Skanör-Falsterbo – en stundande attraktion

Flera av våra stora turistattraktioner är monument över grupptänkande som lett fel. Stockholms mest besökta museum är ett monument över jasägarkultur där ingen protesterar utan gladeligen bygger vidare på ett skepp som är dömt att gå under. Den som tror att dess tokerier bara kan inträffa i huvudstaden kan ta en tur till Karlsborgs fästning som efter nittio års slit stod klar 1909, precis i tid till att bli ett museum.

Svensk jasägarkultur, illustration av Nils Stödberg
Svensk jasägarkultur, illustration av Nils Stödberg

Tittar vi oss om utanför landets gränser så har vi det berömda lutande tornet i Pisa som de fortsatta att bygga på trots att grunden hade satt sig. Ett mer nutida exempel är kanske kärnkraftverket i Tjernobyl som nu är Ukrainas mest besökta turistattraktion; ett monument över hur illa det kan gå i ett samhälle där partiideologi är den enda ledstjärnan. Frågan är om vi inte är på väg att bygga ännu en framtida turistattraktion på Falsterbonäset.

 Tossevallen

Alla som vuxit upp i Skåne har under sin skolgång säkert gjort den obligatoriska skolresan där man åker omkring i landskapet för att titta på sevärdheter. En sevärdhet i Skåne innebär allt för ofta ett monument byggt i sten; vi har: Kiviksgraven, Ales stenar och Glimmingehus, och snart kanske vi kan lägga ännu ett stenmonument till den listan. Vellinge kommun står i begrepp att bygga en skyddsvall mot imaginära havsnivåhöjningar och ingenting lär kunna stoppa detta tokeri. Om tjugo år kommer bussen stanna på torget i Skanör och skolklass efter skolklass gå ner till den dryga två meter höga stenmur för att titta på hur galet det kan bli när ingen säger nej.

eleven:  Fröken – varför byggde de muren så hög?
fröken:  De trodde att havet skulle stiga en meter på 80 år,
e: Varför skulle det göra det, havet har ju knappt stigit de senaste hundra åren?
f:  Ja, politiker var lite tossiga på den tiden, de fick för sig en massa saker.
e: Oj, men såna politiker har vi väl inte nu?
f: Nej, o-nej, det var för länge sedan, nu är alla politiker kloka och tänker efter innan de slänger 80 miljoner i sjön.
e: Vilken tur vi har att kloka politiker idag.

f: Såja alla barn, nu skall ni äta spettekaka i tre timmar så att bussen kan ladda sina batterier.

 En meter hybris

Jag har i tidigare inlägg försökt att bena ut hur i hela friden man kom fram till att vallen skulle vara nästan tre meter över dagens medelvattenstånd. Vid den högsta översvämningen på hundra år, 2017, steg vattnet till 168 cm RH2000 (vilket är till knäna i bilden nedan). För att ta höjd för extremhändelser så skulle en vall med höjden 204 cm RH2000 räcka med råge (vid midjan i bilden nedan). De resterande 98 cm som man bestämt sig för är ett utslag av hybris där man på allvar tror att människan står över naturens krafter.

Undertecknad vid pinnarna som visar var Tossevallen skall byggas.
Undertecknad vid pinnarna som visar var Tossevallen skall byggas.

Att Tossevallen är just tossig är inget som kommer stoppa den från att byggas. Likt vid regelskeppet Vasa eller murarna i Karlsborg så är det för många som bygger sin karriär på att bygget fullföljs. De som tvingas leva med en hög mur (och besökande skolklasser) utanför tomten är lätträknade och de kommuninnevånare som skall betala har annat att tänka på. Att vi kommer få ytterligare ett monument över jasägarkulturen är nog rätt så säkert.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. PK

  Ett par mil norrut på Gustaf Adolfs Torg i Malmö finns också ett monument som präglas av dumhet. Runt millenieskiftet skulle Stadsträdgårdsmästaren, eller om det var parkchef han var, gå i pension. Hans sista projekt blev fem enorma fontäner på ena sidan av torget. I valet ”eld eller vatten” valdes båda. Efter några år och gasnotor i 100 000 kronors klassen stängdes gasen ner. En eller max två fontäner hade varit tillräckligt. Varken i Peking eller Moskva syns sådana överdåd.

