Solfläck 1002 tappar kraft

spot1002
Igår talade NASA om att solvinden är svagast sen man började mätningarna på 1960-talet. Men något nytt solminimum ville man inte tala om. Tursamt nog fanns det ju ett nytt kluster av solfläckar som bådade gott inför framtiden. Solfläck 1002 blir nog knappast långlivad. Redan nu har den degraderats till C-typ och den tappar kraft hela tiden.
Space Weather Prediction Center rapporterade igår följande:

SDF Number 267 Issued on 23 Sep 2008

Analysis of Solar Active Regions and Activity from 22/2100Z to 23/2100Z: Solar activity was very low. No flares occurred during the past 24 hours. Region 1002 (N26W40) was quiet and stable and has decayed to a small C-type sunspot group.

Solar Activity Forecast: Solar activity is expected to be very low.

Geophysical Acitivity Summary 22/2100Z to 23/2100Z: The geomagnetic field was quiet during the past 24 hours.

Geophysical Activity Forecast: The geomagnetic field is expected to be quiet for the next three days (24-26 September).

I gårdagens NASA-konferens framkom att solforskare är egentligen väldigt osäkra på vad som händer med solen och vill definitivt inte uttala sig om någon länk mellan solen och vårt klimat. Hur kan då klimatforskare avfärda alla argument om att solen INTE har någon signifikant inverkan på klimatet? Vet de månne mer om solen är solforskarna?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Klimatforskare kanske vet mer om *jorden* än solforskare? Varför skulle den som bara studerar solen och dess beteende ha något att säga om jordens klimat? Då är det lättare för den som studerar jordens klimat att stoppa in de data som solforskarna producerar, de behöver inte förstå mycket om solen för detta.

 2. L

  Om klimatforskare inte behöver förstå vad det är för data dom ”stoppar in” måste det vara omöjligt att förutse klimatförändringar. Om däremot solforskare upptäcker förändringar i solen, borde dom kunna förutse om det kan få återverkningar på vår temperatur och kanske andra fenomen som molnbildning. Forskarna befinner sig trots allt i huvudsak på jorden..?

 3. Thomas

  L, hur skall en solforskare som förutser en förändring i solen (vilket de i och för sig verkar dåliga på att kunna göra) kunna säga något om hur stor inverkan den har på jorden?
  En klimatforskare kan däremot ta fram historiska data över solaktivitet och jämföra med existerande klimatdata för att kunna räkna ut hur stor inverkan dessa haft och därmed uppskatta hur stor inverkan framtida förändringar kan tänkas få.

 4. L

  Vilket cirkelresonemang. Hur ska klimatforskaren kunna uppskatta solens framtida påverkan bättre än solforskaren? Har solforskare inga historiska data?
  Sanningen är väl att det finns inga allvetande forskare inom klimatområdet överhuvudtaget. Då skulle IPCC inte behöva hugga i med att dom frågat 3.500 personer till råds…

 5. Thomas

  L, vilka historiska data är det du menar att solforskarna skall ha?
  Det är värre än du skriver L, det finns inga allvetande personer inom något område. Ändå fattar vi beslut.

 6. Daniel

  Det stora mysteriet är att vissa människor fortfarande tror att CO2 har större påverkan på vårt klimat än solen.

 7. Thomas: ”fattar vi beslut”.
  Ja, det är ju politik. Då är det inte konstigt att du inte försitter ett tillfälle att insinuera att klimatforskare inte anser att solen spelar någon roll.
  Här bryr du dig inte om det helt ologiska i att NASA:s solforskare avvisar frågan om solens roll för klimatet med att de ingenting kan om klimatet och samtidigt kategoriskt hävdar att CO2 styr klimatet, där de borde känna till även IPCC:s — och f ö även ditt — medgivande om globala temperaturens 0,2 grader Celsius samvariation i solcykeln.
  Palle, Butler och Brian 2004 har jag många gånger utan resultat bett dig kommentera. De visar att molnigheten samvarierar med solcyler, och mera exakt med variation av kosmisk strålning.
  Här ett arbete som ska visa att klimatets samvariation med solvind och kosmisk strålning är dubbelt så starkt som för El Nino. El Nino som hittills visat starkast samvariation med klimatet.
  http://www.rocketscientistsjournal.com/2007/07/solar_wind.html
  Men detta är ju bortom din inskränkta CO2-horisont. Du har ju inte varit i närheten av att lämna dina fraser om att CO2 dominerar som påverkare av klimatet, och häcklat t ex Chris Landsea, samt fortfarande gör det, trots att hans teori bekräftats. Detta handlar för dig och andra om att vi fattar beslut.
  Detta starka forskningsresultat är motsatsen till CO2-hypotesen som konsekvent misslyckats beträffande matchning av hypotes och observation och endast är ett svammel i vår samtid!
  Men styrka i forskningsresultat spelar ju ingen roll när det handlar om att – som du säger – vi fattar beslut.
  Jag väntar mig därför inte svar från dig om Palle et al.

