Sommarrepris: En skeptikers erfarenheter i klimatdebatten

James Randi, även kallad James The Amazing Randi, är en beundransvärd person som jag kom att tänka på häromdagen. Därför har jag valt ett blogginlägg om honom som sommarrepris.

Detta blogginlägg handlar om att han blev ”amazing” för klimathotsförespråkarna när han i ett blogginlägg framförde skeptiska åsikter om klimatfrågan. Av intresse är för övrigt att James Randi sedan dess även kommit till det respektingivande beslutet att berätta om sin sexuella läggning.

Anledningen till att jag kom att tänka på honom var en bild av honom tillsammans med Michael Mann. Bilden finns i ett blogginlägg på WUWT The Amazing Mann gives no pause. Bakgrunden är att Michael Mann höll föredrag om sin bok på den stora årliga skeptikerkonferens TAM som James Randis stiftelse anordnar. Två blogginlägg om Michael Manns bok av mig finns här och här.

För min del sätter bilden på James Randi och Michael Mann fantasin i rörelse. Vad tänker de två herrarna på? Hur känner de sig? Visst ser man en klar skillnad?

Hur som helst, här kommer nu sommarreprisen.

En skeptikers erfarenheter i klimatdebatten

James Randi

Att vara skeptiker har ofta en fin klang, särskilt när det genom evidensbaserat kritiskt tänkande gäller att försvara vetenskaplig kunskap gentemot dogmer och pseudovetenskap.

Den som är skeptisk i klimatdebatten angrips däremot ofta av en grupp arga anhängare av den rätta smala vägen (definierad av IPCC) med mer eller mindre oförskämda okvädinsord: klimatförnekare, klimathaverister, klimatförvillare etc. Andra fynd i klimatdebattens avskrädeshögar är att klimatskeptiker sägs vara fördummade eller lida av intellektuellt förfall.

Är vi klimatskeptiker då så fel ute, alla vi som även i klimatfrågan kommer med ett ifrågasättande kritiskt tänkande? Är det så att vi faktiskt inte är skeptiska på riktigt, att den rätta skeptiska hållningen innebär något annat?

Det finns ett intressant svar på denna fråga. En av de främsta, internationellt erkända skeptikerna och ett framträdande namn i den organiserade skeptikerrörelsen, James Randi, bloggade för ett drygt år sedan om klimatet: AGW revisited och I am not denying anything.

Vad hände? Jag diskuterar här inte det vetenskapliga utan fokuserar på vettigheten i Randis skeptiska åsikter.

James Randis klimatdebatt

James Randi skrev först att forskare är människor som alla andra och har ett starkt behov av att bli accepterade, vilket tyvärr många gånger innebär att böja sig för kollegernas åsikter. Han tog så upp kritiken mot IPCC i konsensusfrågan och att ett ökande antal prominenta forskare utom den närmaste kretsen kring IPCC menar att människan inte nödvändigtvis orsakat huvuddelen av den globala uppvärmningen.

Men, skriver han, naturvetenskapen är lyckligtvis inte beroende av konsensus. Slutsatser bygger på analys av evidens funna i naturen. Historien visar på många fall där forskarna först hade helt fel men där fortsatt forskning till slut gav det rätta svaret.

Randi menar att den globala uppvärmngen är ett så komplext problem men, säger han, vi försöker reducera väldigt många variabler till en enda ekvation. Samtidigt vet vi att varje år tio gånger fler människor dör av kyla än av hetta.

Randi framhåller att hans amatöråsikt är att andra miljöproblem kanske är angelägnare än att förgäves öda bort sig på den globala uppvärmningen. Till sist citerar han Sherlock Holmes att det är ett avgörande misstag att teoretisera innan man har data, att börja vrida och vända på data för att de skall passa teorierna i stället för att bygga teorierna på vad data säger.

Randi försvarar sig

Två dagar senare bemöter Randi några av en väldig mängd reaktioner. Vi klimatskeptiker känner igen vissa arga kommentarer både på stilen och på sin förslagna retorik.

En typisk aggressiv kommentator skriver att han är bedrövad att Randi tagit parti för klimatförnekarna. Randi verkar ha gjort flera logiska felgrepp, skriver kommentatorn, och han föredrar uppenbarligen självbedrägeri och okunskap när det gäller denna fråga. Mycket, mycket sorgligt, skriver kommentatorn.

