Supernovor och jordens klimat

I förra veckans inlägg refererade jag en artikel av Nir Shaviv angående effekten på klimatet av en variation i den galaktiska kosmiska strålningen (GCR) – med en periodtid på 147 millioner år (Mår).
Det var naturligt att inleda med Svensmarks studier av de snabbare variationerna hos solen, vars inverkan varit betydligt lättare att observera. Detta kan ha gett intryck att Svensmark och hans kollegor inte intresserat sig för de långsamma variationerna av GCR. Så är emellertid inte fallet. I den den mycket läsvärda boken “The Chilling Stars” av Svensmark och Calder, utgiven redan 2003, beskrives de långsamma variationerna i den kosmiska strålningen, som beror på att vårt solsystem passerar spiralarmarna i Vintergatan.
I huvudsak gällde inlägget Nir Shavis observationer av hur de långsamma variationerna i den kosmisk strålning styrt jorden temperatur under olika geologiska prioder. En stor del av TCS-diskussionen kom att handla om Svensmarks arbeten, och den kritik som riktats mot hans teori. På grund av detta kom jag att titta lite mer på ett arbete, som jag tidigare sparat undan:
Henrik Svensmark Evidence of nearby supernovae affecting life on Earth”   Mon. Not. R. Astron. Soc. (2012); doi:10.1111/j.1365-2966.2012.20953.x
Arbetet accepterades i mars 2012. Det är en lång artikel med en mängd astronomiska bakgrundsdata, långa resonemang och många resultat med ett hissnande tidsperspektiv. Utgångspunkten är att supernovaexplosioner i spiralarmarna ger upphov till en stark ökning av GCR när jorden passerar “nära” dem. Svensmark ger beteckningen “lokal” för dessa när de  befinner sig inom 2 kiloparsec från solen (1 parsec= 3.262 ljusår ≈ 3 ·1013 km). Nu gör jag ett långt språng och citerar ett av hans huvudresultat – i mitt tycke en “häftig” figur – fig 17 i arbetet! På en tidaxel som går 510 Mår tillbaka anges den relativa intensiteten av supernovor – det röda histogrammet. Maxima är inte lika höga, vilket bl a är en konsekvens av att vintergatsarmarna inte är identiska. Det mörkgråa bandet  är + 1 σ felgränser. Periodiciteten är slående nära 150 Mår, dvs som den Shaviv erhöll oberoende av detta arbete.
 
Fig 17
I överkanten på diagrammet anges förkortningar  Cm, O etc för de 11 olika geologiska tidåldrarna. De streckade gråa linjerna visar gränsen mellan dem. Det färgade bandet anger klimatet under dessa perioder – rött för varmt och blått kallt. Blåa/vita streckade intervall motsvarar glaciala epoker. Nog visar detta diagram mycket tydligt att över geologiska perioder har den kosmiska strålningen haft ett starkt inflytanden på jordens klimat. Jag är inte sakkunnig vare sig inom astronomi eller geologi, så givetvis måste jag vara försiktig med att hävda riktigheten i alla delmoment fram till detta diagram. En uppenbar styrka är emellertid att i detta fall, råder ingen tvekan om vad som är orsak respektive verkan. Klimatet på jorden kan inte ha påverkat den kosmiska strålningen! Detta i motsats till den seglivade dispyten huruvida ökningen av CO2-halten i atmosfären berott på, eller orsakat, den globala temperaturhöjningen.
I Svensmarks artikel finns dessutom andra resultat av biologisk karaktär om hur variationerna påverkat utvecklingen av livet på jorden, som jag inte diskuterat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Denna studie är faktisk tillgänglig på nätet, om någon vill kika närmare:
   
  ftp://ftp2.space.dtu.dk/pub/Svensmark/MNRAS_Svensmark2012.pdf
   
  Om jag inte missförstår något, är det inte så konstigt att Shaviv och Svensmark kommer fram till samma resultat då resonemanget med spiralarmarna är detsamma. Shaviv har dock mätdata att luta sig på.
   
  Shaviv mätte variationer av kosmisk strålning genom att se på påverkan på meteoroider av olika åldrar (när de ramlat ner på jorden blir de meteoriter).
   
  Svensmark använder mindre stjärnhopar (tex Pleiaderna nämns i texten) som proxy för stjärnbildning och därmed en viss andel massiva stjärnor som blir supernovor. Tätheten till stjärnhopar i jordens ”närhet” beräknas utifrån passgen genom galaxens spiralarmar.
   
  Mycket intressant det hela, onekligen.

