Stannar Golfströmmen?

golfstrommen

Foto: RedAndr ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0),( GNU Free Documentation License)

Eftersom det här katastroflarmet upprepats gång på gång i media utan att någon enda kritisk röst har fått komma till tals så kanske det är läge att anlägga lite moteld här på Klimatupplysningen.

IPCCs huvudrapport från 2013 nämner överhuvudtaget inte fenomenet. I sin rapport IPCC 1.5 har man mycket kortfattat nämnt att man kunnat observera en 15%-ig minskning av golfströmmen styrka under de senaste två decennierna. (källa)

Den här ”nyheten” om att golfströmmen håller på att stanna har dykt upp med jämna mellanrum under flera decennier. Den senast alarmistrapporten kommer från Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) . Var annars? Påståendet är att man har mätt golfströmmen i över tusen år och kan konstatera att den aldrig varit så svag som under de senaste två decennierna.

Till att börja med kan man fråga sig hur PIK vet att golfströmmen aldrig varit svagare än nu under tusen år? Vilka mätinstrument hade man 1020?

För det andra så undrar man hur det står till med de oceanografiska kunskaperna på PIK. Det finns åtskilliga vetenskapliga, och peer-reviewade artiklar som säger att det inte skett någon större förändring av golfströmmen utan att den ändrar sig fram och tillbaka helt naturligt.

T.ex. NASA säger:

“För närvarande finns det dock inga tecken på en avmattning i cirkulationen. ”De förändringar vi ser i omblandningens styrka är förmodligen en del av en naturlig cykel”, säger Willis. ”Den lilla ökningen av omblandningen sedan 1993 sammanfaller med ett decennielångt naturligt mönster av atlantisk uppvärmning och kylning.””

European Sciences Union säger:

“En 30-årig rekonstruktion av Atlantens meridionella cirkulation visar ingen nedgång.”

Teorin som PIK för fram är att avsmältning från den grönländska inlandsisen fyller den norra delen av golfströmmen med sötvatten så att salthalten minskar, och att detta i sin tur försvagar golfströmmen så till den grad att den kan stanna helt.

Men insatta forskare är inte övertygade

Och vår svenske oceanograf, professor Gösta Walin, kommenterar i Det Goda Samhället:

”Detta hotfulla budskap har förmedlats av omdömeslösa forskare i c:a 25 år i deras strävan efter uppmärksamhet och anslag. Dessvärre har massmedia spridit budskapet med så stor iver och effektivitet att hotet mot Golfströmmen sprider oro och fasa ända ner på dagisnivå. Självklart är detta skadligt för ungdomars psykiska välfärd.”

”För att smältvattnet från Grönland skall få någon effekt på djupvattenbildningen så måste det blandas med det inströmmande golfströmsvattnet. Detta sker inte. I modeller sker denna blandning men inte i verkligheten, det finns varken blandningsprocesser eller tillräckligt med energi för uppgiften Det som händer är att smältvattnet från den helt normala avsmältningen kilar ut längs med Grönlands ostkust utan att påverka djupvattenbildningen.”

”Sveriges television rapporterar 2021 såsom en nyhet att Potsdam institutet klämt fram en ny rapport med samma innehåll som SVT/SR rapporterade om 2018 och många gånger tidigare. Detta får vi inte veta när ”nyheten” rapporteras. Vad skall man kalla detta, dålig journalistik eller ogenerad lobbyism. Journalister älskar hot, inte minst hittepåhot. Eller är det så att de välmående, försoffade journalisterna på SVT/SR inte noterat att historien upprepar sig.”

