Skeptisk litteraturlista skäller tillbaka

Skeptisk hund
För ungefär ett år sedan skrev jag ett inlägg (länk) om att tidningen Popular Technology.net publicerat en bibliografi över refererade, klimatrealistiska artiklar. I den dåvarande utgåvan angavs antalet till 900+. +-tecknet står för kommentarer och försvar av artiklar, vilka inte räknats med bland de 900, även om de ofta är granskade och publicerade i samma tidskrift som orginalartikeln.
Nu har det kommit en ny och utökad utgåva av denna bibliografi (länk) som rubriceras ”1000+ Peer Reviewed Papers Supporting Sceptic Arguments ….”.  Ändamålet preciseras till att var en resurs för skeptiker – inte en förteckning över skeptiker. Distinktionen är nödvändig
bl a för att t ex far & son Pielke som finns representerade. Deras arbeten ger goda argument mot AGW-hypotesen, med de vill inte  bli klassificerade som ”skeptiker”.  Urvalskriteriet är alltså att artikeln skall innehålla resultat eller argument mot AGW-hypotesen. Författarnas personliga uppfattning är ovidkommande.
Jag vill för det första påminna TCS-läsarna om denna tillgång. Den är värdefull på flera sätt och har nu på ett år vuxit med 100 artiklar. Den  visar hur massiv och omfattande den vetenskapliga kritken mot AGW-hypotesen faktisk är. Motsatsen påstås ofta, ibland t o m av dem som rimligtvis måste veta bättre. Direkta förnekanden har numera blivit mindre vanliga, istället används hårt skruvade ursäker för påståenden om att de kritiska artiklarna inte är “riktigt granskade”. Här på TCS, liksom på många andra bloggar, har det sagts att tidskriften Energy & Environment inte låter granska sina manus. Påståendet är en halvsanning och gäller ett mindre antal inbjudna breda översikter, men tas till intäkt för att avvisa hela innehållet utan argument i sakfrågan.
Jag kan inte avstå från att göra en utvidgning när det gäller s k refereeförfarande i den akademiska världen. IPCC, enkannerligen Pachauri personligen, har på ett orimligt sätt använt detta som ett sanningskriterium. Proceduren är förvisso standard bland välrenommerade vetenskapliga tidskrifter, men alla som varit med i svängen vet att kavaliteten på sådan granskning är ofantligt olika. Refereegranskning är varken ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för att ett påståenden i en vetenskaplig artikel skall vara riktiga. Jag vågar påstå att de flesta “sanningar” vi accepterar aldrig har refereegranskats. Och mängder av granskade vetenskapliga resultat har visat sig felaktiga.
Nå, IPCC-skrytet med att endast granskade artiklar fått utgöra underlag till de sammanfattande rapporterna har straffat sig hårt. Det började med Himalaya­glaciären, som enligt AR 4 förmodligen skulle smälta bort på 35 år. Detta alarmistiska påstående kritiserades av indiska glaciologer med god kännedom om det aktuella området. Pachauri avvisade kritiken med den beryktade hänvisningen till “vodoo science”. Ganska snart kom det fram att uppgiften i AR 4 baserades på en missuppfattning, som publicerats i en helt ogranskad miljörörelsetidning. Pachauri blev tvungen att erkänna detta grova fel som han sade hämtats från en “grå referens” – ett enstaka misstag. Det var väl det närmaste ett erkännande av misstag IPCC och/eller Pachauri någonsin kommit?
Detta visade sig emellertid endast vara finalen av första akten i dramat. Finalen i nästa akt kom när Donna Laframboise förra året publicerade sin bok “The Delinquent Teenager”. I kapitlen 10 och 11 “The Peer Review Fairy Tale” sammanfattar hon IPCC’s  attityd:
“In other words, peer review has become both a shield (behind which the IPCC hides) and a sword (with which it skewers dissenting voices). Anyone who attempts to challenge IPCC findings is told to go read the peer-reviewed literature. Moreover, unless a criticism has been published in a peer-reviewed journal IPCC-affiliated scientists consider it beneath their notice.”
Inspirerad av Himalayaskandalen hade Donna Laframboise undersökt hur många “gråa” referenser som faktiskt fanns i 2007 års IPCC-rapport. Totala antalet referenser var ca 18 500, så det krävdes insatser av Donna Laframboises bloggläsare för att undersöka hur många av dessa som var gråa.
Resultatet var häpnadsväckande: 5 587 grå referenser! Dvs ca 30 % av referenserna var från källor som IPCC påstått att man inte befattade sig med, och inte behövde beakta när de framförde kritik.
Ännu mer OT, men jag erinrar mig ett ytterligare exempel på missbruk av ”ej- granskat-stämplen” för ett antal år sedan när Lomborgs ”Världens Sanna Tillstånd” kommit ut på engelska. I en recension i Nature avvisades boken, utpräglat akademiskt högfärdigt, med hänvisning till att Lomborgs källor inte var  granskade vetenskapliga tidskrifter. Den som kan bläddra i boken finner rikligt med referenser. I  stor utsträckning till officiell FN-statistik, som visar att världens miljö inte försämrats så entydigt och dramatiskt som  ofta hävdats. Den statstiken är som sagt formellt inte vetenskapligt granskade.
En färsk notis från Riomötet (länk), tyder på att en ledande IPCC-representant yrkar på en kovändning – IPCC skall använda grå referenser för att det ger en bättre geografisk balans  av de publicerade ”sanningarna”.
Sammanfattningsvis: För oss  klimatealister är frågan om vetenskaplig granskning mindre nevrotiskt laddad än hos våra AGW-motståndare. Det är likväl värdefullt att bibliografin i Popular Technology finns att tillgå, om man blir inblandad i ännu en av dessa skendebatter om existensen av seriös vetenskaplig kritik.
I en debatt om en sakfråga är förteckningen också praktiskt nyttig för oss amatörkritiker.  Den är uppdelad i ett 40-tal underavdelningar med rubriker såsom ”Clouds”, “Sea Level” och “Urban Heat Island”. Inom varje sådan grupp är publikationerna ordnade i tidsordning med de senaste sist. Med hjälp av dessa och referenserna de ger, kan man relativt enkelt finna  en stor del av  den vetenskapliga bakgrunden . Det finns t ex ett antal artiklar redan från 80-talet, som påtalar att den förstärkningsfaktor för växthuseffekten  p g a extra vattenånga som klimatmodellerna använder sig av är alltför stor. Givetvis är förteckningen också sökbar, så att man kan finna artiklar av en viss författare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Jag började titta lita och hittade t ex höjdpunkter som denna. ”Has the amount of Carbon Dioxide in the Atmosphere Changed Significantly Since the Beginning of the Twentieth Century?” med slutsatsen ”In the light of the uncertainty of both physical knowledge and of statistical analysis, it is concluded that the question of a trend in atmospheric CO2 concentration remains an open subject.”. Övertygande? Tja, artikeln är från 1955, strax innan man började mäta ordentligt på Mauna Loa…
   