 2. Peter Stilbs

  Tack CG – onekligen bör allt detta tas på fullt allvar. Märkligt dock hur vissa stänger sinnena rakt av när Solen eller ovanstående kommer upp i klimatsammanhang. Och gentemot ganska slående korrelationer vrider man sig som ålar.

 3. Ann L-H

  Tack C-G Ribbing för ännu en tankeställare!
  Ju mer diskussionen kring klimathotet vidgas desto tydligare blir det för mig att hotarna tillämpar begreppet att ”sila mygg och svälja kameler”. Myggsvärmen lägger locket på för solens roll, dess tidsperspektiv bakåt begränsas helst till några få decennier och pusselbiten havens och havsströmmarnas roll för klimatet behandlas ytterst fyrkantigt.
  En liten, kanske ”myggig” fråga. Kom verkligen The Chilling Stars ut redan -03? 2007 är det nog, texten skrevs -05-06.     

 4. Ann L-H kl 09:56
  Hej tack själv.
  Jag har mitt ex av ”Chilling stars” utlånat, så jag kollade på Amazon, och där står det:
  ”Book Description: Publication Date: March 19, 2003”
  men när jag nu tittar i Wikipedia, så står det mycket riktigt 2007.
  /C-G

 5. Ingemar Nordin

  Tack C-G, bra att bli påmind om denna mycket spännande teori som Svensmark lanserat (jag tror att Peter S. ochså hade ett kort inlägg i våras).

  Det är ju ett försök att förklara de stora förändringarna av livet på jorden (inte minst utplåningen av många arter) med vårt planetsystems vandring genom galaxens spiralarmar. Det är en intressant koppling mellan astronomi och biologi.

  Läs också Nigel Calders förklarande inlägg här:

  http://calderup.wordpress.com/2012/04/24/a-stellar-revision-of-the-story-of-life/

 6. Lasse

  Lite väl långt perspektiv för att tända dagens klimatdisskusion?
  SMHI hade för 2012 nya uppgifter om solinstrålningen med en kortare trend på +0,3% på solinstrålningen sedan 1980 -890 kWh/kvm och år till 980 kWh/kvm 2015. Har detta relevans för globala situationen? Vad ligger bakom ökningstakten?

 7. Björn

  Bra Ribbing att du vidgar tänkandet kring klimatfrågan genom att ta upp sådana här viktiga frågor som Svensmark et al. berör. I klimatdebatten annars kan man få föreställningen att jorden är en isolerad ö mitt i universum. Vår atmosfär påverkas mer av yttre faktorer än inre. Den kosmiska strålningen finns här ständigt vilken består av i huvudsak laddade protoner, alltså väteatomer berövade sin enda elektron. Det Svensmark visar med sitt diagram, är att detta inflöde av protoner mot jorden är variabelt på grund av relativa massrörelser i världsrymden.
  Det är också intressant med det tidsperspektiv som anges i bifogat diagram, att ryggradsdjuren utvecklades för ca 440-480 miljoner år sedan och våra anfäder till däggdjur för ca 150-175 miljoner år sedan, alltså under Jurassic. Livet har överlevt, men bara på latituder kring ekvatorn.
  Med det perspektiv som har givits här, är det långt mer nödvändigt att rikta forskningen mot jordens omvärld och inte som nu, den navelsskådning som flertalet klimatforskare sysslar med.

 8. Lasse K 11:02
  Jovisst är det ett udda inslag som går 500 Mår tillbaka. Dagens klimatdiskussion behöver inte ”tändas” –
  men det vore synd om jag bidrog till att släcka den! Och en tanke till: När jag fick klart
  för mig att Svensmark gjort detta jättearbete (ensam författare!) med höga ambitioner, förstår jag att han inte
  ids svara på all den kritik som riktats mot ”Cloud” från AGW-håll. Han har ändå svarat på
  det mesta.
  C-G

 9. Ann L-H

  Dagens ”tankeställare” fick mig att gå tillbaka till 2006-2007. Klimatfrågan dominerades av Al Gore och hans film och media riktigt svärmade för honom. 
  Man fick leta ordentligt efter avvikande röster, men de fanns. KTH-seminariet gick av stapeln hösten -06 under nära nog total medieskugga och så under februari -07 kom både Singers Unstoppable Global Warming och The Chilling Stars ut. Mina kvällsförberedelser inför nästa arbetsdag blev lidande, jag blev helt tagen av dessa böcker. Tvivlet fick fast mark under fötterna. Inte minst berodde det på hur etablissemanget behandlade Svensmark & Co. Förutom svårigheter att bli publicerade kan tex B. Bolins överlägsna kommentar -96 i en dansk tidning ”jag finder dette pars skridt videnskapligt sett yderst naïvt og oansvarigt” nämnas. Kronan på verket var ändå när Danska Met. Inst. arrangerade ett möte med nordiskt vetenskapsfolk och då såg till att Svensmark fick föreläsa om kosmisk strålning och molnbildning efter en ”bibulous conference dinner, so that everyone could scream at him. They did som with gusto.”  (Sid 71 of i The Chilling…)
  The Svensmark Story är intressant och gripande och det vore verkligen intressant att få uppleva hur framtidens vetenskapshistoriker kommer att värdera hans insatser. En ny J. Hutton,  A. Wegener eller Barbara McClintoc? 
   