 8. Låt mig påpeka för läsare här att Palle, Butler och Brian registrerade korrelation mellan kosmisk strålning och låga moln på 99 %, och t o m >99.5 % signifikansnivå:
  http://www.arm.ac.uk/preprints/433.pdf

 9. Thomas

  Daniel, den rätta frågan att ställa är storleken av effekten av pågående ändringar i solaktivitet eller koldioxidhalt. Uppenbarligen är totaleffekten av solen ca 300K medan koldioxiden står för högs 30K. Å andra sidan har koldioxidhalten ökat med 35%.
  Har Magnus ens läst den artikel han så ivrigt hänvisar till? 99,5% signifikansnivå fick de genom att godtyckligt justera indata, utan denna justering såg de fortfarande en korrelation men bara signifikant till 85%-nivån. Inte för att jag kan bedöma hur korrekta deras simuleringar för att bedöma antalet frihetsgrader är, om de är fel så är siffrorna över signifikansen också fel. Hela artikeln är full med diskussioner om potentiella felkällor vilka Magnus glatt ignorerar. Det är en intressant hypotes, eller snarare två olika, författarna tar upp två radikalt olika idéer om hur kosmisk strålning kan påverka molnbildning, men Tinsley är inte samma PR-snille som Svensmar så hans hypotes hör man inte mycket om i sådana här kretsar.

 10. TheStoff

  ”99,5% signifikansnivå fick de genom att godtyckligt justera indata”
  Har för mig att jag hört ett obekräftat rykte om någon på stan som känner någon som hört att det finns andra inom climate science businessen som godtyckligt justerar indata…

 11. Daniel

  Thomas, för mig handlar det inte så mycket om effekter av storlekar. 🙂 Jag har sett historiska diagram som verkar visa att solaktivitet och temperatur har betydligt större samband än co2 och temperatur. Det stämmer uppenbarligen rätt bra även idag eftersom temperaturen faller, co2 ökar med jättemånga miljondelar men solaktiviteten är… ta-daaa… låg.
  Enligt SRs klimatserie säger ju till och med IPCC att instrålningen ökade kraftigt (80% tror jag de nämnde) under den period då vi hade en uppvärmning.

 12. Thomas

  Daniel, solintensitet hittar du i följande diagram:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Solar-cycle-data.png
  antal solfläckar som proxy för aktivitet hittar du här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Temp-sunspot-co2.svg
  Ser sambandet så bra ut?
  Solens instrålning varierar med ca 0,1% under en solfläckscykel. Jag undrar vad de där 80% du talar om egentligen syftade på.

 13. Daniel

  Som jag skrev, det är hämtat från radioprogrammet jag nämnde.
  Bilder på hockeyklubbor har jag sett förut. 😉

 14. Gunnar Littmarck

  Thomas
  ”En klimatforskare kan däremot ta fram historiska data över solaktivitet och jämföra med existerande klimatdata för att kunna räkna ut hur stor inverkan dessa haft och därmed uppskatta hur stor inverkan framtida förändringar kan tänkas få.”
  Jasså, var det inte det intervjun med den kvinnliga IPCC forskarenren visade att klimatpanelen inte gjorde?
  Faller inte hela skiten då de medvetet struntat i egna forskares data om effekt av solinstrålning?
  ”Uppenbarligen är totaleffekten av solen ca 300K medan koldioxiden står för högs 30K. Å andra sidan har koldioxidhalten ökat med 35%.”
  Lite missvisande att påstå att co2 står för högst 30K, då det skulle ge noll effekt av alla andra växthusgaser, vad tror du ärligt?
  Har co2 en försvagande effekt ju högre konsentrationen är?
  (såklart helt utan teorier om andra förstärkningseffekter i molnbildning och metan)
  Om du skulle ge din bästa gissning, helt utan prestige, hur många grader?

