SMHI tror mer på kartan än på verkligheten

Här är ett gästinlägg av civilingenjör Mats Persson (längre presentation i slutet av inlägget) om hur temperaturerna i Norrland stämmer med SMHIs påstående om varmare vintrar:

Är verkligen de senaste årens vintrar i Norrland ett tecken på klimatförändringar?

Äntligen tycks våren även ha nått Sundsvall. Några plusgrader även på natten och över 10°C på dagen har fått igång snösmältningen rejält. Nu har jag bara en halvmeter snö på gräsmattan och prognosen om att klippa kunna klippa gräset  en gång före midsommar ser nu fullt realistisk ut.

Den stora snackisen i Sundsvall är annars när stadens nya ”fjäll” skall smälta ner.  Blir det denna sommar eller nästa sommar? Eller har vi fått ett permanent nytt berg av snö i vår kommun? Det så kallade Nackstafjället har i alla fall blivit en riksnyhet och enligt senaste informationen så har mer än 700 000 m3 snö från Sundsvalls gator  och torg fraktats dit under vintern. Med en höjd på mer än 60 meter så utgör också fjället ett påtagligt inslag i landskapsbilden.  Tyvärr är fjället idag inte lika gnistrande vit som det en gång var. Idag liknar det mest ett svartbrunt berg med vita strimmor där det tornar upp sig mellan stadens två mer permanenta stadsberg.

snöfjäll
Bild som visar Sundsvalls nya fjäll under sina glansdagar

Men för att återgå till vädret så har det väl inte undgått någon att det varit en lång, relativt kall och framför allt en snörik vinter i hela Norrland. Eftersom vintern enligt klimatexperterna på SMHI snart är ett minne blott så är ju givetvis årets vinter enbart väder. Den långsiktiga trenden, enligt klimatexperterna, är att vi går mot allt mildare vintrar och att snö, i alla fall i södra delarna av Norrland där jag bor, kommer blir ett alltmer pittoreskt inslag i vinterlandskapet.

Enligt SMHI är också de senaste årens milda vintrar i Sverige ett påtagligt bevis på att klimatförändringen redan är här.  Med stöd av klimatmodeller  kan SMHI också visa att vi kan förvänta oss en fortsatt ökning av medeltemperaturerna i Sverige och störst kommer ökningen vara på vintern i norra Sverige.

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=t&sc=rcp85&seas=vin&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=477#dnr=24

Klimatmodellerna visar här att  med nuvarande ökningstakt (RCP 8,5) av växthusgaser i atmosfären  kommer medeltemperaturer i norra Sverige öka med 4°C redan om  20 år och med upp till 8°C om 60 år! Detta då i jämförelse med referensperioden som är 1961-1990.

Men stämmer verkligen det? Finns det stöd för dessa prognoser i nuvarande temperaturdata? Och är det verkligen så mycket mildare vintrar i Norrland i dag jämfört med tidigare?

För att ta reda på det bestämde jag mig för att ta fram den statistik som finns tillgänglig över vinterns temperaturer i Norrland.  Jag laddade ner temperaturdata från mätstationer i Norrland som finns på SMHI ”öppna data”.

http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/

Jag valde de stationer som hade mätserier som sträckte sig över minst 100 år och som var aktiva idag.  Det blev ett relativt begränsat urval där jag lyckades hitta 5 mätserier i Norrland som var mer eller mindre kompletta. De var (startår i parentesen).

Jokkmokk (1861), Piteå (1860), Forse  (1901), Abisko (1913), Härnösand (1787)

Någon homogenisering eller justering av temperaturdata har jag inte kunna göra på grund av att mätstationer flyttats. Inte heller har data ändrats på grund av andra faktorer som eventuellt kan påverka den redovisade medeltemperaturen. Jag utgår istället från att eventuella justeringar i medeltal är små och att de innebär att positiva och negativa avvikelser tar ut varandra.

Har också gjort en jämförelse mellan det som kallas Sverigemedelvärdet som SMHI redovisar och 9 stationer (hela landet) vars obearbetade data jag laddat ner från SMHI.

