Dagens Nyheter skrev om orkaner 2005 – hur blev det?

Dagens Nyheter har gång på gång skrivit om globala uppvärmningen eller som det nu döpts om till ”klimatförändringarna”. I den så kallade åsiktskorridoren har endast artiklar som hotar med sämre klimat medtagits medan de som är skeptiska till klimathoten inte fått komma till tals.

Dagens Nyheter började driva kampanjjournalistik om klimatet för över tio år sedan. Det innebär att verkliga data för tio år finns för att syna Dagens Nyheters larm. Ett exempel. I denna artikel ”Växthuseffekten har gett fler kraftiga orkaner” från 2005 skriver Karin Bojs:

”Orkanerna har blivit mer intensiva de senaste 35 åren, i takt med att världen blivit varmare.”

”Men orkanerna har ökat i styrka. De allra häftigaste, som klassas i kategorin fyra och fem, har blivit vanligare än ettor, tvåor och treor. Fyror och femmor har nästan fördubblats; de har ökat från 50 per femårsperiod i början av 1970-talet till 90 per femårsperiod den senaste tiden.”

”…visade att orkanerna har blivit mer intensiva i takt med att havsvattnet blir varmare.

”- De två artiklarna pekar mot att vi kan se ett möjligt samband mellan global uppvärmning och ökad förekomst av intensiva orkaner. Vi har säkrare tecken nu, säger Erland Källén.”

Svenska Dagbladet har också tillhört klimathotarna. Så här skrev Susanna Balscheffsky 2008:

”Fler intensiva orkaner när klimatet blir varmare”

”Det skulle kunna bli fler starka orkaner i samma områden som drabbas i dag, det vill säga i Karibien, USA:s sydkust, Mellanamerika och även Florida”

Hur har verkligheten för orkaner sett ut de senaste 10 åren? Vilka slutsatser kan dras? Nu har globala uppvärmningen avstannat vilket naturligtvis helt förtigs av gammelmedia. Ytvattentemperaturen (SST) har ökat men mycket lite.

I USA är det den 24:a oktober i år tio år sedan en kategori 3 orkan eller högre kom in över land. [länk]

cat3

 

Kategori 3 motsvarar en vindstyrka mellan 50 – 58 meter per sekund. Katrina, som orsakade stor förödelse i New Orleans, var en kategori 3 orkan. Media visar gärna orkaner som orsakar stor förödelse med förluster av människoliv. Men här spelar slumpen en stor roll. Om orkanen passerar över en tättbebyggt område med byggnader av låg tålighet blir skadorna stora. Ofta är det inte vinden som är farligast utan stormfloden. Ute till havs blir skadorna mycket små eller obefintliga.

1992 träffade kategori 5 orkanen Andrew Florida. Skadorna uppskattades till 25 miljarder dollar. 44 människor omkom. Men på det hela taget var 1992 ett lugnt orkanår i Atlanten.

Ett annat sätt att mäta orkanaktiviteten är ACE (Accumulated Cyclone Energy).

ACE-2015-Maue

Någon tydlig trend kan inte ses, Naturliga variationer finns och El Nino år verkar öka ACE.

Bra data finns endast sedan 1960-talet då satelliter började observera. Innan dess kunde orkaner helt missas. När det gäller kategori 5 orkaner kan dessa vara mycket kortlivade i full vindstyrka. Det kan röra sig om timmar.

Så det finns många olika sätt att mäta orkanaktiviteten, t.ex.

1. Antal orkaner (kategori 1 och över)

2. Antal orkaner kategori 3 eller över

3. Antal orkaner kategori 4 eller över

4. ACE

5. Antal orkaner som når land (över vald kategori)

6. Antal kategori 4 och 5 i procent av totala orkaner

7. Materiell förstörelse i pengar

8. Förluster i människoliv

De två sista 7. och 8. är dåliga mått på orkanaktiviteten. Det byggs mycket mer och dyrare nära kusterna. Prognoserna har blivit bättre vilket sparar människoliv bland annat genom evakueringar.

Påståendet att globala uppvärmningen kommer att orsaka fler kraftiga orkaner är obevisat. Men ämnet orkaner är mycket komplext. Judith Curry skriver bra om orkaner i detta inlägg.

JudithCurry

Klokt och läsvärt. Hon avslutar med

”So . . . another 10 years, what will that bring?   Well, this time I won’t predict that this will be sorted out in another 10 years.”

Judith Curry vittnade i kongressen i USA tidigare i år. Tänk ifall svenska politiker kunde göra samma sak här. Bjuda in klimathotskeptiska forskare att vittna i Riksdagen. Men svenska demokratin verkar bli alltmer urgröpt på senare år.

En forskningsartikel av Landsea och Klotzbach påstår att ökningen av katagori 4 och 5 artiklar beror på bättre mätmetoder.

