Satsningen på vindkraft är absurd

I dagens DN Opinion skriver Maud Olofsson att regeringen tänker förlänga elcertifikaten till 2035 och bygga 2000 nya vindkraftverk fram till 2020. Jag tar mig för pannan! Är detta Mauds sätt att säkra framtidens energiförsörjning?

”Den gångna vintern har i många avseenden varit extrem”, skriver Maud Olofsson. ”Under denna period har många av de svenska kärnkraftsreaktorerna stått stilla, samtidigt som vi tärt på vattenkraftsmagasinen.”

Och lösningen heter, hör och häpna: ”Regeringens slutsats är att vi i alltför hög grad är beroende av bara två kraftslag: vattenkraft och kärnkraft. (…) För att skapa en långsiktigt robust elförsörjning behöver vi ett tredje ben, en kraftfull utbyggnad av förnybar energi.”

Alltså, i framtiden, när decemberstormen kommer med sju ton snö, ska vi lita till vindkraften. Dags att emigrera?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. fogge

  Sanningen är att Kärnkraftverken stod stilla för service.
  Lika smart som att ge Jultomten semester i december…
  Trots allt är vinden inte påverkbar, vilket-förhoppningsvis-männsikors omdöme är.

 2. Pål B

  Vindkraft är en lösning av flera. Klimathysterin har varit nyttig såtillvida att den satt fart på forskningen efter alternativa energikällor. Det hade aldrig hänt annars. Det är viktigt att fortsätta den satsningen. Jag tror vi har flera andra källor som är på gång som är mycket smartare än vindkraft. Det kommer också vara en viktig motor för ekonomin i framtiden. Ju snabbare vi kan komma bort från oljeberoendet desto bättre. Det kommer stå klart för många skeptiker när ett troligt storkrig bryter ut mellan i första hand Iran och USA/Israel. Har svårt att se hur det ska undvikas. Dessutom tror jag ekonomin är på väg mot en ny mycket djup svacka, med USA i spetsen, och även det kommer visa hur viktigt det är att komma bort från olja så snabbt som möjligt.

 3. Labbibia

  Fogge
  Nej sanningen är att våra kärnkraftverk är gamla. Vi behöver ha nya moderna reaktorer som inte måste stoppas och repareras stup i ett.

  Att kasta bort pengarna på vindkraft är rena (vind)snurren!

 4. Pål B – Vindkraft är inte en lösning för något alls. Det är symboler, och tyvärr symboler för massiv kapitalförsöring och resursslöseri. Vidare är det inte så att hysterier sätter fart på forskningen, eller gigantiska statliga symbolsatsningar. Sådant snarar tenderar att korrumpera forskning och utveckling när det sker ..

 5. Enligt
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Driftlage1/

  så var kraftbehovet i Sverige 20921 MW mellan kl. 06-07 i morse.

  Installerad maxeffekt för vindkraften i Sverige ligger under 1000 MW (ca 1000 verk) men i 30-dygns medelvärde får man endast ut ca 200 MW.

  200/20000 = 0.01 eller 1 %

  För att detta ska bli något annat en felräkningssiffror skulle man behöva minst 10,000 vindkraftverk mot dagens 1000.

  En annan intressant siffra är att Sverige denna vinter hela tiden importerar energi motsvarande 50 – 100 miljoner kr per dygn.

 6. Lejuene

  Nej, nej, nej tro dom inte, vi är vitare än nyfallen snö!
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/klimatforskare-avfardar-anklagelser-1.1054434

 7. Hans B

  Citerar den kloke Ian Wachmeister : Nu kan t.o.m. Centerpartiet tänka sig att ersätta gamla kärnkraftverk med nya. Det dröjde länge och vägen dit innehöll onödiga för att inte säga fullständigt idiotiska nedläggningar av två kärnkraftverk i Barsebäck! Endast inom politiken kan ett uppvaknande ur en djup dvala hyllas som progressiv realism. Men vattenkraften då? Här sover hela riksdagen och samtliga tidningsredaktioner. Vatten… vaddå?! Har vi älvar i Norrland?! Nämen vänta ett slag. Det där talade vi ju om för över 50 år sedan och kom överens om att de inte finns… över partigränserna… ( livsfarliga politiska beslut tas just på det vise

 8. Peter

  ..Men Maggie…i framtiden blir det ju inga sju ton snö… det har 2500 forskare slagit fast!!!  🙂

  Rent allmänt är det inte fel att satsa på fler energislag, det har Maud rätt i… problemet är att man har snöat in på den dyraste mest ineffektiva av de alla som tillägg..

