Stor felkälla upptäckt i klimatmodellerna

ocean_648

I slutet av september publicerades en liten klimatvetenskaplig bomb som starkt bidrar till att underminera hela den anda av katastrofism och akut alarmism som FNs klimatmöten brukar präglas av.

Det är ett fransk-tyskt forskarteam som lyckats identifiera en hittills okänd källa till global avkylning. Redan tidigare visste forskarna att ett organiskt ämne, Isopren, orsakar moln och avkylande aerosoler. Isopren bildas av vissa träd på land och av plankton ute till havs. Men enligt denna nya forskning så kan Isopren även bildas genom en foto-kemisk process orsakad av direkt solljus på havsytan.

Denna icke-organiska process verkar starkt bidra till Isoprenproduktionen globalt; upp till nästan dubbelt så mycket som man tidigare räknat med. Det här, menar klimatforskarna, borde drastiskt förändra de nuvarande klimatprognoserna: Beräkningarna görs med fel ingångsvärden för de avkylande processerna på jorden.

Som en konsekvens av denna upptäckt menar forskarteamet 1) att man kan förklara den ”paus” eller platå som man kunnat iaktta under de senaste 15-18 åren av den globala temperaturen, och 2) att den globala uppvärmningen går mycket långsammare än vad klimatmodellerna påstår.

Men att klimatavtalet i Paris (eller annorstädes) skulle ha påverkats av sådana futtigheter som vetenskap vore väl att hoppas på för mycket.

”Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge.” (Tack Ann LH för citatet)

Jada, jada, jada …

Källor:

https://www.tropos.de/en/current-issues/press-releases/details/surface-of-the-oceans-affects-climate-more-than-thought/

http://www.theregister.co.uk/2015/09/30/massive_global_cooling_factor_discovered_ahead_of_paris_climate_talks/ 

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dw

  Ingemar. Sa inte du till Thomas P häromdagen att ange källa när han kommer med kritik. Vad är din egen källhänvisning?

 2. Peter Stilbs

  Hm… jag tvivlar på att ”subtiliteter” som isoprenpåverkan och (dimetylsulfidpåverkan https://en.wikipedia.org/wiki/CLAW_hypothesis ) verkligen ingår i de flesta ”klimatmodeller”.

  Man förlöjligar ju också påpekanden om vikten av mekanismer av ”Svensmarkstyp”

  Nej – det finns så många tänkbara klimatfaktorer att man blir helt villrådig,

  https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/501.htm

  och rent matematiskt är problemet instabilt ”The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible ”

  (citat från samma IPCC-SPM-sida)

 3. Thomas P

  Det hela är en närmast komisk övertolkning av Ingemar. Påståenden som ” Det här, menar klimatforskarna, borde drastiskt förändra de nuvarande klimatprognoserna” är helt tagna ur luften. Forskarna talar inte om någon global avkylning osv.

  Det handlar snarare om en mindre korrektion, men så länge man inte kan kvantifiera denna isoprenkälla bättre än till ”0.2 to 3.5 megatons per year ” kan man inte ens försöka lägga in den i klimatmodeller. Vad man dock skall ha i åtanke är att kondensationskällor sällan är en bristvara i atmosfären. Finns det tillräckligt med vattenånga för att det skall bildas moln så bildas det moln.

 4. Peter Stilbs

  …”Finns det tillräckligt med vattenånga för att det skall bildas moln så bildas det moln”…

  #3 – nej, det är ju det det inte gör

 5. Thomas P

  Peter #2 ”och rent matematiskt är problemet instabilt ”The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible ” ”

  Uppenbarligen inte helt instabilt eftersom jorden förblivit beboelig under flera miljarder år. Det är detaljförutsägelser av fluktuationer man inte kan göra. Man kan få med fenomen som El Nino i sina klimatmodeller men bara i statistisk mening, man kan inte förutsäga exakt vilka år de kommer inträffa.

  Peter #4 Förnekande är inget argument.

 6. Jan Andersson

  William Edwards Deming var den man som nästan ensam låg bakom det ”japanska undret” när kvaliteten på japanska exportprodukter blev världsledande från och med 1960-talet. Exempel: kameror, optik, elektronik.
  Han absolut främsta insats var att bevisa skillnaden mellan att lösa problem som hade spårbara orsaker (systematiska) och att kasta bort tid på att försöka lösa problem som inte hade spårbara orsaker (slumpmässiga).
  Även om man med stor möda skulle kunna härleda orsakerna bakom en slumpmässigt variationer så är ändå resultatet värdelöst eftersom samma händelsekedja sannolikt aldrig skulle upprepas. Motsatt så finns det bakom systematiska variationer (systemfel) förhållanden som går att förstå och ändra på och som sedan inte längre orsakar några problem.

  Av detta följer det fantastiskt enkla, logiska och förnuftiga:
  ”Om det inte är nödvändigt att ändra så är det nödvändigt att INTE ändra.”
  Varför? Jo, man kastar bort resurser (tid, pengar, entusiasm) som kan och måste användas till det meningsfulla förbättringsarbetet.

  I alla de klimatmodeller som för stora pengar har tagits fram så har man jagat slumpmässiga variationer. Därför är också resultaten totalt missvisande och felaktigt.

  Dr. Deming vrider sig i graven.
  Hur kan man få hålla på med detta? Svaret kanske ligger i västvärldens och inte minst USA:s cowboykultur där varje man sköter sig själv och osäkrar bössan om grannarna kommer för nära. Att Deming lyckades påverka japanska företagsledare men inte amerikanska har sin rot i denna ”loner-kultur”. Att amerikansk bilindustri gick ner på knä beror i huvudsak på att det hade varit omöjligt för företagsledningarna att introducera detta tänkande i de gamla traditionella bilfabrikerna med sina starka fackföreningar. De japanska biltillverkare som byggt fabriker i USA gick det aldrig dåligt för eftersom de var mycket noga med att INTE bygga sina nya anläggningar på en ort där det fanns en fackförening.

  Det är för många av oss med en viss insikt i teknik och utvecklingsarbete oändligt svårt att förstå hur alla klimatalarmister kan få hålla på med sin meningslösa men absolut inte menlösa skräckpropaganda.

  Jag tycker verkligt synd om alla ambitiösa ungdomar som gör sina livsval baserat på helt felaktiga premisser.

  Det är också synd om alla oss andra som måste betala för alla meningslösa åtgärder för att ”rädda klimatet” istället för att satsa våra resurser (tid, pengar, entusiasm) på vettiga projekt som det finns oändligt många av.

  Många klarsynta sätter sin förhoppning till att de närmaste tjugo årens forskning kommer att bringa klarhet och få tyst på klimatalarmisterna. Det behövs inte, vi vet redan nu att klimatet är stabilt. Ny forskning kommer bara att fortsätta att jaga slumpmässiga variationer till ingen nytta.

  Högaktningsfullt
  /Jan Andersson
  Hammarö

 7. Ingemar Nordin

  Thomas P #3,

  Om jag förstått saken rätt så handlar det inte bara om moln utan om vad det är för sorts aerosoler som bildas. En del aerosoler är värmande, andra avkylande. De här är avkylande. Och vi vet ju ganska säkert att kraftiga vulkanutbrott kan sänka temperaturen rejält. Så det är väl viktigt att ha klart för sig hur mycket aerosoler av det slaget som bildas. Tidigare beräkningar har uppenbarligen underskattat mängden, vilket får konsekvenser för bl.a. klimatprognoserna.

