Sommarblandning

Dagens inlägg kommer att bli en aning splittrat.Den första punkten är att jag vill be några av våra trogna kommentatorer att bemöta nykomlingar hövligt. De flesta som aldrig tidigare besökt KU men som av någon anledning länkats hit tror på de flesta av de faktoider som sprids i media. Vi vet att det finns annan information än den som sprids på media och att mycket av det som de flesta tror vara fakta i själva verket är faktoider.

Men det finns ingen anledning för oss att kasta oss över någon som förmodligen helt oskyldigt och i god tro slänger ur sig saker som vi vet att det inte finns någon säker kunskap om. Jag har vänner som jag önskar att de genom att följa KU skulle få en chans att upptäcka att mycket av det som presenteras som sanningar i media är åtminstone ifrågasatt. Dessutom skulle de upptäcka att många fakta undanhålls.

Tyvärr vågar jag inte göra det – debattonen på bloggen är sådan att jag inte vill låta mina vänner uppleva den. Enligt min mening så innebär det att de få kommentatorer som ser oss som förvillare vinner – inte med sina argument, men genom den aggressiva ton som de bemöts med. Ibland känns det helt enkelt som om det gamla talesättet ”med sådana vänner behöver man inga fiender” stämmer alltför väl på KU.

Nästa tema utgår ifrån en intressant kommentar häromdagen. Vad det handlade om utgick ifrån ett påstående om att ”uppvärmningen främst består i varmare nätter”. Detta användes som ett argument mot att uppvärmningen skulle bero på minskad molnbildning, eftersom detta istället skulle leda till varmare dagar och kallare nätter. Det var första gången på länge som jag noterat ett för mig nytt argument till stöd för ”växthusgashypotesen” så jag tyckte att det var en intressant poäng.

Eftersom jag inte anser mig kunna helt och hållet avfärda att mer växthusgaser kan bidra till en uppvärmning av jorden men däremot anser att den omtalade uppvärmingspausen är ett starkt argument för att effekten har överdrivits i de flesta klimatmodeller, så tycker jag att det är ett argument som behöver granskas mer.

En möjlighet som jag inte kan kvantifiera men ändå vill nämna är att det kanske skulle kunna räcka med att den molnbildning som förmodligen spelar störst roll för temperaturen, nämligen eftermiddagsmolnen i tropikerna, bildas en timme senare på dagen och finns kvar en timme senare på natten. Det skulle i så fall kunna vara en effekt av en minskning av mängden kondensationskärnor antingen för att luften blivit renare eller på grund den minskning av den kosmiska strålningen som en starkare solvind ifrån en aktiv sol medför.

Mitt tredje tema handlar om det som brukar kallas ”förnyelsebar elproduktion” och som främst brukar handla om sol och vind. Låt mig därvid börja med att säga att jag tycker att det finns alla anledning att ta vara på så mycket som möjligt av den energi som finns i solstrålningen, men jag tror att det för det mesta skulle vara bättre och billigare att använda värmen, med en verkningsgrad på kanske 90% än att producera el med en verkningsgrad på mellan 10 och 20%.

Det stora bekymret med all elproduktion som är väderberoende är att den inte produceras efter behov och efterfrågan utan istället beror på produktionsfaktorer. Därmed uppstår bekymret att det ibland produceras för mycket och ibland för lite. Det som förespråkarna för ”mer förnyelsebart” nu hoppas på är dels ”smarta elnät”, dels förbättrade möjligheter att ”lagra el”.

Jag tänkte skriva något om båda dessa ämnen och börjar med el-lagringen. Anledningen till att jag ville studera frågan var att jag för en tid sedan fick höra talas om ”flödesbatterier” (flow batteries), och ville ta reda på om de skulle kunna vara en möjlighet. Det fanns mycket som lät bra, såsom att de har stor kapacitet och skulle kunna klara av 10 tusen laddningscykler, men det som inte var lika imponerande var ”energitätheten”. Den högsta siffra jag hittade låg på c:a 0,4 kWh/liter, vilket innebär att det behövs en tank på 25 liter för att hålla lika mycket energi som en liter bensin eller dieselolja (möjligen kompenseras detta delvis av en högre verkningsgrad vid elproduktion).

Det skulle alltså krävas en tank om 5 kubikmeter för att ta hand om elproduktionen ifrån ett vindkraftverk (på 2 MW) som går en timme utan att det finns någon efterfrågan på den producerade elen. Det lilla jag hittills läst har inte gjort mig övertygad om att detta är framtidens teknik, men jag kan heller inte helt döma ut den.

Det andra som förnyelseivrarna hoppas på kallas smarta elnät, något som jag länge undrat vad det stod för. Jag vill inte påstå att jag fullt ut förstått vad det handlar om men jag vet åtminstone lite mer än för några dagar sedan. Ska man vara riktigt elak så är det motsatsen till ”marknadsekonomi” – på en marknad är det efterfrågan som styr och producenterna försöker att anpassa sin produktion för att fylla behoven.

Ett smart elnät utgår ifrån att produktionen inte kan anpassas till efterfrågan utan det gäller istället att anpassa om inte efterfrågan, så åtminstone konsumtionen efter produktionen. Eftersom produktionen av vind- eller solkraft kan både öka och minska ”plötsligt” så vill man också kunna ändra konsumtionen plötsligt. Förutsättningen är först och främst snabb, tillförlitlig och mycket information om vad som sker på nätet.

Att snabbt minska konsumtionen om produktionen plötsligt minskar är förmodligen det minsta problemet – det bör finnas ett flertal verksamheter som snabbt kan stängas av tillfälligt och som kan sättas igång allteftersom ny produktion sätts igång. Att snabbt öka konsumtionen är förmodligen svårare – och det som då händer blir snarare att exempelvis kolkraftverk fortsätter att vara igång trots att elproduktionen stängs av.

Det är bland annat för detta som man vill hitta effektivare sätt att ”lagra el”.

Tyvärr är det dyrt, svårt och utrymmeskrävande att lagra såväl el som värme eller kyla. Eftersom det bara är ”kemisk energi” som har hög energitäthet så är förutsättningen såväl för el som värme eller kyla, att man använder sig av reversibla kemiska reaktioner. Det var därför jag intresserade mig för flödesbatterier.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Sten – Jag känner mig lite skyldig då jag häromdagen yttryckte misstanke att Dw var ett troll – det verkar snarare som en faktoidövermättad individ, för att använda Din nomenklatur.

  Om ”smarta elnät” så är det en vision som skapats för att bortförklara nuvarande logistik (kan inte fungera) för elpaneler och vindkraft som dominerande energikällor.

  Istället för att bidra med energi vill Big Brother stänga av mindre viktiga saker som konsumenters vitvaror genom signaler via elnätet.

  Det är redan här.

  Läs mer här http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315863/Big-brother-switch-fridge-Power-giants-make-millions–pay-sinister-technology.html

 2. Lars Cornell

  Tack Sten. Det här är ett ämne som behöver större genomlysning. De förnybara energislagen har oftast en mycket skitig baksida. Genom att de har låg energitäthet blir maskinerna stora, slukar jordens resurser, förstör miljö och landskap och gör människor sjuka, ledsna, förtvivlade och fattiga. Vinden är ren och gratis, men el från vindkraftverk är det skitigaste och mest miljöförstörande av alla alternativ.

  Man brukar ropa efter konsekvensbeskrivning, men när ordet ’förnybart’ har nämnts vill man gärna gömma de skitiga konsekvenserna i tystnad och ignorans. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

  Flödesbatterier verkar vara ytterligare ett sätt att förbruka jordens resurser för att möjliggöra den gröna symbolpolitiken. Inget är mer ineffektivt än att göra något som inte behövs.

 3. Mats G

  Själv har jag bestämt mig att den bästa energipolitiken Kärnkraft Gen IV där vi använder uttjänat uran från de gamla verken som råvara.

  Kan det blir klokare? Först är energifrågan löst för generationer och vi minskar lagringstiden på kärnavfallet från 100 tusentals år till några hundra. Alla borde kunna ställa upp på det här.

  Det löste mina dubier i kärnkraftsfrågan. Uranbrytningen.

  Dessutom borde Vattenfall investera i det Finska kärnkraftsverket. Så slipper vi ryssarna.
  Norska oljefonden ändrar sin investeringsregler. Skulle inte bli förvånad om det visar sig bli delägare i det finska kärnkraftsverket.

 4. Ingvar

  För ett antal år sedan köpte jag en villa på Ekerö. Oljetank och panna var inte i något bra skick så något behövde göras. Gick igenom ett antal alternativ. Ny oljeeldning, värmepump, bergvärmepump, luftvärmepump och eluppvärmning plus ackumulatortank. Lade ner mycket energi på att utreda för och nackdelar. Man kunde få säsongstaxa på elen. billigare el på natten. Till slut blev det acktank byggd på plats och säsongstaxa. Fungerade helt efter förväntningarna under ett antal år. Plötsligt bestämdes att säsongstaxan skulle bort. Gick inte att göra nåt åt det.

  Läxa lärd.
  Basera inga investeringsbeslut på något som kan ändras helt godtyckligt av politiker! Gå ”Mainstream” så att eventuella förändringar drabbar tillräckligt många och därmed får politiker att tänka efter 2 gånger.
  Sålde sedermera huset. Nya ägaren kastade ut acktanken och gick tillobaks till olja

 5. Mats G

  Det här med intelligent produkter som är kopplade till nätet kommer öka. Det verkar inte riktigt färdigt än för det är segt. Resten av samhället måste komma ikapp.

  Den största förändringen som är närmast förestående är avskaffandet av kontanter. 10 år pratar en del om.
  Det innebär i sin tur att ett inopererat chip kommer närmare. Exempelvis kan då då hoppa på bussen utan att krångla med mobil eller registrera dig. transaktionen sker per automatik.

  Det som det finns teknik för idag är ett fullt system ang näring. Ett fullt automatiserat system.

  Det som behövs är en intelligent toalett + en intelligent kylskåp + multirotor robot.

  Sedan måste huset vara lite smart designat så att multirotorn kan leverera direkt in i kylen eller frysen.

  Så här kommer det gå till

  Toaletten berättar vad du behöver. Kylen säger vad som är slut och hur mycket plats det finns. Multirotorn levererar.

  Det enda du behöver göra är att öppna kylen och tillaga.

  Det jag försöker säga är att vi är dithän. ett mer och mer automatiserat samhälle. För oss ter det sig skrämmande. För kommande generationer kommer det te sig normalt.

 6. Sören G

  Det var bl.a. jag som menade att växthuseffekten mest (eller endast) verkar genom att hålla kvar värmen på nätterna (och vintrarna). Då betvivlade jag att koldioxidens bidrag till växthuseffekten skulle leda till ökad avdunstning eftersom vatten knappast avdunstar på natten.
  Däremot en ökad solinstrålning (p.g.a. minskad mängd kondensationskärnor p.g.a minskad kosmisk strålning p.g.a. lägre solaktivietet) leder till högre avdunstning. Vid ekvatorn råder termostaten genom molnbildning och åskväder och hindrar temperaturen i de tropiska haven att överstiga 28-30 grader.
  Vid högre latituder bildas inte molnen lika lätt p.g.a bristen på kondensationskärnor.

 7. Sören G

  #6 Ska förstås vara ”p.g.a ökad kosmisk strålning p.g.a. lägre solaktivietet) ”

 8. Sören G

  #6 #7 En gång till så kanske det blir rätt: ”Däremot en ökad solinstrålning (p.g.a. minskad mängd kondensationskärnor p.g.a minskad kosmisk strålning p.g.a. högre solaktivietet) leder till högre avdunstning.”

 9. Gunbo

  Tack Sten Kaijser!

  ”Tyvärr vågar jag inte göra det – debattonen på bloggen är sådan att jag inte vill låta mina vänner uppleva den. Enligt min mening så innebär det att de få kommentatorer som ser oss som förvillare vinner – inte med sina argument, men genom den aggressiva ton som de bemöts med. Ibland känns det helt enkelt som om det gamla talesättet ”med sådana vänner behöver man inga fiender” stämmer alltför väl på KU.”

  Att kasta sig över nykomlingar, som har en annan syn, med glåpord och raljerande tonfall är bara destruktivt och frånstötande. Överhuvudtaget tycker jag att toleransen för oliktänkande är erbarmligt låg här (liksom på många andra bloggar på bägge sidor, får jag säga i ärlighetens namn). De personliga påhoppen och insinuationerna om låg intelligens eller psykisk sjukdom hos den attackerade är bottennapp som inte är värdigt vuxna, civiliserade människor. Men det är klar, vill man att KU skall vara en sluten grupp rättroende som bekämpar alla ”farliga influenser” utifrån är det väl acceptabelt.

  ”Trollet” Dw skrev någonting klokt i går: ”Osäkerhet är en grad av mognad. Man vet att det finns flera sidor av varje mynt. En tvärsäker person är en person som bara ser det ena sida av myntet. Det bör ni alla här tänka på tycker jag.”

  Alla tvärsäkra personer borde tänka på att än så länge ligger sanningen om klimatet på hypotesnivå, hur mycket man än önskar att frågan är avgjord.

 10. Ingvar

  Jag är nog en dinosaur. Elektronik är bra, är själv elektronikingenjör. Men det finns gränser för vad som är smart att ersätta med elektronik och vad som är ”overkill”. För mycket elektronik i bilar är inte smart. En ny spishäll som installerats i lägenheten vi hyr är elektroniskt styrd via sensorer på hällen. Fukt och olja gör dem motsträviga. Placera en varm kastrull för nära knapparna och hällen får ”spel”. Ett ”smart” elnät är ett sårbart elnät. Jag föredrar ”robust” framför ”smart”.

 11. Brandingenjör

  Hej alla.

  Min semester har börjat och idag så passar vädret bäst för inomhusaktiviteter som att sitta vid datorn och inte göra något vettigt.

  Tack Sten för att Du tar upp tonen i debatterna på den här sidan. Det är välkänt att debattörer tar till nedvärderande tillmälen om sina meningsmotståndare när de saknar argument.

  Om jag skulle skriva följande ”Per Welander, Göran Ahlgren, Lars Jonsson, Sten Kaijser och Ingemar Nordin har en gemensamhet som lögnare och/eller opportunister” så skulle många här reagera på det och tycka att det jag skrev egentligen inte sa ett dugg förutom om mig själv som att jag är en otrevlig person som saknar argument. Hade jag istället skrivit ”Klas Eklund, Bo Ekman, Olle Häggström, Markku Rummukainen, Johan Rockström och Anders Wijkman har en gemensamhet som lögnare och/eller opportunister” så hade nästan ingen reagerat trots att det säger lika lite och är lika otrevligt. Troligen hade jag då fått en hel del medhåll.

  För att byta ämne till det här med smarta elnät så hjälper inte det särskilt mycket för att jämna ut vindkraftens och solenergins ojämnheter. Det skulle däremot kunna vara ett utmärkt alternativ till den snabba effektreserv som behövs om ett stort kärnkraftverk får snabbstopp. Jag tror att de som jobbar med utvecklingen av smarta elnät framhåller de fördelar som finns för förnyelsebara elproduktionen för att lättare få forskningsanslag. Hade de framhållit de stora fördelarna för kärnkraften så kanske miljöpartisterna och en del andra försker stoppa forskningsanslagen.

  Trevlig sommar önskar jag alla.

 12. Björn

  Det är bara i förvillade okunnigas hjärnor som illusionen finns om det totala förnybara samhället som regleras av smarta elnät. De fantiserar om ett totalitärt grönt samhälle där inte konsekvenser existerar. Det är en planekonomi som även omfattar tekniken. Det är dags för ingenjörerna att agera mot den politiska röran. Ett rationellt och hållbart samhälle måste både vara i samklang med människors behov och en säker teknik. Det är inte värdigt att människor skall tvingas anpassa sig efter en framtvingad teknik, vars konstruktion endast skall tillmötesgå förvillade politiker utan naturvetenskaplig förståelse. På det sätt som en del politiker agerar, skapar vi istället ett ohållbart samhälle som inte motsvarar fria människors behov.

 13. Sören G

  Vad en CME (coronal mass ejection) kommer att ställa till med i ett smart elnät eller elektronik över huvud taget vill man ju inte tänka på. Det borde man oroa sig för i stället för CO2. Den som beskrevs av Carrington 1859 fick telegrafstationer att fatta eld.

 14. Iven

  Peter Stilbs,#1
  Tack för dagens utsökta munterhetsframkallande ordnyhet: ”faktoidövermättad.”
  Skulle nog vara tillämplig på många klimathotsivrare.
  Tror ändå att Din tidigare bedömning av bloggens nykomling var väl motiverat.