 2. Stefan Eriksson

  Karlsborgs fästning lät uppföras under ”hot” om den ”ryske björnens” illavarslande lynne. Tankegångar om ett så kallat ”centralförsvar” som den allra sista bastionen i händelse av Rysk invasion omsattes i ansträngningar likt byggandet av denna anläggning.
  Göta kanal framhävdades också ha betydelse i försvaret att Sverige, där trupptransporter, delar av sjöstridskrafterna, snabbt och enkelt kunde omstationeras beroende av läget.
  Kanalen var i princip omodern i samma stund som den färdigställdes.
  Ytterligare ett ”kulturminne” att lägga till högen.
  Så kommer också vallarna i Skanör att betraktas i en framtid, såsom monument över en tid då vi valt att oroa oss för en översvämning, och då inte av Ryskt infanteri, utan av havsvatten.

 3. Lasse

  Som utbildad vid LTH så har vi sett hur en vattenskulptur uppfördes centralt i området.
  Tyvärr trotsade vattnet skulptörens intentioner och den stod som ett monument under min utbildningstid. Kanske därför jag satsade på vattenbyggnad med jorden som vattnets naturliga behållare.
  Att Tossevallen byggs så hög är nog en försiktighetsåtgärd baserad på 1800 talets katastrofala högvattenstånd. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stormfloden_1872
  Det är ju inte säkert att klimatet blivit så mycket bättre idag.
  Fast varför inte satsa på försäkringar i stället.
  Frågan är om vi vill bo säkert eller vackert?

 4. Johan Montelius

  #1 PK

  I Malmö kan vi nog hitta flera skrytbyggen som är ekonomiska katastrofer. Malmös landmärke, Turning Torso, är väl ett utmärkt exempel på hur det går när någon leker med andras pengar. Åker man upp i huset så har man utsikt över vindkraftsparken halvvägs till Danmark som varje dag får subventioner från svenska elkonsumenter för att hålla vingarna snurrande.

 5. Johan Montelius

  #3 Lasse

  Backafloden gick upp till min midja i bilden – och det är en extremhändelse så ovanlig att det inte är ekonomiskt försvarbart att skydda sig mot. Jag tror inte att du bor i ett hus med sprinklers eller som är säkrat mot att ett flygplan dundrar igenom taket och det är utav en bra anledning – att hela tiden försäkras sig mot extremhändelser är inte hållbart i längden.

  https://www.klimatupplysningen.se/2020/05/07/skanor-falsterbo-hur-kunde-de-ga-sa-fel/

 6. Robert Norling

  Det största monumentet över vår tids religion och vansinne måste väl i alla fall vara de 1000 tals vindkraftverken som rests över hela vårt avlånga land.
  Verk som ödelagt och gjort stora områden av vårt land obeboeliga.
  Hur många hektar produktiv skogsmark har inte huggits ner för att ge plats åt vindverk, vägar och kraftledningsgator?
  Har återigen dragits in i ett bygglovsärende av ETT verk med en höjd av 185 m i Flottskär ända ute i kustbandet.
  Statens förlängda arm Länsstyrelsen i Uppsala – som efter flera nekande bygglov från Tierps kommun – har återigen frågan på sitt bord.
  Länsstyrelsen har flera gånger tryckt på för att kommunen ska bevilja bygglovet trots att det inom några hundra meter till ett par kilometer finns minst 6 olika Naturreservat och lika många fågelskyddsområden i en ring runt den tänkta byggplatsen. Öar med landstigningsförbud för människor ligger också inom området.
  Hur kan en statlig myndighet så kapitalt gå emot sina egna beslut att först göra stora områden till naturreservat och sedan trycka på (tredje gången) för att resa ett dumhetens fågel och insektsdräpar maskin.
  Att kustlinjen är ett känt stråk för nordligare flyttfåglar och det finns ett mycket rikt fågelliv i området med häckande Havsörn som kronan på verket verkar inte bekomma tjänstemännen i Uppsala.
  I en liten sjö (100 m från byggplatsen) med en bäck ner till havet har även Utter iakttagits.
  Den här gången har de valt att lägga perioden för att kunna yttra sig mitt i semestertider.
  1 augusti ska eventuella synpunkter vara inne till Länsstyrelsen..