  Pål B: Du har fel, klimatalarmismen har bara varit av ondo. Etanol och vindkraftssatsningarna visar detta tydligt. Det hjälper inte ett —- dugg att komma ur ett oljeberoende.
  (Jag är f.ö. själv orolig för framtida oljeförsörjning och ser klimatalarmismen som det stora hindret till lösningar)
  Iran, Israel och USA som mest troliga aktörer i ett ”första oljekrig” låter långsökt (och lite väl PK).
  Mer troligt är att interna oroligheter i Saudi-Arabien startar ett inbördeskrig. Då kan du glömma att det finns mat på hyllorna i affären och sällar dig säkert till massan som är tacksamma över att USA går in i konflikten, även om du aldrig skulle erkänna det offentligt.

 9. S. Andersson

  fogge #1: Ett av skälen till att kärnkraftverken stod stilla så länge 2009 är att man har skrämt upp effekten betydligt för att kompensera för nedläggningen av Barsebäck.  Dessa mycket omfattande arbeten drog ut på tiden. M a o, Maud Os parti bär själva skulden till denna situation.
   
  Pål B #: Vilken forskning är det? Jag uppfattar det som att det inte sker någon förnuftig forskning alls på det området f n eftersom all fokus är på vindkraft. Dessutom går alla pengar till att subventionera vindkraften. Om vi hade använt alla dessa subeventioner till verklig forskning och utveckling av nya energikällor så hade det kanske kommit något intressant, men nu handlar ju allt om vindsnurror.
   
  Detta är fanimej en tragedi. Snacka om att lämna ett arv till nästa generation. Personligen tror jag att det kommer att bli goda tider för reservkraftverksförsäljarna i Sverige. Har inte Clas Ohlson sådana? Det måste jag skaffa till stugan. 8kW räcker nog. Och en 300 liters bensintank…

 10. Ulrik

  Det här borde vara spiken i kistan för Alliansen, då man uppenbarligen inte kan skilja på effekt och energi. Men det är ju lika illa hos Oppositionen. Så vad göra? Ta alla tillfällen att peka på deras okunskap, pengaslöseri och natursabotage som drabbar deras väljare, så att nya presumtiva ledare i partierna törs utmana.

 11. Ture Marklund

  Energin från dagens vindkraftverk kostar ca 3,50 kr per KWh med dagens olika skatter. Om ytterligare 23 TWh skall installeras(2MW snurror) med gällande verkningsgrad <20% måste 13000-14000 vindsnurror instaleras. Med dagens subventioner en kostnad för staten på 700-800 miljarder kr.
  Dessutom måste en investering på 75-100 miljarder göras för stabilisering av El näten. Detta eftersom det  måste det finnas ca 30 TWh i reservkraft(det är ju vindstilla ibland). Installation av 2000 vindsnurror till 2020, skall man tolka detta som en reducering av målsättningen eller inte? Statsråden har dåligt kunskaper i matematik.
  skogsarbetare

 12. Lars C

  Sannolikheten för väpnad konflikt i mellanöstern måste antas vara så stor att den platsar som huvudargument för en omställning. Det är djupt tragiskt att våra folkvalda hänger fast i gamla illa underbyggda låsningar. Det hela är hur enkelt som helst. Bygg minst 10 nya stora kärnkraftverk. Lägg ner de gamla så snart som möjligt. Som tekniker är jag principiellt emot att trimma gammalt även om man anser att säkerheten inte påverkas. Ett större haveri nu vore förödande. Gör de nya reaktorerna så stora att de täcker bortfallet av befintlig och planerad vindkraft. Glöm inte att täcka 100% elbilar.  Och till sist, ta bort den olyckliga låsningen vid 10 reaktorer. Det är en politisk kompromiss med enbart symboliskt värde. Täck behovet till 150% och exportera överskottet.

 13. Olaus Petri

  Klimathotsindustrin har stora liketer med 68:rörelsen. Riktigt dåliga idéer båda två! Andra likheter är att båda fungerar som vehiclar för självförverkligande samt är kompatibla med horisontella aktiviteter i missionerande syfte. 😉
   
  Angående vindkraftsraseriet är det odiskutabelt en felsatsting. Den är duger endast som ledstjärna för politiker som försöker kryssa sig fram bland klimahotsminorna som lagts ut en masse de senaste tio åren.