  Känns aningen desperat att ta med, tycker ni inte det?

 2. ces

  Thomas #1 Det är väl därför du ägnar dig åt den.

 3. ThomasJ

  ces #2: 😀  😀 !
  Mvh/TJ

 4. Affe

  ==> Thomas 1
  Om du nu skall förkasta allting där du kan hitta något tvivelaktigt, varför inte vara konsekvent,  tål IPCC:s rapporter en liknande granskning?

 5. Ann L-H

  OT – I kulturdelen i dagens Svd (s4) finns en liten notis om Peace and Love forum 2012. Marit Paulsen och Alice Bah Kunke mfl medverkar under punkten Finns klimathotet egentligen? To 13.30 – 14.35.
  Någon som vet något om vilka ytterligare experter som kan dölja sig bakom mfl?  

 6. Staffan

  ”Vi har under många år matats med rubriker och rapporter om klimatet och att vår planet kommer att stå inför illavarslande hot om vi inte agerar omedelbart. Samtidigt cirkulerar det synsätt som hävdar precis det motsatta – att klimathotet bara är en del i en större naturlig process. Vad kan jag som enskild person göra för att vara en aktiv del i miljöarbetet och vad ska jag tro på? Finns klimathotet och hur ska jag förhålla mig till det?
  ”Debattledare: Tone Bekkestad.  Deltagare: Alice Bah Kuhnke, Marit Paulsen, Johan Beggren [sic] och Annika Strandhäll.  To 13.45 Cozmoz
  http://peaceandlove.se/program/event/285
   

 7. Thomas #1

  ”Känns aningen desperat att ta med, tycker ni inte det?”

  Vad menar du med det? Det skullle strida mot idén att inte ha med den.

  Förteckningen är avsedd att vara fullständig, så det är inget konstigt med att du hittar ett bidrag som är äldre än Manua Loa. Notera att du råkar ge ett bra exempel på: Peer review är varken nödvändig eller tillräcklig för att garantera sanning.