 15. Daniel

  Här är radioprogrammet jag hänvisar till: http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1199806
  Jag har nog drömt om de där 80 procenten, men de använder begreppet ”kraftig ökning”, vilket knappast lär vara 0,1%.
  Programledaren intervjuar Joyce Penner, en av huvudförfattarna till IPCCs senaste rapport. Hon berättar att denna ”kraftigt ökade instrålningen” finns dokumenterad i kapitel 3 och 9. Däremot finns den inte med i sammanfattningen. Den finns heller inte med i klimatmodellerna som ligger till grund för IPCCs slutsatser. Joyce håller med om att den ”kraftigt ökade instrålningen” har en ”påtagligt uppvärmande effekt” som överskrider den effekt som de ökade halterna av växthusgas kan ha medfört.
  Eftersom den ”kraftigt ökade instrålningen” inte finns med i IPCCs modeller är det ju uppenbart att effekten av co2 övervärderas av såväl IPCC som dess beräkningar och modeller.
  Joyce håller med om detta, och kallar det för ”an interesting problem”. Sedan skrattar hon. :/
  På frågan om varför detta utelämnats ur sammanfattningen säger hon att där tar man bara med sånt som ”can be clearly understood”. Om det är sant eller inte är tydligen av underordnad betydelse. 
  Herr Källén är också med i programmet, och när han konfronteras med detta så säger han att det inte spelar någon roll. Den globala uppvärmningen beror i alla fall på co2, så effekten är densamma. På frågan om detta inte bevisar att effekten av co2 överskattas i IPCCs modeller blir svaret: ”Visst kan det vara så, men kan även vara precis tvärtom.”
  För mig är det hela mycket enkelt; IPCCs sammanfattning är full av osanning! Alla klimatlarm baseras på denna sammanfattning. Alla klimatlarm är fulla med osanning. Någon som säger emot?

 16. Thomas

  Gunnar, att jag nöjde mig med att sätta en maxgräns på koldioxidens effekt berodde på att jag ville slippa diskutera hur halten vattenånga skulle ändras, hur albedot skulle bli om jorden blev istäckt etc. Min poäng var ju i alla fall att solens absoluta inverkan var större.
  Daniel, det du talar om med ”ökad instrålning” handlar inte om någon ändring hos solen utan om att jordens atmosfär släpper igenom mer solljus. Programmet var otydligt om att förklara detta även om det framgår när de börjar diskutera möjliga orsaker.
  IPCC far inte med osanning, inte heller är IPCC grunden för alla klimatlarm. IPCC har skrivit en sammanfattning av tilllgänglig kunskap, men kunskapen skule finnas där även utan IPCC.

 17. Daniel

  ”IPCC far inte med osanning, inte heller är IPCC grunden för alla klimatlarm. IPCC har skrivit en sammanfattning av tilllgänglig kunskap, men kunskapen skule finnas där även utan IPCC.”
  Jaha. Men då så. Då vet vi.
  Det är alltså inget problem att uppvärmningen (enligt IPCC själva) till stor del beror på ökad instrålning (sak samma vad den beror på) men att man skyller den på ökade halter av co2? Du tycker att det känns som seriöst forskningsarbete som vi ska basera stora politiska beslut på?
  Det tycker inte jag.

 18. Gunnar Littmarck

  Thomas.
  Om du misstänker att fossilförbränning, leder till klimatkatastrof.
  Funderar du då inte på hur larvig nordeuropeisk klimatpolitik är?
  Vad jag läste nyligen så räknar både Indien och Kina med att 5 dubbla sin kolförbränning de nästa 20 åren, IPCCindiern, anser dessutom att andra länder ska sluta med att kräva något av Indien eller Kina, detta trots att det finns oerhört många fler oerhört rika där en här.
  Är det inte aningen mindre lätt att slå sönder klimatoroades argument om de visade handlingskraft i det som (om de har rätt) har betydelse?
  Varför förespråkar inte AGWanhängarna, massiv uppköpning av kolgruvor och nedläggning?
  Varför jiddra om löjlig energibesparing, i stället för omläggning av bistånd till energiproduktion?
  Den lilla svenska biståndsbudjetten, som hittills inte visat någon bestående hjälp till självförsörgande skulle räcka till många kärnkraftverk i Kina.
  Både Indien och Kina planerar all kärnkraft de kan, men då kol är så billigt kommer kolet att vara deras dominerande energi de närmaste 50 åren, minst.
  Som tur är så ger nog bara atmosfärens co2 någon grad och effekten avtar nog med konsentrationen.
  Slutligen mår nog livet på jorden bättre av några grader högre temperatur, som alltid tidigare.
  Att solens aktiva effekt är större än den passiva växthuseffekten, finns nog ingen som inte är på det klara med. (appropå din poäng ovan)
  Jag anser att växthuseffektens ändring, inkl föroreningar som hindrar solinstrålningen, borde gå att bestämma ganska bra i framtiden då längre serier av satellitmätningar från temperaturen på atmosfärens olika höjd finns.
  De senaste 10 åren har fossilkol förbränts i aldrig tidigare mängd, på http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/
  Finner jag inga stora ändringar i tempskillnad på olika höjd.
  Om fossilförbränningen ökar växthuseffekten mer än föroreningarna minskar instrålningen, borde det inte synas tydligare då?
  Du som fackman kanske kan hjälpa mig och andra lekmän att förstå, varför inte en ökad växthuseffekt, syns tydligare i satellitmätningarna.