Stockholmsinitiativet i Almedalen

Klimatalarmister mot klimatskeptiker: lurar media allmänheten om klimatkrisen?
Den 4 juli kl 14.00 till 15.00 i Visby hamn.
Stockholmsinitiativet gav Demoscop i uppgift att genomför en undersökning om människors oro, åsikter och kunskaper om klimat och energi. Där finns flera förvånande resultat och förhoppningsvis får vi några som motpart till seminariet och diskussionen – något som visat sig vara svårt. Platsen är Ullman PR som har ett stort tält i hamnen i Visby. Ni som kan och vill är varmt välkomna. Förhoppningsvis kan vi lägga ut en videolänk på denna sida – detta är dock fortfarande oklart. Program för Ullman PR här

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Opinionsundersökningar i vems tjänst?
  Att Stockholmsinitiativet finansierar ett demokratins hål i uppdraget till Demoskop är ett tragiskt bevis på att de som borde vara ärligt intresserade av folkopinionen istället använder dem i sina egna manipulativa syften ocgh ofta med skattemedel till hjälp för att ge oss en vanställd bild av hur opinionen ser ut.
  Är det något som borde kvalitetsmärkas så är det opinionsundersökningar där missbruken och manipulationer av dem är så vanilgt att de tappat sin legitimitet och trovärdighet.
  Jag har fullt förtroende för stockholmsinitiativets förmåga att ställa relevanta och opartiska frågor  i kombination med nya frågestöllnignar som inte förekommer när SVT SNF eller åpartierna bestälker sina.
  SNFs standard är ju att ruttna både frågesatällningar och kapa svarsalternativen till de svar de önskar.
  Vi har hamnat i en situation där de medel som vi betalar med skatter för att sökerställa demokratins information används allt mer för att lura och manipulera oss. Att vi måste gå in med privata medel för att få fram opinonsundersökningar är ren skit men idag har det blivit ett måste eftersom korruptionen med sanningen är i häönderna på manipulatörer.
  Att lura folket på vad det verkligen tycker har blivit en sport på redaktioner och bland tankesmedjor. Cynism egoism opprtunism och oärlighet driver de som har makten över vår information.
  Tack stockholmsinitiativet! Tack nätet och tack alla som ser det som sin demoikratiska uppgift att kämpa mot etablissemangets föruttnade moral och existensberättigande.

 2. bom

  Blir nog svårt att få upp någon Varmist på podiet? Grönjesus Wijkman fick väl nog i förra mötet?

 3. Ann L-H

  Varför inte bjuda in S. Axelsson? Han bör få stå till svars för sina väl förberedda  sk amensamtal som han åkt land och rike runt med.
  Sedan är det väl inte fel att få upp representanter från SRs och SVTs ”vetenskapsredaktioner”, miljöministern mfl på scenen …

 4. John Silver

  Jag tror att ni bör döpa om er till Stockholmsoptimisterna.

 5. Labbibia

  John Silver # 4
  http://www.youtube.com/watch?v=7SSxA0ToNos
  Håll tillgodo med länken!
  Jag tror snarare att det är en bra idé att genomlysa ämnet ordentligt.
  Vi vet ju faktiskt redan hur det ligger till, vi har facit.
  Ju fler som upptäcker hur det ligger till ju högre blir sannolikheten för att vi i framtiden får en mer vettig journalistrapportering. Oavsett vilket ämne saken gäller.

 6. Slabadang

  CG Ribbing kommer med en bra översikt i morgon ?!
  Men här har vi ett exepel under kategorin ” va .. n..f är det som pågår” i detta ämne om hur peer review är ett meningslöst begrepp inom klimatgalenskapen. Jag baxnar och tror inte att det är sant helt enkelt.
  Dret är som om revisorn skulle godkänna årsredoviningen och nöja sig med förklaringen att hunden käkat upp hela bokföringen med alla kvitton.
  http://climateaudit.org/2012/06/25/nic-lewis-on-forest-et-al-2006/#comments
  Curry Climate etc:
  http://judithcurry.com/2012/06/25/questioning-the-forest-et-al-2006-sensitivity-study/
  eller som om intendenten på Louvren skulle svara ”jag vet inte” på vart Mona Lisa tagit vägen när endast ramen hänger på väggen?
  Nu luktar det ren kattskit långan vägar från IPCCs korridorer och hos MIT. Totalt oacceptabelt!!

 7. bom

  Harald Ullman! Var han inte anlitad av HSB? Ullman och Ullnånting gjorde inbrott hos TV4 för att hitta något skit att kasta på journalisten Bim Enström? när hon granskade HSB:s bostadskorruption allt för nära (det var längesedan nu medan TV4 fortfarande var okorrumperat).