 8. tty

  Det rör sig egentligen om två artiklar. De finns här:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4652275/

  http://www.nature.com/articles/srep12741

  Ett intressant upplägg. Själva grundforskningen som bekriver tekniken för mätningarna publicerades i Nature Scentific Reports, men där finns knappt ens en antydan om isoprenproduktion. Kanske för känsligt för Nature?

  ”Finns det tillräckligt med vattenånga för att det skall bildas moln så bildas det moln.”

  Nej ThomasP, du vet mycket väl att det inte är så. I synnerhet över oceanerna.

 9. Peter Stilbs

  #5 – Du vet bättre – det är ju just vad kondensationkärnorna åstadkommer: kondensera övermättad vattenånga

  Käfta inte emot nu – det blir bara tröttsamt

 10. Ann L-h

  Insikter och åsikter snurrar runt och mycket kräver tid att sätta sig, men ändå.
  Stort tack Saudi Arabien som såg till att ”förnybart” ströks i texten!
  Hur är det? Ligger vägen nu öppen för samtliga länder att fritt besluta om sitt lands väl och ve? Hur ickebindande är avtalet? Ligger det ändå en liten dj-l och väntar i detaljerna eller? Till Jonovas inlägg om Paristexten finns en kommentar #40 som vore intressant att fördjupa sig i. Någon?
  Hur som helst måste ”… the best available scientific knowledge …” poängteras och naturligtvis förbli ledstjärnan framöver.
  Så till alla de fonder som ”de fattiga i de rika länderna” ska skrapa ihop till ”de rika i de fattiga länderna”. Kan utgöra medlet att nå ”The Great Transformation”? Årets ekonomipristagare A. Deaton, bland många andra hävdar, att u-hjälp skadar mer än de hjälper, åtminstone från de fattigas perspektiv. Den snarare hindrar utveckling! Det borde innebära att den globala transfereringen ska skrotas samtidigt med ”klimatvetenskapen i politikens/FNs tjänst”.
  De båda kärnpunkterna slocknade samtidigt med sin upphovsman och även denna ”kris” såg sitt slut. Eller Hur?
  Sedan kan Rockström med emfas hävda att det är mer effektivt med moraliskt tvång än bindande avtal.

 11. LBt

  Vi påverkar klimatet, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Svårare än så är det inte. Skall vi göra något åt det eller ej? Vi som kan men som inte kommer att drabbas.

  Jordens länder har under FN:s ledning gjort sitt val. Det är en bra början, mycket bra.

 12. Thomas P

  Ingemar #7 ”Om jag förstått saken rätt så handlar det inte bara om moln utan om vad det är för sorts aerosoler som bildas. En del aerosoler är värmande, andra avkylande. De här är avkylande. ”

  Har du någon källa för detta eller är det precis som i ditt inledande inlägg bara rena gissningar från din sida?

  Peter #9 Du argumenteras som om det helt skulle saknas kondensationskärnor vilket det normalt inte gör. Om du har, säg, en stigande luftmassa som därmed kyls av tills den når kondensationspunkten så kommer det att bildas moln. Är det ont om kondensationskärnor kanske den hinner stiga aningen högre och kylas aningen mer innan det kondenserar. Det som kan påverkas är antalet och storleken av dropparna vilket påverkar molnets livslängd och optiska egenskaper, men då på ett mer komplicerat sätt.

  Och visst är det tröttsamt med debatt. Tänk så mycket enklare det vore om Ingemar Nordin fick sprida sina myter i fred utan att någon käftade emot och påpekade att han inte vet vad han talar om.

 13. Pelle

  Hur är det möjligt att så många högt utbildade människor fattar beslut om klimatet utan att den ursprungliga kärnfrågan diskuteras: orsakar människans utsläpp av koldioxid en uppvärmning av jordens medeltemperatur?
  Det enda avtalet tycks handla om är hur utsläppen skall kunna minskas och framför allt vem som skall betala.
  Vad händer om medeltemperaturen fortsätter att vara konstant eller tom minska fram till 2020, när avtalet skall träda i kraft? Kan vi då lägga detta avtal till handlingarna?

 14. Kenneth Mikaelsson

  Pelle du måste väl vid detta laget inse att hög utbildning inte per automatik betyder vettiga människor … se bara TP…

 15. Thomas P

  Pelle #13 ”Vad händer om medeltemperaturen fortsätter att vara konstant ”
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp
  Konstant?

 16. Kenneth Mikaelsson

  Se bara han kom med ett exempel pronto!!!

 17. Bim

  Jan Andersson #6

  Mycket bra!
  Eftersom jag jobbat mycket med teknik, där det mesta bygger på logiskt tänkande så känns det skönt att läsa din kommentar angående Edward Demings klarsynta tänkande.
  Jag tänker också som du, hur kan detta vansinne få hålla på.
  Varför samlas en hel världs ledare, till en kostnad av någon miljard, för att besluta om en halv grads sänkning av jordens medeltemperatur i en osäker framtid. Speciellt när det verkar sköta dig själv under de senaste tjugo åren. Varför i så fall inte lika gärna bestämma att medeltemperaturen från och med nu skall sänkas en grad, så är vi ju på ruta ett? Då kan man ju skippa vidare lustresor för klimathotargänget.
  Att hela klimatspektaklet är ett politiskt maktspel är ju övertydligt. Det sägs ju dessutom rent ut, om man lyssnar på de värsta alarmisterna. Likheten med förskingraren i Livets Ord är slående.

 18. Björn

  Kenneth Mikaelsson [14]; Ja, som hög utbildning inom den verklighetsfrånvända genusvetenskapen.

 19. Lars Cornell

  Hur är det med Dr David Evans Australien? Han hade ju för några månader sedan också hittat ett systemfel i IPCCs klimatmodeller som kraftigt överdriver koldioxidens betydelse.
  Det blev visst knäpp tyst om det.

 20. Daniel Wiklund

  Du Thomas P ser ju till (otaliga ggr) att Ingemar N inte får sprida sina ”myter” i fred. Där är du klockren. Och till skillnad från Ingemar N så tycker du ju om att man käftar emot dig och talar om att du inte vet vad du talar om. Du har vissa likheter med Romson.

 21. Thomas har rätt, temperaturen är inte konstant, har aldrig varit:

  http://woodfortrees.org/plot/rss/from:1997

  Frågan borde ställts annorlunda:

  Vad händer om man 2020 fortfarande inte har fått någon signifikant ökning av temperaturen sedan Mann försökte med sina hockeyklubbor (eller sedan Gore försökte skrämmas med sin ’bekväma osanning’)?

  Dvs om man om fem år fortfarande inte kunnat extrahera någon mänsklig (CO2-) signal ur temperaturen, som duger för att förkasta nollhypotesen?