  Nedan Länsstyrelsens egna karta över området där Flottskär är den tänkta byggplatsen.

  https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=f7055495ff9549ca8c1377966628f9ca&customquery=NV%20VicNatur%20Naturreservat,NVR_ID=2002527

  https://www.jaktojagare.se/kategorier/utrikes/100-havsornar-dodade-av-vindkraftverk-20191004/

 7. Thorleif

  Tossiga ja!

  Varför överhuvudtaget bygga bostäder längs med stranden eller på marker som ligger nära havsnivån?
  Det gjorde normalbegåvade människor aldrig förr. Orsaken var bl.a att naturen alltid möjliggjort översvämningar av olika skäl. Och då inte pga av några långsiktiga vattenståndshöjningar. I modern tid har vi dessutom möjliggjort för allmänhetens tillgång till stränderna etc (strandskydd).

  Men vad hände? Jo människor blev giriga. Marknadsvärde blev ett sätt att bli rik samtidigt som närheten till egen strand för ett fåtal blev några partiers rättesnöre från 80-talet. Till och med kommunister och andra kollektiva rättstrogna i ledarskikten började fångas av den personliga vinningens frestelser. Valfrihet mot sunt förnuft.

  Idag skriker sig klimatalarmister sig hesa kring riskerna med ”klimatrelaterade” översvämningar. Förr i tiden, t.ex i Asien, bad jordbrukarna om översvämningar (som kom med viss frekvens) för sina odlingsmarker. Anledningen var att vattnet förde med sig stora mängder näringsämnen i form av silt och alger m.m.

 8. Johan Montelius

  #6 Robert Norling

  Håller med om att vindkraftens utbyggnad är något av rekord i tossighet. Man hoppas väl dock innerligt att dessa faktiskt monteras ner och inte blir någon evig påminnelse om grupptänkandets makt. Skulle iofs kanske vara bra att låta tornen stå kvar utan vingar så att folk fick sig en tankeställare varje dag de var ute i naturen.

 9. Lasse

  #5
  Håller helt med om att vi inte kan bygga bort all risk. Försäkringsbolagen har haft en rådgivare som nu är EU parlamentariker,väder Per. Han låg bakom en hel del av alarmismen.
  SMHI har en del att stå till svars för.
  #7 Varför är det girigt att sälja dyra tomter till strandnära bebyggelse? Det finns värden som eftertraktas. Förr låg väl fiskarbebyggelsen nära det vatten som försörjde fiskare med brödföda. I den by jag befinner mig i nu låg de fattigas hus närmast havet. De mer välställda byggde på torrare mark i lä från vinden.

 10. Thorleif

  @6 Robert Norling

  Ett bra exempel på att majoriteten alltid har fel (i bemärkelsen beslut som leder till nya beslut osv bara för att de följer en uttalad linje, en paradigm som få vågar trotsa i sin yrkesutövning).