Så svaret på frågan i rubriken är: Nej, knappast. Inte med den beskedliga uppvärmning vi har nu eller inom överskådlig framtid.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Karl Eider

  Bjerström på Svt gillar ju att skrämma skiten ur våra barn. Hon anser att katastroffilmen ”The Day after Tomorrow” närmast kan betraktas som en faktafilm. Hon medger dock att tempot i förändringarna är överdriven. Hon inser kanske att man inte kan ta i hur mycket som helst, om man ska ljuga.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varningen-golfstrommen-kan-stanna-helt-1

 2. Kjell Ivarsson

  SVT med den så kallade miljöreportern Ulrika Bjerström borde faktagranska. Skandalöst ensidigt inslag, typiskt dagen PK media.

 3. Lasse

  I dagens SVD kan vi läsa om detta.
  ”oceanografen Léon Chafik, vid Stockholms universitet, som just publicerat en ny studie som visar på en gradvis uppvärmning av Golfströmmen. ” (SVD)

  Texten går för övrigt ut på att vi inget vet men att vi gör klimatet konstigare.
  ”Forskarsamhället är dock enigt om komplexiteten i klimatforskningen. Och att det är svårt att tolka framtiden med hjälp av modeller.” (SVD utan Alestig)

  Men att vi måste skärpa oss för annars klarar vi inte av att fixa klimatet 😉

 4. Lennart Bengtsson

  Det enda sättet att göra det svenska klimatet bistrare och minska Golfströmmen positiva inflytande ett är att ändra på jordrotationen och få den att gå i motsatt riktning. Det låter sig dessbättre inte göras i verklighet, inte ens om koldioxidutsläppen ökar ytterligare, men kan väl simuleras i en modellberäkning. Detta har gjorts av mina kollegor på MPI Hamburg. Resultatet är ett helt annat klimat och mera som det som i dag råder på Kamchatkta.
  Sådana radikala åtgärder behövs nämligen för att ändra på Golfströmmen och dominerande milda sydvästvindar som i ännu högre grad bestämmer den svenska klimatet.

 5. Magnus

  För några decennier sen, tror det var 80 talet, hette det att isberg från Arktis flöt ut i Golfströmmen och skulle orsaka nedkylningen.

 6. Håkan

  #4 Lennart Bengtsson

  Ett fall för spin doctors, alltså!

 7. Magnus

  Det läggs ner så mycket energi på ickeproblem som det här med CO2 och uppvärmning men ingen pratar om en ny istid som är ett reellt hot med tanke på att den verkat återkomma med viss tidsrytm.
  Ulrika Bjerström verkar vara anställd på SVT för att hitta teorier att skrämmas med. Alla teorier oavsett hur suspekta de än är är relevanta om de kan kopplas till CO2 och uppvärmning. Hon har aldrig uppmärksammat nån teori som talar mot klimathotet. Avsaknaden av såna inslag visar tydligt på SVTs agenda och att de inte följer linjen med objektiv granskning. De gömmer sig bakom vetenskapen är avgjord men det är ett absurt påstående och en lögn. Alla professorer emeritus som uttalar sig till förmån för skeptikerna visar på det.

 8. Lasse

  #7 Magnus
  SVTs Bjerström är en säker indikation på ett problems ringa fara alltsedan hon besökte Vietnam och Mekongdeltat och missförstod varför kyrkan ligger under vattnet.
  Men i helgen var en annan vetenskapsjournalist-Thomas von Heine-inne på en framtida katastroffara-polerna håller på att byta plats. Detta sker regelbundet med ca 12 000 års mellanrum, senast för just 12 000 år sen.
  Han berättade ju inte om detta utan om Neandertalarna som försvann vid ett liknande tillfälle för 48 000 år sen.

  Så vi måste göra något för att förhindra att detta sker!

 9. T Back

  Intressant artikel i Smedjan: ”Med planetens undergång som affärsidé” av Ambjörn Johansson. Förord:
  ”Det råder ständig kris i naturen – i varje fall om man ska tro medierapporteringen. Bakom detta finns en idealiserad föreställning om den orörda naturen som företräds av en stark lobbyorganisation, Svenska Naturskyddsföreningen, skriver Ambjörn Johansson.”