  (Att dagens klimatmodeller då kommer att ha kastats på historiens sophög är jag helt säker på, det menar jag att man redan kan göra idag. Men tyvärr befarar jag att sekten kommer att fortsätta att justera, och hävda att nu minsann, nu har vi tillräckligt med kunskap för att kunna profetia om den kommande katastrofen. Ungefär på samma sätt som klimathotsanhängarna gör idag, har gjort sedan många år, och som alla domedagsprofeter alltid håller på)

 22. Kenneth Mikaelsson

  Björn Den spelar nog inte så stor roll vilken inriktning utbildningen idag tar.. Det finns ytterst få renässans män idag… mest indoktrinerade byfons.. Kolla in på tex KTH och se vilken skit de släpper ut på gatorna…

 23. Claudius

  När nu ”klimatkonferensen” i Paris, COP21, har resulterat i en text som de deltagande ländernas representanter har enats om (åtminstone är detta vad media meddelar) så undrar jag alltjämt:
  Vem, eller vad, orsakade de mycket stora temperatursvängningar på Jorden, som ledde till ett antal istider med mellanliggande varma, bördiga perioder långt bak i tiden? Den geologiska vetenskapen har med total säkerhet konstaterat dessa temperatursvängningar, eller ska vi kalla dem för klimatvariationer.

  Alltså, vem eller vad? Kan det vara isopren? Var det Hefaistos, dvs vulkanisk aktivitet? Eller rentav variationer i den kosmiska strålningen, som föreslagits av Henrik Svensmark? Neutriner?

  Eller någon annan, ännu inte klarlagd faktor?

 24. Ingemar Nordin

  Thomas P #12,

  ”Har du någon källa för detta eller är det precis som i ditt inledande inlägg bara rena gissningar från din sida? ”

  Rena gissningar? Bäste Thomas P, du har precis de referenser som mitt inlägg bygger på i själva inlägget. Jag gör inga gissningar utan jag refererar. Syftet är då att starta en debattråd om detta nyupptäckta sätt som det bildas aerosoler över hav (där det normalt sett är färre aerosoler i luften än över land). Detta påverkar, precis som sägs i referenserna, beräkningarna för aerosoler. Du kanske också är medveten om att just aerosoler tillhör de osäkra faktorer i IPCCs beräkningar för hur klimatet påverkas. Detta har påpekats av många, bl.a. av Judith Curry som forskat på detta.

  Men om du känner sig osäker om ämnet så kan du kanske börja med att läsa det här:

  ”Volcanic eruptions release large amounts of sulphuric acid, hydrogen sulphide and hydrochloric acid into the atmosphere. These gases represent aerosols and eventually return to earth as acid rain, having a number of adverse effects on the environment and human life.[51]
  Aerosols interact with the Earth’s energy budget in two ways, directly and indirectly.
  E.g., a direct effect is that aerosols scatter sunlight directly back into space. This can lead to a significant decrease in the temperature, being an additional element to the greenhouse effect and therefore contributing to the global climate change.[52]The indirect effects refer to the aerosols interfering with formations that interact directly with radiation. For example, they are able to modify the size of the cloud particles in the lower atmosphere, thereby changing the way clouds reflect and absorb light and therefore modifying the Earth’s energy budget.[51]When aerosols absorb pollutants, it facilitates the deposition of pollutants to the surface of the earth as well as to bodies of water.[52] This has the potential to be damaging to both the environment and human health.
  Aerosol particles with an effective diameter smaller than 10 μm can enter the bronchi, while the ones with an effective diameter smaller than 2.5 μm can enter as far as the gas exchange region in the lungs,[53] which can be hazardous to human health.”

  från wikipedias artikel: https://en.wikipedia.org/wiki/Aerosol

 25. Lars Jonsson

  Thomas P #15
  ”Vad händer om medeltemperaturen fortsätter att vara konstant ”
  http://woodfortrees.org/plot/rss

  man kan välja att tro på data som justerats för att passa modellerna eller data från satellitmätningar av den nedre troposfären.

 26. Sevärt:

  Karl Popper:
  Science as Falsification
  https://www.youtube.com/watch?v=huKY5DzrcLI
  http://www.stephenjaygould.org/ctrl/popper_falsification.html

  http://blueshift.nu/media/church-of-climatology.jpg

 27. Lasse

  Ingmar-detta är en nyhet för mig.
  Isopren har jag aldrig hör talas om men när det finns NOx : ” Formation of tropospheric ozone is only possible in presence of high levels of NOx, which comes almost exclusively from industrial activities”
  så går mina tankar till Solar brightening som pågått sen 80 talet tack vare clean air act-där NOx är en av de bortplockade föroreningarna.
  http://www3.epa.gov/airtrends/nitrogen.html

  Kan NOx vara relevant i sammanhanget? I så fall är det väl Volkswagen som kan rädda klimatet 😉

 28. #19 Lars C

  Nja, han har lagt ut sina teorier för allmän beskådan, nu ca 20 olika poster som behandlar olika delar/aspekter av frågan.

  Han är uppenbarligen övertygad om att han är ngt på spåren. Han försöker också få sin nya ’enkla klimatmodell’ publicerad. Och hur lång tid sådant kan ta vet vi ju. Vi vet även om hur starka krafter som kommer att göra allt de kan för att förhindra att en annan förklaringsmodell bara får läggas fram för att kunna ses och särskådas av andra … Du vet den politiska sekten, som tror att ’konsensus’ är det starkaste vetenskapliga argumentet(*) som finns, och som tror att ’vetenskap’ är att försöka skapa och sedan upprätthålla en sådan.

  Men jag tror inte att han hade hittat ett systemfel som starkt överdriver CO2:s betydelse, snarare ett som visar att förståelsen av klimatamodellerna är allt för förenklat, där CO2 skulle kunna ha exakt samma ’forcing’ som tex ökad energitillförsel till systemet från solstrålning. Ngt jag alltid betraktat som en extrem svaghet hos allt prat om ’forcings’, så svagt att jag skulle vilja hävda att det är ovetenskapligt (om man håller sig till naturvetenskap).

  (*) Nej, jag varken skämtar eller raljerar

 29. Kenneth Mikaelsson

  Förstår mig inte på folk som ser sjuttiotalet som det mest flippade och flummiga när det gäller utbildning….
  det var ju inget mot idag.. (se saken i ett genus perspektiv)… (miljöpåverkan).. fattas bara lite majja.. och sjung we shall overcome med Friggebo

 30. Guy

  Det som stör mej mest med avtalet är kostnaden. Nån skall skrapa ihop 100 miljarder (obs. miljarder) dollar per år!
  Politiker och många med dem är slarviga med pengar. Miljoner och mijarder blandas ihop hur som helst. Man får en bild av dom inte har en susnig vad en miljard verkligen är.

 31. Pelle

  #15
  Förnekar Thomas P att medeltemperaturen varit i stort sett konstant under de sista 18 – 19 åren?

 32. PT

  Parisavtaler är århundradets största bondfångeri!!! Man kan bara hoppas att det inom de fem år som återstår innan det skall träda i kraft kommer media som vågar gå ut med fakta om klimathotet, så att en vettig vetenskaplig debatt kan komma igång.

 33. Thomas P

  Ingemar #24 ” Bäste Thomas P, du har precis de referenser som mitt inlägg bygger på i själva inlägget.”

