Storslam i utmärkelser för KTH

soh
Läs mer här. Även den eminente vetenskapsfilosofen och omvärldsanalytikern Erik Svensson i Lund har uppmärksammat KTH:s ledande ställning i landet.
(Tack, ThomasJ för tipset 😉 )

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michelangelo

  Det tycks som om Erik Svensson skulle må bra av att hålla sig  till fågelskådning. Verkar helt sakna social kompetens.

 2. Erik Svenssons aggressiva projektioner är makalösa! Han kan inte vara lycklig. Han lever i ett ständigt mentalt krig.

 3. hahn

  Man kan aldrig veta hur rätt eller fel en sådan person har. När man är så prestigedriven så tenderar ju åsikter och slutsatser att i någon mån förhärliga sitt, sig själv, och naturligtvis på bekostnad av andras meriter eller synpunkter.

 4. Slabadang

  Yippeeeeeeeeeeeeee!
  Lärarutbildningen har varit under all kritik sedan decennier.
  Det är många men framförallt sossarna i samlag med lärarfacket som är de största dödgrävarna. Måtte nu en verklig uppstramning ske så att yrket får tillbaka sin status och de haschrykande flumvänster dogmerna vädras ur. En skola för kunskap och färdigheter som lockar duktiga och kunniga.
  Att dra in examensrätten är helt rätt åtgärd.
  http://www.dn.se/sthlm/stockholms-universitet-forlorar-examensratt-for-lararutbildning-1.1228627

 5. Slabadang

  Peter S!
  Du å Erik S kanske borde gå å ta en bärs nån kväll? 🙂

 6. Som sagt, i Erik Svenssons föreställningsvärld flyter allting ihop till en enda bubblande gröt som han ständigt rör om i men som ändå bränner vid …
  Jag har ingen åsikt om Lunds rektor, men Erikssons betygelser om ’skulle aldrig ha godkänts här .. ’ är sedvanligt nonsens som man ofta hör från vänsterfolk när de vill förhäva sig om hur bildade de minsann själva är.
  Det godkänns och släpps igenom så mycket undermåliga arbeten överallt, och det är just ’vänsterambitioner’ om att ’det skall vara rättvist för alla, och alla skall ha rätt till … ’ som har orsakat detta.
  Sedan försöker Erik att få en person, och möjligen en debattartikel, till att ’utgöra’ Sveriges tekniska högskolor, återigen med en salig sammanblandning av tankefel och nonsens.
  För att slutligen ytterligare återigen skriva sin favoritpostning om hur mycket han hatar ’ dom ljugande klimatförnekarna’ ..
  Det roliga är att Erik Svensson, sitt yviga armviftande om kritiskt tänkande, naturvetenskaplig nivå mm till trots, inte har den blekaste aning om vad klimatdebatten handlar om. Ingen som helst! Han förstår frågan ungefär på samma nivå som Karin Bojs eller Emretsson. Dvs är totalt oförmågen att värdera de olika ståndpunkterna och argumenten. Men till skillnad från dessa två kan han inte ens rabla AGW-hotarnas återkommande mantran eller terminologin. Han bara ’känner’ att han har valt rätt sida, utan att ens veta vad skiljelinjen är ..
  Han saknar helt enkelt totalt kontakt med det naturvetenskapliga innehållet (högsta nivån han har presterat var att påpeka att en kort (svalnande) trend inte var statistiskt helt signifikant, återigen betygandes att Per Welander därför skulle underkänts i en C-uppsats)
  Killen är helt enkelt totalt oförmögen att sakligt hantera det han engagerar sig i till den grad att hans hälsa sätts på spel. (Vilket iofs inte är ovanligt i dylika aktivistkretsar)

 7. Joel

  Måntro han har stått modell för Sheldon Cooper?

 8. Börje S

  Jag hade stor glädje av Vetenska och Folkbildning. Jag köpte t o m SOH:s bok om pseudovetenskap. I den listade han ett antal tecken på att pseudevetenskap var i faggorna.
   
  Ett exempel: om undanflykter och bortförklaringar av diverse slag ges som förklaring varför hypotesen inte stämmer överens med  verklighetens utslag just idag, men i morgon kommer den att göra det, då är det säkerligen fråga om pseudovetenskap, enligt SOH.
   
  CO2-halten steg men temperaturen icke. Då kom slag i slag förklaringarna: a) Det är renare luft nu än förut, b) det beror på sotpartiklar från Indien och Bangladesh mm.
   
  När hotspoten inte stod att finna i verkligheten, ja då var det
  a)dom där jävla ballongerna mäter fel
  b)om man i stället för att ta data från temperaturmätningarna utan istället tar data från vindstyrkor och vindriktning och sen räknar lite på det så blir det hur varmt som helst däruppe i startosfären och då finns ju hotspoten, förstår ni.
   
  Men SOH:s tankar om pseudovetenskap gäller inte klimatvetenskapen, åtminstone inte den som pumpas ut via FN och media.
   
  I ledare och artiklar gick VoF till storms mot de som hade fräckheten att undra över ett och annat inom den korrekta bilden av hur det står till med klimatet och FN:s forskning inom gebitet .
   
  Begreppet konsensus reddes ut; i vissa fall så gällde faktiskt att om tillräckligt många vetenskapsmän och politiker tycker en viss sak, så gäller inte sakargumenten längre. Då gäller för de som tagit på sig att försvara etablerad forskning som VoF, att kasta sig över hädarna, vad de än har för argument.
   
  Absolut INTE att presentera de olika ståndpunkterna, och visa hur de nått fram till olika slutsatser på existerande faktamaterial. Eller att ifrågasätta uppenbart statistikfusk. Eller läsa CRU-mailen och göra t ex en betraktelse över innehållet ur vetenskapsetisk synvinkel.
   
  Jag blev väldigt upprörd av ensidigheten i VoF:s månatliga publikation och sade därför upp mitt medlemskap. Med viss saknad, måste jag erkänna, ty det är alltid roligt att läsa att t ex det dyraste lyxsaltet Himalyasalt á >100 kr/kg vid analys visade sig vara Pakistanskt vägsalt, farligt att förtära.
   
  Och de där ”andliga” doktorerna som upprörts av VoF:s angrepp på diverse andligt inspirerade millöhumbugar ger jag inte mycket för.
  T ex att på åkern sätta ut getskit i ett kohorn vid fullmåne för att det ska växa bättre och hälsosammare, och liknande dumheter, sånt får gärna misstänkliggöras hur mycket som helst tycker jag.
   

 9. Olaus Petri

  Jonas N, jag poägnteade för Erik S att hans elegi angående Erikssson var en parafras på den kritik som riktats mot HadCRU, men min kommentar höll inte tillräckligt hög kvalitet. Den dökmaldrig upp i kommnetatorsfältet. 😉
   
  Ursäkta sluddret, är på dispmingel och vinet flödar! 🙂
   

 10. Ingemar

  Börje S #8,
  Jag har själv varit medlem i VoF sedan starten. Ibland har jag tyckt att de gått över gränsen när det handlar om att slå ned på något som verkar pseudovetenskap. Det tippar lätt över i mobbing, vilket är dumt och onödigt. Man skall slå mot dåliga idéer, inte mot personer.
  När det gäller klimatforskningen så har tyvärr tidningen gjort bort sig när de publicerade Olle Häggströms artikel i slutet på 2008. Redaktörerna borde inte publicera något om en vetenskaplig kontrovers som de uppenbarligen inte var insatta i. Från vetenskapshistorien vet vi att det (tyvärr) då och då framförs anklagelser om ”pseudovetenskap” i diskussioner om vetenskapligt omtvistade frågor. Och därför bör man vara ytterst försiktig med sådana anklagelser när man inte har någon egentlig inblick i frågan. Häggströms artikel handlade inte om något seriöst inlägg i klimatvetenskapen, utan var mer att betrakta som en krigsförklaring på svensk mark mot alla som dristade sig att vara tveksamma till CO2-hypotesen. Det var ett riktigt bottenapp!
  Se vidare här:
  http://www.vof.se/folkvett/20091kritik-och-pseudovetenskap-i-klimatfragan

 11. Börje S

  #10
   
  Vad fick du för slags svar på din utmärkta reaktion på Olle W:s drapa?
   
  ”Fastän manus då och då kommer in från förintelseförnekare, skapelsetroende och klimatskeptiker så publicerar vi inte sådana texter.”
  Det där fanns på ledarplats ett par nummer innan. Redaktionen tog oss i örat och bannade oss. Jag blev förbannad och avsade mig bekantskapen.
   
  Jag är som synes ofta lite vårdslös med mina formuleringar. Det beror väl mest på att jag inte är systemtiskt lagd, och ibland citerar jag hågkomster om saker ur minnet, vilket ofta glömt bort motiveringen men kommer ihåg slutsatsen. Den största anledningen till att jag bytt sida i klimatfrågan är fusket som jag tycker mig skönja eller oviljan att acceptera att det finns mer än en sida på t ex en tärning. Vårdslösheten är också en följd av att på TSC skriver jag av mig frustration över fusket inom klimathotsbranschen som uppenbaras gång på gång.
   
  Jag ogillar fenomen som hahnemanns homeopati, även om det finns människor som menar att sådan s k  läkekonst botat dem från t ex spanska sjukan (Ivar Lo Johansson). De hade med största säkerhet tillfrisknat ändå.
   
  Precis som 2 graders målet, det är tilltaget så att det med största säkerhet går i hamn, så att de som fortfarande lever 2050 kan hylla de politiker som satte upp detta för sina utomordentliga åtgärder och sin utomordentliga framsynthet (och klickar på submit-knappen lite förhastat).
   
  Magnetbälten, bantningskurer, örtte mot cancer, kaliumklorid i stället för natriumklorid, vitlökskapslar, gingseng, malda noshörningshorn, mirakelkurer med hälsosamma mineraler från naturens eget skafferi, Bercerel för dig som är rädd om ditt hjärta… Hälsokost och hälsomediciner och alternativ sjukdomsbot är och förblir vad jag kan se samma urgamla bransch där lurendrejarna härjar hur fritt som helst. För min del var det nöjsamt att ta del av när VoF sparkade lite på uppenbara hälsobedrägerigeschäft.
   
  Och att ha en institution i parapsykologi  på ett statligt lärosäte är befängt, enligt min mening. Folkvett argumenterade mot idén och det tyckte jag var alldeles utmärkt.
   
  Men i klimatfrågan har VoF tagit ställning, trots att hypotesen fortfarande är en hypotes och en i högsta grad ifrågasatt sådan. I mina ögon har Folkvettsredaktionen på politiska grunder sålunda på egen hand avgjort en alls icke avgjord vetenskaplig fråga.
   

 12. Börje S

  ”på TSC skriver jag av mig frustration över fusket inom klimathotsbranschen (och klickar på submit-knappen lite för fort).”
  skulle det vara

 13. Peter Stilbs

  Re #10,#11,#12 – Min egen svarsartikel på OH’s påhopp i VoF-bladet råkade ut för att min enda figur plockades bort, och mina referenser i texten försvann. Sen spädde de på med en anonym ”ledare” – troligen skriven av SOH.  Två andra personers svarsartiklar till OH refuserades med platsbrist som motivering.

 14. Slabadang

  Peter S!
  I McShanes & Wyners rejoiner står en ”Hölmström” nämnd med i avsnoppande korthet. kan det vara våran OH måntro?? 🙂
  Det är konstigt att han uttalar sig om allt han inte fattar men är tyst som en mussla om det han borde fatta nämligen statistiken.

 15. Det är ju en välförtjänt utmärkelse för Sven-Ove Hansson, som inte använder sina egna krititier för pseudovetenskap till exempel på klimathotstron. Fast vem har utsett honom till årets förvillare? Den utmärkelsen brukar ju just Vetenskap och Folkbildning dela ut. De ger väl den knappast till en av sina grundare?
  Jag var med i Vetenskap och Folkbildning nästan från början. Så småningom insåg jag vartåt det lutade under ledning av Hansson och hans vänner, så jag slutade att betala medlemsavgiften. Föreningen var en bra idé, men det har gått fullständigt åt skogen under de personer som har lett den. Där har det handlat om att smeta etiketten pseudovetenskap på allt som styrelseledamöter och deras vänner inte tycker om. Strunt samma om några som helst kriterier för pseudovetenskap är uppfyllda. Om de som bestämmer i VoF har bestämt sig för att de inte tycker om något, så är det pseudovetenskap. Så det så!

 16. Ingemar

  Börje S #11,
  Jag försökte med ett svar till Olle Häggström, men fick nobben. Sedan försökte jag föra en diskussion på deras forum, men gav upp efter att ett gäng Rättrogna ständigt kom med irrelevanta inlägg. Jag tröttnade på att försöka föra en saklig diskussion.
  Jag skall inte skylla forumets låga kvalitet på tidskriften Folkvett, men det hade ju varit kul om man kunde ha ett forum där man kunde följa upp debatten. Jag har en känsla av att forumet samlar en hop juvenila mobbare som tycker att VoF ger dem något slags vetenskaplig legitimitet, fast de knappt ens är torra bakom öronen när det gäller vetenskaplig diskussion.