Randi svarar prompt att han inte har förnekat någonting. Han accepterar GW men är inte lika säker på AGW.

Men många kommentarer är vänligt stämda till James Randi och kritik ges med sakliga motargument.

Slutsatser

James Randi tog upp vanliga klimatskeptiska synsätt, till exempel att han själv inte motsäger att jorden blivit drygt en halv grad varmare men att han inte är lika säker på att uppvärmningen har en antropogen orsak även om han accepterar att så sannolikt är fallet.

Att James Randi kan ses som nära nog modellen av den ideale skeptikern med ett omdömesgillt evidensbaserat kritiskt tänkande stöder att klimatskeptiker är som skeptiker i allmänhet.

Man bör inte beteckna klimatskeptiker med okvädinsord såsom klimatförnekare, klimatförvillare etc.

Klimatskeptiker skall värna om sitt kritiska tänkande. Vi har en viktig roll i den klimatdebatt som är avgörande för mänsklighetens framtid.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Och då väntar vi bara på TP:s klassiska omtolkning av vad Randi egentligen menade.

 2. Sven Östholm

   
  Det vore en fantastisk slump om det ”naturliga” klimatet sedan lilla istidens slut varit helt konstant utan någon trend. Att klimatet blev varmare efter lilla istidens slut borde det ju kunna råda koncensus om då ju alla data stöder en sådan uppfattning. Skulle ändå mänsklig verksamhet stå för hela den nu konstaterade högre temperatur som data stöder så måste det finnas en topp på den ”naturliga” klimatutvecklingen och därefter avtagande temperatur. Innan IPCC kunnat redogöra för detta fenomen så innehåller deras modeller ett fel vars storlek ingen kan bedöma.
   

 3. Med tanke på Solens cykler med 21,22 och 23 med förhöjd aktivitet och den avtagande
  utvecklingen av solcykel 24 under året 2007.låg sol aktivitet med kraftiga solutbrott därefter,
  men ändå en försvagad aktivitet .solaktiviteten verkar bli försvagad en bra tid framöver.
  Men ända svårt att förutsäga något om.
  ALI.K

 4. Anders Persson

  På tal om ingenting, eller allting, så höll jag för några dagar sedan ett ”webinar” där jag mobiliserade matematiska argument för att det lönar sig bättre att erkänna sin osäkerhet än att göra en ”kvalificerad gissning”: http://www.youtube.com/channel/UCuu6EodABZyujnbeSHpCHYA

 5. 4#
  Alldeles riktigt,man glömmer ofta detta,men så är människan som vill förbigå förståelse
  med gissningar,man kan göra det på ett positivt eller negativt,beroende på personens
  mentala läge och kunskap vid tillfället av medvetande.
  ALI.K
   

 6. bom

  #4 Kul att finna Dig här igen! Hoppas Du hade komikerparet Wijkman och Rockström bland publiken och att de för en gångs skull fattade något – vi får väl se när de uttalar sig igen i något beredvilligt MSM!

 7. Thomas P

  Perfekt #1 Jag får erkänna att när jag först såg det där inlägget av Randi trodde jag det var ett test, att Randi ville se hur många på hans blogg som hade en osund auktoritetstro på vad han, den store skeptikern, sa. Inlägget är ju en sådan utmärkt parafras på hur kreationister uttrycker sig att det varit rätt fyndigt. Samma typ av hänvisning till ett dubiöst upprop av ”vetenskapsmän”, samma klagan på att vetenskap inte handlar om konsensus, samma påståenden om att ämnet är för komplicerat för att man skall kunna få en vetenskaplig teori. samma något förvirrade grundkunskaper i ämnet han kritiserar. Enda skillnaden är hur Randi betonar att han är amatör.
   
  Vad sen Randis sexuella läggning har med hans inställning till AGW att göra är det nog bara Pehr som förstår.

 8. Ingemar Nordin

  Thomas P #7,

  Randi ger bara uttryck för vad varje sann skeptiker till pseudovetenskap borde ge uttryck för. Att förlita sig på en s.k. konsensus av forskare är inte särskilt smart med tanke på åtskilliga exempel från vetenskapshistorien (exempelvis rasbiologin som var så fashionabel i slutet av 1800-talet och fram till WW2). Att notera att det finns seriösa avvikande röster är klokt, och bör tas på allvar snarare än att man försöker smutskasta dem med epitet som ”kreationister”. Att påpeka att klimatvetenskapen fortfarande är en ung vetenskap (bl.a. beroende på systemets komplexitet) är också klokt, och ganska uppenbart för de flesta insatta.