 15. Mats G

  jag tycker nog tonen är avsevärt bättre nu än när jag började komma hit och kommentera. Då var det mer eller mindre dagisnivå. men allt kan bli bättre naturligtvis.

  Och jag håller med. Jag tror att det kan finnas en hel del förvirrande själar ”out there” som nu söker alternativ info. Och då är det ju synd om vi skulle skrämma bort dem.

 16. Håkan Bergman

  Jag vet inte om nivån här är värre än i den här församlingen, engelska i höger kanal.
  http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/live-tsipras-i-eu-parlamentet/

 17. Ingvar

  Sören #12
  Håller med. Det är ett mycket allvarligt hot och verkningarna är väl närmast oöverskådliga. ”Robust” borde vara ledordet. Inte ”Smart”

 18. Lennart Bengtsson

  Under ett besök i Hamburg igår föreslog en av mina tyska kollegor att ett bättre utnyttjande av den väderberoende elproduktionen vore att att anpassa behovet till produktion. Men min begränsade horisont förde jag fram ett antal praktiska reservationer vilka inte ansågs särdeles kreativa. Mats G. har dragit en lans för de s.k smarta systemen där man låter diskmaskin och tvättmaskin och kokplattor går igång när elen finns och inte när den behövs av oss irrationella människor. Elektriska bilar kan med fördel laddas när det finns överskottsel och dammsugning kan göras under blåsiga dagar. Därtill kan man lagra energi i olika former även om möjligheterna fortfarande är begränsade när det gäller lagring a v el.
  Men varför inte lagra energi i form av exempelvis metanol som är både ett utmärkt bränsle och med en lagringskapacitet som är 50 gånger bättre än det bästa och dyraste litiumbatterier? Metanol kan med fördel också användas till att driva elektriska motorer via bränsleceller. Metanol kan produceras av skogsavfall som finns tillräckligt för svenskt behov. Dessutom som George Olah fört fram så kan metanol producerad av väte från överskottsvind eller från kärnkraften och CO2 kan man ta ur luften och på så sätt minska koldioxidfaran. Tyvärr har myndigheterna belagt metanol med samma skattesats som fossila bränslen med motivering att skatten behövs för att täcka utgifter för exempelvis subventioner för vind- och solenergi eller för andra utgifter. Sverige skyller som vanligt på EU men sanning är snarare att man inte kan undvara skatteintäkten. Lobbyismen för vindkraften står som vi vet i en klass för sig med krafter som Maud Olofsson och Pehr Gyllenhammar i spetsen.
  Det är för övrigt inte ovanligt att de enskilda länderna skyller obekväma nationella beslut på något EU-beslut vilka de faktiskt inte behöver följ om de inte vill. För svenskt vidkommande är detta tragiskt då man kan producera metanol industriellt i stora mängder av skogsavfall och färdiga industrikoncept finns redan. Det behöver inte ens subventioneras men borde inte beskattas som en fossil energikälla.
  Så det är mycket som kan göras innan vi låter vädret bestämma när vi skall grädda pannkakor.

 19. Thomas P

  Sten Att uppvärmningen varit större på nätterna är ett argument jag använt tidigare här på bloggen även om du tydligen missat det, och även då fick jag mothugg med ett rent hypotetiskt scenario i hur molnbildningen kunde ändras i ett specifikt mönster under dagen för att ge den uppmätta trenden. Det känns som väldigt mycket önsketänkande: vad som helst bara inte AGW.

 20. Håkan Bergman

  Smarta elnät och ”internet of things” är väl nätbrottslingarnas våta dröm. Och medvetenheten om riskerna är skrämmande låg. Min bredbandsleverantör har en oslagbart naiv rekommendation att inte ändra lösenord i den levererade routern. Suck!

 21. Kenneth Mikaelsson

  Har monterat tillbaka vedspisen sen sista elavbrottet och sen tror jag på recykling av robusta bilar åtminstone en är EMP säker (lite beroende på klassificering 1. 2 eller 3) det är en diesel land cruiser..
  Va några år sen det va en auktion i en grannby och åskan slog ner i närheten av där bilarna var parkerade.. hälften fick transporteras till verkstad de va totalt hjärn lösa..
  En sak som underlättade för att det kunde ske var nog att bilarna var parkerade i halvhögt gräs..

 22. Gunbo

  Mats G #14,

  ”jag tycker nog tonen är avsevärt bättre nu än när jag började komma hit och kommentera.”

  Jag har långt tidigare hört det där från andra också men jag misstänker att det beror på tillvänjning. 😉

 23. Kenneth Mikaelsson

  Jag får väl be om ursäkt.. men Dw gjorde självmål redan på första kontakt..
  Sen drev jag det nog lite långt trodde det va mer stake i grabben än va det var..
  Van som man är av TP..
  Till mitt försvar så räckte jag ut handen ….. och fick en örfil… 🙂

 24. J-O

  Mats G #3 – Gen IV uppfyller enligt min mening alla definitioner som gäller för både förnyelsebar och hållbar energi. Med Gen IV , torium etc så räcker kärnbränslet för ett globalt behov i mer än 30000 år enligt professor Imre Pazsit och avfallet kan hanteras i ur mänskligt perspektiv överblickbara tider.
  Det var hållbarheten och som sagt vad gäller förnybarhet så räcker det alltså bränslet i 30000år.

  Tyvärr är ren och billig energi ”vattenmelonernas” värsta mardröm… Helst skall ju mänskligheten utrotas
  ala Dr Strangelove och utopia skapas där vi är tillbaka på samlar/jägar nivå.

  Det finns ett antal personer i denna värld som har en idévärld som skulle bli bra James Bond filmer.
  Det hemska är att de faktiskt har makt att förverkliga detta om vi inte ser upp. Schellnhuber och Holdren är ju några tydliga exempel centralt placerade ”dårar”.

 25. Thomas P

  J-O #23 ”Tyvärr är ren och billig energi ”vattenmelonernas” värsta mardröm… Helst skall ju mänskligheten utrotas ala Dr Strangelove och utopia skapas där vi är tillbaka på samlar/jägar nivå.”

  Det var det där med debatton…

 26. Bim

  KU är en bra blogg att tonen blir hård ibland är fullt naturlig.
  Men som Sten Kaijser tar upp i sitt inlägg, ”att kanske lugna ner debattklimatet.” Då måste man i ärlighetens namn tänka på att vi diskuterar inte klimatet på lika villkor som vår motpart. Klimatupplysningen, som företeelse har ju inget att vinna på att driva motståndet mot klimathysterin. I vart fall inte mer än vad människor i allmänhet har.
  Tänk tanken att Olle Häggström skulle lägga fram samma förslag på Uppsalainitiativet. 😀 Han borde ju be både Maggie Tauersköld och Lennart Bengtsson om ursäkt för sina elaka påhopp.
  Eller att Johan Rockström eller Anders Wijkman skulle be om ursäkt i programmet Sommar för att de far med osanning om temperaturer, stormstyrkor, havsnivåhöjningen, döende korallrev på (grund av CO2) och andra obefintliga katastrofer.
  Vi har motståndare som som hittar på ”sanningar” och dessutom tar bra betalt för det. De bygger ju upp hela sina karriärer på lögner.
  Det finns ju ingen här på KU som påstår sig veta hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden, men de flesta här VET att våra motståndare inte heller vet, men ändå pådyvlar allmänheten stora. onödiga kostnader som bara ställer till mer elände än vad klimatet gör. Och det är ju inte småsummor, totalt tusentals miljarder.
  Vi har full rätt att bli heligt förbannade.

 27. Danikullen

  Håller med Mats G #3 vad gäller kärnkraft. Om nu försiktighetsprincipen gäller för klimathot, så borde det vara känt att det förr eller senare blir en ny istid och då behöver vi alla atom-milor som hinns byggas. Dessutom såg jag en siffra att vi har avfall som kan bli bränsle i Sverige för 350 år utan att behöva gräva upp ett enda kilo uran.
  Vad göra med all vind och solenergi? Ett sätt är att tillverka vätgas när det är överproduktion av el. Bränslecellsdrivna vätgasbilar borde vara mer attraktiva än att släpa runt på litiumbatterier.

  Sören G, #12
  Det är ganska stor skillnad på dagens elektronik och den som användes vid 1859, (Carrington). Då använde man luftledningar med ganska stort avstånd mellan ledarna, sk. fyrskruv. Dessa ledningar fungerade som väldiga antenner och kunde samla på sig avsevärd elektromagnetisk energi vid såväl åskväder som CME. Idag använder vi optofibrer som inte tar upp EME. Dessutom skall all elektronik inom EU vara godkänd enligt EMC direktivet sen 1994. (Det innebär bla. att varje uttag på dina prylar skall motstå en direktträff av en 8kV blixt.)
  Det svenska stamnätet är unikt skyddat mot CME, då det är uppbyggt med producenter i norr och konsumenter i söder över ett stort avstånd. Annars är det vanligt att producent och konsument är ganska nära (om man ser tex US förhållanden). Stamnätet har ett antal skydd och är bla. kapacitivt kopplat för att hindra jordströmmar. (För den som vill veta mer se http://www.svk.se/Tekniska-krav/ )
  Jag oroar mig inte för varken CME eller EMP. Om min gamla 80-tals stereoreceiver ger upp sörjer jag inte…

 28. Thomas P

  Om vi får förvarning om att en CME närmar sig jorden, och vi bör få någon timme varning, så gäller det att snabbt slå av så stor del av elnätet som möjligt. I drift är nätet sårbart, smart eller inte. När sen hotet är över gäller det att kunna dra igång nätet igen och koppla runt det som ändå blivit skadat. I Sverige tror jag vi klarar det rätt väl, men USA där diskussionen om smart elnät är som störst, har ett mycket mer sårbart nät idag. De får svårt både att koppla ned nätet under ordnade former och att sen få det i drift igen. Det är inte bara slå på en strömbrytare, det är ett enormt komplext problem att styra ett stort elnät så att alla producenter ligger i samma fas och producerar precis så mycket som konsumeras. De behöver uppgradera sitt elnät i vilket fall som helst, och att då använda sig av en flexibel teknik som är bättre på att hantera distribuerad produktion som vind- och solkraft och även att styra konsumtionen för att jämna ut lasten är fullt förnuftigt.

 29. Thomas P

  Danikullen #26 Bryr du dig om det inte är din stereoreceiver utan transformatoerna i kraftnätet som ger upp när de fångar upp överspänning från tiotals mil långa ledningar som fungerar som antenner? Om folk inte reagerar förnuftigt och slår ner nätet inför ett hot finns risken att det bränns sönder fler transformatorer än det finns kapacitet att bygga på flera år.

 30. Mats G

  22
  Gunbo

  Jag tror faktiskt det är en faktiskt förändring. När jag började här var personangrepp legio. Nu försöker folk hålla sig bort ifrån det även om man misslyckas ibland(inkl jag själv).

 31. j-o

  Thomas P #25 – OK förlåt , visste inte att du kände dig träffad …

  Omformulerar då

  Tyvärr är ren och billig energi miljöakivisternas värsta mardröm… Många förespråkar att jorden redan sedan länge har för många människor (Schellnhuber ex tycker 1 miljard är en rimlig nivå) och förespråkar olika metorder som kan tillämpas (ex Holdren och Ehrlich genom preventivmedel i dricksvattnet) att nå ett lägre antal , om nu inte naturen själv löser det hela genom krig ,svält och/eller pandemier.
  Vilka som skall tillåtas bebo vår planet framöver anges ofta inte men då det ofta är ideologer av olika slag som framför det hela antar jag att man avser att den bör befolkas med människor av just denna uppfattning ty annars blir vi ju snart 9 miljarder igen. Ren och billig energi är hinder för att vi skall inse att vi är för många och förbrukar för mycket och därför är den fiende nr 1.

  (Tycker ändå den korta versionen fungerar och de som känner sig träffade gör det säkert av en
  anledning )

 32. Ingvar

  Det svenska stamnätet i sig är troligtvis ”robust”. Det är när man stoppar in elektronik i det för att göra det ”smart” som faran uppstår. Min bil är en ”Compact” från 1978 (Pontiac Phoenix) med förgasare. Den enda elektronik som finns i den är fördelaren som har en kraftig transistor i stället för mekaniska brytarspetsar. Eftersom det är en GM-bil så kan man hugga nästan vilken fördelare som helst från GM och stoppa i. Det finns gott om rent mekaniska.

  Håkan #19
  >Smarta elnät och ”internet of things” är väl nätbrottslingarnas våta dröm.

  Betala eller också stoppar jag in virus i ditt kylskåp! Eller beställer varor med annan leveransaddress!

  >Och medvetenheten om
  >riskerna är skrämmande låg. Min bredbandsleverantör har en oslagbart naiv rekommendation att inte >ändra lösenord i den levererade routern. Suck!

  Otroligt! Vill han kanske komma åt den? Hmm.

 33. Ingvar

  Jo #31
  Håller med. Det är ett gäng neomalthusianer som vill kontrollera planeten.

 34. Sören G

  Högre levnadsstandard brukar leda till att befolkningskurvan planar ut. Då är tillgången till billig energi A och O. Ännu för lång tid framåt är fossila bränslen det som står till buds. Teknisk utveckling och t.e.x kärnkraft gen IV kommer att mer och mer ersätta fossila bränslen. Att snabbavveckla fossila bränslen leder bara till ekonomiskt kaos och fattigdom (och ökad befolkningstillväxt). Det finns inte anledning till någon snabbavveckling då CO2-utsläppen inte har så stor påverkan på klimatet. De naturliga klimatvariationerna är betydligt viktigare. Sannolikt är vi på väg mot ett kallare klimat genom att solaktiviteten är i avtagande.

 35. Danikullen

  Lennart Bengtsson, #18
  Varför gå omvägen via metanol och blanda in kol och CO2? Varför inte bara väte plus syre till vatten?

  Thomas P, #29
  Som sagt, jag är helt övertygad om att SVK har full koll strömmar och spänningar i stamnätet och om befintliga automatiska skydd inte räcker, så kommer nätet att stängas ner under ordnade former och inte en enda transformator kommer att brännas.
  Det jag lite ironiskt menade med 80-tals receiver var att elektronik från 60- till 80-talet var inte särskilt bra EMC skyddad. Mycket av den EMC och EMP alarmism som man ser i MSM idag är helt enkelt inte relevant längre. Det gällde den halvledarteknologi som användes för mer än 25 år sedan.

  Ingvar, #32
  Jag skulle nog vara mer orolig för din transistor från 1978, än en processorstyrd insprutningsmaskin från idag. Idag är elektroniken så oerhört miniatyriserad så det gör det enklare att få den okänslig. Kom ihåg att den energi som uppstår i en krets är proportionell mot ytan gånger frekvensen. Alla halvledare idag är skyddade internt på varje anslutningsben med överspänningsabsorbenter, annars skulle de inte ens kunna hanteras i produktionen utan skador.
  Elektroniken för kontroll och övervakning av stamnätet har naturligtvis samma höga krav på tålighet mot störningar som elnätet i sig.

 36. Lars Cornell

  Först bygger man vindkraft som inte behövs och för andras pengar. Så upptäcker man nackdelar. I stället för att åtgärda problemet där det finns hittar man på ’smarta elnät’ som låter smart men som är ännu en dumhet som andra måste betala. Dessa smarta elnät har negativa egenskaper som då måste åtgärdas med ny smarthet som även den saknas. Den principen att utveckla är fel princip och usel politik.

  För att kompensera ett bortfall av ett kärnkraftverk på 1500 MW som någon tog som exempel måste det smarta elnätet plötsligt stänga av ungefär två miljoner (2 000 000) kylskåp, frysboxar, dammsugare, värmepumpar, laddstationer för elbilar mm. Har någon tänkt så långt?

  Dessa två miljoner apparater måste vara försedda med teknik, som tär på jordens resurser, till ett värde av minst en miljard med kort avskrivningstid. De måste underhållas till en kostnad av ytterligare någon miljard varje år.

  Är det någon som börjar se det galna i tanken på ’smarta elnät’ som inte ens behövs eftersom vi nu har överskott av stabil, miljövänlig och koldioxidfri el i 40 år framåt utan att behöva göra mycket mer än underhålla det vi redan har.