 8. Slabadang

   
  Få gärna ont i magen men helst i hjärtat! Men nu fan får det vara nog!!!!
  En öppen fråga att skicka till Fredrik Reinfeldt övriga partiledare Lena EK cc till alla riksdagens ledamöter,Anders Wijkman,Tällberg foundation Grinpiss Wery Wethy Fund Ulrikorna Larshamre och
  Björksten på SVT, vetenskräpsredaktionen med cc till SVTs styrelse och ledning, Naturvårdsverket M Lillieskiöld r.Barnombudsmannen, SMHI och alla ansvariga inom klimathoteriet med dublett och krav på mottagningsbevis till Rummukainen Azar Rhode Bergström. DNs redaktörer och ledarskribenter, barnpsykologer skolverk och utbildningsminister, FN ambassadören, Utrikesministern, Kommuner och landsting och sist men inte minst KVA.
  Utkast:
  Vem tar ansvar för att tända istället för att släcka ljuset för våra unga?
  Med anledning av Trygg Hansas opinionsundersökning bland högstadieelever anger 27% att de trodde att jorden till och med skulle gå under pga av de mänskigt orsakade klimatförändringarna.
  I Inledningen av undersökningen hävdar man följande:
  ”Undersökningen visar att sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringar. Bland deras föräldrar är siffran ännu högre, åtta av tio (80%). Samtidigt svarar sex av tio barn (63%) och över hälften av föräldrarna (54%) att de sällan eller aldrig diskuterar frågan hemma.”
  http://media.trygghansa.se/2012/03/28/sju-av-tio-hogstadieelever-oroar-sig-for-klimatforandringarna/
  Majoriten av informationen och debatten om klimathotet sker alltså genom media skola och annonser. Ett stort ansvar vilar på dem som fått våra barn att uppleva sin nutid och framtid och sig själv efter denna information om klimathotet under hela sin uppväxt.
  Enligt Romklubbens skrifter ”The First Global Revolution” tillsammans med bla ”Limits of growth” hävdas det att vi är för många människor och mer att se som planetens parasiter. På det senaste RIO- mötet liknades människan enligt samma värdering vid en bakterie eller ett virus där solen var porträtterad likt läkaren som med stetoskopet tryckt mot jorden meddelade sjukdomsdiagnosen ”You´ve got humans”.
  Ur ett barnhälsoperspektiv oroar vi oss mycket för att ungdomar är deprimerade, flickor skär och rispar sig och pojkar begår mer självmord som tydlig markör på hur de ser på nutiden framtiden och deras självkänsla.
  Vi som hade turen att växa upp innan 90 talet förväntade oss en ljus framtid och det var vad samhällsdebatten utgick ifrån. I skolan var man en viktig värdefull nyttig individ och man såg sig allmänt inte som planetens parasit eller virus.
  I vilken utsträckning kan klimathotsinformationen vara en viktig faktor för depressioner självdestruktivitet apati och hopplöshet bland barn och ungdomar idag? Är det någon som är intresserad av att titta på vilken effekt denna massiva ”information” och klimatpolitik kan ha för ungdomars självkänsla och tro på sin egen framtid och sig själva? Hänger det ihop på något sätt och hur ser utvecklingen för barn och ungdomars psykiska hälsotal ut?
  Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 visar att antalet unga som behövt sjukhusvård på grund av depression tredubblades mellan åren 1995 och 2007.
  Ett radioprogram om det ökade problemet med ungas psykiska ohälsotal. Tredubblingen av depressioner sammanfaller med den ökade klimathotsinformationen under samma tidsperiod vilken också tredubblades. Men något sådant samband nämns inte.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4356787
  Även självmorden har ökat bland unga. Fler tjejer försöker och fler killar lyckas:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4721217
  Skulle det kunna vara en uppgift och ett ansvar för de den media de myndigheter politiker och organisationer som sprider informationen att ta reda på eventuella samband? Socialdepartementet kan väl vara samordnande?
  Kanske överstyrelsen för psykologiskt försvar kan vara behjälplig, eller vänta nu.. det heter inte så längre, utan ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap numer och som istället är mer intresserade av att knyta nåt genusperspektiv till klimathotet..
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/02/klimatf-r-ndringarnas-effekter-n-sta-s-kerhetsfr-ga-f-r-kvinnor
  För hur kan vi veta hur många av våra kära barn och ungdomar som inte tar synen på sig själva och sin roll på planeten personligt på fullt allvar och hjälper planeten att bli av med åtminstone en liten parasit eller ett litet virus helt i enlighet med det problem de utgör enligt Romklubben och hela den gröna rörelsen inklusive FN. Några extra små levande ljus som slocknar i samband med ”Earth Hour”?
  . Bjuder den ”klimatsmarta” staten i så fall på en ”ekologisk” minnesstund efteråt ? Kanske bjuds efterlevande på rabatt på någon utsläppsrätt? Efter ansökan hos naturvårdsverket ?
  Barn är ju födda oskyldiga med empati och vill göra gott och hur de ska dra sitt strå till stacken kanske tolkas lite olika. Hur ska de förhålla sig till att vara tillhörig en skadlig art för planeten som på grund av dem är på väg att gå under? Är våra barns psyken och självförtroenden tillräckligt ”hållbara” och är det egentligen nån som bryr sig?
  Om inte alla barn gått drastiskt så långt , så är enligt undersökningen 60% ändå rejält uppskrämda av klimahotsinformationen och är säkert redan riktigt möra och lydiga de små liven, och betalar nog gärna vilka skatter och avgifter som helst om det kan ge dem en framtid eller en del av veckopengen till WWF.
  För de som inte redan är skrämda av klimathotsinformationen har många av dem tagit del av videon ” No pressure” där fröken i klassrummet spränger de barn i klassen likt självmordsbombare som inte vill delta i aktiviteter för att sänka ”utsläppen” av CO2 med tio procent. Såsom att gå till skolan istället för att bli skjutsad.
  Filmen är sedd av många miljoner barn och ungdomar världen över så den lilla reklamsnutten får dem säkert att ställa in sig i ledet de också ?
  Att kallas ”klikmatförnekare” av både journalister politiker fröken och klimatvetenskapliga företrädare får naturligvis alla barnen att förstå vad man får säga eller måste tycka i frågan. Vad en kliamthotsskeptisk elev är värd framgår tydligt!
  http://vimeo.com/15480412
  De krafter som hävdar att klimathotet inte är så stort som den officiella informationen säger och som inte ser människor som ett problem virus eller parasit och inte heller som för många, existerar inte i vare sig riksdag eller i public service. De kallas också för ”klimatförnekare” eller ”skeptiker” och är inget att lyssna på. Dey visar SVT EU och våra politiska partier med all tydlighet. Att hävda att planeten och människorna mår bättre än någonsin och att de miljöproblem vi har är hanterbara redan nu och att miljö och klimathoten är överdrivna utgör tabubelagda eller kvävda åsikter och analyser.
  Ingen debatt mellan skeptiker och klimathotsförspråkare existerar i skolor eller i media och allra minst i riksdagen trots att det finns kompetenta vetenskapsmän inom båda de falanger som bedömer den centralt viktiga klimatkänsligheten helt olika och båda falangerna representeras av klimatforskare som varit i ledande befattningar inom även IPCC. Lite konstigt när vetenskapen samtidigt till barnen och allmänheten sägs vara helt enig. Om vad den är enig kanske det borde borras lite djupare i?
  Men barnen har ju liten chans att ta del av dessa debatter och motargument eftersom de inte existerar officiellt. Lite synd för en potentiellt lite bättre självkänsla och mindre oro hos dem som kontrast till domedagsprofetiorna som fått 27% de små att tro att världen kommer att gå under p.g.a människans klimatpåverkan även om det vore att ”lura” och ”förvilla” barnen in i en falsk framtidstro.
  SR och SVT reagerar med att skjuta budbäraren dvs Trygg Hansas undersökning på samma sätt som Mats Svegfors VD för SR enligt egen uppgift talade Kent Asp ”till rätta” när hans undersökning visade att 81% av journalisterna kryssat i att de var lojala med de rödgröna partierna och MP hade hela 51% av dessa sympatier inom public service. Enligt Svegfors har det ingen betydelse för opartiskheten! Enligt Svegfors måste troligen alla de borgerliga journalisterna varit föräldralediga eller på semester när undersöknignen skickades ut?
  Nu har skolverket utnämnt Per Kornhall som utbildningsråd om bl.a klimathotsinformationen i skolan. Han uttrycker avvikande meningar och analyser av klimathotet som ”farliga” och för att vara smittad av ”pseudovetenskap” och framföras av ”kreationister” så vi får väl konstatera att säcken är sluten för våra barn och med tanke på undersökningens uppgifter om att väldigt få talar om klimathotet hemma med sina föräldrar så är det helt nästan hemeteriskt tillslutet.
