Golfströmmen är inte hotad

Tur att vi har experter

I detta avsnitt tar jag upp nyheten från SVT att golfströmmen är hotad.

Den 21 februari rapporteras i media som Ny forskning: Golfströmmen har mattats av upp emot 20 procent.  Den norra delen av Golfströmmen håller på att försvagas och den globala uppvärmningen är orsaken.

Vad ska vi vanliga människor tro om allt detta?  Kan det verkligen stämma med tanke på att det varit betydligt varmare förut, inte försvagades väl golfströmmen då?

Jag är ingen expert på havet och blev därför väldigt glad när jag fick länken till Gösta Walins artikel i Det Goda Samhället där han desarmerar larmen från Potsdam Institute som ligger bakom skrämselpropagandan om golfströmmen.

Gösta är professor emeritus i oceanografi.

Gösta Walin påminner om att det under ett par decennium med jämna mellanrum kommer en ny rapport från Potsdam med hot mot Golfströmmen. Han säger det som kanske inte är så svårt att räkna ut. Det är liksom en viktig del av institutets försörjning.

Gösta Walin skriver Denna gissningslek förklädd till vetenskap presenteras i programinslaget som etablerade fakta. Det är så usel journalistik att man häpnar.”

Det påstås alltså nu i media, med referens till Potsdam institutet, att Golfströmmen hotar att stanna eller åtminstone bromsas om den globala uppvärmningen får fortsätta. Den motsägelsefulla slutsatsen är att uppvärmningen leder till kyla, åtminstone för Skandinavien. Eller rättare sagt, vårt oförtjänt behagliga klimat orsakat av Golfströmmen, skulle vändas till ett för våra breddgrader mer normalt och betydligt kallare klimat.

Enligt Gösta har budskapet förmedlats av omdömeslösa forskare i cirka 25 år i deras strävan efter uppmärksamhet och anslag. ”Det är bara beklagligt att massmedia spridit budskapet med så stor iver och effektivitet att hotet mot Golfströmmen sprider oro och fasa ända ner på dagisnivå.”

Det försök till fysikalisk förklaring av den väntade golfströmkollapsen som regelmässigt framförs är förväntad snabb avsmältning av Grönlandsisen. Detta skulle kunna leda till att havsvattnet i Nordatlanten och norska havet får lägre salthalt. Vattnet skulle bli lite lättare och därmed kunna blockera den pågående djupvattenbildningen.

För att smältvattnet från Grönland skall få någon effekt på djupvattenbildningen så måste det blandas med det inströmmande golfströmsvattnet enligt Gösta Walin.  Enigt Gösta sker det inte. Han säger att blandningen sker i modeller men inte i verkligheten, det finns varken blandningsprocesser eller tillräckligt med energi för uppgiften. ”Det som händer är att smältvattnet från den helt normala avsmältningen kilar ut längs med Grönlands ostkust utan att påverka djupvattenbildningen.”

Det som är avgörande enligt Gösta Walin och hans kollega Stigebrandt är hela Atlantens saltbalans. Gösta Walin refererar här till en artikel av Stigebrandt i tidskriften Geologiskt forum nr 53, 2007.

”Salthalten i Nordatlanten är cirka 35 gram salt per kilo havsvatten mot c:a 34 i Stilla havet. Denna helt avgörande skillnad i salthalt upprätthålles med ett kraftfullt flöde av sötvatten i atmosfären från Atlanten till Stilla havet. Detta flöde är möjligt tack vare den låglänta terrängen i Mellanamerika.

Flödet är av storleksordningen 200 tusen kubikmeter per sekund. Detta flöde balanseras av ett väsentligen lika stort tillskott som till stor del sker i norra och nordligaste Atlanten.

Smältvatten från Grönland bidrar med c:a 5 000 kubikmeter per sekund. Detta flöde skulle sänka salthalten i det sjunkande vattnet från 34.92 till 34.91 promille. Denna förändring liksom en betydligt större förändring orsakad av eventuellt ökad avsmältning påverkar inte djupvattenbildningen nämnvärt.”

Våra svenska experter på området hävdar alltså att i verkligheten blandas inte smältvattnet från Grönland med det inströmmande golfströmsvattnet. Det sker bara i Potsdams modeller. Det finns varken blandningsprocesser eller tillräckligt med energi för att det ska kunna ske.

Tur att det finns oberoende experter att konsultera i viktiga frågor.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Svanberg

  Ännu ett journalistiskt lågvattenmärke ur Expressen idag: ’Männen på isarna dör av klimatkrisen då Jens Liljestrand ser de tragiska drunkningsolyckorna i klimatförändringarnas obarmhärtiga ljus’.. Vad är nästa nivå: Igår förolyckades två i en bilolycka på grund av ishalka orsakad av klimatkrisen. Visserligen saknade bilen dubbdäck men det ska ju inte längre behövas..

 2. Ivar+Andersson

  Potsdam institutets forskning bygger på modeller och inte verkligheten. Gösta Walin har observerat verkligheten och då behövs inga larm som varnar för klimatkatastrofer. Potsdam institutet behöver mer pengar för att producera nya larm och ge sysselsättning åt klimatmodellforskarna.

