Öppen Tråd

vinter landskap

Snö och kyla på de flesta håll i landet. Var är den Globala Uppvärmningen? Här är veckans öppna tråd om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Astrid Å

  Ny underhållande och informativ video av Henrik Jönsson:
  Klimat- Teokratin: varför miljörörelsen blivit en religion
  https://www.youtube.com/watch?v=BEwe7AXxCU4

 2. Robert Norling

  UAH Global Temperature Update för januari 2019: +0,37 grader. C

  http://www.drroyspencer.com/2018/09/uah-global-temperature-update-for-august-2018-0-19-deg-c/

 3. Lars Lundqvist

  Enligt både mark och satellitmätningar tycks den globala uppvärmingen just nu ha flyttat till Australien.

 4. Daniel Wiklund

  Norrbottenskuriren har idag en artikel ”Över 20 har dött i polarvirveln”. Om den isande kylan i USA. Men ingenting om klimatförändringar eller global uppvärmning eller fossila bränslen. Eller om att det är vi människor som orsakar den isande kylan.

 5. Rolf Mellberg

  #2 Robert

  Du fick länken fel, den ska vara denna:
  http://www.drroyspencer.com/2019/02/uah-global-temperature-update-for-january-2019-0-37-deg-c/

  Uppvärmningen den senaste månaden är ju ett frapperande tydligt bevis att den globala uppvärmningen har förorsakat den senaste köldvågen, eller hur?

 6. Lasse

  Vi måste tala om Solen:
  https://realclimatescience.com/2019/02/1936-coldest-winter-and-hottest-summer-in-the-midwest/#comments
  Inte det att solen förändras utan det att den ibland döljs av moln.
  På sommaren blir det varmare och på vintern blir det kallare under klara perioder.
  Vi upplever detta under sommaren 2018 och i Norrland under denna vintern.
  10% mer sol som trend sen 1983 har SMHI redovisat.
  Nu är Australien varmare och USA kallare än normalt. Det påstås vara Polar vortex som ligger bakom kylan, eller rättare sagt kylans förflyttning södert.
  2014 skyllde DMI detta på varma förhållanden i Arktis-men i år är det kallt där uppe också.
  Kanske klart och en enorm utstrålning mot en kall atmosfär.
  Det finns ingen annan anledning till att normalkurvan däruppe ser ut som den gör än att det är molnfritt då och då.
  Leker lite med denna och försöker förstå varför det ser ut som det gör:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/500hPa/overlay=temp/orthographic=-17.48,80.56,721

 7. Anders

  En idė så här i vinterkylan:
  Eftersom de flesta vetenskapsråden (VR, FORMAS, MISTRA m fl) är statliga myndigheter (se https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/myndigheter) lyder de under förvaltningslag (2017:900) och offentlighets- och sekretteslag (2009:400).

  Därför kan vem som helst av oss (för Uppdrag granskning och Kalla fakta lär väl inte våga) begära ut forskningsansökningar efter en eller flera kriterier.

  Jag skulle t ex tycka det vore av allmänintresse att se statistik (inte namngivna forskare i första vevan) över andel ansökningar som använder sig av ord som AGW, GW, AGC, GC, consensus etc. Man bör av arbetsskäl (gör både myndighet och granskare) börja med att begära ut ”populärvetenskaplig sammanfattning” eller morsvarande. Hur ser det ut 2017-18 jfr m några år tiden före Al Gore (minns ej år)? Beviljade ansökningar ska förstås jämföras med nekade.

  Man kan sedan testa massor av intressanta hypoteser, t ex om forskningsinriktningen är objektiv/fri eller om den påverkats av IPCC:s aktiva propaganda för AGW mm mm.

  Sedan har vi det här med peer-review… Här skulle ett sociologiskt (tror jag det heter) ”relationsschema” göras. Vem nekar vem? Vem ger tummen upp för vem etc etc. Ni märker att jag inte har så stora förväntningar på det heliga systemets perfektion…

  Ska man vara riktigt konspiratorisk kan man ju luska lite i sambandet mellan typ 68-barrikadister och Chief-Editors, ”starka forskningsmiljöer” eller ”center of excellense” inom ”klimattidskrifter” etc etc. Men detta åsiktsregistrerande liknar för mycket det som bedrivs i ett rum vid Chalmers. Och blir därmed omoraliskt.

  Kanske någora idéer att bita i för en riktigt skarp och vetgirig pensionerad ”naturvetare/tekniker”? Tanken svindlar över vilka gobitar man skulle hitta!