Webster et al. (2005) documented a large and significant increase in both the number as well as the percentage of Category 4-5 hurricanes for all global basins from 1970-2004, and this manuscript examines if those trends have continued when including ten additional years of data. In contrast to that study, as shown here, the global frequency of Category 4-5 hurricanes has shown a small, insignificant downward trend while the percentage of Category 4-5 hurricanes has shown a small, insignificant upward trend between 1990 and 2014. Accumulated Cyclone Energy globally has experienced a large and significant downward trend during the same period. We conclude that the primary reason for the increase in Category 4-5 hurricanes noted in observational datasets from 1970 to 2004 by Webster et al. was due to observational improvements at the various global tropical cyclone warning centers, primarily in the first two decades of that study.

Även data före 1990 ifrågasätts av forskare då de anses opålitliga för Stilla Havet.

Som ofta är fallet kan du visa det du vill med statistik. Välj rätt tidsperioder och lämplig kategori så kan du visa en minskad eller ökad orkanaktivitet. Vad som krävs enligt min mening för vettiga slutsatser är långa tidsperioder, global täckning och stabila mätmetoder. Det svåra är att eliminera ändrade mätmetoder.  Om mätmetoderna blir bättre så kan man tvingas förkasta gamla data.

För att en orkan ska bildas måste ytvattentemperaturen vara 27 grader C eller över. Men detta är bara ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor.

SST_150914

Figuren visar ytvattentemperaturen i går (14 september). Som synes finns stora områden i Atlanten och Karibien med temperaturer 27 grader och över. Det finns också områden med 30-32 graders temperatur. Men inga orkaner.

Eventuell koppling av orkanaktiviteten till mänskliga utsläpp av växthusgaser går inte att göra idag. Klimatmodellerna klarar inte att simulera orkaner. Hela havets cirkulation och temperaturvariationer klarar klimatmodellerna inte av. Visst försöker man men inte ens en El Nino eller La Nina går att förespå. Klimatmodellerna klarar inte ens av att tillräckligt bra göra prognoser på globala temperaturen. Temperaturen överskattas. Vad många inte vet om är att klimatmodellerna som IPCC refererar till inte är validerade. De har aldrig testats framåt i tiden med verkliga data.

Så Dagens Nyheter och Svd har inte rätt om sina uttalanden om orkaner och framtiden. De hänvisar bara till alarmistiska forskare (som alltid finns). Skeptiska forskare finns också såsom Chris Landsea som lämnade IPCC i protest mot myglet. Men de citeras aldrig av gammelmedia.

Det enda vi vet är att vi vet för lite för att uttala oss bestämt om framtida klimatet. IPCC:s 95% sannolikhet för stor global uppvärmning är bara en politisk siffra. Siffran 95% saknar helt vetenskapligt underlag.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats G

  Det intressanta med antal stormar är att det visar hur absurt det här med klimathotet är.
  Enl Lennart B så skall stormar minska om det blir varmare.

  Det innebär att klimathotare skjuter sig själv i foten när de säger att det skall bli mer stormar. Det de egentligen säger är att Jorden håller på att bli kallare.

  Likadant tvärtom. Att det nu är mindre stormar tyder alltså på att Jorden verkligen har blivit varmare. Men istället för katastrof har det alltså blivit bättre levnadsbetingelser.

 2. Björn

  Det enda som har kapacitet att värma haven, är solen. Alltså, utan tillräcklig solenergi, ingen uppvärmning och inga orkaner. El Niño är också ett fenomen skapat av solenergi, men som är beroende av upplagrat varmt vatten på djupet i oceanen öster om Filipinerna. En förändrad sol med lägre aktivitet under decennier framöver, minskar helt logiskt risken för stora orkaner. Att inbilla sig att antropogen CO2 skulle fungera som någon ”extra sol”, är myter och ovetenskapligt. Endast ren solenergi kan förändra vårt klimat, vilket vi nu kan börja se när dess totala påverkan minskar, som av exempelvis minskad UV och avtagande solvind. Naturligtvis får denna förändring konsekvenser i form av förändrat vädermönster. Men sådana konsekvenser har mänskligheten genomlidit under historiens gång. Det är sådana konsekvenser vi skall och måste ta hänsyn till och anpassa oss efter. Att kunna stoppa dessa naturliga förändringar med inskränkningar i våra liv, kan bara uppstå i mindre utbildade hjärnor och av politiker som hänsynslöst utnyttjar denna brist.

 3. Lasse

  ”Att kunna stoppa dessa naturliga förändringar med inskränkningar i våra liv, kan bara uppstå i mindre utbildade hjärnor och av politiker som hänsynslöst utnyttjar denna brist.”
  2.5 in i denna video: https://www.youtube.com/watch?v=jpX1bsihugY

 4. Guy

  #3

  Rena rama Hollywood. Hur kan dom hålla masken? Världsledare? Clown?

 5. Ingemar Nordin

  Det borde vara ganska elementärt i journalistutbildningen att man även kollar andra källor än bara ett pressmeddelande (och knappt det) när man skriver en vetenskapsartikel. Men tydligen så kan man skylla på ”medielogikens” önskan om alarmism istället för att förmedla så saklig information som möjligt. Den här bortförklaringen på medias partiskhet i vissa frågor är bara tröttsam. Särskilt när det sker gång på gång utan kritisk granskning.

