Sista ordet om ekojordbruk

De professorer och andra skribenter som för ett tag sedan hävdade att ekojordbruk är sämre för både miljön och individen, har idag skrivit en slutreplik i frågan på SvD Opinion.
Deras huvudpunkter är:

– Energivinsten är 5–10 gånger större än insatsen om man använder konstgödselkväve i odlingen. Dessutom kan kvävegödselmedel mycket väl produceras med förnyelsebar energi.

– Även om det vid konventionell odling kan finnas spår av bekämpningsmedel  i vattendrag har de dock små biologiska effekter.

– I låginkomstländer sänker ekodoling skörden med ca 35 procent.

”Att på förhand förkasta två viktiga ingredienser i växtproduktionen, handelsgödsel och växtskyddsmedel, leder till matbrist, ökad övergödning, mer växthusgasutsläpp, lägre bördighet samt en okontrollerad uppförökning av ogräs. Skall samhället med skattepengar stötta detta?”, undrar artikelförfattarna mot slutet.
Och jag instämmer, om det enda som mår bättre av ekoodling är vårt miljötyngda samvete bör vi hålla oss till konventionella metoder, åtminstone när det gäller storskalig odling. Vad vi sen gör i trädgårdslandet är en annan sak.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle

  MISTRA sponsrar forskarna i artikeln. Titta gärna vems fula nuna som syns på deras hemsida. Ibland kanske vi skall vara skeptiska inte bara vad gäller ”klimathystrin”.

 2. Christopher E

  Alltid skönt att få stöd för sina misstankar från en grupp forskare som onekligen har kompetens i ämnet.

 3. karlsson

  Ännu ett exempel på ett ord som är positivt men som i praktiken innebär ineffektivitet och slöseri. Det blir problem när staten/politiker ska gå in och stödja vissa verksamheter – bara för att dom är ”miljövänliga” ( som vanligt utan några större analyser än lobbygrupper)
  Den som vill får odla ekologiskt men inga skattemedel
  Vindsnurror får byggas men utan skattestöd
  Etanolbilar kan sälja men utan skattestöd
  Då får gemene man själv avgöra var man vill lägga sina pengar och stödja den teknik man själv vill. Besluten ska ligga hos oss och inte hos politiker som tar varje chans att höja skatterna – tyvärr är borgarna bara något bättre en de rödgröna  som gå ännu längre.

 4. Patrik

  Från Mistras hemsida:
  I onsdags träffade den amerikanska kapitalförvaltaren Generation IM sina svenska kunder. Mistra stod som värd, och Generations styrelseordförande Al Gore, David Blood som är senior partner, Mark Mills…
  Gore and Blood! Urkkk… 😉

 5. Christopher E

  Patrik: 😀

 6. Erik L

  Det är enorm skillnad på olika ekologiska  produkter, tex är det knappt någon skillnad i energiåtgång när det gäller ekologisk-konventionell mjölkproduktion, i den ekologiska  har gratis gödning från djuren till odlingen av det egenproducerade fodret, medan vid  konvetionell mjölkproduktion köps fodret in i större utsträckning, och då odlas alltså fodret någon annanstans i sverige på en åker som gödslas med handelsgössel, sedan förädlas grödan till pellets mm och slutligen transporteras till mjölkproducenten, då har du flera transtortled samt förädling som tar energi. medan i den ekologiska mjölkproduktionen så använder du endast dina egna marker till foder! så eco-mjölk är bra! men när det gäller ekologisk spannmålsproduktion så är det lite tveksammare, det går åt betydligt mer bränsle till  mekaniks bearbetning för att ersätta bekämpningsmedel, dessutom ger det lägre avkastning, och det är där tom miljöfolket klagar på att det ekologiska jordbruket släpper ut massor av CO2 och visst.. det gör det, men odlingen är giftfri, så det är bara att välja, är jag mest rädd för giftrester i maten eller ökat co2 utsläpp?.. välj själv. och när det gäller arealutnyttjandet så hade den ökade areal som eko kräver inte varit några problem om vi inte skulle missbruka åkermark till biobränskleproduktion. så där kan vi också välja, vill vi köra våra bilar på mat eller vill vi äta mat utan spår av bekämpningsmedel? det är ingen lätt fråga faktiskt, särskillt inte när hela jorden ser co2 som den största boven innom jordbruk numera. allt blir snedvridet och missupfattat. Det är iallafall min åsikt. Ett tipps på den smartaste eco-produkten: ”Krav bananer” dom odlar i en plastpåse, så att inga skadedjur kan komma åt den.