 8. Gunnar Strandell

  Astrid Å #1
  Tack för den länken!
  Spännande att en ”influenser” tar så stark ställning.
  Bland kommentarerna ser man att det behövs, för det är flera som är övertygade om att global styrning är bra och några hänvisar till framgången med ozonhålet och Montrealprotokollet.

  Att ”läkningen” tog ca tio år istället för modellernas prognos om 50-100 och att det under dessa tio år var i västvärlden som freoner undan för undan byttes ut gör att jag är skeptisk till orsakssambanden. I synnerhet som den reaktionskedja man hänvisar till bara kan ske under de speciella omständigheter som råder i stratosfären och inte kan återskapas i laboratorier.

 9. John Johanson

  Klockren video ”Klimat-Teokratin” om miljörörelsen/debatten av Henrik Jönsson:
  https://www.youtube.com/watch?v=BEwe7AXxCU4

 10. John Johanson

  Ahh tvåa på den bollen ;o

 11. Daniel Wiklund

  Luleås medeltemperatur för januari sen 1921 är minus 10 grader. Årets januari var det minus 15,5, den sjunde kallaste sen 1921. Den kallaste var 1987 med 18,7 och den varmaste 1925 med minus 2,4.

 12. GunnarE

  #8#
  ”Att ”läkningen” tog ca tio år istället för modellernas prognos om 50-100 ”
  Efter vad jag hört har har det skett”normalisering” och minskning flera ggr under tiden.

 13. Sören G

  #6
  Solen värmer haven genom direkt solstrålning Atmosfären kan inte bli varmare eller kallare än vad haven medger. Havens värmeinnehåll är många ggr större än atmosfärens. Värmeutbytet sker vid komtaktytan d.v.s. vattenytan genom värmeledning.
  Ökar solstrålningen genom mindre molnighet blir det varmare och vice versa.
  Infrarödstålning från en varmare atmosfär kan knappast tränge ner och värma haven (når bara några mm ner).
  Vad kan då den s.k. växthuseffekten åstadkomma?

 14. Lars Wallin

  BBC rapporterar https://www.bbc.com/news/science-environment-47063973?SThisFB&fbclid=IwAR2Bf4s_yX4xZ_lgy3DMR7nOG_afqIZss9Hj-M8tOHUjg-ZPZBneyOKPM9E

 15. jensen

  Vad jag noterat från ett flertal seriösa vetenskapliga redogörelser ger UV från solen effekt ned mot 700 m djup, samt IR, vad det nu kommer ifrån, bara har effekt bråkdel av mm. Evoporation naturligtvis.
  Har någon lyckats värma kallt badkarsvatten till behaglig temperatur med värmepistol?

 16. Björn

  Lasse [6]; Problemet met klimatforskare och meteorologer inkluderande SMHI, är att de inte vill eller kan svara på varför en Polar vortex uppstår. På frågor varför det som nu senast har varit så kallt här hemma och i Nordamerika, blir svaret att det beror på Polar Vortex och där stannar det. Den som frågar dem vad det är som skapar denna Polar Vortex, får inget svar eller bara ett ansiktsuttryck som ser ut som ett frågetecken. Hittills har dessa yrkeskategorier kunnat gömma sig bakom det vanliga frågesvaret, ”klimatförändringarna”. Nu har plötsligt begreppet Polar vortex kommit in i bilden och det kanske öppnar upp för andra mer genomtänkta svar. Mitt svar är att en Polar vortex hänger samman med den atmosfäriska cirkulation som redan upptäcktes före 1950 av meteorologerna Brewer och Dobson vid Met Office och vars cirkulation kallas för Brewer-Dobson cirkulation, BDC. Här är de dominerande faktorerna i denna cirkulation, solen, vattenånga och ozon. En del av den luftmassa som stiger upp genom tropopausen vid ekvatorn, landar vid polerna.

 17. Anders

  Apropå IPCC.
  Borde inte ett beslut (läs om konsensus) taget av en sådan ”inter-govermental” sammanslutning, och som fått långtgående ekonomiska effekter, kunna ses som myndighetsutövning och därför kunna överklagas till Internationella domstolen i Haag? Exempel på formulering av frågan de skulle pröva är ”kan IPCC verkligen fastställa vad som är sanning och den enda sanningen om klimatet?”

  Enligt artikel 9 i domstolens stadga ska domstolen som helhet representera ”civilisationens olika huvudformer och världens främsta rättssystem”. En huvudform är väl vetenskap och forskning?

  Visst är tanken kittlande!?