  Det är knappas förvånande att upplagesiffrorna sjunker och att allt färre tittar på Aktuellt, Rapport och Nyheterna. De är lika som bär och du får sällan någon fördjupning bortom rubriknivån.

 6. jensen

  Rubrik i dagens Sydsvenskan: JORDEN VARMARE ÄN ALDRIG FÖRR.
  De globala temperaturerna stiger igen. De mycket varma temperaturerna i år tyder på en fortsatt påverkan
  av de ökande mängderna växthusgaser. Det står klart att klimatet fortsätter att förändras. Den globala uppvärmningen resulterar dock paradoxalt i att somrarna i Europa blir kallare.

 7. Lejeune

  OT: DN har tydligen dragit igång ett sk. åsiktsforum där samma gamla vanliga klimatdravel itereras.

  Det går att svara eller föreslå att någon svarar, för den som känner sig hågad?

 8. Lejeune

  Sorry, glömde länken:
  http://asikt.dn.se/asikt/debatt/varfor-vill-ingen-ta-i-klimatfragan/

 9. Mats G

  Globaliseringens likformighet.

  Du har sett det. När du går in i en galleria så kan du befinna dig var som helst i världen. Samma affärer, samma produkter, samma, samma. Och det är så j-a trist.

  Det samma gäller mycket annat. kultur, nyheter, information generellt.

  Likformigheten bedövar, pacificerar.

  En artikel tryckt i N.Y Times köps in översätts och blir ledare för dagen.
  Vad betalar du när du köper en tidning. En artikel som du redan har läst på nätet dagen innan. Förväntar du dig Journalistik när du köper en dags tidning? Förväntar du dig fakta kontroll. Förväntar du dig kvalitet?

  Dessa dagar är borta. Likformigheten har segrat. Sanningen formas inom likformigheten. En historia som finns i alla världens tidningar måste väl vara sann. Om inte annat blir den sann.

  Inga moraliska skamgrepp är förbjudna. Tänk Allan Kurdi.

  Hur bryter vi ’Death by’ likformighet. Well, som jag ser det så finns det bara ett botemedel. Internet. men det kommer inte gratis. Du måste leta efter det annorlunda, det sanna, det korrekta. Och när du finner det, hur vet du att det är rätt och riktigt.

  Pust, det var lättare förr när man betala nån spänn för att få den tjänsten.

  Men.. Likformigheten lämnar dig inte ifred på internet. Den söker dig. Vill slå klorna i dig. döda dig…

  Och inte kommer det bli bättre..

  De som argumentera för diversitet i samband med Globalisering lura dig. Det blev det motsatta. Som så mycket annat.

  Det är synd om människorna.

 10. Brandingenjör

  #6 Jensen

  Här är länk till artikeln
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/varmaste-aren-nagonsin/

  Jag tror Sydsvenskan har fel när de skriver:
  ”Redan nu är jordens yttemperatur 0,68 grader Celsius över medeltemperaturen 1961—1990”
  Referensåren brukar vara 1951-1980.

 11. Lasse

  #10
  El Ninoeffekt!
  Intressant upplagd site: Citat från debatten i aktuella ämnen-ex el Nino
  http://thecontroverseeker.com/whosaidwhat/scientists-say-major-el-nino-on-the-way–47433

 12. Gunbo

  GISS har referensåren 1951-1980, HadCRUT har 1961-1990 och UAH har 1981-2010.

 13. Mats G

  11
  Lasse

  Du refererar till met office människor. Du är medveten om att de har noll trovärdighet och anses vara mer eller mindre pajasar. Om jag nämner översvämning kanske polletten trillar ned.

 14. Lasse

  #13
  El Nino på gång-check: http://wattsupwiththat.com/2015/09/14/august-2015-global-surface-landocean-and-lower-troposphere-temperature-anomaly-model-data-difference-update/
  Eller här: https://bobtisdale.wordpress.com/2014/08/16/on-the-recent-record-high-global-sea-surface-temperatures-the-wheres-and-whys/

 15. Mats G

  14
  Lasse

  Jag vet inte vart jag har dig. men var ligger signifikansen i ett naturligt fenomen som el nino/la nina när det kommer till klimathotet?

 16. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #3 Lasse
  När jag ser Obama känner jag hur iskalla spindlar i spikförsedda marschkängor kravlar längs ryggraden på mig. Och jag är en uttalad arachnofob.
  Men det där videoklippet hade faktiskt sina ögonblick 🙂

 17. Mats

  Kan tillägga att SMHI nu åker runt i skolorna och sprider skräckpropaganda. De visar bilder på hur städer kommer se ut när havsnivån stiger en meter. OBS, inte om utan när…

  Samtidigt flaggar Sjöfartsverket för att sjökorten måste göras om, då de är upp till 60 år gamla och inte tar hänsyn till landhöjningen.

  Vem tror ni är närmast verkligheten, SMHI eller SFV?