 17. magnus

  Skärpning för fan.

 18. Ingemar

  #16 forts.
  ursäkta att jag hoppade framåt i tanken utan att förklara. Peter Stilbs svarade här
  http://www.vof.se/folkvett/20091pseudovetenskapligt-klimat-i-vof
  OH svarade här
  http://www.vof.se/folkvett/20091svar-till-nordin-och-stilbs-om-klimatvetenskapen

 19. Ingemar

  magnus # 17,
  Skärpning för fan.
   
  Beträffande vaddå? Det är alltid en fördel om du kan ange vad du avser med ett sådant utbrott.

 20. magnus

  Att länka till den sajten, på det här sättet, ger ju inte direkt ökad trovärdighet om man säger så. En utomstående betraktare skulle ju lätt kunna få för sig att Peter och co tar till ”fula knep” för att de egna argumenten tagit slut. Men det är ju bara menat som ett skämt förstås, för att få folk att tänka själv.
  Naturligtvis. Och ifall någon tar det på allvar så var det naturligtvis helt oavsiktligt…..
  Årets förvillare? TCS tar definitivt upp kampen om argumentationen ska ske på det här sättet.

 21. magnus #17  jag fattar ingenting av er socialkommunikation….
  Kanske vill du förbarma dig och upplysa en oinvigd om vad som måste skärpas……..

 22. magnus

  Det är alltså en ”spof sajt”  om nu någon missat det.

 23. magnus … nu inser jag…. borde väntat en minut….sorry

 24. magnus

  Gunnar
  det kan hända den bästa 🙂

 25. ThomasJ

  Börje S: Du é en klippa!  😀
  Mvh/TJ

 26. Rosenhane

  Magnus,
  ”Skärpning för fan, ge dig för fan eller ta dig i arslet” och liknande tycks vara ditt normala uttryckssätt.
  Detta tror jag beror på att du har hamnat i dåligt sällskap.
   
  Din penna är mycket bättre än så när du bjuder till, varför jag dristar mig att tro att du dväljs i en miljö som drar ner kvalitén
  på både det du skriver och det du tänker.
   
  Skaka av dig Rockström, Pockström, Pickström och Packström och liknande kompisar och, jag lovar, så kommer också du se ljuset i tunneln en vacker dag.
   
  Eller är det så tragiskt att du, Thomas och fyra fem till här på TCS( jodå, du är med Uffe! 😉 ) har fastnat på det politiskt korrekta flugpappret för evigt?

 27. magnus

  Rosenhane
   
  ”Ta dig i arslet” har jag aldrig skrivit. Det har du hittat på själv.
   
  ”Fan” är ett förstärkningsord, en svordom, men inte speciellt vulgärt i moderna Sverige 2010. Kanske var det på 50 talet. Vad vet jag…
   
  Att länka till en töntig spoofsajt är väl inte speciellt mycket mognare skulle man ju kunna påstå. Lite 14:is nästan….
   

 28. Börje S

  Magnus! Din jävel! Tala nu för fan om vad en satans ”töntig spoofsajt” är för sorts jävla skit, för helvete!!

 29. magnus

  Vet du inte det? Eller har du också en sån där dag då svordomarna kommer naturligt?

 30. Börje S

  #28
   
  Fan, efter bara ett par meningar har man gjort slut på alla etablerade kraftuttryck.
   
  Är inte det ett slags fattigdom i vårt språk?
   
  Och bibliska är de allesammans, syftande på på den idiotiska idéen om en framtid efter dödens inträde i nåt slags masugnsliknande ställe under jordytan för alla som varit stygga på något vis, till exempel genom att vägra tro på att det existerar ett sådant ställe.
   
  Ironiskt att en gammal enveten gudsförnekare som jag är TVINGAD att använda sådana helt meningslösa uttryck när jag vill betona att det jag är jävlit viktigt att ni för fan hör på vad jag säger, för helvete!
   
  Fyra satans svordomar det är allt som finns i det förbannade jävla svenska språkhelvetet. Det är fan inte mycket, djävlar i mej.

 31. Börje S

  #29
   
  Jag vet fan inte vad spoof är för nåt. Tala om det nu för helvete!!!!!

 32. Börje S
  http://en.wikipedia.org/wiki/Spoof

 33. Peter Stilbs

  Märklig stämmning på TCS i kväll … Kanske Julglöggen börjat verka …

 34. Pehr Björnbom

   
  Roligt skämt med VoF som lett till en givande diskussion i kommentarerna.
   
  Ingemars svar till Olle Häggström är mycket bra och verkar ändå bättre idag än när jag läste det första gången.
   
  Börje S, utmärkta argument, tack!
   
  Det är också talande att så många som nu är skeptiska till AGW har varit medlemmar i VoF. Men om många medlemmar lämnar så ökar visserligen konsensus inom VoF men det blir ju konsensus genom likriktning och det är väl inte så bra, eller hur.
   

 35. Bertel

  Mina vänner och ev meningsmotståndare.
  Vad jag gillar med era inlägg(utom de senaste, med tydliga svordommar) är att ni kan återge frustrerande känslor med intellektuell skärpa(oftast med ironi) och ej att glömma, läses denna blogg av en ”massa” individer.
  Ps.Jag är lika bra kålsupare, men hoppas att ni är mer återhållsamma för att behålla värdigheten(dvs förtroendekapitalet).Ds  

 36. Rosenhane

  Börje S
   
  I Italienskan  finns det 2-300 synonymer för det dom flesta som har avkommor har ägnat sig åt.
   
  Men ändå,  Shit,
   
  Dina satans  sviniösa antydningar om att Magnus skulle vara en fucking jävla vänsteridiot kan du förhelvete ta och stoppa upp  i ditt eget jävla bögarsle. 😉
   
  Obs( med en viss glimt i ögat som har med ironi att göra för dom eventuellt inte begrep det! 🙂 )

 37. Pehr Björnbom

   
  Jag antar att magnus tillhör en yngre generation som svänger sig med uttryck som spoofsajt, annars så kunde man ju tala om skämtsajt i stället.
   
  Annars är ju en spov en vadarfågel med lång böjd näbb. Och en spovsajt skulle kunna vara en plats där Erik Svensson gömmer sig för att titta på spovar 🙂
   

 38. Börje S
  Kanske det här kan vara till hjälp?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Spoof

 39. Börje S

  #35
   
  Det var han, #27, som började.

 40. Börje S

  #37 Uffeb
   
  Jamen tack. Då slapp jag be nån som kan skriva här hemma att vara hygglig och söka efter`at.
  Har du slängt din gamla PC och köpt en Mac ännu?

 41. ThomasJ

  Försöker en gång till:
   S.O.S.:
   
  ’Save our soules.. -self, -signifigance, -selfdrom, -selves’ välj fritt två/tre gör ét hyffsat…  😉
  Mvh/TJ

 42. Bosse J

  Med risk för att låta lillgammal och naiv mina 54 år till trots … ”spoof” är amerikansk slang för nåt som är förfalskat, fejkat (för att använda ett försvenskat amerikanskt talspråksord) eller helt sonika oäkta.
  T ex ett falskt mail som har en  inkorrekt avsändaradress i syfte att det ska verka som att det kommer från någon annan kallas för ”spoof’at”. En hemsida som utger sig för att vara en annan (ofta mera känd) hemsida kan också kallas ”spoof’ad”, även om jag personligen anser att uttrycket ”falsk” hade varit både tydligare och mera relevant att använda. Vi är ju i Sverige 🙂

 43. Labbibia

  Rosenhane
  I Italienskan  finns det 2-300 synonymer för det dom flesta som har avkommor har ägnat sig åt.”
  Curling?

 44. Håkan Bergman

  Och lite mindre lillgammal, nästan 65 minsann, finns ju ”the spoof”
  http://www.thespoof.com/
  Och snälla Rosenhanne att be nån stoppa upp saker i , nej jag näns inte, finns ju uttryck som ”där solen aldrig lyser”!
  Exempel:
  -Goddag jag skulle vilja klaga på solpanelen jag inhandlade av er igår, den ger inte en djävla watt, ta den och stoppa upp den där solen aldrig lyser!
  -Tyvärr min herre det går inte, där har jag redan 3 vindgeneratorer!

 45. Rosenhane

  Pehr Björnbom
   
  Är Erik Svensson fågelskådare?
   
  Är därmed alla miljöprofessorer fågel-  tiger – isbjörnsskådare osv?
   
  Vad beträffar den ilskne  marxist-leninisten i Lund som tycks ha otaliga bokstavskombinationer  i sin anamnes, vem har utsett honom till ornitologisk överkuku?
   
  Jag har iallafall aldrig stött  på honom i trakterna kring Tåkern eller Hornborgasjön, ( har du, Magnus?)
   
  Men cirkeln sluter sig ju, spovar, svordomar; allt kretsar som Magnus påpekade redan för en vecka sedan om näbbfläckar eller som nu i juletid om den näbbefläckade jungfrun…… 😉
   
  Eller har jag missupfattat det hela?

 46. Gunnar Strandell

  Jag är fortfarande medlem i VoF, trots att jag inte gillade Olle Häggströms artikel 2008.
  Sedan dess har ”den store Randi” blivit skeptisk genom att lyssna på tonen i argumetationen och identifierat tecken på psedovetenskap hos AGW-alarmismen.
  Den senaste tiden har vi sett hur den riktiga vetenskapen fört ”hockeyklubban” till pseudovetenskapen skräphög.
  Inte ens om man accepterar Manns utvalda och bearbetade data från 1998 går det med vetenskaplig trovärdighet hävda att temperaturutvecklingen för norra halvklotet följer kurvan! 
  Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers. Han om någon, har haft alla förutsättningar att se att Mann’s artikel var pseudovetenskap. Men det gjorde han inte. Tvärtom har han  gjort vad han kunnat för att motsäga de som haft invändningar.
  Jag hoppas att Olle känner sig träffad av de betyg Erik Svensson gett till våra tekniska högskolor. 
  Och, det skulle inte var fel med en ny artikel i VoF, som inifrån beskriver hur pseudovetenskap kan förvilla även en erkänd forskare. Lite som Wallraf kanske 😉  

 47. Ingemar

  Håkan B. #43,
   
  Inte för att jag riktigt vad debatten rör sig om just  nu (jag trodde att den handlade om VoF), men Håkan ditt skämt var en riktig Bullseye!

 48. ThomasJ

  Håkan B#43: Likaledes i år-årgången.. här nåt för generationen.. 😉
  Voodoo Dildo
   
  A man was about to leave for a lengthy business-trip to a far off country and leave his beautiful and very sexy wife alone home. Of course, he knew all about his wife’s sexual appetite and he didn’t feel comfortable at it – being away from her for such a long time – as she’d most probably soon would get another man in bed. This he wanted to prevent and thus went to a sex shop downtown to look for some aid.
   
  The man in the shop asked him to have a look around in the shop and come back for advice. After looking at all kinds of gadgets the man asked the shopkeeper for help.
  The shopkeeper showed him a number of dildos, explaining all the features.
  ‘Nope’ said the man, ‘I’ve looked at those, but I don’t think they’ll do.’
  ‘Ok, I’ll show you a special one, however, it’s not for sale’, said the shopkeeper and pulled up a carved box, opened it and showed a large wooden dildo.
   
  ‘So what’s so special with that dildo’, the man asked. ‘Well, it’s a Voodoo Dildo’ came the answer. ‘A Voodoo Dildo? – ah, don’t fool me, please’.
  ‘Wait and see’ and the shopkeeper ordered: ‘Voodoo Dildo – the door!’ The Voodoo Dildo flew towards the keyhole of the entrance door and started banging away with such tempo and force that the whole door almost broke down.
  ‘Voodoo Dildo – the box!’ the shopkeeper ordered and the dildo flew immediately back into the box.
  ‘Wow, now that’s really something that I would like!’ said the man. ‘Sorry, but I told you, it’s one of its kind and not for sale’, said the shopkeeper.
  ‘Oh, what the heck, I’ll pay you $1.000 for it, I just have to have that thing!’ the anxious man said. After a long time of wheeling and dealing, the Voodoo Dildo changed owner at $2.900.
   
  Happily, the man went home after work and the day for his departure came. He told his wife, ‘I have a gift of comfort for you while I’m away’, gave her the box and continued, ‘all you have to do is to open it and say ‘Voodoo Dildo – my crotch’, and enjoy yourself’ and left for his trip.
   
  Next evening the wife needed comfort, went naked in bed with the box opened on the side table. ‘Voodoo Dildo – my crotch’ she said and the dildo flew into her crotch and started banging her away as never before. One orgasm after the other came and after about three hours of banging, she was feeling rather satisfied as well as worn out. The dildo just went on and on and the situation became really stressed.
  Her husband hadn’t told her how to stop it!
   