 18. Frej

  14# Lars W Kan det där verkligen vara möjligt ? Lilla istiden är människans fel . Då är ju solens inverkan borttrollad på klimatet . Ska bli spännande att följa om någon törs motsäga resultatet , då det mesta är konsensus när det gäller klimat och människa .

 19. Björn

  Anders [17]; Ja, det är inte osannolikt att IPCC kan hamna inför skranket. Men som sagt, IPCC är inte en anonym sammanslutning, för det måste då rimligtvis finnas ansvariga som kan pekas ut. Det skulle nog kosta en hel del att stämma dem, men om en stat som USA skulle vilja dra dem inför skranket, kanske det vore teoretiskt möjligt. Det vore t.o.m önskvärt.

 20. Björn

  Frej [18]; Nej, Lilla istiden är inte människans fel. I en rationellt tänkande värld är det ett ”Grand solar minimum” som är orsaken. Men som sagt, med förtryckande regimer skulle vi kunna tvingas återigen tro att jorden är platt mm.

 21. Erik

  #16 PV är inget som skapas den är och verkar hela tiden. Den är det sammantagna området runt Arktis som har ett generellt lägre lågtryck. Alltså en stor cyklon som håller kyla uppe vid Arktis. Man kan se den genom att kolla på temperaturer vid 50 hPa. Det som gör att polar vortex drar med sig kyla längre söderut beror på att den splittas av en såkallad SSW, plötslig uppvärmning av stratosfären. Vad som triggar en SSW är oftast en störning i troposfären som letar sig upp till stratosfären och saktar ned de västliga vindarna och får polar virveln att börja vobbla. De långsammare vindarna kollapsar ner i polar virvelns mitt och skapar ett direkt högt tryck som en värmepump och plötsligt värmer upp stratosfärens mittpunkt närmare polerna detta kan få hela polarvirveln att reversers och splittas. När detta sedan letar sig ner till troposfären så slinker enorma mängder kyla ner längre söderut än vad som är vanligt.

  Dvs det som är svårt att svara på är dessa störningar som får en SSW att ske. Man vet att el Niño är en och att MJO påverkar. Det finns förmodligen andra störningar men helt klart mindre is och ett varmare Arktis påverkar. Det finns en anledning varför detta inre sker på södra halvklotet och det är för att det finns mycket is och stor yta så vindarna kollapsar aldrig.

 22. Björn

  Erik [21]; Det handlar om orsak och verkan och du glömmer liksom många andra, orsaken. Verkan av en orsak X är en Polar vortex. Det fundamentala i klimatsystemet är energi, för det kan inte drivas utan energi. All primär energi i detta system har sitt ursprung i solen. Som sagt Polar vortex snurrar inte av sig självt liksom vattenhjulet.

 23. tty

  #14/18

  Det är ingalunda omöjligt att den mycket omfattande igenväxningen av odlad mark i Nord- och Sydamerika kan vara förklaringen till att koldioxidhalten sjönk ca 5 ppm 1550-1600, men det hade knappast någon effekt på klimatet. Dels hade MWP redan slutat ett par hundra år tidigare, dels innebar minskningen ju bara att CO2-halten gick tillbaka till samma nivå som den hade under romartiden, då ju klimatet var betydligt varmare än nu.

  http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2017/03/Holocene-CO2-10500-0-R.jpg

  Lägg märke till att koldioxidhalten på det hela taget gått i exakt motsatt riktning som temperaturen de senaste 8000 åren. Allteftersom koldioxidhalten ökat har det blivit kallare….

  https://www.researchgate.net/profile/Bianca_Frechette/publication/308697401/figure/fig14/AS:642846767992832@1530278021330/Oxygen-isotope-d-18-O-records-from-Holocene-long-ice-cores-in-the-study-area-as_W640.jpg

 24. Greger

  #6 Observera att länken du la ut visar förhållandena på 5500 meters höjd. Vid markytan blir bilden så här:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-346.89,77.90,438/loc=158.677,84.207

 25. Erik

  #22 Jag är fullt medveten av att PV inte snurrar av sig själv. Motorn är solen som strålar mest vid ekvatorn sen drivs PV av tempgradienten mellan norr och ekvatorn. Dvs det är värme + kyla som driver. Värmekällan vet vi men vad är våra primära kylkälla på jorden på norra halvklotet? Jo Arktis. Tempgradienten hade varit betydligt mindre om det inte fanns is överhuvudtaget.