 18. Lasse

  #15
  Mats G -här!
  Men att tro att en sanning är falsk bara för att avsändaren brukar vara falsk är väl lite förhastat.
  Bob Tisdale håller koll på vad dessa fenomen brukar innebära för temperaturnivåerna i haven och då även globalt. Det blir varmare.
  ”That, of course, will not stop alarmists from making all sorts of nonsensical claims about the recent sea surface warming, and the mainstream media will join them on the bandwagon.”

 19. Hasse

  Eftersom olika påståenden om El Nino tas upp här ovan skulle det vara intressant att ta del av expertpanelens synpunkter på detta: http://www.climatechangedispatch.com/why-el-ninos-originate-from-geologic-not-atmospheric-sources.html

 20. Brandingenjör

  #12 Gunbo

  Det är lite svårt att förstå vad artikeln i Sydsvenska syftar på. 2014 var enl GISS 0,68 grader varmare än referensåren 1951-1980. Enl HadCRUT så var 2014 knappt 0,6 grader varmre än medel för perioden 1961-1990.

  Jag tycker det är lite slarvigt de har uttryckt sig, det framgår inte vilken period som avses vara 0,68 grader varmare än referensåren. Är det årets första 8 månader eller kanske senaste 12-månadersperioden.

  Ett enstaka varmt år som 1998 och innevarande år säger inte mycket om temperaturförändringarna. Det skall minst vara 5-årsmedeltal.

 21. Brandingenjör

  #17 Mats

  I södra delarna av Sverige så höjs havsnivån numera. Frågan är hur länge det dröjer innan havsnivån stigit 1 m i Malmö. Med nuvarande takt tar det runt 500 år. Blir klimatet varmare så kommer havsnivökningen att gå snabbare så det är inte orimligt att det kan ske under nästa sekel. Det är värre för platser som har en naturlig landsänkning där kan den 1 m höjd havsnivå komma före detta sekels slut,

 22. Christopher E

  #21 Brandingenjör

  ”Frågan är hur länge det dröjer innan havsnivån stigit 1 m i Malmö. Med nuvarande takt tar det runt 500 år.”

  Nähä då. Malmö har en absolut landhöjning på 1 mm/år (det finns inga platser med landsänkning i Sverige), och det i kombination med en regionalt lägre havsytehöjning runt våra kuster ger en relativ höjning av vattenståndet i Malmö på endast 0,64 mm/år.

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-051

  Det tar sålunda över 1500 år innan Malmö får se denna beryktade meter med nuvarande takt, inte 500 år. Men det är för all del icke-problem i båda fallen…

 23. Mats

  #21 Brandingenjör:
  ”Eftersom det längs större delen av den svenska kusten pågår en kontinuerlig landhöjning…”
  Så skriver Sjöfartverket, de borde ha bra koll.

  http://www.sjofartsverket.se/sv/Sok-i-nyhetsarkiv/2014/Sjokorten-far-ny-referensniva/

 24. Mats G

  21
  Brandingenjör

  Har du någonsin funderat på hur det kommer sig att du är så felinformerad?

 25. Helge

  MET verkar osäkrare än någonsin.

  http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/8/c/Changes_In_The_Climate_System.pdf

 26. Tudor

  #21 Brandingenjören

  Falsterbo växer.

  http://klimatsans.com/2015/08/24/falsterbo-vaxer/

  http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/stranderna-pa-naset-ar-bredare-an-nagonsin/

 27. ces

  #24 Brandingenjören är kanske journalist.

 28. Peter F

  Brandingenjören har det inte lätt när fakta staplas. Thomas P förväntas rädda hans ansikte.

 29. Olav Gjelten

  Att klimatlögnen säljer fick vi bevis på i dag. Förmodligen har aldrig i historien en svensk statsminister så till den grad pratat om ett ickeproblem såsom Löfven gjorde i dag. Floskeluttrycken fullkomligt haglade ut hans mun. Något har han uppenbarligen i sikte: gigantiska höjningar av drivmedelspriserna. Införandet av avgiftsbelagda vägar som i Norge ? Kanske båda delarna?
  Hursomhelst, varför skall han hålla tillbaka när svenska folket uppenbarligen är beredd på det totala kriget mot klimatet? Att detta sedan inte står i människors förmåga att ändra är givetvis totalt utan intresse!

 30. tolou

  OT

  Long-term climate variability in the Northern Hemisphere linked to solar variations

  …solar activity affects the long-time development of dominant large-scale pressure systems in the Northern Hemisphere.

  http://wattsupwiththat.com/2015/09/15/long-term-climate-variability-in-the-northern-hemisphere-linked-to-solar-variations/

 31. pekke

  Naturkatastrofer kommer, naturkatastrofer går, så har det varit under Jordens hela historia och även mänsklighetens historia.

  Här finns några av dessa katastrofer ( bekräftade ) som drabbat mänskligheten sedan Kristi födelse beskrivna och de är nog bara en del av det totala antalet under samma tid, 1400 sidor.

  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf

  Där emot så har många av de alarm som man skriket om i media under många år mest blivit en ” tummetott ”.

