Skrota klimathotet – Rädda de fattiga massorna

Klimathotet (CAGW) vilar på Charneyrapportens spekulationer om hög koldioxidkänslighet (1979), postmodern vetenskap och inte minst byråkratisk konsensus. Det är en bräcklig koloss på lerfötter, vars förutsägelser om framtida temperaturförändringar har avvikit allt mer från verkligheten (Länk 1).

195667_5_ (2)

Naturen å andra sidan ger oss sin berättelse, bland annat i det som Dr Bob Carter har kallat klimatvetenskapens Gyllene Diagram (Länk 2):

GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC

Temperatur- och koldioxidtrender under de senaste 10.000 åren

Det är med andra ord dags skrota CAGW, det vill säga hot om katastrofal Global Uppvärmning på grund av ökad människoskapad, antropogen, CO2– halt i atmosfären.

På vad sätt skulle det rädda de fattiga massorna om vi skrotade klimathotet?

Ur UNFCCC/IPCCs förarbete till COP21 d.v.s. Parisöverenskommelsen (2015) kan man läsa att avsikten med konferensen var att åstadkomma bindande avtal, som leder till netto utsläpp globalt sett. Målet skulle nås genom att alla i-länder stadigt minskar sina utsläpp samt stöder u-länderna att endast utnyttja så kallade ”rena” energikällor d.v.s. inte använder fossila energikällor. Detta skulle ske genom att bidrag från i-ländernas gröna klimatfond endast skulle gå till utveckling och implementering av ”rätt” energikällor (Länk 3).

Världsbanken har varit följsam och är känd som anti-utvecklingsbanken. Det har dock på senare tid tänts lite ljus i tunneln. Den afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) har, med stöd av Trumpadministrationens USAID, brutit med Världsbanken och deklarerat att den kommer att stödja kol och naturgasprojekt (Länk 5).

Men, utveckling har sina fiender och nya möjliga och omöjliga hot ger nya möjligheter för klimataktivisterna. Den finske hälsoprofessorn Mikko Paunio (länk 4) har grävt lite kring klimat och hälsa, det nya hotet i vardande (länk 6).

världsbanken vs fatiga

Det började lite smygande med den första konferensen om klimat och hälsa, som hölls i Geneve i augusti 2014, det vill säga året före Parisöverenskommelsen. Den organiserades av världshälso- och meteorologiska organisationerna (WHO och WMO) samt UNFCCC/ IPCC.

FN upphöjt till tre skulle man kunna säga!

Deltagande länder var bland andra Maldiverna, Nepal och Tuvalu. För övrigt var det gott om NGOs inklusive Storbritanniens Prince of Wales, på konferensen. Dessutom deltog utgivaren av British Medical Journal Fiona Godlee och Christiana Figueres, vars syfte var att få den globala hälsobyråkratin med på klimathotståget.

Diskussionerna var livliga, men mötet lyckades ändå komma fram till en gemensam (?) slutsats. Efter mötet skickade WHOs Dr Margaret Chan ett brev till FNs generalsekreterare Ban Ki Moon och tryckte på hur viktigt det var att COP21 nådde målet med bindande avtal, eftersom det skulle bli välgörande för världshälsan.

Det här mötet följdes av flera och varje gång stärktes uppfattningen att åtgärder mot klimathotet skulle medföra förbättrat hälsotillstånd, uppgifter som media snabbt tog till sig och spred.

Strax före COP24 publicerade IPCC den under COP24 vetenskapligt avfärdade rapporten Global Warming of 1.5˚C (SR1.5), vars centrala budskap är krav på en 45%-ig reduktion av de globala CO2 -utsläppen till 2030 och nu är det bråttom, nu gäller det hälsotillståndet i världen. Media och miljöaktivister hälsade SR1.5 välkommen och spred dess budskap!

En vecka efter IPCCs rapport kom WHOs snarlika rapport från WHO Global Conference on Air Pollution and Health (WHOGCAP, 30/11 – 1/12 2018), den första i ordningen. Denna konferens samordnades med WMO. Nu gällde det inte hälsotillståndet i största allmänhet utan luftföroreningar  och hälsa.

Hur är det tänkt att världen ska lyckas med konststycket med 45% reduktion av de globala CO2-utsläppen inom kort och vilka förändringar i luftkvaliteten gör att det nu plötsligt är så bråttom?

Vägen dit är krav på minskad global energianvändning, omställning till förnybara energikällor och övergång till ekonomier grundade på bioenergi, kopplat till BECCS (BioEnergy with Carbon Capture and Sequestration), d.v.s. teknologier, som ännu inte utvecklats. När det gäller luftkvaliteten diskuterades främst minskande utsläpp från förbränning av fossila bränslen, vilket det finns användbara och använda tekniker för.