 26. Frej

  23 # tty Tack tty för länkar och förklaring . Jag förstår helt klart att det är en våt dröm för Rockström o co. att förklara lilla istiden , passar som handsken i deras modeller . Men jag är rätt övertygad att det kommer spinnas vidare på det där . Men annars är det tydligen så att det bodde åtskilliga miljoner där det är regnskog nu . Är väl med lidar eller radar , dom kan se genom bladverket . Rätt fantastiskt att det varit en sån gigantisk civilisation utan vår vetskap förens nu . Man ser vad varmt klimat kan göra .

 27. Håkan Bergman

  Blir nog bra det här:
  https://www.svd.se/dyrt-kolstopp-i-tyskland
  Subventionen für Alle löser alla problem, men det är nåt som inte stämmer….

 28. jensen

  Kloka ord angående ” kampen ” mellan alarmister och realister.

  http://notrickszone.com/2019/02/02/climate-foundation-calls-belgian-manifesto-by-3400-academics-alarmist-unacademic-and-even-refuted-by-ipcc/#comments

 29. Fredrik S

  Anders # 7, 17

  Intressanta och mycket bra tankar och idéer. Ja, tänk vilka godbitar som det troligtvis går att gräva fram. Vill till nytänkande nu när MSM tappat vetenskapen (i alla fall i klimatfrågan)och fastnat i klimatkyrkan. Skriva till tidningsredaktioner och tycka annorlunda just nu är ju tämligen bortkastad tid och häxeriet vid Gärdet i huvudstaden spenderar allt för mycket av våra numera skattemiljarder på vinklade reportage och fåniga underhållningsprogram.

 30. tty

  #26
  ”Rätt fantastiskt att det varit en sån gigantisk civilisation utan vår vetskap förens nu . ”

  Egentligen inte. Orellana var den förste som färdades nedför Amazonas 1541-42, han berättar om hur de upprepade gånger besökte indianska städer och träffade ”kungar”, på samma sätt berättade deltagarna i De Sotos expedition 1539-42 om stora bosättningar och tät befolkning i Mississippidalen. När La Salle kom dit drygt 140 år senare var det ödemark. Den lilla Natchezstammen i Louisiana brukar beskrivas som den enda lilla rest av Mississippikulturen som fanns kvar på 16-1700 talet.

  Kommer du till St Louis någon gång, så åk absolut och titta på Cahokia Mounds. De byggdes inte av några små indianbyar!

  https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Monks-Mound.jpg

 31. Björn

  Erik [25]; Jag vet inte om jag skulle vilja påstå att kyla driver annat än i hänseendet att vi människor drivs att söka upp en varmare plats om det blir för kallt. Termodynamiken säger oss att värme alltid flödar mot ett kallare område. Utan konvektion strålar IR raka vägen mot rymden, men med konvektion följer värmen med luftmassan i den riktning som det blåser. Men dessa luftmassor kommer inte så långt på grund av att de inom troposfären begränsas av hög och lågtryck. Men vi har jetströmmar både vid ekvatorområdet och vid polerna och dessa påverkas av andra cirkulerande strömmar som Brewer-Dobson cirkulation, BDC. Det handlar alltså om ett komplicerat spel mellan det som sker i stratosfären och troposfären. Att det för det mesta råder högtryck vid polerna beror på migrerande luftmassor från ekvatorn via stratosfären, vilka formligen ramlar ner där. Dessa luftmassor i stratosfären påverkas av solflödet och då främst av UV med hög energi. Nu när vi går in i en period med reducerad UV, får det konsekvenser i BDC. Eftersom jetströmmarna och Polar Vortex på något sätt är kopplade till BDC, så är konsekvenser oundvikliga.

 32. pekke

  tty #30

  Intressant, att det fanns stora befolkningar i Amazonas innan européerna kom visste jag, men att det fanns stora antika byggnadsverk norr om Mexiko var nytt för mig.

  Man lär sig nåt nytt varje dag.

 33. tty

  ”att det fanns stora antika byggnadsverk norr om Mexiko var nytt för mig.”

  Jodå. Och det finns en hel del sådant i sydvästra USA också. Chaco Canyon med Pueblo Bonito t ex:

  http://4.bp.blogspot.com/-xz2INQ_Iofs/VqkEGYV5AII/AAAAAAAAFAU/QaMnVPA9VWg/s1600/pb-145CFE8F3B6711DAE11.jpg

  Eller Mesa Verde med Cliff Palace:

  https://img.purch.com/w/660/aHR0cDovL3d3dy5saXZlc2NpZW5jZS5jb20vaW1hZ2VzL2kvMDAwLzAzNy8wMzMvb3JpZ2luYWwvbWVzYS12ZXJkZS1jbGlmZi1wYWxhY2UuanBn

  När det gäller Anasazikulturen dit dessa (och många andra) ruiner hörde så hade dess undergång dock inget med europeer eller nya sjukdomar att göra. Det var de långa torkperioderna under MWP samt troligen jorderosion och utsugna jordar som knäckte den. Navajos och Apaches kom sedan norrifrån och tog över på 14-1500-talet, men då fanns det bara ruiner kvar.