  Du ”råkade” hitta en gammal artikel – leta längre ner i den gruppen så hittar du aktuellare arbeten. T ex att koldiooxidhaltens ökning i atmosfären inte följer variationerna i de antropogena utsläppen.

   

  Hälsningar

   

  C-G

   

 8. Gaupa

  En länk till en diskussion om ” Att samarbeta om klimatet”
   http://urplay.se/170139

 9. pekke

  Att IPCC ger upp den vetenskapliga delen av klimatförändringar begriper man när man inser att en komplett modell av Jordens klimat kommer att spänna över ett stort antal av de olika vetenskapsområden och att allt som sker på Jorden och utanför Jorden måste räknas in, det blir ganska snabbt oöverskådligt om alla faktorer som kan påverka klimatet måste räknas med.
   
  Enklare att göra politik av det så att IPCC överlever ett tag till.
   

 10. Labbibia

  I dagens DN konstateras  att det varit så mycket som 4-5 grader varmare tidigare i Arktis, utan människans påverkan.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varmare-an-man-trott-pa-arktis

 11. pekke

  Labbibia #10
  Antar att det är den här som NotricksZone har.
  http://notrickszone.com/2012/06/22/new-2-8-million-year-reconstruction-throws-climate-science-into-disarray-was-up-to-5%C2%B0c-warmer-than-today/
   
  En intressant artikel som finns där just nu:
  http://notrickszone.com/2012/06/25/research-council-of-norway-recommendation-more-research-on-natural-causes-of-climate-change/
   
  ” Although the expressed political needs regarding science results primarily relate to the impact of anthropogenic greenhouse gasses, there is also a need for increased research on the impact of human activity on land cover and land-use change, especially in relation to the albedo and the biogeochemical and hydrological cycles. Furthermore, a good understanding of the climate system cannot be reached without a dedicated effort to understand the contribution to climate change from natural climate processes. The geological history very clearly documents a strong climate forcing associated with solar variability, although the exact mechanism has not been identified. This should call for a coherent international effort, but surprisingly, the worldwide scientific effort to increase our understanding of the natural variations is very limited, and this is most probably related to the limited funding available for basic, not agenda-driven research. Therefore, in addition to implementing the recommendations of Klima21, this committee recommends an increased effort in research on the natural causes of climate change, in particular the activity variations of the sun, the mechanism of cloud formation, and the multi-decadal variations in ocean current systems. ”

 12. Ann L-H

  Staffan – # 6 Tack för länken. Är månne Marit Paulsen en katt bland dessa omsorgsfullt utvalda hermeliner? Hon brukar ju trots allt vara väl inläst. 
   
   
    

 13. Tack för detta C-G! Insiktsfullt skrivet och så är det alltid bra att ha en artikel och länk att gå tillbaka till för att hitta saker.

 14. Lars Jonsson

  Visst är formuleringen att det ”cirkulerar” uppfattningar intressant. Det har ju trots allt publicerats ett icke oaktat antal böcker med avvikande uppfattningar skrivna av bildade personer, varför uttrycket väl speglar inställningen hos arrangörerna av debatten.

 15. Thomas

  Ribbing ”Det skullle strida mot idén att inte ha med den.”
   
  Helt riktigt! Idén här är ju inte att sprida relevant kunskap utan just att presentera en så lång lista som möjligt för att imponera på folk, och då spelar kvalitet eller relevans på artiklarna ingen som helst roll, bara de är många. Då fungerar stolpskott som ”Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics” precis lika bra som seriösa artiklar.
   
  Själv valde du försiktigt nog att inte ge någon konkret referens utan kom bara med ett påstående ur högen. Vi klimatrealister faller inte för sådant!

 16. Thomas # 15
  Det är väl precis vad alla göra, dvs presenterar en så lång lista som möjligt.
  IPCC inkluderat.
  😀

 17. Gunbo

  Labbibia #10,
  Fyra till fem grader varmare är väl inget mot de 20 grader som det lär ska ha varit när krokodiler simmade i Arktis. 😉

 18. bom

  Thomas och Gunbo i samma tråd! Då lurar säker också beg.bilhandlarfavoriten Christian Svensson någonstans i vassen?

 19. It seems like UNTs Johan Rudström is now getting a bit depressed about ”The Skeptic Effect” on Rio+20  🙂
  Dystert men inte uppgivet
  ”… Hoppet står till … Klimatet framstår snarare som ett undantag, om än ett stort och mycket dystert sådant Uppgivenheten får inte tillåtas ta över.” 
  http://www.unt.se/ledare/dystert-men-inte-uppgivet-1781256.aspx
  Is anyone listening to you Johan?   