Mikko Paunio skriver att 1,5 gradersspårets väg till ”förbättrat hälsotillstånd” på jorden är ”a highway to hell”. En fjärdedel av världens jordbruksarealer skulle behöva överföras till energiproduktion och dessutom skulle enorma arealer av jordens mer eller mindre orörda natur slukas. På så sätt beräknas världens fattiga massor bli av med stora delar av sitt livsuppehälle. Naturligtvis leder det till ökad fattigdom och svält.

Med andra ord, för att minska utsläpp från förbränning av fossila bränslen, vilket det finns användbar teknik för, skulle de fattiga och svältande massornas livsutrymme krympas samtidigt som de  lämnas kvar längst ner på energistegen. Det innebär att de måste fortsätta att ”elda med kodynga”, det vill säga fortsätta att leva med det största globala miljöproblemet i vår tid AIR eller Indoor Air Pollution (länk 4).

Världsbanken, UNFCCC/IPCC och WHO, d.v.s. världs-HÄLSO-organisationen har nu en gemensam skamlig agenda (M. Paunio):

”an agenda that involves reckless decarbonisation, in the process preventing the world’s poorest from getting access to the energy they so desperately need, and deceiving the rest of the world into thinking that there are ‘co-benefits’ from doing so.”

Mikko Paunio skriver att världens fattiga massor måste lämna IPCC, kräva utveckling och följa tillväxtländernas klättring på energistegen.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. https://www.klimatupplysningen.se/?s=Villach+II
 2. https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/11/klimatvetenskapens-gyllene-diagram/
 3. https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/24/unche-indoktrineringen-och-cop21/
 4. https://www.klimatupplysningen.se/?s=det+gr%C3%B6na+tyranniet+vs+de+fattiga+massorna
 5. https://www.klimatupplysningen.se/2018/07/20/antligen-hopp-om-nytt-ljus-afrika/
 6. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/01/Paunio-2019.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Ann!
  >”an agenda that involves reckless decarbonisation, in the process preventing the world’s poorest from getting access to the energy they so desperately need, and deceiving the rest of the world into thinking that there are ‘co-benefits’ from doing so.”

  Det finns en klockren beskrivning av detta egentligen är: Malthuism eller NeoMalthuism.

 2. Bim

  Ann LH.
  Tydligare kan det inte sägas, motorvägen till helvetet skär , som bredast, rakt igenom de fattigaste länderna påhejad som ivrigast av Sverige .
  Ann, det bästa inlägg jag läst, skall sprida det så gott jag kan. Det är viktigt att folk få klart för sig hur hela den komplexa skrämselpropagandan fungerar och att själva målet med lögnerna inte är omsorg om människor utan tvärt om.

 3. Lasse

  Ann LH
  Bra att påminna om klimathotsalarmismens yttersta konsekvens. Fattiga drabbas mest.
  I dagens tidning får vi nyheter om kölden i USA som krävt 10 liv.
  I en liten notis så får vi även se att Syriska flyktingläger drabbats av kylan med ett 30 tal döda-bara för att WHO inte har medel att ge dem skydd.
  Radion påpekar för lyssnarna att i Australien är det varmt.
  Inga problem sade en person som levde i kylda utrymmen-det är värre i södra Australien där saknas el!

  Energifrågan är för viktig för att drabbas av ”Sol och Vindare”

 4. Lasse

  Denna kan vara relevant:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261

  Columbus mfl skapade den kalla period som nära nog utrotade ursprungsbefolkningen i Amerika.
  Detta genom att hävdad mark blev skog och minskade CO2.
  ”Human impacts prior to the Industrial Revolution are not well constrained. We investigate whether the decline in global atmospheric CO2 concentration by 7–10 ppm in the late 1500s and early 1600s which globally lowered surface air temperatures by 0.15∘C, were generated by natural forcing or were a result of the large-scale depopulation of the Americas after European arrival, subsequent land use change and secondary succession.”
  Ett bevis på vår skuld-dubbla skuld!
  Kanske dax att stödja annan forskning än just den som kopplas till CO2!

 5. Anders

  Tack Ann Löfving-Henriksson för skarp analys!

  Tror ni det är en händelse att hetsen och brådskan mm från överstprästerna i alarmkyrkan, Anders Wijkman och Johan Rockström båda har ett långt förflutet i biståndsfrågor? Det är i sak oerhört behjärtansvärt, men kan någon förklara varför sedan typ Al Gore-epoken väljer universums krångligaste väg till hjälp åt fattiga. Varför föreslår ingen att u-länderna får hjälp via fossil (billig) energi = statushöjning?