  Problemet är ju bara att det du påstår inte stöds av dessa källor, ens om man nu skulle anse att en datorblogg är bästa stället att lära sig något om klimatet. Kan du mer specifikt visa vad som fick dig att skriva:
  ” Det här, menar klimatforskarna, borde drastiskt förändra de nuvarande klimatprognoserna”
  Eller ditt tal om att detta skulle röra sig om så mycket aerosoler att de i sig kan bidra till en avkylning snarare än att bara påverka molnbildning.

  Som överkurs kan man fundera på exakt hur klimatmodeller hanterar molnbildning över hav, om de har som ingångsdata uppmätta värden på mängden aerosoler, att man räknat baklänges utifrån mätningar från de moln man observerar eller om man går hela vägen från teoretiska beräkningar från kemikalier som bildar aerosoler till aerosolmängd och därifrån molnbildning. Endast i det sista fallet påverkas resultaten, och då för mig inte uppenbart åt vilket håll.

  Ditt citat från wikipedia om vad aerosoler är och hur de kan påverka klimatet är kanske upplysande för en del här, men det tillför annars inget till den specifika debatten om den här artikeln eller stödjer dina påståenden.

 34. Thomas P

  Pelle #31 ”Förnekar Thomas P att medeltemperaturen varit i stort sett konstant under de sista 18 – 19 åren?”

  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1980/plot/hadcrut4gl/from:1980/plot/hadcrut4tr/from:1980/plot/rss/from:1980

  Jonas hänvisar självklart till den avvikande serien som kommer från satellitdata som bara på ett mycket indirekt sätt kan mäta temperatur. Så får vi också de vanliga konspirationsteorierna om hur markdata avsiktligt manipuleras. Varför kan ni inte tro på Lennart Bengtsson som annars framhålls som stjärna på just denna punkt, att det inte finns något fuffens med dessa?

  Lars #19 Sådana där figurer kommer och går. Evans spekulationer kommer snart vara bortglömda, men oroa dig inte, det kommer fler grundlösa teorier från andra håll så att de som inte vill acceptera AGW skall ha något att peka på.

 35. Ingemar Nordin

  Thomas P #33,

  Du ifrågasatte om dessa aerosoler kunde påverka energibudgeten utan att det nödvändigtvis handlar om moln som reflekterar. Jag gav dig en länk från Wikipedia som bekräftar det jag sa. Dessutom citerade jag det relevanta avsnittet i min kommentar. Här kommer det centrala en gång till:

  Aerosols interact with the Earth’s energy budget in two ways, directly and indirectly.
  E.g., a direct effect is that aerosols scatter sunlight directly back into space.

  Jag vet inte varför jag ens slösar tid på dig.

 36. Nej Thomas, återigen har du fel. Och du försöker dessutom byta ämne, komma bort från frågan (som borde varit):

  Vad händer om man 2020 fortfarande inte har fått någon signifikant ökning av temperaturen sedan [då över decennier]?

  Båda satellitmätningsserierna följer varandra väldigt väl. Och de mäter en klart större volym av troposfären (ytmätningarna mäter ju egentligen bara en yta, knappast en riktig volym)

  Varför försöker du ständigt insinuera att det skulle vara ngt fuffens med satellitdata? Lennart B, som du ju säger anser att de är helt adekvata ..

  Noterar dessutom att du nu tror dig vara clairvoyant och sierska när du både kan se in i framtiden och avgöra saker som du inte ens vet vad de är. Men det är OK, det bildar i varje fall ett konsistent mönster. Som dessutom går igen hos i stort sett alla klimathotsförhoppningsfulla …

 37. [då över två defennier]

 38. Björn

  Vissa delar av polområdena är så rena att andedräkten inte syns, vilket visar att det där inte finns någonting att kondensera på. Vi får nog inse att aerosolerna, vilka kan vara stora och små, är nödvändiga för molnbildningen och därmed slutandet av det hydrologiska systemet. Sedan kan man fråga sig hur samspelet mellan kosmisk strålning och aerosolerna ser ut?

 39. Bengt Abelsson

  #34
  Thomas kan kanske lita på IPCC AR5:
  ”Since 1998 the trend in GMST has been small (see Section 2.4.3, Box 9.2).”

 40. Olle R

  #36 Som de flesta ideologiskt motiverade klimatreaktionärer körsbärsplockar Jonas N förstås två satellitserier, som har så stora inneboende osäkerheter att en av skaparna, Carl Mears, sagt att de inte är att lita på ( vad gäller långsiktiga trender, min anmärkning).

  Dessa två opålitliga index har dock inte monopol på den fria troposfärstemperaturen. Det finns alternativ som stämmer väl med trenderna i yttemperatur-indexen de senaste två decennierna
  https://drive.google.com/file/d/0B_dL1shkWewaYUdhcjdFOFJ3ZTA/view?usp=docslist_api

 41. Bengt Abelsson

  # 40
  Jag noterar att du placerar IPCC i detta fack: ” ideologiskt motiverade klimatreaktionärer”.

 42. Pelle

  #34 Thomas P
  Varför tro. Är inte dessa temperaturer i realiteten uppmätta värden – både markdata och satellitvärden? Om nu några data har manipulerats så går väl detta inte att förneka, eller?
  Oavsett orsaken till att värdena ändrats blir resultaten gissningar, vilka inte kan ersätta verkligheten utan att diverse spekulationer kommer till uttryck.
  Eftersom allt är mätbart har jag svårt att förstå varför oenighet kan uppstå!

 43. Thomas P

  Ingemar #35 OK, så det var fria spekulationer från dig baserat bara på aerosoler i allmänhet utan att du på något sätt funderat över om kvantiteten här var tillräcklig för att ha någon praktisk betydelse. Som väntat ignorerar du sen mina andra frågor. Jag håller helt med om att det är tveksamt om det är värt att lägga ned tid på att diskutera med dig, men eftersom det finns folk som läser denna blogg som tror på vad du skriver kan det vara värt med lite verklighetskontakt ibland även om du inte tar till dig.

  Jonas #36 ”Båda satellitmätningsserierna följer varandra väldigt väl. ”

  Bara om du använder den senaste opublicerade testversionen av UAH, deras senaste publicerade version har trend snarlik den från markdata. Det är konstigt det här hur det på denna blogg gnälls över GISS som redovisar både data och algoritmer för att inte vara tillräckligt öppna medan UAH som inte redovisat någonting står över all kritik.

  ” Och de mäter en klart större volym av troposfären”

  De mäter rentav ända upp i stratosfären som vi vet kyls av…

 44. Bengt Abelsson

  # 43
  Och IPCC är ingenting att lita på, eller?

 45. Olav Gjelten

  Det ät KLIMATBLUFFEN som är MÄNNINKOSKAPT, inte KLIMATET.

 46. Lars Cornell

  Pelle #42. Om du avläser en termometer som sitter i köket under ett fönster, en annan ovanför ett element, en tredje på en yttervägg, en fjärde vid spisen, vilken temperatur är det då i källaren om tre år?

 47. TP, du undviker fortfarande att hantera frågan …

  Jonas #36 ”Båda satellitmätningsserierna följer varandra väldigt väl. ”

  Bara om du använder den senaste opublicerade testversionen av UAH,

  Stallitmätningarna har följt varandra väl hela tiden, och där har RSS varit den som legat lägre. Det gör den fortfarande, även efter att UHA kommit med en ny (än så länge beta-) version.