  After trying everything she realised that she had to go to the hospital to get help. Got dressed and into the car with great effort and drove off towards the hospital at high sped with the dildo still banging away as before. Another orgasm shuttered her and the car jolted heavily over the road.
   
  A policeman on a motorcycle noticed her suspicious driving, charged up and stopped her.
  ‘Well, lady, how much have you been drinking, eh?’ the officer asked at the window.
  ‘Nothing, sir, you see…eh, I’m on my way to the hospital. I have this Voodoo dildo in my crotch banging me and can’t get it out’, she said.
   
  ‘Oyeah? Voodoo Dildo – my ass!’ said the policeman.
   
  MvH/TJ 
   

 49. magnus

  Ordet ”spoof” har en ganska specifik betydelse som ”skämt”  eller ”falsk” inte riktigt har. Därav ordvalet
  Men frågan var väl om det ger ett seriöst intryck att associeras med den här typen av humor. Eller blir man uppfattad som en tjurig tonåring som försöker ”ge igen”?

 50. magnus verkar inte gilla den egna stilen han mest gillar  …  och det är ngt jag har observerat många ggr, alltså hos folk som har en massa synpunkter på hur alla andra borde göra …
  ’vänster’ kanske är en ganska bra sammanfattande beteckning, men det låter jag vara osagt …

 51. Jan-Erik

  Jag tycker en del ska krypa ur sandlådan nu och skärpa språket.
  Inte speciellt roligt här inne nu.
  Ingen nämnd…ingen glömd.

 52. magnus

  Jonas
  ‘vänster’ kanske är en ganska bra sammanfattande beteckning, men det låter jag vara osagt …

  Du vill så gärna. Men du har egentligen ingen aning, för du bryr dig inte om den där ”kartan/verkligheten” prylen utan kör mest på egen känsla.
  Ingemar #46
  (jag trodde att den handlade om VoF)
  Kolla då upp URL:en..

 53. magnus

  magnus verkar inte gilla den egna stilen han mest gillar  …  och det är ngt jag har observerat många ggr, alltså hos folk som har en massa synpunkter på hur alla andra borde göra …
  Jag ställer högre krav på folk som påstår sig ställa högre krav på folk om man säger så. Det är främst för att jag stör mig på att det är så bristande logik i det. Det skär sig som en ostämd fiol ungefär.

 54. Ingemar

  Gunnar S. #45,
   
  Jag tror att VoF skulle tjäna på att lägga ned ”Årets Förvillare”, vilket utpekar personer snarare än ovetenskapliga teorier. Samt att vara varsamma med benämningen ”pseudovetenskap”. En del tankeströmningar om healing och andra alternativmedicinska föreställningar gör inga vetenskapliga anspråk och kan därmed inte kallas ”pseudovetenskap”. Ett användbart begrepp i sammanhanget är också ”pseudoteknik”, som är teknik som man falskeligen hävdar har har genomgått kontrollerade test med positivt resultat. Observera att vissa tekniker kan fungera fast de inte har någon vetenskaplig teori som kan förklara varför de fungerar. En del alternativmedicin är av det slaget. ”Äkta” kvacksalveri har varken en vetenskaplig förklaring, eller en positiv medicinsk effekt fast utövaren hävdar att så skulle vara fallet.

 55. magnus, återigen prat om saker du varken behärskar eller ens kan ha en aning om …
  FYI, ingen ställer några speciellt höga krav på dig … och du uppnår dem ständigt …
  tänk att du skulle prata om logik, du som knappt ens vet vilka dina premisser är, ja inte ens vad en premiss är …
  🙂

 56. Börje S

  magnus
   
  det var ju du som började. Kommer du inte ihåg? #17!
   
  Men jag ska be Maggie ta bort inläggen med de fruktansvärda svordomarna, de blev visst för mycket för dig och några till.
   
  Maggie!
   
  är du där??
   
  Äh, du är hygglig och tar bort #28, 30 och 31!
  Synd på #30, för det var egentligen en rättså djup reflektion över vårt språks begränsade möjlighet att ge uttryck för stark övertygelse. Men ta bort den ändå, man måste vara beredd att offra för allas inkl magnus trivsel (Fast det var  han som började!)
   
  Ta en titt på#35 också, och överväg även den, ty magnus blir kränkt av sådant rått språkbruk. Men det var faktiskt HAN själv som började, så de så!
   

 57. Gunbo

  Labbibia #42,
  Tack för den största behållningen i denna tråd! Ha, ha, haaa!

 58. Rosenhane

  men snälla Börje S
   
  Det är aldrig en bra strategi att be  om ursäkt för att man finns till om man ångrar något,( vilket du absolut inte behöver), det har  många politiker bittert fått erfara.

 59. Labbibia

  Gunbo # 56
  😉

 60. Rosenhane

  Gunbo
  Gratulerar, det är få som har din förmåga till subtiliserande analys   när det gäller humor.
   
  Men som jag förstår, it’s a matter of profession  isn’t it?

 61. Gunnar Strandell

  Ingemar #45
  Jag håller med dig. Försiktighetsprincipen säger att man ska akta sig för att utse förvillare.
  Och Jesus sade väl att man ska förbarma sig över de dömande.
  När det gäller medicin har jag fått lära mig att 40 – 50 % av deltagarna i test säger sig må bättre av placebo. Men den avancerade statistika teknik som används vid försöksplanering, genomförande och analys  idag gör att det räcker med att 65% verkligen blir bättre för att ett preparat ska godkännas.
  Liten skillnad för en lekman, men ibland värt varje krona när man ser till riskpopulationen. Samtidigt kan man förstå att myndigheterna vill avvakta om kostnaden är hög och populationen liten.
  I Sverige är det förbjudet att skriva ut medel som bara har placeboeffekt, men i USA är det visst annorlunda.
  I Uppsala görs tydligen mycket intressant forskning kring detta. 
  Det bör ge en poäng till Erik Svenssons analys, tycker jag även om jag  är en bastard i hans ögon: Civ.ing från (T)uppsala. 

 62. magnus

  Jonas N
  Låg nivå (på whiskyflaskan?) Nu är du så förvirrad att jag börjar bli orolig. Och som jag misstänkte så tror du verkligen att du är så smart att du är tillhör den intellektuella eliten som vet vad ordet ”premiss” betyder. Är det det som skiljer dig från pöbeln? Kreti och pleti?
   
  Börje S
  ty magnus blir kränkt av sådant rått språkbruk. Men det var faktiskt HAN själv som började, så de så!
   
  WTF???
  ”har du också en sådan dag där svordomar kommer naturligt”
  skrev jag
  En svordom var tydligen allt som krävdes för att dra ur proppen ur somliga. Satt inte speciellt långt inne. 
  Finkänslig skara det här
  Men skulle jag ha tagit illa upp av lite svordomar?
  Var fan fick du det ifrån?

 63. magnus

  Men ingen kommenterar att TCS till synes på allvar länkar till en gnällig tramssida i professorns och det sunda förnuftets namn.

 64. magnus … fler självmål? vet du ens vad du vill ha sagt? din vanligaste kommentar här är antingen trams (försök till lustifikation) eller blint och vilt spekulerande i vad andra egentligen (!) är, tycker och menar ..
  PS nej, jag tror inte du vet vad en premiss är, inte efter alla dina försök i ’ämnet’ DS

 65. Bertel

  magnus # 61
  Det var jag som reflekterade över språkbruket och vidhåller att riktade(tex på en meddebatör) svordommar är enbart av ondo i debattforum som denna och att dina texter tappar all intellektuell stringens när svordommarna tar över innehållet. 

 66. magnus

  Fast den intellektuella stringensen var aldrig någonsin närvarande i den här tråden. Det var liksom min poäng.

 67. magnus

  Jonas
  fler självmål
  vänster’ kanske är en ganska bra sammanfattande beteckning, men det låter jag vara osagt …
  eller blint och vilt spekulerande i vad andra egentligen (!) är, tycker och menar ..

  Nuff said

 68. Ingemar

  magnus #62,
  ”TCS till synes på allvar länkar till en gnällig tramssida”
  Snälla, att det är en skämtsida är väl uppenbart direkt när man läser inlägget? Eller trodde du att VoF utsett SO Hansson till årets förvillare?
  Det intressanta är istället den ironiska hemsidans existens. Är det bara en ”gnällspik” som känner sig kränkt? Eller ligger det en berättigad kritik i VoF:s utdelande av ”Årets Förvillare”? Har VoF (där jag fortfarande är medlem) blivit alltför mycket av en politiskt korrekt tankepolis?

 69. Tittade just in
  Fucking pissing contest hare vatt tycker jag.   Ungefär som testosteronstinna ynglingar.
  Inte så kul att bläddra igenom

 70. magnus …
  ’vänster’ är för mig, alla de som har eller utarbetar elaborerade planer hur andra borde göra … utan att vilja behöva lyssna på hur och varför de (andra)  gör sina val, och dessutom utan att själv behöva/vilja göra det de planerar åt andra …
  … det är en extremt vanlig uppfattning bland folk, alltså att ha synpunkter på vad andra borde göra (istället). du är ytterligare en av dessa otaliga. och du vill själv inte leva upp till dina egna krav, eller den nivå du förväntar dig.
  min enda reservation är att ’vänster’ kanske är en lite för svepande och ospecifik karaktärisering av detta, allstå beteckningen och inte rörande befintligheten av  själva fenomenet …
  PS jag är inte vänster DS

 71. Bertel

  Magnus # 66
  Låt inte TCS ta över din sinnesnärvaro, utan försök(man måste inte läsa allt som skrivs här i världen) att avstå att reagera ifall du anser att debattinnehållet inte innehåller tillräcklig intellektuell stringens för dina nerver och därav påverkar din förmåga att härbärgera oönskade formuleringar i skrift.

 72. magnus

  Ingemar
  Om det är berättigad kritik kanske man ska fundera på hur man framför den så att folk tar en på allvar?
  Ingvar E
  Pissing contest.
  Är det inte det det handlar om på det stora hela?

 73. Börje S

  magnus #62
  Jag kanske fattade dig fel. Jag lägger ner alltihop det där med f-n, j-vl-r, s-t-n och h-lv-t-.
  4 ordentliga svordomar är absolut för lite i ett språk, det släpper jag dock inte. Jag ska f-n i mej klaga hos svenska språkvårdarinstitutet, de om någon borde göra något åt den svenska fattigdomen på kraftuttryck för rediga karlar. Och gärna några fler åt rediga kvinns också, inte mej emot, nejnej det skulle jag verkligen välkomna, klart att kvinnor ska få svära lite också, det kommer jag aldrig att säga något ont om, absolut inte på något sätt och vis, faktiskt skulle jag tycka att det vore rätt så bra, förstår du.
   
  Du menar att det var onödigt att länka till VoF? Det tycker inte jag, dels fick jag åter läsa ledaren som gjorde att jag hoppade av föreningen och sedan fick jag ju en chans att läsa Ingemars och Peters sansade inlägg och fick kräkas åt det hopplöst ovettiga ”svaret” från en vilsekommen statistiker som brukar benämnas OH.
   
  I samma veva som denne statistiker gick med i VoF, hoppade han också in i Humanisterna. Där började han sin gärning genom att högljutt kräva att Åke Ortmark skulle avgå från styrelsen ev sparkas ut, ty Åke hade fräckheten att att inte helt hålla med om alla de slutsatser om klimathot som FN, STV och övriga media så frikostigt nästan dränkt oss alla med.
   
  Efter att ha eliminerat hedersmannen Åke, så valdes OH själv in i styrelsen och där sitter han nu. Och jag tappade lusten att betala årsavgiften där med. Efter dessa mina avhopp + utkastandet av TV:n + avslutad prenumeration på tidningsdraken så står jag nu där utan annan plattform än TCS!
   
  Men det är verkligen inte det sämsta.
   
  Folk är f-n i mej inte riktigt kloka i huvet nu för tiden. Det är faktiskt bara jag och vårt kära TCS som har en smula vett kvar i skallen.
  (Oss emellan så undrar jag lite över hur det står till med vettet hos TCS också. Jag menar, kika bara på inläggen nederst på den här tråden.)

 74. Gunnar Strandell

  Vänner!
  Klockan har passerat midnatt. Jag har tvättstuga och snöskottning på balkongen att se fram emot i morgon.
  Men jag vill avsluta min fredagskväll med bloggen med en rumsren och sann historia från verkligheten i Gästrikland.
  I Ockelbo kom en kvinna kom fram till bussen med ett paket i famnen.
  – Hur mycket kostar det att skicka det här paketet till Torsåker?
  – 25 kronor.
  – Men det kostar ju bara 15 kronor att skicka det till Gävle!
  – Skicka det dit, då!   

 75. magnus

  Börje S
  OK Cool 🙂
  Folk är f-n i mej inte riktigt kloka i huvet nu för tiden
  Det är det som är grejen. Ok – jag köper att man inte tror på koldioxidypotesen. Helt eller delvis. Men varför måste ”man” då framföra sina argument med samma tunelseende som de som man kritiserar.
  Är det verkligen inte någon som faktiskt vill veta hur det står till med klimatet oavsett vilken riktning bevisen pekar åt?