 6. Ivar Andersson

  Det är kanske Kina som är ett föredöme som tänker på befolkningen i första hand och Parisöverenskommelsen i andra hand. Kina bygger ut sin elproduktion både med fossilt bränsle och sol och vind. Jag tror inte att Kina någonsin kommer att låta FN/IPCC diktera villkoren för elproduktion eller låta en världsregering bildas som inkluderar Kina. Kinas diktatur är kanske bättre än EU/FN diktatur.

 7. Carin S

  Bara tvungen lägga in denna länk. Vet inte om jag skall gapskratta eller gråta men med statistik går allt att bevisa.
  Ämnet – det var människors aktiviteter som ledde till Lilla Istiden pga åkrar lades igen o beskogades istället o då sänktes CO2 halterna o temperaturen sjönk.
  https://www.bbc.com/news/science-environment-47063973
  Ha kul i det fina vinterlandskapet
  Carin

 8. Peter Stilbs

  Tack igen, Ann!

  Jag vet inte om denna länk redan har diskuterats här, men Mikael Willgert (Svensk Webb-TV) fick in en verklig pärla i Ring P1 i går. Programledarinnan verkade inte fatta något alls, trots det mycket pedagogiska upplägget

  https://www.youtube.com/watch?v=vnV3doKLnak

 9. Rolf Mellberg

  OT

  Känner ni till den HELT EMINENTE web-publicisten Navid Modiri? Känd för att ordna sansade samtal i trevlig ton med även de mest bespottade och PK-hånade publika debattörer.

  Nu har han gjort ännu en förnämlig intervju – en av hans bästa – med den i många läger illa sedda Ingrid Carlqvist, se här:
  https://www.youtube.com/watch?v=yLLj2YMwiRM

  De pratar inte alls om klimatet men jag påstår att det finns en koppling till ”klimat-debatt-klimatet” i vårt land på följande sätt:

  Sverige befinner sig i en brytningstid, en jordbävning med hög siffra på Richter-skalan. Den stora kraften är förstås att vi rekordsnabbt gått från ett extremt homogent land till ett tämligen inhomogent. De som idag tillhör PK-eliten fick i sin modersmjölk med sig en stark drift att ifrågasätta det bestående samhället (68-vågen) men nu när de själva har blivit till åren har de ingen som helst förståelse att någon kan vara fräcka nog att ifrågasätta deras etablissemang.

  Krisen i vårt politiska system är ju akut idag.

  Navid Modiri gör en riktig hjälteinsats när han skapar möten mellan folk, han vill att ”vi ska börjar prata med varandra”. (framför allt att de utstötta också förtjänas att talas med)

  För något år sen fick Meetoo orimliga proportioner därför att PK-eliten vill desperat rikta intresset åt annat håll än de påtagliga problemen med migration och integration och bl.a. med den politiska polarisering som blivit följden

  Av precis samma skäl driver man nu klimatalarmismen till komplett hysteri.

  För den som vill titta på fler av Navids filmer vill jag varna för den med Gudrun Schyman, Arg Blatte talar och den eminente debattören Malcolm Kyuene. Den Arge Blatten skämmer ut sig och därmed Navid men det är hysteriskt roligt att titta på.

 10. Anders

  Lite OT: Varför verkar inte den av jetströmmar orsakade omvända relationen mellan Nord-amerika och Eurasien gälla i vinter? Det är ju rejält under normalt på båda sidorna av Atlanten. Eller har jag missat något?

 11. Guy

  Peter Stilbs # 8

  Märkligt att en ”skolad” journalist (antar jag) som programledarinnan kommer med motfrågan i stil med ”hur mycket skulle klimatet ha påverkats ifall vi inte betalt skatten”. Den argumentlöses sett att smita undan med en motfråga det inte finns svar på.

 12. jensen

  11

  Men hon var klok nog att hänskjuta frågan till någon som kunde bättre. Men vem skulle detta vara? Och skulle denna någon kunna och vilja svara? Nej, denna fråga kommer nog att för evigt bli obesvarad.

 13. jensen

  Men frågan var en femetta, och resultatet likaså en femetta på totalbrist avseende konsekvens-analys.

 14. Sören G

  #8 #11 # #12 #13
  I dag hade visst någon kvinna ringt till Ring P1 och varit hysterisk i sitt avståndstagande av Willgets inlägg. Hade tydligen både skrikit och gråtit i telefonen.
  Angagaemanget från den sidan är det tydligen inget fel på. Hur bemöter man sånt?