 32. #2 Björn

  Jag har för mig att jag läste för några veckor sedan på denna blogg att vattenytan inte släpper igenom värmestrålning (långvågig) men väl solstrålning (kortvågig). Innebär inte det att eventuell värme från atmosfären inte kan tränga ner i havet i sådana mängder att det påverkar klimatet?
  Det torde väl i så fall omöjliggöra nuvarande förklaring på den avslutade uppvärmningen att ”överskottsvärmen” skulle gå ner i havet.

 33. Thomas P

  pek01 #32 Tro inte på allt du läser på bloggar som denna. Det du säger sprids bland okunniga men är inte mer sant bara för att det upprepas. Låt mig vända på påståendet för att det skall bli mer uppenbart:
  ”Jag har för mig att jag läste för några veckor sedan på denna blogg att vattenytan inte släpper igenom värmestrålning (långvågig) men väl solstrålning (kortvågig). Innebär inte det att värme från solen inte kan stråla ut från haven utan att dessa långsamt värms upp tills de kokar bort?”
  (I verkligheten kan naturligtvis haven både stråla ut och absorbera värmestrålning. Att det sker närmare ytan är av mindre betydelse)

 34. Thomas

  Det hävdas emellanåt från alarmistsidan att den sk backradiation har långt större värmande effekt vid ytan än solinstrålningen har.

  Det hävdas också att det är förhöjningen av den förra som skall ge både den extra(!) värme som höjer jordytans temperatur, och nu när detta inte skerr som utlovat istället sägs värma upp haven där ’den skanade värmen’ sägs gömma sig.

  Men haven värms förstås inte på det viset. De kyls heller inte av så som din bild vill förmedla …

 35. Olle R

  Pek01, om du inte tror att värmen går ner i havet, titta då på följande kurva, särskilt då den röda och svarta för de senaste 10 åren (Argo-data), den enda period som man kunnat mäta havens energiinehåll med någorlunda täckning och precision. https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000m.png

  Siffrorna kanske inte säger dig så mycket, men uppvärmningen de senaste 10 åren är 2-3 gånger större än de värden som Lennart Bengtsson & Schwartz (2013) använde när de beräknade en ”låg” klimatkänslighet för jorden.
  Ca 90 % av den globala uppvärmningen torde hittas i skiktet 0-2000 m, i atmosfären bara runt 2%, så man kan ju lätt föreställa sig att atmosfärens uppvärmning för något decennium kan utebli och istället gå ner i havet, särskilt under la Nina-perioder då passadvindarna ökar på djupomblandningen..

  Annars, i genomsnitt globalt sett, är havsytan faktiskt aningen varmare än luften ovanför ytan..

 36. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #33 Thomas P
  1. Det handlar väl knappast om en absolut dikotomi, att en typ av strålning skulle släppas igenom ytan obehindrat medan den andra tvärstoppas. Tvärtom handlar det väl om olika grader av genomsläpplighet. Det hela blir därmed inte en fråga om uppvärmning kontra inte uppvärmning utan i vilken takt en eventuell uppvärmning skulle ske på grund av solstrålningen.
  2. Vattnet har givetvis ett energiutbyte med omgivningen genom andra kanaler än direkt solstrålning. Solen värmer upp luften som värmer upp havet, och åt andra hållet, havet värmer upp luften som värmer upp solen (oups, den var du inte med på).
  Det ser vi j ganska tydligt på sommaren i att det fortfarande är kallt i badvattnet när solen gassar som högst på himlen, men varmt sent på kvällen när solen har gått ned. Förklaringen är helt enkelt att det tar tid för luften med sin mycket lägre ”värmedensitet” (eller vad det nu kan tänkas heta på korrekt vetenskapliska) att transferera den energi som krävs för att ge en märkbar höjning av vattentemperaturen då vattnet har en mycket högre värmedensitet.

  Det kan till och med jag räkna ut som inte har någon som helst utbildning i fysik över gymnasienivå.
  Jag har ingen som helst aning om hur vattnets absorptionsförmåga relaterar till solstrålningens våglängder, men det finns inga som helst logiska hinder för skillnaden i strålningsabsorption som #32 pek01 beskriver, i alla fall inte på den grund som du anger.

 37. Björn

  pek01 [32]; Visst sker det ett värmeutbyte mellan luft och vatten, men att solen är en så mycket effektivare strålare än luften. Men vi får inte heller glömma att all värme i grunden har sitt ursprung från primär solenergi.

 38. Ann lh

  Löfven ska nu höja bensinskatten för att kunna stoppa klimatförändringarna enligt Expressen. Tänk att just vi i lilla rara Sverige fått en sådan omnipotent ledare, en riktig klimatgud. Lyckans ostar.

 39. Mats G

  38
  Ann lh

  Vad lustigt att denna ädla åtgärd råkar också fylla på skattekistorna.

 40. Björn

  pekke [31]; Snacka om empiri! Alla borde läsa din länk. Innehållet borde få alla som tror på människans påverkan på klimatet att förstå vilken okunskap klimatforskarna besitter. Klimatforskarna skapar falska förutsättningar, så falska att deras påståenden kan liknas vi bedrägeri. Av den kronologiska klimathistorien kan man anta att lilla istiden började redan på 1300-talet. Om vi tycker att vi har oroande klimatförändringar nu, så är det bara historien som upprepar sig. Men denna upprepning som vi har framför oss är inte något som moderna människor har upplevt. Läs den kronologiska klimathistorien, för där finns svaret på vad som väntar oss. Är vi förberedda?