 76. magnus .. du har aldrig någonsin här ägnat dig åt en diskussion om ”hur det står till med klimatet oavsett vilken riktning bevisen pekar åt” .. du har oftast bara tramsat i sådana diskussioner

 77. Gunbo

  Magnusn#73,
  ”Är det verkligen inte någon som faktiskt vill veta hur det står till med klimatet oavsett vilken riktning bevisen pekar åt?”
  Här är det inte sanningen om klimatet som intresserar utan klimatpolitikens effekter på den egna plånboken.

 78. Börje S

  Vaddå tunnelseende?
   
  Du tycker tydligen att VoF är spoof, alltså en tokspalt. har jag fattat dig rätt?
   
  För egen del tycker jag inte så. Det jag har emot VoF är att de inte följer sin målsättning när de underkänner de argument som ifrågasätter något som med en aldrig tidigare skådad propagandakassa blivit en så kallad etablerad sanning.
   
  Det betyder att även VoF, trots all sin samlade stora kunskap och all sin intellektuella kapacitet köpt propagandan utan att syna den i sömmarna. Klimathotet har blivit en religion t o m hos denna annars så ivrigt religionsbekämpande förening.
   
  Och det störde mig. Varför? Jo, nu kunde jag inte längre inhämta fakta och få dessa belysta hos VoF, ty vissa fakta hade blivit tabu, inte berörbart, sånt talar vi inte om, där går går gränsen, hit men inte längre, dessa uppgifter kan skada SAKEN, håll käften för tusan.
   
  Det blev lite mycket om svordomar ovan tror jag. Man måste ta hänsyn till de som lägger större betydelse i svordomarna, de syftar ju hela tiden på djävulen, satan den fallna ängeln i våra två största religioner. Sånt får man inte skoja om. Då kränker man de som tror.
   
  Samma med klimathotet hos VoF. Att så tvivel om religionen/klimathotet kallas att häda. Det får man inte göra i en kyrka/klimatkyrka. Det kallas att häda. Eller att svära i kyrkan.
   
  Detta om mina tankar om VoF. Jag tycker trots denna negativa hållning, inte att det jan vara något fel att hänvisa till deras web. Där står förresten bra saker också.
   
  Och jag förstår inte vad du menar med tunnelseende och spoof , jag förstår inte riktigt vad du klagar på i denna tråd. Mer än att du fick tillbaka din svordom i #17 med råge.

 79. Gunbo
  Här är det inte sanningen om klimatet som intresserar utan klimatpolitikens effekter på den egna plånboken
  Än en gång totalt och önsketänkande skitsnack från din sida. Men vilket obönhörligt avslöjar vilket dike du hör hemma i …
  Varenda gång vi faktiskt diskuterat klimatet har du velat undvika eller byta ämnet …  

 80. Pehr Björnbom

   
  Gunnnar Strandell #45,
   
  Det var verkligen intressant att skeptikerrörelsens stora namn, James Randi, är skeptisk till AGW. Jag visste inte det och blev verkligen nyfiken. Jag hittade följande blogginlägg av James Randi från slutet av 2009:
  http://www.randi.org/site/index.php/swift-blog/805-agw-revisited.html
   
  Här är några utdrag ur blogginlägget. Mycket tänkvärda synpunkter av en skeptisk lekman tycker jag:
   
  The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
  —-
  say that there is a consensus of scientists who believe we are headed for disaster if we do not stop burning fossil fuels, but a growing number of prominent scientists disagree. Meanwhile, some 32,000 scientists, 9,000 of them PhDs, have signed The Petition Project statement proclaiming that Man is not necessarily the chief cause of warming, that the phenomenon may not exist at all, and that, in any case, warming would not be disastrous.
   
  Happily, science does not depend on consensus. Conclusions are either reached or not, but only after an analysis of evidence as found in nature. It’s often been said that once a conclusion is reached, proper scientists set about trying to prove themselves wrong. Failing in that, they arrive at a statement that appears — based on all available data — to describe a limited aspect about how the world appears to work.
  —–
  History supplies us with many examples where scientists were just plain wrong about certain matters, but ultimately discovered the truth through continued research. Science recovers from such situations quite well, though sometimes with minor wounds.
   
  I strongly suspect that The Petition Project may be valid. I base this on my admittedly rudimentary knowledge of the facts about planet Earth. This ball of hot rock and salt water spins on its axis and rotates about the Sun with the expected regularity, though we’re aware that lunar tides, solar wind, galactic space dust and geomagnetic storms have cooled the planet by about one centigrade degree in the past 150 years. The myriad of influences that act upon Earth are so many and so variable — though not capricious — that I believe we simply cannot formulate an equation into which we enter variables and come up with an answer.
   
  James Randi avslutar blogginlägget med följande fyndiga poäng:
   
  In my amateur opinion, more attention to disease control, better hygienic conditions for food production and clean water supplies, as well as controlling the filth that we breathe from fossil fuel use, are problems that should distract us from fretting about baking in Global Warming.
   
  From Sir Arthur Conan Doyle’s 1891 A Scandal in Bohemia, I quote:
   
  Watson: ”This is indeed a mystery,” I remarked. ”What do you imagine that it means?”
   
  Holmes: I have no data yet. It is a capital mistake to theorise before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts…
   

 81. Undrar om det ligger nåt i att TÄNKA I OLIKA SKIKT,som
  Jan Myrdal uttryckte i en debatt om Kina.
  Det verkar man ha missat i Sverige,när man diskuterar.
  Bara en undran.
  ALI.K.

 82. magnus

  Börje S
   
  Du tycker tydligen att VoF är spoof, alltså en tokspalt. har jag fattat dig rätt?


  Du har i så fall missförstått mig helt. Sidan som Peter länkar till har inget med VoF att göra. Det är en ”parodi” ett ”spoof”. Det är den jag syftar på. Inte riktiga VoF.
  Svordomarna fattade jag. Jag tyckte det var ganska kul 🙂

 83. Adolf Goreing

  #81 Stratosfär, troposfär, markytan, havsdjup?

 84. Thomas

  Pehr #80, efter viss kritik så tar Randi ett par steg tillbaka:
  http://www.randi.org/site/index.php/swift-blog/806-i-am-not-qdenyingq-anything.html
   
  ”As I’ve indicated, I do not deny the finding of GW. AGW, to me, is less clear, though I accept that it is likely true.”
   
  Samtidigt verkar han inte så insatt i problemet när han skriver ”Yes, I’m aware of the massive release of energy — mostly heat — that we’ve produced by exhuming and burning oil, natural gas, and coal.” Det är inte värmen vi producerar som har någon betydelse utan de extra växthusegaserna.

 85. Labbibia

  Gunbo # 77
  Där har du fel.
   Tänk  tanken att alla dessa ”klimatpengar” som nu kastas i sjön, användes för att lösa verkliga miljöproblem istället.
  Och tänk tanken, att vi i Sverige hade mainmedia som rapporterade objektivt opartiskt och sakligt i frågan. 
  Jag tror att många som kommenterar här hos Maggie känner sig förolämpade, arga, och kanske till och med bedragna.

  Förolämpade,
  för att svenska medias totalt ensidiga rapportering  kan genomskådas av vem som helst som har en gnutta engagemang och tillgång till Internet.
  Arga, för att statliga myndigheter och verk ägnar sig åt ren propaganda, och för att det faktiskt förekommer censur i mainmedia i Sverige. 
  Bedragna, för att många tidigare verkligen har trott på svenska mainmedias rapportering. Men ”klimathotet” har blivit en ögonöppnare. Hur ska vi kunna lita på övrig rapportering från mainmedia? vad händer egentligen i Afghanistan tex? Jag har insett att vi har inte en aning. Jag köper inte längre mainmedias rapportering därifrån.
  Klimatfrågan handlar inte om den egna plånboken!

 86. Labbibia

  Thomas # 84
  Förklara lite tydligare, är du vänlig.
  För, om utstrålningen som du tidigare sagt, är helt konstant, så måste det ju innebära att om vi eldar ex kol så borde ju temperaturen stiga? Värmeenergi tillförs, men den kan inte försvinna, på grund av att utstrålningen inte kan öka?
  Eller?

 87. Magnus #72
  >Pissing contest.
  >Är det inte det det handlar om på det stora hela?
  Förtydliganden:
  Jag tycker att det är tröttsamt när det blir en massa snackande  mellan ett fåtal personer med personliga tillmälen och åsikter om personliga karaktärer.  Vad har det för allmänt intresse?
   
   

 88. Thomas

  Labibibia, det blir faktiskt rätt jobbigt när man försöker förklara något och det sen visar sig att du bara hört det du vill höra vilket inte har något samband med vad jag säger. Var menar du att jag skulle sagt att utstrålningen är helt konstant? Det är den naturligtvis inte, den ökar med temperaturen allt annat lika.

 89. magnus

  Ingvar
  Vad har det för allmänt intresse?
  Fråga Jonas, Rosenhane mfl.
   
  För min del tycker jag att det är av allmänintresse att ta reda på vad det är för karaktärer som skriver här och vad deras motiv kan vara.

 90. magnus

  Pehr Björnbom
   
  Någon speciell anledning att du nämner du inte det inlägg som Thomas länkar till?
  De känns som om de hänger ihop liksom

 91. typiskt magnus, och inte bara han  … hans eget beteende är någon annans fel

 92. Gunnar Strandell

  Thomas #84
  Jag tycker att du missar poängen.
  Jag tolkar Randi så att inte har något emot att vetenskapen ställer upp hypoteser, men han menar att vetenskapen också ska kritiskt prova dessa. Tills det är gjort är de inte mer än hypoteser som han eller allmänheten inte behöver ta ställning till.
  Här ser jag brister i behandlingen av AGW-hypotesen, med för mycket selektering och massering av data för att visa att hypotesen är sann och för lite av kritisk granskning av sina egna resultat.
  Och jag tycker att det är synd att VoF anser att den inställningen är pseudovetenskaplig.
  Hockeyklubban är ett typiskt exempel.
  Risken med det förfarande klimatvetenskapen använder är ju att man missar andra betydelsefulla faktorer som påverkar vädret och klimatet.
  Det ligger kanske i den mänskliga naturen att sluta leta när man tycker sig ha hittat lösningen och därför behövs den vetenskapliga metoden.

 93. magnus

  Jonas
   
  Är dina inlägg (exempelvis #91) mitt beteende?

 94. mina inlägg är mina, ditt beteende är vad du själv skriver .. och ofta hävdar du de eg är orsakade av någon annan
  fast avslutningen i #89 var ännu gulligare

 95. Thomas

  Gunnar Strandell #92, vetenskapen provar hypoteser även inom AGW. Problemet med Randi och dig är att ni uttalar sig utan att satt er in i frågan.
   
  Randi är magiker, och när det gäller att avslöja folk som kör med liknande trick som magiker, typ Uri Geller, är han underbar, men när det gäller vetenskap är han inte bättre än någon annan. När jag först såg inlägget som Pehr refererade till trodde jag det var ett test av Randi där han avsiktligt uttryckte sig precis som folk som stödjer pseudovetenskap brukar göra för att se vilka av hans fans som skulle genomskåda bluffen, men så var tyvärr inte fallet. Andra skeptiker som uttalat sig motsvarande dumt är Penn&Teller, och även de fick göra en pudel och låtsas att de bara blivit feltolkade när kollegor påpekade lite fakta för dem. Det finns en stark libertariansk strömning i de där kretsarna som anser att all statlig inblandning är dålig, och då blir det lätt att vilja ignorera problem som kräver statlig inblandning för att lösa. Att någon kallar sig skeptiker och slåss mot vissa villfarelser gör honom tyvärr inte immun mot att ha sina egna lika dumma förutfattade meningar.

 96. magnus #89
  >För min del tycker jag att det är av allmänintresse att ta reda på vad det är för karaktärer som skriver här och vad deras motiv kan vara.
  Ta det offlist via email då.  Så blir det lite mer personligt också.

 97. L

  Thomas, endast tiden kommer att visa vem som haft förutfattade meningar.

 98. Thomas

  L, tiden för Randi var dock väldigt kort då han snabbt insåg att hans referens till Petition Projekt var oseriös. Randi hade  inte satt sig in i frågan, och han må haft fördomar, men han är inte dum.

 99. Thomas …. då är återigen i tagen att skåda in i framtiden …
  de ’problem’ du pratar om existerar öht inte idag, och den ’statliga inblandningen’ som du menar skulle behövas fungerar inte någonstans, där finns öht ingen metod ….
  eller tror du att man styr klimatet genom att förbjuda matta glödlampor eller smälla upp vinkraftsfarmer?

 100. L

  Thomas, jag kommenterade bara dina förutfattade meningar…

 101. Gunnar Strandell

  Thomas #95
  Jag är säker på att du kan hitta någon i bekantskapskretsen som haft förutfattad mening om hockeyklubbans betydelse för CAGW.
  Det kanske t.o.m. är så, som det antyds av McShane and Wyner, att själva författarna hade bestämt sig för resultatet innan de började. 
  Och  här går också en skiljelinje mellan vetenskap och pseudovetenskap.