 10. Peter Stilbs

  Ann #9 – Tack för dessa synpunkter – Svensmark har verkligen blivit mobbad av etablissemanget. Bara för någon vecka sedan hade vi uppe här på TCS den danske torpeden Laut, som tydligen fått i uppdrag att sköta ärendet på Dansk mark.
  Jag bevistade annars själv ett vämjeligt Vetenskapsrådsmöte för några år sedan i Stockholm. Några hade  trummat ihop ca 5 personer som gjorde sitt bästa för att göra ner honom. Speciellt illvillig var en Kristjansson – Isländare, verksam i Oslo.
  Jag råkade sitta bakom tre personer från MISU vid Stockholms Universitet och blev illa berörd av att ingen av dem applåderade, som brukligt av åtminstone ren artighet , efter Svensmarks föredrag.

 11. Utan att ha läst Svensmarks artikel, men med de kunskaper jag har sedan tidigare kan jag tvärsäkert påstå detta: Om en supernova exploderar i närheten av Jorden, leder det till massutrotning. Allt liv ovan jord och ovanför havsytan kommer att få dödliga stråldoser. Förmodligen också liv en bra bit under havsytan.
  Lite oroande är det att superjätten Betelgeuse ligger bara drygt 400 ljusår bort och kommer att sluta sina dagar som supernova. Vilket kan inträffa vilken dag som helst. Eller om hundratusentals år. Eller kanske har det redan hänt, fast vi inte vet om det? För informationen om att det har hänt kommer ju med allt ljus och alla partiklar som skapas vid explosionen och som rör sig högst med ljusets hastighet.

 12. Slabadang

  Från R Spencer!
  Hör rök mer än hälften av J hansnes beräknade strålningiinbalans av Co2 0.66 w/m2. Hur totalt ihålig är den samlade klimatvetenskapen”?
  Var inte alla redan överens om att den direkta värmen vi skapar genom att används fossila bränslen var försumbar? 0,33 w/m2 är liksom knappast kattskit o sammanhanget kan det vara felräknat?
   
  1) Radiative Forcing is Alleviated After Warming…Waste Heat Forcing Is Not
   
  The actual residual radiative imbalance from increasing CO2 in 2006 was (according to Jim Hansen or the IPCC) more like 0.6 watts per sq. meter, since warming has alleviated some of the radiative forcing caused by increasing CO2.
   
  In contrast, waste heat from our use of energy keeps getting generated, no matter how much our surroundings have warmed. So, with this correction, we now see that waste heat generation (0.33) becomes more like 50% of the remaining radiative imbalance (0.6) from anthropogenic GHG production.
   
  2) Waste Heat is Mostly Released in the Lowest 10% of the Atmosphere
  The second point we would be missing is that, whereas radiative forcing from GHGs is distributed throughout the atmosphere, most waste heat (except for jet traffic) is concentrated close to the ground…in the lowest few hundred meters. And the smaller the mass of air heated by the same energy input, the greater the temperature rise will be.
  Of course, the extra warmth is then dispersed upward from convection and IR cooling, but it still is first expressed as concentrated warming of the air in the lowest atmosphere. (I need to check into the increase in radiative forcing in the lower atmosphere from increasing CO2, to make this a fair comparison

 13. Thomas P

  Lars #11 Betelgeuse ligger snarare 600 ljusår bort, även om det visat sig förvånansvärt svårt att mäta det noggrant. Även om en sådan supernova skulle bli spektakulär skulle den knappast leda till några mer dramatiska effekter. Ja, kanske ge lite nya data för alla som tror att stjärnorna styr klimatet då.
  Slabadang#12 Som vi varit några som påpekat i kommentarerna har Spencer fel på punkt 1. Jag har svårt att förstå hur en erfaren klimatforskare som Spencer förmår blanda ihop forcing och net radiative imbalance och dessutom inte ser sin blunder när den påpekas.
  Därutöver är det meningslöst att som Spencer gör räkna balans över USA:s yta. Värme transporteras över jorden och i den globala balansen är spillvärme mycket riktigt försumbar.