  Per Kornhall menar att det ”nätet#” som återger ”farlig” klimathotskritisk information bör ske under övervakning med en skeptisk hållning som inte behövs gentemot den officiella klimathotsbilden till viiken Per K inte själv är skeptisk.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5058336
  Per Kornhall på statliga skolverket:
  Ja, alltså vi har väl haft ett litet problem i Sverige, att vi har haft en pedagogik som gått ut på att elever ska forska själva, ta reda på information och sen ska de argumentera för den information de har hittat. Och det är klart att skickar man ut ett antal barn på nätet att hitta information när de inte har någon bakgrundskunskaper i ämnet, då blir det ju litet grann en slumpvandring. Eftersom många klimatskeptiker är väldigt aktiva på nätet så är det väldigt troligt att de hittar den typen av källor och sitter och läser in sig på egentligen grovt felaktig information.
  Vilken typ av ”grovt felaktig information” han menar framgår tyvärr inte och inte heller något tips om att det finns helt korrekt ”skeptisk” information heller.
  I regeringens framtidskommission ingår en av våra främsta domedagsprofeter Johan Rockström så någon omvärdering av hotbildandet för våra barn ser inte ut att vara inom synhåll.
  Hur mår en hel generation som speciellt nu när CO2 utsläppen inte kommer att reduceras alls eftersom inga bindande avtal är underskrivna ?. De kommer nu gå den skrämmande framtid till mötes som SMHI SVT riksdagen IPCC FN EU Greenpeace WWF SNF skolor och andra berättat för dem och beskrivit. Nu är ju utvecklingen mot en kokande planet oundvilklig för dem?
  Vad gör de nu ? Vilken typ av negativa ”impacts” kan denna situation ytterligare innebära för barnhälsan livslusten och framtidstron? För inte tror barn i sin vildaste fantasi att vuxna överdriver ljuger och skräms på lösa grunder om så viktiga saker som planetens ”ödesfråga”och en del då bara för sitt lönekuverts skull ,eller av ren prestige heller! Barn är ofta säkra på att vuxna är lika modiga som de själva och vågar säga till om nån ljuger eller överdriver och att vuxna besitter samma känsla för rätt och fel som de själva.
  Inte håller väl pappor och mammor tyst bara för att inte ställa till konflikt eller bara för att de är rädda för att göra bort sig? På dagis och i skolan har alla rätt att få komma till tals och inte kan väl vuxna med hjälp av härskartekniker tysta varandra tvärtemot vad de lär sina barn?
  Vore det inte en bra ide att Sveriges kommuner och Landsting tog ansvar för det potentiella hot mot barnhälsan som nu uppstått och utökar ungdomsmottagningar och antalet barnpsykolodger som hjälper dem inför den kommande skrämmande framtiden? Korrelationen mellan klimathotsinfromationens tredubbling och den tredubblat ökade psykiska ohälsan behöver inte beskriva ett samband mellan orsak och verkan. Det har säkert den etablerade ”eniga klimatforskarkåren” redan koll på när det gäller sambandet mellan ökad CO2 halt och värme?
  För inte kan det väl vara tvärtom i första hand?
  http://www.youtube.com/watch?v=YrI03ts–9I&feature=player_embedded
  Inte alla barn utan tvärtom väldigt få har en trygg vuxen som kan lura dem i trygghet om att den ljusa framtiden genom att ta dem i famnen och förklara för dem att vuxna kan drabbas av hysteri och bara följa med strömmen.
  Ett otäckt exempel på detta är när det brinner i en sluten lokal som en biograf, under en rockkonsert eller på ett disco där vettskrämda besökare i panik kan trampa ihjäl varandra vid en utgång utan att någon upptäcker andra öppna oanvända nödutgångar. Alla andra kan väl inte ha fel? kan leda oss till vansinnigheter.
  Inte alla barn har en vuxen som kan berätta att ”experter” finns det många, sådana som har och får rätt betydligt färre. och att det finns till och med vuxna som tycker att man får skrämmas för att man inbillat sig att det är rätt av olika anledningar och ger Krösamaja i Emil som exempel när hon skriker ”Kometen kommer” och påstår att både det ena och det andra kan hända OM…..
  Eller en mormor som berättar för dem att politiker och journalister aldrig är fullt att lita på och att de kan bli lurade av ”experter” de också och en del av dem manipulerar till och med gärna medvetet. Experter som berättar A men inte B eller inte är intresserade av att ta reda på om det finns något B C eller D för det är A de lever på..
  Eller en farfar som berättar om alla gamla falsklarm och ”vetenskapliga sanningar ”om skogsdöd, äggskalsförtunning bland rovfåglar pga av utsläpp, millenniebuggen, magsår som ansågs bero på stress, kolesterol i vanliga ägg och animaliska fetter som skulle ge åderförkalkning och hjärtinfakt, om galna kosjukan som skulle sprida sig genom att vi åt kött, söldöden pga av mänskliga utsläpp, han kan berätta länge länge om alla gamla överdrivna och felaktiga hot och larm. Barnet kan somna på hans bröst mer övertygat ”förvillad” in en falsk trygghet om att farfar nog har rätt och att klimathotet är lika sant som att stress orsakar magsår.
  Ett barn kan ha ett mycket äldre syskon som läst alla klimatartiklar han hittat tagit del av klimatobservationer läst allt han hittat på nätet och visar sitt lillsyskon vad han funnit och vad inte fröken berättat och vad han heller inte hört på SVT eller läst i vare sig DN eller SVD. Han läser de sidor Per Korn hall på Skolverket anser vara ”farliga!. Som ”wattsupwithat” stockholmsinitiativets eller Dr Roy Spencers blogg.Han läser vad de forskare som drar helt andra slutsatser om kärnfrågan om klimatkänskligheten än vad ALLA officiella instanser med IPCC i toppen hävdar. Han får lära sig nya namn såsom Lindzen Spencer Brswell Christy Curry Easterbrook McIntyre Solanki Shapiro Pielke Jr och Sr Lomborg Scafetta Soon Baulinas och när han ser grafer på observationerna av den globala medeltemperaturen de sista femton åren, den minskade frekvensen av de globala stormarna och efter att ha sett den ökande isutbredningen i Antarktis tittar lillsyskonet upp med en bekymrad suck, tar storsyskonet hårt i handen och är ”lurad” att tro att han kan dra en liten lättnadens suck över att klimathotet inte existerar men mer orolig för helt andra saker som sin tillit till de som ”bestämmer och styr” och för vad han vågar säga i skolan.
  Så det är ju tur att det katastrofiska klimathotet vilar på en så solid grund och har en enig vetenskap och hela riksdagen MSM public service framtidskommisionen SMHI Naturvårdsverket FN och EU bakom sig. För om de lurat våra barn så kommer det utkrävas ansvar och tappas förtroenden i paritet med omfattningen den skada och de kostnader den utgjort.
  Jag har länge sökt efter de vetenskapliga bevisen för de ”förstärkningeffekter” som skall utlösa den katastrofala kommande uppvärmningen. Men jag har gått bet och blir hänvisad till vad som är inprogrammerat i ”klimatmodellerna” och en avgörande artikel för vilka data dessa modeller matas med som genomgått ”peer review” ”Forest et al 2006” och som beräknar en viktig del av klimatkänsligheten går inte att granska pga av:
  I have been trying for over a year, without success, to obtain from Dr Forest the data used in Forest 2006…. Unfortunately, Dr Forest reports that the raw model data is now lost.
  Citatet ovan är ifrån bloggen ”Climateaudit” http://climateaudit.org/ . En blogg Kornhall säkert varnar självständiga elever att ta del av. McIntyres granskning kan ju sätta griller i vilken logiskt tänkande individ som helst. För vilken tillit kan man ha till klimatvetenskapens ”peer review” när mostsvarande hela bokföringen med alla kvitton saknas och endast årsredoviningen går att ta del av?
  Ett största ansvar vilar på de svenska representanter som säger sig företräda klimathotsvetenskapen här hemma och SVT/SR som har till officiell uppgift att granska och skydda oss från desinformation och propaganda. De ansvarar för vad både våra barn politiker och allmänhet skall kunna lita på och tro om framtiden.
  Det är deras och din ”expertis” alla har litat på! Ett tungt ansvar som kräver sin ärlighet och uppriktighet i förhållande till dess betydelse och omfattning. De  är direkt ansvariga för klimathotandets alla konsekvenser. Hur för många barn saknar vi redan idag ?. Anders Wijkman kanske kan hjälpa till att reda ut effekterna som representant för Romklubben har han säkert en plan även för denna bieffekt? Collaterals även för ”framtidskommissionen”?