  Vad vi borde göra i dessa uppenbara sammanhang är att föra bok över de personnamn som leder utvecklingen och då närmast de som är tydligast i media men ännu viktigare de tysta verkningsfulla och ledande individerna bakom draperierna. Det kommer nämligen en dag då det är dags att utkräva ansvar och då kommer makten göra allt för att förhindra publicering och utverka konsekvenser. Det här med att ”ta ansvar” (politisk skyldighet) är bara ett politiskt uttryck a priori som vid ansvarsutkrävande sedan visar sig vara en ”falsk sats”. Det tycks enligt förvaltningsforskare ha gått så långt att vi byggt in systemfel i den svenska förvaltningsmodellen och där har borttagandet av tjänstemannaansvaret, avreglerings-paradigmet, flyttande av makt uppåt till överbyggnader med svagare transparens och allmänt sett yngre mer okunniga politiker parat med svaga politiska majoriteter helt enkelt skapat en tydlig ovilja att verkligen ta ansvar.

  Vi borde mao få olika media att sätt strålkastaren direkt på de individer som agerar oförnuftigt. Det kräver dock en hel del resurser och tid för att komma de reella beslutsfattarna inpå livet då de ofta gömmer sig bakom gruppbeslut (s.k representativ demokrati i bästa fall och egen personlig ideologi i sämsta fall). Vi ska inte nöja oss med de som sitter högst upp. De största direkta skadorna görs av fotfolket och de strax ovanför.

  När väl framtiden och fiaskots ansvariga ska pekas ut ska vi kräva vår rätt. Hur vi ska få med oss MSM kommer däremot bli avgörande för framgången. Utan journalister med integritet blir det svårt. Istället kan vi i likhet med USA hamna i situationer med mer och mer samhällsprotester och våld etc.

  När kakan krymper ökar alltid meningsmotsättningarna och risker för konfrontation.

 11. Thorleif

  @9 Lasse

  Skilj på låglänta stränder och där fiskaren i andra fall alltid försökt välja sin bostadsplacering i så naturligt skydd om möjligt (man har vad man har t.ex i arv). Men givetvis nära sin utkomst. Precis som jordbrukaren. Det där med fattiga och rikas val stämmer nog inte. I varje fall inte idag. Om vi tar Nederländerna så lever de ganska trångt och är sedan lång tid även ett sjöfararfolk. De lever med en lång strandremsa som är utsatt för erosion men de har hittills bemästrat detta problem ganska bra via olika metoder. Är deras problem jämförbart med detta exempel?

  Man träffar lätt en öm punkt när ordet girighet används. Vi lever i en tid då marknadsvärden i en extremt marknadsliberal tid ska hållas uppe oavsett marknadskrafter (vi lever inte som vi lär). Du får försöka höja dig lite över dagens praktikaliteter och se ovan din och andras naturliga reaktioner och lite mer beskåda systemet från ovan, dess risker t.ex.

 12. Sven Hanssen

  Alla Skånes politiker borde ta efter Uarda-akademins nivå, som t.ex. monumentet över intighet bakom Lunds domkyrka:

  https://bilderisyd.se/produkt/00398200/

 13. Björn

  Maktens lakejer finns överallt, vilka är beredda att picka upp varje korn som kan ge dem självberikande maktutövning, som i exempelvis beslut om murbygget i Falsterbo. Det finns ingen saklig grund för ett murbygge, men den kan ändå bli en realitet i enlighet med vad regeringen, med Miljöpartiet och dess lydpartner Socialdemokraterna, föreskriver i sin blinda tro om klimatutvecklingen. Här finns inget rationellt tänkande, utan bara mekanisk maktutövning för att uppfylla en tro utan vetande.

 14. Med tanke på riskerna för översvämningar och stigande hav så borde alla ha tillgång till minst en livbåt. Sverige ska kanske göra som Noah och bygga en Ark 🙂

 15. Roland

  Aftonbladet- Här försvinner Falsterbo i vattnet: ”Kommer bli tätare och värre”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pL3ro6/har-forsvinner-falsterbo-i-vattnet-kommer-bli-tatare-och-varre

 16. Ingemar Nordin

  Här är stollepolitikerna i Vellinge:

  https://vellinge.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/

  Det bästa sättet att bekämpa SMHIs alarmistiska råd till våra kommuner är att engagera sig lokalt i kommunen. Gå med i ett parti (oavsett vilket) och begär att deras beslut skall underkastas en vetenskaplig granskning!