 14. Pål B

  Jonas B,
  Jag tycker du har en mycket skev bild av verkligheten. Det du säger visar att du har en given ståndpunkt och inte är öppen för att utmana den. Det pågår en intensiv forskning efter alternativ på ett sätt som vi inte sett tidigare. Utan klimatdebatten hade det inte skett.

 15. Tege Tornvall

  Kanske dags att i stort antal ställa upp framför maktens boningar och gemensamt skandera: ”Det blåser bara ibland, det blåser bara ibland, det blåser…… ”

 16. Tege Tornvall

  Tillägg till ovanstående: Medan vi väl är i farten kan vi lägga till ”… och solen lyser bara ibland, solen lyser bara ibland, solen lyser……. ”

 17. Björn Ola

  OMG Vindkraft är den absolut dyraste el prodution du kan ha och den minst effektiva.
  Det kommer att bli så jävla dyrt med el så att ingen har råd att betala ström räkningen.
  Mäst effektiva el produktion du kan ha är dom nya kärnkraftverken, men det skall inte Sverige ha för det har Miljö mupparna bestämt att det är farli farli det.

 18. Pål B

  Lars C,
  Tycker inte kärnkraft är lösningen. Den känns omodern och klumpig som energikälla. Samhället blir mycket sårbart. Jag tror bättre lösningar är på väg. Tack vare den forskning som pågår p g a klimathysterin.

 19. Pål B sluta rök vad det nu är du röker…………..

  kolla in en annan koko framtidsvision

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-satsar-infor-isfritt-arktis-1.1053827

  ÄÄ va , Isen har växt till i ”rekordfart”, de där isfria får de nog vänta på.

 20. Pål B

  brodeur,
  Och Kina har säkert sådana planer eftersom isen kommer växa igen.

 21. Pål B

  Olaus Petri,
  Jag tycker det är tvärtom. Det är skeptiker som liknar 68:rörelsen genom att utmana etablissemanget och gängse uppfattningar. Båda har sina poänger då framsteg kräver denna form av utmaningar. Båda kännetecknas dock av överdrifter. Det är en sak att inte tro på AGW och debattera för sin sak, och kanske få rätt. Att tala om bluff är en annan sak.

 22. Erik L

  2000 vindkraftverk till år 2020! varje verk kostar 50 miljoner att uppföra och driva under sin livslängd. det blir 100 miljarder, exakt samma siffra som nämns att det kostar att återuppbygga hela Haiti efter katastrofen! Och den el verken producerar får vi inte ändå när vi behöver den som bäst, under 2% av den installerade effekten i produktion är inte ovanligt de kallaste dagarna. alltså behöver man reglerkapacitet motsvarande nästan hela den utbyggda vindkraften för att inte behöva importera svindyr el, att den blir svindyr beror ju dessutom bara att vi har underskott skapat av tex vindkraften, och då all producerad el sätts till detta pris enligt marginalprissättningen blir elbolagens vinster enorma. sedan ska man veta att elbolagen själva inte bekostar utbyggnaden, Två tredjedelar står vi elkunder för via el-certifikaten den sista tredjedelen betalar den som uppför verket, och det brukar vara lantbrukare eller vindkraftskooperativ, inte elbolagen, dom tjänar däremot på den skapade instabila energiproduktionen  då förstår man att Elbolagen tycker att vindkraften är bra. Okej, detta års skyhöga elpriser berodde på stillastående kärnkraft, men tänk då 3000 stillastående vindkraftverk vintern 2020, hur höga elräkningar får vi då? Vem får betala? och vem får dessa pengar? Elbolagen har verkligen lyckats att förleda politikerna in på detta förrädiska spår.

 23. Ture Marklund

  #11 Det smög sig in ett fel. Istället för 13000-14000 vindsnurroe skall stå 13000-14000 MW installeras
  skogsarbetaren

 24. Tege Tornvall

  Rättelse: Solen lyser lyckligtvis alltid. Men varje dygn är det också natt, och ibland är det moln i vägen. Vad tänker lilla Maudan göra åt det?

 25. Pål B

  För att förtydliga mig så anser jag inte vindkraft vara en så smart energikälla heller. Den må ha sina poänger, som Danmark visat. Tror andra lösningar är på väg.

 26. Lars C

  Pål B
  På vilket sätt är kärnkraft sårbar?
  Kärnkraft G3 är inte den slutliga lösningen men den är däremot det enda som finns till hands just nu.  På lång sikt så är det Kk G4 eller fussion som är lösningen med solenergi som komplement.
  Är inte vindkraft sårbar. Den kommer att stå stilla när den behövs som bäst. Jag har sett de nya megasnurrorna, de förstör vårt land till ingen som helst nytta. Hoppas Gillberg tar ett rejält tag i detta vanvett.
  Jag gillar inte uttrycket ”förnybar energi” Det leder tankarna fel. Det bör bytasa ut mot ”hållbar energi” och definieras som >500 år.