 14. Mikael

  Kommentaren modererad

 15. tty

  Lars Kamél #11
  Det har gjorts beräkningar av effekten av en supernova tidigare och för att få verkligt ödesdigra effekter bör den ligga betydligt närmare. Shklovski & Sagan kom fram till ca 10 parsek. Dessutom, om inte supernovan ligger i ekvatorsplanet så kommer området kring den ena polen inte att drabbas. 
  Rent sannolikhetsmässigt borde någon supernova ha inträffat nära Jorden under fanerozoisk tid. Jag har letet efter något utdöende som skulle kunna passa (landorganismer drabbas mer än organismer i havet, och troligen en hemisfär värre drabbad än den andra), men har inte kunnat hitta något troligt fall.
  Fred Hoyle skrev f ö en bok på det här temat ”The Inferno”, men han tog till litet extra och utgick från att Vintergatan förvandlas till en Seyfertgalax.
   

 16. ThomasP…det är väl mest spillkyla dom har att bortförklara numer

 17. Thomas P

  tty #15 Det finns i alla fall spekulationer:
  http://www.newscientist.com/article/dn1764-supernova-smoking-gun-linked-to-mass-extinctions.html

 18. Ni verkar tro på vad helst, bara inte att vår planet blir allt varmare. Vad kommer härnast. Aliens i Area 51 reser sig från De Döda och inleder en Zombie Invasion?

 19. Lasse

  #18 Har du något bevis för att Aliens finns i Area 51 eller är det bara nån som alarmerat om det?

 20. Christopher E

  #11, 15 mfl
   
  Jag vet att ni menar och förstår rätt, men för tydlighets skull vad gäller avstånd till supernovor är det stor skillnad på direkta biologiska effekter från strålning och det som Svensmark diskuterar, klimatpåverkan.

 21. Slabadang

  Thomas P!
   
  Titta en fågel! Hur ska du kunna särskilja strålningen från spillvärme vis markytan från co2 med hjälp av termometer? Du pratar om ”blunder” vilken blunder då? Ska du mäta obalansen i den radioaktiva budgeten med hjälp av observationer måste du först dra bort dessa 0.33 vid markytan från resultatet och där är det ju Hansen som gjort ”blundern” och inte Spencer genom att inte ta hänsyn till den och vi får dessutom ett nytt mått på UHI att använda.
   

 22. Slabadang

  Anonymous!
  Det minst troliga är att klimathotsfanatiker börjar bry sig om vetenskap istället för sin domedagsfanatism. Kan man tro att 400 ppm av en naturlig spårgas skulle få jorden att gå under kan man nog tro på vad fan som helst och detta trots att alla observationer bevisar motsatsen.

 23. Mikael

  Bra Slabadang!
  Man måste få lite perspektiv på vad vi pratar om. Koldioxiden har ökat med 100 ppm, dvs 1/100 av 1% och folk börjar prata om flera graders temperaturökning! Folk måste verkligen tro på trolleri. Måste vara fysiskt omöjligt att så lite gas kan göra så mycket!

 24. Thomas P

  Slabadang #20 Läs en gång till och tänk! Jag beskrev vilken blunder Spencer gjorde. Du tycks t ex inte förstå att de där 0,33 W/m2 är en irrelevant siffra som gäller för USA, inte för hela jorden. Ni ”skeptiker” tenderar att vara så oskeptiska för att inte säga godtrogna så fort det är en i ert team som yttrar sig.

 25. Thomas P 17:17
  Jag vet inte om jag bör lägga mig i din och Slabadangs diskussion? Emellertid kan inte
  avstå från att nämna att den reduktion Spencer gör, har han hämtat från AGW-lägret.
  Det är inte hans påhitt att räkna med 0.3 i st f 0.6 W/m2. Jag tror t o m det
  kommer från Hansen himself.
  C-G

 26. Peter F

  Lite humor är kanske påplats http://ihatealgore.com/cartoons-2/

 27. Thomas P
   
  Jag anser inte att du ”beskrev vilken blunder Spencer gjorde”. Du försökte (i vanlig ordning) förvanska vad folk verkligen hade sagt, och baserat på det välta en halmgubbe som ingen hade rest.
   
  För övrigt är den väsenskillnaden du vill peka ut en annan. Waste heat är verkligt tillförd effekt emedan forcing inte är det (utan en knepigt konstruerad) konvention.