 102. Gunbo

  Labbibia #85,
  Nej, jag vet att jag generaliserade. Men så länge ett stort antal skeptiker fortfarande tror att kallt väder hos oss i Sverige eller Europa visar att det är slut på GW eller att GW innebär att varje år blir varmare än det förra eller att hela AGW-hypotesen falsifierats p g a Climategate, så länge de utan skepsis sväljer ”sanningar” som framförs i andra skeptikerbloggar, håller jag med Magnus när han säger:
  ”Är det verkligen inte någon som faktiskt vill veta hur det står till med klimatet oavsett vilken riktning bevisen pekar åt?”
   

 103. L

  Gunbo, vad tror du skiljer skeptiker och alarmister? Kan det vara att ena sidan använder frågetecken där den andra sätter utropstecken!?

 104. Thomas

  L, vad tror du skiljer skeptiker och förnekare? Kan det vara att ena sidan använder frågetecken där den andra sätter utropstecken!? Själv är jag skeptiker.

 105. Gunbo, magnus är totalt ointresserad av sakfrågan, han skriver ju själv att han helst bara vill få sitt önsketänkande och förutfattade meningarna bekräftade, se #89. Du själv gör ju oftast samma sak, när du gång på gång försöker beskriva hurdana skeptikerna egentligen är …
  Som jag sa härom dagen. Så fort det kommer till sakfrågorna undviker eller flyr du oftast ämnet …
  Så visst har du en hel del gemensamt med magnus, och även Uffe

 106. Börje S

  #99 Tomas!
   
  Jag har glömt vad det nu var för fel på The Petition Project. Kan du repetera?
   
  Så finns det en US Minority Report, numera med underskrift av 1000 forskare. Det skulle också vara intressant att höra vad det är för fel på den, jag menar både Svensmark och Singer är med så något måste det vara förmodligen en hel del.
  http://209.197.11.118:80/g9z6c6z5/cds/p/b/f/6/bf663fd2376ffeca/2010_Senate_Minority_Report.pdf?sid=5468037bd123bef501d144038893af80&l_sid=27695&l_eid=&l_mid=2336201&dopvhost=hw.libsyn.com&doppl=08d57c5c45d9e3094589e309944ce883&dopsig=f36ed2c26f94263f0b5b2ba247e0efe3
   
  Jag väljer ett citat ur den digra högen av uttalanden från forskare världen runt:
  “The energy mankind generates is so small compared to that overall energy budget that it simply cannot affect the climate…The planet‟s climate is doing its own thing, but we cannot pinpoint significant trends in changes to it because it dates back millions of years while the study of it began only recently. We are children of the Sun; we simply lack data to draw the proper conclusions.” — Russian Scientist Dr. Anatoly Levitin.
   
  (Undrar vad Dr Levitin tänker om politikernas grandiosa 2 gradsmål?
  Politikerna bestämmer temperaturen! Riksdagens utredare föreslår regn på natten och torrt på dagen och en medeltemp på 20º, blir det bra? Varför inte folkomröstning?, folket beställer, riksdagen verkställer!)

 107. Thomas, du är extremt selektiv i din sk ’skepticism’
  Folk som anser sig behöva använda epitetet ’förnekare’ är för övrigt raka motsatsen till skeptiker …

 108. L

  Thomas, en skeptiker använder knappast uttrycket förnekare…

 109. L

  Thomas, den bästa beskrivningen av dig är ”contrarian”, känns det igen?

 110. Thomas

  L, begreppen ”alarmist” och ”förnekare” är symmetriska i att det ena betyder någon som varnar för ett hot som inte existerar medan den andra någon som inte erkänner något som existerar. Så om man skall tro ditt #108 så är du inte skeptiker eftersom du använder ordet ”alarmist”.
   
  Börje, världen är stor och du kan få ihop en lista med folk som skriver på vad som helst, även om de skall ha någon sorts akademisk examen. Det citat du kommer med var, säkerligen helt oavsiktligt från din sida, belysande. ”The energy mankind generates is so small compared to that overall energy budget that it simply cannot affect the climate” Ett helt riktigt konstaterande som visar på total oförståelse för hur AGW fungerar från avsändaren, dvs han tror tydligen att det är spillvärme från industrin och inte växthusgaser som värmer jorden. Att ansvarig för listan tar med sådana här citat visar dessutom på hur den knappast vänder sig till folk som själva har några kunskaper i ämnet.

 111. Thomas

  Ett P.S. om den där US Minority Report. Såvitt jag vet är det ingen som skrivit under den. Det är någon ansvarig politruk som samlat ihop citat och i vilken mån forskarna verkligen är emot AGW vet man inte.

 112. Gunbo

  Börje S #106,
  Jag trodde vi var överens här på TCS om att namnlistor (koncensus) inte är något argument i den här debatten.
  Och varför skulle just Anatoly Levitin ha rätt när så många andra forskare säger tvärtom? Vad gör att du tror just honom?  

 113. Jan-Erik S.

  Osedvanligt mycket petitessande på denna tråd.
  Och min pappa är starkast 🙂

 114. L

  Thomas 110, det var det rörigaste jag har läst, men är man contrarian måste man kanske försöka göra det begripliga obegripligt…

 115. Gunnar Strandell

  Jan-Erik S. #113
  Förlåt mig, men min reptilhjärna slog till och jag måste delge fortsättningen som jag hört i en sandlåda i Uppsala på 1970-talet:
  Men min mamma är k…  än din! 🙂 
  Jag hälsar Thomas välkommen til skeptikernas skara. Vi mår nog alla bra av att inte vara så tvärsäkra i våra analyser innan alla fakta hamnat på bordet.
  Vädret de senaste vintrarna har med all önskvärd tydlighet visat hur galet det kan bli när man planerar utifrån klimatscenarier.
  Även om den globala medeltemperaturen stiger med två grader till 2100 tvingas vi leva med dygns- och årstidsvariationer som kan vara tio gånger så stora.
  Och även om havsnivån höjs ett par decimeter måste vi även i Östersjön  leva med förändingar som är fem gånger så stora inom några timmar eller dygn.
  Robusthet är vad vi behöver och jag är övertygad om att skeptisism är en bra utgångspunkt för att nå den.
  Välkommen Thomas!
   Jag ser fram mot konstruktiva diskussioner.

 116. Jan Erik S. #113
  Som jänkarna säger ”Pissing Contest”!

 117. Labbibia

  Gunbo # 102
  Har du inte förstått att vi skeptiker bara svarar med samma mynt? Så fort det blir varmt någonstans på planeten så är det enligt svenska mainmedia ”Glåååbal Wååårming”.
  Men när det blir kallt, eller tom rekordkallt, som det varit i delar av Sverige och annorstädes denna tidiga vinter…..då är det antingen ”bara väder” eller ”Climate disruption”…….
  Man skulle kanske önska sig lite konsekvens här?

 118. Nej Thomas, ’alarmist’ är definitvt inte den symmetriska motsvarigheten till ’förnekare’.  Begreppet betyder heller inte det du vill framställa det som, utan det hävdar.. Och där finns alla sorters gradskillnader.
  Någon som ’alarmerar’ om ett hot som öht inte existerar kanske kan kallas hispig hysteriker … och visst finns det även sådana (men de är totalt meningslösa att tilltata ens).
  Alarmister däremot finns det många, av väldigt varierade grad, och larmandes om alla (o)möjliga framtida hemskheter eller bara problem …
  Jag tycker inte ens att begreppet är speciellt nedsättande (iaf inte per se) även om det medges att i dessa sammanhang det ofta är underförstått att hotet är överdrivet …

 119. Labbibia

  Gunnar Strandell # 115
  ”Men min mamma är k……. än din”
  Hmmmm……..Klokare, kraftigare, klyftigare, kyskare, karskare, krummare, kamratligare, knäppare, kreativare, klantigare, kunnigare, konstnärligare,   …..?
  Nej, det var för svårt, jag ger upp! 😀

 120. magnus

  Labibbia
  Har du inte förstått att vi skeptiker bara svarar med samma mynt?
  Varför då? vad för någon poäng tror man sig göra då? ”ni” kritiserar ju precis de som gör så (med rätta förstås)
  som du själv säger:
  Man skulle kanske önska sig lite konsekvens här?
  Jonas
  Logik:
  Att jag är ganska ointresserad av att diskutera sakfrågan med dig är inte samma sak som att jag är ointressead av själva sakfrågan.
  Jag tror inte jag är ensam om det
  Det jag skriver i #89 utesluter ju inte att jag också skulle kunna vara intresserad av annat. Men det finns en värld
  Tänk efter lite…
  Tips:
  Att försöka få bukt på detta ”pissande” genom att ha en åsiktspolis som försöker sabla ner eventuella uppstickare med nedvärderande tillmälen kanske inte är en fungerande strategi. (hur har det funkat hittills?)
  – det kanske till och med är en del av problemet?

 121. Gunbo

  Labbibia #117,
  ”Har du inte förstått att vi skeptiker bara svarar med samma mynt?”
  Ja, om man ser hela klimatdebatten som ett krig där man bekämpar varandra enligt devisen öga för öga och tand för tand förstår jag. Men då är man ju knappast intresserad av sanningen, eller hur?   

 122. Labbibia

  Magnus
  AGW-hysterikerna i Mainmedia är ju de som startade det här. Eftersom de uppenbarligen fortsätter med samma strategi, så måste ju någon visa på en alternativ bild.
  Och det fina i kråksången, förstår du, är att vanligt folk tar väldigt mycket notis om hur vädret faktiskt är där de bor. Det kan de nämligen själva hålla koll på. Till skillnad från någon ”homogoniserad” variant i norra Canada))
   
  Vi hade en period från slutet av 70-talet, fram till för drygt ett år sedan en ovanligt lång period med ett övervägande positivt NAO. Det här medförde för Sveriges del övervägande milda vintrar (med några få undantag) Det intressanta här är att tammefaan ingen (ursäkta svordomen, men detta gör mig fruktansvärt upprörd) upplyst oss om detta….Meteorologer som Väder-Pär känner till detta mycket väl, ändå har han indirekt sagt att de milda vintrarna beror på ”Global Warming”
  Vilket folk alltså har trott på. Men nu, när NAO slagit om till negativ fas, då ser vi hur mycket bullshit om ”Medelhavstemperaturer i Piteå om 90 år”, är värt. Fact talks, Bullshit walks…….

 123. Labbibia

  Gunbo # 121
  Mitt # 122 fungerar nog som svar? Vilka är det som ljuger, överdriver och döljer fakta?

 124. Thomas

  Jonas N #118, enligt SAOL: Alarmism, ”benägenhet att överdriva faror”.

 125. Lena Krantz

  Labbibia #122
  Jag tror att det är en rätt dominerande känsla, dvs när man börjar läsa och förstå detta så känner man sig lurad av media.
  De berättar ju ex inte heller om att Grönland smälte av minst lika mycket som nu under 30-talet. Eller jo, Vetandets värld gjorde ju faktiskt just det nyligen men innan dess har det varit helt tyst om sådana naturliga fluktationer. Allt är människans fel…punkt. Säger du emot så förnekar du klimatförändringarna eftersom det är för stort och svårt för dig att ta in.
  Thomas #124
  Alarmism är ett urmärkt ord.

 126. Olaus Petri

  Håller snön i sig kommer den att kunna läka ut Gaias och Sveas mer svårartade alarmerande varbölder. Den kan bli en modern upphottad version av den gamla hederliga kuren Album graecum (grekiskt vitt) som aptitligt nog bereddes på vit hundskit.

