Senaste rapporten om CRU

EAUförsvar
Det har varit många kommentarer i internationell press och blogg om Sir Muir Russells slutrapport som kom den 7:e Juli.  De tre bloggar som bäst täcker händelseförloppet är Global Warming Policy Foundation, Climate Audit, och Bishop Hill.
Sir Muirs rapport är, som jag nämnt tidigare, en i raden av skådeprocesser vars syfte är att rädda ansikten på Climate Research Unit (CRU) vid East Anglia University (UEA) och de brittiska politiker som helhjärtat satsat på att bekämpa koldioxiden. Rapporten säger sig kunna rentvå CRU och de deltagande forskarna, främst Phil Jones och Keith Briffa. Man har dock inte gjort sig besväret att förhöra någon kritiker (och kanske inte ens de enskilda CRU-medarbetarna!).
Men tittar man närmare på vad som sägs i rapporten så är det ändå ganska graverande fakta som förs fram.  Även i grunden sympatiskt inställda skribenter har påpekat detta. Framför allt är rapporten kritisk till hur UEA och CRU skött öppenheten beträffande data och beräkningsmetoder. (Det har ju redan tidigare klargjorts att UEA gjort sig skyldig till lagbrott genom att inte hantera FOI-förfrågningar angående data korrekt. Den senaste överträdelsen.) Här får universitetet smäll på fingrarna. Men även vid sidan av det rent formella så kritiseras CRU för en tveksam vetenskaplig metod.
Exempelvis är man kritisk till tricket med ”hide the decline”, inte för att man gör det utan därför att man inte talar om att man gör det:
“The figure supplied for the WMO Report was misleading in not describing that one of the series was truncated post 1960 for the figure, and in not being clear on the fact that proxy and instrumental data were spliced together. We do not find that it is misleading to curtail reconstructions at some point per se, or to splice data.”
Och det är precis detta missledande förfaringssätt som kritiken gått ut på. Om man inte anger vad man gör så förleds läsaren att tro att proxiedata stödjer tesen om en unik temperaturhöjning i slutet av 1900-talet. I själva verket visar trädringsdata att temperaturen borde ha gått ned, vilket öppnar upp för olika tolkningar: Antingen har vi att göra med en temporär anomali hos just denna trädringsserie, eller så visar det att dessa trädringsdata inte är att lita på när det gäller att uppskatta de historiska temperaturerna. Men granskningen slätar över innebörden av detta ”trick” för forskningsresultaten som sådana.
En bra sammanfattning ges här.
En allvarlig miss i Muir Russell-granskningen noteras av Roger Pielke Jr. I rapporten påstår man nämligen att IPCC:s uppdrag till forskarna är att de skall ge sin egen bästa bedömning av vad det är som driver klimatet, inte att sammanfatta litteraturen inom området. Detta är fel. Uppdraget beskrivs som: “All chapters undergo a rigorous writing and open review process to ensure consideration of all relevant scientific information from established journals with robust peer review processes or from other sources which have undergone robust and independent peer review”. Vidare skall IPCC-rapporterna “present a comprehensive, objective, and balanced view of the areas they cover”. Och man skall också “clearly identify disparate views for which there is significant scientific or technical support, together with the relevant arguments”.
Detta uppenbara “missförstånd” av uppdraget använder Muir Russell-granskningen för att fria de berörda forskarna från alla anklagelser om att man bevisligen gjort ett ensidigt och selektivt urval av artiklar i sitt arbete för IPCC.
Nej, denna granskning utförd på uppdrag av UEA avslutar knappast affären med Climategate. Breven kan läsas av alla och ingen kan förhindra att genuint intresserade forskare, politiker och allmänhet gör sin egen bedömning. Och det är många som vid det här laget gjort sig det besväret. Skadan är redan skedd, förtroendet för Phil Jones och CRU är kört i botten.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. PD

  Jag som bara är en simpel smed vore tacksam om någon ville ha godheten att översätta dylika texter till för mig ett begripligt språk förslagsvis svenska.
  Det skulle nog underlätta åtmindstonde för mig när jag försöker att sprida budskapet vidare eftersom jag är av den naturen att det jag inte förstår kan jag inte föra vidare.
  PD.