 28. Thomas P

  Ribbing #25 Skall man omvandla från radiative forcing till radiative imbalance får man göra ett sådant avdrag för att kompensera för att jorden blivit varmare, men precis samma sak gäller för forcing från spillvärme! Felet Spencer gör är precis som jag sa att han blandar ihop äpplen och päron, radiative forcing och imbalance.
  Antag att vi under längre tid har konstant CO2-halt och konstant produktion av spillvärme. Båda kommer att ge precis lika stor forcing som idag, och net radiative imbalance kommer att vara noll eftersom jorden hunnit värmas upp till en ny jämvikt.

 29. Thomas P

  Jonas N #27 Den extra IR-strålning som återutsänds mot jorden är precis lika verklig som spillvärme.
  Er ryggmärksreflex att alltid stödja era lagmedlemmar är verkligen pinsam. Det finns inte spår av skepticism i någon av er här.

 30. Peter Stilbs

  Thomas P #29 ”Er ryggmärksreflex att alltid stödja era lagmedlemmar är verkligen pinsam. Det finns inte spår av skepticism i någon av er här.”
  ha, ha – precis vad jag alltid sagt om Dig

 31. Thomas P

  Peter #30 Hade du något att säga i sakfrågan huruvida Spencer har rätt?

 32. Peter Stilbs

  Thomas #30 – jag har tyvärr inte haft tid att följa bloggen under senaste tiden, så jag kan inte kommentera. Just nu har jag inte tid heller, sorry

 33. Thomas #
  Den extra återstrålningen måste först ha kommit därifrån för att öht kunna återstrålas. Den utgör inget effekttillskott. Forcingen är en konstruerad konvention. Och iom att detta inte är netto-tillförd energi så gäller inte heller antagandet om ’additivitet’ automatisakt av olika forcings.
   
  Det är enkel fysik, Thomas. Så enkelt att tom du borde begripa det.
   
  Din andra mening (om ryggmärgsreflex) är helt obegriplig, slutet falskt. Men som vanligt behöver du hitta på saker när dina argument är dåliga.

 34. Thomas P

  Jonas N #33 Som vanligt så faller du ut i rent bludder så fort du skall försöka dig på något om vetenskap. Håll dig du till dina elaka recensioner.

 35. Peter F

  OT vi har ju haft vargdebatter här… här är en av det bästa http://www.svtplay.se/video/960563/del-2-av-2eller som kommunalrådet i Umeå sa,, Rennäringen kan ju inte få bestämma over allt

 36. Thomas, du snackar skit!
   
  Tom Wikipedia är bättrepå att ’förstå’ forcing är du tycks vara …

 37. Björn

  Jonas N [33]; Jag håller med dig att utstrålad energi inte kan adderas till någonting utan bara dras ifrån. Återstrålningen förefaller vara en myt, för jordytan kan inte ge ifrån sig samma energi två gånger.

 38. Slabadang

  Thomas P!
  Det går inte så bra för dig  hörru du du ! ”Irrelevant siffra gäller endast USA” jaha du?? Kommentaren modererad
  vad alla andra utom fattar när de läst spencers artikel så är det UHI effekten som är av intresse och när det för USAs räkning handlar om en spillvärme som över USA beräknas till hälften av vad co2 effekten enligt Hansen co2 påverkat
  så sätter Spencer detta i samband med den granskning av UHIs påverkan på tempdata där han påvisat ett det finns en korrelation mellan stoleken på samhällen och tempdata. Dessa 033 W/m2 ingår alltså i dessa mätvärden och har naturligtvis sitt centrum i stadskärnor.
  Å du vet det är inte BARA USA som har städer eller termometrar som främst står i områden med denna spillvärme. Ingenstans i texten påstår Spencer at detta gäller hela världen dock så måste denna spillvärme räknas av från tempvärdena. Vetenskap förstår du Thomas!!?? Hansens 0.6 påverkas med 100% säkerhet av detta hur mycket talar Spencer tydlogt om att det kvarstår att utreda, men i USA är den definitivt tillräckligt stor för att ta hänsyn till.
  Blunder?? Kommentaren modererad Spencer har total koll– Hansne beräkning är en ”pie in the sky” .. spillvärmen är det inte!

 39. Slabadang

  Angående de 0,33!
   
  Så är det faktiskt ett utmärkt problem för klimatmodeller att beräkna.