  Att för andras surt förvärvade slantar bygga vindkraftverk som inte behövs är det sämsta politiska beslut som någonsin tagits i det här landet. Att dessutom bygga vindparker i Lappland för el som skall transporteras till Tyskland, på svenska hushålls bekostnad, är intellektets totala kollaps.
  http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf

  Vattenkraft + kärnkraft är en fantastiskt bra kombination. Den är säker, levererar när det behövs, miljövänlig, koldioxidfri och till låg kostnad. Att någon skulle vilja ändra på det är med mina värderingar dårskap.

  Med Gen4 har vi dessutom gratis bränsle i tusen år utan att ta upp ett enda kilo extra ur marken.

  #35 Danikullen. ”Kom ihåg att den energi som uppstår i en krets är proportionell mot ytan gånger frekvensen.” Men frekvensen på EMC ligger väl nära noll?

 37. Mats G

  35
  Danikullen

  Du verkar som om du har tänkt igenom det här för du tycker som jag. lol.
  Att skapa väte som drivmedel av vatten torde vara den bäst ”bensinen” för framtiden.
  Japanerna har kommit en bra bit i denna riktning. De är de här bilarna folk som uttrycker sig slarvigt att de går på vatten. Egentligen går de på väte.

 38. Ingvar

  Danikullen #35
  Det enda i elektronikväg i den fördelaren är en kraftig effekt-transistor och inga kretskort. Den klarar nog en del. Och en EMP kommer ju att skapa en induktion i tändspolen som transporteras in i elektroniken. Egentligen är väl det hela irrelevant. Kommer det e rejäl EMP så är nog inte bilkörningen det största problemet.
  🙁

 39. Peter Stilbs

  Det var lite i dagspressen häromdagen om nya ryska vapen att störa ut/förstöra elektronik & kommunikation

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21082779.ab

  Men det var oklart vad det egentligen gick ut på

 40. Thomas P

  Mats #30 Jag tycker precis tvärtom, att tonen blir allt råare. När jag inledde brukade i alla fall anklagelser om att debattörer här var mentalsjuka modereras bort, nu är t o m sådant tydligen acceptabelt, och vad man får säga om folk som inte är skribenter på forumet saknar alla gränser.

  Om man sen klagar över tonen, jag då får man svar som j-o:s #31 att ” de som känner sig träffade gör det säkert av en anledning ”. Där han alltså först insinuerar att den som anmärker på tonen känner sig personligen träffad och sedan insinuerar att det skulle innebär att hans anklagelser är sanna.

  Det enda man inte får kalla någon på detta forum för är ”förnekare”.

 41. tty

  SörenG #13

  ”Vad en CME (coronal mass ejection) kommer att ställa till med i ett smart elnät eller elektronik över huvud taget vill man ju inte tänka på”

  En CME har knappast någon effekt alls på vanlig elektronik. En CME:s skadeeffekter beror av induktion i långa ledningar. Kort sagt: ju större och mera sammankopplade elnät är, ju mer CME-känsliga är de också. Den stora risken med en CME är skador i högspänningstransformatorer som i praktiken inte går att reparera och som tar mycket lång tid (många månader) att tillverka.
  Den stora risken med elektronik är i stället EMP, alltså en kort, skarp elektromagnetisk puls som bränner sönder komponenter. Uppstår t ex när en kärnladdning sprängs på hög höjd i jonosfären. Åsknedslag har liknande effekt fast i liten skala.

 42. Jag har rejält svårt för den föreställningen att vuxna människor skulle behöva skyddas och hållas åtskilda från kunskap och information om verkligheten och hur den är beskaffad.

  Sådant har gett oss både allt PK-dravel, galopperande kränkthets-epidemier, en allt trängre och allt mer irrationell åsiktskorridor, fallerande media och tyvärr också allt snårigare och sämre lagar och rättssystem.

 43. Mats G

  40
  Thomas P

  ”förnekare”

  Förnekare har ju sin speciella plats i klimatdebatten som du väl känner till.
  Själv ogillar jag orden som ’förnekare’ och uppvärmningspaus” för de är väldigt manipulativa.

  De implicerar att klimathotet är ett faktum vilket vi alla vet att det inte är utan bara en hypotes bland alla andra. En hypotes som endast har några år kvar att leva. Tom de mest hårdnackade klimathotarna måste snart erkänna att AGW är falsifierad.

  Efter det blir det damagecontrol efter sådana som du och dina trosfränder.

  Vi kan bara hoppas att förnufts röst kommer få råda igen i konungariket Sverige. Bara som en tanke. Lyssna på dem som vet nåt som omväxling. Det vore en fräschör som skulle fylla mina lungor med välbehövligt syra i den intellektuella debatten i Sverige.

 44. Ingvar

  Skall erkänna att jag blandat ihop EMP och CME

 45. tty

  ThomasP #28
  ”det är ett enormt komplext problem att styra ett stort elnät så att alla producenter ligger i samma fas och producerar precis så mycket som konsumeras”

  Jag antar att du har klart för dig att svenska vindkraftverk undantagslöst har asynkrona generatorer? Och är konstruerade så att deras svängmassa inte kan användas för att öka stabiliteten i systemet. Något som inte precis underlättar styrning av elnätet. För att inte tala om återstart efter ett avbrott.

  Faktum är att det är relativt få kraftverk som är byggda så att de kan ”kallstartas”, alltså dras igång helt utan tillförsel av el från en yttre källa. I samband med folkomröstningen om skotsk självständighet framkom t ex att det finns ett (1) sådant verk i Skottland, vilket innebär att ett separat skotskt elnät nog inte skulle vara sådär våldsamt robust.

 46. Danikullen

  Mats G, #36
  Tack för den 😉 Det kanske beror på att vi har samma ingenjörsmässiga bakgrund? Elektronikkonstruktör och Programmakare…
  Nån sa här att Sverige inte behöver fler miljöaktivister utan fler ingenjörer…

  Ingvar, #37
  Jo, så kan det nog vara.

  Lars Cornell, #36
  EMC står för ElectroMagneticCompability. Det består av såväl statiska elektriska och magnetiska fält som oscillerande. Det jag menade med ytan gånger frekvens gäller för oscillerande fält och impulser, typ urladdningar (åska, EMP).
  När det gäller CME, så ger de jordströmmar och där har du rätt i att frekvensen är nära noll om det nu inte är en impuls som ställer till det. Där är det kraftledningens längd som spelar in.

 47. Bengt Abelsson

  # 18 LB
  Tanken att göra metanol av ”överskottsel” är vid första anblicken lockande – men tänk en stor kemisk fabrik med pumpar, tryckkärl och processer som inte har kontinuerlig säker tillgång till den primära råvaran – elström?
  Lkadant med att använda elbilsbatterier som allmän lagringsplats – speciellt i gråkalla november vill jag ha tillgång till den fulladdade bilen – inte upptäcka på morgonen att någon annan tyckte sig behöva elen bättre än jag.

 48. Peter F

  Thomas P #40

  Och hur betygsätter Du ”tonen” hos Olle H Och på UI ?

 49. Thomas P:s tradiga gnäll om tonläget här är är både tröttsamt och ffa totalt malplacé på så många sätt: Både vad avser det faktiska tonläget här, hans eget uppförande, andras, och klimatdebatten och politiken i stort.

  Men så är det ju heller inte diskussion eller debatt han ägnar sig åt.

 50. Gunbo

  Nu var det väl Sten Kaijser som först klagade på debattonen här. Han skrev t.o.m:
  ”… debattonen på bloggen är sådan att jag inte vill låta mina vänner uppleva den.”

 51. Sören G

  #41 tty
  OK, jo det är främst transformatorer som slås ut och det har hänt. Men jag antog att överslag i elnätet skadar elektronik. Men en stor CME kan slå ut en stor del av ett lands elnät, och vi är ju beroende av elektronik.

 52. Hej igen,

  syftet med början av mitt inlägg var inte att få en debatt om tonläget. Jag ville tala om att så länge som kommentatorer använder mer energi åt att attackera varandra än att granska argument så kommer inte jag att bjuda in goda vänner att följa vår blogg.
  För mig spelar det ingen roll om någon provocerar, det enda jag ogillar är påhopp och uttalanden om andras åsikter eller mentala förmågor. Argument får alltid angripas men jag tycker inte om personangrepp. Om mina motståndare använder sig av sådana så vägrar jag att sänka mig till samma nivå.

 53. Gunbo

  Tack Sten Kaijser för förtydligandet!
  Jag håller helt med.

 54. Mats G

  46
  Danikullen
  ”ingenjörsmässiga bakgrund? ”
  Nja, jag har en liten annan profil. Programmakare med statistik/ekonomi/systemare bakgrund.

  Men jag har en abnorm aptit efter kunskap. så jag vet lite om allt möjligt. I skiftande djuphet såklart. ingen kan vet allt om allt.

 55. Peter Stilbs

  I senaste Chemistry World (pappersupplagan sid 25) finns en artikel ”Magnetic noise turned into electricity” – som synes mig vara av Perpeetum mobile-typ.

  http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/05/magneto-mechano-electric-generator-magnetic-field

  Den refererar till denna originalartikel , som tyvärr inte längre är fritt läsbar för alla http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/EE/c5ee00414d#!divAbstract

  Men vad jag förstår finns det ingen skräpenergi att tala om att samla upp – uppsamlingen kommer istället att belasta själva strömkällan.

  Även om det finns en hi-tech-touch med nya material etc inblandat, så är det ju inte mer än det gamla tricket att via en lämplig induktionsspole på lämpligt avstånd från en kraftledning skapa sin egen strömcentral

 56. Mer Alice I Underlandet:

  Här kan man läsa vad finansaktörer hoppas på i form av globala skatter (på CO2 förstås) och myndigheter att reglera de globala kapitalflödena för att tackla de globala hållbarhetsutmaningarna.

 57. Brandingenjör

  #52 Sten Kaijser

  Jag håller helt med Dig.

  Jag kan berätta att arbetskollegor och några vänner ibland brukar titta in i på den här bloggen ibland och det flesta anser nog att de som skriver nedvärderande kommentarer om andra snarare är det själva. Jag tror Du förstår själv hur de uppfattar personerna som kommenterar här.

 58. LBt

  Eftersom AGW är en realitet och vi fortfarande inte vet vilka konsekvenser detta kan tänkas få i ett längre perspektiv känns det bra att vi redan inom ett år vet om Rossis kärnkraft finns eller ej.

  Därtill kommer att om den finns kan massproduktion vara en verklighet inom ytterligare ett år.

  Många bekymmer som ”smarta elnät” och i förtid avvecklad kärnkraft skulle försvinna. Spekulerar EON och Vattenkraft i E-Cat-konventerad drift i de anläggningar de tänker stänga?

 59. Christopher E

  #57

  ”Jag tror Du förstår själv hur de uppfattar personerna som kommenterar här.”

  Och jag vet hur jag uppfattar sådana som gör generaliserade omdömen… 😉

 60. lennart facius

  tvärsäker.det är väl så att den som har uppsikt över myntets alla sidor som kan uttala sig tvärsäkert

 61. AG

  Kan hålla med om debattonen ibland. Ett sätt är att se till att ha ordentliga referenser med när man slänger in argument. Det tenderar att ta bort fokus från känslor till fakta. Alla har ”rätt” till känslor nämligen, men alla fakta är kanske inte korrekta.
  Sedan är det väl ingen som sett varken flogiston, gravitonen, atomen, elektronen eller debattonen. Så vi har en hypotes att falsifiera genom att förbättra nivån. Kanske Thomas P vill vara moderator?

 62. Dw

  #23. Kenneth.

  Jag hinner knappt med att läsa några länkar, rapporter och kommentera något annat här än att behöva ta emot alla dessa grova förbannade förolämpningar mot mig som person.

  Kommentar modererad

 63. Allvarligt DW!?

  Jag tyckte ju inte att du hade någon större verkshöjd ens är du började … Men detta?

 64. Johan M

  ”smarta elnät” är som ”hållbar utveckling” och ”miljövänlig” – saker som man inte kan vara emot. Vem kan vara för: dumma, bräckliga och illasinnade saker?

  Man tar ett positivt laddat nonsensbegrepp och sen fyller man det med vad som helst – mycket praktiskt.

 65. Gustav

  Jag tycker inte alls debattklimatet är särskilt grovt på KU. När jag först kom hit tyckte jag dock det även om de flesta kommentarerna var mer sarkastiska än direkta påhopp. Nu tycker jag säsom Jonas N att dumheter och övertramp absolut inte ska raderas utan istället bör lyftas fram så att alla kan bedöma vem de sympatiserar med. JonasN kändes för mig som väl offensiv när jag först kom hit men nu ser jag honom som en av de artigaste och konstruktivaste kommentatorerna här.

  Jag tycker Wijkman och Rockström är mycket skickliga mediefigurer och ser påhopp på dem som ett tecken på avundsjuka i många fall. Olle H är dock ett sorgligt exempel som ständigt kommer med personangrepp utsn någon som helst grund. Han skrämmer mig eftersom jag inte förstår honom öht. Enda föreställningen jag har kvar är att han inte spelar ett rent spel i stil med att ändamålen helgar medlen.

 66. Dw

  Nu är det du som tar och skärper dig, ditt språkbruk går långt över gränsen på denna blogg!

  Jag tycker härmed att vi ignorerar denna person tills det kommer något vettigt som vi kan bemöta. Gärna en sak i taget som jag redan anmodat.

 67. Thomas P

  Peter #55 Det går säkert att få ut lite energi, däremot får man den inte fritt utan den tas ur de elektromagnetiska fält man utnyttjar. Om det är rent spill så är det bra, men risken är att det istället bara fungerar som en transformator, dvs apparaten som genererar fältet får jobba hårdare. Det är en (livsfarlig) klassiker för folk som bor under högspänningsledningar att lägga en ledning under och ta tillvara den inducerade strömmen.

  Mats #43 ” Det vore en fräschör som skulle fylla mina lungor med välbehövligt syra…”

  Ouch, det låter plågsamt för oss med normal kroppsbyggnad, men ni i ”livets gas” klubben kanske tycker syra är bra 🙂

 68. Lasse

  det blåser bra nu!
  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/
  8 EUR/Mwh
  Vem vill ha mer vindkraft?
  Peter E (MP) vill se sammanbundna nät för att få del av vindkraften i hela EU och ogillar kärnkraften eftersom den inte kan konkurrera.
  http://www.svd.se/karnkraften-kan-inte-bara-sina-kostnader/om/debatt
  Kan ingen stoppa denne man innan vi får Tysk el och Tyska priser!

 69. Dw

  #63 Jonas N.

  Tänker inte ägna några långa rader åt den här clownen… inte idag i alla fall. Jag har ju ett liv vid sidan om som kallar, även om jag vet att det lär droppa in så väldigt många fler kommentarer under dygnet från dig! Men nu har jag stängt av bevakningsfunktionen i alla fall så man kanske kan få sova ut ordentligt inatt. Kanske borde du försöka vidga din vy från datorskärmen en stund? Utan sömn så förtvinar hjärnan vet du. Fast det är nog i det senaste laget. Men jag kan i alla fall säga att det är svårt att vara särskilt allvarlig här med clowner som du. En som ler och hånskrattar och hela tiden misslyckas med att försöka göra narr av andra. För innanför det där överdrivna leendet är det bara sorgligt, tandlöst och ihåligt. Kan det vara alla kemikalier som kroppen din har utsatts för eller är du bara född till clown?

  Om du ger dig med att spy ut förolämpningar kanske jag skiter i att kommentera dina tidigare dumma inlägg och kan kommentera några andra och viktigare inlägg istället. Det är helt upp till dig!

 70. Dw

  Men kom igen nu då. Sluta med personpåhopp och kom med något vettigt.

  Vad sägs om en fråga ang klimatet? 😀

 71. Vad gäller det här med att diskutera så är det verkligen inte lätt och det gäller alla forum där klimatet kommer upp. Jag har ju varit en del på VoFs forum och där får man verkligen sin fiskar varma. Ofta sitter det ett gäng sk ”staketsittare” som inte har något att tillföra i själva diskussionsämnet. Men nåde dig om du ex råkar stava något fel. Då hoppas de glatt ner från sitt staket och påpekar det självklara med gliringar och förlöjligande.
  Där får man ha skinn på näsan eller åtminstone förvärvar man ett par lager bara att våga sig dit.

  Numera verkar själva forumet mer eller mindre självdö men diskussionerna förs istället på Facebook. Rekommenderar en genomläsning där av någon kontroversiell tråd. Då framstår vi plötsligt som vänligheten själv på den här bloggen.

 72. Slabadang

  Sten k!