 15. Lasse

  #14
  https://www.dutchnews.nl/news/2019/02/dutch-school-kids-plan-climate-march-minister-condemns-truancy/
  Holland bör ju kunna bli drabbat om havsnivån accelererar.

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=150-051
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=150-021

  Kylan i USA dödar. Värmen i Australien irriterar.
  Kylan i Syrien drabbar de fattiga.
  Politiker vill bli valda: https://wattsupwiththat.com/2019/01/31/elizabeth-warren-uses-coldest-polar-vortex-in-decades-to-call-for-green-new-deal-to-fight-global-warming/

 16. jensen

  Angående kommande stagflation.
  Begrunda länkar nedan.

  https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/nomi-prins-three-concerns-hanging-over-the-davos-elite/

  https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/apocalyptic-debt-crisis-in-america-63-of-americas-largest-75-cities-are-completely-broke/

 17. Björn

  I den första grafen framgår de olika värmeperioderna, varav den sista är under vår tid, kallas för ”Modern warming period”. Solforskarna ser ett samband mellan denna period och den s.k ”Grand solar maximum”. De sammanfaller tidsmässigt och då kan man nog inse att det inte handlar om slumpen. Samma periods uppvärmning påstås bero på AGW av klimatforskarna. Hur är det möjligt att ca 100 ppm antropogen CO2 skulle ha en större drivkraft än den högre energin mot jorden från solen under ”Grand solar maximum”? Solens påverkan på atmosfärscirkulationen fanns ju under årmiljoner före den antropogena tiden. Hur kan man då plötsligt bortse ifrån dessa potenta fenomens existens?

  Okunskapen är stor bland de som är talesmän för klimatforskningen, vilka bland andra är SMHI´s TV-meteorologer. Under veckan har det talats mycket om den Nordamerikanska kylan och Polar vortex. På frågor om vad den här kylan och virveln beror på, så ser dessa meteorologer ut som frågetecken. Har de ens hört talas om ”Grand solar maximum” och ”Brewer-Dobson cirkulation BDC”? Nej, sannolikt inte, för det är ju ”klimatförändringarna” det beror på. Vi får nu hoppas att debatten kommer igång både på grund av värmen i Australien och kylan i Nordamerika. Det finns mycket forskning på gång kring den cirkulation som finns mellan ekvatorn och polerna ovanför troposfären, vilken upptäcktes av meteorologerna Brewer och Dobson vid Met Office. Solen, vattenångan och ozon är de stora aktörerna i detta kretslopp. Man måste känna till dessa fakta innan man kan svara på hur en Polar Vortex kan förändras och skapa en SSW.

  http://birner.atmos.colostate.edu/bdc.html

 18. Peter Stilbs

  #14 – Den hysteriska damen kommer alldeles i början här https://sverigesradio.se/avsnitt/1222274

  Reportern gjorde faktiskt ett bra jobb att bemöta henne

 19. jensen

  15 Lasse

  Intressanta länkar.
  Störst behållning att läsa kommentarerna till E. Warren ( nästa President??? )

 20. Bim

  Sören G
  Jag hörde henne och försökte ringa , men var ganska sent ute så det gick inte.
  Skickade i stället ett meddelande med fakta som jag förstått att vanliga människor förstår:

  Fakta om koldioxiden.
  I atmosfären finns 400 PPM koldioxid. Det är 0,4 promille.
  Den globala ökningen från år 1850 till nu är 100 PPM. (300 till 400 PPM) Det är 0,1 promille .
  Sveriges andel av världens ökning är 1,7 promille.
  Alltså 1,7 promille av 0,1 promille.

  Svaret på frågan hur stor temperaturökning som Sverige orsakat ber jag en super-matematiker att svara på. Gärna en miljöpartist, kanske Olle Hägglund, som skrivit en egen rutig bok om klimatförnekare. Han borde kunna…

 21. LarsF

  Upplägget av Wilgert känns helt rätt – undrande medborgare – vad får vi för dessa pengar vi avstått?
  Be om förklaring osv.

  Rätt som det är kommer någon svensk i närkontakt och kan ställa frågan till Lövin och andra.
  Ställ mot väggen och kräv svar.

  Dagens RingP1 var ju som sagt ”jag vet bäst, jag tänker inte ens diskutera med forskningsförnekare” – ung. som jag minns det.
  Jag gillar Tengbys smått sarkastiska fråga
  – tycker du detta är en fråga som hamnat i bakvattnet?

  Och det tyder ju på att folk i allmänhet kräks över allt detta klimattjaffs hela tiden.