 2. Det är något surrealistiskt över försvaret av ”Climate Gate”. Jag kommer att tänka på återkommande rättsfall där gärningsmannen är överbevisad (vittnesmål, DNA, övervakningskameror, etc) men ändå nekar. Det är så uppenbart att det handlar om politik, inte vetenskap. Citat ryckta ur sitt sammanhang? Ursäkta, men ju mer man läser dessa e-postar, desto värre blir det. Nåja, om 10 år kan vi fråga varandra: ”Minns du klimathotet?” På samma sätt som vi idag kan fråga varandra: ”Minns du skogsdöden?” För att inte tala om alla fullständigt ofarliga och nedgrävda kadaver av ren och älg…

 3. tveksam

  #1
  Jo visst kommer det bli så eller värre. jag tror ”AWG religionen” kommer vara svår att bli av med.
  Skogsdöden och liknande miljöhot hade inte samma kapital och media stöd.

 4. Den röda tråden helgar medlen!
  Modersvulsten kan spåras till den tidiga ekologin med tal om naturen i balans och naturligtvis till Romklubben med Maurice Strong, Paul Ehrlich m fl. Metastaserna är många, en av de mera kraftfulla är Earth Day som inrättades av bl a just P. Ehrlich på hundraårsdagen av Lenins födelsedag (22/4 -70) och med syfte att inplantera ”miljömedvetenhet” i allmänheten, speciellt via skolsystemen, för att på sikt göra miljö till en politisk fråga, som kräver planekonomi och globlal styrning. En av P. Ehrlich´s spökskrivare är Al Gore. 
  Nätverket breder ut sig och IPCC bildas med sitt speciella uppdrag. 
  Ett annat genombrott är M. Strongs (FN´s) miljömöte i Rio 1992 där Agenda 21 och underifrånperspektivet sjösätts. Miljöarbetet skulle styras av folket, NGO/NWO-rörelsen fick ansvar för upplysningsarbetet och kunde se fram emot behovsprövat understöd av de högre makterna. Förutom den mer eller mindre globla folkupplysningskampanjen lanserades den nyttiga försiktighetsprincipen. 
  NGO/NWO-vargarna har efterhand dykt upp i fårakläder som oberoende forskare, vetenskapsjournalister mm på ett otal viktiga poster i de sk demokratiska länderna. Okunniga politiker som tex Margot Wallström är väl så lätta att missleda som opinionen och där sitter vi nu i väst med vår hyperdemokrati efter mer än trettio års förarbete. 

 5. Labbibia

  Tack Ingemar.
  Som du skriver, vem som helst kan läsa mejlen och göra en egen bedömning av hur det varit med ”vetenskapligheten” hos grabbarna i ”hockeyklubbsgänget”
  För mig är det fullständigt solklart att de blandat ihop ”aktivism” med vetenskap. Det framgår ju också tydligt när man sett ex Stephen Schneider (en av forskarna i ”gänget” som är med i mejlkonversationen) stå och domedagspredika på bästa sändningstid i Vetenskräpsmagasinet.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider

 6. Ann L-H #3
  Intressant sammanställning. Borde utvecklas till en fullfjädrad men kondenserad rapport/artikel med källhänvisningar. Har tillåtit mig att citera dig på min web
   

 7. Labbibia

  I mitt # 4 klistrade jag in en länk till engelska wiki. Eftersom Schneider är känd som den forskare som först (på sjuttiotalet) varnade för en ny istid innan han blev AGW-alarmist, så tänkte jag läsa om det på wiki. Men där står det inte exakt så…..Det står att Schneider sagt: it insists on maintaining the shock effect of the dramatic…rather than the reality of the discipline: we just don’t know enough to chose definitely at this stage whether we are in for warming or cooling— or when
  Och vem har nyligen varit inne och ”korrigerat” innehållet så att det blir ”rätt”?
  Jo, ingen mindre än allas vår lilla Wikipedia-AGWaktivist……
  I’ve restored some of the early stuff. It is constantly being referred to, so having a correct version available is good William M. Connolley (talk) 12:01, 13 June 2010 (UTC)
  Hmmmm……..Kommentarer överflödiga?

 8. Ingvar E – det finns ett vildvuxet embryo till en mera utförlig ”rapport” i mina ständigt växande miljöhistoriska anteckningar med start under tidigt -80tal, men det hästjobb som en rejäl rapport kräver är jag i varje fall inte just nu beredd att  ta. Tanken lockar dock. Miljörörelsen ”the Darlings of Media” behöver sannerligen granskas!