 127. magnus … du är ointresserad av att diskutera sakfrågan eftersom du inte har något att tillföra där, eftersom du inte ens kan (eller vill?) ta till dig de enklare sammanhangen som ligger till grund för en sakdiskussion (där intresserade skulle kunna ha olika uppfattningar om olika delar därav)
  Det enda konsistena intryck du har lyckats ge här är precis samma som du inledde med: Att du ville framställa dig som någon som vet lite mer, och fälla lite nedsättande kommentarer om andra här (vilka inte skulle ’förstått’ lika mycket som du hade gjort), men aldrig kunna substantiera detta …
  Nu vet vi ju hur mycket bevänt det var med vad du kunde eller behärskade, men du försöker ändå med samma stil (och hoppas kanske att det ändå skall lyckas vid den umpf:te uprepningen, vad vet jag!?)
  Jag är helt säker på att du också är intresserad av annat, bara inte sakfrågan som är denna bloggs huvudtema.
  Åsiktspolis är ett synerligen missriktat begrepp här. Alla seriösa diskussioner välkomnas här, tom du när du försökte (dvs bara avstod från rent trams) blev hövligt bemött ..
  Sen tycker jag beteckningen ’uppstickare’ för försvaranda av mainstrem ståndpunkten, vilken gatekeep:as av tidningar, SvT och nästan alla större TV-kanaler världen över, av nästintill alla politiker, av samtliga NGO:er i svängen, som har ett eget FN-organ och som det öses mångmiljardbelopp över hela tiden decennium in och decennium ut … den tycker jag är lite lustig.
  Tänk att ’ni’ all detta stöd till trots ändå inte har kommit fram till ngt mer handfast än vad vi ser idag …

 128. Thomas #111
  Har du verkligen kollat dokumentet??
  Det är inte vilka som helst som uttalar si skriftligen

 129. Thomas … japp, precis som jag skrev: .. benägenhet … överdriva … 
  Lägg till att det nästan alltid handlar om faror som påstås existera/uppkomma i framtiden så får du ytterligare ett villkorande med i definitionen.
  Men låt oss inte käbbla om det. Jag hade rätt (även) denna gång, och du har faktiskt minskat ned dina ’förnekar’-tillmälen, och försöker (oftast iaf) att undvika att göra bort dig med dessa.
  Till skillnad från tex UI som tror att deras argument stärks av att allt gällare och mer frekvent gapa om ’förnekare’. Riktigt roligt tycker jag det är att de nästan lika gärna vill prata om ’pseudovetenskap’ .. men om det är klart. Om man bara spelar på en plan där inga andra tillåts, och räknar självmålen som plus, kan man säkert intala sig att man vunnit överlägset hela tiden …
  (Sorry, du skall inte klä skott för UI, jag tycker bara dom är så druliga … )

 130. Gunbo

  Gunnar Strandell #115,
  ”Även om den globala medeltemperaturen stiger med två grader till 2100 tvingas vi leva med dygns- och årstidsvariationer som kan vara tio gånger så stora.”
  Tack, äntligen en som förstått! 

 131. Thomas

  Jonas N, du hade fel (som vanligt). Förnekare och alarmist är symmetriska begrepp. Ni brukar dock ta till betydligt värre än så, med bedragare, gröna talibaner och jag vet inte vad. Fantasi saknar ni inte när det gäller att hitta på öknamn.

 132. Labbibia

  Thomas # 131
  Och när det gäller att hitta på kommande katastrofer orsakade av någon eventuell grads uppvärmning, där är ni ”alarmister” outstanding!
  Observera att jag kallar dig ”alarmist”och inte ”klimathotshysteriker”.

 133. Pär Green

  Magnus är ett toppexempel på ett ”troll”.
  Varför ödsla tid och energi på ett ”troll”?

 134. Gunbo

  Labbibia #122,
  ””Medelhavstemperaturer i Piteå om 90 år”,
  90 år är en låååång tid. NAO kan slå om många gånger under den tiden. Men även om Piteå får mildare vintrar och många värmeböljor under sommaren finns alltid risken för att kall arktisk luft sveper ner vissa år. Så länge det är kallt i Arktis under vintern, vill säga.
  Ärligt talat tror jag inte på Väder-Pärs spådom om medelhavsklimat i Norrland. Det geografiska läget gör det omöjligt.

 135. magnus

  Pär Green
   
  Det vore enklare om det bara var så, eller hur?
   
   

 136. Labbibia

  Lena Krantz # 125
  I dagens Aftonbladet (prasselupplagan) togs Svensmarks teori  upp som  faktisk orsak till det kalla väder vi nu upplever……Jag blev nästan chockad………

 137. Rent strunt Thomas … men att du skulle klara av att korrigera en enda av dina dikeskörningar är det väl knappast någon som väntar sig  …
  Vidare:
  Det finns både bedragare, ekofacister, och säkert också de som förtjänar beteckningen ’gröna talibaner’ … vad är bekymret med det? Förnekar du att det finns dårar som hoppat på klimat- och/eller miljösvängen?
  Är du totalt omedveten om att handeln med utsläppsrätter attraherat den organiserade brottsligheten och att bedrägerierna där rör sig om miljardbelopp? Tror du att Al Gore själv tror på allt han mässar?

 138. Labbibia

  Gunbo # 134
  Det intressanta är väl:
   Vad tror han egentligen själv? Med det kunnande han besitter, så finns det bara ett troligt svar…….han ljuger/ handskas medvetet vårdslöst med sanningen? Håller du med mig?

 139. magnus … jag skulle inte helt kvalificera dig som ’troll’, inte Gunbo, UffeB heller. Inte ens Anders L. Men nog har väldigt många av dina kommentarer lite av ’trollstämpel’ över sig …
  När hade du senast ngt som ens berörde sakfrågan?

 140. Gunbo

  Labbibia #138,
  ”Vad tror han egentligen själv?”
  Ja du, om jag det visste. Det vet väl bara han själv.

 141. Labbibia

  Gunbo # 140
  Det är inte förbjudet att gissa, baserat på det vi faktiskt vet…….
  Och du, det kommer alltid att vara kallt i Arktis på vintern……..åtminstone tills solen sväller upp och bränner bort allt liv på planeten.

 142. Gunbo, det var faktiskt en befogad fråga: Tror du, eller tror du inte, att Pär H var medveten om att NAO var i en fas under lång tid, och att den därefter vänt?
  Oavsett vad svaret skulle vara, innebär det en del saker om Pär H:s förmåga och handlingar.

 143. Labbibia

  Jonas N
  När jag för några veckor sedan chattade med en meteorolog i Aftonbladet, så berättade hon för mig att hon som examensarbete hade jobbat med just NAO.
  Att tro att Väder-Per inte känner till NAO är alltså  osannolikt. Och logoskt sett blir svaret alltså….Väder-Pär känner väl till NAO, men har valt att medvetet förtiga dess effekt på vädret i Europa….
  Direkt oärligt alltså. Agree? 😉

 144. Det är iaf ett mycket rimligt antagande, Labbibia. Och som du ser får Gunbo omedelbart beröringsskräck med ämnet. Trots att han själv, de senaste veckorna, velat dra upp NAO. Men med syftet ’stötta’ AGW-hypotesens fortsatta eventualitet …
  Som för så många andra i den svängen är de naturliga fluktuationerna bara relevanta i den mån de kan sägas vara kylande … We’ve seen it all before!

 145. Lena Krantz

  Labbibia #136
  Det var som tusan. Fast jag måste genast erkänna att jag är väldigt dåligt insatt i Svensmarks teori.
  Men tittar man på de naturliga fluktationerna så lever vi inte i någon märvärdig tid. Det är varmt, ja, men det skulle det ha varit ändå.
  Det KAN dock blir märkvärdigt, en anomali. Men att försöka förutsäga en sådan känns lite som ett försök att leka gudar.

 146. Pehr Björnbom

   
  Thomas #84,
   
  Tack för tipset till detta senare blogginlägg av James Randi:
  http://www.randi.org/site/index.php/swift-blog/806-i-am-not-qdenyingq-anything.html
   
  Det är väldigt intressant att se hur en skeptisk tänkare som yttrar sig skeptiskt i klimatfrågan genast blir en måltavla för allehanda argsint mer eller mindre saklig kritik. Randi klarar sig bra genom sina grundmurade meriter som skeptiker. Man kan helt enkelt inte angripa honom på samma sätt som andra som framför liknande skeptiska åsikter (som till exempel våra professorer på Stockholmsinitativet).
   
  Jag tror förresten att du tolkar meningen ”Yes, I’m aware of the massive release of energy ..” alltför bokstavligt. Jag är övertygad om att Randi, som trots att han är lekman verkligen visar vetenskaplig insikt på många sätt, inser att energin frigörs genom koldioxidens effekt på värmestrålningen.
   
  Randi tar ett par steg tillbaka eftersom det fanns ett par tveksamheter i de åsikter han förde fram. Men det som blir kvar av hans skeptiska syn skiljer sig inte mycket från de flesta av oss skeptikers, jag känner väldigt mycket igen mina egna ståndpunkter, till exempel.
   
  Jag anser att höjdpunkten i detta blogginlägg av Randi är själva avslutningen. Det han antyder med dessa formuleringar är ett grundskott mot klimatet, men inte jordens klimat utan klimatet i klimatdebatten:
   
  This is what human interaction is all about, what makes it important. I’ve shown that I can make observations on subjects barely within my understanding, while admitting my shortcomings, and provoke reactions that are interesting, constructive, and sometimes furious. That’s okay. Language is a means of expressing one’s thoughts and opinions without resorting to fisticuffs or worse. This encounter was bloodless, gentlemanly, and civilized.
   
  And I thank you all for the use of the hall, as I used to say in simpler times…

 147. Gunbo

  Labbibia #141,
  ”Det är inte förbjudet att gissa, baserat på det vi faktiskt vet…….”
  Nej, helt rätt. Jag tror att Pär är mycket medveten om NAO. Men den som tagit reda på hur NAO beter sig vet att de olika faserna växlar ungefär som El Niño och La Niña. En negativ fas håller ofta i sig i ett eller ett par år och påverkar inte den långsiktiga globala uppvärmningen. Dessutom kan ingen veta när den ena fasen skiftar till den andra. Nästa år kan den igen vara positiv. Vad Pär talar om är klimatförändringar på sikt om jag inte missminner mig.

 148. Gunbo

  Tilläg till #147. Glömde länken till en graf över NAO.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Winter-NAO-Index.svg

 149. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #102
   
  Angående kallare vintrar:
   
  Kylan i Sverige förklaras med att NAO har gått in i en negativ fas. När NAO, som den var tidigare är i en positiv fas blir vintrarna mildare, när den är i en negativ fas blir de kallare.
   
  Vi ser nu att svängningarna mellan varmt och kallt kan bli oväntat stora.
   
  Min skeptiska fundering blir då:
   
  Hur är det egentligen med argumentet att våra milda vintrar tidigare under ett decennium är vad man kan vänta sig från en global uppvärmning? Om jag jämför med tidigare vintrar under min livstid så har den globala temperaturen enligt temperaturserierna stigit omkring 0,5 grader.
   
  Är det verkligen möjligt att vi skulle kunna förnimma en sådan liten temperaturförändring som mildare vintrar? Om en januaridag är – 1,5 grader i stället för – 2 grader hur skall man överhuvudtaget märka detta. Man vet ju inte att den borde ha varit – 2 grader och att den är en halv grad högre märker man nog inte heller.
   
  Då är en mycket bättre förklaring till de mildare vintrarna helt enkelt att NAO varit positiv och då blir vintern ordentligt många grader mildare än när NAO är negativ.
   

 150. Labbibia

  Pehr # 149
  Ja, som jag sagt i de tidigare inläggen.
  Är jag otydlig?
  Gunbo
  Det handlar ju om att Väder-Pär inte förklarat att de milda vintrarna berodde på en positiv NAO, trots att han rimligtvis måste ha känt till det! Istället har han antytt att  det beror på ”Global Uppvärmning”
  Med fraser ungefär som denna…..”Den milda vinter vi nu haft kommer att bli allt vanligare. Den globala uppvärmningen kommer att göra att Vasaloppet måste flyttas norrut, barnen kommer snart inte att kunna åka pulka längre”…….. och bla bla bla………
  Varför säger inte karln så här i stället:
  De sista milda vintrarna beror på en positiv NAO, som gör att vi får in mild atlantluft från sydväst”?

 151. Labbibia … jag är ganska säker på att Gunbo förstår poängen du vill göra … men han vill nog inte hantera den. Därav hans undanglidande …

 152. Pehr Björnbom #149
  Ganska klokt resonerat på sätt och vis. Men lokala klimatvariationer som påverkar vintervädret på delar av klotet har ingen vetenskapligt bevisad koppling till den försiktiga uppvärmningen av Jorden i stort.
  Men vem vet hur det ska bli med NAO under resten av vintern?
  Och vem vet varför det varit så ovanligt liten skillnad i lufttryck mellan lågtrycksområdet över Island och högtrycksområdet över Azorerna (som är det som kallas negativ NAO)?
  För övrigt så kan man inte jämföra en halv grads uppvärmning av Jordklotet med en halv grad mindre kallt i ett så begränsat område som Sverige (eller Europa och delar av USA).
  Men det förstår ju alla.
  Och under större delen av min livstid har nog lågtrycken vintertid oftast haft en bana som dragit in ett blandat väder över Skandinavien från väster. Ibland har det blivit ett mellanrum mellan lågtrycken i form av en högtrycksrygg, som gett kallt och klart väder, men mycket sällan har det snöat mer i Stockholm och Skåne än i Idre…
  Så visst är vintervädret speciellt nu. Precis som förra vintern.
  Men vintern är ju lång. Åtminstone här uppe.

 153. Sören

  Jag håller nog med t ex wikipedia att ”förnekare” kan finnas även utanför nynazismen och då t ex AIDS-förnekande. Men inte ens wikipedia tar med klimatfrågan som ett egentligen bra exempel. Och hur skulle den kunna vara det unsettled som den är; om/när skeptikerna ev får rätt så finns förnekarna på varmsidan.