 41. Slabadang

  SVT flyttar ytterligare ut på vänsterkanten!

  SVTs policy legitimerar både klimat och mångfaldspropaganda.

  Det gamla vänstertotalitära radarparet bestående av Olov Carlsson och Jan Axelsson har gått i pension från sina nyckelpositioner inom SVT. Under deras tid och inflytande hämtade de in den södermalmsbaserade vänsterradikala rörelsens företrädare i organisationen. Många gamla KF / KPmlrare hamnade på avlöningslistan. Nu sitter det fler kommunister och anarkister än demokrater på SVTs ledande positioner. Den ideologiska trensningen är nästintill kliniskt rent genomförd. Tillsättningen av Hanna Stjärne med euforiskt stöd av Robert Karlsson gör att vi har klivit över på anarkistsidan i makten över SVTs ”policy”. ”Socialism” ses som så ”typiskt nittiotal” nu är det rabiat totalitär vänsterradikalism som gäller! Nu dominerar den rasisfierade policyn att ”mångfald”mäts i hudfärg och etnicitet … VIOLA! Den representerar samtidigt ”kompetens” … VIOLA!! … igen!

  Att hålla två uppenbara motsägelser till sanningar i huvudet på samma gång utgör den Orwellska kulturens signum som nu råder. Att själv vara rasist och samtidigt bekämpa ”rasismen” går alldeles utmärkt huvudet på en rabiat vänsterradikal fanatiker. SVTs ”mångfaldspolicy” är alltså en policy för rabiata fanatiker vars logik har gått i konkurs. Är man ”antirasist” på riktigt så hade ju ideologisk och intellektuell mångfald varit av största vikt och haft sin centrala roll i policyn. Men att skriva in ideologisk mångfald i policyn vore ju att direkt behöva sparka 90% av SVT/SRs ledningsgrupp och anställda å så vill kaparna naturligtvis inte ha det!

  Sen har ju SVT/SR i sin policy skapat en överkurs i antalet uppenbara motsägelser genom att lyckas hålla TRE helt gentemot varandra motsägelsefulla innebörder. SVT/SRs policy säger dessutom att man baserar sin policy på ”alla människors lika värde” ett värde då som bland annars mäts på rent rasistiska etniska grunder. Viola! Viola! Viola!

  Med dessa enkla observationer och logiska slutsatser till grund sedan lyssna till tex Robert Ohlsson Eva Landahl eller vem som helst i ledningen när de med desperat försök till intellektuellt intryck och eftertänksamhet springer vilse i pannkakan när de skall försöka legitimera skiten genom långa långa låååånga fullständigt bisarra resonemang. kommentaren modererad

  Till sin hjälp för att implementera dessa perverterade villkor rekryterar då Stjärne ”Rättviseförmedlingen” som skall hjälpa SVT att på rasistiska grunder rekrytera . Ingenstans värderas eller definieras någon annan form av ”mångfald” eller annan ”kompetens” i policydokumenten. Ännu mer perverst är att det är ”Vinnova” som på instruktioner ifrån S/MPregeringen tvingats fabricera en ”utlysning” helt och hållet designad för att passa och finansiera ”Rättviseförmedlingens” lika rasistideologiskt fabricerade verksamhet. Att Vinnova blir ytterligare en i raden av myndigheter som tvingas använda skattebetalarnas medel för att finansiera vänsterideologisk propagandistisk sörja visar att alla myndigheter idag används i samma syfte.
  Vinnovas verksamhet är rimligen den som borde stå längst ifrån att finansiera vänsterideologiskt flum, men ack vad vi bedrog oss ! Myndigheterna idag har absolut NOLL integritet eller självständighet idag!

  Men det karma som infunnit sig är att de överspelat sina kort under sin vänsterradikalismens kapning av public service och bara i somras sa 45.000 licensbetalare upp sin licens. Obekräftade uppgifter säger att totalt 360.000 licensbetalare sagt upp sina licenser, licensuppsägningar som är OBEROENDE av rättsfallet där surfplattor och datorer blev befriade från licensavgift.

  PS Lägg till i favoriter! Grrrrrrrrrr

 42. Slabadang

  Konflikten om LENR i ett nötskal:

  The newspaper article also covers the physics of LENR and interviews professor Dieter Röhrich at the University of Bergen who thinks that while Godes and other LENR researchers are well-intentioned, they are overlooking some realities of physics that make their claims impossible, and are engaged in wishful thinking. Regarding Godes’ theory, Röhrich states:

  The concepts he says exists in physics, but he takes them out of context and combines them in an odd, speculative and incorrect manner. In physics, we have no indications that the free protons are unstable, as he describes it. If he was right in that protons so easily be converted into helium, the world would be full of helium,

  Godes responds by saying:

  Stable operation with four times more energy yield than what we submit, confirmed by independent reports, is not a measurement error. It is sad that such people say that science should be driven by data and results, but at the same time refuse to look at the actual results

  Det är många som satt sin trovärdighet på spel när det gäller LENR! Prestige är ett underskattat fenomen!