 9. ThomasJ

  Slabadang #8: Lysande! Big thanks!  😀
  Urtmaningen/uppdraget för verklighetens bevarande (kvarvarande?) och dess oomkullrunkeliga (=absoluta) vetenskapliglighet handlar deFakto om att vara verksamt deltagande/debatterande på bloggar slikt TCS.
  You, Sir, are doing a darned, damned good proof of just that!  😀
  Mvj/TJ

 10. Slabadang

  Tomas J!
  Tack! 🙂 Här är de rödgröna ute och vilk kasta ännu mer skattepengar rätt ner i klimatuggen.
  http://www.dn.se/debatt/hallbar-forskning-kraver-samarbete-mellan-blocken

 11. bom

  Slabadang #8
  Jag ber att få instämma i berömmet enligt TJ#9. Ditt 8 borde få en guldram också. Är sändlistan verkställd?
   

 12. bom

  Vet någon tx arrangören Lars? nu vilka som kommer att ingå i panelen i Almedalsbegivenheten i Ullmantältet ännu? Rockis? Nähä inte den?

 13. Ann L-H

  Slabadang – # 8 Första essän i Slabadangs klokbok! Bättre än bäst. 

 14. Labbibia

  Slabadang # 8
  Tack, mycket mycket bra skrivet!
  Newsmill nästa kanske?

 15. Tålis

  Slabadang #8
  Tyvärr har jag egen erfarenhet om den släckta livslusten för våra ungdomar. Propagandan får de i sig från främst skolan. Vet åtminstone att skolan visade Al Gores propagandafilm , men jag gav henne en länk till en motfilm och fick då veta lite nyanser och även min syn på saken. Tyvärr är hon Vegan, äter ”ekologiskt”, osv.
   
  Förra sommaren (hon 19 år då) tvingades jag skjutsa min yngsta dotter akut till psyket. Hon ville inte leva längre, för vi människor är så dåliga/skadliga för naturen.
  Nu mår hon bra sedan ett par månader, men som pappa är jag fortfarande orolig för att hon återfaller i dystopi.
   
  Förbjud åtminstone dystopisk propaganda i våra skolor! Stäng dörrarna för WWF och andra liknande!

 16. bom

  Tålis 15
  Det var förskräckligt. Detta måste Du jobba hårt med. Släpp henne aldrig! Låter som om minsta motgång skulle kunna vara farlig. Kämpa!

 17. camilla

  Tålis #15. Min dotter anfäktades också av dylikt trams som kaninmat. Då slog jag näven i köksbordet rent bokstavligen och talade om för henne att så länge hon bodde under vårt tak, så fick äta det som sattes fram på bordet. Hon var då 15 år, och min man och jag tog henne på en grand tour de l’Europe, så att hon fick se att kossorna inte svalt ihjäl på kontinenten. Jag tror att ungarna behöver någon som bestämmer över dem och som ger dem ledning.

 18. camilla

  Slabadang#8. Blev inte ditt inlägg i längsta laget? Vad var det du ville säga? Sammanfattning på 7 centimeter -tack!

 19. Gunbo

  Slabadang #8,
  ”Ur ett barnhälsoperspektiv oroar vi oss mycket för att ungdomar är deprimerade, flickor skär och rispar sig och pojkar begår mer självmord som tydlig markör på hur de ser på nutiden framtiden och deras självkänsla.”
  Jag har ett barnbarn (flicka) som skurit sig och det har inget att göra med klimathotet. Flickor, i synnerhet, känner en oerhörd press på sig att vara snygga, smala, duktiga i skolan m m och har de inga tuttar, inte fått mens, har finnar eller för stor näsa känner de sig misslyckade och hatar sig själva, speciellt om föräldrarna har skilt sig. I tonåren kretsar allt kring utseendet – inte något klimathot. Jag kan garantera dig det!
  Jag har haft klienter med

 20. camilla

  Gunbo #17. Lägger du därtill klimathotet, miljöhotet, hotet mot alla djur plus människans arvssynd, så väger inte näsan, brösten eller vad det är lättare!

 21. camilla

  Moderator! Gör något så att jag inte alltid fastnar i något filter!

 22. Gunbo

  Aj, tryckte på knappen för snabbt. Här är fortsättningen:
  Jag har haft klienter med depression men ingen av dem har haft det p.g.a. klimatångest. Det handlar om relationer, om självbild, om svåra upplevelser under barndomen som incest, fysisk eller psykisk misshandel och andra djupt personliga upplevelser.

 23. Pelle L

  Ursäkta Gunbo att jag hoppar in i din personliga, eller kanske snarare din familjs, tragedi så här.
    
  Jag inser att detta med (framför allt) unga flickors självskadebeteende är djupt smärtsamt. För dem själva, men i hög grad även för deras närmaste. Det måste vara svårt att inte känna både skam och skuld.
   
  Men, eftersom du själv nämner det här på bloggen, måste jag fråga:
  Hur vet du att det inte har samband med den livsångest, den Weltsmertz, som så många unga idag känner? Alla krav som ställs på de nya generationerna bildar till slut den stora börda som alltför många av dem inte längre orkar bära.
   
  Att bara rycka på axlarna och skylla på skönhetsideal och Hennes-annonser tror jag är ett tecken på förnekelse inför de verkliga problemen.
   
  Du kan gärna jämföra med den tidigare diskussionen här om inuiternas livssituation, sälskinnshandeln, och självmordsfrekvensen.

 24. Slabadang

  Gunbo!
  Det traffade tydligen exakt där jag ville!! 🙂
  Nä ungdomar och barn mår naturligtvis skitbra när 27% tror att jorden kommer att gå under!!
  Tvångsmatning av politiskpropaganda om deras bakterielika existens likaså.
  Du är alltså en ideolog först som låtsas vara psykolog i det utrymme av negativ psykisk påverkan som blir över sedan du rensat bort alla faktorer som inte stämmer med ideologin!
  Fy fan va fegt Gunbo !! Du tror i din enfald att en annóns från HM har och en finne på näsan större inverkan på deras självkänsla och framtidstro?
  Det är sldrig för sent att ge upp Gunbo! Lägg prestigen ideerna på hyllan ta bort din rädsla prestige och dina förväntningar på hur saker och ting ”borde” och se sanningen i vitögat Gunbo. Försvara inte dig själv utan förvara det som är RÄTT och SANT istället!! Var inte rädd för att förlora ty inget helvete öppnar sig därav och det syns och märks mycket mindre än vad du tror. Du har en moralkompass i dig nånstans låt den få snurra till sina rätta lägen och lägg din förbaskade prestige på hyllan!
  Du tror ju inte ens på dina egna argument när du skriver utan du bedriver ett spel och en teater du borde vara för gammal för.

 25. Slabadang

  Tålis !
  Ta fram journalerna så skall vi kopiera dem i tjocka buntar och först slå dem i skallen på vetenskräpsredaktionen och ¨sedan låta dem äta dem till lunch utan dryck!! Ulrikorna Björksten och Larshamre får tredubbla portioner. Grrrrrrrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!
  Ren barnmisshandel och psykisk tortyr!