  Damen hade ung. samma arroganta hållning som från 97%-gänget jag sett hearings i senaten usa osv med Christy, Curry, Pielke.
  – är ni här nu igen, och förhindrar att vi räddar planeten
  – det skulle faktist vara 96 till av mr Mann här för att bemöta er tre

 22. Ann lh

  Tack Peter! #8 och #18
  Intressanta inlägg! Miljöpartisten från idag visade att hon liksom så många andra ”Gretor” har ett väl utvecklat tunnelseende i klimathotsfrågan och ville i vanlig ordning inte debattera, det var bara trams. Hon kanske ändå skulle kunna inbjudas till debatt hos Mikael Willgert.
  Tomas Tengby var bra. Kanske har han mer insikt klimathotsdebatten än han vågar yttra. Han svar tydde på det, tycker jag.

 23. Ingemar Nordin

  Ann LH,

  Tack för ett bra inlägg!

  Mikael Willgert är van att hantera media, det märks. En del fakta och sedan en klart formulerad fråga. Och, han lät sig inte kollras bort av programledarens motfrågor utan framförde sin fråga om hur mycket våra 40 miljarder skattekronor bidragit till att sänka den globala temperaturer.

  En liknande fråga borde kunna ställas med anledning av Anns inlägg idag: Hur mycket är MP beredda att offra av de fattigas hälsa för att minska koldioxidhalten? Borde vi inte tvärt om hjälpa dem att få en pålitlig el istället för solceller och vindkraft?

 24. Ann lh

  Ingemar!
  När Isabella Lövin intervjuades, i Agenda tror jag det var, som återanvänd klimat- och miljöminister fick hon frågan vad som var hennes största utmaning. Hennes svar: Verkligheten.
  Från början hade jag med det i dagens inlägg, med slut kommentar: Detta Isabella är verkligenheten, men jag strök det. Det går lätt att förenkla dagens inlägg så att även de med tunnelseende skulle kunna rygga till och avsluta med Din fråga! Inte minst gamla biståndsministrar!

 25. Lasse

  Rädda de fattiga från miljöförödelsen:
  https://www.aftonbladet.se/resa/a/8w4O1E/det-svider-i-ogonen-och-man-blir-rosslig-i-halsen
  Hjälp de som fryser ihjäl:
  https://www.aljazeera.com/news/2019/01/harsh-winter-takes-deadly-toll-syrian-refugees-190116171040810.html

  blanda inte in CO2 i debatten!

 26. Ivar Andersson

  #18 Peter Stilbs
  All heder till programledaren Tomas Tengby som ställde frågor till den klimathotstroende miljöpartisten som hon inte kunde svara på och säkert inte hade en aning om. Hon hade bara lärt sig att citera klimathotsbibeln.

 27. jensen

  Polar Vortex Gammalt/ Nytt

  http://notrickszone.com/#sthash.bEC1jUZp.dpbs

 28. Lasse

  #27
  Lite mer som inte förvånar:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190131143344.htm
  New knowledge of deep currents may help predict future climate impacts
  Kanske därför Hans Ahlman och vi har upplevt glaciärsmältning på Svalbard, den förre på 1930 talet och vi i nutid.
  Den senare sägs vara orsakad av köttätande?

 29. ”Naturen å andra sidan ger oss sin berättelse, bland annat i det som Dr Bob Carter har kallat klimatvetenskapens Gyllene Diagram (Länk 2):”

  Detta diagram använder jag vid diskussioner med vanligt folk, typ Gula Västar, i en version hämtad från climate4you för några år sedan, där nutida värmeperiod efter 1850-talet visas i form av ett smalt streck upp till ungefär 2010. Temperaturkurvan slutar därmed på samma nivå som den medeltida värmeperioden. I Sten Kaijsers inlägg ”Det är klimatpolitiken som är farlig – inte ett varmare klimat” 16/01/2019, skickade jag en kommentar om diagrammet. En man med signaturen ”Håkan”, reagerade och hävdade i flera kommentarer att det var fel att använda diagrammet ända fram till idag, därför att isborrkärnan slutar 1855.

  Min tanke är att det har ingen som helst betydelse för det pedagogiska värdet och inte heller i sak, att den sista delen av kurvan kommer från andra temperaturberäkningar än iskärnor. Även om det skulle bli fel med några tiondedels grader, ser man tydligt att nuvarande temperatur ligger väl inom de naturliga förändringarna och att den långa trenden är nedåtgående.

  Finns det något relevant argument för att diskreditera den version av diagrammet Ole Humlum publicerade för några år sedan, med kurvan fram till idag? Och jag talar då om att visa att i stort hur temperature varierat på toppen av Grönlandsisen, inte om den exakta precisionen i temperaturangivelsen.

