Se förhöret med Phil Jones

Anthony Watts senaste inlägg innehåller Youtube-filmer från förhöret med UEA:s Phil Jones. Det handlar om fem filmer, var och en ca 9-10 minuter lång.

Se filmerna på Watts Up With That och läs kommentarerna från den brittiska pressen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Den notoriskt AGW-svärmande tidningen The Guardian, har en riktigt sansad och bra sammanfattning av utfrågningen av Jones, där man påpekar det uppenbara:

  Att han inte pressades allt för hårt, och inte på de mest känsliga ämnena!

 2. Håkan Bergman

  Drar man ner ljudet så är Acton riktigt underhållande. Hur många kommer att köpa att en packe perl-script hos Met är samma sak som en packe fortran-snuttar hos CRU?

 3. Torbjörn

  #1 Jonas N
  Det uppges att man kommit överens om att inte pressa PJ hårt (föreställ er ett senatsförhör….),  eftersom han (åxå) uppges vara nära sammanbrott. Iofs djupt mänskligt. Inte lätt att bli behandlad som nära nog en brottling från att, för bara ett par månader sedan, varit globens hjälte.
  ”the bigger they are, the harder they fall”

 4. Ingemar

  Mina aktier för von Storch åkte ned igen efter denna anmälan:
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc4302.htm
  Här argumenterar Hans von Storch och Myles Allen att gruntesen i AGW-teorin inte behöver ifrågasättas efter Climategate. Men det är just vad som behövs! Om vi inte kan lita på de CRU-baserade rapporterna om olika upp- och nedgångar (och hur snabbt de sker) från mitten av 1800-talet så kan vi inte veta om den senaste uppgången under 1900-talet är särskilt unik och därför ”måste” bero på CO2.
   
  Logiken haltar. Skärpning, von Storch och Allen! ALLT behöver omprövas.

 5. PA Håkansson

  Konferens om CO2 !!!Det jag har efterfrågat och väntat på är att några insatta ordnar en konferens som fokuserar på en sak, nämligen CO2. Den naturliga klimatförändringen kan vi inte ändra på men i viss mån skydda oss emot. Nu ligger fokus på dubbelt fel ställe d v s att man inte prioriterar naturskövling, alternativ energi, fattigdom, sjukdomar etc och att man talar om klimatförändringen som människors ”syndaliv”. Jag anser också (från det jag kunnat läsa) att CO2 inte är skadlig och att de förändringar som i CO2 nivå är marginell i helheten.

  Så tillbaka till förhoppningen om en konferens om specifikt CO2 för att ”en gång för alla” visa och bevisa (så långt det går) att CO2 inte är problemet att satsa miljarders miljarder på och drabba utvecklingsländerna med feltänk. Det som gjorde denna gång att jag åter ta upp det var en mening som Ove Lilljequist skrev ” …..synd bara att allt detta är tämligen meningslöst, eftersom CO2 har ingen eller ringa verkan på Jordens temperatur. Men det ger ju sysselsättning åt några tusen politiker, byråkrater och  forskare och tekniker”.
  En fråga. Varför har man inte gjort en sådan konferens eller rapport som förklarar för folk hur det är (som jag hoppas det är!) på ett begripligt sätt så att vanligt folk och även politiker begriper och kan påverkas att haja till, att CO2 inte är problemet?

 6. Ingemar

  Om forskningspolitiker bestämmer sig för att satsa miljarder i forskningsstöd för att undersöka om inte fossilbaserad industri är farlig, och för att ”rädda planeten”, så är det rätt uppenbart vilket svar de kommer att få från forskarna. Politikerna kan inte svära sig fria från ansvar för att ha korrumperat klimatforskningen. Läs mer i Dr Sonja Boehmer-Christiansens anmälning, särskilt punkt 6.1
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc2602.htm#_ftn2
  ”post-normal vetenskap”, eller postmodernistisk naturvetenskap, som jag föredrar att kalla det, har inte tillkommit av en slump.