 3. Håkan Bergman

  Bara nu inte Biden och Kerry schaktar bort Klippiga Bergen också.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120906074029.htm

 4. Jan

  #1 Lennart Svanberg

  Jens Liljestrands artikell är inget annat än ett skolexempel på vad Dunning–Kruger-effekten kan leda till.

 5. Lennart Svanberg

  #4 Jan

  Ahh tack. Dunning–Kruger-effekten var en nyhet för mig. Då har jag fått lära mig något nytt idag 😁.

 6. BG

  Så här lät det 2006:

  https://klimat.wordpress.com/2006/05/30/golfstrommen-pa-tapeten-igen/

 7. Staffan Lindström

  Elsa, det var Hollywoodrullen ”Day After Tomorrow” från 2004 som hänvisas till i programmet. Al Gore använde delar av filmen i AIT… Erika Bjerström påstår vidare att Stockholm är 10C varmare än Quebec Ville, i själva verket 3-4C … dessutom felstavat på kartan: ”QUEBECQ”…..I rest my case… 😉 Churchill MB är 10C KALLARE ÄN ”Eken”….

 8. Magnus

  BG #6

  Träffsäkert: ”Lite elakt skulle man kunna säga att det är svårt att skrämma folk med att det blir varmt. Därför måste man hitta på något som gör att det blir kallt istället…”
  Men var finns den där klimatkrisen de tjatar om på SVT? Bjerström gör sitt bästa för att hitta krisen men lyckas dåligt. Hon staplar indicier som den värsta von Däniken (självlärd forskare och författare) för att i slutändan ska tittaren bli övertygad. Det är absurt alltihop, man funderar vad som hänt med västvärlden.

 9. kurt

  Det är ju den framstående AGRONOMEN Johan Rockström som leder arbetet på den Klimatalarmistiska organisationen 🙂

  https://www.pik-potsdam.de/en/people/directors

 10. Ulf

  Men påstås detta i själva rapporten eller bara i pressreleasen?
  Normalt påstås inte dumheterna i själva forskningsrapporten, utan man blåser på i pressreleasen, alltså det som media läser.
  Detta är rätt viktigt eftersom det tyder på att man har respekt för peer review. Har man påstått det i rapporten, så visar det att peer review inte behöver respekteras längre och även den förfalskas.

 11. Gunnar Strandell

  Norgren och Epstein hängde på under eftermiddagen 2/3 och hittade en forskare som inte sover på nätterna för att han är orolig över Golfströmmen.

  Han har gjort ”experiment” med klimatmodeller och önskar sig en mängd mera data från verkligheten för att veta om han är på rätt spår.

  Världen är på väg att bli tokig och först i ledet går unga ”forskare”.

  Citationstecknen ovan står jag för!

 12. Håkan Bergman

  http://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/

  https://www.independent.co.uk/climate-change/news/forget-about-the-gulf-stream-britain-is-really-kept-warm-in-winter-by-the-rocky-mountains-118560.html

  http://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/pubs/Seager_etal_QJ_2002.pdf

  Simma lungt!

 13. Mats

  Hej, tack för ert oförtrutliga arbete! KU är en oas i en annars enorm klimatöken ! 👍
  Som lekman har jag några frågor som jag hoppas få svar på.
  Pågår avsmältningen även under en längre tid av året nu att temperaturen så sakta ändå tycks öka?
  Vad händer när avsmältningen avtar under den kallare delen av året?
  En lägre salinitet ger väl en högre fryspunkt för vatten?
  Vad betyder detta för bildningen av is?
  Stöter inte en kristalliknande struktur som is ifrån sig salt, som då borde hamna i det flytande vattnet?
  (Fast om förändringen är så liten som någon hundradels promille som sägs ovan kanske det inte har någon större betydelse?)

  Med vänlig hälsning, Mats

 14. foliehatt

  Ulf, #10,
  Peer review är inte någon guldstandard som garanterar att en rapport håller en viss standard. Eftersom det är redan aktiva inom det vetenskapliga fältet som manuskriptet faller inom som utgör ”the peers” så utgör peer review de facto en konserverande mekanism.
  Tanken med peer review är kanske bra, i grunden, men den omöjliggör (nästan) publicerandet av data som går mot rådande paradigm. Framför allt om de som får review-uppdragen har karriärer och anslag redan investerade i ”det gamla”, som det nya manuskriptet utmanar.
  Dessutom – vad säger det om en forskargrupps trovärdighet om de slår på trumman med vilda extrapolationer ämnade för massmedia – baserat på innehållet i ett annars återhålle manuskript avsett att publiceras i någon vetenskaplig tidskrift.

 15. Ulf

  Svar 14

  Konstaterar bara att jag sett många exempel på det beteendet inom klimatvetenskapen. Mer regel än undantag att pressrelease och rapport avviker kraftigt ifrån varandra.
  Därför var jag nyfiken på om det här är slutsatser i rapporten eller överdrifter o pressrealesen.
  Gissar på pressrealesen eftersom det är något Rockström är expert på.