 9. Peter Stilbs

  Utmärkt gediget igen Ingemar – det stora problemet är fortfarande att allmänhet & politiker serveras (kanske  – vill bli serverade) en bild där alla dessa ”granskningar” är ”objektiva” och verkligen behandlar sakfrågan.
  Häromveckan sade jag upp prenumerationen på Forskning och Framsteg, där redaktören Björn Fjaestad under en tid på ledarplats kommit med allehanda spydigheter mot dem som ifrågasätter klimatfrågedogmerna.
  Droppen var dock en artikel av en av deras journalister som uttryckte sin glädje och lättnad att ”luften nu rensats” i och med att CRU-folket rentvåtts.
  I själva verket stinker alltihopa mer än det någonsin gjort. 

 10. Peter Stilbs

  Sammanfattningsvis ansluter jag mig till vad som tidigare skrivits i översättning på SI:s hemsida:
  Denna mailkorrespondens dokumenter avvikelse från vetenskapliga normer mellan mycket centrala IPCC-personer. Även IPCC’s ordförande Rajenda Pachauri finns med på vissa sändlistor. Sammanfattningsvis tycks man gjort sig skyldig till: 
  Avsiktligt undanhållande av data, tillsammans med konspiration att undanröja data [om någon utomstående skulle vilja åberopa Engelska Freedom of Information Act – motsvarighet till offentlighetsprincipen]
  Avsiktlig manipulation av data och utvärdering, i syfte att maskera avvikelser från önskat resultat
  Styrning av vetenskapliga tidskrifter, i syfte att förhindra publicering av motsägande resultat från andra forskare
  Konspiration att söka smutskasta en vetenskaplig tidskrift som publicerat innehåll som motstrider IPCC:s slutsatser
  Ägnat sig åt extrem egenbekräftelse, istället för objektiv vetenskap
  Genomfört samordnade aktiviteter för att misskreditera andra forskare, privat och inom vetenskapen
  Bekräftat egenfunna osäkerheter och motsägelser i korrespondens inom gruppen, men samtidigt förnekat dessa utåt.

 11. ingemar

  Peter S #8, tack.
  Som du antyder handlar det nog om vad man vill se. Allt finns ute och lättillgängligt, faktiskt mer så än någonsin.
  Den enorma lättillgängligheten gör också att dagstidningar, etermedia och tidskrifter typ FoF delvis har mist sin auktoritet som nyhetskälla. Jag tror inte att de riktigt begripit detta själva ännu. De lever i fortfarande i föreställningen att deras förmedling är det enda som hörs och syns.

 12. ingemar

  Benny Peiser tipsar idag om en artikel http://www.theregister.co.uk/2010/07/09/stringer_on_russell/
  där Graham Stringer, en Labourledamot som satt med i parlamentets preliminära förhörsgrupp, säger att han är mycket missnöjd med Russells utredning. Han kommer att begära att parlamentet blir bättre informerade och inte låter sig nöjas med UEA’s internutredning. Som sagt, sådana här försök till vittvättningar fungerar inte hur mycket man än försöker lägga locket på.

 13. Inge

  Osynlige Mannen #1
  Jag frågade en gång en juridikutbildad person varför alla åtalade nekar trots tydlig bevisning och fick svaret att har man dömts mot sitt nekande ligger man bättre till i fängelset sedan. Man blir inte skyldig mot några medfångar. Men jag tror att det är advokaterna som råder till att inte erkänna något?

 14. Mats Jangdal

  Apropos att dömas mot sitt nekande. Jag tror att det finns en annan och enklare förklaring till att granskningarna inte säger sanningen rent ut.
  Det är ungefär som mödrar med barn som begått svåra brott. De anser att världen är emot dem och de älskar fortfarande sina barn. It’s my baby!
  Makten över media, den politiska agendan, tro och vetande, det är deras baby och de vill inte släppa den för allt i världen!

 15. Pehr Björnbom

  Tack Ingemar!
  Det var bra skrivet. Även om Russell slätar över kritiken i slutsatserna till rapporten, så bekräftar ändå rapportens innehåll den kritik som har riktats mot CRU.
  Det finns ingen anledning för utomstående, Russell har ju jobbat för UEA och är inte utomstående, att acceptera denna överslätande attityd med tanke på vad hockeyklubbsdiagrammen i IPCC 2001 faktiskt har ställt till med.