 7. Ingemar

  Efter att ha sett hela förhöret med Phil Jones är det anmärkningsvärt att han verkar backa på det man säger på CRU:s hemsida om att man inte har kvar vissa data från före 1980. Inte ett ord om att man inte haft råd att spara dem, eller (vilket ibland påståtts) att man skulle blivit av med dem i en flytt.
   
  Istället hänvisar Jones hela tiden till sina överenskommelser med olika stater världen över att inte lämna ut data. Och tydligen är SMHI en av hemlighetsmakarna här, efter som de inte vill att CRU publicerar deras mätserier för Sverige (man kan undrar varför). Men dessa överenskommelser är helt emot god vetenskaplig metod. Vetenskapen skall vara öppen (utom då det finns etiska skäl att inte lämnat ut integritetskränkande material om enskilda personer), och CRU borde helt enkelt inte ha accepterat sådana villkor. Sådana villkor gör dataserierna ifråga oanvändbara i vetenskapliga sammanhang.
   
  Vidare hävdar Jones att det ”inte är brukligt” att lämna ut rådata eller beräkningsmetoder (ens efter publicering) inom klimatforskningen. Själv har jag aldrig förr hört talas om någon sådan tradition inom andra delar av vetenskapen (vi talar här alltså om ren grundforskning). Är detta unikt för just klimatvetenskapen?

 8. Slabadang!

  Ingemar!

  Det är bra att hon pekar på det politiska ansvaret.Det har en avgörande betydelse för varför det gått så långt åt helsefyr som det gjort.Ett ansvar som kan delas fifty fifty.
  Ps Ingemar jag sparar på observationer som bekräftar AGW teorin.Jag har fullt i lådan av gamla observationer som fallit av sig själva.Har du någon som står sig??

 9. Ingemar

  Slabadang! #8. Nej, inte direkt … Isar som smälter? – nehej. Havsnivåer som stiger i accelererande takt? – nehej. Hotspots i troposfären? – nehej. Unik värmeökning mellan 1975- 2000? – nejhej. Fortsatt värmeökning under 2000-talet? – nehej. Utdöende isbjörnar? – nehej. Tidig vår? – nehej. Och ändå stiger CO2 hela tiden.
   
  Ledsen Slabang! Jag hittar inga i min pro AGW-låda. Har du några avgörande bevis för AGW som ännu står sig? Någon?

 10. Lars C

  Är herrtarna bekanta med ordet komplott?

 11. tty

  Apropå att inte lämna ut data, så inom paleontologin t ex så vägrar nästan alla tidskrifter numera att överhuvud taget publicera artiklar som är baserade på material som inte är deponerat i en offentlig samling och därmed allmänt tillgängligt.
  Jag tror klimatforskningens praxis på detta område är unik för icke-militär forskning.

 12. Clark Kent

  Har en liten fråga som jag undrar om någon kan svara på. CO2 är såvitt jag vet en tung gas med högre densitet än luft. Borde inte det betyda att konsentrationen avtar snabbt med stigande höjd. Hur kan den då vara en västhusgas? Kan den i små mängder lösas upp i luften och finnas på hög höjd?

 13. Stickan

  tty;
  Du börjar kanske komma sanningen på spåren. 
  Met office lyder under försvarsdepartementet i UK.
  Vädret är alltså en försvarsfråga.
  Är det så att klimatdebatten inte är målet utan medlet för något annat? Något som drivs från politiskt håll och där försvaret tillhandahåller ”ammunitionen”
  Exempelvis minska beroendet av politiskt svåråtkomlig olja?

 14. Gunbo

  Ingemar

  ”Tidig vår? – nehej.”
  Kan du utveckla? Referenser?

 15. Håkan Bergman

  Stickan # 12
  Nån får väl upplysa dom att D-day har varit.

 16. tty

  Gunbo #13
  Kolla ut genom fönstret.
   

 17. Gunbo

  tty,
  Hi, hi, visst – i år ja!