  Att jämföra effekten av justeringar i markstationsdata, speciellt GISS som du försökte med, ser ju ut som rena skämtet i sammanhanget. Inte undra på att det var just den du ville dra fram …

  Snart kommer du väl att hävda att NOAA med Karl et al:s justering av ARGO mätningarna är den bästa ’mät-’serien.

  Men som sagt, du undviker frågan, vilket nog var själva syftet med din #15 …

 48. Tillägg:

  De mäter rentav ända upp i stratosfären som vi vet kyls av…

  Nej, det gör den faktiskt inte. Däremot går det att hävda att där finns ett ’läckage’ även från viss strålning som kommer från stratosfären

  På samma sätt som de (i sammanhanget extremt) glesa markstationerna många ggr har ett ’läckage’ från närliggande stadsbebyggelse och annan markanvändning. Ngt som dessutom ganska ofta används för att ’läcka’ sådan kontamination vidare över stora avständ för att ’justera’ eller tom ’estimera’ andra stationer.

  Man kan också säga att modellsimuleringar (som vi vet är alldeles för varma) tillåts ’läcka’ in i RSS-datat som du numera konsekvent behöver låtsas inte finns/skall gälla …

 49. Lasse

  #34 Thomas P
  RSS visar fel?
  http://www.remss.com/research/climate
  Det ligger en del arbete bakom RSS värden inkl kalibreringar in situ.
  Men varför lita på dessa värden när andra källor ständigt görs än bättre. Nu så bra att de döljer 1930 års värmeperiod:
  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/12/13/cru-temperature-record-is-complete-garbage/

 50. Pelle

  #46
  Vad menar Du? Din kommentar behandlar inte sakfrågan. Är tidigare avlästa temperaturer ändrade eller inte? Svaret kan bara vara ett, som är omöjligt att missförstå. Varför det har gjorts kan tydligen diskuteras i den här bloggen, men oavsett orsak blir resultaten troende och inte fakta.

 51. Ingvar i Las Palmas

  Kerry pratat bredvid mun??
  http://www.wnd.com/2015/12/climate-criminal-blows-whistle-its-just-about-the-money/

 52. Thomas P

  Bengt #39 När skrevs IPCC:s rapport? Vilken period handlar ditt citat om? Är du medvetne om skillnaden mellan ”small” och ”ingen”?

  Jonas försöker i #47 än en gång blanda bort korten. UAH:s publicerade version ligger betydligt närmare markdata än RSS.

  Jo, satellitserierna mäter upp i stratosfären. Man försöker efter bästa förmåga få bort detta genom att subtrahera olika kanaler/vinklar, men hur väl det fungerar är en mer osäker historia. PÅ senare tid divergerar UAH och RSS från både mark- och ballongdata.

 53. Lars Cornell

  Pelle #50. En ledande tillverkare av temperaturmätare, som faktiskt är svensk, skriver helt seriöst.
  ”Om du vill veta den exakta temperaturen får du bara mäta en gång”.

  Sedan behövs det litet fantasi och humor, varvid humor är en form av intelligens, att tolka ordens innebörd.

 54. Bengt Abelsson

  # 52 Thomas P
  Citatet kommer från:
  IPCC AR5 WG1
  10.3.1.1.1 Observations of surface temperature change

  ”Pelle #31 ”Förnekar Thomas P att medeltemperaturen varit i stort sett konstant under de sista 18 – 19 åren?””

  Skillnaden mellan ” i stort sett konstant” och ”small” – är det din invändning? Ordet ”ingen” har jag inte använt eller implicerat.

  För att få perspektiv, IPCC säger om tidigare period: GMST warmed strongly over the period 1900–1940,

 55. Thomas,

  Jag behöver aldrig försöka blanda bort några kort. Det är ditt gebit, och numer nästan det enda ..

  RSS är ’publicerad’ och således ’bättre’ än ’opublicerade’ UHA. Om man skall gå på din ’logik’.

  Och oavsett hur mycket du ormar ch krumbuktar så använder satellitdata en och samma metodik, och samplar ofattbart mycket mer, och mer konsekvent än dina markdata.

  Och ja, markdata justeras också, och det görs ständigt, och både vad gäller ’avläsa’ temperaturer, och sedan hur dessa ’homogeniseras’ och sammanställs för att sägas ’representera’ större ytor, och till slut hela jorden.

  Och fortfarande: Ditt småaktiga gnäll, och envisandes med just GISS undviker forfarande alla relevanta frågor. Det är precis som om det enda du fortf försöker kämpa för är hur ’berättelsen’ ser ut inför okunniga ..

 56. Pelle

  #53
  Hoppas på överseende med min brist på fantasi, humor och intelligens.
  Jag förstår fortfarande inte vad Dina kommentarer har med sakfrågan att göra och jag tycker faktiskt att de är helt fria från humor. Åter till frågan:
  Om det är så att man ändrat tidigare uppmätta temperaturvärden måste det betraktas som bedrägeri. Är det sant eller inte? Försöker skriva klartext.

 57. Lars Cornell

  #56 Om ändringarna avser att rätta ett mätfel då är det inte bedrägeri.
  Om ändringarna gjorts dolt då är det ohederligt.
  Om ändringarna gjorts med tex politiska syften då är det bedrägeri.
  …… var det klartext nog?

 58. Thomas P

  Bengt #54 Min poäng var alltså att IPCC:s rapport har några år på nacken och därför inte talar om trenden fram till nu. Dessutom vet jag inte varför de tyckte det var lämpligt att dra en trend från ett kraftigt El Nino-år som 1998. Det ger inget representativt värde. Varför skall du citera en mening från IPCC istället för att titta på data själv? Brukar du ha sådant totalt förtroende för IPCC eller är det bara när du hittar en mening som passar du hänvisar till dem?

  Jonas #55 ”RSS är ‘publicerad’ och således ‘bättre’ än ‘opublicerade’ UHA. ”

  UAH:s gamla version är publicerad den med. Inte för att det är detsamma som att den är korrekt, men det innebär i alla fall att folk haft möjlighet att undersöka möjliga brister, och sådana har det hittats åtskilliga genom åren.

  ”Och oavsett hur mycket du ormar ch krumbuktar så använder satellitdata en och samma metodik, och samplar ofattbart mycket mer, och mer konsekvent än dina markdata. ”

  Aha, så det är mängden mätdata som imponerar på dig. Tycker du verkligen det är seriöst? Och vad hjälper det om man använder samma metodik om det nu skulle vara så att den inte fungerar tillräckligt bra? Strunt i kalibreringsfel när man byter satellit eller rentav mätinstrument som mäter andra frekvenser. Strunt det komplexa med att försöka få mikrovågsdata som mäts från hela atmosfären till att ge temperatur i ett tunt skikt av detta osv. När Spencer&Christy började med det här var de noga med att tala om ”brightness temperature” för att markera att det inte var detsamma som temperatur uppmätt direkt atmosfären.

  ”Ditt småaktiga gnäll, och envisandes med just GISS undviker forfarande alla relevanta frågor. ”

  Jag hade i figuren jag länkade till med GISS, HADCRUT4 och UAH. Kommer du inte ihåg förra gången du klagade på att jag inte tog med UAH i ett inlägg där jag precis hänvisat till UAH så att du måste göra om samma tabbe en gång till?

 59. sibbe

  Om det här är plan A, vad är då plan B?