 154. Labbibia

  Jonas N # 151
  Den här sajten frekventeras ju av folk som ändå ”har något mellan öronen”. Därför skriver jag inte alltid folk på näsan med vad jag menar. Det kan ju vara lite kul att ”tänka själv” också. Men som Gunbo agerar nu, så är jag beredd att hålla med dig.
  För att tala klarspråk, det finns bara två alternativ till Väder-Pärs agerande:
  1. Han känner inte till NAO, och är alltså isåfall inkompetent, varför vi kan ta allt hans ”Global Warming-snack med en klackspark.
  2. Han känner till NAO, men förtiger dess betydelse för vårt lokala klimat, och är isåfall direkt ohederlig. Därför kan vi i så fall ta hans uttalanden med en klackspark!
  Svaret blir alltså: Väder-Pär är ingen man överhuvudtaget bör lyssna på när det gäller diskussioner gällande ”den globala uppvärmningen”

 155. toprunner

  Labbibia #154:
  Begreppet NAO gäller väl bara om man lyckas visa vart det blev varmare. Gunbo gjorde nåt taffligt försök tidigare men det blev inte så lyckat.
   
  Jag kan förstå om väder-Per håller sig långt från den diskussionen.

 156. Labbibia … jag har haft ett par meningsväxlingar med väder Pälle på hans Aftonblads-blogg. Han gör inget vederhäftigt intryck alls, och behöver (precis som tallösa andra pro-AGW-bloggar) censurera ganska flitigt …
  Men enligt Gunbo är det alltid dom andra som egentligen är de med ohederliga avsikter … Han kan sniffra fram lögner ur tomma intet! 🙂 (Men missar helt dom egna)

 157. topprunner #155
  Du skriver:
  ”Begreppet NAO gäller väl bara om man lyckas visa vart det blev varmare.”
  Ja det visar ju att du inte brytt dig om att ta reda på vad NAO är.
  Det har inget med temperaturer eller AGW att göra. Det handlar om lufttrycksfördelningen mellan ett ofta förekommande lågtrycksområde i trakterna av Island och ett motsvarande högtrycksområde i trakterna av Azorerna.
  När lufttrycksskillnaden är stor (vilket är vanligast) så driver det nederbördsområden in över Skandinavien från väster. S k positiv NAO.
  När skillnaden blir liten så tar lågtrycken en sydligare bana och vi här uppe får påfyllnad med kalla luftmassor från Ryssland. Och när de på förvintern passerar över ett relativt milt vatten i Östersjön så bildas det massor av snö. S k negativ NAO.
  Men det visste du nog redan. Du hade väl bara nyss glömt det… 😉

 158. Labbibia

  Uffeb
  Ibland är det bra att hänga med i svängarna………

 159. Labbibia #158
  Jo, och jag hoppas att du gjorde det, och kanske lärde dig något nytt.
  Det skulle bli ganska jobbigt att hänga med i väderprognoserna om de alltid skulle föregås av en detaljerad förklaring av bakomliggande faktorer, som gör att det kan bli som det blir om det utvecklar sig som tänkt…

 160. Rosenhane

  Uffe#152
   
  Nu måste jag plocka fram Åsa-Nisse igen.
   
  Inte på grund av ditt inlägg som sådant men resonemangen kring en eventuell global uppvärmning här på TCS tycker jag genom dig och Magnus m fl har kokat ihop till en ”kannstöperiets julafton”.
   
  Ingen(jävel, sorry Börje S, vi skulle ju sluta svära) här kan predestinera jordens temperatur i framtiden med hjälp av datormodelleringar eller statistik bakåt. Det kommer att bli som det blir. Basta.
   
  Havet där jag har sett det har haft samma nivå så länge jag minns men med en variation på + – 75 centimeter ungefär.
   
  Ni som påstår er veta att jorden blir varmare och att havsnivåerna stiger  har lika mycket på fötterna som Arne Imsen. Favorit i repris:
  YouTube – Arne Imsen Jesus kommer

 161. Labbibia

  Rosenhane
  Tack för länken! 😀
  Jag gick (eller rättare sagt gick inte) i samma skola som Imsens dotter….
  Han tog henne ur skolan, helt enkelt! Stackars tjej!

 162. Toprunner

  Uffeb #157:
  Jag har noterat att kall luft kommer från ryssland men jag har inte noterat hur var den varmare luften som ska kylas ner för att massflödet skall bli komplett kommer in.
  Kanske du kan upplysa om det?

 163. Labbibia

  Uffeb # 159
  Nej, men tack ändå.
  Med all respekt, och med risk för att verka tjatig så handlade diskussionen inte om hur NAO fungerar, den handlar om att en del människor (Väder-Pär i det här fallet) är direkt ohederliga när de  antyder att de milda vintrar som varit beror på  Global Warming. I stället för att förklara vad de milda vintrarna faktiskt beror på.
  Eftersom det framför allt, ja faktiskt enbart, är  positiva NAO som gett oss milda vintrar sedan ett tag tillbaka osv…….Det har alltså ingenting med ”Global Uppvärmning” att göra, som alltså Väder-Pär låtit antyda……..snälla, läs inläggen högre upp…..

 164. Topprunner #162
  Norra halvklotet är stort. Jag har inte fördjupat mig i hur luftcirkulationen ser ut men det är ganska självklart att det inte uppstår ett tomrum i Arktis… och när luft flyttas från det kalla norr så fylls det på med luft från varmare trakter. Precis som förra vintern.
  I början av vintern, när det kalla vädret först slog till, så var det plusgrader längst upp i Skandinavien t ex… konstigt va?

 165. Pehr Björnbom

   
  magnus,
   
  Pehr Björnbom
   
  Någon speciell anledning att du nämner du inte det inlägg som Thomas länkar till?
  De känns som om de hänger ihop liksom
   
  Jag hittade det första inlägget av Randi genom att googla på ”james rande klimat”. Sedan tänkte jag inte på att Randi kunnat ha skrivit ett inlägg till.
   

 166. Labbibia

  Uffeb # 164
  Och konstigt nog(?) så kyls den varma luften (och vattnet också för den delen) ner när den hamnar långt norrut? Hmmm….

 167. Rosenhane

  Labbibia#161
   
  Vad blev det av henne månntro?
   
  På tal om sånt,  en historia som utspelade sig i Skövde, förlåt Jonny.
   
  En av bygdens döttrar kom tillbaka efter ett långt liv i missionens tjänst ute i världen.
   
  Detta uppmärksammades stort och det blev hedersbetygelser och föredrag med filmvisning från hennes händelserika liv en afton i folkets hus.
   
  Stadens kulturelit var samlad i en fullsatt sal och efter en och en halv timme med bilder från hela världen med svältande barn i Afrika och annat elände ackompagnerat av den numera åldrade missionärskans insiktsfulla föreläsning avslutades det hela med applådåskor samt kommunstyrelsens ordförande som meddelade auditoriet att nu går det bra att ställa frågor till vår kära föredragshållerska om hennes spännande livsgärning.
   
  Det infann sig en pinsam tystnad och folk började skruva på sig men till slut hörde en röst från en äldre bonde från trakten som satt på en av de bakersta bänkarna:
   
  – Ho hade e halter söster, va ble dä av dänn?

 168. Rosenhane #160
  Du får plocka fram vilka av dina roliga kompisar som helst. 
  Det kan nog underhålla en del.
  Men du kan ju avhålla dig från att försöka berätta vad jag anser om framtida temperaturer och havsnivåer… det riskerar att hamna bland kategorin ”halmgubbar”. Och dom kan du diskutera med på dina villkor hur mycket du vill.
  Du får ju ändå inga svar.
  PS Jag höll på att skriva Åsa-Nisse istället för Rosenhane när jag adresserade kommentaren. Inte för att du verkar vara lika finurlig som den gubben, men för att du nämnde honom… 🙂

 169. Labbibia #166
  Vad menade du med funderingarna du skrev?
  Hade det något att göra med det inlägg du kommenterade?

 170. Gunbo

  Labbibbia #163,
  Vi har haft gäster så jag har inte hunnit besvara kommentarena här på ett tag och är något trött så jag återkommer i morgon, men en liten kommentar till: ””Eftersom det framför allt, ja faktiskt enbart, är  positiva NAO som gett oss milda vintrar sedan ett tag tillbaka osv”
  Vad beror den extremt långa perioden av positiv NAO på?

 171. Pehr Björnbom

   
  Labbibia #150,
   
  Ursäkta att jag inte hänvisat till dina inlägg om samma sak. Det blev lite stressigt för min fru upptäckte att ”Scener ur ett äktenskap” hade börjat på SVT.
   
  Uffeb #152
   
  Nej, man kan inte prediktera NAO mer än omkring tio dagar. Det verkar som den i alla fall kommer att hålla i sig året ut. Personligen hoppas jag på att den fortsätter vintern ut så att jag får fortsätta min skidåkning trots att det blir negativt för koldioxidutsläppen i bland annat Danmark och Storbritannien.
   
  För övrigt så kan man inte jämföra en halv grads uppvärmning av Jordklotet med en halv grad mindre kallt i ett så begränsat område som Sverige (eller Europa och delar av USA).
   
  Precis, det är detta som undergräver argumentet att våra milda vintrar under senaste decenniet skulle kunna bero på den globala uppvärmningen. En mycket troligare förklaring är att de berodde på att NAO var positiv.
   
  Frågan blir då varför vissa meteorologer pratade om de milda vintrarna som orsakade av den globala uppvärmningen men då inte med ett ord nämnde NAO. Nu när vintern är kall understryker man verkligen att detta beror på NAO. Det verkar alltså som att detta om NAO bara omnämns när det kan stödja uppfattningen om en stark AGW. Varför?
   

 172. Labbibia

  Gunbo # 170
  Bra fråga! Fler frågor? 😉

 173. Labbibia

  Uffeb # 169
  Vad tror du?

 174. Pehr Björnbom

   
  Labbibia #163,
   
  Med all respekt, och med risk för att verka tjatig så handlade diskussionen inte om hur NAO fungerar, den handlar om att en del människor (Väder-Pär i det här fallet) är direkt ohederliga när de antyder att de milda vintrar som varit beror på Global Warming. I stället för att förklara vad de milda vintrarna faktiskt beror på.
   
  Det verkar återigen som jag skrivit samma sak som dig i min förra kommentar. Jag hade inte läst detta innan så vi uppfattar alltså detta på samma sätt oberoende av varandra.
   

 175. Labbibia #173
  Jag förstår vad du skriver, men inte varför…
  Men du kanske kommenterade något som du trodde att du hade läst?

 176. Labbibia

  Pehr B # 174
  Det gläder mig att vi ser saken på samma sätt!
  Kan du kanske bistå mig i att pedagogiskt förklara för Uffeb, Gunbo och andra som kanske läser utan att kommentera, vad vi menar? Jag tycks nämligen skalla pannan blodig i mina försök…..

 177. Toprunner

  UffeB #164:
  Ditt djup överglänses enbart över hur grunt det är. Om det nu är så uppenbart att kall luft strömmar över oss när det är NAO borde det väl vara lika uppenbart att det strömmar in varm luft i motsvarande massa nån annanstans… eller hur? Annars blir det snabbt vakuum på nordpolen.
   
  Eftersom inte Thomas behagade svara på en annan fråga så ställer jag den till dig ( jag gillar skratta på lördagar).
   
  Vem använder global medeltemperatur som beslutsunderlag?

 178. Labbibia

  Uffeb # 175
  Nu börjar det likna oljebrottning…..
  Du förstår vad jag skriver, men inte varför?
  OK, ska vi backa bandet lite? Läs mitt # 163 (igen?) och återkom sedan…..

 179. Pehr Björnbom #171
  Du skrev bland annat: 
  ”Det verkar alltså som att detta om NAO bara omnämns när det kan stödja uppfattningen om en stark AGW. Varför?”

  Jag tror att det beror på att det blivit mer intressant att diskutera väder efter att det blev sånt ståhej kring AGW.
  Och jag tror dessutom att NAO varit övervägande positiv i många herrans år, och att negativ NAO är ovanligt under en så lång period.
  Dessutom är det inget stort problem sommartid eftersom det inte leder till några så kallade ”snökanoner” från Östersjön.
  Vilket också är ett nytt ord som dykt upp nu när intresset för kallt väder är så stort.

 180. Gunbo

  Labbibia #172,
  Frågorna får anstå till i morgon. Jag uppsöker nu slafen efter en stressig men givande dag.
  Önskar dig en god natt till följande toner:
   http://www.youtube.com/watch?v=k2W4-0qUdHY&feature=related

 181. Labbibia

  Gunbo # 180
  Tack!
  Jag kontrar med en länk till en kommande svensk stjärna, Melissa Horn, dotter till Maritza Horn, som du säkert känner till? Det är nästan skrämmande, så lika deras röster är……..Skrämmande bra faktiskt!
  Här i duett med Lars Winnerbäck, absolut fantastiskt bra!
  http://www.youtube.com/watch?v=dIR0avJ8vnE

 182. Labbibia

  Gunbo
  Och en god natt önskar jag dig också, naturligtvis! 🙂

 183. Labbibia #178
  Jag kommenterade ditt konstiga inlägg #166
  Inte ditt inlägg #163 där du hänvisade till tidigare inlägg.
  Men när det gäller meteorologernas och medias nya intresse för NAO så vill jag bara hänvisa till mitt inlägg #179.
  Det förklarar min syn på saken. Jag tror inte på att det skett något undanhållande av kunskap förr. Kunskap som nu plockats fram för att försvara kallare vintrar.
  Dessutom tror jag inte att man vet vad som orsakar att NAO blir positiv eller negativ. Däremot har man bra kläm på konsekvenserna.