 34. pekke

  tty # 33

  Så dessa högkulturer dog ut innan den vita mannen kom

  O K E J . . .

  Trodde alla problem i världen alltid var den vita blåögda mannens fel . . .

 35. pekke

  pekke # 34

  Ja, jag är både sarkastisk och ironisk i den kommentaren.

 36. pekke

  När det gäller Jordens klimat så finns det ingen, jag upprepar ” INGEN ” som vet hur Jordens klimat fungerar

  De som ” vet ” hur Jordens klimat fungerar till 100 % kan tala om det.

  Det är ju där problemet ligger.

  Vet vi inte hur klimatet fungerar, hur skall vi kunna styra det ?

 37. pekke

  Jag upprepar det igen !!

  Vet nån hur klimatet fungerar ?

  Finns det nån 100 % teori/hypotes om hur klimatet fungerar ?!!

  Om det inte finns så är allt om klimatet bara spekulationer !

  Basta !

 38. Richard

  Nästan så att Pär Holmgren fått rätt om att i framtiden kommer barnen i Sverige inte se snö, i vart fall om de bor i Falsterbo och inte tiddade ut den 27 januari. Allt enligt SMHI:s mätningar.

 39. Claes Forsgårdh

  I morgon kl. 20.00 i TV2 ska Vetenskapens Värld handla om klimatet. Eftersom SvT alltid undviker vetenskap och fakta vad det gäller klimatet, så ska det bli intressant och se hur och vad de ljuger om imorgon. SvT:s ”experter” är ju vanligen agronomen Rockström och Greta, så det blir naturligtvis en massa trams.

 40. Anders

  # 39 Claes Forsgårdh

  Yes, ett MÅSTE-program! Finns på play redan 02:00 inatt.

  Jag listar ytterligare logoddsare bland ”klimatexperter” Pär Holmgren, Johan Kuyhlenstierna (eller hur det stavas), Anders Wijkman, Isabella Lövin, Svante Axelsson.

  Ska vi gissa om de vågar ta in någon konsensus-kritiker?

  Nej, detta är ju den Skattefinansierade Vänstervridna Tokalarmistiska televisionen, mer känd som SVT 😉

 41. Björn

  pekke [37]; Nej, någon 100% teori finns inte. Egentligen är det inte korrekt att tala om procent när det gäller kunskapsnivåer. Om man uttrycker sig som så, om vetenskapen har uppnått någon fullständig kunskap eller insikt i klimatfrågan, så är svaret nej och långt därifrån. Men inom vetenskap bör man nog inte heller använda begreppet fullständig, på grund av att ny kunskap i framtiden kan ikullkasta gamla teorier. Speciellt klimatfrågan som spänner över många vetenskapsområden, är därför på grund av sin komplexitet, överhuvudtaget inget lämpligt område för gradering i procent, eller fullständighet.

 42. Håkan Bergman

  Kors i taket, Simris levererade en kort tid ett överskott, uppemot 70 kW, till nätet. Tack Simris! Men dom har en bit kvar, hittills har dom gått 5000 kWh back det här dygnet.
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

 43. Flodis

  Ännu ett ”Klimathot”

  https://www.aftonbladet.se/a/Rxgnna?refpartner=link_copy_app_share

  ”Jonas Allerup säger att det inte är för sent att nå klimatmålen. Men att utsläppen då måste minska drastiskt under de närmaste 10–12 åren.”

  Så om vi minskar utsläppen drastiskt – hur ser denna drastiska livsstil ut verkligheten? Hur mycket minskar då CO2 halten och hur kommer klimatet att vara på den signalen?

  En liten graf på skillnaden i modellsimuleringen med och utan drastisk åtgärd vore skoj att se.

  ”Ingen vet riktigt vad som kommer att hända. Men sannolikheten för extremväder med torka och skogsbränder ökar, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.”

  Först en varning med stor förvissning och sedan stor osäkerhet. Då blir det ju ännu mer skrämmande. Då vet vi inte hur stort hotet är. Bara att det kanske är stort eller så är det inte det.

  I bästa fall har han helt fel. I sämsta fall helt rätt. Vad vet jag.