years-dead-svalbard-polar-bear-used-for-this-years-propaganda/

  I år har det varit gott om is i Arktis under vår och största delen av sommaren. Nu, vid minimum, ligger den under det normala. Men Isbjörnar är anpassade till ett par månaders svält under sensommaren. Det viktigaste för överlevnad och reproduktion är våren och tidig sommar.

 39. Verner

  Så här skiver A.B.

  Rockström hör till dem som hemfallit åt att använda exempel som inte har forskningsbelägg. Jag ifrågasatte detta när jag intervjuade honom för DN (och lite mer än vad som till slut fick plats i tidningen). Hur taktisk han är får väl var och en bedöma. Jag tror att hans uppsåt är rent.

  En översättning av vad A.B. egentligen skriver är:
  Rockström till dom som ljuger med överdrivna exempel utan någon som helst koppling till Forskning. Eftersom jag kom på honom med dessa lögner kunde jag inte ta med detta i tidningen för det hade fullständigt diskvalifierat honom som klimatproffs. Jag törs inte ta ställning eller diskvalifiera honom för då framstår jag bland andra kollegor som klimatskeptiker.
  Tyvärr tror jag att även Hiltler och andra tokar såsom Stalin under världshistorien varit övertygade om att dom gjorde rätt och att deras uppsåt också var det bästa för världens innevånare.

 40. Slabadang

  OT ? …. njae!

  Journalisternas makt över populasen blir allt mer ett rent illusionstrick. Beakta att SVTs medarbetare består av över 50% miljöpartister och är en indikator på hur det ser ut inom hela journalistkåren. MP som är kårens älsklingsparti ligger nu nere vid 4-6% i opinionsundersökningarna medan deras stora hatobjekt SD ökar och är nu fyra ggr större än MP. Fajten om vilket parti som skulle vara Sveriges tredje största är redan brutalt avgjord.
  Vad som inte är en illusion är den makt över våra politiker kåren har. Vi ser tydligt hur detta etablissemang gemensamt isolerat sig allt längre ifrån folkopinionen. Det kan bara gå åt helvete för dem och det är just nu exakt vad som sker!

 41. Lars Cornell

  #40 Slabadang
  Är det inte fantastiskt. Journalisterna utgör >50% på SVT och även flertalet andra tidningar. Ändå är det SD som växer och Mp som minskar. Vad skall vi dra för slutsatser av det?
  Kanske genomskådar en majoritet klimatbluffen och ser SVTs ensidiga rapportering. Det blir då en motreaktion som SVTs strateg Hartman inte räknat med.

 42. isbjörnar som emotionellt gångbar symbol för ett icke existerande (mänskligt) klimathot …
  Det är så långt där finns någon relevans … inte ett uns mer.

  Isbjörnar är långt mer ’klimattåliga’ än alla dessa skatteförsörjda ombudstyckare som säger sig vurma för dem ..

 43. Olav Gjelten

  0,8 grader varmare på hundra år och sedan 20 år av stillastående temperatur. Det kallar jag inte ens en trend. Global warming är däremot vår tids största bluff, om det kan ingen vetenskap förneka.

 44. Olle R

  #43 Jag tycker man kan hålla sig till de senaste 50 åren. Då är den globala täckningen god, det finns inga (tveksamma) effekter av justeringar, den antropogena forcingen har ökat kraftigt under perioden, medan solaktivitet/solstrålning avtagit.
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1965/mean:12/plot/gistemp/from:1965/trend/plot/gistemp-dts/from:1965/mean:12/plot/gistemp-dts/from:1965/trend
  Som du ser ligger ökningen i det blandade land/havsyte-indexet (loti) på närmare 0,9 grader på 50 år, medan 2m lufttemperaturen (dTs) har ökat nästan 1,1 grader. Inget stillastående de senaste 20 åren, temperaturen följer i stort sett trenden..

 45. Verner

  Olle R
  #44

  Du skriver att solinstrålningen minskat?
  Enligt SMHI har globalstrålningen ökat med 10% sedan 1983. Man skriver också att förhållandena varit samma som i Sverige över Europa!
  Trenden här är en ökning av globalstrålningen av 0,3 grader/år.

 46. Mats G

  44
  Olle R

  ”Inget stillastående de senaste 20 åren”
  Du går emot IPCC på den här punkten. Är inte det som att svära i klimatkyrkan?

  Annars håller jag med om att långa serier är bättre än korta när man skall förstå sig på något.
  Om vi nu utgår från att IPCC har rätt i den här frågan att den globala medeltemperaturen stått still e senaste 20 åren så finns det ett problem med klimatkänsligheten för CO2.

  Kan du acceptera den logiken?

  Där du verkligen ser vad det handlar om och var vi befinner oss är 400 t års serien. Då ser vi att vi har peakat och är på väg nedåt med stor tydlighet. Det kommer en ny peak ca vart 100 t år.

 47. Mats G

  37
  Thomas P

  Jag hängav mig lite åt filosofiska tankar. Jag tror inte man skall toka det så bokstavligt som du gör.

  ”Naturlagar är inte normativa”

  Det här är ju intressant. Naturlagar borde vara väldigt normativa. Vi kan ju inte få för oss att flaxa med armarna och flyga iväg precis.

  ”Sen borde du lära dig att naturlagar ä naturlagar för att de inte går att upphäva. Naturlagar är inte normativa om vad som ”borde” ske.”

  Går det att utveckla det här. Kritiken är obegriplig för mig och då är det ju inte mycket bevänt.

 48. Thomas P

  Mats #47 ” Naturlagar borde vara väldigt normativa. Vi kan ju inte få för oss att flaxa med armarna och flyga iväg precis.”