  Du vet det här med äpplen och päron ? Det är ”urban heat” som är värre än vad vi trott! Urbaniseringen av mätstationerna förklarar illusionen om att varmare nätter skulle vara orsakad av CO2.
  Vi stöter dessutom på bevis om att det finns ingen hög klimatkänslighet att hämta även om vi låtsas tro på illusionen. Det är ju märkligt hur vilda spekulationer totalt utan substans sprids bland CAGW. Thomas P blir ju så upprörd när de avslöjas.

  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/

 73. Dw

  #66. Lena Krantz

  Hej, Lena, som du säkert märkt och antytt så har jag fått en massa små meningslösa spydiga kommentarer här från första början om hur ointelligent jag är och alla möjliga påhopp mot mig som person. Det var inte jag som lade ribban. Jag bara lever upp till den. Är det fel om jag då tar emot det personligt och ger en personligare ton tillbaka? Nej. Trevligare personer som kan snacka som folk bemöter jag desto trevligare. Seriösare diskussioner kommer jag att ta när jag fått tyst på rövhålen. Men det är väl det många av dom är rädda för. Att få en SERIÖSARE och mer vuxen diskussion. Men det är väl bara vara att glömma? Det här är det sista inlägget på några dagar. Sen ska jag återkomma och om angreppen mot mig som person har lugnat sig och blivit mer saklig så kanske man kan försöka ta reda på lite mer av det som försöker förmedlas på denna blogg.

  Jag kommenterar inte längre sak för sak, för det är rätt meningslöst när man snabbt fått så många idioter mot sig. Jag tänker försöka kommentera person för person och jag kör med de värsta dyngspridarna först. Så jag tycker att det är allt upp till er andra att ta tag i det också om kommentatorsfälten ska behöva översvämmas av oförskämda kommentarer.

 74. Slabadang

  Ha ha ha !

  Nu fick vi verkligen bevis på att klimathotspropagandan verkligen är ”hard core”!

 75. Dw

  Din plan är inte ok. Ditt språkbruk är inte heller ok. Vi låter dig hållas för närvarande bara för att se om du klarar av att komma med något vettigt och få till en intressant diskussion. Vi välkomnar personer som inte delar bloggens åsikter och tankar men inte personpåhopp eller ett helt galet språkbruk. Du måste ärligt talat skärpa till dig. Strunta nu i eventuella tidigare påhopp (om du känner så). Lägg det bakom dig och kom, som sagt med något vettigt!

  Din plan att attackera person för person är inte ok. Då blir vi tvungna att blockera dig helt enkelt. Så lägg gammalt groll bakom dig och kom till saken.

  Hade du någon fråga om klimatet?

 76. Lennart Bengtsson

  35 Danikullen

  Ffördelen med metanol till skillnad från vätgas är att befintlig infrastruktur kan användas då i princip metanol kan ersätta bensin och olja samt att metanol också kan användas som råvarai den kemiska industrin. Sverige producerar betydligt mer biomassa än som förbrukas och dessutom minskar på sikt sannolikt behovet av pappersmassa. Den svenska årliga skogstillväxten motsvarar 85 Mton torrmassa med ett energivärde på 425 TWh. Ca 80% användes. Resten är nettotillväxt. Nettotillväxten ( ca 60Mton CO2) motsvarar approximativt 8Mton metanol med gällande produktionsmetoder.

 77. Ingvar

  3 st Elektronikingenjörer/programmerare
  Mats G, Danikullen och jag. Kanske tom fler?
  🙂

 78. Björn

  Peter Stilbs [55]; Ja visst är det så att man belastar strömkällan. Detta sker genom strömkällans magnetiska fält. Man befinner sig då i källans närfält, vilket man däremot inte gör om man befinner utanför denna gräns, alltså våglängden/pi. Då handlar det om radiovågor och man befinner sig då i källans fjärrfält. Att ställa upp en luftspole utmed exempelvis Svenska Kraftnäts stamnät där frekvensen är 50 Hz, är stöld av energi. Med många sådana skapar man förluster utmed ledningen.

 79. Danikullen

  Lennart Bengtsson, #76
  Tack för svaret. Naturligtvis är infrastrukturen viktig. Men om man skulle gå över till Naturgas /Biogas som drivmedel, så kan man väl lika gärna använda väte och slippa kolet?
  Jag ser nog succén med elbilar i vissa områden som att det gick att göra tack vare infrastrukturen. Politikerna kunde helt enkelt inte säga nej till tex. Teslas snabbladdstationer. Sedan kliar de sig säkert i huvudet hur de skall lyckas beskatta elen som laddar bilarna. Det dröjer nog inte länge innan man bara kan ladda bilen med ”speciell” Bilel..

 80. Gunbo

  Dw,

  Strunta i påhoppen, dem kommer du aldrig ifrån ändå hur mycket du än bemöter dem. Jag har deltagit här i sju år så jag vet. Det finns vettigare personer här som man kan föra en dialog med så ignorera resten. Det är svårt att inte låta sig bli provocerad men kom ihåg: Stor i orden, liten på jorden!

 81. Thomas P

  Lena #75 Nog för att DW uttrycker sig vulgärt, men hur kommer det sig att du aldrig reagerar när de på andra sidan kör med sina påhopp?

 82. Thomas P

  Och på vilket vis menar du att du själv har reagerat på Dws uttryck? Varför sitter du tyst och säger inte ett knyst?

 83. Kjell Wållberg

  Danikullen #79

  Rent praktiskt är nog metanol väldigt mycket enklare att hantera än vad väte är. Att lagra väte i en personbilstank är vad jag förstår rätt så komplext. Hur gör man idag i ev. experimentfordon? Någon som vet? Och angående tonen – Jag tycker att du har slagit huvudet på spiken Sten K. Tack.

 84. Peter Stilbs

  Kjell Wållberg #83 – vi diskuterade bl.a. vätgasbilar här för några månader sedan https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/30/grona-mardrommar/

 85. Dw

  Lena, jag såg i mailen om vad du skrev och kände direkt att jag måste rätta dig. Nu skrev jag inget om att ”stoppa in staken i nåt” som du påstår. Staken här hemma är upptagen som jag sa. Kenneth frågade nåt om nån stake hos mig. Vår adventsljusstake eller ”staken” som vi kallar den här hemma är nedstoppad i nån kartong av fruntimret. Vette tusan vart den är men hon har sagt att den inte kommer fram förrän i advent. Kort sagt den är upptagen. Han får väl besöka nån bastuklubb och skaffa sig en fjollig adventsljusstake lysa upp sin håla med. Som sagt så är det svårt att vara allvarlig här med alla clowner.

  Däremot är det ingen som verkar reagera över länken till högerextrema tidningen ”nya tider” (#116 i illusionen…) Varför sitter du tyst om det då om det ändå nu ska gnällas öppet om staken? Ni har ju visat att det går att censurera. Men sånt är inte så noga. Vad har ni egentligen för regler på bloggen? Kanske är det dags att sätta upp några sådana? Annars blir det ju väldigt godtyckligt.

 86. Dw

  Som sagt kom med något som rör klimatet. En fråga, ett påstående, vad som helst.

  Kom igen!

  Allt annat är ointressant.

 87. Min enkla regel när någon hoppar på mig är att säga mig att det bara säger något om den som angriper – ingenting om mig – så jag bryr mig inte

  men jag kan ta illa upp om andra angrips på denna blogg

 88. Thomas P

  Lena #82 Varför skall jag reagera just på DW när han förlorar tålamodet med de påhopp vi avvikare ständigt får finna oss i på denna blogg? Det är redan så många som hoppar på honom så varför skall jag ställa mig i kön? Du däremot tycks hålla dig till den här bloggens ökända laganda och bara klaga när det är en utomstående som säger något dumt. Varför inget motsvarande utbrott när Kenneth ville börja fängsla folk med fel tro för landsförräderi eller när Lars Kamél anklagade Gunnar Kjelldahl för att inte vara psykiskt frisk?

 89. Thomas
  ”säger något dumt”?
  Ärligt nu, har vi inte haft ett extremt överseende med ett väldigt grovt språkbruk från den här Dw bland annat?

  Mitt tålamod med den här personen närmar sig i alla fall en gräns. Jag tål visst men inte somt.

 90. Dw

  Ja. Ni får gärna blocka mig. Den här bloggen är ju ändå bara en riktig jävla rövarhåla. Men det blir väl så att rövare samlas när man berättar en massa osannolika rövarhistorier om klimatet för varandra. Kan förstå att man drar sig för att låta kollegorna på jobbet kila in på ett sånt här rövarställe! Det var nog bland det vettigaste jag lärt mig här. Nu ska i alla fall jag sova. Ha det gott! /Dw

 91. Dw
  Ok, men då gör vi så att du kilar vidare i livet och så kan du återkomma om/när du har något med klimatet som du vill diskutera. Du är välkommen då.

  Ha det gott och sov gott!

 92. Kenneth Mikaelsson

  🙂

 93. t0pe

  Jag ställde en fråga i tråden ”Illussionen om att klimatkatastrofen är här” men fick inget riktigt svar: hur många W/m^2 krävs det för att höja temperaturen på jorden?

  Jonas N svarade på en av mina andra frågor: människans energiproduktion är ca 0,03 W/m^2 men han ansåg det vara irrelevant då solinstrålningen är ca340 W/m2.

  Jag anser tvärtom att det är skillnaden i strålningsbalansen, som Jonas nämde en siffra på 0,6 W/m^2, som är det intressanta.
  Är det någon som kan bekräfta storleken på strålningsbalansen och eventuella förklaringar till den?

  Jag vet att 0,03 W/m^2 är en liten siffra i sammanhanget, men det är dock 5% av strålningsbalansen.

  Jag vet att många sitter inne med stora kunskaper, varför inte dela med er av era tankar och försöka ha öppna sinnen och inte hoppa på varandra för att ni inte har samma åsikt.

  Så kom igen med variationer i solinstrålningen, kosmisk strålning, molnbildning, co2, metan, havsströmmarna, kärnvapentester, vulkanutbrott. etc.

  Lär oss som inte har så djupa kunskaper så fler förstår och kan hjälpa till att sprida kunskapen

  Mvh t0pe

 94. Ingvar

  Lite OT men ändå relaterat

  I mina unga år växte jag upp i Nacka (Lillängen) Det var ca 1100 meter till Nacka-masterna, tvärs över Järlasjön. En rejäl ”Långwire” till antenn, En stor spole lindad med ”litz-tråd” och en vridkondensator från en sändare modell större. Ett likriktarrör med glödtråden inkopplad i serie med dessa och en högtalare med transformator inkopplad parallellt och man hade radio. Lägg ett lysrör ovanpå spolen och man hade ljus.
  Det var tom så att vattenrören i källaren på nåt konstigt sätt kunde transformera så att man kunde höra radio lite svagt där. Först trodde jag att det var spöken!

 95. Henrik

  Vad synd DW, du hade faktiskt kunnat lära dig ett och annat om klimatet om du stannat. Men fortsätt du med att ta din information från Aftonbladet så ska du se att du mår bättre.

  Jag håller dock med dig om att några gick över gränsen i kommentarerna mot dig men det du håller på med nu är dagisfasoner. Spelar offer eftersom du inte kan argumentera för din sak i klimatdiskussionerna, sorgligt.

  Ha d!

 96. Kenneth Mikaelsson

  #94 Ingvar

  Finns några klippor inte långt härifrån som fungerar som mottagare för radiosignaler..
  tog ett tag att filura ut vad som stod på.. bara synd att sen de byggde damm där så är det lite svårt att ta sig dit.. (är nog bra kristall i de klipporna)

 97. Sören G

  Den där Dw var nog inte riktigt torr bakom öronen som man brukar säga. Det blir otrevligt när sådana dyker upp. De förstör diskussionerna här, så de är vad man kallar troll.

 98. Sören G

  På tal om något annat. Min bror diskuterade med en person från WWF. Denna person påstod att CO2 förstör ozonskiktet. Har någon hört det argumentet förr?

 99. Kenneth Mikaelsson

  Sören G du kan nog vara lugn om CO2 skulle förstöra ozon så skulle vi va rostade för många miljoner år sen med en CO2 halt på över 4000ppm… Undrar vad dessa WWF går på för nått?? kan inte vara bra i det långa loppet….

 100. Pelle L

  Ingvar #94
  När jag var ”liten” byggde jag en kristallmottagare, som fungerade alldeles utmärkt med ett par hörlurar.
  Farsan var elingenjör, och beskrivningen fanns i en av hans små populärteknik-böcker.
  Kanon att kunna lyssna på radio vid sängdags utan någon elförsörjning.
  http://www.samlaren.org/kristallradio/

  Det där med vattenrören:
  I Göteborg gjordes det reportage om folk som hade radiomusik i diskbänken.
  Det var i västra Göteborg, nära sändarmasterna i Järnbrott.
  Var visst rätt irriterande när man inte kunde stänga av ljudet 🙂

 101. Kenneth Mikaelsson

  t0pe
  min personliga åsikt om strålningsbalansen är att det som har större påverkan på temperaturen är nog solens förmåga att modulera den inkommande kosmiska strålningen.. tror molnens funktion för att reglera temperaturen har oss mycket att lära..

 102. Sören G

  #99 Kenneth Mikaelsson
  Undrar om det bara är något som den där WWF-personen har fått om bakfoten. Eller om det är ett påstående som sprids.

 103. Ingvar

  Ooops!
  OT
  Kallare och mer is i Antarktis
  http://notrickszone.com/2015/07/08/south-polar-ice-age-stations-show-dramatic-antarctic-peninsula-cooling-since-1998-sea-ice-surge/

 104. Kenneth Mikaelsson

  Hört nått liknande men det kommer så mycket svammel från det hållet…

 105. Daniel Wiklund

  Du Lena K är en tillgång på den här bloggen, alltid läsvärd. Och ditt sätt att få ordning på debatten här är efterföljansvärt. Man brukar ju säga att kvinnor är lika opålitliga och omväxlande som aprilvädret, men undrar om det inte är vi män som mera påminner om aprilvädret.

 106. Alienna

  Det här är ju plötsligt rena rama sandlådan!

  Vill ni vara så vänliga och rikta ert testosteronlarv åt något annat håll, än mot en nykomling som inte känner bloggen!

 107. Kenneth Mikaelsson

  Är nog inte så OT Ingvar..

  Arktis kommer nog snart ikapp… av vad jag hört så leder antarktis med några år och AMO har gått in i en kall fas..

 108. Daniel
  Tack! Det har i det här fallet förmodligen mindre med mitt kön att göra och betydligt mer med min egen erfarenhet i andra forum att göra. Så kan det också vara. 😉

 109. Kenneth Mikaelsson

  Som sagt följer normalt förlopp…

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/07/08/huge-increase-in-oldestthickest-arctic-sea-ice-since-2011/

 110. Kenneth Mikaelsson

  Jag personligen skulle inte dra för stora växlar. Det är lång tid kvar av avsmältningssäsongen och Grönlands yta smälter rejält nu.

 111. Kenneth Mikaelsson

  Lena Krantz

  Har följt utvecklingen ett par år och trenden är tydlig.. om nu inte NOAA hade döljt den riktiga temperatur tendensen så skulle det va mera tydligt för fler..
  Många glaciärer är på tillväxt i motsats till vad som rapporteras i MSM..
  bältet med Jet strömen ligger ungefär där det låg i slutet på sjuttiotalet ..
  Bryts betydligt mera med köld rekord nu (trotts fubbade siffror) .
  Kolla sen in priserna på jordbruks produkter mycket av den utvecklingen är inte pga värme finns undantag typ Kaliforniern men det beror nog på att dess naturliga tillstånd är öken och har blomstrat pga konstbevattning..
  är nog på många håll bara att inrikta sig på en skörd i år..

 112. Kenneth Mikaelsson

  Lite läsning:
  http://polarbearscience.com/2015/07/08/sea-ice-breakup-update-high-ice-coverage-just-about-everywhere-even-hudson-bay/

 113. Kenneth Mikaelsson

  Mera läsvärt och replikerna är nästan bäst:

  http://wattsupwiththat.com/2015/07/08/lewandowsky-and-cook-back-from-the-dead-with-another-smear-paper/

 114. Kenneth Mikaelsson

  Mera läsvärt:

  http://notrickszone.com/2015/07/08/south-polar-ice-age-stations-show-dramatic-antarctic-peninsula-cooling-since-1998-sea-ice-surge/#sthash.hgaLzvnR.dpbs

  Om nu inte ni tror att det påverkar oss här i norden så har ni fel….

 115. Guy

  Gunbo 80

  Du har rätt i din sista mening, men du kanske misstog dej på person.

 116. Guy

  # 114

  Hjääälp! en ny hockeyklubba.