 16. ”It’s my baby” Där har vi den springande pudelns kärnpunkt! Seriösa forskare gör allt vi kan för att slå hål på den egna hypotesen. Det kallas för ”kill your baby”. Men det måste göras eftersom du kan vara säker på att dina vänliga kollegor kommer att göra det. Jag har lång erfarenhet av både forskning och politik, och jag slås av två saker:
  1. De som hugger dig i ryggen är dina närmaste kollegor/partikamrater.
  2. Det är mycket värre inom forskning än inom politik.
  Tyvärr har politiserad forskning gjort att den självkritiska granskningen är på reträtt. Än värre är att saker släpps igenom trots att det för alla inblandade är fullständigt uppenbart uppåt väggarna. Mina tankar går spontant till Martin Tondels avhandling härom året, som hävdade att Tjernobylolyckan hade orsakat en massa dödsfall i cancer i Sverige. (Märk väl att WHO anser att totalt 56 dödsfall kan attribueras till Tjernobyl.) Såväl opponent som betygskommitté var eniga om att avhandlingens metodik och slutsatser var käpprätt åt skogen. Hur det gick på disputationen? Avhandlingen blev givetvis godkänd…

 17. tty

  Steve McIntyre berättar nu om hur Russelutredningen skötte ett av sina utredningsuppdrag, nämligen att granska de email som inte läcktes i Climategate. Först väntade man i fem månader till i maj månad, sedan satte man en ”specialist” (en jurist utvald av UEA) på jobbet. Denne arbetade i tre dagar och fann att emailen var i Thunderbird-format (ett standardformat för email) och att det därför skulle vara alltför besvärligt att analysera dem. End of story.

 18. ingemar

  PD #1, ursäkta men jag såg inte din förfrågan om översättning förrän nu. Jag håller med dig om att engelskan  helst alltid borde översättas. TCS är ju trots allt en svensk blogg. Men ibland glömmer jag bort att göra det …
  I Russell-rapporten skriver man således: ”Figuren som skickades in till WMO-rapporten var vilseledande genom att inte tala om att ett av serierna var stympad efter 1960 i figuren, och genom att man inte var tydlig på att proxy och instrumentella uppgifter skarvas ihop. Vi tycker dock inte att det är missvisande avbryta  rekonstruktioner per se, eller för att skarva data.
  Jag citerade detta för att jag tyckte att det var anmärkningsvärt att de faktiskt kritiserar CRU-gänget, även om de omedelbart skyndar sig att släta över.
  Övriga citat är hämtade från IPCC där det klart och tydligt framgår att uppgiften som forskarna har är att ge objektiv och balanserad framställning av forskningsläget. Man säger också att forskarna måste ta med avvikande synpunkter.

 19. Slabadang!

  Klimatbedragarna är inte rentvådda de är ”räddade”!
  Räddade av dem som har betydligt mer är en proffessur eller anställning att riskera. De som Phil Jones och Hockey teamet hänvisar till men inte nämner vid namn utan summerar som ”de officiella kanalerna” till hjälp för att lyfta bort konkurrerande artiklar och vetenskap. De har nu räddat sig själva genom att sänka förtroendet för både engelsk politik och engelsk vetenskap.
  Hur livrädda är man inte inom det engelska etablissemanget för att P Jones verkligen skulle börja lyfta på täcket??? Fasen vilka gigantiska svettfläckar det måste skapats på de kritsträcksrandiga kostymerna under dessa månader.Mann och hockeyteamet har betydligt mindre anledning att vara rädda för förbannade skeptiker. De grabbar de har rumt omkring sig är betydligt farligare och framförallt mäktigare.
  Vad Mann G Smith & Jones J Hansen Briffra mfl har att förlora är flugskit jämfört med de som rycker i deras tåtar.
  Det spelas rysk rolette allt sedan climategate och jag hävdar att det small när vittvättarna genomfördes.Ingen som läst bara lite lite lite av emailen kan bli lurade av tvätten. Bär ut liken!! Its ower!!!

 20. Slabadang!

  Det finns några obligatoriska videos att titta på om man är kompetent skeptiker.
  P Schneiders medverkan i denna ”Global Cooling” propaganda är ett absolut måste. Orka igenom hela (rena skiten) videon. Den har EXAKT samma klimatalarmism fast spegelvänd som vi fått oss överösta med i den nya tappningen ”Global Warming”
  http://www.youtube.com/watch?v=Rb2Ga07YdoI

 21. Pingback

  […] i storstadsmedierna. Det gick inte så bra, se här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, och här (ursäkta om detta blev något egotrippat, men jag gjorde det […]