 18. Lars C

  Stickan#13
  ”Exempelvis minska beroendet av politiskt svåråtkomlig olja?”
  Att minska beroendet av olja i största allmänhet är ett helt legitimt skäl, inte minst med tanke på den politiska situationen i producentländerna. Här kan man ju fundera lite på vad som skulle hända om man öppet torgförde den tanken. Kanske är det här med CO2 det perfekta svepskälet. Om vädret är en försvarsfråga kan kanske diskuteras men energiförsörjningen är definitivt av säkerhetspolitiskt intresse.

 19. pekke

  Verkar som det varit ett av de snörikaste årtionde senaste 10 åren.
  http://wattsupwiththat.com/2010/03/02/2001-2010-was-the-snowiest-decade-on-record/
   
  Sen har vi det här.
  http://wattsupwiththat.com/2010/03/01/royal-statistical-society-backs-models-and-data-in-the-public-domain/
  Man kan undra varför alla meteorologiska och andra klimatforskningsinstitut vill hålla sina råa klimatdata hemliga när det enligt många alarmister gäller mänsklighetens överlevnad !!
   

 20. Gunnar E

  #10#:
  Kompott kanske. He?
   

 21. Gunnar E

  #12#
  Det är en tung gas som i vissa fall i större mängder  flutit ut och därigenom undaträngt luft från djur och människor.
  Så vitt jag förstt har somliga tänkt sig att den skall värmas up av sin energiupptagning och därmed stiga en del för att där bli kvar och fungera som filt.
  Något som knappast är spec. verklighetsförankrat. De konvektionsströmmar och vindvirvlar mm som finns räcker väl för att röra om en hel del. Den CO2 molekyl som uppter energi ändrar sitt vibrationsmönster men blir inte ”varmare” för det. Vissa avger en del energi till andra molekyler i luften  till ökad ”Brownsk rörelse” och en del blir då kvar till den egna molekylens dito. Annars avges samma energikvanta fån molekylen i form av strålning med den skilnad att riktningen är slumpmässign Den huvudsakliga effekten blir en spridning av strålningen vilket kan ge en fördröjning. Konvektion och ångbildning och kondensation av H2O  är vida större faktorer.
  På StockholmsInitiativets  hemsida finns en god framställning av problematiken

 22. ThomasJ

  Tungt för Jones etCons:

  http://www.climategate.com/former-student-claims-climategate-university-often-falsified-data

  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  AGW’s patologiska ’vetenskap’:

  http://www.climategate.com/the-pathological-science-of-agw

  Läsvärt!

  Mvh/TJ

 24. Kari Lantto

  Om Phil Jones, och hans gäng på IPCC, hade krävt deponering av data använda i publicerade artiklar så skulle ”climatescience” ha haft den fina, och i övriga forskningsvärlden vanliga, traditionen. Där kom han på tok för lätt undan i förhöret.
   

 25. Pehr Björnbom

  Denna analys som Sonja Boehmer-Christiansen, redaktör för Energy & Environment, skickat in till engelska paralmentet är verkligen läsvärd. Speciellt som det hon diskuterar är hennes eget forskningsområde:
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc2602.htm

 26. Steve

  ”En knarklangare som lever av världens karbon-beronde” — det är Australien det, som exporterar kol trots den globala upphettningen.  Dr James Hansen, ”klimatförändringens farfar”, konstaterar detta. ”Vi måste fasa ut kolet !”, slår han fast.
  Det stora problemet, säger Hansen, är gapet mellan folkets (massornas) bristfälliga insikt — och den vetenskapliga realitet som upphettningen är.  ”Om folk verkligen förstod det här, skulle man inte låta regeringarna komma undan.”
  Dr Hansen föreläser i serien Sydney Ideas på University of Sydney nu på måndag.  —  Sydney Morning Herald, March 4, 2010 — We’re dealing to coal addicts: Hansen
  http://www.smh.com.au/environment/climate-change/were-dealing-to-coal-addicts-hansen-20100303-pj3v.html