 117. Lasse

  The Guardian får ny chefredaktör! (SVD-näringslivsprofil)
  Alain Rusbridger avgår.
  Han medger att han ägnat våren åt att lyfta fram klimatfrågan. Han har tagit ställning-åt läsarna och vill uppmana alla sluta investera i bolag som tar fram 82% av vår energi!
  Tidningen är vänsterradikal men välläst!
  Då får man förklaringen till den propagandan därifrån!

 118. Lasse

  Den kapitalfördärvande vinden blåser nu!
  6,85 EUR/MWh
  Vinden ger 14% av elen men pressar ner priserna med hjälp av subventionerna!
  Inte ens vi konsumenter bör jubla för vi betalar det dubbelt.
  Dels via subventionerna och sen via onaturligt höga priser när kärnkraften läggs ner!
  Om MP i EU får som de vill så får vi snart även kolkraft i våra nät samt betala Tyska energiwände! och ett finmaskigt nät över hela EU.

 119. Mats G

  Jonas N
  ”reglera de globala kapitalflödena”

  Intressant. Ytterligare en fingervisning att man verkligen är ute efter globalkontroll.
  jag anser fortfarande att det är en naiv tanke. Länder som Ryssland, Kina och Indien lär aldrig gå med på något sådant.

  Men har de inte bara dammat av Tobinskatten. Alla makthungrigas våta dröm. Jag tror man försökte det på lokal nivå. Frankrike tror jag det var. Ett knapptryck senare och stor del av det Franska finansiella hade flyttat till London. Så kan det gå. Den som gapar efter mycket.

  Om de nu skulle lyckas. Är det någon som har klart för sig vad de skall använda pengarna till?

  Oavsett så ser jag fram emot Parismötet. Jag känner vibbarna av kaos och fiasko ligger i luften. Skall bli intressant hur många toppnamn som vågar dyka upp. Och han snubben från filipinerna skall han köra sitt gråtframträndande igen. Well, vi har mycket att se fram emot. En hel del korkade uttalanden innan Parismöte t ex.

 120. Mats G

  Egentligen tycker jag att man skall få skriva vad som helst. Jag är för mycket vid tolkning av yttrandefrihet. demokrati handlar om bla om rätten att kränka. Någon medarbetare i Charlie Hebdo har skrivit en bok. Typ. Rätten att kränka. Hon sade något klokt. Fär vi inte kränka religioner utan underkastar oss deras dikret är vi inte längre en demokrati då är vi en teokrati. Något att tänka på näst gäng kallar en för Islamofob eller liknande.

  Det man måste tänka på är att en del varken kan uttrycka eller argumentera. dessutom pumpad med faktoider. Så ibland blir det lite tokigt.

  Man får nog räkna med att få på skallen här, med all rätt, om man kommer med vilka fabler som helt.

  Skall man argumentera här måste man ha faktakollen avklarad annars ligger man pyrt till. Och det gillar jag.

  Och handen på hjärtat. En riktigt go förolämpning kan ibland vara som poesi och vi skrattar nog lite inombords när någon får en ordentlig träff.

  Men som tips när man skriver något är. Skulle jag säga detta till vederbörande i ansiktet eller beter jag mig annorlunda bakom skärmen. Om det är ja skall man nog formulera om sig. Och försök ej skriva i affekt. Det blir oftast fel.

  Jag tycker ändå man skall få köra på lite. Vi är trots allt vuxna människor och då borde man kunna hantera att kommentera på en blogg.

  Sedan till Moderatorerna så kan jag skriva att ni alla håller olika nivå. Det innebär att det inte blir lätt för oss att veta vilken nivå man kan ligga på. Jämför en sportdomare. Spelarna blir förvirrade om man inte håller en jämn nivå.

  Jag är fortfarande lite störd att jag blev modererar och orsaken skulle vara att jag uttryckte sionism. Vilket det naturligtvis inte var. Sen vet jag inte det är med det nätet som verkar ge sig på helt oskyldiga kommentarer.

  Men på hela taget så tycker jag vi skall försöka ha vårt bäst beteende här. Det finns inte många bloggar som har så öppen attityd som den här. Big like….

 121. Danikullen

  Om vätgasbilar
  #76, 83, 84
  Mercedes planerar att börja sälja sin B-class om två år med Fuel-cell. De samarbetar med Toyota och räknar med ett pris i nivå med en hybridbil. Det finns idag ca 200 Fuel-cell leasade i främst Kalifornien.
  http://www.mbusa.com/mercedes/benz/green/electric_car
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_F-Cell
  MB ser tydligen Tesla som ett stort hot, men har tydligen köpt in sig. B-class kommer med Tesla batterier i höst.

 122. Gunbo

  Guy #115,

  Nej, uppmaningen var riktad till både Dw och andra ”storordade” kommentatorer.

 123. Gunbo

  Mats G #120,

  ”demokrati handlar om bla om rätten att kränka.”

  Nej, någon sådan rätt finns inte. Det finns yttrandefrihet, ja, och till den hör rätten att framföra kritik (även i form av satir) mot dem som har makt – politisk, ekonomisk eller religiös.

  Men i övrigt, individer emellan, gäller regeln: behandla andra som du själv vill bli behandlad. Kränkningar behövs inte i diskussioner och debatter. De leder bara till negativa motreaktioner och det budskap man eventuellt vill framföra går totalt förlorat. Kränkningar är härskarteknik som används för att tillintetgöra motparten speciellt när andra argument tryter. Mobbning är en typisk härskarteknik som använder kränkningar.

  ”En riktigt go förolämpning kan ibland vara som poesi och vi skrattar nog lite inombords när någon får en ordentlig träff.”

  Skrattar du inombords om du själv blir förolämpad?

  ”Men på hela taget så tycker jag vi skall försöka ha vårt bäst beteende här.”

  Tummen upp för det!

 124. Tja Gunbo … det ser ut som du ännu en gång satsade på helt fel häst här. Killen du ville ge lite stöd här visade mycket snabbt att där inte bara saknades all substans, men också att det handlade om rena mellanstadiets skolgårdsnivå ..

  Tänk att du kunde bedöma så fel … och tänk också att det alls inte är första gången.

 125. Mats G

  123
  Gunbo
  Skrattar du inombords om du själv blir förolämpad?

  Nu är jag ju inte typen som är lätt att förolämpa eller kränka för den delen.

  Men ok. ett exempel. Alla de här busringningarna som görs i radion till höger och vänster. Där man verkligen förolämpa dem genom att låtsas vara något man inte är. Det var tom någon sjuksköterska i Belgien som tog livet av sig när hon gick på att det var någon kunglighet som ringde och det gick ut i nationalradion.

  Ny vet jag inte om du är tillräckligt gammal för att komma ihåg Kalle Sändare. Mästare av busringning. Om du har hört honom. Skrattade du?

 126. Gunbo #9

  Alla tvärsäkra personer borde tänka på att än så länge ligger sanningen om klimatet på hypotesnivå, hur mycket man än önskar att frågan är avgjord.

  Det är lite märkligt att du försöker göra den poängen på en skeptisk blogg (inklusive nästan alla följares/kommnetatores) vars budskap är att klimatvetenskapen, och speciellt ett påstått klimathot inklusive all politik som skulle föranledas av ett sådant …

  .. inte är någonstans i närheten av avgjord.

  Vid ett tidigare tillfälle tom ankalgade du folk här för att hävda att ’the science is settled’

  Det var några år sedan men det lät ovanligt dumt redan då (och du utstå en hel del spe för detta). Men nu försöker du med precis samma insinuation igen? Hur tänker du egentligen där?

  Emellanåt undrar man (iaf jag) ifall du inte alls förstår debatten som förs här trots att du ’deltagit’ i många år. Att orden bara flyger över huvudet på dig och att du istället försöker hitta bekräftelse på ganska många och ofta märkliga fördomar du så gärna vill hålla fast vid, och gör detta genom att väldigt selektivt missförstå och över- (och även om-) tolka vad folk här faktiskt säger.

 127. #123

  Det verkar som om du nu också vill omtolka yttrandefriheten (som är en helt central och grundläggande hörnpelare för demokratin) till att både vara begränsad och bara borde gälla om den riktas åt vissa håll.

  Det låter faktiskt som om du förordar att religioner skall vara undantagna från yttrandefriheten. Och därifrån är ju steget obefintligt att även detta gäller även statsreligionen … som ju inte nödvändigtvis behöver tillbe en gudomlighet.

  Nej du, du är återigen farligt långt ned på ett sluttande plan Gunbo.

  Och du verkar dessutom inte kunna hålla isär lagstiftning och mellanmänskligt uppträdande, och vad som där anses vara passande.

 128. Mats G

  125
  Mats G
  ”Mobbning”

  Mobbning är kriminellt till skillnad från att kränka och förolämpa. Det är olyckligt att dra det för långt. Kanske vi skall hålla oss till ämnet.

  När man kränkningssituation uppstår så finns det en sändare och mottagare. Var skall man lägga ansvaret blir frågan. Är den kränkta alltid ett offer eller bara lättkränkt. Om kränkaren kränker avsiktligt för att såra anser jag att det kan vara dålig uppfostran eller onödigt. Det kan man strunta i. Däremot så skall man definitivt inte hålla käft om sina åsikter för det ”kan” kränka någon.

  Visst, visst. sedan har vi socialt uppförande . Där vi använder små vita lögner för harmonin.

  Det jag har upptäckt här i livet är att trobaserade människor är mer lättkränkta än det som är mer jordnära och faktabaserade. det är min erfarenhet iallafall.

 129. Mats G

  128
  Mats G

  är adresserad till

  123
  Gunbo

  en typ av fortsättning.

 130. Ulf L

  Jag tyckte nog att Dw blev omilt behandlad först men han avslöjade sitt rätta jag när vi blev uppmanade att sluta skriva kommentarer för att han skulle kunna sova!
  Mats G har en bra åsikt när han menar att vi bara ska skriva det som vi också kan säga rakt till dem men Jag skulle vilja addera en tanke. Det är tusentals personer som läser våra inlägg men som inte deltar i debatten och det är dom vi vill nå med våra argument. Det är alltså inte en en-mot-en situation vi har när vi skriver våra inlägg, utan snarare så att vi äntrar talarstolen i en sal fylld med åhörare. I det läget kan en aldrig så välfunnen förolämpning ändå skämma ut oss hos våra tusentals läsare. Låt inte fyndigheten vinna över klokheten. Tänk en gång till och tänk då på våra anonyma läsare innan ni postar en förolämpning.

 131. DW #69

  Jag gjorde en helt korrekt bedömning av dig ganska tidigt. Du har därefter bara bekräftat den med rungande eftertryck …

  Vidare: Fenomenet du representerar, någon som kommer hit, tror sig veta en massa och mha det kunna tillrättavisa bloggskribenter och kommentatorer här och som väldigt kort därpå inte klarar av att vare sig argumentera för sin sak och belägga påståenden, och heller inte att få mothugg när detta blir uppenbart och därefter börjar föra en massa oväsen eller tom balla ur helt …

  Det fenomenet är inte alls ovanligt, där har kommit och gått många sådana här genom åren även om det blivit glesare mellan dem på senare år. Och det blir då också ganska lätt att känna igen ännu en ’faktoidövermättad’ person. Och jag håller heller inte med inläggsförfattaren om att du skulle behandlats speciellt omilt utan tvärtom var där många som försökte hjälpa dig ur dina villfarelser med både detaljerade förklaringar, länkar, uppföljningar etc.

  Det skulle ju förutsätta att du aldrig någonsin visats på ett internetforum tidigare, och var totalt ovetandes om att där kan komma både nålstick och spydiga kommentarer ifall man uttalar sig i en kontroversiell fråga. Så omogen tror jag faktiskt inte du är (ditt uppträdande till trots)

  Hur som helst, tyvärr verkade du snabbt släppa sakfrågorna helt och istället vilja starta (eller iaf fortsätta) någon slags (mycket märklig) ’pissing contest’ och om helt annat. Och du verkar fortfarande närmast besatt av helt fria fantasier om alla möjliga människor … och dessutom skriver ut dem i klartext.

  Vädligt märkligt som sagt, men inte någon förlust på allra minsta sätt (menar iaf jag)

 132. Gunbo

  Mats G #128,

  ”Mobbning är kriminellt till skillnad från att kränka och förolämpa.”

  Men mobbning ÄR att kränka och förolämpa för att skada.

  Du gör skillnad på medvetna kränkningar och omedvetna, helt rätt. Men de kränkningar som sker här hör nog till de medvetna. Man vill förlöjliga den andra. Att det sedan finns människor som blir kränkta av olika saker folk säger utan att det menas som kränkningar är en helt annan sak. Som du skriver: ”Däremot så skall man definitivt inte hålla käft om sina åsikter för det ”kan” kränka någon.”

  ”Det jag har upptäckt här i livet är att trobaserade människor är mer lättkränkta än det som är mer jordnära och faktabaserade. det är min erfarenhet iallafall.”

  Så är det nog. Det gäller de flesta som har en religiös eller ideologisk tro som de är känslomässigt bundna till.

 133. Gunnar E

  #56#
  ”Även om det finns en hi-tech-touch med nya material etc inblandat, så är det ju inte mer än det gamla tricket att via en lämplig induktionsspole på lämpligt avstånd från en kraftledning skapa sin egen strömcentral”
  Var det inte en rättegång f ngt år sedan om ”elstöld” genom att lägga ut ngn km tråd i terrängen invid en kraftledning?
  Eller var det en anka?

 134. Gunbo

  Ulf L #130,

  ”Jag tyckte nog att Dw blev omilt behandlad först men han avslöjade sitt rätta jag när vi blev uppmanade att sluta skriva kommentarer för att han skulle kunna sova!”

  Jag håller med.

  Resten av din kommentar är bra och mycket tänkvärd!

 135. Mats G

  131
  Gunbo

  Du är lika envis som vanligt.
  Vi får nog reda ut det här med mobbning. Det är viktigt att hålla isär saker när de skall hållas isär.
  Annars kanske en del får för sig att kränka = mobbing. Vilket det inte är.

  När du mobbar kan du använda kränkningar som medel. Det är ett medel för att misshandla och terrorisera. Dessutom så skall det göras på ett utstuderat sätt, som du mycket riktigt skrev, för att skada. Och det skall ske under lång tid.

  Anledningen till att du får så mycket uppmärksamhet är att det finns ologik, inkonsekvens och faktafel i det du skriver. Men det har blivit mycket bättre på sistone. Respekten ökar då förstår du.

 136. Börje S.

  Vi lever i de lättkränktas gyllene tid. Signaturen dw ombads att lägga fram fakta som stödde hans påstående om den skenande havstemperaturen. Hans fakta visade sig då vara en artikel i SvD, framlagd bland andra på en sida där avgift krävdes för att få ta del av innehållet. Lena kunde omedelbart möta denna ”fakta”information med en alldeles färsk artikel från NOAA där hoten från skenande havstemperaturer avfärdades med bestämdhet.

  Jag behöver bara skaka nästan omärkligt på huvudet när en troende kristen talar om Kristi ”uppståndelse” så har jag kränkt den personen. Jag behöver bara höja lite på ögonbrynen när en troende Muhammedan berättar om hur dennes profet red till himlen på en bevingad häst, så blir den troende så kränkt att jag måste springa därifrån om jag vill behålla livhanken (har hänt mig).

  Om sjukhuset för att förhindra smitta från textilier över armarna påbjuder att personalen ska ha korta ärmar så blir den, vars religion förbjuder att kvinnor visar hud inför allmänheten, så kränkt, så kränkt och springer omedelbart till diskrimineringsombudsmannen och skvallrar.

  Det ligger massor av pengar via domstolarna om man får uppleva lyckan att bli kränkt. Tyvärr gäller detta inte män om de olyckligtvis är vita, heterosexuella eller är eller har varit medelålders. Så det är ingen idé att ni försöker, gubbar!

  Samma lättkränkthet ser vi nu vad den aktuella skribenten angår. Vi utmanar hans tydligt religiösa uppfattning om det så kallade klimathotet. Som jag påpekat ovan är det smärtsamt för religiösa att få sin tro betvivlad. Det utlöser aggressivitet hos den troende. I detta fall såg vi det när den till att börja med så välartade skribenten förklarade sig ha blivit kränkt och omedelbart därefter hasplade ur sig otidigheter och oförskämdheter vida överstigande de små stick han själv blivit utsatt för.

  Att öppet betvivla religiösa dogmer som t ex de i klimathotsgeschäftet, är, som vi nu sett, ingen lek!