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/sverigemedeltemperatur-1.21151

Jämförelse mellan medelvärden för dessa 9 stationer visar på endast små avvikelser från Sverigemedelvärdet. Det stärker mina slutsatser att okorrigerade data från flera stationer bör kunna användas ifall man vill beräkna ett medelvärde även om enskilda stationers mätdata kan behöver justeras något av olika anledningar.

Om vi därför utgår från att medelvärdet för de 5 stationerna kan representera vinterns temperaturer i Norrland så blir resultatet som trenden nedan visar.

vintertemperaturer

Startåret 1914 valdes eftersom stationen i Abisko startade mätningarna 1913.  Som man ser så syns ingen tydlig trend mot allt varmare vintrar. Flera vintrar under 20 och 30 talet har varit lika milda eller mildare än under vintrarna på senare år. Nedan redovisas de 10 mildaste vintrarna enligt den framtagna statistiken:

vintar Norrland

4 av de 10 mildaste vintrarna inträffade under perioden 1925-1935 och 3 milda vintrar återfinns under perioden 1989-1993. Endast en vinter under 2000-talet återfinns här trots att det ingår 19 vintrar från år 2000 i statistiken.

Är det då inte anmärkningsvärt att SMHI, trots tillgänglig statistik och data som visar motsatsen, påstår att de milda vintrarna på senare år är ett bevis på att vi står inför omfattande klimatförändringar.  Trenden över vintertemperaturer i Norrland visar också på likheter från Svalbard och andra ställen i Arktis vilket man nyligen kunde läsa om i detta inlägg på KU.

https://www.klimatupplysningen.se/2018/04/08/expressens-desinformation-om-klimatforandringar-pa-svalbard/

Om vi sedan väljer längre perioder så framgår det än tydligare att det inte bara handlar om enstaka år då det varit varmt förut. Under en 20 års period på 20 och 30 talet var det minst lika milda vintrar som under 2000 talet.  De kallaste vinterperioden tycks vara från slutet av 1960 talet fram till mitten av 1980 talet.

medeltemp Norrland

Den referensperiod som SMHI officiellt använder som normalperiod (1961-1990) är också en av de kallare som varit under 1900 talet. Att då redovisa att senaste årens vintrar är varmare eller mycket varmare än normalt är minst sagt att slira en aning på sanningen när normalperioden visar sig vara onormalt kall.

En anledningen till att både vintrarna under 20 och 30 talet och vintrarna under senare år varit milda är med stor sannolikhet  AMO (Atlantiska Multidecadala Oscillationen)

Denna regelbundna variation av temperaturen i Norra delar av Atlanten har varit ett återkommande tema i många trådar på detta forum.

https://www.klimatupplysningen.se/2016/02/09/amo-atlantic-multidecedal-oscillation/

Milda vintrar i norra Sverige tycks bli vanligare och riktig kalla vintrar mindre vanliga när AMO är i en positiv fas.  Detta talar i så fall för att vinterns medeltemperatur kan bli lägre  förutsatt att AMO vänder till en negativ fas inom de närmaste 10-15 åren. I så fall kommer SMHI få allt svårare att förklara varför deras klimatmodeller pekar i rakt motsatt riktning och istället visar hur vintrarna i Norrland blir varmare för varje år.

Om sedan inte kartan stämmer med verkligheten så är det mest största sannolikhet inte fel på verkligheten. Frågan är nu bara om SMHI då kommer att anpassa kartan eller försöker sig på att ändra på verkligheten istället.

Mats Persson

Civilingenjör i Kemisk Apparatteknik. Verksam inom massa och pappersindustrin. Har ett allmänt intresse kring energifrågar och global energiförsörjning. Vädret förr liksom dagens väder intresserar mig trots att man inte kan göra något åt det. Följer också med intresse klimatfrågan och blir alltmer frustrerad då vi tycks leva i en tid där relevanta fakta och kritiska granskningar inte längre tillåts  i den allmänna klimatdebatten.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för en betraktelse från Norr -Mats.
  Hoppas att berget av snö hinner smälta i år.
  I dag går SMHI ut och varnar för snabb snösmältning-på grund av värmen. Höga flöden väntas när rekordsnö skall smälta.