  Att förlita sig på IPCC och dess språkrör som hävdar att ”science is settled” är däremot så korkat att man baxnar inför det faktum att så många vuxna människor faktiskt tror på det.

 9. Thomas P

  Ingemar #8 Du hittar några exempel där vetenskapen haft fel, men om man inte har kunskap inom ett område är oddsen långt mycket bättre att man får rätt om man gissar att forskarmajoriteten har rätt än om man hittar något upprop på nätet eller enstaka forskare som säger något annat.

 10. Gunbo

  Jag har läst den långa raden kommentarer till Randis ”trosbekännelse” varav majoriteten var negativa. Många menar att Randi frångått sina rigorösa krav på vetenskaplig bevisföring. Här är en kommentar:
   
   
  This is Pseudo-Skepticism, Randi
  written by MoonShark, December 16, 2009
  Two problems:
  1. ”I strongly suspect that The Petition Project may be valid.”
  Really?? Did you even look at the website? They have slacked severely on the scientific rigor.

  — No information on who received the mailing and why (just ”U.S. scientists”). Was it randomized? Who knows.
  — It was distributed with a letter telling people how to decide. Granted, that’s normal for petitions, but this often gets treated as a SURVEY or POLL, which is another animal entirely.
  — It was distributed with a supposed ”review” of scientific literature by a ”think tank” in Oregon, not a university or science journal.
  — They give no independent method for verifying signers’ credentials. We’re supposed to take their word on it?
  — Most of those ”credentials” are at best tangential to climatology anyway.
  — They give no details on their methodology for verifying that the signers even actually exist. How do we know they haven’t been scammed?
  — The petition statement itself claims there is ”no evidence” for AGW, which is a simple argument from ignorance.

 11. Rickard Berghorn

  Gunbos ”invändning” är bara trams, i stil med det som folk inom skeptikerrörelsen vanligtvis brukar syssla med, inklusive töntarna hos Uppsalainitiativet: Man börjar peta med en detalj som förhoppningsvis sätter fördomarna i vibbration, och förstorar sedan upp det till gigantiska proportioner. Därefter är det dags att tjata och tjafsa om det i evighet. Att Randi redan från början uttalade sig nyanserat (”I strongly suspect…”) och i sitt uppföljande inlägg faktiskt tar tillbaka just den detaljen — det kommer förhoppningsvis helt bort i debatten.
  James Randi är en verkligt bra skeptiker, den typen som struntar i retorik och tänker empiriskt och i gråskalor. Den dåliga skeptikern tar däremot till alla fula knep h*n kan, låter ändamålet helga medlen, spelar på auktoritetstro, förväxlar kartan med terrängen och är ofta inte ens medvetna om att man i egenskap av nördar har mycket svårt att se helheter istället för bara detaljer. Skeptiker är alltför ofta ett förvirrat släkte för sig.

 12. Gunbo

  Richard Berghorn #11,
   
  Det var inte min ”invändning”. 🙂
   

 13. Rickard Berghorn

  … Och när argumenten tryter, är det dags för den genomsnittliga skeptikern att göra sin högst personliga tolkning av vad saken ”egentligen” handlar om. Din invändning var naturligtvis den invändning du förmedlade.

 14. Anders Persson #4,

   

  Tack för tipset! Det är ett mycket intressant föredrag.

 15. Thomas P #9: Har du några som helst bevis för att en majoritet av klimatforskarna anser att mänsklighetens koldioxidutsläpp håller på att leda till en klimatkatastrof? Och försök nu inte att förvilla genom att försöka presentera bevis för att en majoritet av klimatforskarna anser att människor påverkar klimatet. Nyckelordet är klimatkatastrof, inte klimatpåverkan eller klimatförändringar.

 16. Rickard #11,

   

  Utom att jag inte håller med om att Gunbos kommentar var trams (bland annat väckte den ju diskussion, det är ju det innehåll som Gunbo förmedlade som förtjänar beteckningen trams i så fall) så tycker jag att din analys är utmärkt och tankeväckande.

   

  Jag kan tillägga att jag anser att en dålig skeptiker, enligt din beskrivning, egentligen inte är någon skeptiker. De fula knepen du nämner definierar väl egentligen själva motsatsen till skepticism.