 137. Gunbo

  Mats G #135,

  Okej, jag ger mig! 😀 Mobbning kan innehålla mer än kränkning.

 138. Börje S, du har förstås helt och 100% rätt. Men jag vill göra ett viktigt (och omfattande) tillägg:

  Spelad lättkränkthet är inte bara ett fult ohederligt debattknep (en ’härskarteknik’ om man så vill) som en del tycks frossa i …

  Än värre är dessa som poserar som ombud åt andras (påstådda) kränkthet. De som säger sig vara ’kränkta’ å andras vägnar och vill göra det till en anklagelse mot riktade mot sina meningsmotståndare i alla möjliga sammanhang. Men som förstås gör detta med syftet att få tyst på dem och gärna också fula ut dem från att (få) delta i debatten.

  Igen, man kan kalla det för ’härskarteknik’ om man vill, men jag ogillar starkt den sortens etiketteringar (för att de ju i sig utgör försök till ’härskarteknik’) vilket inte är ngt annat än argumentationsfel. Och sådana är det helt rätt att klä av och avslöja när folk försöker med dem ..

 139. Kenneth Mikaelsson

  Viktig läsning sprid vidare:

  http://wattsupwiththat.com/2015/07/09/noaancei-temperature-anomaly-adjustments-since-2010-pray-they-dont-alter-it-any-further/

 140. t0pe

  #101 Kenneth

  Jag tror också att solen och molnen har stor inverkan på stålningsbalansen, men hur mycket?

  Det verkar vara svårt att få några svar på den här bloggen om man inte är otrevlig för då kommer svaren direkt. Jag kanske ska påstå att siffror är felaktiga så jag får lite mothugg iaf 😉

  Hoppas någon mer kan yttra sig om detta =)

 141. Kenneth Mikaelsson

  t0pe

  Ska söka bland alla länkarna mina … jag vet att jag har det nånstans…

 142. Börje S.

  #138
  En sak till med kränktheten i det här speciella fallet är att denne synnerligen lättkränkte skribent nu sluppit att bemöta även de vänligt framställda invändningarna som han fick ta del av. Det är ju också ett sätt att ”vinna” en diskussion.

  Signaturen Dw vill ”få en SERIÖSARE och mer vuxen diskussion” och ”Seriösare diskussioner kommer jag att ta när jag fått tyst på rövhålen.” och ”jag kör med de värsta dyngspridarna först”.

  Väldigt seriöst och vuxet skrivet som debattinlägg i en vetenskaplig fråga.

  Summa summarum för klimathotspropagandister tycks vara: Tryter argumenten p g a skakig egen kunskap och oväntat välunderrättat motstånd: Se till att bli kränkt så slipper du framstå som okunnig i den sakfråga du själv driver!

 143. Kenneth Mikaelsson

  Här är en bra läsning..

  http://icecap.us/docs/change/solar_changes_climate.pdf

 144. t0pe

  Tack Kenneth

 145. Kenneth Mikaelsson

  Här kommer lite mera vetande…

  https://www.youtube.com/watch?v=_kZ6HSPkf8U&list=PLHSoxioQtwZcJj_9clLz7Bggso7qg2PDj

  Går några öl för att tråckla sig igenom dessa men mycket upplysande..

 146. Kenneth Mikaelsson

  Mera:
  http://leonclifford.com/2014/08/08/blog-time-to-reassess-the-role-of-the-sun-in-climate-change/
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

 147. Kenneth Mikaelsson

  Men som jag sagt tror detta har den största effekten på klimatet här på Jorla…

  http://wattsupwiththat.com/2014/04/10/more-support-for-svensmarks-cosmic-ray-modulation-of-earths-climate-hypothesis/

 148. Kenneth Mikaelsson

  Har mera med men du behöver nog lite tid att smälta dessa..

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/scp-hsa060414.php

 149. Dw

  Börje S. #142

  Lugna ner dig, Börje. Jag känner mig inte särskilt kränkt. Bara kul att du och flera andra vill ha mig tillbaka för att äntligen få argumentera om klimatet. Jag gillar bara inte när folk tjafsar, fånar sig, frågar sig om jag inte har stake och kallar mig ointelligent och samtidigt verkar tro att de inte kommer få igen! Det handlar inte om kränkthet utan det handlar bara om min självrespekt. Så länge de inte blockar mig så kan jag allt komma tillbaka och kommentera klimatet men just nu är jag på resande fot. Tills jag är hemma igen kan ni gärna få svara på varför Arktis is har minskat. Vi höres! 🙂

 150. Kenneth Mikaelsson

  Då kan jag ju fråga dig Dw varför du fått för dig det…. där har du nått att tänka på under resan..

  Trevlig resa…

 151. Dw

  Det är lika stor utbredning nu som det var för 10 år sedan. Även volymen har ökat något de senaste åren. Än är det ca två månader kvar av smältsäsongen men så ser det faktiskt ut.

 152. Gustsv

  Lena K och andra:
  Jag tycker det är helt meningslöst att blockera Dw från att kommentera. Alla kan göra sin egen bedömning av vem som passerar gränserna och jag tror inte det råder tvivel om vem som fallerat i denna tråd. Däremot tycker Thomas P har en poäng i att det bör vara strängare regler för de som representerar mainstream på denna blogg alltså skeptiker. Min bild är att samhället i huvudsak besr av TPs och Dws men att genomsnittsbesökaren på KU är tvärtom. Det hjälper då inte mycket att försöka skjuta budbärarna när det väl uppkommer diskussion. Istället har vi chansen att träna oss på TP och Dw och prova olika metoder för att nå igenom deras skal. Om det kommer för mycket glåpord så skrämmer vi istället bort dem.

  Och i ärlighetens namn är det inte svårt att bortse från ovårdat språkbruk. Uppenbarligen hade Dw inte ens bemödat sig att studera ”rövhålen” för att hitta en öm punkt utsn försökte istället med en klassiker typ ’dubbar liten snopp’. Ingen kan ju seriöst ta åt sig av sådant?

 153. tolou

  T0pe #140
  ”Jag tror också att solen och molnen har stor inverkan på stålningsbalansen, men hur mycket?”

  http://mclean.ch/climate/cloud_figs/Global_tot.gif

  http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S016980951300330X-gr9.jpg

  Mera
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/15/lennart-bengtsson-kommenterar-kvas-yttrande/#comment-401159

  Och inte minst
  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/CERES-CRF.png

  Clouds have a net average cooling effect on the earth’s climate
  http://clivebest.com/blog/?p=5694

  In conclusion, the gradual reduction in net cloud cover explains over 50% of global warming observed during the 80s and 90s, and the hiatus in warming since 1998 coincides with a stabilization of cloud forcing.

 154. t0pe

  Tack Tolou

  Ytterligare en pusselbit på plats, väntar med spänning på hur mycket växthusgaserna anses bidra till energibalansen.

 155. tolou

  http://www.realclimate.org/images/ipcc_rad_forc_ar5.jpg

 156. Kenneth Mikaelsson

  Och här kommer beviset på CAGW 🙂

  http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

 157. Pelle Lundén

  Kenneth Mikaelsson #156
  Usch, länka inte till sådana hemska diagram 🙁

  Någon som vet vad vi skall göra åt CALR = Catastrophic Anthropogenic Local Raining?
  Regnet slutar ju aldrig. Snart bygger jag tak över hela tomten.

 158. Kenneth Mikaelsson

  Ingen fara det slutar när det börjar snöa… 🙂

 159. Gunnar Littmarck

  Funderingar.

  Kärnbränslet i svenska reaktorer är upparbetat till i snitt 4,3% U235 och därmed har 6ggr så mycket U238 lagts på tipp vid upparbetningsanläggningen.

  Då bränslet läggs i mellanlagret är fortfarande halten U235 mycket högre än naturligt uran och kan ombildas till nya bränslestavar med en ny metod som gör dem blott 10-15% dyrare än av jungfruligt uran till dagens låga pris, eller användas som bränsle i tungvattenreaktorer.

  Med snabba reaktorer som den Ryska BN-800 frigörs 70ggr så mycket elenergi som de reaktorer som producerat avfallet gjort, d.v.s. en svensk reaktor i drift 50 år ger lika mycket energi i 3500år med blott samma teknik som BN-800.

  Lägg till de sex ggr så mycket uran som läggs på tipp eller används som projektiler och vi får 24500års drift utan att bryta ny uran.

  Tekniken BN-800 har med öppen rankine cykel och vatten kommer ersättas med sluten brayton cykel och superkritisk CO2 vilket ökar verkningsgraden en hel del och tar beräkningen ovan mot 30.000år.

  Bättre blir snabba saltsmältreaktorer som dessutom får så hög temperatur att de kan växla mellan koldioxidneutrala drivmedel och elkraft, samt blir billigare, och sakna driftpersonal.

  Den mest långlivade isotopen efter att behandla dagens avfall med denna metod har en halveringstid på drygt 30 år och når därmed bakgrundstrålning efter 300år.

  Men om kärnkraft ska priskonkurrera ut bara ökningen av fossil energianvändning, så duger inte detta.

  Då måste många natriumkylda reaktorer med metalliskt plutonium som bränsle starta och ha utarmat uran samt torium i sina mantlar.

  Därefter kan en global flotta av LFTR starta.

  Jag ser många problem för att GenIV ska ta mänskligheten till en global välfärd och därmed global miljövård, men de är politiska, inga är ekonomiska, säkerhetsmässiga eller tekniska.

  Som att transportera syntetiskt uran globalt (U233) och det verkningslösa ickespridningsavtalet som är den främsta anledningen till att kol fått en så kraftig ökning de senaste 25 åren.

  För Sveriges del är det kriminellt destruktivt med konstruktionen av SKB, där ägarna gör sina vinster på elförsäljning, ty transmutation med GenIV skulle sänka elpriset under lönsamhet för alla andra elproducenter. Då SKB bildades satsades på transmutation, men nu då tekniken börjar bli lika billigt som de billigaste moderna GenIII+ reaktorerna (det billigaste energisystemet i allt fler länder där inte kärnkraft straffbeskattas och belastas med ohemult dyr byråkrati) så forcerar SKB slutförvaret.

  Lösningen är att expropriera SKB inkl ansvar och fonder, bygga ut mellanlagret under Östersjön och inkludera en bränslefabrik.

  Så planera för att köpa snabba saltsmältreaktorer senare hälften av 2020-talet.

  Till det bör effektskatten sänkas för att helt tas bort och system som uppbär elcertifikat få en neutraliserande skatt.

  Med mitt förslag skulle Sverige få all energi till drivmedel, cement, metallurgi, elkraft, konstgödsel, fjärrvärme, m.m. i många tusen år utan att bryta uran eller ens torium, det vore som fan om inte fusionsreaktorer kan konkurrera därefter.

  De reaktorer som till sist destruerar alla ämnen som motiverar ett längre slutförvar än 300 år, bör ägas av landets pensionsfonder, men byggas och underhållas på entreprenad.

  Samtidigt kan alla städer och energikrävande industri ha egna smr i urberget under sig, de borde såklart få ägas privat, det är bara den storskaliga startfasen som bör ägas av folket, då de har ansvaret och därmed bör få vinsten.

  Det enda parti som närmar sig denna syn en aning är FP, men än har jag inte hört en enda politiker kritisera konstruktionen av SKB.

 160. Mats G

  159
  Gunnar Littmarck

  jag blir nästan lite stressad av att veta att allt finns på plats och det är bara politik som stoppar. Visste inte detta om SKB. Alla dina funderingar låter utmärkta i mina öron och jag köper dem rakt av.

  Kan bara att hoppas att någon som du kan bli energiminister en dag.

 161. Kenneth Mikaelsson

  Lite mera om solen….

  http://phys.org/news/2015-07-irregular-heartbeat-sun-driven-dynamo.html

 162. Dw

  Angående… En massa kommentarer om mig.

  Lustigt att flera var väldigt snabba för att anklaga mig för att vara nåt slags ”troll” här innan jag knappt ens fått kommentera något. Och det då först när jag började försvara mig från de riktiga trollen. Men skillnaden mellan mig och ”nät-troll” är att ”nät-troll” är s.k. ”otrevliga” och ”vulgära” utan någon riktig uppenbar anledning. Vissa här började påstå det ena och andra och kallade mig en massa (i sina egna ögon och för några få till) underhållande saker. Skillnaden är att jag bara är otrevlig och vulgär när jag har en bra anledning (dvs att behöva försvara mig mot uppenbara psykopater och sadister). Varför försvara mig? Jo jag vill inte bli någon liten olycklig person som bara får ta skit utan att jag sen ger igen. Visst överdrev jag en aning. Men det är ju så trollen gör med en när de lockar ner en i deras ”fällor”. Man är väl bara mänsklig för fan..

  Och ja som ni nog redan vet så läser jag ofta hellre svensson tidningar till frukost. Men de är ju tydligen inte så trovärdiga har jag bittert fått erfara. I alla fall får man bemöta hån och annan skit om man länkar till ex. SvD. Andra har ju bl.a. länkat till bloggen ”Fria Tider” utan att möta någon som helst spydig kommentar. Så jag har läst på lite där ikväll och gör detsamma. Det är ju i alla fall knappast nån s.k. ”vänsterpropaganda” som jag kommer med här.

  Man kan läsa att forskarna definierar trollande som ”bruket att bete sig på ett bedrägligt, destruktivt eller störande sätt i en social miljö på internet utan något uppenbart instrumentellt syfte”.

  ”Trollen försöker att orsaka kaos och riggar ”fällor” för att förmå andra att reagera på ett överdrivet känslomässigt eller dumdristigt sätt.”

  ”Om en olycklig person råkar gå i deras fälla så intensifieras trollningen i syfte att locka fram mer hänsynslös underhållning”.

  Jag blir som sagt varken kränkt eller olycklig. Bara förbannad. Och jag har som sagt gjort värnplikt så att försvara mig, det har jag nog fått inpräntat i ryggraden. De riktiga trollen (eller man kan kalla dem för vad de egentligen är: sadister och psykopater), är just dem som snabbt anklagade mig för att vara ett troll.

  Så för att inte nån ska känna sig utpekad denna gång så får ni väl själva ta reda på vilka dessa små troll – bläddra runt i kommentatorsfälten. Kanske har de betett sig så mot mig och kanske har de betett sig så mot andra också? Det ser faktiskt ut som att de ynkryggarna som snabbt började anklaga mig för att vara ett ”troll”, i själva verket stämmer ju beskrivningen in på dem själva. Säkert inte enligt dem själva. Men enligt forskarna. Och det är ju vetenskapen man verkar eftersträva på den här bloggen.

  Hela artikeln finns på:
  http://www.friatider.se/forskning-nattroll-ar-sadister

  Ps. Har skrivit detta från mobilen. Ber om ursäkt för ev. Felstavningar!

 163. Peter Lindkvist

  Dw. Ett tips. Följ den blogg du tänker agera i ett bra tag innan du skrider till verket. Så du får grepp om deltagare, tonfall, traditioner. Jag är också ny här, tekniskt okunnig, men skaplig på kommunikation, kulturbygge o s v. Jag tassar mycket försiktigt.

  Du har just uppmanat deltagarna här att försöka hitta de skadliga trollen. Min tro är att du just klivit in i ett rum där deltagarna känner varandra sedan lång tid tillbaka och att du därmed trampat i det luftdrivna musikinstrument som ofta benämns klaver.

 164. Börje S.

  #Dw
  Nu har du gjort hel del inlägg som tydligt visar hur kränkt du blivit på den här bloggen. Men i sakfrågorna har du åstadkommit nada. Inget om havstemperaturen efter Lenas svar och ingenting annat heller vad jag kan minnas. Du skrev om seriositet, men det är ju något som saknas totalt i dina senast uppkräkta så kallade inlägg..

 165. Slabadang

  DW !

  Du kommenterade på KU med förutfattade meningar om vad som här avhandlas och har kapitalt underskattat den kompetens och den seriositet som är drivkraften bakom både kommentatorer och redaktion. För mig är du ett offer för desinformation och har gått på förtalet om klimatskeptiker eller ”klimatförnekare” som journalisterna klistrat på oss för att du inte skall ta de av våra argument.Tyvärr är media i dag det sista man kan lita på agendajournalistiken ala tuttifrutti kvalité är vad du tvingas konsumera vid köksbordet och många med dig.

 166. Slabadang

  Varför det alltid slutar med hockeyklubbor!