 20. Thomas igen!
  När det ideligen påstås att det inte existerar några granskade vetenskapliga AGW-kritiska artiklar, så har det stort värde att denna lista presenteras. Listan löser som sagt inte problemet att varje artikel och slutsats sedan måste värderas.
  Hur stor andel av de svenska journalisterna tror du har accepterat koncensusmyten, som denna förteckning effektivt falsifierar. Gerlich har vi redan diskuterat. Vill du ånyo hävda att den artikeln inte borde finnas på listan?
  C-G

 21. Labbibia

  C-G Ribbing
  Stort tack för länken till listan. Jag har lagt upp den i fältet ”Favoriter”, en plats den verkligen förtänar.

 22. Labbibia

  Gunbo # 17
  Det som är intressant i sammanhanget är ju att det ligger så nära i tiden. Senaste gången en sådan värmeperiod existerade är för endast 400 000 år sedan. Förhållande som var kontinenterna låg osv kan inte ha varit så annorlunda. Vilket i sin tur antyder att ”Runaway climate” och ”irreversibla förändringar i klimatet” bara är  virriga fantasier i CAGW-överhettade hjärnor……. 

 23. AOH

  http://robertkernodle.hubpages.com/hub/Questioning-The-Greenhouse-Theory-2012-Review-Of-Gerlich-And-Tscheuschner
   
   
  „……Sanctity Of Greenhouse Theory Uncertain
   
  So, is the foundational pillar supporting the human-caused global warming argument secure? Does a greenhouse effect, in fact, exist?
  I honestly do NOT know, and I honestly believe that non-specialists and non-mathematicians cannot find a final answer in the current quagmire of conflicting data and arguments.
   
  The fact that both sides of the human-caused global warming debate produce equally convincing arguments leads me to conclude that nobody really knows whether human beings currently influence Earth’s climate or not, and if we do, then such influences, most likely, are not significant enough to matter much in the long run……“
   
  Men världens politiker och IPCC-trogna inkl. Thomas försöker med ljus lykta, med modeller och annat lurendrejeri att påvisa hur  globen ser ut år 2300.  ( SMILEY )
   
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1584.html

 24. tty

  Labibbia #22
  Nu skall man inte dra alltför stora växlar på den aktuella undersökningen som faktiskt bara gäller en enda lokal på Tjuktjerhalvön (El’gygytgyn) även om den har en unikt lång och bra sedimentserie. I denna är tydligen MIS 11c betydligt varmare än MIS 1 (nutiden) och MIS 5e (den förra mellanistiden), men på de flesta håll i världen är det tvärtom. Så t ex här i Europa där Holsteininterglacialen (=MIS 11) framstår som lång, men inte särskilt varm. Möjligen kan skillnaden bero på just att MIS 11 var en extremt lång mellanistid. Kanske barrskog helt enkelt inte hinner invandra till El’gygytgyn under en ”normal” mellanistid?
  Däremot är det helt klart, både i El’gygytgyn och annorstädes, att MIS 31 för ca 1,05 miljoner år sedan var en ”superinterglacial”, och såvitt känt också den senaste gången som Västantarktisisen smälte. 

 25. Labbibia

  tty # 24
  Vadåra?
  Kan Mann och Briffa så kan väl jag? 😛

 26. Thomas

  Ribbing #20 ”Gerlich har vi redan diskuterat. Vill du ånyo hävda att den artikeln inte borde finnas på listan?”
   
  Ja, det beror på vad man har för syfte. Vill man visa på att det finns seriös kritik mot AGW så bör man undvika sådana stolpskott, är man bara ute efter att få in så många artiklar som helst i en lista så duger den gott som utfyllnad. Kritisk mot växthusteorin är den ju onekligen. Skall man kalla sig ”klimatrealist” bör man undvika att försvara sådan goja.
   

 27. Thomas #26

  Ta en kalldusch och fundera sedan på vad ”bibliografi” och ”försvara” betyder.

  /C-G

 28. Thomas

  Ribbing #27 Jag har redan fått en kalldushc idag när jag inte hann hem i tid 🙂
   
  Ta sedan själv och fundera på betydelsen av ”klimatrealistiska artiklar” som du skrev ovan och om G&T:s artikel kan klassas som en sådan. Att kalla den realistisk är i alla fall vad jag skulle kalla att försvara den. 