 10. pekke

  Jordens undergång är alltid nära hos SVT/SR om vi svenskar inte gör som deras klimatalarmister säger.
  För att stoppa Golfströmmen behövs mer eller mindre att Jordens kontinenter flyttar på sig.

 11. Rolf Mellberg

  #4 Lennart Bengtsson

  Låt mig då flika in att vi har tveklöst en antropogen rotationsinbromsning. Alla vindkraftverk tar ju energi från vinden (som tillsammans med alla havsströmmar) drivs i hög gad av jordens rotation.

  Ej så värst stor inbromsning dock 🙂
  Jämfört med t ex tidvattnets oantropogena inbromsning.
  Månen lär fjärrma sig ett par centimeter från jorden vare år!? Det är väl där energin hämtas?

 12. Staffan Lindström

  2+7

  SVT:s sk klimatkorrespondent heter ERIKA Bjerström, inte Ulrika!

 13. foliehatt

  Lasse, #8,
  IPPC (Intergovernmental Panel on Polar Change) har bevisat (med datormodeller och simuleringar) att fenomentet du berättar om beror på att människan förstör det naturliga magnetfältet genom att ställa ut otroligt starka magneter i tusen och åter tusentals vindkraftverk. Och detta i sin kapitalstiska hunger efter mer energi.
  Om den här utvecklingen får pågå oreglerat – ett scenario som IPPC kallar RMP8.5 (Representative Magnetic Pathway – vilken utgår ifrån en 8,5 µT ökning till 2100) så kommer vi inom tio år nå en tipping point där polernas position i bästa fall kommer att byta plats, men de skulle också kunna flytta runt helt slumpvis. Med total katastrof som resultat, så klart.

  IPPC föreslå ett moratorium på byggandet av nya vindkraftverk, kopplat med en aktiv nedmontering av magneterna i befintliga verk – för vidare destruktion.

  Spontana rörelser har också bildats för att skambelägga användandet av kylskåpsmagneter och orienteringssport.

  Det är bråttom nu.

 14. Magnus

  Om kol binds i mossar, brunkol, stenkol och olja så måste det lämnas tillbaka på nåt sätt annars skulle kolet ta slut i atmosfären. Hittade en intressant teori men den förutsätter att CO2 har betydelse för klimatet. Första istiden inträffade för 2,4 miljoner år sen och det måste finnas orsak till det.
  https://fof.se/tidning/2013/9/artikel/torvmossarna-kan-orsaka-istid

 15. Sören+G

  Ett stående inslag i rapporterna om global uppvärmning är bilder på kalvande isberg fast kalvande isberg mer hör ihop med att glaciärerna växer.
  En gång när jag flög över Grönlands sydspets och vädret var klart såg jag hur ett brett bälte av drivis från östra kusten drev vidare söderut. Så gott jag kunde avgöra från 10 000 m höjd så var det en del isberg i drivisbältet. Det här var i mitten av juli. Hur varierar driivisbältet och isbergskalvningen med årstiderna.

 16. Lasse

  #13
  LOL
  😉

  Det finns en daglig utsändning om denna och andra faror :
  https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers/featured

 17. Jonas

  Intressant att SVT inte valde att visa denna studie som publicerades någon vecka innnan Potsdams.

  https://os.copernicus.org/articles/17/285/2021/

  Enligt deras Conclusions:
  ”Our model has not revealed an AMOC decline indicative of anthropogenic climate change…”

  Science is settled gissar jag…

 18. Anders Nyström

  I Frank Hellers antologi All världens sällsamma berättelser kan man läsa Erik Nyblom: När golfströmmen stals. Den är upplysande och roande.

 19. Jonas

  Intressant att SVT inte valde att belysa denna studie som publicerades någon vecka innnan Potsdams.

  https://os.copernicus.org/articles/17/285/2021/

  Enligt deras Conclusions:
  ”Our model has not revealed an AMOC decline indicative of anthropogenic climate change…”

  Gissar att science is settled även här.