 40. Slabadang

  OT men viktigt!
  Ja hur dumma är de på amerikanska naturvårdsverket EPA? För er som inte följt med så har Lisa Jackson chefen för EPA avslöjats ha två e-mailadresser, en för EPA och en ”Richard Windsdor” vid sidan om. Nu har EPA levererat dessa mail efter FOIA förfrågan och i mejlen står absolut ingentingi ntresant över huvudtaget bara tidningartiklar och sånt som är relaterat till googlesökningar på ” L Jacksson”.
  Men ……..
  Jackson released a portion of her emails that have been under scrutiny for using a secondary email alias, “Richard Windsor.” The EPA has also redacted names in the emails using a Freedom of Information Act exemption that does not apply to the released emails.
  “This strikes me as incredibly fishy and begs a number of important questions,” Vitter said.
  “The EPA needs to honor the President’s pledge of transparency and release these documents without redaction of the Administrator’s email address – a big first step toward removing the blanket of secrecy in this agency.”
  EPA redacted the email address used by Administrator Jackson citing FOIA exemption B6 – an exemption only to be used to protect personal privacy. The application of exemption B6 to a work email address for the EPA Administration would not apply. Additionally EPA has previously relied on a different FOIA exemption to redact the Administrator’s alias account in other document productions.
   
  vad innebär detta då? Jo EPA försöker med ”damage conrol” då de förstår att de strukna namnen och adresserna kommer skapa nya FOIA förfrågningar och då blir det dessutom tydligt om och hur EPA ”städat” Jacksons mail. Att Jackson avgick i samband med att mailkontot avslöjats är lite komstigt … eller inte alls. Hur som haver såp gäller samma FOIAregler för Windsdor kontot som för det officiella EPA kontot. Där gäller inte ”privata hänsyn” nså EPA kommer nog tvingas leverera de spår andra sedan kommer att följa upp.
   

 41. Mikael

  Hur kan debatten om AGW/Climate Change fortgå då dessa fakta föreligger:
  1. Solens strålar värmer Jorden och dess hav. Vid ökad värme så ökar vatten- och koldioxidavdunstningen från haven. Dessa 2 påstås vara växthusgaser som värmer upp Jorden ju mer som gaserna befinner sig i atmosfären. Det lustiga med vattenångan/molnen är ju att de KYLER Jorden, inte värmer den. Dvs ”Växthuseffekten” fungerar tvärtemot vad som påstås! Flera kända forskare hävdar dessutom att växthuseffekten INTE finns.
  2. Koldioxidökningen ligger på 100ppm, 0.01%. Det kan omöjligen höja temperaturen flera grader. Det måste vara magiska partiklar!
  3. Via historiska data t ex från isborrningar bevisas att en värmeökning ger en koldioxidökning. Egentligen på samma enkla sätt som i 1. Inte tvärtom som IPCC påstår.
  4. AGW-gänget har visats fuska med körsbärsplockning av temperaturer, hockeykurvan, påståenden om ökat antal stormar, ökade havsnivåer osv.
  5. Climategate, visar hur accepterat fusket är hos de bestämmande på IPCC.
  6. Motståndarsidan kallar de kritiska förnekare och andra tillmälen. Extremt låg debattnivå om någon alls.
  7. De är inte intresserad av att förstå varför deras modeller inte fungerar. De tar inte till sig all av kritik som framförs.
  8. Temperaturökningen följer inte koldioxidäkningen på 1900talet. Mellan t ex 1940-70 så minskade tempen fast koldioxiden ökade.

 42. Slabadang

  jadu Mikael!
  Folk ljuger av olika anledningar. Varför de kallar kritiker förnekare är ju för att de vet att de ljuger och inte vill diskutera sanningen. Lögnen måste skyddas med all tillgängliga medel blir lögnen avslöjad så faller alla de som gjort sig beroende av den och använt den för sina syften. De är helt enkelt livrädda för att de lurat en hel värld och vet vad konsekvenserna blir när den blir avslöjad.

 43. Slabadang

  Mikael!
  Jag ser vattnet på planeten som den naturligt ständigt närvarande alltid fungerande termostaten för planeten. Den är lite olika trög men svarar alltid upp till slut och skyddar oss mot överhettning genom att bilda svalkande och skyddande moln. Att de skulle vara en förstärkningseffekt är rent pseudovetenskapligt nys. Dessler som driver denna linje i IPCC är helt enkelt pucko i bästa fall och en medveten manipulatör i sämsta. Bara att uppleva åskväder vid ekvatorn bevisar vad vi hävdar 0ch Willis Eisenbach på WUWT beskriver denna naturliga termostat på ett förträffligt sätt.
  När klimathotarna talar om ”kunskapsläget” och ”den samlade vetenskapen” så gäller det att ha nära till hinken. Vi får hoppas detta är sista och inte första gången som vetenskapen ockuperas och kapas av särintressen som är totalt ointresserade av vetenskapen annat än att utnyttja den för sina politiska agendor.