 17. Björn

  Ingemar Nordin [16]; Vad jag förstår, så är domslutet från 7e maj överklagat till Mark och Miljööverdomstolen. Vellinge kommun har ju själva överklagat, så man kan ju undra om kommunen överhuvudtaget har någon talan i frågan. Det hela verkar u vara ett spel för gallerierna. Bemyndigandet kan ju bara komma från regeringen som på alla sätt försöker visa handlingskraft under hotet från klimatförändringarna.

 18. Gunnar Strandell

  Stefan Eriksson #2
  I samband med Göta Kanal kan det vara av intresse att man i samtidigt med projekteringen 1809 föreslog att flytta Stockholms örlogsbas till Söderköping. Det blev dock inte av sedan man insett vidden av att ha örlogsfartygen vid kaj uppströms slussen vid Mem. Det var ju bara för fienden att ”dra ur proppen”.

  En del tokiga idéer har kunnat stoppas innan det gått för långt, så det kanske finns hopp även för Falsterbo.

  Försvaret har visat sina konster två gånger på kanalen under 2000-talet

  Länkar:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Musk%C3%B6basen
  https://www.youtube.com/watch?v=YHP8oRV4IrU
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/dEOlO/stridsbat-i-vansinnesfard-pa-gota-kanal-i-39-knop

 19. Stefan Eriksson

  Gunnar Strandell # 18
  ”Nådens år” 1809 slöts fred med Ryssarna, och jag tror det var det ”sista” kriget där Sverige var en direkt part. Naturligtvis var det en ”röra” i ”generalstaben”, där framtiden tedde sig än mer oviss, för försvarsmaktens vara eller icke vara.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Freden_i_Fredrikshamn

  Så det ”hände sig” ett och annat dåligt genomtänkt i förnedringens tid där Sverige förlorat stor del av ”sitt
  territorium”.

 20. Lars Cornell

  #16. Jag har litet svårt att förstå spelet. Jan Ericson i Ubbhult (M), en klar och tydlig röst i mörkren, är tydligt emot muren. Eftersom mandatfördelningen i KF ser ut på följande sätt i Vellinge blir spelet än mer obegripligt för mig.
  M 51 %
  L 14 %
  SD 14 %
  S 8 %
  C 8 %
  Ser partierna muren som en kommande intäktkälla som Visby Ringmur och Karlsborgs fästning?

  Mark och Miljööverdomstolen borde inhämta yttrande från den vetenskap som Greta anser att vi skall lyssna till. Det blir då inte SMHI vars propagandaavdelning är upphovet till förvirrelsen, utan IPCC-AR5 vars främste företrädare i Sverige är clintel.org

 21. Gunnar Strandell

  Robert Norling #6
  Jag misstänker att ni utsätts för en ”kil”.

  När Forsmarks kraftgrupp och Östhammars Kommun ville bygga vindturbiner runt biotestsjön fick de till slut nej av miljööverdomstolen, trots att de hävdade at det var få flygningar av havsörnarna som nådde upp till vingbladens lägsta punkt. Kanske insåg domstolen att det räcker med en träff per fågel för att ta livet av den. Idag är området skyddat från höga byggnationer och det kanske har att göra med att man håller koll på på det förbjudna luftrummet och inte vill ha störningar från vindkraftsvingar. Under 2020 har man haft två incidenter med drönare som flugit över området.

  Genom att endast sätta upp en hög turbin vid Flottskär hoppas man kanske kunna visa att den inte påverkar fågellivet, miljön eller hälsan och att det därför är OK att bygga vidare.