  På medeltiden använde man ordet ”naturlag” som ett juridiskt begrepp där man (även djur!) kunde straffas för att ha brutit mot ”naturens lagar” (dvs vanligen kristendomens). Då var naturlagar normativa, de beskrev vad man borde göra. Idag använder vi begreppet naturlag deskriptivt, vad som går att göra. Det finns ingen lag som säger att du inte får flaxa med vingarna och flyga iväg. Det är vad vi vet omöjligt och om du mot förmodan skulle lyckas så får vi ändra någon naturlagar snarare än att straffa dig för att ha brutit mot dem.

  För säkerhets skull slänger jag in wikipedias definition av normativ:
  ”Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.

  En normativ är en fordring om hur något bör vara. Ett liknande ord, med en motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är.”

  Sen kan du gärna komma med ett direkt citat från IPCC där de hävdar att temperaturen stått stilla i 20 år. Det räcker inte med att påstå att de gör det.

 49. Mats G

  48
  Thomas P

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/11/uppvarmningspausens-orsak-verkan-enligt-ipcc/

 50. Mats G

  48
  Thomas P

  Ok, ny har du förklarat vad du menar med en naturlag. Vad har det med min #35 att göra det du hävdar att jag inte begriper vad en naturlag är.

 51. Thomas P

  Mats #50 Du skrev i #35 ”vad händer om vi bevarar varelser som *borde* gå under enl Darwins lag. ” (Mina asterisker. Detta är att se naturlagarna som normativa, som att vi har någon skyldighet att se till att de upprätthålls.

 52. #51 Jag har inga svårigheter att se/förstå vad Mats menade med detta. (Och/men det har inget med isbjörnar att göra). Än mindre ser jag det som att någon argumenterat för att ’naturlagar’ måste upprätthållas. Snarare då att vi inte har någon skyldighet att ’förhindra’ att de har sin gång ..

  Om något är problematiskt är det väl de som menar att evolutionsteorin är en ’naturlag’
  Evolutionen brukar ju tyvärr ofta dras upp som något slags argument för (C)AGW. Av obegripliga anledningar .. liksom att jorden är rund och att graviationen finns.

  Mitt intryck är att det för det allra mesta bara är ord och ordsallad …

 53. Mats G

  51
  Thomas P

  Du har fattat lite av min poäng. Jag förstår fortfarande inte hur du lyckas vinkla det som jag inte förstår vad en naturlag är.

  Om vi säger att en art håller på att gå under. Och människan går in och räddar den. Då *borde* den ha gått under om naturlagarna hade gällt. Det innebär inte att vi har brutit mot en naturlag utan vi har satt den ur spel. Arten *borde* ha dött ut enl naturlagen.

 54. Thomas P

  Mats G #53 ” Då *borde* den ha gått under om naturlagarna hade gällt. ”

  Uppenbarligen inte. Vi är en del av naturen och står inte över några naturlagar och inte heller kan vi sätta dem ur spel. Antag att ett barn faller i vattnet. Om du hoppar i och räddar barnet har du då brutit mot en naturlag eftersom barnet *borde* drunknat? Du envisas med att se naturlagar som normativa vilket de inte är. Huruvida vi anser det rätt att rädda en art på väg att utrotas eller inte är en fråga om etik, inte naturlagar.

  Rent praktiskt är det även en väldigt osannolik situation. Om en art är på väg att gå under nu är det med största sannolikhet vi som ligger bakom detta. Den naturliga utrotningstakten är så mycket lägre.

  Jonas #52 Mats må ha fel, men han säger i alla fall något. Dina inlägg är bara obegripligt bludder.

 55. Thomas, dina försök att vilja besvärja verkligheten är bara pinsamma …

 56. Mats G

  54
  Thomas P
  ”Om en art är på väg att gå under nu är det med största sannolikhet vi som ligger bakom detta.”
  Frågan blir då om detta är enligt Darwin?

  ”Huruvida vi anser det rätt att rädda en art på väg att utrotas eller inte är en fråga om etik”
  Ok, om vi använder oss av vår etik för att rädda en art. Ingår vi då fortfarande i systemet eller har vi ställt oss utanför det?

  ”Vi är en del av naturen och står inte över några naturlagar och inte heller kan vi sätta dem ur spel.”
  Eftersom vi kan sätta Darwins ”naturlag” ur spel så är det mao ingen naturlag.

 57. Thomas P

  Mats #56 ”Frågan blir då om detta är enligt Darwin?”

  Har du verkligen så svårt med det där att naturlagar är deskriptiva? Och varför detta rabblande om Darwin. Det handlar om en vetenskaplig teori som utvecklats mycket efter hans dagar. Den där personfixeringen med ”darwinism” är det mest kreationister som brukar köra med.

  ”Ok, om vi använder oss av vår etik för att rädda en art. Ingår vi då fortfarande i systemet eller har vi ställt oss utanför det?”

  Vad menar du med ”systemet” här? Man kan definiera ett system som inkluderar människan men också ett som exkluderar oss. Det är bara definitioner.

  ”Eftersom vi kan sätta Darwins ”naturlag” ur spel så är det mao ingen naturlag.”

  Vi kan inte sätta evolutionen ur spel. Skall det vara så svårt att förstå? Du kanske har någon egen formulering av evolutionsteorin som du menar dig kunna falsifiera, men det säger i så fall bara att du missuppfattat denna.

 58. Finns fär öht någon poäng i ditt kackande Thomas? Eller är fjantiga ordlekar det enda du numera klarar av?