 44. Thomas P

  Mikael #41 Framförallt för att folk med lite mer kunskaper vet att dina ”fakta” om växthuseffekten är fel.

 45. Thomas P

  Slabadang #43 Om vi har denna naturliga termostat som stabiliserar temperaturen, hur kan då jorden genomgå dramatiska istidscykler? Dessutom triggade av små variationer i jordbanan.

 46. tty

  ThomasP #20
  Du kanske skulle läsa vad Spencer faktiskt säger:
  ”at least for industrialized and economically active countries like the U.S., it looks like waste heat production from our energy use could be a major player”

 47. Thomas P

  tty #467 Ja, det är vad han säger, och vad jag hävdar är att det är flera fel i det resonemang som leder honom dit. Hade du några invändningar?

 48. tty

  ThomasP #17
  Shklovsky & Sagan spekulerade om det redan 1966, men som sagt det finns inget konkret som tyder på att något massutdöende skulle bero på en supernova, och inget utdöende tycks ha den rätta ”signaturen”.

 49. tty

  En snabb överslagsberäkning visar på att energiproduktionen i Sverige ligger på ca 0,15 W/m2. Siffran blir lägre än i USA eftersom Sverige är glesbefolkat och använder proportionellt mindre fossil energi. Den verkliga siffran är t o m ännu litet lägre eftersom vattenkraft egentligen inte genererar någon nettovärme, utan bara flyttar på den. Dessutom har vi en stor stålindustri där stora energimängder binds i produkten och alltså inte blir värme förrän stålet oxiderar.
  Siffran är troligen högre praktiskt taget överallt i Europa (och i Kina, där fossilbränsleförbrukningen per kapita nu är högre än i Sverige).

 50. Lars W

  OT Lyssna på vetenskapstadion. Ingen eller nästan ingen signifikant havsytehöjning. Lennart Bengtson intervjuas. Reportern verkar besviken.

 51. ThomasJ

  Lars W #50: Ja, det sannerligen nåt som fick kaffet [nästan] på tangentbordet…  😉
   
  Länk till inslaget:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247
   
  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Korr #51: ett ’var’ föll bort, sorry.
  //TJ

 53. Christopher E

  Lars W #51
   
  Tack! Detta är ju en höjdare. Huvudförfattare till IPCC nästa rapports kapitel om havsyteförändringar bekräftar med ytterligare två studier (utöver NOAA:s nya satellitbedömning) att ingen acceleration av havsytehöjningen skett. Bra av SR med denna balanserade rapportering.
   
  1 och 2-metersfantasierna är just bara fantasier.
   
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247
   
  OBS! Två ljudklipp. Mycket trevlig intervju med Lennart Bengtsson.

 54. Lejeune

  DN igen:
   
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/2012-visar-att-klimatet-fortsatter-bli-varmare

 55. Inge

  DN-artikeln är skriven av Clas Svahn som är kritisk granskare kring UFO-frågor.

 56. guy

  thomasP #45
  Nu tycker jag att ditt perspektiv har hamnat snett. Jordens termostat är alldeles ypperligt och alls inte dramatiskt. 14 grader +/-6 grader för hela jorden! Alternativet utan termostat vore någomting i stil med 0 grader +/- 200 grader. Jordens temperatur är enligt min åsikt förvånansvärt stabil.

 57. Bengt A

  Här är en ny intressant artikel som visar på ett samband mellan kosmiska strålar och klimat: ”Midlatitude cooling caused by geomagnetic field minimum during polarity reversal”
  http://www.pnas.org/content/early/2013/01/02/1213389110.short
   

 58. Thomas P

  guy #56 Ja, det beror ju på vad man menar med stabilt. Här klagas det friskt på IPCC:s scenarier som alla ligger inom det du kallar för stabilt klimat men som ur mänskligt perspektiv är nog så dramatiskt.
  tty #49 Du undviker noga alla de punkter jag drog upp.

 59. Perfekt

  Inge { 16.01.13 at 08:51 }
  DN-artikeln är skriven av Clas Svahn som är kritisk granskare kring UFO-frågor.
  Det förefaller vara rätt person för detta , precis som ufon kan vi inte utesluta att det finns en potentiellt skadlig effekt av CO2, men det är ungefär lika sannolikt.
   

 60. guy

  ThomasP #58  Ja, var drar du gränsen för dramatiskt? Jorden har haft alla dessa olika perioder. Det gäller att anpassa sig. Det värsta är att somliga tror att dom kan hindra en istid med en spade och en uppvärmning med ett öskar. Utsläppshandeln till exempel gör ingenting utom att den gör några skurkar rika. Den rår inte ens på vädret än mindre på klimatet.