 26. Gunbo

  Pelle L #19,
  ”Hur vet du att det inte har samband med den livsångest, den Weltsmertz, som så många unga idag känner?”
  Nu gällde det i främsta hand mitt barnbarn som jag känner mycket väl men jag har jobbat i en grupp som haft ungdomsdepressioner som arbetsfält. Mitt barnbarn har absolut inget intresse för klimatet eller andra världsfrågor. 
  I grupparbetet med deprimerade tonåringar har jag inte heller stött på någon weltschmertz-problematik men det kanske beror på en skola med bra lärare som inte själva har någon weltschmertz. En av killarna lyckades begå självmord men det berodde på att tjejen han var kär i nobbade honom. (Han hade dessutom annan problematik med föräldrarna).
  Det här är ju bara mina erfarenheter men den litteratur jag läst nämner ytterst lite om klimatångest som en orsak till depression. Men jag är öppen för också den förklaringen. Alla förklaringar är viktiga när det gäller ungas välmående.   

 27. Gunbo

  Slabadang,
  Jag beundrar din trosvisshet men i min värld är nyanserna mycket, mycket fler!

 28. Pelle L

  Slabadang #20
  Även om vi har olika sätt att uttrycka oss tycker jag att vi säger samma sak
  (fast du gör det oerhört mycket mer målande och slagkraftigt 😀 ).
   
  Stackars Gunbo förstår bara inte varför dagens ungdom är håglös och utan framtidstro. Han tror att det bara beror på, som du säger, finnar, fel på näsan eller för många/för få kilo på vågen.
   
  Kan ju vara en generationsfråga också.
  Förr tog man, och accepterade, vad som bjöds. Alternativ fanns inte. 
   
  Fast Gunbos problem bara är Pars pro toto. Gunbo, du kommer väl ihåg gamle Freud?
   
   
  Här uttrycks ungdomens dilemma synnerligen bra:
  http://www.youtube.com/watch?v=yx8TubM0qcw
   

 29. Johan

  Lite underhållande att se en person som förespråkar en enda förklaring påstå sig vara mer nyanserad. En gammal och sliten vänsterklyscha som brukar användas för att försvara allt från folkmord till personlig ohederlighet. Men att ta ansvar för sina egna handlingar och beteenden har aldrig varit vänsterns starka sida.

 30. Slabadang

  Gunbo!
  Du menar fler nyanser av rött!

 31. Gunbo

  Slabadang #30,
  Den var billig! 😀

 32. Gunbo

  Pelle L #28,
  ”Stackars Gunbo förstår bara inte varför dagens ungdom är håglös och utan framtidstro. Han tror att det bara beror på, som du säger, finnar, fel på näsan eller för många/för få kilo på vågen.”
  Eftersom du tycks vara expert på ungdomars illamående vore det lärorikt för mig att få höra vad du kommit fram till eller i vilken litteratur du läst dig till sanningen. 

 33. Gaupa

  Gunbo
  Klimatångest är ju en relativt ny företeelse, så den har väl inte kommit med i litteraturen ännu, men undersökningar har gjorts och …
  Det har stora likheter med barn till Jehovas Vittne, som ju får höra att de lever i ”tidens ände”. Även om det för dem, är en förhoppning om positiv förändring, så skräms barnen av detta, för slutstriden kommer att bli så fruktansvärd.
  Många av dessa ungdomar drabbas av livslångt psykiskt lidande.
   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatoro-bland-unga-utbredd_6954211.svd

 34. Gunbo

  Gaupa #33
  Jag säger inte att det inte finns oro för klimatet bland ungdomar. Vad jag håller fast vid är att jag inte upplevt den oron påverka deras psykiska hälsa så att de visar självskadebeteende, än mindre självmord.
  I artikeln du länkade till står:
  ”Men trots att många barn är bekymrade över klimatförändringarna, är de mer hoppfulla inför sin framtid än vad deras föräldrar är.”
  Barn som är hoppfulla inför sin framtid tar inte sitt liv.
   

 35. Gunbo

  Gaupa, tillägg:
  Det här med psykiskt lidande barn till Jehovas vittnen verkar vara en liknande skröna. Jag har bekanta, bl a ett par grannfamiljer, som är Jehovas vittnen och känner deras barn. De avviker inte på något sätt ifrån vanliga barn. Men visst kan det finnas familjer bland Jehovas vittnen som är dysfunktionella, precis som i familjer som tillhör svenska kyrkan eller är helt sekulariserade.

 36. Gaupa

  Gunbo # 34
  Nejvisst är det så. Psykisk sjukdom är ju som allting annat…komplext.
  Som tur är har de flesta ungdomar annat att tänka på också, men…för en del grupper blir det ju ännu en oro, som läggs till allt annat svårt i livet.
  Jag tycker i allafall , det är bra om den värsta alarmismen ”debunkas”, vilket den gör också, nuförtiden.
  mvh 🙂 

 37. Gunbo

  Gaupa #36,
  ”Jag tycker i allafall , det är bra om den värsta alarmismen ”debunkas”, vilket den gör också, nuförtiden.”
  Ja, det håller jag med om. Mycket är så överdrivet.

 38. Slabadang

  Gunbo!!
  Du är bra naiv du, I min grundskola hade vi fyra fámiljer som var med i Jehovas. De var isolerade ute på skolgården och hade inte rätten att hylla något annat än gud och allra minst sig själva.Inga firanden inga högtide inga presenter de var inte värda ett förbannat skit själva och det lös igenom i allt de företog sig eller oftast för vad de INTE företog sig. Tjejerna hade det absolut värst i högstadiet och de mådde riktigt skit Gunbo, riktigt skit.
  De förväntade sig dock en stor belöning när jorden väl gick under till slut och vilken liten slutlig fringis väntar de som tror på klimatgudens vrede när den bränner upp jorden Gunbo?
   
  Har GAIAreligionen någon himmel för sina klimattalbanskt trogna församlingmedlemmar? Får de kanske sitta vid GIAS sida och äta ekologiskt odlade jordgubbar i all evighet kanske lller är det så att denna moderna Domedagsreligion är värre eftersom endast helvetet är att invänta för alla, och en unik domedagsreligion i den meningen att den inte har  någon belöning eller något himmelrike inte ens ”frälsningen” hjälper. Be prepered!!!
  Du visade dig vara det jag minst förväntatde mig Gunbo. Jag har läst dig tidigare som det fanns en underton av empati och att du mest körde ditt motvalseri mer som en sport för att retas lite. Men med dina kommentarer ovan har jag omvärderat dig till att bara vara en rostfri kall cyniker.
  När argumenten och konsekvenserna av klimatpropagandan nådde som allra närmst det som borde vara det vi vårdar och vill skydda allra främst, så valde du kärleken till den ideologiska teorin framför ansvaret för medmänskighet och empati.
  Med en tillhälften antydd logik enkligt ”två fel blir ett rätt” och där sektmedelammars barn i Jehovas vittnen fick bli beviset för att klimatets domedagsprofetior ”inte var så faliga!” enlig en ytterligare en annan logik ”kolla jag fick stryk varenda dag och det inge fel på mig” Snyggt jobbat Gunbo!! … å du jobbade som … busschafför?  eller var det psykolog? Busschafförer träffar vanilgt hyggligt folk varje dag. Hur är det med psykologer?