 29. Håkan Sjögren

  C-G ribbing # 27 : Gerlich & Tschauschner avrättar teoretiskt  liksom Alan Siddons och Nahle gör det experimentellt, hela bluffen om växthuseffekten via ”växthusgaser”, som ju är obefintliga, vilket även förklarar bristen på ”hot spot ” över tropikerna liksom bristen på uppvärmning de senaste åren, millimeterstora höjningar av havsytorna, istillväxt vid polerna och vart har miljoner klimatflyktingar tagit vägen? Själva flyr vi ju på semester till Spanien och Grekland, där temperaturskillnaden kraftigt överstiger den hundraåriga temperaturökning, som tillskrives koldioxiden och belöper sig på 0,7 grader. I Spanien sades temperaturen vara omkring plus 40 grader C. Då är 0,7 grader bara loppspott ( och ingen hot spot ). Eftersom forskningen visar att AGW är ett feltänk så har Thomas en ryggmärgsreflex att racka ner på vederbörande forskara och kalla dem för Stolpskott och stollar. Mvh, Håkan.

 30. AOH

  Liksom Thomas har Besserwisser Jochen Ebel Tyskland, en stor förespråkare av GHE,   ett ond öga till Gerlich & Tscheuschner
   
  http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/eike-konferenz-klimapolitik-im-zeichen-der-nachhaltigkeit-erfolgreich-beendet/#comment_71
   
  Hos Eike Klima framlägger Ebel helt aktuellt sin  egen teori om GHE:
   
   
  #69: Ebel sagt:
  am Donnerstag, 28.06.2012, 13:01
   
  „…..Da die Emission der Moleküle nach allen Richtungen gleichverteilt ist, strahlen die Moleküle auch nach unten und in Oberflächennähe wird diese Strahlung nicht absorbiert und erreicht die Erdoberfläche. Der Wärmenachschub in Oberflächennähe ist natürlich kein Problem, so daß die Strahlung auch sehr intensiv ist.
   
  Diese intensive Gegenstrahlung ist die Ursache dafür, daß die Oberflächentemperatur höher ist, als wenn nur die Solarstrahlung allein auf die Oberfläche trifft…..“
   
   
  ”……Då CO2 emissionen fördelar sig åt alla håll riktas strålningen även mot jorden. Nära marken absorberas strålningen  ej av CO2 utan träffar direkt marken.
  Denna intensiva ”backradiation” är orsak till att marktemperaturen är högre jämförd med om enbart solenergi strålar mot marken …”
   
   
  Är det inte förunderligt IR från marken absorberas CO2  ovanför marken medan IR från CO2-emmisionen passerar marknära CO2 och värmer jorden ytterligare.
   
   
  Det var nog så Arrhenius kom på CO2 värmande förmåga. ( SMILEY ) 

 31. Pingback

  […] C-G Ribbing påpekade häromdagen så är inte referee-granskning en garanti för att resultaten i en artikel är sanna. […]

 32. Thomas #28
  Jag försvara inte G&T:s slutsatser, men däremot att artikeln finns med i bibliografin, ty den är kritisk mot IPCC’s slutsats(er).
  Håkan #29
  Jag håller inte med G&T om att det IPCC kallar ”återstrålning” strider mot termodynamiken. Detaljer om detta har jag tidigare diskuterat här på TCS med Claes Johnson. I korthet går det ut på välbekanta resultat. Om två kroppar kan stråla mot varandra, så strålar även den svalare mot den varmare. Summorna av strålningstermerna är konvergenta geometriska serier, som alltid är sådana att den varmare kroppen strålar mer mot den kallare än vice versa.
  C-G

 33. Håkan Sjögren

  C-G Ribbing # 32 : Jag delar Din åsikt att återstrålningen  inte strider mot termodynamiken. Strålningen från en molekyl måste vara oberoende av molekylens omgivnings temperatur och kan vid absorption överföra energi. Men man kan ju komma till rätta slutsatser, även om man bygger resonemanget på felaktig grund om man säger att 2gånger 4= 8 därför att 3+4= 7, så är resultatet rätt, men resonemanget är felaktigt. När jag insåg att en vibrerande molekyl skulle fungera som en dipolantenn och snabbt sända ut en foton om den är i rätt vibrationsmod så var det klart att andra ”växthusgasmolekyler” skulle fungera på enahanda sätt och då stod det klart för mig att ”växthusgaser inte finns. Jag fann till min glädje stöd för detta i de slutsatser som G&T, Siddons och Nahle ochClaes Johnson dragit. Dessutom anser jag att ett skikt av genomskinlig atmosfär inte kan behandlas som en svatrkropp genom att räkna som om Stefan-Boltzmann-lagen är tillämplig. Mvh, Håkan.