 30. Anders

  #8 Peter Stilbs m fl.

  Apropå Wilgerts heroiska insats i Ring P1, vill jag till er med fria sinnen även lyfta tanken på att det vore väldigt intressant att, på diverse olika sätt, räkna ut vad de senaste årens mp-alarmism kostat det svenska samhället och oss lojala skattebetalare. Hur många beslut har fattats på kommun-, landstings-, regions- respektive riksnivå där ett visst utfall valts med hänvisning till ”klimatförändring” eller ”växthuseffekt” etc?

  Än värre blir det om vi tar in diverse mp-myndigheter som Energimyndigheten, Naturvårdsverket, FORMAS m fl som dagligen tar beslut i den enda rätt lärans anda. För att inte tala om alla dessa ”miljöstrateger” eller ”klimatstrateger” som avlönas med våra skattepengar! Man baxnar vid tanken!

  Men eftersom vi (ännu så länge – innan det globala tagit över) har en mycket lagar som ger oss rätt till allmänna handlingar kan vi faktiskt hjälpas åt med att få en rätt rejäl inblick i detta CO2-mörker. Bäst vore ju förstås om Riksrevisionen tog tag i frågan… Så hade nog kunna ske på Ahlenius tid…

  Tänk vad mycket u-hjälp och flyktinghjälp (inklusive fossildrivna elverk) Sverige hade kunnat ge rakt av utan alla dessa ”klimatsmarta” beslut! För att inte tala om vilka resurser hade kunnat ges till kärnkraftsutbyggnad! En ytterligare intressant aspekt är att, utifrån resp politiskt partis ”skuggbudgetar”, räkan ut vilket parti är mest humant och ”solidariskt”! Vi ska väl inte låta Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace stå för alla godhetskalkyler?

  Sedan kan man ju den juridiskt besjälade vännen kika in på hur domstolarna hanterar de olika miljömålen eller – hemska tanke – Klimatlag (2017:720) som utfärdades den 22 juni 2017. Den som har tid och ork fick kanske några idéer?

  Trevlig (gärna varm) helg!

 31. latoba

  Ann LH.
  Tack för att du tar upp klimatskrämseln och fattigdomen. Tack också för länken till Mikka Paunios rapport. Jag laddade ner och läste rapporten med stor behållning. Ett par frågor: Har du försökt att få något publicerat i de stora drakarna? Har du försökt komma till tals i Ring P1 som Mikael Willgert gjorde häromdagen?

 32. Anders

  En sak till…
  De kalkyler jag nyss efterlyste hade, i motsats till Chalmersalarmistens åsiktsregistrering, varit i överensstämmelse med åsikts- och yttrandefriheten i våra grundlagar.

 33. Anders

  Lite skrämmande 13 års tillbakablick. Intervju från måndag 11 september 2006 med miljöminister Lena Sommestad (s) och professor i rymdfysik Rickard Lundin
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=936720

  På slutet (ca 8:57 in) säger dåvarande miljöministern angående frågan om det är bra att Al Gore filmen ska visas för svenska skolbarn – som nu är ute i dagens samhälle: ”När man granskar den så ser man att det han [Al Gore] för fram, det är precis det som forskningen för fram. Och det hade man inget att invända emot i Vetenskapsradion [där denna intervju gjordes] och det har inte jag heller. Jag tycker att det otroligt viktigt att svenska skolbarn faktiskt får reda på att det här är forskningsresultat idag som betyder enormt mycket för våra liv framöver”

  Jo – en himla massa onödiga ”klimatskatter” utan någon mätbar effekt… Och en villfarelse om att koldioxid är en förorening… Och en himla massa dollar i Al Gores ficka…

  Det är betydligt mer värt att lyssna på den mycket klokt resonerande prof. Lundin!

 34. István

  Annakarin Hatt kommer att bli ny LRF chef. Hon siktar högt. Sverige skall få världens (universums?) modernaste jordbruk. Detta att meddetsnaraste övergå till fossilfrit drift. Halleluja!
  Någon borde kanske berätta för henne att den modellen är redan tidigare känd. Välbeprövad, och var ursaken till den miserabla tillvaron hela mänskligheten led under fram tills för 150 år sedan. Samma
  elände som många fattiga länder lider under än idag.
  Vi får nog snart fräscha upp våra, redan halvt förgätna, böner om vårt dagliga bröd.
  Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie.