  Det viktigaste, en bindande minskning i antal (ton) CO2 – utsläpp i samband med en tidtabell blev borta: det talas om balans mellan antropogena (av människan orsakade) utsläpp och utsläppssänkor under den andra halvan av seklet”. Och man vill att de fossila bränslena ska fasas ut. Varenda av de 190 staterna får således släppa ut så mycket CO2 som de vill – Men bör mäta och rapportera sina utsläpp.
  De fattiga länderna skall få finansiering av klimatsmarta energiformer – vind och solkraft – (och förhoppningsvis vattenkraft) av biståndspengarna (och köpa dessa ineffektiva energikraftverk av dom som finansierar dem…)
  Det för de små östaterna och fattigaste u-länderna viktiga kapitlet om skador och förluster finns med, men det förpliktar till intet, vilket var avgörande för USA. Nu heter det att skadorna inte utgör en grund ”för någon som helst skadeståndsskyldighet eller kompensation”.
  De länder som inte ville att 1,5 grader skulle nämnas i avtalet hänvisar till att det inte finns färska vetenskapliga utredningar som säger exakt vad det skulle förutsätta. Därför ombeds FN:s klimatpanel IPCC ta fram en analys på det till 2018.
  Nu bygger man avtal på ländernas egna löften, nerifrån och upp, utan att kräva att allt ska vara juridiskt bindande. Så gör man internationell politik 2015.
  Mycket väsen för lite ull, sa bonden som klippte grisen.
  Och sockerbiten är att var och en av de 190 staterna får hoppa av redan inom 3 år – om de alls ratificerar fördraget.
  – Säkert får vi det varmare, så småningom, det är vanligt i mellanistider som den innevarande.
  Kanske så varmt som för 125 000 år sedan i den senaste mellanistiden, när eken trivdes i Uleåborgstrakten och krokodil och flodhäst fanns i Rhen och Themse. Helt utan antropologiskt hjälp.
  Och detta är väl det som de flesta politiker på mötet var medveten om: (citat:)
  ”klimathotet vilar på en mycket svag vetenskaplig grund. Orsakskorrelationen mellan halten koldioxid i atmosfären och en global uppvärmning är synnerligen skakig och det är lätt att hitta motexempel både från nutid och från jordens historiska klimat. Man kan peka en strålfysikalisk grund för att det borde finnas något samband, men komplexiteten i klimatsystemet gör det osäkert hur stor, och hur tydlig, detta samband i verkligheten är.”
  Egentligen måste man säga: Parisavtalet var ju ett mycket bättre avtal än vad vi klimathot-förnekare skulle ha åstadkommit! För här är vår plan B:
  Ingen gräns för hur mycket CO2 man får blåsa i luften. Och ingen tidsfrist när man måste sluta upp med att blåsa CO2 i luften. Och hoppa av avtalet när det inte passar längre.
  Och så får vi omdirigera U-hjälpen till klimatvänliga kärnkraftverk: Bra!
  Utsläppsänkor: nya säkrare kärnkraftverk, mera energiskog istället för urskog. Fossila bränslen skall fasas ut: effektivare förbränning i filter-renade kolkraftverk, förgasning av kol (för att man inte kan fortsätta att ha kolkraftverk nära Megastäderna i Afrika och Asien). För de 7 miljarder bilar 2030: mindre bensin/dieselförbrukning och effektivare rensning av partiklar. Så länge det finns en gnutta olja, gas och kol i marken, kommer vi att utnyttja den resursen. Sen tar vi till gengasen…

 60. Ingemar Nordin

  Sibbe #59,

  fel tråd uppenbarligen 🙂

 61. Sven Hanssen

  Citat från Richard Feynman:

  “the key to science.” From your hypothesis you infer a prediction, and then you compare that with observation. If the observation contradicts the prediction, the hypothesis is wrong.

 62. sibbe

  Ju, jag märkte det. Sorry

 63. Pelle

  #57
  Om jag förstått Dig rätt har man alltså ändrat temperaturerna. Orsaken skulle vara mätfel gjorda för länge sedan. Hur vet man det? Det blir gissningar och spekulationer! Jag blir mer och mer övertygad om att det är bedrägeri och Du har inte kunnat ändra min åsikt varken med Din humor eller Din klartext.

 64. Bengt Abelsson

  Thomas # 58

  ”att IPCC:s rapport har några år på nacken ” – inte mig emot, vi kan förpassa hela AR5 till skräphögen då.
  Några få av de senaste åren ska vara policyavgörande?

  Kontentan är att temperaturen, hur den nu mäts och redovisas, är, som Giaever sa, anmärkningsvärt stabil, inom 288,0 till 288,8 K de senaste 150 åren, med svag eller obefintlig korrelation till koldioxid.

 65. Thomas

  Aha, så det är mängden mätdata som imponerar på dig. Tycker du verkligen det är seriöst?

  Imponerar? Vart får du alla dina dumheter ifrån Thomas? Är det verkligen så svårt att förhålla sig till sådant som faktiskt är, och inte bara hitta på saker hela tiden så som du skulle vilja att dom var?

  Satellitmetodiken saknar helt två av markstationsbaserade seriers största akilleshälar:

  Dels, ad hoc justerandet av enskilda stationsdata, inkl dess historik, på emellanåt närmast helt godtyckliga (icke-existerande?) grunder och även hur dessa glesa stationsdata sedan sammansätts och ’homogeniseras’ för att försöka ge ett heltäckande set, och därav en global medeltemperatur.

  Den andra svagheten är just att dessa stationer är så extremt glesa, så att i praktiken har en markstation/termometer för varje yta av storleken ~hela Uruguay. Till detta lägger man förvisso diverse olika observationer från haven, men dessa är ännu sämre/ojämnare och kallas inte ens temperaturmätningar och samplingen förändras fö hela tiden.

  Satelliterna samplar samma (långt större) volym, över (nästan) hela jordytan, kontinuerligt, och använder exakt samma algoritm för alla observation, från mätningarnas begynnelse. Kort sagt, de saknar markstationsseriernas två största brister helt.

  Sen finns där både osäkerheter, mät- och beräkningstekniska svårigheter och skillnader (mot stationsdata) som du söker exploatera såsom ’extrema svagheter’ eller rentav insinuerat fuffens. Men det funkar inte. Markstationsdata har (förutom de två ovannämnda stora) massor av liknande och jämförbara bekymmer med. Dina ihärdiga (extrema) försök att misskreditera (de två!) satellitbaserade dataseten, dessutom med inbördes inkonsistenta talking points ser ut som om du fullt medvetet vill förvilla, eller är i ren förnekelse om allt detta.

  För övrift: Varenda av dina meningar som börjar med ”Strunt i .. ” är en (medvetet?) vilseledande halmgubbe.

  Och ja, jag kommer ihåg förra gången du ville misskreditera satellitmätningarna. Att du sedemera länkade UHA ändrade inte den poängen jag gjorde då: Vilken var ungefär samma som här, att markstationer har minst lika stora problem, men troligen värre (se ovan).
  Så det var ännu en halmgubbe …

  Och du undviker fortfarande frågan du själv försökte avleda ifrån med ditt #15.