 17. Rickard Berghorn

  Pehr: Ja, det är dålig skepticism. Mycket av förklaringen till den arroganta blindhet och förvirring samt kollektiva dumska (klumpigt flockbeteende) man titt som tätt träffar på i skeptikerkretsar, tror jag förklaras med ett ord: ”nördighet”. Skeptikerrörelsen är en nördkultur, och sådana brukar utmärka sig av socialt klumpiga personer, yttre och inre stridigheter, stark social rangordning och mycket höga tankar om den egna personen. Har man umgåtts bland tolkienister och sci-fi-nördar vet man vad som gäller inom skeptikerrörelsen, och mycket ofta består den av samma personer… (Nuvarande ordföranden Martin Rundqvist är både tolkienist och en gammal sf-fan.)
   
  Jag vet inte om vi har någon riktigt bra skeptiker i Sverige. Den enda jag kommer att tänka på är Germund Hesslow, och det är symtomatiskt att han tagit avstånd från VoF.

 18. Gunbo

  Rickard Berghorn #13,
  ”Din invändning var naturligtvis den invändning du förmedlade.”
   
  Jag tycker att debatten ska vara balanserad. Båda sidor ska få säga sitt. Som Pehr Björnbom skrev: ”bland annat väckte den ju diskussion,…” Det blir ingen diskussion om den ena sidan har monopol på ”budskapet”, något som ofta påtalas här när det gäller media t ex. 
   
   

 19. Rickard Berghorn

  Gunbo: Det är ingen som förnekat dig att uttala sig. Men den som uttalar sig får också räkna med att andra har rätt att uttala sig, d.v.s. få kritik.

 20. Gunbo

  Tillägg till #18,
   
  Hur definierar du skepticism? Du skriver:  ”Skeptikerrörelsen är en nördkultur, och sådana brukar utmärka sig av socialt klumpiga personer, yttre och inre stridigheter, (o s v).
   
  Sedan skriver du: ” Jag vet inte om vi har någon riktigt bra skeptiker i Sverige. Den enda jag kommer att tänka på är Germund Hesslow, och det är symtomatiskt att han tagit avstånd från VoF.”
   
  Jag blir något förvirrad.

 21. Gunbo

  Rickard Berghorn #19,
  ”Det är ingen som förnekat dig att uttala sig. Men den som uttalar sig får också räkna med att andra har rätt att uttala sig, d.v.s. få kritik.”
   
  Det är inte det frågan gäller. I en diskussion eller debatt får man alltid räkna med att få kritik. Är man rädd för kritik ska man inte delta i en debatt.
  Nu gällde det att få till en diskussion om Randis uttalande.

 22. Rickard Berghorn

  Gunbo: Ja, vad är det som är svårt att förstå? Jag skriver att den svenska skeptikerrörelsen (VoF) präglas av dåliga skeptiker och dålig skepticism. En god skeptiker skulle t.ex. inte halsstarrigt ta ställning för Gillberg mot Kärfve och sprida ut det falska ryktet att Kärfve var scientolog. Man skulle inte försvara massvaccineringen mot svininfluensan, eller densamma med hpv-vaccinet. En ”skeptiker”förening vars ordförande hävdade att Focardis och Rossis kalla fusion var seriös och gav dessa skojare ett trovärdigt skimmer världen över, är en skrattretande skandal. Och vid förra utdelningen av förvillarpriset råkade man utpeka och namnge två personer som inte hade något med saken att göra. VoF är en amatöristisk skräpförening.

 23. Gunbo

  Rickard Berghorn #22,
  ”Jag skriver att den svenska skeptikerrörelsen (VoF) präglas av dåliga skeptiker och dålig skepticism.”
   
  Aha, det var VoF du menade. Då förstår jag det du skriver.
   

 24. Gunbo, det där var ingen vidare smart invändning, alltså din (ånyo) ihopklippta samling citat som skulle stöjda ngt du hoppas på, och sedan (som så ofta) hävda att det var någpon annans ord, inte ditt argument. Och den strategin är väldigt genomskinlig numera, speciellt efter att många ggr ha velat försvara (andras) rena tramsargument med fler hitte-på konstruktioner (senaste UHI över haven tex)
   
  Och som redan påpekats: Invändningarna undviker både kärnfrågan, dvs det som faktiskt ligger på bordet och vad där hävdas. Vidare är ’invändningarna’ av larvig petimeter-art, och dessutom i sig spekulationer om (inte bara ev felkällor) utan insinuationer om att frågan (petition) inte ställts eller genomförts med ett genuint uppsåt. Dvs det vanliga från ditt läger: Unvik sakfrågan och försök med (insinuant) smutskastning …
   
  Lite lustigt att även du ständigt återkommer med sådant!
   