 7. L

  Erik L, du kanske har svaret på hur fasen man får bort alla tistlar när man skördar? Här omkring är sädesfälten mer lila än gula just nu…

 8. Micke

  Sedan ska nog inte resistensproblematiken underskattas heller http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/amnessida.asp?programID=406&Nyheter=1&grupp=4254&artikel=2853221
  http://saltakvarn.wordpress.com/2009/06/08/ogras-blir-resistent/

 9. Patrik

  Erik L #6>> Hmmm… Bra och tänkvärt inlägg. Personligen lutar jag helt klart mot mer giftfria livsmedel som ev. orsakar mer CO2 i produktionsledet, men ännu viktigare är väl att det ska räcka åt alla.
  Men är det inte så att etanolproduktionen är den faktor som ändå har orsakat det största ”hacket i matproduktionskurvan” under de senaste åren?

 10. Erik L

  ”L” #7 
  Det blir bara sämmre avkastning då tistlar tar energin från grödan, men det förstör inte grödan, så det är ingen större risk med detta, det finns dessutom mycket tistel i konventionell odling med. Då är det betydligt värre med skadedjursangrepp eller svampangrepp på ekologiska gårdar, då får du inte sruta, bara att plöja ner skiten och hoppas på nästa år. det hade ju varit bättre att dom i sådana lägen fick spruta och leverera konventionell produkt men icke!. så helt possitiv är jag inte till den ekologiska produktionen, men att gapa som Maurit Paulsen att vi ska ”slakta den ekologiska kon och gå över till ett CO2 fritt jordbruk” är ju bara löjligt, då det är just i mjölkproduktinen som ekologiskt är allra effektivast. men givetvis skulle  ekologiskt  bära sej själv som en ”premiumvara” utan subventioner kan jag tycka. Förövrigt ska man veta att ”Krav” certefiering ställer änu högre än ekologisk. och att ”ECO” är ett modeord som anväds flitigt både på ”Krav” och ”Ekologiskt” produkter. Så min åsikt angående eko är att man inte kan dra allt över en kam, syna varje produkt och utgå från det när du väljer vara. tex är konventionell  paprika och druvor rena giftbomerna och  ekologisk potatis är vansinne. så allt är inte svart eller vitt.

 11. A

  ”Miljövinst med eko-odling är noll”
  http://svt.se/2.22620/1.1635257/miljovinst_med_eko-odling_ar_noll
   
  ”Ekologisk mat säljer som aldrig förr. Men forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet menar att ekologisk odling är mer skadlig för miljön än konventionellt jordbruk.
  Det stora problemet med den ekologiska odlingen är att skördarna blir mycket mindre då det krävs större arealer för att producera samma mängd mat.
  Forskning visar att ekologisk odling utarmar markens näringsförråd, minskar växtproduktionen med 25-50 procent och ger ett lika stort eller större näringsläckage som det konventionella jordbruket gör.”

 12. Peter Stilbs

  Det var visst något i morgonsoffan på SvT i morse – har inte sett det ännu själv:
  http://svtplay.se/v/1635576/gomorron_sverige/afghanistan_debatt_om_ekologisk_mat

 13. Peter

  Vän av ordning har inte glömt SLU:s reklamkampanj där en ”skeptiker” (läs: företrädare för oljeindustrin) satt i en fåtölj och gjorde narr av alla som trodde ”koldioxid är jättefarligt”.

 14. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Eko-odling, biodynamisk odling, naturenlig odling, etc är djupt förankrade honnörsord i den svenska folksjälen. Tron på dessa företeelser kan nog inte i nämnvärd grad rubbas av vetenskapliga fakta (obs, Justus von Liebigs arbeten redan på 1800-talet) eller av resultaten från upprepade exaktförsök under några senare årtionden.
  Folk tror vad de vill tro ! Den bakomliggande psykologin är till största delen okänd.
  Men media och politiker känner snabbt av dessa vindriktningar.
  Sakens karaktär ligger i skillnaderna mellan politiker och statsmän/kvinnor.
  Kjell-A Jönsson

 15. Pontus H

  ”vårt miljötyngda samvete” – Maggie du har inget. Det har vi aldrig trott.

 16. Iven

  Pontus H
  Vem – i hela fridens namn – är Pontus H, som så lättfärdigt kan slänga ur sig sådana fördomar om Maggie?
  Kan Du själv skilja på klimathysteri och miljömedvetenhet?
  Hur många av Maggies kommentarer i miljöfrågor har du läst?