Snabba naturliga klimatförändringar

Jag vill gärna tipsa om en intressant studie av Brauer, Haug, Dulski, Sigman och Negendank (Tracking down abrupt climate changes) som publicerats i Nature Geoscience. Författarna bevisar för första gången att en extremt snabb klimatförändring i Västeuropa skedde på grund av snabba skift i vindsystem.

The proof of an extreme cooling within a short number of years 12 700 years ago was attained in sediments of the volcanic lake ”Meerfelder Maar” in the Eifel, Germany. The seasonally layered deposits allow to precisely determine the rate of climate change. With a novel combination of microscopic research studies and modern geochemical scanner procedures the scientists were able to successfully reconstruct the climatic conditions even for individual seasons. And so it was particularly the changes in the wind force and direction during the winter half-year, which caused the climate to topple over into a completely different mode within one year after a short instable phase of a few decades.

Up to now one assumed that it was the attenuation of the Golf Stream alone that was responsible for the strong cooling in Western Europe.

The examined lake deposits show however that the atmospheric circulation, probably in connection with the spreading of sea-ice, probably played a very important role. At the same time, these new results also show that the climate system is long not understood, and that especially the mechanisms of short-term change and the time of occurrence still hold many puzzles. Micro-layered lake deposits represent particularly suitable geological archives, with which scientists want to track down climate change.

”An abrupt wind shift in Western Europe at the onset of the Younger Dryas cold period”, Achim BRAUER, Gerald H. HAUG, Peter DULSKI, Daniel M. SIGMAN, Jörg F.W. NEGENDANK, Nature Geoscience 8, 520 – 523

Kan onekligen vara intressant att läsa hela studien. Läs även vad Discovery News skriver om studien.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. MPGE

  Maggie: Jag tror inte att vi behöver oroa oss. Thomas kommer
  att direkt förklara dem för idioter 😉

 2. Thomas

  MPGE, varför skulle jag det? Att förändringen vid Yngre Dryas gick fort visste vi, om än kanske inte riktigt så här fort. Vad det visar på är det naiva att anta att klimatresponsen måste vara långsam och jämn när man inför en yttre förändring, tvärtom kan klimatet när det väl passerar en tröskel blixtsnabbt slå över i ett annat läge.

 3. Thomas. Vad krävs för att åstadkomma ett sådant ”blixtsnabbt” omslag? Det väsentliga är ju inte en (långsamt) förändrad koldioxidhalt, utan det som krävs är att effekter av positiv feedback uppträder. [ Ett retoriskt: ] Inte sant?
  Problemet med ditt antagande är att det finns faktorer som med för oss känd storlek påverkar atmosfärens temperatur, och där observation av atmosfärens temperatur vid deras påverkan visar att negativ feedback för atmosfärens temperatur dominerar. Detta vet vi beträffande vulkaner (*), och numera även för moln (**) och vattenånga.
  Även när jorden inder holocena optimum var 1-2 grader varmare än i dag måste negativ feedback ha dominerat, då variationer i atmosfärens temperatur då liknade dagens.
  Negativ feedback för moln är kraftig, men vattenånga har alltså också negativ feedback, och dessa — samt klimatets totala feedback (reaktion vid påverkan) — slår alltså inte om till positiv feedback vid ett 1-2 grader varmare klimat.
  Att du som exempel använder den stora issmältningen — där en tröskeleffekt uppträdde genom att materia växlade aggregationsform (is gör det plötsligt, och det sker i avslutningen av varje istid på detta sätt) — som parallell till nuvarande situation av stabil interglaciär period, där negativa feedback dominerar och där det finns många exempel på kraftigare påverkan än den variation i CO2-halt motsvarande 1 grad direkt och en bråkdels grad mtp på negativ feedback, är för övrigt anmärkningsvärt.
  Det är f ö minst lika anmärkningsvärt att DN:s Karin Bojs menar att denna avslutning av istiden har något att säga om hur temperaturen kan utvecklas i dag. (Hon ska ju ändå vara proffs på att ge information om vetenskap.)
  (*) (**) http://www.barrettbellamyclimate.com/page25.htm