 39. Pelle L

  Men kära snälla Gunbo,
  har du glömt allt vad vetenskapligt förhållningssätt innebär?
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisf%C3%B6ring

 40. Håkan Sjögren

  Slabadang # 1 : En skrämmande iakttagelse av hur vi har låtit desinformationen flöda. Jag vill inte säga att Du målar fan på väggen. Du mejslar ut hans fula plyte i relief så att alla kan se hans onda uppsåt. Vi har ju ett departement som ansvarar för utbildning. Varför slår man inte näven i bordet och beordrar ett stopp för all ”pedagogisk” barnindoktrinering? Mvh, Håkan. 

 41. Gunbo

  Slabadang #38,
  ”I min grundskola hade vi fyra fámiljer som var med i Jehovas.”
  Hur gammal är du?
  Jag talar om mina bekanta i dag och deras barn som jag känner mycket väl.
   
  ”När argumenten och konsekvenserna av klimatpropagandan nådde som allra närmst det som borde vara det vi vårdar och vill skydda allra främst, så valde du kärleken till den ideologiska teorin framför ansvaret för medmänskighet och empati.”
  Kärlek till den ideologiska teorin????? Menar du att jag svikit barnen genom att berätta att jag i mitt arbete inte upplevt deras psykiska hälsa vara i fara p g a klimathoteriet. Menar du att jag borde ha hållit tyst om det av empati för barnen, eller vad menar du?
  Har du länkar till några studier som visar att barn blir psykiskt skadade av det de läser och hör om klimatet?
  I artikeln som Gaupa länkade till nämns ett fall, en pojke från Nya Zeeland som fått diagnosen klimatångest. Artikeln berättar också att de barn som intervjuades var mest oroliga för att djur kommer att dö. Dessutom, som jag citerade i svaret till Gaupa:
  ”Men trots att många barn är bekymrade över klimatförändringarna, är de mer hoppfulla inför sin framtid än vad deras föräldrar är.”
  När mina barn var i tonåren var det världsfreden som var hotad. Det talades mycket om detta både i media och i skolorna. Stora demonstrationer för freden anordnades. Min dotter skrev en dikt om sin oro vilken blev publicerad i en tidning. Men trots sin oro (ångest) var hon en normal, glad tjej utan några psykiska besvär.
  Slabadang, är det inte så att du så gärna vill att klimatfrågan och -skriverierna skall vara så skadliga och hemska som möjligt därför att du målat upp en skräck- och hotbild av klimatfrågan i din föreställningvärld? (Ursäkta om jag psykologiserar lite.) 
  Fundera lite på det här. 

 42. Gunbo

  Pelle L #39,
  ”…har du glömt allt vad vetenskapligt förhållningssätt innebär.”
  Nu skrev jag ingen vetenskaplig artikel utan en kommentar på en blogg.

 43. Slabadang

  Gunbo!
  Du har redan förlorat förvärra inte situatiuonen.

 44. wannabe ekosof

  Alarmism skördar offer, i tonåren. Det må sedan gälla alarmism om Malthusisk katastrof/befolkningsexsplosion, artutdöende/ekosystemtjänst-uppsägningar, istider eller sommartider, pest och pina, dryppel och dravel, hin eller hen. Orken tar slut, inga mer ork-ide’er.
    Sedan finns det alltid någon ung människa någonstans som inte reagerar med ” nå men det är nu bara som det är med det, ska vi gå och meta?”  
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Pekka-Eric_Auvinen

 45. Gunbo

  Slabadang #43,
  Förlorat??? Vad då??? Jag är inte i krig!

 46. Gunbo

  Wannabe #44,
  ”Alarmism skördar offer, i tonåren.” Auvinen är ett offer, har du fler exempel?

 47. wannabe ekosof

  Gunbo #46
  Exempel på misantroper?  Jo, jag har diskuterat med många. De är alla offer. Den psykotiska/psykopatiska narsisismen som det sista steget antagligen kräver har jag inte fler exempel på. Hmm. kanske invandrarkatastrofen inspirerade norrmannen, va fan dåren nu sedan hette, whatever. Har Du exempel som är i branschen?   

 48. Gunbo

  Wannabe #47,
  ”Den psykotiska/psykopatiska narsisismen som det sista steget antagligen kräver har jag inte fler exempel på.”
  Nej, de är inte många, guskelov, Breivik är typexemplet. Men det är ju de här personerna som redan har en störning som blir påverkade av olika ”hot”. I Breiviks fall var det islam, i Auvinens fall Linkolas knäppa idéer.
  Min absoluta övertygelse är att normala, friska tonåringar inte blir psykiskt sjuka av diverse hot!  

 49. wannabe ekosof

  Jasså? Ja jag har inte följt med psykbranchen på länge. Är det så att Din uppfattning numera är allmänt (konsensus hehe) rådande, dvs att psykiska störningar är medfödda ”icke-normaliteter”?
  Kanske det är just dessaq ”normala, friska tonåringar” som proklamerar hot? Är det friskt?
    

 50. Tålis

  Jag tvekade länge innan jag skrev mitt inlägg ovan (#15). Det är känsligt personligt. Bestämde mig att göra det ändå för att slocknad livslust hos de unga finns och självmordstankar av det skälet finns, för det vet jag!
  Aldrig hade jag skrivit under annat än pseudonym. Vill givetvis inte lämna ut min dotter. Aldrig ska hennes journal används till någon klimatkamp! Hellre ”dödar” jag en klimatstolle (typ den värste  stollen av alla: J. Hansen), men jag föredrar några/alla av dem tog livet av sig själva… Liksom deras medlöpare i politiken, skolan och media.
   
  Just nu ser det ljust ut för yngsta dottern. Tyvärr har även min äldsta dotter samma mörka syn på tillvaron av samma skäl, men inga självmordstankar där inte. Ingen av dem tänker skaffa barn säger de, av samma skäl; vi människor är så dåliga mot naturen. Trist!
   
  I mina grymmaste tankar kan jag tycka att om nu Romklubben och andra människofientliga sammanslutningar vill decimera antalet människor på jorden, borde föreslå neutronbombning av den muslimska världen och resten av Afrika. Det är ju där människotillväxten sker. Jag vet, grymt och fel, men bättre än den valda strategin!?
   
  Jag försöker gjuta livsmod hos mina barn och andra ungdomar. Har inte varit framgångsrik precis, men jag ger inte upp! Sonen, den yngste är det större hopp att lyckas med. Han bor ännu hos mig.
  Kommentaren modererad

 51. Gunbo

  Wannabe #49,
  ”…att psykiska störningar är medfödda ”icke-normaliteter”?”
  Det finns studier vilkas resultat tyder på att psykopati är en medfödd icke-normalitet som beror på hormonella avvikelser som t ex höga nivåer av testosteron och låga värden av kortisol.
  ”Kanske det är just dessaq ”normala, friska tonåringar” som proklamerar hot? Är det friskt?”
  Kan du utveckla?