 35. Rolf Mellberg

  Jag har en fråga till denna bloggs läsare och kommentatörer – men kanske allra mest Ingemar Nordin:

  Har vi inte nu nått en all time high och ”överkritisk massa” på den här bloggen så att tiden nu kan vara mogen för att ge den här klimatskeptiska och energiförsörjningsrealistiska ”rörelsen” andra och fastare former än att här mest ägna oss åt en intern dialog? Med bristfällig extern inverkan.

  Vilka nya former skulle kunna ta vid?

 36. Ingvar i Las Palmas

  #33 Anders
  Det är ju märkligt att Al Gores presentation inte har blivit totalt detroniserad ännu.

  Det är ju uppenbart att grafen han visar över korrelationen mellan temperaturen och atmosfärens
  koldioxid med all önskvärd tydlighet visar att först blir det varmt och därefter stiger koldioxidhalten.

  Elemtary my dear Watson!!

  Varmt vatten frigör koldioxiden i vatten

 37. jensen

  Allt tycks skyllas på AGW
  Guvernören i Californien skyller t.ex. bränderna därpå.
  Gas och Elbolaget PG%E blev beordnat att stänga strömmen i brandriskområden p.g.a. riskabla stormar, men underlät detta.

  https://edition.cnn.com/2019/01/29/business/pge-bankruptcy-fires/index.html

 38. Rider

  Rädda de fattiga massorna!

  Enligt januariöverenskommelsen mellan S,C,L & Mp ska Sverige öppna upp för och ta emot s.k. ”Klimatflyktingar”

  http://www.ericsoniubbhult.se/

 39. jensen

  Nypåhittad Orwellsk spådom

  https://principia-scientific.org/cooling-is-warming-climate-hoaxers-spin-us-freeze/

 40. Salasso

  Hoax

  https://climatechangedispatch.com/climate-hoaxters-cooling-is-warming/amp/

 41. Ann lh

  Latoba, tack för uppmuntran, men nej jag har inte försökt med ring P1. Jag tror att det behövs mera medivana personer än jag där. Däremot har jag försökt till och från med några av ”drakarna”. GPs vikare på ledarsidan Adam Cwejman svarade på frågan varför de inte kunde stå bakom en ärlig debatt i frågan att de inte hade tillräcklig kunskap.
  Möjligen skulle just det här inlägget kunna få redaktionen att fundera över varför de inte tagit tag i klimatfrågan.
  Kanske tiden är mogen för nya försök. På något sätt känner jag att jag lite kommit till ”världs ände” i frågan. Men, eftersom media till slut upptäckt att det går åt energi även för världen i övrigt och inte minst i tillväxtländerna kanske debatten kan ta lite nya vändningar.

 42. Olav

  Vi är hopplöst omoderna vi som vill rädda fattiga människor, Ann Löfving-Henriksson.
  I dag gäller det att lägga alla resurser som går att frambringa på att bekämpa det hemska klimatet vi fått sedan den lilla istiden tog slut. Det står hela vår politikerkår bakom.

 43. Bensan

  Man har ju varit med om en del.
  1. Kärnvapenhotet
  2. Oljan sinar-hotet
  3. Kärnkraftshotet
  4. Sura regnhotet
  5. Ozonhålshotet
  6.Klimathotet
  7. Invandringshotet
  8. Plast-i-havet-hotet

  Jag är djupt skeptisk till alla dessa hot.
  Tron på människans förmåga och gediget förtroende på demokrati går före allt annat.

  ”Forskare” med algoritmer och modeller förutspår hemska konsekvenser av alla uppräknade hot. Men ingenting verkar bli som man ”tror”. Allt på vår jord har faktiskt blivit bättre genom årtusenden. Mycket bättre. Det finns fickor av brutal miljöförstöring, fattigdom och förföljelse.Men globalt har det mesta utvecklats extremt positivt.

  1. Kärnvapenhotet känns inte lika aktuellt även om Trump och Putin river ett gammalt avtal.
  2. Olja finns i överflöd.
  3. Kärnkraften har bevisat sin överlägsenhet och risken för strålning är försumbar.
  4. Sura regn var inte orsaken till ”skogsdöden”. En naturlig process i berggrunden.
  5. Ozonhålen verkar vara naturliga fluktuationer.
  6.Klimathotet verkar hamna längre och längre bort och är egentligen naturliga klimatcykler.
  7. Invandringen. Över 600.000 svenskar har flytt från Sverige och bor nu utomlands (150000 i USA och 270000 i Spanien, Norge och GB).
  De förkättrade ca 10.000 arbetsvilliga afghanska ”männen” är förmodligen ett välbehövligt tillskott till en allt mer lat och bortskämd svenskfödd arbetskraft. Speciellt i jämförelse med de numera kända vita kvinnliga medelålders kommunaltjänstemän i Stockholm som anställer sina kompisar med miljonlöner och efter ett par års anställning får gigantiska avgångsvederlag.
  8.Plasten i havet är överdrivet och beror på en vansinnig återvinningspolittik i västvärlden. Istället för att bränna eländet och få värdefull energi ska det återvinnas för att därefter riskera att hamna i havet.Kina och Afrika står för den mesta andelen av post i haven.