 2. Fredrik S

  SMHI är ju en statlig myndighet som lyder under miljö-och energidepartementet där vår fina totalitära miljöminister Karolina Skog är ansvarigt statsråd. Nuff said…

 3. S. Andersson

  Här i söder konfronteras vi inte med sådana snömängder eller temperaturer. Men ändå, klimathotarna tar varje möjlighet till att utnyttja dagssituationen till sin fördel. Förra sommaren drabbades stora delar av södra Sverige av torka. Tankbilar med vatten körde över Ölandsbron och på Österlen pratades det om vattenransonering. För den som har varit med ett tag är detta inget alldeles ovanligt. Det har hänt förr. Men ”klimatforskarna” uttalade självsäkert att det här berodde på klimatförändringarna och att vi får ställa in oss på torrare klimat framöver.. Sedan kom hösten. Vi har inte haft så mycket regn i mannaminne. Åkrarna skulle ha kunnat användas till risodling om bara temperaturerna hade varit lite mer gynnsamma. Vattenmagasinen fulla, inga tankbilar så långt ögat når. Vad säger klimatforskarna nu? Jag har faktiskt inte hört mycket men väntar med spänning.

  Sedan kör Vattenfall en av de märkligaste annonskampanjer jag sett. Man säger att barn är oroliga för klimatförändringarna och att man vill verka för att allt ska vara fossilfritt. Detta är ju konstigt eftersom svensk elproduktion varit i princip koldioxidfri i mer än 30 år. Jag skrev och frågade. Nja, säger de, den här kampanjen skulle ses i ljuset av Vattenfalls internationella engagemang i bl a Tyskland och Nederländerna. Jaha?! Så Vattenfall gör reklam på svensk TV för att man vill bli fossilfri i Tyskland och Nederländerna? Märkligt. Jag funderar på om man inte borde anmäla den där kampanjen till någon ombudsman eller så.

 4. jensen

  Andra, som tror mer på verkligheten än kartan.

  NoTricksZone 18/4 Basler Zeitung.
  Nytt klimatinstitut startat av Klimatvetenskapsman Dammschneider, ledande expert i Geografi ,Klimatforskning, Oceanografi, geologi.

  ” Atmosfärtemperaturer tenderar överensstämma med oceanernas oscillationer”
  ” Medeltidstemperaturer var lika varma som den ” Moderna Global Warming”
  ” Yngre Klimatologer kan i regel ej ifrågasätta ” Dagens Klimatsanningar” för att inte riskera sina karriärer”

  163 kommentarer i Basler Z. 2

 5. Kopernikus

  3 S.Andersson
  Helt riktigt ! Vattenfalls annonskampanj borde snarast anmälas! Att barnen är oroliga beror på den massiva indoktrineringen i skolor och media. Lär barnen kritisk granskning istället. Vattenfall borde tvingas ange vilken granskad vetenskaplig rapport man stöder sitt koldioxidarbete på. Fortsätter den här hysteriska koldioxid jakten, kommer det att sluta mycket olyckligt.

 6. Lars Cornell

  #3 SA. Reklamombudsmannen är nog rätt instans.
  http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam
  När det gäller skrämda barn är det bästa sättet att berätta sanningen för dem. Då försvinner oron på ett naturligt sätt.

  Jag blev intervjuad i en enkät från Vattenfall. En fråga löd hur jag graderade Vattenfalls miljöarbete. Först tänkte jag svara 10 (det bästa) eftersom de levererar kärnkraft (det är därför jag är kund där) och vattenkraft. Men så ändrade jag mig och svarade 2 eftersom de har börjat förstöra landskap, miljö och sund ekonomi med vindkraft. Men jag gissar, att den på Vattenfall som tolkar svaren tror jag att jag med svaret 2 vill att Vattenfall skall bygga ännu fler förfärliga vindkraftverk.