  När jag jobbade med utvärdering utav olika förvaltningsmodeller på ett generalistplan så dök det upp ”hockeyklubbor” när vi testade dem i företrädelsevis matlab miljö. Vi pratade om ”skenande” modeller eller ”skenande utvärderingar”. Det kunde var helt olika egenskaper hos modellerna som skulle valideras eller köras hindcast och när de dök upp oavsett ”egenskap” så blev hockeyklubbor eller skenande kurvor en mycket kraftig indikation på att modellen skapade accumulerande felaktigheter som lades till varandra ju längre tidsperspektiven blev både framåt och bakåt. Ett bevis på att det fanns grova fel i själva grundantagandena för modellerna.
  På WUWT refererar de till en publicerad artikel på ämnet.

  http://wattsupwiththat.com/2015/07/11/nassim-taleb-strikes-again/

 167. Slabadang

  Nåt för våra professionella matematiker att ta till sig och stoppa i innerfickan närmast hjärtat!

  ”Higher dimensional systems – if unconstrained – become eventually totally unpredictable in the presence of the slightest error in measurement regardless of the probability distribution of the individual components.”

  Det är mycket svårt att kärnfullt uttrycka svåra matematiska problem på ”vanlig svenska”. Det här tycker jag var ett ur den högre skolan i denna konst.

 168. Slabadang

  Mera:

  Abstract—Common intuitions are that adding thin-tailed variables with finite variance has a linear, sublinear, or asymptotically linear effect on the total combination, from the additivity of the variance, leading to convergence of averages. However it does not take into account the most minute model error or imprecision in the measurement of probability. We show how adding random variables from any distribution makes the total error (from initial measurement of probability) diverge; it grows in a convex manner. There is a point in which adding a single variable doubles the total error. We show the effect in probability (via copulas) and payoff space (via sums of r.v.).

 169. Dw

  #151. Lena.

  Det var intressanta uppgifter du kommer med. Har du någon källa att hänvisa till?

 170. Dw

  #165. Slabadang.

  Ok. Vad konsumerar du själv för media när du inte tvingas konsumera det vi andra konsumerar. Man kan väl inte vara expert på allt så nån måste man väl kunna lita på?

  Kompetensens trovärdighet beror ju på miljön man befinner sig i. Det blir ju skillnad på både trovärdigheten och resultatet om psykologen och bilmekanikern byter arbetsplats med varandra.

 171. Ulf L

  Dw
  Här finns grafer som beskriver isläget i Arktis.
  http://neptune.gsfc.nasa.gov/csb/index.php?section=234

 172. Dw

  #163. Peter.

  Tack för försök till tips Peter, men att tassa försiktigt runt är väl inte nån rak eller tydlig kommunikation? Det låter som om du knytit lite för mycket an till kära gamla mormor när du var liten. Jag knöt nog i så fall mer an till morfar som bara stövlade in i köket lite hur som helst.

  Jag har nog fått mig en rätt klar bild över deltagare, tonfall och de gamla traditioner som verkar här. Men jag tassar inte in i finrummen och serverar kaffe åt folket. Oavsett om betjänten (där tycker jag att du passar in i bilden) nyss har svabbat golvet eller inte. Är dörren öppen så kliver jag gärna in med leriga stövlar och sätter mig vid det dukade bordet och tar för mig av vad som erbjuds, lägger mig i diskussionen med mina förutfattade åsikter, ser reaktionerna och försöker sen lyssna på vad andra har att säga. Spottar nån på mig så spottar jag tillbaka och vi är på samma ruta igen. Är det inte därför man lämnade dörren vidöppen?

  Förresten hämta en kaffe till! Och ta med en bulle.. Nej två. Nu. Sen vill jag ha nåt gott käk också för jag är hungrig. Seså. Rappa på!

 173. Ulf L

  Dw
  Här finns grafer om Arktis is.
  http://neptune.gsfc.nasa.gov/csb/index.php?section=234

 174. Dw

  #171. Ulf L.

  Tack för graferna. Men nu blev det bara mer förvirrande för mig. Om nu arktis totala is försvinner med 5% per årtionde (inkluderat den s.k. ”evighetsisen” som krymper med 13% och att detta har minskat kraftigt sedan slutet av 70-talet som NASA skriver på länken du gav mig. Och det är ju även ganska tydligt på graferna (så man kunde nästa ha varit analfabet). Varför skriver då Lena att utbredningen är som den var för 10 år sedan och att tjockleken t.om. har ökat något? Det verkar ju vara tvärtom om man nu läser vad NASA påstår.

 175. Dw

  Du får klicka i åren 2005 och 2006 själv men gör du det så ser du att mitt påstående stämmer vad gäller utbredningen av havsis i Arktis.

  http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 176. Dw

  Och här om tjockleken. Den har som sagt ökat något litet de senaste åren.

  ”The data indicate that Arctic sea ice thickness in the spring of 2015 is about 25 centimeters (10 inches) thicker than in 2013.”

  http://nsidc.org/arcticseaicenews/2015/05/new-tools-for-sea-ice-thickness/

 177. Kenneth Mikaelsson

  Dw kolla in på denna.. vet att du inte gillar mig men för att få lit perspektiv på tillvaron så rekomenderar jag denna.. Det är Burt Rutan som är en lysande ingenjör och har en bra sammanställning av problemet med climatchange..

  https://www.youtube.com/watch?v=jPP7P43wulg&list=WL&index=30

 178. Ulf L

  På grafen är årets ice sea exakt på den gula linjen som beskriver medelvärdet mellan 1999 – 2008 och alltså istäcket är betydligt större än för åren 2007 och 2012.
  Det syns också tydligt att det har blivit mindre is mellan 1979 och nu eftersom medel 1979-1988 ligger högre än medel 1989-1998 och medel 1999-2008.
  Alltså har istäcket minskat sedan 1980 talet och man kan räkna ut en minskning/dekad. Det är heller inte konstigt eftersom det blivit varmare sedan 1979.
  Den intressanta frågan är om istäcket krymper trots att det inte blivit signifikant varmare sedan 1998. Eftersom 2012 och 2007 istäcke var litet fanns det skäl att tro så, men eftersom istäcket tydligen återställts så är frågan inte avgjord.
  Så uttalande om hur istäcket minskar eller inte är en fråga om vilken tidsperiod man tittar på.

 179. DW – det är mycket ord från dig, lite spottande också, och några försök till kvickheter.

  Vet du öht vad du vill få sagt eller uträttat här? Nästan allt hittills har varit totalt ointressant och oinformerat.

 180. Slabadang

  Dw!

  Titta på presentationen av dessa dagliga uppdateringar av satellitdata från Antarktis och Arktis från 79 och framåt vad drar du själv för slutsatser?

  Det globala isläget:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg

  Antarktis och Arktis separat:

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

  Här kan du också lyssna till de forskare och tekniker som nu sammanställer och digitaliserar de fotografier Nimbussatelliten tog från redan tidigt sextiotal:

  https://www.youtube.com/watch?v=bvGIE1y3cXA

  Vad drar du för slutsats ?

 181. Dw

  #177. Kenneth Mikaelsson.

  Tack för YouTube-länken. Brukar inte titta på YouTube i vanliga fall för det finns så mycket hemmagjort lågbudget skräp där, men det var intressant att höra gubben.

  Jag har inget emot dig som person och jag ändrar gärna åsikter om folk så fort de kan tänka sig att ändra sitt beteende.

 182. Dw

  #175. Lena K.

  Ja, det ser ju t.om. jag att det att det stämmer med vad du skriver. I alla fall om man jämför i figur 3 med hur det var i april för 9 år sedan och det kan man väl säga är 10 år sedan. Men jämför man med 70- 80- och 90-talen är det ju desto större skillnad i arktis. Minskningen i april ser ju enligt diagrammet ut att ha varit nästan 3 % per årtionde.

 183. Dw

  #176. Lena K.

  Tjockleken på ett år kanske visserligen ökat beroende på hur och var man jämför? Men mellan åren 1975-2012 står det ju klart och tydligt att tjockleken på isen i Arktis har minskat med hela 65 % !

  Från i genomsnitt 3,59 m till endast 1,25 m (figur 4).

 184. Dw

  #180. Slabadang.

  Jag tycker att det ser ut som att Arktis is krymper från -79 och framåt. Kanske inte så tydligt på diagrammet du skickade men på ett annat diagram på samma sida du länkade till.

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.area.arctic.png

 185. Mats G

  183
  Dw

  Det intressanta är inte ismängden utan hur mycket den globala vattenståndet ökar vilket i Sverige är minus pga landhöjning. Den Global ökning räknas väl i millimeter årligen. Det tror jag vi kan hantera.

  För att vara övertydlig.

  Iom att vi vet att vattenståndet ökar i beskedlig takt så minskar is en i beskedlig takt. Svårare än så är det inte.

 186. Dw

  #185. Mats G.

  Jo det är ju givetvis intressant det med. Men när vattnet ökar globalt så ökar ju även nederbörden här hemma i Sverige har jag råkat höra. Och översvämningar kan ju allt bli vanligare när nederbörden ökar på sommaren. Det är ju det som kallas ”extremväder” för den som ibland läser vanlig massmedia – dvs. att somrar blir både torrare och blötare på samma gång. Länsstyrelserna runt t.ex. Mälaren jobbar just nu med hur de ska kunna hantera att inte saltvatten ska tränga in i Mälaren och förvandla det till en havsvik. Om detta inträffar måste 2 miljoner svenskar hämta sitt vatten från något annat håll. Bara sötvattnet i sjön är ju värt runt 2 miljarder enligt Chalmers Tekniska Högskola. Men länsstyrelser är inte det enda som är lite oroliga, utan MSB oroar sig för vad det kan innebära för infrastrukturen runt sjön i framtiden.

  http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/2011-22%20M%C3%A4laren%20om%20100%20%C3%A5r.pdf

  MSB: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamning-i-Malaren/

 187. Mats G

  186
  Dw
  ”Länsstyrelserna runt t.ex. Mälaren jobbar just nu med hur de ska kunna hantera att inte saltvatten ska tränga in i Mälaren och förvandla det till en havsvik.”

  Om du har slussat ut i Mälaren vet hur läget ser ut idag. Det är Mälaren och Östersjön har redan idag en stor vattenskillnad.

  Det här är ju ännu mer intressant och ett bra exempel varför klimathotet är en dålig idé. De arbetar för att vattenståndet skall öka trots all kunskap om det här är att vattenståndet kommer minska.

  Mao. De slänger pengarna i sjön. Pengar vi kunde ha använd till Vård, skola och omsorg. Är det inte så mantrat är?

  Därför är klimathotet skadligt och direkt samhällsfarligt. Vi planerar för en verklighet som inte finns och det innebär massiv kapitalförstöring på vägen.

 188. Mats G

  186
  Dw
  ”Det är ju det som kallas ”extremväder” för den som ibland läser vanlig massmedia ”

  Enl statistiken och Lennart B för den delen så skall det bli mindre extremväder om temperaturen ökar. Dett beroende på att det som ger extremväder är temperaturskillnader mellan polerna och ekvatorn. Vilket tro det eller ej är större vid lägre global medeltemperatur.

  Här har vi en lustig paradox. När klimathotarna tjoar om mer extremväder så säger de mot sig själva. Extremväder pekar på en mer avkyld jordklot. Tänk så det kan gå när inte haspen är på.

 189. Ingemar Nordin

  Dw #84,

  ”Jag tycker att det ser ut som att Arktis is krymper från -79 och framåt. Kanske inte så tydligt på diagrammet du skickade men på ett annat diagram på samma sida du länkade till.”

  Allt beror på vad man jämför med och var man placerar startpunkten. Nu ”råkar” polarisalarmisterna alltid jämföra med sent 70-tal när den arktiska isen hade en väldigt stor utsträckning. Hade man jämfört, och startat kurvan bara några år tidigare då det var mycket lite is så hade det sett annorlunda ut.

  I det här inlägget https://www.klimatupplysningen.se/2013/08/04/kanariefageln-i-norr/ så har du ett diagram från IPCCs rapport 1990 som startar 1973.

 190. Dw

  #188. Mats G.

  All heder åt filosofiprofessorn Lennart Bengtsson om det är han du menar?

  Vilken statistik syftar du på?

 191. Mats G

  190
  Dw
  ”filosofiprofessorn Lennart Bengtsson”

  Nej, jag menar Lennart Bengtsson Sveriges mest meriterade klimatforskare.
  Han kommenterar här frekvent och vi refererar till honom som Lennart B.

  Det är inte lätt för dig att veta för du är relativt ny här. Det finns en inlägg som gratulerar på hans 80 års dag som du kanske har uppmärksammat.

  ”Vilken statistik syftar du på?”

  Du kan ta vilket etablerat institut som helst. Alltså inte aktivistsidor eller MSM.

  ex NOA och IPCC har både den statistiken i sina rapporter.

 192. Kenneth Mikaelsson

  Dw
  samma människor som försökte använda global coling på sjuttiotalet för politiska syften står bakom global warming som visade sig vara en ”dud” och blev klimatförändringen..

  Här lite att spana in på..

  http://www.populartechnology.net/2013/02/the-1970s-global-cooling-alarmism.html

  Och en rulle för sämre väder : https://www.youtube.com/watch?v=TCy_UOjEir0&index=33&list=WL

 193. Dw

  ”Enl statistiken och Lennart B för den delen så skall det bli mindre extremväder om temperaturen ökar.”

  Har förvisso inte hunnit läsa statistiken men jag litar på att både Lennart B och du har rätt. Det lilla som inte sägs är ju dock det mest intressanta. Nämligen att det inte bara blir färre extremväder vid en varmare global temperatur utan även extremare extremväder. Alltså för att vara extra tydlig: allt större och extremare extremväder men färre mindre extremväder till antalet.

 194. Dw

  Mitt förra inlägg var svar på Mats G #191.

  #189. Ingemar Nordin.
  ”Allt beror på vad man jämför med och var man placerar startpunkten.”

  Tack Ingemar, det var det här som jag ville komma fram till.

 195. Mats G

  193
  Dw
  ”allt större och extremare extremväder men färre mindre extremväder till antalet.”

  Nej, så kan man inte tolka det. Det bli både mindre och mjäkigare ”extremväder”.

 196. Christopher E

  #193 Dw

  Men det finns ingen statistik som stöder att det mindre frekventa extremvädret skulle vara extremare när det väl kommer heller. Det enda man hittat är marginellt större nederbörd i vissa områden. Kan förvisso vara ett problem, men man ska klart för sig att det helt överskuggas av vad även oförändrad nederbörd ställer till med på grund av vad vår civilisation hittat på; dammar, hårdgjorda ytor och urbanisering, markförändring, uträtade meandrar, utdikning mm. Jo, och eftersom jorden blivit lite varmare i hundraårsperspektiv, inkluderat naturlig uppvärmning, så blir förstås det vi definierar som värmeböljor också fler, längre och något varmare. Men det var de ju när det var varmare längre tillbaka före industrialiseringen också.

  Om det som nämns ovan kan vindar tas som exempel.

  Det blåser mindre i Sverige:

  http://www.smhi.se/publikationer/vind-och-storm-i-sverige-1901-2010-1.16897

  Det blåser mindre i världen:

  http://natgeo.se/natur/naturfenomen/det-blaser-mindre-pa-jorden

  Samlad energi i tropiska cykloner har minskat eller är oförändrad beroende på tidsperiod:

  http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/fall14/atmo336/lectures/sec2/global_running_ace_Nov2013.png

  I #186 nämner du att saltvatten som kan tränga in i Mälaren är något länsstyrelser behöver bekymra sig över. Det är det inte. Mälarens utlopp har en landhöjning på 5,2 mm/år, och havsnivån stiger där bara ca 1,5 mm/år. Det behövs en grotesk prognos för havsnivån skulle accelerera så till den milda grad att den först kommer ikapp landhöjningen, överträffar den och sedan fortsätter höjas så Mälarens högre nivå överträffas och strömmen i slussen vänder. Att Grönland smälter har ingen effekt i Sverige, så hoppet om en sådan acceleration skulle enbart stå till värmeutvidgning och Antarktis. Och man ser ingen acceleration de senaste 100 åren.

 197. Dw

  #195. Mats G.

  Jaha. Kan jag inte tolka det så?

  Lennart B´s kollega Erland Källén (som sitter med i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) verkade ju till stor del också kunna tolka det på det sättet i sin sammanfattning av IPCC rapport från 2007?

 198. Mats G

  197
  Dw

  Rekommenderar att du läser det här och gärna kommentarerna angående Erland Källén.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/02/sommarfoljetongen-referat-fran-ett-seminarium/

 199. Dw

  #196. Christopher E.