   

 25. Thomas P

  Rickard försöker i #11 göra det hela till en gishgalopp. Randi kommer med en massa påståenden, när sen Gunbo kritiserar ett av dem får man snabbt höra att just det kanske var fel, men det var bara en ”detalj” som var helt ointressant. Så kan man hålla på tills motparten tröttnar. Ta ett påstående som ”The limit of the influence of CO2 is dictated, not by the amount of greenhouse gases in the atmosphere, but by the amount of solar radiation reflected back from the Earth. Once all the infrared rays have been ”captured” by the greenhouse gases there is no additional increase in carbon dioxide.” Som meningen står är den obegriplig, men även om man antar att han avsåg avsluta med ”no additional increase in greenhouse effect” är den fel, samma fel som jag påpekat ett flertal gånger på denna blogg. Eller ta ett påstående som ”Yes, I’m aware of the massive release of energy — mostly heat — that we’ve produced by exhuming and burning oil, natural gas, and coal.” som även om det är sant i sitt sammanhang antyder att det tror att det är denna spillvärme som värmt jorden och ”though we’re aware that lunar tides, solar wind, galactic space dust and geomagnetic storms have cooled the planet by about one centigrade degree in the past 150 years.” är t o m värre även om man byter ut ”cooled” mot ”warmed” som antagligen var tänkt. Inte ens Randi lyckas i uppföljningen få riktigt klart för sig hur han tänkte där.
   
  Randis första artikeln var direkt slarvig, han hade fallit för lite propaganda och istället för att agera som en sann skeptiker och kontrollera skrev han ihop en artikel. Hans andra var något bättre när han börjar inse att han kanske inte visste så mycket som han trodde, men lider av fenomenet att det låter lika illa att dra ut foten ur klaveret som det gjorde att trampa i det.

 26. Rickard Berghorn

  Thomas P: Du missade min poäng (förmodligen helt medvetet), och den var att jag kritiserade persoager som Gunbo att syssla med just det du kallar gishgalopp. När det kommer till att fördumma diskussioner och förvandla dem till gegg är också du en expert, även om du har föga framgång här hos TCS. En av tumreglerna bland er skeptiker är: ta all kritik mot er och anklaga kritikerna för detsamma. Vi vet alla att VoF och skeptikerrörelsen har satt nättrollning och nättrakasserier i system, men när det väl blev medvetandegjort för några år sedan skulle ni plötsligt odla myten om att det var jättesynd om er för att ni påstod er vara utsatta för — nättrakasserier…
   
  — — —
   
  Dessutom perverterar du (i vanlig ordning) ett citat. Vad James Randi verkligen skriver är detta: ”Doubling the amount of CO2 in our atmosphere will not double the temperature rise, small though it is. The basic principle of what’s known as the ’greenhouse effect’ is quite simple: in a glass-enclosed environment, sunlight enters through the glass and strikes a surface, where it is transformed into longer infrared rays which do not easily reflect back through the glass; they’re trapped. and raise the temperature. However, the greenhouse effect as applied to our planet is more complicated. The infrared rays that are reflected back from the Earth are trapped by the greenhouse gases, water vapor and CO2 — a process that warms those gases and heats the Earth. This effect makes Earth habitable, preventing extremes of temperature. The limit of the influence of CO2 is dictated, not by the amount of greenhouse gases in the atmosphere, but by the amount of solar radiation reflected back from the Earth. Once all the infrared rays have been ”captured” by the greenhouse gases there is no additional increase in carbon dioxide.”
  — Helt plötsligt blir det betydligt mer begripligt vad James Randi menar och syftar på.
  Ditt andra citat från Randi, där du väljer att göra den mest löjliga tolkning du kan komma på: ”Yes, I’m aware of the massive release of energy — mostly heat — that we’ve produced by exhuming and burning oil, natural gas, and coal.”
  — Självklart menar inte Randi att det är ”spillvärme” från detta som påstås ha givit en global uppvärmning, tvärtom har han redan förklarat att han vet effekten av solinstrålning och CO2. Han menar att man genom fossila bränslen ger atmosfären ett tillskott av energi som inte tidigare var en del av det naturliga kretsloppet, och som i form av CO2 har förmågan att fånga extra värmestrålning. En person som förutsätter att andra litar på ens intelligens och allmänbildning behöver inte uttala sig lika tekniskt korrekt som en lärobok för okunniga tonåringar, alla i gruppen förstår ändå vad man syftar på.