 66. Thomas P

  Jonas #65 Du är uppenbarligen inte medveten om att man bytt instrument från MSU till AMSU när du skriver att man använder ”exakt samma algoritm för alla observation, från mätningarnas begynnelse”. Annars är det det vanliga sättet att skriva så nedlåtande du kan om markdata och bagatellisera problemen med MSU. Jag gitter inte käfta mer med dig eftersom jag vet att du ändå är beredda att skriva hur många inlägg som helst för att få sista ordet.

 67. Du är uppenbarligen inte medveten om att man bytt instrument från MSU till AMSU

  Hittar du på ännu fler egna ’sanningar’ Thomas?

  Jag sa nyss att rörande dina ’invändningar’ så finns samma slags problem med markstationsdata (utöver de två stora). Det gäller alltså både instruments degradering, byten, flyttar mm.

  Och var någonstans menar du att jag har ’bagatelliserat’ några sådana issues. Jag bara påpekar att din kritik mot satellitdata inte är värd någonting om man jämför med vad hur markdata sammanställs.

  Och att du mest ’käftar’ är nog uppenbart för alla som ser vad det är du försöker med här mesta tiden.

  Och du har fortfarande inte adresserat den egentliga frågan: Vad skall du säga om tex 2020 fortfarande inte den sedan så länge utlovade värmen infunnit sig, eller för den del är lång lägre än vad din sidas simuleringar velat utlova?

  För du vet väl att den lilla uppvärmningen som vi får för innevarande (och trol. nästa) år är(*) driven av en stark El Niño som vanligtvis följs av rejält kallare väder därefter.

  Att 2014 skulle varit det hittills varmaste året uppmätt visade sig ju vara väldigt tveksamt (sågs inte alls i satellitdata), och 2015 (och 2016) försöker man ju nu med ’nya uppjusterade’ havsytetemperaturer, så sådana jämförelser ger jag inte så mycket för. Däremot brukar en El Niño ju visa sig mycket mer i satellitdata, så ni får väl hoppas att dessa äntligen slår rekordet från 1998.

  Men inget av detta – alltså inte ens om pausen kan sägas vara över om några år pga att uppvärmingen under många år äntligen kan sägas vara signifikant (skild från noll-trend) – inget av detta ändrar ert bekymmer av att era simuleringsprofetior pekar skyhögt över verkliga utfallet.

  Vilket är en mycket skarpare invändning än ditt eviga tjat om att man helst borde titta på GISS (och dissa satelliterna)

 68. Daniel Wiklund

  Romson hade i Agenda viktiga och ”glädjande” saker att berätta för oss väljare, att köttkonsumtionen gått ner. Hon sa inget om hur det var med antalet vita medelålders heterosexuella män. Fick veta att i Indien är det drygt 300 miljoner som saknar el, och dom har fräckheten att använda kol. Det gillar nog inte Romson. Det känns väldigt otryggt med Romson i maktposition.

 69. Verner

  Att se Agenda och Åsa R. Är som att uppleva 1939 när Chamberlain uttalade ”peace in our time”.

  Lika aningslös och okunnig om skernas tillstånd kunde registreras.

  Avtalet har inte det minsta med varken med klimatvetenskap eller förstånd att göra.

 70. Slabadang

  Kristallkula =Klimatmodel!

  Dt är så oseriöst att hproskop ter sig seriösa i jämförelse :

  In panel b, the lines are the same two CCSM4 RCP projections. But now the shaded areas are the uncertainty envelopes resulting when ±4 Wm-2 CMIP5 long wave cloud forcing error is propagated through the projections in annual steps.

  The uncertainty is so large because ±4 W m-2 of annual long wave cloud forcing error is ±114´ larger than the annual average 0.035 Wm-2 forcing increase of GHG emissions since 1979. Typical error bars for CMIP5 climate model projections are about ±14 C after 100 years and ±18 C after 150 years.

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/24/are-climate-modelers-scientists/

 71. Ingvar i Las Palmas

  En undran. Det blev ju inte mycket till avtal i Paris. Men vad har beslutats om transfereringar av stora summor till FN:s ”klimatfond”??

 72. Håkan

  Jag har samma undran som Ingvar @71. Vad händer med klimatfonden. Vem ska betala? Hur mycket ska Sverige betala? När? Var hamnar pengarna? Vem beslutar om utbetalning? Till vad ska pengarna användas? Omställning och/eller anpassning? Korruptionsskydd? I någons ficka hamnar dessa pengar; vems?

  Lena, är det inte en utredning som du är klippt och skuren för? 🙂

 73. Guy

  Slabadang # 70

  Försökte mej på att läsa din länk, men konstaterade att min kompetens inte räcker till mer än att få en svag uppfattning om saken.
  Om artikeln visar sig ha rätt duger klimatmodellerna inte ens till att torka sig med.

 74. Peter F

  Josef Fransson har fått in en debattartikel i Länstidningen ! Bra skrivet tycker jag.

  http://www.ltz.se/opinion/debatt/sd-klimatmodellerna-ar-osakra

 75. Verner

  Följande kunde läsas på dagens ledarsida i Norrköpings tidningar idag måndag 14/12

  ”Det är bra att miljön står högt på världens dagordning och bör fortsätta så för att länder och företag ska fortsätta sporra varandra världen över till en renare energianvändning. Men viktigt att ha i åtanke är också att om alla länder skulle göra som Tyskland och avveckla kärnkraften i dag: var bygger vi då morgondagens energiförsörjare”?

  Det kanske finns hopp om att verkligheten, sanningen kommer i dagen.

 76. Olle R

  #73 Guy, du gör helt rätt i att förhålla dig tveksam. Det där är tendentiöst nonsens och svammel, hypotetiska vantolkningar helt utan substans..
  Om du är intresserad av hur mycket CCSM4-modellensemblen (6 stycken) spretar i verkligheten så titta på den här bilden:
  http://postmyimage.com/img2/922_icmip5_tas_Amon_CCSM4_rcp60_0_.png

  Ensemblen ä väl sammahållen under hela körningen, aldrig mer är 0,5 grader isär. De olika medlemmarna kan beskrivas som en naturlig kaotisk klimatvariation kring de fysiska samband som modellen bygger på, som ju ska likna den verkliga jorden. Än så länge kan man säga att ”riktiga jorden” faktiskt beter sig som en CCSM4-ensemblemedlem. Om vi följer rcp6.0-scenariot kommer alltså alltså den globala medeltemperaturen (2 m luft) år 2100 vara 2-2,5 C över 1981-2010 års normal…

 77. Kristian Jonsson

  # 69 Verner
  Och vi vet ju hur det gick efter 1939! Det gick illa!

 78. Kristian Jonsson

  # 6 Jan Andersson
  Tack, för intressant info om William Edwards Deming. En viktig lärdom som vi borde ta intryck av. Japan gjorde det, och kom så småningom i framkant av kvailtet och status.

 79. Stefan Thorslund

  #7 Ingemar,

  Det här med aerosoler är intressant och jag vet att ni diskuterat det en del tidigare här på bloggen. Angående klimatmodeller tar den här äldre artikeln på SVT också upp frågan, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/luftfororeningar-okar-risk-for-torka-och-oversvamningar. Där går man mer in på hur de kan orsaka regionala variationer i nederbörd. För ett antal år sedan såg jag också en dokumentär på TV om det där man gick in på hur aerosoler (luftföroreningar) troligen orsakat tidigare tork- och svältkatastrofer i Afrika och också att de kan ha avkylande effekt. Min lekmannauppfattning är att ska man satsa pengar på att påverka klimatet skulle jag satsa dessa på aerosoler före koldioxid.