 44. Anders

  Uppmätt temp nu: -17C
  SMHI:s lokala ”prognos” nästa timme: -7C

  10 grader fel!!

  Kan några fler här bland oss frisinnade undersöka om SMHI intecknar växthuseffekten på fler håll i landet?

 45. Richard

  #43 Bensan
  7 Det vore en klen tröst för de som blivit våldtagna eller rånade av nämnda grupp. Eller de som inte fått vård i tid och dött eller fått bestående men på grund av undanträngninseffekter beroende av kostnaden för invandringen.

 46. Wille Börlin

  Apropå de diagram som visas.
  De slutar vid år 0. dvs det fattas 2000 år och 100 ppm CO2.

  Jag är väl för dum för att fatta men tycker att det kunde vara intressant att se hela serien.
  Stämmer påståendet om att vi idag ligger + en grad högre än före industrialismen så hamnar vi ju ungefär på samma nivå som ” Roman varm period ”.
  En sån blå topp skulle ju onekligen sticka ut i diagrammet.
  Samt även visa att det kan bli lika varmt vid 280 som 400 ppm CO2.
  Finns kompletta data och kan någon lägga upp dem ?
  Dr Bob Carter är/var väl rejält omtvistad, är diagrammen ovan kontrollerade och verifierade av en bredare krets av forskare ?

 47. jensen

  46 Wille

  År 0 motsvarar någonslags present time.
  Dock verkar temperaturkurvan sluta ca 1970 och CO2-kurvan ca 1920.
  Ja, det skulle var intressant med tillfogande av kurvor till riktigt present time.

  Det intressanta är dock att inse hur imponerande temp.kurvan ( GISP 2) varierar i förhållande till CO2
  Mest intressant är dock att inse den fallande Tempkurvans fallande trend efter ca 3000 år sedan,
  då insolationen NH 65 blev negativ. Den viktigaste konklusionen är dock att inse att högkulturerna inträffade under topparna av kurvan.

 48. jensen

  Intressant att notera är även att Temp under LIA ligger på samma nivå som vendeltid, 4,2k-event, 4,8 k ( vad detta nu var för något), samt 8,2 k-event.

 49. Anders

  #35 Rolf Mellberg

  Ang. tanken att ta KU till nästa nivå – rakt ut i åsiktsfriheten.

  Jo, jag tycker det är en bra idé. Dock ska vi vara noga med att vara ekonomiskt, partipolitiskt och religiöst obundna.

  Borde vara läge att höra med andra av pk-samhället utpekade nätverk och liknande. Kanske vi kan begära ut en lista från Chalmers 😉

  Det är säkert någon här som redan påbörjat detta.

 50. Forsa

  En uppfriskande sammanfattning från Håkan Jönsson om utvecklingen av den alarmistiska klimatdebatten. https://youtu.be/BEwe7AXxCU4

 51. ”46 Wille Börlin”

  Ole Humlum hade för några år sedan en version av GISP2 (diagrammet du syftar på) på http://www.climate4you.com där den sista delen av temperaturkurvan var ett smalt streck från 1855 till cirka 2010, d.v.s beräknad på annat sätt än analys av isborrkärnor. Temperaturkurvans slut ligger där på exakt samma nivå som vid den medeltida värmeperioden. Det stämmer nog ungefär. ”Ungefär” räcker gott och väl i de flesta sammanhang.

 52. Carin S

  Bensan #43
  Jag lyssnade på Chris Nicholson igår som seglat 6 Volvo Ocean Race. Senaste racet så tog de kappseglande båtarna prover ur havet. Bara ett av de ca 80 prover Akzo Nobel tog var rent från microplaster. Dessa båtar seglar sträckor som få andra båtar rör sig på. Så plast i haven finns tyvärr väl spridda i våra hav. Däremot hur vi skall minska utsläpp är så klart värt att diskutera.

 53. Sören G

  Där tappade jag respekten för Daniel Ellsberg som var gäst hos Skavlan i kväll. Han hyllade Greta Thunberg.

 54. Håkan Bergman

  Carin S #52

  Med all respekt, men vet vi hur det såg ut med halten av polymerer i haven innan vi kom på att kalla dom för plast?