 20. Håkan Bergman

  Lennart B. #4
  Har man inte gjort modellkörningar där man plockar bort Klippiga Bergen också? Dom lär nämligen bidra till att våra sydvästvindar tar en något sydligare böj ner över Atlanten innan dom vänder upp mot oss, vilket lär ha större betydelse än Golfströmmen för vårt relativt milda klimat.

 21. Foliehatt#13, Lasse #8
  Polerna byter inte plats med 12000 års mellanrum. Polskifte har skett ett antal gånger i jordens historia, med skattat, i snitt ca 350000 års mellanrum. Det är dock längesedan detta senast skedde, ca 780000 år sedan. Det hindrar dock inte de magnetiska polerna att företa ’exkursioner’, dvs. migrera för att därefter återgå. F.n och alltsedan före mitten av 1850-talet har de magnetiska polerna varit på väg. F.n ökar förflyttningshastigheten kontinuerligt. Den norra polen har delat sig till en dipol, med en svagare del över Kanada och en starkare under migration på väg söderut mot Ryssland. Den södra magnetiska polen flyttar sig samtidigt norrut. Huruvida de nuvarande förflyttningarna är en ’ny exkursion med återgång’ eller förebådar ett regelrätt polskifte kan endast tiden utvisa. Det ligger inte så tidsmässigt avlägset. Under tiden sker stora förändringar i jordens magnetfälts styrka på olika platser. Själv tror jag inte magneterna i vindkraftverken har avgörande verkan. Större saker sker troligen i jordens dynamo. ’Vetenskapen’ härom är inte klargörande.
  Golfströmmens grenar skulle möjligen kunna förändra sina relativa styrkor vid ökad jordrotationshastighet (corioliseffekt), som f.n. angetts ske genom inverkan av solvindens avtagande styrka, på så sätt att den öst/sydgående delan vinner i styrka över de delar som driver norrut. Effekterna låter jag vara osagda.

 22. Karl Eider

  Periodiciteten för magnetiskt polskifte är närmast kaotisk. Det har funnits väldigt långa perioder och geologiskt korta perioder. Det man kan skönja är att det finns geologiska perioder med stabilare läge och andra där skiftet är mer frekvent.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_reversal

 23. Kalle

  SVT följer George Costanzas råd…. https://m.youtube.com/watch?v=3sldbKYyTU4

 24. Apropå polerna och helt OT men ganska underhållande att tänka på när tanken lurar förståndet. Jag har flugit över geografiska nordpolen några gånger (även den magnetiska där den låg på min tid). Just när man passerar polen känns det som om hela världen ligger under ens fötter och gör man en gir på ett antal grader hamnar man i Kina istf ex Anchorage Alaska, som ofta var målet vid dessa passager. Motsvarande är det naturligtvis vid varje punkt över jorden, men man är så fastnålad vid sin syn på klotet likt en jordglob att det känns svindlande på nåt vis just där. Kanske är det en liknande vanföreställning som driver andra vanföreställningar om naturliga trivialiteter?

 25. tty

  #15

  ”Så gott jag kunde avgöra från 10 000 m höjd så var det en del isberg i drivisbältet. Det här var i mitten av juli. Hur varierar driivisbältet och isbergskalvningen med årstiderna.”

  Det går en kraftig sydgående ström längs Grönlands ostkust, som innehåller både isberg från ostkusten och dessutom för ut stora men varierande mängder havsis från Norra Ishavet. Det är faktiskt en mycket viktig faktor för hur mycket havsis det finns i Ishavet. Mängden varierar med hur vindförhållandena är i Ishavet, om isen cirklar runt i ”the Beaufort Gyre” eller flyter ned längs Grönlandskusten. Isen ligger i regel i ett relativt smalt band längs Grönlandskusten. Vintertid når den ned till sydspetsen och t o m en bit upp längs sydvästkusten. Sommartid smälter havsisen tillbaka upp mot Ammasalik, men isbergen når längre söderut även sommartid. Tidvis utbreder sig den här ”Storisen” längre österut runt Island, som då får missväxtår p g a kalla somrar, men det har nu inte hänt sedan 1970-talet.