 27. Thomas P

  Richard #26 Uppenbarligen är du inte medveten om vad en gishgalopp är. Det går ut på att man slänger ur sig en massa svaga eller felaktiga argument i hopp om att publiken skall bli imponerad av antalet och att ingen skall orka säga emot dem alla. Du kritiserade tvärtom Gunbo för precis motsatsen, att han bara tog upp ett argument.
   
  ”Helt plötsligt blir det betydligt mer begripligt vad James Randi menar och syftar på.”
   
  Den första bit jag utelämnar är bara Randis försök att beskriva växthuseffekten. Den är väl sådär halvkorrekt men duger för en lekman, vem bryr sig om Randi förstått att växthus primärt fungerar genom att stoppa konvektion snarare än strålning?  Det är när Randi i slutet skall försöka förklara varför effekten är så mättad att det inte kan bli någon ytterligare uppvärmning det blir fel. Eftersom det var just Randis kritik av AGW som var aktuell var det den passage jag citerade som var relevant och denna räddas inte av att man som du tar med mer av texten.
  Du kan göra en mer välvillig tolkning av Randis citat om energiproduktion om du vill. Han hade för all del visat på andra håll att han skriver snabbt och slarvigt så den kan rentav vara korrekt. Du försökte sen inte ens försvara det tredje citatet jag gav. Du kanske fann det för svårt att förklara hur tidvatten skulle värmt upp jorden senaste seklet?

 28. Rickard Berghorn

  Thomas P: Uppenbarligen är du inte medveten om att det var just det som åsyftades när jag påpekade att Gunbo (och du) sysslar med just gishgalopp. Det var verkligen inte bara Gunbos irrelevanta uppförstoring av Petition-detaljen som jag kritiserade honom för.
   
  Och när det gäller dina citat från James Randi har jag redan visat hur du oärligt förvränger och medvetet misstolkar. Att du fortsätter med gishgalopp väcker inte mitt intresse. Alla kan läsa innantill vad Randi skriver.

 29. ThomasJ

  Anders Persson #4: Tack för länk till mkt intressant föredrag!  😀 
  Fråga: i vad mån finner informationerna/data/fakta i föredraget spridning och förståelse/insikt hos de personer (= politokrater) som tror sig besitta ’kunskap/vetskap’ över hur ’allting’ (läs: ’klimathotet’) kan avvärjas via allehanda och synnerligen kostsamma och, inte minst, samhällsletala ’åtgärder’?
   
  Till sammanhanget hörande är definitivt de analyser över ’åtgärder’ förordade/’beodrade’ av mr Nobama i US of America, vilka nyligen fick belysning i en intressant artikel under denna länk:
  http://www.foxnews.com/politics/2013/07/18/billions-spent-in-obama-climate-plan-may-be-virtually-useless-study-suggests/#ixzz2ZWkS5CZo
   
  Länkar i artikeln leder till nedladdningbara dokumentationer & underlag, http://www.nap.edu , förvisso behövs registrering för nedladdning, dock denna är gratis.
  Vidare så gäller analysen(-erna) förhållandena i US of A, men i stort sett torde en samma gemensam nämnare vara gällande för andra i-länder, åtminstone inom EUSSR.
   
  På vilka underlag bygger ’riskebedömningarna’ vs. det förmenta ’klimathotet’? Kostnaderna för denna deFacto icke-fråga? Ställ detta mot akutbehovet av att ta fram (t.ex.) medikament som ’klarar’ av multiresistenta bakterier!!!
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 30. Anders Persson

  #TomasJ: Mitt föredrag
  http://www.youtube.com/channel/UCuu6EodABZyujnbeSHpCHYA
  var som framgår riktad till hydrologer och meteorologer i prognostjänst, men det hindrar inte att slutsatserna är mer allmängiltiga, i synnerhet som jag i min tur lyft in material från den allmänna litteraturen om riskbedömningar. En tolkning till klimatdebatten skulle vara att om frågan gäller 0% eller 100% för katastrofala klimatförändringar, får vi nog leva med fortsatta fruktlösa debatter mellan ”skeptiker” och ”aktivister”.
   