  Jag tror också att det är prestige, arbetstillfällen och subventioner som får kommuner att driva på utbyggnaden av vindenergi. Östhammar och Tierp ligger ju efter Norrtälje och Gävle. För Tierp svider det nog att parken vid Valparbo blivit inaktuell eller återkallad.

  Länk för er som vill se befintliga och projekterade vindkraftsparker och de regler som gäller för olika områden. Zooma in ert område på kartan och klicka på lagerlista för att se det ni är intresserade av:
  https://vbk.lansstyrelsen.se/

 22. Robert Norling

  Svanberga som ligger strax norr om Norrtälje i Uppland, har det kallt ikväll +5,3 grader

 23. Dan

  Jag antar att det vatten som riskerar översvämma Falsterbo inte är en ”knöl” av vatten just där utan att det kommer att översvämmas utefter hela väst- och sydkusten. Det är många bebyggelser, reningsverk, kärnkraftverk (Barsebäck) som borde ha vallar även de.
  Men det har de inte och inga planer tycks finnas heller. Jag misstänker att byggmästarna i Falsterbo har ett alltför gott samarbete med kommunledningen.
  Det luktar lite, det här.

 24. Thorleif

  @9, 11 Lasse

  Om vi tar ditt exempel (lackmustestet) med att det hade varit ”fattiga” som bebott strandtomterna i Falsterbo. Hade överhuvudtaget frågan om en mur uppkommit då (ingen golfbana heller)? Och om så skett ändå, hur stor är sannolikheten att övriga skattebetalare i kommunen ställt upp på att betala för detta?

  Om vi hypotetiskt istället antagit att grannkommunen utan detta ”hot” bebotts av enbart välbeställda. I det fallet tror jag de flesta därifrån skulle reagera med avsky betr att förfula strandlinjen med en hög mur. Dessutom med skattepengar som ”betalas med Robin Hood-pengar”. Statsbidrag och EU-stöd absurt!

  Närheten till makten har en förmåga att styra eftersom vi inte är lika inför lagen. Korruptionen finns där människor finns. Alltid! Sedan må vi kalla det demokratisk påverkan/beslut osv. I fallet Falsterbo-muren vet jag inte i detalj vem eller vilka som drivit frågan initialt men man får anta att det finns människor med ägande som känner sig utsatta för att i framtiden bli dränkta och därmed fattigare (påverkade av t.ex SMHI)!

  Betr hur det var förr kan vi väl bara konstatera att bebyggelse ofta koncentrerats till våra vattenvägar av ekonomiska skäl. Likaså slott och herresäten men av andra skäl. Men som du säger bygger man inte där det finns risk för naturligt återkommande översvämningar (om man inte först bygger en mur o vallgrav runt slottet dvs). Så bygger vi dock alltmer i moderna tider och inte sällan av marknadskäl och personlig attraktion sedan strandskyddet luckrats upp. Ta ex med bostadsområden utsatta för rasrisker (men fin utsikt har de). Eller stora bostadsrättshus i vattennivån (men med egen båtbrygga osv) i områden längs med t.ex älvar.

  (Ps! Har spelat en del golf därnere och har viss anknytning till en del andra låglänta kustområden i södra Sverige)

 25. Thorleif

  OT: Väder är inte klimat men man får anta att det finns en och annan solcykel-intresserad som samtidigt som de avläser juli-temperaturerna tänker på Zharkova’s (et al) prediktion om en förestående start av en ny liten istid kommande år. Hon är inte ensam men det finns samtidigt forskare (Usoskin et al) som ogiltigförklarat hennes 2 vågs dynamo modell från 2015 då de konstaterat att prediktionen inte kan verifieras bakåt som hävdats. Framförallt baserat på solens långsiktiga variabilitet som man funnit inte alls matchar redovisade kall-perioder . Har ej funnit/läst ev genmäle!