 52. Tålis

  Jaha, jag blev modererad! Tyckte jag formulerade mig skickligt bland blindskären…
   
  Kan tillägga att jag uppträder anonym här, beror på att jag fortfarande är aktiv konsult. Inte ens i näringslivet kan man uttrycka sig fritt längre. Redan för ca tio år sedan fick jag påpekande av uppdragsgivaren att vissa formuleringar skulle tas bort eller mildras i rapporter jag skrev. De innehöll antydan som kunde tolkas av personer på t.ex. Länsstyrelsen som kritik mot dem. Uppdragsgivaren var rädd att de skulle kunna sätta käppar i hjulet pga av detta. Och det kan de, genom att förhala beslut, och det gör de.
   
  Förr kunde jag skriva hur jag tyckte de skulle hantera miljö-problem/myndigheter under rubrik Diskussion. Numera bara i e-post.

 53. wannabe ekosof

  Psykopati, och skitsofreni har en medfödd/ärftlig nämnare. Kanske två motstående svansar på en normelfördelning.
  Det jag effterlyste var kanske närmast det att säger du att hjärntvätt inte är möjligt, dvs att bryta ner och styra en ”frisk” människas personlighet? Det är ju nog mera det det handlar om då små barn dagligen informeras om att det att de finns till är fel.   
  Det där att utveckla kanske är lättast om jag berättar om att först var alla friska och normala då de såg att kejsaren hade nya kläder, sedan var det den som såg att kejsaren var naken som inte var riktigt normalt sjuk;)
       

 54. Tålis #15 och 50
  Ledsen att jag inte hinner läsa alla kommentarer men det är ju fruktansvärt! Vilken grym egen erfarenhet du har av klimatångest. Jag har själv skojat och raljerat över detta fenomen men inte visste jag att det gått så långt!
  Jag förstår verkligen vad jobbigt det måste vara. Det är ju som en mörk skugga som står och hänger över dig, varje dag!
  Kan du inte skicka dem till Lennart Bengtsson som ju är klimatforskare men inte tror på en apokalyps?
           
   

 55. Tålis

  Ja Lena, det är en mörk skugga. ”Enda skälet jag inte tog livet av mig, är för att jag vet hur ledsna ni skulle bli!”, sa yngsta dottern. Bra så, men det räcker ju inte. Just nu är det bra.
   
  Förr ingöt man mod och tillit till ungdomen, som bl.a. jag kände av. Uttrycktes i Studentsångens fyra första rader:
   
  Sjungom studentens lyckliga dag,
  låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
  Än klappar hjärtat med friska slag,
  och den ljusnande framtid är vår.”
   
  Nu verkar de flesta jobba hårt för motsatsen!
   
  Din sista mening förstår jag inte. Vilka dem?

 56. Tålis # 55
  Det är faktiskt en av mina största drivkrafter, dvs att försöka ingjuta hopp och tro på en ljus framtid. Vi ska inte behöva ha sådana hemska skuggor hängande över oss som dina barns ångest för en förlorad framtid.
  Ja jag menade att dina barn kunde besöka Lennart Bengtsson. Att sitta ner med en som är klimatforskare men inte apokalyptisk (om han nu har tid/vill det) skulle kunna skringra rätt myckt mörker. De får ju i så fall dessutom möjlighet att ställa frågor etc…
     
       

 57. Bertel

  Tålis
  Dina ord berör och gör mig enbart till tolkare av dina ord.
  Den varma klippan är du, solvarma, där vi, lätt frysna, efter livets vårsommarbad, försiktigt, låter klippan värma vår hud.
  För vi känner brännande hetta så lätt, för huden, är så tunn, känslig, under utvekling, mot det okända.
  Stå kvar och låt mig luta mot dig, försiktigt.
  En dag håller jag din hand och vågar känna klippan inom mig och den doftar sommar.          

 58. Gunbo

  Wannabe #53,
  ”Det jag effterlyste var kanske närmast det att säger du att hjärntvätt inte är möjligt, dvs att bryta ner och styra en ”frisk” människas personlighet?”
  Jag har inte påstått att hjärntvätt är omöjlig. Det är en utstuderad metod att ändra tankar och beteende hos människor men metoden är långt mer intrikat än det som populärt kallas hjärntvätt. Artiklar i MSM, litteratur, TV-program m m utövar inte hjärntvätt. Riktig hjärntvätt innehåller smarta medel som beroende, känslor av maktlöshet och liknande där den som utsätts är i underläge. Det är sådana situationer som bryter ner en människa så att hon byter personlighet och tänkesätt. 

 59. Håkan Sjögren

  Tålis # 55 : Det finns en variant från Lund:Sjung om studentens lycklige far. Han kunde fröjdas i ungdomens vår,
  Vi klappar samman i unga dar, lån och Pukas har grånat vårt hår.
  Alla löften är, glömda för länge sen, Glömt är vårt besvär 
  men hoppas gör vi än, vid det löpande band, som fil kand
  att få bidrag till omskolningskurs, att få bidrag till omskolningskurs -av AMS. Mvh, Håkan.

 60. Bertel

  Gunbo # 58
  Vi vill alla bli sedda(du/jag och troligen de flesta av kommenatorer) vilket stödjer din tes, men samtidigt är vi barn av vår tid, dvs att vi anammar omgivningens ”styrande” budskap och relaterar till den.
  Ifall vi agerar och känslomässigt förmedlar enbart dystopiska framtidsvisioner gentemot våra barn, får det genomslag i ungdommarnas emotionella förhållningsätt, oavsätt läggning.   

 61. Pelle L

  Om det här med klimatångest
   
  Det är inte bara barn och ungdomar som är sårbara och utsatta!
   
  En man jag känner (kan inte ge så mycket detaljer, han har rätt till sin anonymitet) var en sund, levnadsglad och sportig kille. Nykterist, icke rökare osv. Kan väl kallas ”medelålders”.
  Han paddlade långt och överallt, åkte inlines eller cyklade till jobbet, spelade alla racketsporter (finns någon tävling i det), simmade, cyklade osv, samt var mycket duktig på jobbet, ingenjör med produktionsautomation som specialitet.
  Varje år åkte han iväg till de snöigaste ställena och åkte skiboard.
  Hade avverkat Canada och USA förutom Alperna.
  Nu skulle han flyga till Japan, flygbiljetterna var beställda (till Sapporo el. likn.) på vintersemester.
   
  Så såg han Al Gores An Unconvenient Truth. Det var väl 2006.
   
  Killen rasade ihop totalt. Skuldkänslor. Vad har jag ställt till med. Jetplan = CO2 = världens undergång.
  Kunde inte jobba. Sjukskrevs. All livsglädje försvann. Bytte så småningom jobb till något mer ”klimatvänligt”. Kom långsamt tillbaka till ett vanligt liv.
   
  Klimatångesten ÄR verklig. Den finns på riktigt. Man kan skoja om den, men den finns där.
   

 62. Tålis

  Tack för alla sympati! Jag ville mest visa i praktiken att dystopin skadar våra barn. Ett av mina övervägde självmord pga av det. Därför kämpar jag hårdare emot!
   
  Det är dock inte klimatförändringar som är huvudproblemet hos just mina barn, eller snarare mina ”flickor”, utan att vi ”förstör planeten” och att sätta egna barn till världen är att göra dem och planeten en otjänst.
   
  Lena #56
  Jag tror mig som geolog veta mer om klimatförändringar än LB. Anser att han är medskyldig till bluffen. Viss, det är bra att han i vissa avseenden säger ifrån nu. Det är så dags?
   