 80. #76 Jasså, du visar dig här igen efter hur det gick förra gången.

  Har fö du en riktig källa till vad din länk påstås visa?

  Förövrigt visar inte din kurva (av enbart anomalier) ngt som skett på den riktiga jorden.

 81. LBt

  Äntringen har världen kommit ur den klimatförlamning som bundit den. Äntringen finns en handlingsplan som ger marknadskrafterna något att planera och agera mot, det finns ingenting som stör marknadens tillväxt och utveckling mer än att den saknar spelregler för framtiden.

  Fantastiskt arbete av FN, IPCC och UNFCCC som lyckats föra detta i hamn. Upplägget förefaller utmärktoch väl balanserat mot aktuellt kunskapsläge, åtgärder inom ramen för vad varje land anser sig förmå, resurs och kunskapsöverföring mellan länder samt global uppföljning och korrigering. Allt som allt understödjande fortsatt tillväxt och utveckling.

  kommentaren modererad

 82. Lasse

  #81 Varför skulle denna blogg vara påverkad av utfallet i Paris.
  Det är en rent politisk överenskommelse.
  Visserligen nämner man grader och fossila källor.
  Där är det av intresse att notera 1,5 grader som dykt upp på radarn. Det visar väl framförallt att de observerat en paus i den trend som rådde före år 2000 och att modellerna som de använt sig av kanske inte är så relevanta.
  Med 1 grad upp idag varav ca 0,5 sen 1980 så vill det till att vända snabbt för att inte nå 1,5 grader inom 35 år.
  De får väl lita på periodiciteten!

 83. Daniel Wiklund

  Med tanke på hur glad du LBt är över avtalet i Paris så får du väl ge lite pengar till den FN-s gröna fond. Och du får gärna berätta hur det klimat du vill ha ser ut, och då klimatet för hela jorden. Och du kan också berätta när jorden senast hade det klimatet.

 84. LBt, du är ett fenomen!

  Och Olle R, Dw, Thomas också. Alla på sina sätt …

  😉

 85. verner

  Lbt #81

  Ja företagarna är inte korkade utan nu kommer all, jag säger all produktion som är möjlig att flytta att läggas i de bidragstagande ländernas område. Det är ju strålande affär.
  För företagare i Sverige och andra länder så ser framtiden något bistrare ut.

  OK om det var syftet med hela klimatmötet då framstår Åsa Romson och hela den svenska delegationen som mer eller mindre förrädare. Deras agerande är inte Hållbart.

  Vi kommer att sitta här med vårt Ekologiska jordbruk som knappast kan mätta de antal munnar vi nu är Solenergin och vindkraften gör att vi kan leva dagar då vinden blåser och eller solen lyser. Men vindstilla nätter får vi ta fram stearinljuset och elda med ved för att inte frysa ihjäl.

  Bussar och tåg kommer att få helt andra tidtabeller det kommer att stå ”går enbart dagtid eller vid vindar över 10 M/S.

 86. Guy

  Olle R # 76

  Jag håller mej tveksam till allt som jag inte till fullo förstår. Som sagt jag kan inte bedöma artikeln. Å andra sidan är det tröstande att du, som i mina ögon verkat mera insatt än jag, inte har en susuning.

  Kanske Sten K eller nån annan med goda matematiska grunder kan öppna artikeln för oss vanliga dödliga.

 87. LBt

  kommentaren borttagen

 88. LBt

  Lasse #82,
  jag tror också att det blir svårt att klara 1,5 C med målsättningen kanske hjälper oss klara 2 C.

 89. Daniel Wiklund

  Du LBt svarar inte på frågan hur du vill att klimatet ska se ut. Du kan ju också svara på frågan vilken skillnad det blir på klimatet om det blir 1,5 grad istf 2 grader.

 90. LC

  Få se nu Daniel #90 och LBt #borttagen.
  Skillnaden måste bli, stressa mig inte !
  Ungefär mellan tummen och pekfingret 0,5000 grader Kelvin, för att räkna exakt med reservation för den vetenskapliga osäkerhet i klimatmodellerna.

 91. Guy

  LBt # 81

  Du glömde:
  ” inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.”

 92. Stefan Thorslund

  #6, Jan A

  ”Om det inte är nödvändigt att ändra så är det nödvändigt att INTE ändra.”
  Haha, fantastiskt bra. Tack! Den tar jag med mig till mitt företagande.

 93. Salasso

  http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3360272/LITTLEJOHN-says-climate-change-deal-isn-t-worth-paper-s-written-on.html
  Klimatskoj!

 94. #59 Sibbe.

  Jag tror olja dyrare än $20/fat och metangas dyrare än 3-4öre/kWh kommer konkurreras ut med modern kärnkraft och underjordisk förgasning av kol.

  Havsvatten och termisk energi kan producera alla drivmedel (utom tungoljan jordens containerflotta drivs så effektivt av men så skitigt, NOx oxh SOx är kanske de mest miljöbelastande utsläppen?).

  Sålunda bygger USA nu hangarfartyg där deras kärnreaktorer ska producera alla drivmedel till stridsflyg, helikoptrar och servicefartyg.

  Vidare gör teknikutvecklingen att oljeutvinning blir allt billigare, som exempel kostade det ca$80/fat 2008 men under $30/fat nu.

  Utvinningsgraden ansågs globalt vara 25% då domedagsprofeten Kjell Aleklett propagerade för sin peakoilkatastrof, men bara några år senare låg Statoil på över 50% i snitt, om inte Norge hade så höga CO2-avgifter skulle 80% av fyndigheterna utvinnas med dagens teknik.

  Just tekniken att utvinna olja och gas ur skiffer är en teknik som kommer hindra oljepriset att rusa, då det går så fort att mångfaldiga produktionen och enorma områden bara ligger och väntar (Australien lär ha upp till 20ggr så mycket som USA i liknande formationer).

  Som jag skrivit i ett årtionde så kommer energi bli allt billigare som i hela mänsklighetens historia, politiker kommer fortsätta att försöka dölja det med skatt, men till sist gör teknikutvecklingen att alla producerar sina egna drivmedel, elkraft och processvärme.

  Gengas är faktiskt intressant för de med tillgång av gratis ved med dagens sjuka energibeskattning.

  Köp ett rostfritt aggregat från en producent i Finland, driv en bra bilmotor med det och köp en bra generator, kyl avgaserna och du får all fastighetens elkraft och värme, med modern teknik kan farlig gas detekteras före gamla tiders olyckor.

  Förgasning av allt brännbart avfall är en modernare version av gengas som även kan användas för produktion av syntetisk metanol vilket jag anser är dagens mest effektiva vätebärare.

  Teknik vinner alltid över politik och övertrumfar som regel ekonomi.

  Därför är det märkligt att så få politiker har en djup teknisk förståelse eller ens använder rådgivare med den kompetensen.

  Kanske för att de känner sig som idioter, då de ofta inte ens kan utnyttja sin hemelektronik, eller potentialen i sina telefoner…