 26. Thorleif

  Fisken ruttnar alltid från huvudet!

  https://ledarsidorna.se/2020/07/dag-hammarskjoldstiftelsens-verksamhet-hade-varit-olaglig-i-frankrike/

  Fransmännen är kända för att reagera på överhöghetens excesser. Så inte i Sverige. Och sker det så brukar det blåsa över fort…..?

  Doldisarna på UD skyddar sig via påhittad sekretess. SIDA och all annan internationell stödverksamhet måste snarast flyttas ut från UD till andra departement.

 27. Johan Montelius

  #23 Dan

  Upprinnelsen till vallen är – här spekulerar jag – inta att skydda de befintliga husen. Det är få hus som är utsatta och de som är mest utsatta har vad jag vet inte drivit någon kampanj för att kommunen skall betala deras översvämningsskydd. Det är inte kommunens ansvar att ordna översvämningsskydd för enskilda innevånare.

  Det som jag tror är orsaken är att kommunen ville ändra i detaljplanen för att bygga fler bostäder. Det är då Länsstyrelsen säger nej. Länsstyrelsen är den instans som har är klimattalibaner och vägrar ge någon kommun i Skåne rätt ändra i detaljplanen för bebyggelse under 300 cm RH2000. Jag tror inte kommunen i sig är så speciellt intresserade av att bygga vallen men det är deras enda chans att få lov att utöka bebyggelsen.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bostadsbyggen-stoppas-klimatforandringar-riskerar-att-dranka-husen

 28. Lennart Bengtsson

  Problemet är väl att muren inte ens räcker till när Grönland rasar ihop för att inte tala om Antarktis. Det kan hända när som helst när Rockströms tipping points börjar rasa samman som ett dominospel. Då får skåningarna huka sig samman på Söderåsens högsta punkt. För de som är stadda vid kassa kan bosätta sig i Stenestads kyrkby. De som är verkligt förutseende borde flytta redan nu. Med min allra bästa förmåga kan jag garantera att Stenestads kyrkby inte kommer att översvämmas. Jag är beredd att ingå ett vad med vem som helst. Med andra ord lämna Falsterbo och Skanör snarast innan Ni kommer att dränkas och dra till Söderåsens högsta punkter. En mur på 3m är bara ett skämt när landisarna seglar ut havet!

 29. Thorleif

  @27 J Montelius

  Ja, det är väl närmast de som direkt berörs av muren som framfört klagomål?

 30. Johan Montelius

  #29 Thorleif
  De som opponerat sig är vad jag vet:

  de som skulle få muren som granne (varav en del säkert är glada över att få ett skydd gratis),

  lokala naturvårdsföreningen som mest opponerar sig mot ingreppet nära naturområdet och inte vill ha en mur utan sluttande vallar, och

  golfklubben som vill komma innanför vallarna så att inte greenerna blir förstörda.

  De som skall betala 180 miljonerna har annat att tänka på.

 31. Thorleif

  @30 J M

  Om det skulle vara huvudorsaken, din länk, att kommunen vill få till stånd flera strandnära tomter faller saken i ännu sämre ljus! Jag menar om t.ex lokala politiker och tjänstemän hänvisar till klimatrisker istället för möjligheten att på så sätt ”runda lagen ” för att erbjuda nya kommuninvånare fina strandtomter. Och att göra detta genom förtäckta ”krav” på stöd av miljöpengar från EU etc! Subventioner för att gynna goodwill och skatteunderlag?

 32. Thorleif

  Klimattalibaner hos Länstyrelsen? Säkert så på en del håll. Men är inte byggrisker kring strandnära områden och permanentboende också en samhällsrisk? Jag tänker på översvämningsrisker (ej klimatrelaterade) som är återkommande med långa intervaller samt erosion. Försäkringsbolagen är väl på väg att reducera denna typ av vattenersättningskrav! Okunniga köpare kan känna sig lurade i framtiden. Eller ska bara den fria marknaden få råda? Inte helt givet.