 61. Thomas P

  guy #60 Varför frågar du inte istället Slabadang som var den som drog upp det här med termostat. Ni ”skeptiker” behöver inte vara så rädda för att bemöta varandra att ni alltid måste gå via mig!

 62. guy

  ThomasP  Termostatfunderingarna är hur gamla som helst. Slabadang tog inte upp någonting nytt. Det var du som gjorde det dramatiskt. Oftast är ordvalet kraftigare bland alarmister. CAGW:s första bokstav syftar ju på katastrof. Kan du inte berätta vad du själv verkligen tror.
  Det är en definitionsfråga vad som är en katastrof. Dom flesta folkvandringar har berott på att det blivit svårt att bo och leva där man har varit. För det mesta har orsaken varit torka eller kyla, sällan värme. Med dagens kommunikationer och teknik är det fullt möjligt att förbereda sig för dom flesta eventualiteter. Åtminstone om vi inte kastar en massa pengar på oväsentligheter

 63. tty

  ThomasP #58
  ”tty #49 Du undviker noga alla de punkter jag drog upp.”
  De är knappast värda att ta upp, men OK. Vad Spencer säger är helt enkelt att eftersom ökad CO2-halt leder till uppvärmning av atmosfären hela vägen upp till den (något ökade) nivå där utstrålningen mot rymden sker så minskar den radiativa obalansen. Direkt mänsklig värmeproduktion sker vid jordytan (utom för jetplan) och påverkar bara indirekt temperaturprofilen i atmosfären, alltså blir effekten på strålningsbalansen (och temperaturen) vid markytan relativt större.

 64. Slabadang

  Thomas P!
  Molnen och temperaturen befinner sig i ett evighetens integrerat slagsmål om världsherraväldet över GMT och vi ser ett tydligt ”tak” för maxtemperaturen som uppstår när tillräckligt mycket H20 befinner sig i sina två högre tillstånd som ånga och vätska. Dessa tillstånd krävs för att moln lättare skall kunna bildas.
  När H2O är i fast form som is så minskar dess möjlighet att bilda moln och is i sig har som du kanske vet en stor förmåga att avvisa/reflektera värmestrålning även in denna form, vilket ger till resultat att H2O utgör på grund av sina olika fysikaliska tillstånd ett sämre skydd mot kyla i sin form av is, men ett suveränt och automatiskt ökande automatiskt skydd för överhettning i sin ökade form av ånga och moln när temperaturen stiger.
  Som tilläggs materiel för fördjupning så tillkommer kursen ”varför verkar haven aldrig överstiga 30 C” ett underlag för diskussion och debatt. Utgör detta temperturmax ”tippingpointen” för när den naturliga termostaten kickar in? Är det det vi upplever var dag runt ekvatorn?
  Slut på introduktionskurs ett ”H2O`s betydelse för klimatets termostat”

 65. Slabadang

  Ny artikel om GCR kopplingar till temperaturen och förändringar i planetens magnetfält.
  The climatic effects of cloud formation induced by galactic cosmic rays (CRs) has recently become a topic of much discussion. The CR–cloud connection suggests that variations in geomagnetic field intensity could change climate through modulation of CR flux. This hypothesis, however, is not well-tested using robust geological evidence. Here we present paleoclimate and paleoenvironment records of five interglacial periods that include two geomagnetic polarity reversals. Marine oxygen isotope stages 19 and 31 contain both anomalous cooling intervals during the sea-level highstands and the Matuyama–Brunhes and Lower Jaramillo reversals, respectively. This contrasts strongly with the typical interglacial climate that has the temperature maximum at the sea-level peak. The cooling occurred when the field intensity dropped to <40% of its present value, for which we estimate >40% increase in CR flux. The climate warmed rapidly when field intensity recovered. We suggest that geomagnetic field intensity can influence global climate through the modulation of CR flux.
  För Svensmarks teori är det viktigt att vi kan särskilja förändringar i planetens magnetiska fält ifrån solens för att det ska bli riktigt vasst. Sedan den 27e November har detta forskningsfällt intagit nya positioner och vi har anledning att förvänta oss trucklaster med artiklar inom detta område.
  Jag tror vi kan boka ett Nobelpris åt Svensmark!

 66. Christopher E

  Slabadang,
   
  Intressant nog tycks det i tropiska havsnära områden inte varit mycket varmare än idag även under geologiska perioder då jorden som helhet varit ordentligt varmare än idag, med isfria poler osv.