   
  Men som framgick av bilderna ungefär innan mitten av min presentation kan en kund ha hur uppskattning som helst av de deterministiska prognosernas kvalitet, men utifrån just HANS/HENNES behov fyller de ingen funktion. Först när de presenteras i osäkerhetstermer, helst i sannolikheter, får ALLA en möjlighet att ta beslut från dem, dock olika beroende på ”vem du är”.
   
  Olikheterna beror alltså inte på olika värderingar av hydrologerna eller meteorologernas kunnighet, yrkesskicklighet, integritet osv. utan värderingar utifrån MINA speciella behov och förhållanden.

 31. ThomasJ

  Anders P. #30: Tack för respons!
  Just det; ”värderingar utifrån MINA speciella behov och förhållanden.” När det handlar om ’politcums speciella behov och förhållanden’ är ju A priori att vinna/behålla makten över det samhälle man tror sig kunna leda/styra. Detta ’behov’ (och till viss del oxo förhållanden) har ’utvecklats’ in absurdum, resulterande i ett mer än mindre bortseende från samhällets (hela!) väl och ve – och i första hand dess medborgare. När det gäller det förmenta och i allra högsta grad politiskt påhittade/makt-bevarande-styrda ’klimathotet’ bygger detta på till 99,9% av dito värdelösa och dito ovetenskapliga ’prognoser’, vilka genomgående har resp. fortsatt blir avslöjade som rena bedrägerier. Konsekvenserna härav är/blir förödande för allt och alla i snart sagt vilket samhälle som helst, främst inom de s.k. ’utvecklade’ i-länderna, exemplen är flertaliga, och det är/blir oerhört svårt (omöjligt?) att s.a.s. ’vända skutan’ innan hon gått fullständigt i kvav – måhända det som deFacto behövs… suck!
   
  ’Makt korrumperar – absolut makt korrumperar absolut’. (Lord Acton)
   
  Mvh/TJ
   
   

 32. Halvdansken

  Bjørn Lomborg är också homosexuell. Vad det nu har med saken att göra. Eller så är de bara modigare och vågar stå för sina åsikter och sticka ut hakan?

 33. Rickard Berghorn

  Det är självklart det som menas: de är modiga och vågar stå för vad de tycker och tänker. Hur kan man alls läsa in något annat…?

 34. Sören G

  En riktig skeptiker är en person som söker sanningen. Till skillnad från töntarna i VoF som har förutffattade meningar.

 35. Rickard Berghorn

  Vad som är en skeptiker och inte är en saklig definition, inte någon värdering. Så taffliga och verklighetsfrånvända töntar som VoFare hör (tyvärr!) till samma kategori som de vettiga och verklighetsorienterade skeptikerna James Randi och SI. På samma sätt är en forskare en forskare, oavsett om det handlar om tönten James Hansen eller den vettige och fritänkande Henrik Svensmark.
   
  I The Black Swan gör Nassim Nicholas Taleb en mycket bra jämförelse mellan två personlighetstyper, som han beskriver som Dr John och Fat Tony. Dr John är en arrogant och överutbildad übernörd som ”vet” hur man ska tänka och utvärdera något, eftersom han utbildats i det under ett helt yrkesliv. Fat Tony är en välbärgad och streetsmart lätting, som struntar i snygga teorier och förutfattade meningar och lever i verkligheten här och nu. Fat Tony är ständigt den som visar sig vara den bäste skeptikern.
   
  De ställs t.ex. inför problemet med slantsingling: När klave kommer upp 99 gånger på rad, vad kommer upp nästa gång? Dr John säger naturligtvis att sannolikheten för krona eller klave är 50/50. Fat Tony hävdar bestämt att det ännu en gång är klave. Och han vinner.
   
  Varför? Eftersom han till skillnad från nörden tänker utanför sin lilla välutbildade box, och inser att slanten måste vara preparerad för att alltid få klave upp. Allt annat skulle vara ytterst osannolikt…
   
  Jämför detta med übernörden Hanno Essén som blev totalduberad av skojarna Focardi och Rossi. James Randi är en ”Fat Tony” och skulle säkert aldrig göra bort sig på detta sätt.