  För övrigt driver många isberg ned även väster om Grönland, men där är det betydligt mindre havsis. Det är f ö dessa västliga isberg som ibland följer med Labradorströmmen långt söderut och vållar problem för sjöfarten.

 26. Ivar+Andersson

  ”dålig journalistik eller ogenerad lobbyism”
  PS och MSM driver dålig journalistik och ogenerad lobbyism med vissa undantag. Klimatlarmen liknar larmet vargen kommer. Med tanke på att klimatnödläge råder så är det ingen som ser någon klimatkatastrof i verkligheten. Men vad betyder verkligheten när forskarna har klimatmodeller att leka med och för att få mer pengar till leken måste forskarna observera den fiktiva vargen med jämna mellanrum.

 27. tty

  #21

  Polbyten tycks som sagt vara slumpmässiga, men det har varit några långa perioder utan byten, den senaste under Krita, ca 120-85 miljoner år sedan. Denna föregicks och följdes också av några ovanligt långa cykler.
  Inget är säkert känt om anledningen till dessa stabila perioder, men det är slående att intervallet under Krita sammanfaller med ”The Ontong Java Event”, den största magmatiska provinsen på minst 500 miljoner år, då ca 5 miljoner kvadratkilometer av Stilla Havets botten täcktes av 80 miljoner kubikkilometer lava.

  Annars är nog själva polbytena och ”exkursionerna” rätt odramatiska. Magnetfältets styrka minskar, men blir inte noll. Inga biologiska effekter har kunnat påvisas trots omfattande studier. Nivån på bakgrundsstrålning kommer att gå upp litet, norrsken kommer att dyka upp på låga breddgrader och magnetkompasser blir m l m oanvändbara. Flyttfåglar kanske får problem också. De klarar ju visserligen att magnetfältet varierar längs flyttvägen även idag, men variationerna blir större och mera oregelbundna.

 28. Sören+G

  #24
  År 2000 var jag i L’anse aux Meadows på Newfounlands nordspets för 1000-års-jubiléet av nordbornas ankomst till Nordamerika. Det dök i stort sett upp ett nytt isberg utanför varje dag.
  1912 i april nådde isbergen söder om Newfoundland så att ett krockade med Titanic. Det finns ett Titanic-museum i St Johns på Newfoundland.

 29. Olav Gjelten

  Om nu de klimathotsreligiösa skulle ha för sig att golfströmmen skulle stanna lite av på grund av den lilla ökningen av koldioxidhalten i atmosfären då måste de väl tycka det är väldigt bra?
  Det skulle innebära en återgång till ett kallare klimat, sämre växtlighet, mindre matproduktion med mera.
  Precis som hela hjorden av klimathotstrogna vill ha det!!

 30. Olav Gjelten

  Om nu de klimathotsreligiösa skulle ha för sig att golfströmmen skulle stanna lite av på grund av den lilla ökningen av koldioxidhalten i atmosfären då måste de väl tycka det är väldigt bra?
  Det skulle innebära en återgång till ett kallare klimat, sämre växtlighet, mindre matproduktion med mera.
  Precis som hela hjorden av klimathotstrogna vill ha det!

 31. Göran J

  Krisreportern Erika Bjerström tar alla tillfällen i akt att skrämma våra barn och ungdomar med kommande klimatkatastrofer. Vi som är äldre och har erfarenhet vet att Erika Bjerström är en miljöaktivist som jobbar på SVT .
  I sitt senaste utspel talar den här aktivisten och människan om för oss att golfströmmen kommer att avstanna och vi kommer att få det kallt här i nord. Samtidigt talar hon om att ”isarna smälter”. Och vi kommer i och med detta att dränkas. I och med att detta händer kommer vi att få något syre att inandas och kommer således att kvävas till döds.
  Jag får inte ihop dessa uttalande. Får vi kallare smälter väl inte isarna. vilka isar menar människan?