 7. latoba

  #3 S Andersson. Jag tycker absolut att du ska anmäla Vattenfalls kampanj. Använd länken i #6 Lars Cornell inlägg.

 8. Björn

  Klimatmodeller är ingenting annat än bedrägeri. Modeller för väder och vind är något annat, men dessa används för att om möjligt kunna prognostisera en nära framtid, men om dessa överskrider en rimlig och sanningsenlig tidsgräns, då har de inte längre något värde. Klimatmodeller är sådana som har överskridit denna gräns och är då utom all kontroll. Att då påstå någonting om framtiden utöver modellers praktiska gränser, är ingenting annat än bedrägeri.

 9. Lasse

  #3 Lycka till med anmälan.
  Men ta med resten av leverantörerna också. De kör alla med fulkampanjer där vi kan få betala extra för ren fossilfri el!

  Tur att vi har en oberoende och objektiv radio i alla fall.
  ”Varmare väder förändrar de kalla polartrakterna snabbare än vad forskarna har anat.” Klotet SR P1.
  Jag mailade dem ang den uppvärmning av Svalbard , som var större, på 30 talet. Du får vända dig till våra experter blev svaret:
  Glaciolog och professor Veijo Pohjola samt Johan Nilsson, professor i oceanografi. De är väl beroende av forskningsmedel kan man sluta sig till.
  På samma sätt som SMHI får medel för att ”informera” oss om klimatförändringarna!

 10. Bengt Abelsson

  Två hot finns nu, ganska aktuellt.

  Hot 1: Arktis bli varmare, speciellt Svalbard

  Hot 2: Golfströmmen avtar.

  Den som tittar på kartan och funderar över varför Svalbard överhuvudtaget är beboeligt kan komma att ifrågasätta om dessa två hot kan inträffa samtidigt.

 11. Jan Suhr

  Man ser ju tydligt i kurvan för mätstationerna att medeltemperaturen inte visar någon ökning för de senaste 20 åren på samma vis som för hela jordens medeltemperatur.

 12. Svempa

  #4 Jensen

  Avseende Dammschneider och hans institut. Är det Eike du avser?

 13. Svempa

  Tack för detta inlägg Magnus Persson / Ingemar.

  Skulle vara intressant om ni bjöd in SMHI att kommentera Magnus inlägg och i den händelse att de accepterar läsa vad de svarar.

 14. Lasse

  #13
  Klipper in ett tänkt svar från SMHI :
  Snödjup: Notera att det i diagrammet inte finns någon trend av minskande snödjup som man kanske hade förväntat sig.
  Temperatur: Sedan 1988 har alla år utom 1996 och 2010 varit varmare eller mycket varmare än genomsnittet för 1961-1990, dvs den nu gällande normalperioden.
  Tidigare vårflod är ett annat tecken.
  Solen skiner ca 8% mer speciellt på vårar och somrar -men det tar vi sällan upp eftersom klimatfrågan då kommer i skuggan.

 15. Ivar Andersson

  #8 Björn
  IPCCs klimatmodeller duger inte för att göra prognoser utan endast för att göra scenarior, som är utfall som modellerna producerar under förutsättning att modellerna är korrekta. Men modellerna har inte kunnat visas vara korrekta och innehåller många gissningar som inte kan förklaras teoretiskt.

 16. jensen

  Svempa 12

  Institute for Hydrography, Geo-ecology and Climate Sciences ( IFHGK) beläget i Oberägeri, Schweiz
  Uppstartat för ca 1 år sedan.
  Studerar naturliga orsaker till Klimatförändringar.
  ” Att påstå att CO2 är den huvudsakliga Drivern till Climate Change och a pollutant är ABSURT

  Läs f.ö. kommentarerna i BZ ( tyska)

 17. Fredrik S

  Jensen #16

  Schweizarna är ofta ett mycket pragmatiskt och förnuftigt folk.