 43. Mats G

  42
  Slabadang

  Egentligen är det inte konstigt. Det vi pratar om är ett paradigmskifte inom fysik och det kommer inte bara påverka LENR. Det kommer ha vida konsekvenser.

  Det är inte heller konstigt att traditionalister kommer i konflikt med de som försöker förstå sig på det. Nu tror jag personer som Godes and other LENR researchers inte är de som kommer knäcka gåtan. De är förmodligen redan för korrupta av det traditionellt tänkandet för att komma ur det.

  Mitt tips är att det kommer vara ett indiskt geni utan formel utbildning som kommer vara den som knäcker det.

 44. Mats G

  43
  Mats G

  forts.

  Det som ev talar för att det finns ett LENR fenomen är faktiskt teorin om allting. Eller rättare sagt avsaknaden av den. Iom att man inte får ihop den trots massa konstrande så är det en pusselbit som fattas.

 45. Lasse

  OT Regeringens satsning på klimatet:
  http://www.regeringen.se/contentassets/7cd7362c2b6046b0b458f98311d1cef1/fakta-pm-klimatpaketet.docx.pdf

 46. Thomas P

  Mats G #44 Tänkt på att du kan byta ut ”LENR” mot precis vad som helst i det där inlägget utan att förändra argumentets giltighet? ”Det som eventuellt talar för änglars existens…” typ. Att vi inte har kunskap om precis allting är faktiskt inte ett argument för att allt är troligt.

  Det finns inget som tyder på något samband mellan LENR och någon teori som förenar gravitation med övriga krafter. Om fenomenet mot förmodan är verkligt lär det handla om någon konsekvens av helt kända naturlagar vi inte tänkt på än, ungefär som man inte måste hitta på nya naturlagar för att förklara supraledning.

 47. Peter F

  Lasse #45

  Vilken hemsk läsning. Blablablablablablaaaaaaaaaaa.

  Vad kostar det ? Vad resulterar det i ? Vad håller de på med ? Bara snömos.

 48. LBt

  JC är en sann skeptiker och samtidigt realist ”inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas”. Det är därför vi medvetet bör begränsa våra utsläpp till dess vi vet bättre och för framtida generationers räkning. Det är bara vi som kan, de kan inte för egen räkning. Svårt för somliga att förstå men det handlar om tröghet dvs när resultat av åtgärd kan skördas.

  Vad LENR beträffar handlar det nu tack vare Rossi om att de som tror på denna möjlighet lugnt kan forska vidare utan att anklagas för bedrägeri och att de som inte tror måste visa varför och då räcker inte referenser till kända fysiklagar. De som låter sin tankemöda begränsas av dessa bör nog ägna sig åt något annat än forskning och utveckling.

 49. tty

  #36 m fl

  Det är riktigt att vatten är i princip ogenomskinligt för IR strålning. Det är bara ett smalt ”fönster” centrerat på synligt ljus som är någorlunda genomskinligt. Detta är f ö förklaringen till att alla levande organismer med ögon är begränsade till just synligt ljus (plus litet nära ultraviolett och nära infrarött i vissa fall). All levande vävnad består till större delen av vatten och det är därför omöjligt att åstadkomma ett optiskt system av levande vävnad för andra våglängder. Här är ett diagram över vattens absorption:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_absorption_by_water#/media/File:Absorption_spectrum_of_liquid_water.png

  Notera att den smala ”spetsen” i fönstret ligger inom spektrats blåa/gröna del. Det är därför allt ser blått/grönt ut när man kommer några meter ned i vattnet. Det är bara blått/grönt ljus kvar.

  Inom LWIR-området som är det aktuella i detta sammanhang är absorptionen alltså ungefär 10^5 m^-1, vilket är likvärdigt med att 99 % absorberas på 1 mm.
  Så, nej LWIR är inte någon effektiv metod att värma upp havet. Havet värms nästan helt upp av instrålning från solen inom ”fönstret” runt synligt ljus. Naturligtvis kan ett mycket tunt ytskikt i havet i någon mån värmas upp av LWIR när luften över havet är varmare än vattnet. Vilket den dock sällan är, eftersom vattnets specifika värme är så enormt mycket större än luftens.

  Hur det hela fungerar illustreras av fenomenen sjöbris och landbris. På dagen värmer solen upp både land och hav. Havet absorberar normalt betydligt mer värme än landet, eftersom dess albedo är lägre, men på land koncentreras uppvärmningen i ett tunt ytskikt medan havet värms upp på djupet. Landytan blir därför varmare än havsytan, luften stiger genom konvektion och svalare luft dras istället in från havet. Man får sjöbris. På natten när solen inte skiner värmer i stället havet upp luften över havsytan (eftersom ”back radiation” ingalunda räcker för att nå termisk jämvikt), luften över havet stiger därför genom konvektion. Samtidigt sjunker temperaturen på landytan genom utstrålning och svalare luft dras ut över havet, man får landbris.