 4. Thomas

  Magnus, tvärtom vet vi att vattenånga är en positiv återkoppling (se IPCC eller vilken lärobok som helst i klimatvetenskap), tecket på återkopplingen från moln är mer osäker men är troligen något negativ. Albedoeffekten är en annan positiv återkoppling. Beräkningar av klimatkänslighet från vulkaner bekräftar åter IPCC:s syn.
  Din syn på det naturliga i att is byter aggregationsform plötsligt är f.ö. mystisk om du vill hävda att klimatet är stabilt och vi inget har att oroa oss för. På samma sätt skulle då Grönland och Antarktis plötsligt kunna förvandlas till vatten! Eller menar du att det finns något fundamentalt annorlunda i hur is fungerade då och hur is fungerar idag? (För att lugna räddhågsnaläsare så är Magnus påstående helt meningslöst, jag kommer bara med en retorisk poäng här).
  Därutöver handlade den här texten om en snabb *lokal* förändring, att värme slutade transporteras upp till Europa i samma omfattning. Detta är ett skift i klimatet som inte handlar om storleken på feedbacks på global skala, ditt inlägg är alltså helt malplacerat, förutom att det är fel.

 5. Thomas: ”Din syn på det naturliga i att is byter aggregationsform plötsligt är f.ö. mystisk”
  Vad? Att is byter aggregationsform är inte mystiskt. Det är den syn forskarna har om vad som inträffat vid slutet av varje stor istid de senaste 2 miljoner år, samt att när det händer bl a albedo förändras, havsströmmar stoppas och därmed skenande effekter uppstår genom just bytet av aggregationsform.
  Thomas: ”På samma sätt skulle då Grönland och Antarktis plötsligt kunna förvandlas till vatten!”
  På norra hemisfären var senaste stora istiden grovt 40 miljoner kubikkilometer is, medan det i dag endast är en mycket liten bråkdels miljon is kvar samt grovt 3 miljoner kubikkilometer is på Grönland. Det finns således inte så mycket is kvar att smälta att det ens tillnärmelsevis kan ge effekten av avsmältningen efter den stora istiden.
  Vad Grönlandsisen beträffar borde du vara tillräckligt intelligent och informerad för att känna till att forskningen visar att det under 5000 år under förra interglaciära perioden var betydligt varmare än det varit denna interglaciära period, men att Grönlandsisen då var stabil:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070705153019.htm
  T o m DN:s Karin Bojs har skrev om Eske Willerslev:
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=668172
  Bojs och Willerslev:
  ”Jorden var cirka 5 grader varmare än nu. Havsytan ungefär 6 meter högre, och forskarna har tidigare trott att smältande Grönlandsis var den viktigaste orsaken. Men det kan inte stämma, visar den nya undersökningen.  – Grönlands glaciär verkar vara mer stabil än forskarna hittills har trott. ”
  Varför skulle Grönlands is vara instabil nu? F ö har en Science-studie visat att de vattenmassor som pressar upp isen och får den i rörelse under somrarna är ett naturligt fenomen och alltså inget ovanligt eller alarmerande (som du, Mark Lynas och alarmister påstår), och att i själva verket detta helt naturliga fenomen de senaste åren minskat:
  http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn14251-greenland-ice-sheet-slams-the-brakes-on.html
  Så min fråga kvarstår. Varför använder Yngre Dryas som ett exempel på vad som kan hända i dag, när du vet att dessa dramatiska förändringsprocesser skedde i en den senaste av de med 100000 års mellanrum återkommande avslutningarna av en istid och att det varit mycket varmare denna och förra interglaciära perioden utan att något dramatiskt skedde under dessa.
  Vi vet att jordens klimat inte drabbades av några ”trösklar” och ”blixtsnabbt slå över i ett annat läge” under holocena otimum och för 125000 år sedan, när det var en till flera grader varmare på jorden.
  Vad beträffa Antarktis har merparten av den kontinenten sedan mätningar startade kontinuerligt blivit kallare samt dess ismassa vuxit. Det vet du, och vad anser då förresten om att medierna rapporterar att motsatsen sker där?

 6. Thomas. Ja, läroböcker om klimat säger att vattenånga är positiv återkoppling. Det grundas på en enkel fysisk lag. Men atmosfären är inte ett laboratorieexperiment, och den observation som gjorts (Aqua-satelliten 2007) visar att atmosfären pga ökad nederbörd håller mindre vattenånga vid högre temperatur:
  http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23411799-7583,00.html
  Klimatmodellerna är således felaktigt ”alarmistiska”.
  Vidare har klimatmodellerna uttryckt osäkerhet om moln och utifrån en tvivelaktig tolkning av samvariation antagit att de också förstärker temperaqturökningen av de 1,5 W/m2 som CO2 ger. Det är också falsifierat:
  http://wattsupwiththat.wordpress.com/2008/07/22/roy-spencers-testimony-before-congress-backs-up-moncktons-assertions-on-climate-sensitivity/