 18. sibbe

  Vill hastigt berätta om att det också finns klimatskeptiker i Schweiz:
  http://www.centil-europe.ch/ är en intressant blogg…
  Och nu ut igen i trädgården igen… I natt första natten utan frost sedan december här i Åbolands inre skärgård. I morgon planterar jag penséerna…
  Våren kommer!!!

 19. Robert N.

  Äntligen lite tillnyktring av SR.

  Klipp från Expressen.

  ”Tre profiler på Sveriges radio sätts i karantän inför riksdagsvalet i höst.
  Täppas Fogelberg, Alexandra Pascalidou och Sverker Olofsson.
  Tre programledare som inte kommer att höras i ”Ring P1″ från den 9 juni till den 7 oktober.
  Anledningen är riksdagsvalet som sker däremellan – den 9 september.”

  https://www.expressen.se/noje/hard-kritik-mot-sr-efter-karantanbeslutet/

  Men det skulle behövas åtskilligt fler friställningar inom SR, SVT,och annan media.
  Likaså kunde SMHI också avskeda div. klimathotare så det blev slut på tramset om klimatet och i stället satsade på trovärdiga femdygnsprognoser av vädret.

 20. Håkan Johansson

  Hej Mats, jag är civilingenjör teknisk kemi Chalmers 1974 och jobbat inom cellulosa industrin världen runt, återvinningen, miljö och energi. Tack för det jobb du har lagt ned i ovanstående artikel. Global Warming baserat på koldioxid kan vara ett av historiens största skojeri. I USA visade glaciärforskaren Easterbrook för USA senaten att 1930 talet är den varmaste perioden i USA de sista 100 åren. Easterbrook sågar Global Warming fantasierna baserade på koldioxid. Vi människor påverkar med värmeabsorption, med heat island effekter, stora städerna i Asien är detta mycket påtagligt. Det du visar bekräftas av Easterbrook, det har blivit påtagligt kallare vintrar i Nord Amerika under 2000 talet och det är samma förhållanden i Sverige. Easterbrook visade senatorerna hur Global Warming fantomerna i två steg har dribblat bort 1930 talet. Ett gigantiskt vetenskapligt bedrägeri som borde vara straffbart. Vad dessa människor sysslar med är att berika sina egna fickor. Sveriges politiker har köpt detta skojeri och klimatomställningen får ha vilket pris som helst. Jag hoppas att det finns ett parti jag kan rösta på, sänkning av den överdrivna beskattningen på fossila bränslen är mitt krav.

 21. pekke

  Tack Mats Persson för det enkla och informativa inlägget.

  Svårare än så behöver det inte vara.

 22. Dan

  Bra jobbat Mats

 23. Greger

  #20 Håkan Johansson
  Har du någon länk till ditt inlägg? När skedde händelsen? Mycket intressant, speciellt som NASA fått en ”klimatskeptiker” som ny chef i går, 19/4. Har inte sett någonting om det i MSM bortsett från en förnärmad notis i SR P1.

 24. Ulf

  20&23,

  Ja det här är intressanta saker. Pruitt pratade också om att göra en red and blue utvärdering av klimathotsteorin. Det här har man inte hört något om på länge. Frågan är om det är lagt på is?

 25. Fredde

  Spel för galleriet, vill jag kalla Vattenfalls brunkolsaffärer.

  Om jag fattat det hela rätt så sålde Vattenfall sina brunkolsintressen till ett tjeckiskt företag EPH, och då tycker Vattenfall att de har rent samvete.
  Fast, brunkolsbrytningen fortsätter väl, fast i EPH:s regi?

  Till och med Vattenfalls VD erkänner att detta varken leder till mer eller mindre koldioxidutsläpp i Tyskland.

  Så, i slutänden var det hela bara en förlust på några futtiga Miljarder för Vattenfall.
  Ingen vinst för miljön.
  Kanske därför de är så intresserade att tvinga upp elpriserna…