 50. Lasse

  OT
  Arktis is area är nu nära sitt minimum vilket kommenteras i WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2015/09/16/peter-wadhams-was-wrong-arctic-sea-ice-still-there-no-record-low-this-year/
  Kommentarerna efter är oxå läsvärda. Tex en hänvisning till en artikel om periodicitet och isutbredningen:
  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/1520-0442-11.8.1906
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442-11.8.1906
  Nattlektyr?

 51. tty

  Lasse #50

  Minimum tycks redan ha passerats för någon vecka sedan. Årets notering blev tydligen den sjätte minsta sedan 1979.

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html

  Och isvolymen fortsätter att återhämta sig (bygger dock på modell, inte mätningar):

  http://psc.apl.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png

 52. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Ha ha, tror jag fick på nöten av tty.

 53. Ingemar Nordin

  FN och Oxfam mutar journalister till att skriva skräckhistorier om klimatet inför Parismötet:

  http://wattsupwiththat.com/2015/09/15/this-is-why-media-coverage-of-climate-debate-has-been-corrupted/

  Är DNs och SvDs journalister också mutade?

 54. Kenneth Mikaelsson

  #53
  Tror de är alldeles för lengräddade för att fatta att det går att göra sig pengar på det..
  svensk media är nog som lösaktiga fruntimmer viker sig för allt och alla ej fattat att som ho*ra kan man ta betalt.

 55. Thomas P

  tty #49 ”Så, nej LWIR är inte någon effektiv metod att värma upp havet. ”

  Anser du då att LWIR kan kyla av haven, och om det kan det, varför denna skillnad mellan uppvärmning och avkylning när en grundläggande princip i termodynamiken är just att kroppar har samma förmåga att ta upp och avge värme genom strålning?

  Din förklaring till sjö- och havsbris är väl korrekt, men har inte mycket med det diskuterade att göra. Hav tar längre tid att värma upp och kyla ned dels för att vatten har stor värmekapacitet och dels för att man alltid har viss omblandning av vatten som gör att värmen fördelar sig i ett tjockare lager än på land där jord är en god värmeisolator.

 56. Olle R

  #50 #51 Lägsta isutbredning noterades 13-14/9 i JAXA och NSIDC och året blev det tredje lägsta någonsin efter 2012 och 2007. Att isminima i år blir ännu lägre är inte att vänta, om det inte dyker upp någon rejäl storm i Ishavet. Det har börjat frysa på nu…

 57. Lennart Bengtsson

  Tropiska orkaner

  1. Dessa har inte ökat i antal enligt tillgängliga vetenskapliga sammanställningar ( t ex IPCCs rappor I, 2013)
  2. Det finns inga tillförlitliga studier som visar att de kommer att öka i antal vid högre temperaturer utan snarare kommer att minska i antal.
  3. Det finns inga tillförlitliga uppgifter att tropiska orkaner har blivit mer intensivare senaste 50 åren
  4. klimatsimuleringar indikerar att tropiska orkaner kan bli mer intensiva vid högre temperaturer med detta kan inte tillförlitligt påvisas och man behöver ytterligare åtskilliga decennier och fortsatt temperaturökning för att detta skall bli möjligt.

  Allt lekmannatal och mediarapporter om tropiska orkaner ökande intensitet/antal etc saknar vetenskaplig grund och bygger på den naiva skolboksföreställningen att det endast är havsytans temperatur som är den avgörande faktorn. Detta är inte fallet.

  Det som däremot har förvärrats är de materiella skadorna vilket beror på ökad bebyggelse etc. Däremot har de mänskliga förlusterna kraftigt minskat genom tillförlitligare väderprognoser.

 58. tty

  OlleR #56

  Om årets minimum var det tredje eller sjätte minsta beror på om man räknar ”extent” eller ”area”. Normalt är partilinjen att ”area” är det bästa måttet, men inte i år tydligen…

 59. EMIGRANT och sommargäst- Tore

  Hörde igår på Expressen presskonferensen Åsa Romson Stefan Löfven där de religiöst yrade om klimatet som dessa sig tror likt Gud fader styra över om de betalar mera bensinskatter och som börjar nu i december 50 öre sedan i slutet på journalist frågan om detta är nog nu under de tre åren som är kvar av mandatperioden så säger (Medeltids -Partiet Åsa ) att det kommer justeringar som jag tolkar i klartext betyder minst en 1 krona skatt per år ..
  Och som lök på laxen för alla som tänker köpa bil eller redan majoritet köpte bil under Allians miljöbils lågskatteåren som då snart kan bli DÖfordonsskattade på en natt via ett nytt Bonus Malus bilskattesystem 2016 ..

  Jag tolkar detta personligen som förvarnad osäkerhetsfaktor och informerad inte vågar köpa en nyare begbil från ca 2007 2015 dieselbilar som då kan gå från idag tvåtusenkronor per år till tiotusen kr per år för då sitter du med en värdelös kastat pengarna i sjön DÖ bil som du inte sedan kan sälja…