  Håkan #59
  Var det menat som en pik eller bara studentikos humor?

 63. Pelle L

  Fortsättning på #61
   
  Gunbo: Det här var väl en fin anekdot  😉

 64. Gunbo

  Bertel #60,
  ”Ifall vi agerar och känslomässigt förmedlar enbart dystopiska framtidsvisioner gentemot våra barn, får det genomslag i ungdommarnas emotionella förhållningsätt, oavsätt läggning.”
  Jovisst, barn med negativa och dystopiska föräldrar blir ofta själva negativa och dystopiska. Med det vill jag säga att föräldrarna är barnens absolut främsta påverkare. Föräldrar som är trygga och kärleksfulla förmedlar trygghet och tilltro, vilka situationer som än uppstår, vilka hemskheter som än visas i TV eller beskrivs i annan media. Barnen blir kanske oroade av krigsscener, katastofer och liknande men de blir inte påverkade lika negativt om föräldrarna ge dem trygghet. Men visst finns det extra känsliga barn som tar omvärldens hemskheter mycket hårdare än andra mer robusta barn.  

 65. Tålis

  Hur stämmer dina funderingar med mig och mina barn då? Jag är tvärtemot dystopin, och har berättat det för mina flickor, men ändå har jag inte lyckats skydda dem?

 66. Gunbo

  Pelle L #61,
  Jo det var den bra anekdot! Den visar att livet inte bara är en dans på rosor utan att det ger oss tankeställare och kriser som för oss vidare i vår utveckling.
  ”Bytte så småningom jobb till något mer ”klimatvänligt”. Kom långsamt tillbaka till ett vanligt liv.”
  Det var väl en positiv utveckling! Vad säger att hans tidigare liv var mer värdefullt: ”Han paddlade långt och överallt, åkte inlines eller cyklade till jobbet, spelade alla racketsporter (finns någon tävling i det), simmade, cyklade osv, samt var mycket duktig på jobbet, ingenjör med produktionsautomation som specialitet.”?
  Det finns många anekdoter om människor som genomgått en kris; svår sjukdom, förlust av ett barn o dylikt som förändrat sitt liv totalt och nu jobbar med att upplysa och uppmuntra sina medmänniskor i samma situation, till glädje för både sig själva och andra.

 67. Gunbo

  Tålis #65,
  ”Hur stämmer dina funderingar med mig och mina barn då?”
  Nu känner jag varken dig eller dina barn så jag kan inte uttala mig om ert fall men jag vill absolut inte ge dig några skuldkänslor.
  Det är likadant med mitt barnbarn som skurit sig. Hon har fått samma trygghet som sina syskon men hon har blivit mobbad i skolan för att hon är ”annorlunda”, tjockare bl a. Dessutom är hon mer av en drömmare, konstnärlig och känslig.
  Mitt råd är att lyssna på barnen utan att komma med invändningar om att de har fel eller att du inte tror på samma sätt som dem. Bara lyssna och ge dem en kram när de uttrycker sina rädslor och tvivel om framtiden.

 68. Tålis # 62
  Jag håller inte heller med LB i allt. Bland annat menar jag att de naturliga klimatförändringarnas orsak och storlek är för dåligt utredda.
  Men vi pratar ändå om en sedan lång tid etablerade klimatforskare som inte lider av dystopi. Nåja, det var bara en idé.
  😉

 69. Håkan Sjögren

  Tålis # 62 Det var bara studentikos humor, men samtidigt en pik åt dem, som trasade sönder vårt utbildningssystem. Jag tror att författaren var antingen Gunnar Unger själv eller en ättelägg till honom. Jag vill gärna roa mina medmänniskor, därför kom sången med. Mvh, Håkan.

 70. Tålis

  Har försökt kolla hur WWF lyckats nästla sig in på skolar och hur det kan vara möjligt att det är tillåtet. Har misslyckats, men här kan man läsa hur/var de lyckats fullständigt: Indokrtinera barn redan i skolan, på alla nivåer 😉
   
  Det är makalöst att sådant kan pågå. Vet inte om det har någon betydelse i skolans förfall. Men när jag gick i högstadiet var alla lärare män, utom i Hemkunskap. När jag gick i gymnasiet var alla lärare män, utom i Samhällskunskap. Dessutom hade dessa män inte sällan höga studiemeriter. Nu är nästan alla lärare kvinnor och de röstar oftare rött och grönt…
   
  Hur kan man stoppa WWF i skolan?

 71. Gunnar Strandell

  Tålis #70
  Mina erfarenheter av kvinnliga lärare under perioden 1960 – 81 säger att ingen av dem har någon del i någon skolas förfall. Tvärtom är mitt intryck att de idogt jobbat med att förbättra både skolan och de elever de kommit i kontakt med. 
  Den bästa av dem, Sonja Lyttkens, anses av somliga vara en av Sveriges bästa matematiker. Och hon hjälpte Eva Moberg att driva framgångsrik opinion för att ta bort sambeskattningen.
  Länkar:
  http://www.unt.se/familjeliv/konstnaumlr-och-matematiker-jubilerar-125896.aspx
  http://www.jamst.uadm.uu.se/publikationer/Kvinnolistan_2002.html

 72. Tålis

  Tycker inte ditt sista argument var särskilt bra, men strunt i det. Är född på tidigt 50-tal. Men under din/min period fanns det (särskilt i början) 1-5 % kvinnliga lärare på högre nivå, så vad kan vi generalisera? Särskilt till nutid?
   
   
   
  Det är inte kvinnliga pionjärer det är fel på! Så skrev jag inte heller… 
   
  Hur kan man stoppa WWF i skolan
   
   
   

 73. Tålis

  Glömde Gunbo #67
   
  I akut situation har du rätt. Men man måste bekämpa den felaktiga uppfattningen om verkligheten, annars befäster man bara grunden/orsaken till psykosen…

 74. SMHI tas upp i bloggen Climate Realist,men har ursprunget inlägg
  i No trixzone bloggen,Sverige har haft den kallaste Juni sen 1786.
  SMHI uttalanden om den alltmer varmare klimat i Sverige-
  Onekligen än intressant iaktagelse från vår omvärld.
  Corbyn använder en gammal beprövad teknikmsom blev användbar
  redan i sitt ursprung ur radiotekniken i slutet av 40-talet,prognoser
  av Solen finns dokumenterad från denna tid.
  Men den nya tekniken kan kartor av soluruptioner skapas från dessa
  data.
  ALI.K.

 75. Intressanta teorier om bl.a Ionosfären som påverkar radiovågor har
  varit känd sedan av slutet av 40-talet,det finns artiklar ur gamla
  tidningen Radio&Television från 50-talet om dessa solfläckars betydelse,toppåret med solfläckar var 1957.radioamatörer utnyttjade
  dessa variationer på Ionosfären för distans sändningar.
  Kartor av dessa,kan framställas med datatekniiken ganska enkelt,det behövs inga superdatorer till detta,vilket Met Offfice fick
  på ’nöten’ för detta.
  ALI.K.

 76. Ett liten rättelse rekordet 1786 är gällande regn mängd,inte tempe-
  ratur,som väl är.hämtat från bloggen No Trix Zone.
  ALI.K.