 32. pekke

  Kulturell klimatexpert uttalar sig i Expressen.

  https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/mannen-pa-isarna-dor-av-klimatkrisen/

 33. jax

  #30 pekke
  Dålig is ser likadan ut i mars som i maj. Att hävda att gammal kunskap inte funkar längre är ju löjligt! Mer troligt då att gamla gubbar glömt hur det var tidigare år.

 34. Lars Cornell

  ”Erika Bjerström är en miljöaktivist som jobbar på SVT ”.
  Ja, och jag fick det inte att gå ihop.
  Om det blir varmare saktar Golfströmmen in.
  Då blir det kallare och då ökar den.
  Då blir det varmare och då saktar den in.
  Är det ett tillkrånglat sätt att beskriva NAO, The North Atlantic Oscillation?

 35. Ivar+Andersson

  På 70-talet trodde ”forskarna” och MSM att Golfströmmen avtog och spådde en ny istid. Ska det bli istid eller katastrofalt varmt verkar vara lika sannolikt i de klimathotstroendes imaginära värld. I den verkliga världen anpassar vi oss till de olika vädertyperna som uppträder naturligt. Ibland är det varmt och torrt och ibland kallt och nederbördsrikt. Årsmån är ett värdefullt ord som de klimathotstroende inte känner till.

 36. Håkan Bergman

  Ivar A. #33
  Det är rätt bisarrt att såna här idér uppstår just i en tid när människan för första gången har möjlighet att resa mellan jordens alla klimatzoner. Har vi blivit helt oförmögna att lära av verkligheten?

 37. Sören+G

  Pär Holmgren i deabatt med Gösta Wallin i Radio P4 Sjuhärad.
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fartikel%2F4904134%3Ffbclid%3DIwAR06g-t5zE6cD4spzJnbbHBGTw0Mu2oJSZNxiC7WPkNA-E4qgvV3S0VKzHc&h=AT1d9sJH8JvjoIygn_O2m3BsnKWUVZQX2_uLKKnkKSSMLBXO2g9YHVRc4aabS2iN1rML8W03J2QSFz2LfQur8ytocTU3H7LVUlykSEjvLRlQGEX6zGeeRiGd2lyd2JxV8umAl9o&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT16U848IXgUI0sSm-bQY-RNGgiNdjyVCrJ6_hGxzzEac-HyLX_b5a2mSgV8c-KvNWgoCUmSO9hh-Pa9pyxE9cIHJA8hVEVnab64_tJExW5qcqeC9YwWvqD3-SK8ou4sPnASxhXGBSPfEeecuRmcP8KKQHStLJi8wsmDH-yQFR8Hofy_RlMqV3s6ygeMbxjzE5XdhrbzGLL81OdT

 38. Anders

  #37. Intressant att det ens skedde! Men, varför är det alltid så bråttom att haspla ur sig argument rakt ut i etern? ”Vi har lite bråttom här” säger reportern!? Jo, för ämnet rör ju bara om vi har en kris eller ej. Och därför måste allt annat vara viktigare… Den del av intervjun som gick att höra var riktigt dålig. Vilket nervöst, nästan barnsligt intryck Pär Holmgren gjorde. Eller hade reportern lurat Väder-Pär i en fälla?? Får märkliga associationer till egna kontakter inom den forskande genren av mp-sekten. Är kanske Uppsala värst drabbat av den sjukan?

 39. Christian H

  #37

  Jag hörde debatten mellan Väder-Per och Gösta Wallin. Väder-Per avbröt ideligen Gösta Wallin och tålde inga som helst invändningar angående den påstådda uppvärmningen av planeten. Per Holmgrens sätt att debattera var floskelartad och under all kritik. Han har noll trovärdighet.