  Jodå statistik finns och det finns dessutom en ganska nyutkommen bok av bl.a. professor Deliang Chen som har granskat utvecklingen av Europas extremväder under de senaste 200 åren. Finns att köpa hos bokhandlare som ex. adlibris med titeln “European Trend Atlas of Extreme Temperature and Preciption Records”.

  Som du säger så har det varit varmt tidigare. Men det har aldrig sedan 1500-talet varit så varmt som idag och detta trots att solaktiviteten sjunker sedan… hm.. iaf 15 år tillbaka. Känner igen siffran 15 sedan tidigare diskussioner. Var det inte då som temperaturökningen började sakta in?

  Med ökad nederbörd i norra Sverige så ökar ju riskerna för översvämningar Så i större delen av Sverige stämmer det du påstår men i Sveriges södra delar är det en ganska obetydlig landhöjning. Där är risken för framtida översvämningar inte från luften utan från havet.

  I början av 1900-talet ökade det inte nämnvärt nej, men om du tittar från 1920 och framåt. Främst sedan mitten av 1980-talet. Runt en fjärdedel av havsnivåhöjningen sedan 1993 beror ju på de många smältande glaciärerna. Så det kan nog bli en ganska grotesk prognos om man ser till framtiden. Bara under 1900-talet ökade världshavet ca 17 cm. Sedan 1993 har havsnivån stigit med ca 30 cm per sekel. Ökningen har alltså fördubblats på bara 20 år. Är inte det att kalla för acceleration?

 200. Mats G

  198
  Mats G

  Om du nu hade bemödat dig med och läsa statistiken så hade du kunnat sett med egna ögon att det är som Lennart B skriver och Erland har fel.

  Dessutom finns det en logik i det. Det intressanta är att vid tropikerna(ekvatorn) finns det en max temperatur där det finns vätska. ca 28 grader. När globala medeltemperaturen förändras så är det mestadels polerna som ändras eftersom man kan räkna med att ekvatorn är en konstant.

  Om vi säger att Antarktis medeltemperatur stiger från -50 till -49 pga den ökade CO2 halten så gör det varken från eller till. Däremot så ökar alltså temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och polerna vilket ger mer ”extrema” väder.

  Det omvända ger omvänt resultat. Minskad temperaturer ger både mjäkigare och mindre antal ”extrem väder”.

  Fö är det vind som smälter det mesta av Isen vid polerna.

 201. Dw

  #198. Mats.

  Jag har ju själv av förståeliga själ blivit varnad för att inte följa reglerna vid inlägg, så därför försöker jag numera strikt efterleva de anvisningar för kommentarer som finns på bloggen. Ändå är det personligt angrepp och ärekränkning på t.ex. professor Erland Källén som du uppmanar mig att läsa på om. För vad jag kan se och tolka det som så haglar det kränkande kommentarer och personangrepp på bl.a. Källén. Fast jag kan ju tolka det fel förstås.

 202. Mats G

  199
  Dw

  professor Deliang Chen.

  Du hittar verkligen de värsta av de värsta. Det här är nog en av de värsta klimathotskarriäristerna.

  ”Havsnivån runt Sveriges kuster stiger avsevärt snabbare än i resten av världen, visar ny forskning. Det är sannolikt en följd av varmare klimat samt ändrade vind- och regnmönster.”

  Hur kan det stiga snabbare just i Sverige?

  ”– Från 1993 till 2013 har Sveriges havsnivå höjts med 4,1 mm per år, säger Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs universitet, till Sveriges Radio P4 Göteborg.

  Havsytan i Östersjön och Västerhavet har stigit 28 procent mer än det globala snittet på 3,2 millimeter. I större delen av Sverige märker vi inte av havshöjningen, eftersom landhöjningen ökar mer än havshöjningen. Endast i södra Sverige är havsnivåhöjningen märkbar.”

  Har vi då egentligen ett akut problem?

  ”I Stockholm finns mätvärden på havsnivån sedan 1886. Från 1993 finns även satellitmätningar. Forskarna kan se att takten på havsnivåhöjningen har ökat ju varmare klimatet blivit. Varmt vatten utvidgar vattenvolymen. Smältande glaciärer spär också på havsnivåhöjningen.

  ”Varmt vatten utvidgar vattenvolymen.” sant
  ”Smältande glaciärer spär också på havsnivåhöjningen.” ungefär som himalayas glaciärer som skulle vara borta om några år enl IPCC. Allt bara påhitt visade det sig.

  ”takten på havsnivåhöjningen har ökat ju varmare klimatet blivit.”
  Nu har inte den globala medeltemperaturen ökat på 18 år så argumentet håller helt enkelt inte. Hur kan man missa det annat än man är aktivist.

  Vinden och regn påverkar också. Ökade västvindar trycker in vatten i Östersjön från Västerhavet. Mer ymnigt regnande har ytterligare höjt havsnivån.

  Många av Sveriges kuststäder måste börja anpassa sig till klimatförändringarna.

  – Om accelerationen pågår på det sätt som FN:s klimatpanel diskuterar, kan det som högst bli en meter om 100 år. Då börjar det bli allvarligt även för Stockholm och många av Sveriges kuststäder, säger Sten Bergström, forskare vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), till SR P4 Göteborg.”

  ”kan det som högst bli en meter om 100 år.”
  känns som det går att hantera om det skulle vara den farten på förändringen. Förmodligen är det fel. han skrev ju tidigare att landhöjningen kompenserade. Nä, aktivistönskningar är vad det är.

  Källa:
  http://langvind.com/2014/08/rekordsnabb-havsvattenhojning/

 203. Mats G

  201
  Dw

  Har du funderat varför en sådan som Erland kallar skeptiker för desinformatörer och vägrar folk inkomma med alternativ information på ett seminarium?

  Vari ligger den akademiska hederligheten i ett sådant beteende.

  ”personligt angrepp och ärekränkning”

  Jag skulle använda så starka benämningar.

  Alla borde ju kunna stå för det man sagt och gjort, även Erland.

 204. Mats G

  203
  Mats G

  ”Jag skulle använda så starka benämningar.”

  bah, skall vara..

  Jag skulle INTE använda så starka benämningar.

 205. Mats G

  202
  Mats G

  Hitta mer konstigheter av Chen.
  ”Mer ymnigt regnande har ytterligare höjt havsnivån.”

  Här är också en liten märklig paradox i Jordens klimat. När klimatet blir varmare så regnar det mer. Men det intressanta är att det snöar vid polerna mer så det bildas mer is inte mindre. Det innebär att mer vatten binds vid polerna vilket inte borde ge ökad vattennivå.

  En klimatforskare missar inte sånt. Men nu är ju Chen meteorolog

 206. Christopher E

  #199 Dw

  Samme Deliang Chen som hävdade att havsnivån runt Sverige stigit 4,2 mm/år de senaste 20 åren? Trots att mareografer är eniga om att det uppmätta värdet är närmare 1,5 mm/år? Jag tänker inte köpa hans bok, men nöjer mig att även IPCC inte lyckats hitta extremväderökningar. Och då tror jag inte det beror på brist på entusiasm från deras sida…

  Jag har aldrig påstått att inverkan från solaktivitet går att urskilja på så korta tidsintervall som 15 år.

  Varför skulle risken för översvämningar vara större i norra Sverige vid marginellt ökad nederbörd? Det största översvämningshotet där är vid snösmältningen? Och om det är sant att uppvärmningen pågår och det mer på höga breddgrader än på låga, hur stort problem är snö och is då?

  OK, så vi släpper Mälarhotet då? Det stämmer att havsyteökningen är något större än landhöjningen i sydligaste Sverige. På det ”värsta” stället, skånska sydkusten, rör det sig om en strandlinjeförskjutning uppåt på ca 1 mm/år i nettoeffekt. Det är inte direkt skräckinjagande. Gå ner till strand nära dig med en linjal och sätt den siffran i proportion med verkligheten.

  Det med att havsytehöjningen skulle fördubblats i hastighet sedan 1993 ska du nog ta med en nypa salt och hälsosam skepsis gentemot dina källor. Den siffran kommer av att jämföra två olika dataset som mäter på olika platser och med olika teknik. Tidvattenmätare mäter längs kuster (de justeras för tektonisk rörelse) och satelliter mäter bara över öppet hav (kustnära kontamineras laserstudsarna). Det lustiga är att man bara ser på tidvattenmätare hela vägen istället finns ingen plötslig acceleration från början på 1990-talet.

  Se på denna bild från en JPL-presentation. Den plötsliga knycken där man byter datakälla 1993 för alla varningslampor att tändas att något inte stämmer. JPL (som bygger själva satelliterna) kallar som du ser accelerationen ”spurious” (falsk, skenbar) och menar att det är de olika referenssystemens fel.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/10/grasp_science_goals.png

  Med det sagt så är för övrigt det mesta av satelliternas uppmätta ökning i en bubbla i västra Stilla havet, där nästan inga fasta mätare finns. Så att jämföra det med mätare utspridda längs jordens kuster är fel även om satelliterna vore helt rätt.

 207. Dw

  #203. Mats G.

  ”Har du funderat varför en sådan som Erland kallar skeptiker för desinformatörer och vägrar folk inkomma med alternativ information på ett seminarium?”

  Nej.

  ”Vari ligger den akademiska hederligheten i ett sådant beteende?”

  Ingen aning. Har aldrig hört uttrycket ”akademisk hederlighet” förut.

  ”Jag skulle INTE använda så starka benämningar.”

  Okej.

  ”Alla borde ju kunna stå för det man sagt och gjort, även Erland.”

  Ja, absolut. Tycker du inte att han har stått för vad han har sagt?

 208. Dw

  #206. Christopher E.

  Jag tror att du hade runt 6 frågor i ditt inlägg. Det är rätt många frågor att svara på samtidigt om jag ska försöka hålla mig under antalet tillåtna tecken. Dessutom är det en hel del av dina påståenden som jag tror att du har fel i. Det blir svårt att få plats med allt. Är det någon särskild av frågorna som du vill att jag ska försöka prioritera att svara på?

 209. Christopher E

  #208 Dw

  Jag bara kommenterade din uppräkning tidigare. Frågorna hänger ihop i grupper och är lätt besvarade, men är givetvis i flera fall rätt retoriska då svaret redan är givet.

  Men tala du om vad som var så fel i dina ögon istället.

  Jag tror du har fått rätt ensidig information tidigare och är lite perplex över att varken extremväder eller någon havsytehöjning är något problem i ljuset av hårda fakta. Jag har full förståelse för om det kan vara lite omtumlande med insikten att det tex sitter massvis med tjänstemän på Sveriges kommuner och länsstyrelser och lägger pannorna i djupa veck över ett havsyteproblem som inte existerar alls. Jag vet detta, för jag är direkt inblandad i dessa fantasianalyser.

 210. Christopher E

  Dw, du är en upptagen person ser jag… men jag är ändå ärligt nyfiken på vad jag hade fel i ovan enligt dig. ”En hel del” fel, till och med.

 211. Jonas N

  ChrE, du får läsa noggrannare: Dw tror du har fel i en hel del frågor …
  Och det gör han säkert!

 212. Dw

  #206. Christopher E.

  Nederbörden har ökat mest i norra Sverige och landhöjningen är inte i samma nivå som havet i södra Sverige. Både Arktis och Antarktis har haft de största temperaturökningarna. Att risken för översvämningar har ökat beror dock inte enbart på ökad nederbörd och ökad havsnivå. Problem blir det ju när så många olika ekosystem som vi rubbat på i naturen förändras samtidigt. Något annat som också kan bidra till ökade konsekvenser för översvämningar är bl.a. den minskade mångfalden i naturen. Jag tycker att det verkar lite dumt att bortse från att det kan finnas många olika aspekter när ekosystemen är så komplexa.

  Jag tycker att du också ska ta dina egna källor med en nypa salt. Och sen undrar jag var det lustiga finns i att blunda för vissa data? Klimatets förändringar sker ju både lokalt och globalt. När jag glor på väderleksrapporten så är det lokala vädret mest intressant. Men jag tycker att det verkar lite dumt att blunda när kartan på Sverige eller Europa dyker upp. Det mesta bör väl vara av intresse om man ska kunna bilda sig en egen uppfattning? Istället för att man ska behöva förlita sig på alla mer eller mindre självutnämnda klimatexperter med färdigförpackade svar.

  Mälarhotet är väl fortfarande aktuellt för både SMHI och berörda myndigheter så även om det är av litet intresse för mig så tycker jag att det är bra att jobbar på för att kunna reglera Mälaren bättre i framtiden. Då kanske jag fortfarande inte behöver bry mig allt för mycket. Men jag tycker att det verkar lite dumt att blunda för det helt.

 213. Dw

  #210. Christopher E.

  Du har kanske rätt i en del fakta som du presenterar. Det är inte det jag reagerar i huvudsak emot. Men däremot tycker jag att det är fel att vara så tvärsäker i allting. Du verkar så tvärsäker i väldigt många frågor, därav tycker jag att du har många ”fel”.

  Jag har ju ett liv att ta hand om också så upptagen är jag en del. Vissa inlägg kan man kommentera vid kaffet snabbt från mobilen. Men jag har fått avstå en hel del från massmedia för att hinna med att läsa och kommentera här. Men det är samtidigt ganska lärorikt! 🙂

 214. Dw

  #211. Jonas. Ja, till skillnad mot dig som redan verkar veta allt.

 215. Kenneth Mikaelsson

  Dw här en sida om is tillståndet:

  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/

 216. Christopher E

  #212 Dw

  Jag ser inte var jag hade fel från detta. Du retar dig på att jag låter tvärsäker, tydligen. Tja, kanske alla hot utan substans gjort mig lite otålig, vem vet. Men vad jag skrev var ju för det mesta hårda fakta lätt kontrollerbara.

  Jag försöker de ställa de väsentliga frågorna. Visst, nederbörden kanske har ökat mer i Norrland. Men med vilka mängder? Hur har översvämningar ändrats? Hur påverkar temperaturen flödet, som jag nämnde är ju snösmältning och islossning de viktigaste faktorerna för översvämning i Norrland. Hur har den omfattande vattenkraftsutbyggnaden påverkat? Du behöver alltså inte svara, jag bara problematiserar. Däremot tycks vi ju vara överens om att faktorer som inte har med nederbörd att göra också påverkar. Vilket jag ju nämnde ovan.

  ”Landhöjningen är inte i samma nivå som havet i södra Sverige”, skriver du. Lite kryptisk, jag har ju inte sagt något annat heller. Den absoluta havsytehöjningen får du genom att ta den relativa vattenståndsförändringen plus den absoluta landhöjningen. Jag har gjort detta med uppgifter från NOAA och Lantmäteriet. Havet stiger i absoluta mått vid Smögen 1,35 mm/år, Klagshamn 1,64 mm/år och Stockholm 1,39 mm/år. Då Sveriges minsta landhöjning vid tex Skanör är ca 0,6 mm/år, innebär det precis som jag skrev en knapp bagatellartad relativ höjning av strandlinjen på knappa millimetern per år. Jag står för det, beklagar om hårda siffror låter självsäkert. I Stockholm faller vattenlinjen 3,8 mm/år, och Mälaren hamnar allt högre i förhållande till havet. Planerarna svettas helt i onödan. Enorma mängder skattepengar slösas bort. För att havet ska kunna översvämma Slussen och Mälaren inom de tidsperspektiv som hävdats, krävs att havsytehöjningen accelererar (den har dock ännu inte gjort det på bortåt 100 år) till belopp som motsvarar när de senglaciala inlandsisarna smälte! Alltså isar som inte finns idag på låga breddgrader, och i temperaturer som var högre än idag.

  Jag förstår inte talet om att blunda för väderkartan. Det finns ingen statistik som visar på en klimatrelaterad ökning av extremväder varken lokalt eller globalt. Med undantag för det redan nämnda, något högre nederbörd och något fler värmeböljor i vissa områden. Ingetdera något stort problem.

  PS. Om du fortfarande är förvirrad över att Skåne inte översvämmas trots att ”alla” säger det, får jag vara lite mer självsäker 😉 och hänvisa till mig själv för mer bakgrund om landhöjning:

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/07/om-landhojningsproblematik-overdriven-havsytehojning/

 217. Christopher E

  Förtydligande till #216

  Kan låta motsägelsefullt vid slarvig läsning.

  I Stockholm siger alltså havsytan i absulota mått 1,39 mm/år, men då landhöjningen där stiger 5,2 mm/år mot samma absoluta referens, faller vattennivåen relativt kajerna med 3,81 mm/år.

  Jag har förenklat bort felmarginaler på ca 10%.