 184. Labbibia

  Uffeb # 183
  Inte?
  Vad kallar du det här då?
  http://www.youtube.com/watch?v=ANDOcPUlfC0
  Från år 2003 tror jag……

 185. Rosenhane

  Gunbo,
   
  Magiskt!
  Men för balans och sans kontrar jag med:
  YouTube – America! The Beautiful – Willie Nelson, Neil Young

 186. Gunbo

  Toprunner #177,
  ”Om det nu är så uppenbart att kall luft strömmar över oss när det är NAO borde det väl vara lika uppenbart att det strömmar in varm luft i motsvarande massa nån annanstans… eller hur?”
  Ta en titt här så kanske du förstår! De gröna/gula är varm luft medan det blå är kall.
  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you%20November%202010.pdf

 187. Topprunner #177
  Du skrev:
  ”Om det nu är så uppenbart att kall luft strömmar över oss när det är NAO borde det väl vara lika uppenbart att det strömmar in varm luft i motsvarande massa nån annanstans… eller hur?”
  Jo. Annars blir det lufttomt i Arktis. Skrev jag något annat?
  Vem som fattar beslut baserat på en uppmätt global medeltemperatur har jag ingen aning om. Tvivlar på att någon gör det. Vad tror du?

 188. Pehr Björnbom

   
  Labbibia #176,
   
  Kan du kanske bistå mig i att pedagogiskt förklara för Uffeb, Gunbo och andra som kanske läser utan att kommentera, vad vi menar? Jag tycks nämligen skalla pannan blodig i mina försök…..
   
  Jag gissar att du faktiskt har lyckats även om du inte fått erkännande för det …
   
  Uffeb #179,
   
  Jag tror att det beror på att det blivit mer intressant att diskutera väder efter att det blev sånt ståhej kring AGW.
   
  Men de milda vintrarna skapade också ett stort intresse för att diskutera väder, så om det har blivit mer intressant eller inte är inte självklart. När vintrarna var milda passade man, till exempel Pär, på att föra fram AGW-argumentet men utelämnade den förmodligen korrektare förklaringen att de berodde på att NAO var postitiv.
   

 189. Toprunner

  UffeB #187:
  Det var Thomas P. som hävdade att man måste bestämma en global medeltemperatur för att använda som beslutsunderlag.
  Jag förstod aldrig vem som måste ha det och hur denna person/församling tänkte använda värdet.
  För min egen del är det egalt.

 190. Pehr Björnbom #188
  Vi har nog uppfattat ”de milda vintrarna” mycket olika.
  Jag har bott i Idre i drygt tolv år, och jag har ofta retat mig på att väderprognoserna på TV talat om snöbrist i fjällen när Åre haft 30 cm och Idre 200 cm…
  Och när jag var barn hade vi skidlift i Oxelösund. När jag var i tjuguårsåldern fanns det en slalombacke med lift bredvid Essingeleden ner mot sjön Trekanten.
  Därefter var det tunt med snö och milda vintrar i de delarna av Sverige i många, många år. Ungefär 35 – 40 år som jag minns det.
  Så att milda vintrar skulle vara ett nytt fenomen håller jag inte med om. Men jag kan ju ha uppfattat åren som gått på helt fel sätt…
  Därför anser jag att både du och Labbibia har fel som tror att omnämnandet av en negativ NAO sker i avsikt att manipulera oss.
  Att Pär Holmgren, eller andra meteorologer, inte pratat om NAO tidigare tror jag beror på att det finns mängder av faktorer i atmosfären som påverkar vårt väder.
  Men jag vet inte om NAO är mestadels negativ eller mestadels positiv. Och jag vet inte varför det svänger (Och svänger är nog fel ord. Det handlar ju bara om att tryckskillnaden mellan luftmassorna är olika stor). Möjligen kan det ha att göra med hur Rossbycirkulationen böljar, eller hur den globala temperaturen ändras. Eller havstemperatur och strömmar…

 191. Toprunner

  Gunbo #186:
  Det är ju precis det här jag reser ragg över. Du vill förklara situationen i november 2010 med en klimatanalys över hela 1900-talet. Fattar du inte själv hur dålig pedagogik det är?
  Jag frågade var varm luft strömmar in NU.. inte för 50 år sen.

 192. Gunbo

  Labbibia #181,
  Underbart! Och visst är hon sin mors dotter! Borde ha legat i sängen redan men kunde inte låta bli att hänföras!

 193. Pehr Björnbom

   
  Rosenhane #45,
   
  Den bloggande professorn Erik Svensson i Lund har faktiskt fågelskådning som hobby, se under ”Mina andra intressen” på hans blogg:
  http://biologyandpolitics.blogspot.com/
   
  För övrigt tycker jag Erik Svenssons grova påhopp på Peter Stilbs är rätt märkliga. I forskarkarriären liknar ju Erik Svensson och Peter Stilbs varandra, så långt som Erik Svensson nu har hunnit.
   
  Båda har gjort mycket bra forskning i unga år och har därför också blivit professorer vid ovanligt låg ålder. Erik Svensson har nu vid fyrtio års ålder (om jag inte misstagit mig) samlat på sig ett antal publikationer som citeras flitigt i litteraturen precis som Peter Stilbs i motsvarande del av dennes karriär.
   
  Det återstår nu att se om Erik Svensson kan nå samma höjder som Peter Stilbs i fråga om många citeringar i den vetenskapliga litteraturen under flera decennier. Det skiljer ju så där en 25 år mellan dem.
   
  Kanske kommer det att finnas en yngre professor en gång i framtiden när Erik Svensson blivit i Peter Stilbs ålder som kommer att göra samma grova påhopp på Erik Svensson som denne nu gör på Peter Stilbs.
   
  Det skulle inte förvåna mig och det vore ju rätt åt Erik Svensson.
   

 194. Labbibia

  Pehr Björnbom # 193
  Det finns ju ett gammalt angloamerikanskt talesätt för det där….
  ”What goes around comes around”……

 195. Gunbo

  Toprunner,
  ”Jag frågade var varm luft strömmar in NU.. inte för 50 år sen.”
  Va?  Nu förstår jag inte. 

 196. Toprunner

  Gunbo #195:
  Att du inte förstår vad du pratar om .. det är helt klart för mig. Du rabblar ju bara svammel som någon stoppat i ditt huvud.

 197. Gunbo

  Rosenhane #185,
  Jag är inte nationalist utan internationalist som du kanske anat. Världen består av så mycket mer än USA.

 198. Labbibia

  Gunbo # 192
  Om du inte redan har ”Spotify” så rekommenderar jag dig att ladda ner åtminstone gratisversionen. Då kan du lyssna på betydligt fler av Melissas alster. Framförallt låten ”Med ena benet utanför” är en fantastisk ballad av henne…….
  Och totalt sett finns det flera miljoner låtar på Spotify……..Du hittar det mesta som du söker där….

 199. Gunbo … du kanske borde börja på en lite mer lokal nivå, dvs förstå situationen hemmavid någorlunda väl … alltså innan du går ut och kallar dig ’internationalist’

 200. Gunbo

  Labbibia #198,
  Tack för tipset! Ska försöka luska ut vad Spotify är (hinner inte med i utvecklingen som går alltför fort för en gammal 40-talist) och följa dina råd. Men ett är säkert -skön musik blir man aldrig för gammal för!

 201. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #190,
   
  Och när jag var barn hade vi skidlift i Oxelösund. När jag var i tjuguårsåldern fanns det en slalombacke med lift bredvid Essingeleden ner mot sjön Trekanten.
   
  Därefter var det tunt med snö och milda vintrar i de delarna av Sverige i många, många år. Ungefär 35 – 40 år som jag minns det.
   
  Detta verkar stämma rätt bra med NAOs växlingar:
  http://www.cpc.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml
   
  An abrupt transition to recurring positive phases of the NAO then occurred during the 1979/80 winter, with the atmosphere remaining locked into this mode through the 1994/95 winter season. During this 15-year interval, a substantial negative phase of the pattern appeared only twice, in the winters of 1984/85 and 1985/ 86. However, November 1995 – February 1996 (NDJF 95/96) was characterized by a return to the strong negative phase of the NAO. Halpert and Bell (1997; their section 3.3) recently documented the conditions accompanying this transition to the negative phase of the NAO.
   
  NAO har alltså varit i en huvudsakligen positiv fas sedan 1980, undantaget 1995 -1996:
  http://www.cpc.noaa.gov/data/teledoc/nao.timeseries.gif
   
  Men diagrammet visar att den var mer positiv 1988 – 1995 än den varit under 2000-talet. Å andra sidan så verkar vintrarna i många fall då ha haft positiv NAO och det är ju speciellt på vintern som NAO påverkar vädret.
   
  Det är märkligt att längden och styrkan av den nuvarande perioden med negativ NAO bara kan jämföras med 1968 – 1969. Det är något ovanligt som händer alltså.
   
  Det kanske är så att Pär är så uppfylld av sina tankar om klimathotet att han glömmer bort andra viktiga faktorer som påverkar om vintrarna blir milda eller stränga. Det skulle i så fall röra sig om att han åstadkommer en oavsiktlig indoktrinering.
   

 202. Bertel

  Labbibia och Gunbo.
  Lyssna och njut av sväpande toner i nattens tystnad. Hennes röst….!
  http://www.youtube.com/watch?v=ccCnL8hArW8
  och hon gick bort alldeles för tidigt……men hennes röst berör.
  http://www.youtube.com/watch?v=iyYYSSuNmog

 203. Gunbo

  Bertel #202,
  Så kul att du också gillar Eva Cassidy! En gudabenådad sångerska som vi tyvärr aldrig får höra mer av. Men de gudarna älskar…. o s v.

 204. Gunbo

  Shit, jag skulle ju varit i sängen för länge sedan och ännu sitter jag framför datorn – ert fel!

 205. Labbibia

  Bertel # 202
  Tack!
  ”Aint no sunshine” är fantastiskt bra
  Pehr Björnbom
  Du borde blivit diplomat! Kan professorer avsluta sina karriärer så?
  Det kanske är så att Pär är så uppfylld av sina tankar om klimathotet att han glömmer bort andra viktiga faktorer som påverkar om vintrarna blir milda eller stränga. Det skulle i så fall röra sig om att han åstadkommer en oavsiktlig indoktrinering😉

 206. Bertel

  Gunbo # 203
  OT. Hennes musikaliska närvaro(specielt de sista spelningarna, där hon var medveten om sitt öde) och gudabegåvade sensuella röst, tar andan ur en(då är det inte långt till tårar, fast man är en riktig karl,  dvs hård i fejset, men ack så lös i magen).  🙂

 207. Pehr Björnbom

  Labbibia,
  Fast min fru tycker att jag är taktlös … 😉

 208. Labbibia

  Pehr Björnbom
  Det är fruars jobb att leta fel. 🙂
  Inga träd får ju växa till himlen…….

 209. Labbibia

  Bertel # 206
  Uh…
  Jag har helt missat denna gudabenådade sångerska, shame on me!
  Vad hände, varför gick hon bort så tidigt?
  http://www.youtube.com/watch?v=ZGwDYBWEDSc

 210. Labbibia

  Bertel (igen)
  Naturligtvis blev hon inte överkörd av en buss, hon dog (med tanke på vad du skrev) i cancer eller liknande…..

 211. Bertel

  Labbibian # 209
  Hon dog i cancer 2 nov1996 och vid denna inspelning 1966 var hon ”medveten” om sitt öde.
  http://www.youtube.com/watch?v=SMznNlfLXP4&feature=related
  Ps.Hon var extremt blyg och hade svårt att spela framför mycket folk.Ds

 212. Bertel

  # 211 lyckades åter igen peta dit n på slutet.Labbibia skall det stå, men du börjar väl bli immun,sorry. 
  H Bertele  🙂

 213. Rosenhane

  Gunbo # 197
   
  Ska jag tolka det som  att du på grund av att du kallar dig internationalist inte tycker om att lyssna på vacker musik med proamerikansk text; då gillar du inte exempelvis ”Brusse” eller Beach Boys heller?
   
  Kan man skönja lite pk amerikahat så här på söndagsförmiddagen? 😉

 214. Gunbo

  Rosenhane,
  Nej, något hat är det inte fråga om utan mer ett avståndtagande från alla former av nationalism och patriotism. Jag varken hatar eller älskar USA.
  Låten du länkade till ÄR vacker och jag har hört den många gånger tidigare, inte just i den här tappningen.