 27. Vad konflikten i Mellanöstern beträffar så handlar den ju om Irans envetna arbete med att skaffa sig Bomben. Kommer USA och Israel att stillasittande acceptera att en muslimsk diktatur  av Irans kaliber skaffar sig kärnvapen? Knappast. Nordkorea är en sak. Politisk diktatur. De går det ändå förhoppningsvis  att föra vettiga förhandlingar med.
   Fundamentalistiska religiösa  diktaturer med kärnvapen är ju som taget direkt ur en mardröm.

 28. BF

  Pål B

  Du säger ”Tror andra lösningar är på väg.”

  Vilka är det du tänker på eller tror du bara (=hoppas)?

 29. Crister Löfström

  Om vindkraft:
  http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Wind_energy_-_the_case_of_Denmark.pdf
  Varför O3 inte producerar:
  http://www.okg.se/templates/NewsPage____993.aspx

 30. Lars G.

  Varför just 2035 – är det Himalayas glaciärer som spökar?
  Men det här är nog den verkliga anledningen:

  Centern under fyraprocentsspärren
  Publicerad: 2 mars 2010, 08.23.
  Centerpartiet får 3,9 procent och skulle om resultatet står sig till valet därmed hamna utanför riksdagen, enligt den senaste väljarbarometern från Aftonbladet/United Minds.
  <http://www.svd.se/nyheter/inrikes/centern-under-fyraprocentssparren_4355767.svd&gt;

 31. Staffan P

  EON köper Sydkraft, Vattenfall gör som EON, dvs mjölkar svenska elkonsumenter. Förmögenhetsöverföringar från Sverige till utlandet, företrädesvis inom fossil elproduktion. I vems intresse är vi med i Nordpool? Finns det inget politiskt parti kring 4%-spärren som inser vilken målchans som är på väg att brännas? Pluralismen är död.

 32. Lars G.


  Vindkraftens propaganda är som vinden omöjlig att förutse:
  MILJÖBOV?
  Vindkraftparker kan stoppas
  2010-03-02 06:56  Direkt / Affärsvärlden | Antal kommentarer: 4
  Skogsföretaget SCA:s vindkraftssatsning i Jämtland och Västernorrland, budgeterad till 20 miljarder kronor, möts av protester och kan komma att stoppas. Det skriver tidningen Dagens Industri på tisdagen.
   
  <http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article737979.ece&gt;

 33. Peter Stilbs

  Det finns väl bara en sak i sammanhanget som slår vindkraftssatsningarna i absurditet, och det är koldioxidlagring – som ligger i en helt egen liga.

 34. Erik

  BF med flera – Vad gäller alternativa energikällor pågår det massiv forskning rörande alger. De flesta alger lever flytande i vattenmassan och producerar fettsyror som de använder för att tillgodose sig näring samt för att hålla sig flytande (fettsyrorna är lättare än vatten). Det är just denna fettsyra man vill åt och använda sig av för att ta fram biodiesel.
  Finns hur mycket som helst att finna i området på nätet samt inom den vetenskapliga litteraturen
   

 35. Johnny

  Det är marknadspriset på olja som styr, det har vi brutalt fått erfara flera gånger nu. När tillgången minskar ökar priset så att efterfrågan minskar och utbud och efterfrågan blir då i balans..
  Därför vore det bästa om vi inte hade någon politisk  inblandning alls, eftersom det alltid blir dyrt och fel, utan att vi låter det fria marknadspriset styra utveckling till de mest prisvärda energilösningarna.
  Nu får vi vindkraft alldeles för tidigt, den är inte lönsam vid dagens oljepris, politiker förslösar därmed våra resurser idag, eftersom de prioriterar politiska investeringar, den fria marknaden prioriterar lönsamma lösningar.
  Politiker skall därför ägna sig åt att den fria marknaden fungerar optimalt, tydliga regler och många oberoende aktörer för lägsta möjliga energipris.
  Jag instämmer med att vindkraftverken blivit propaganda symboler för en påhittad klimatkris. Vi har ett energibehov som måste tillgodoses även när oljan blir dyrare.
   

 36. Björn Ola

  Om man ändå kunde produsera ström för eget bruk så vore det en enkel sak för mig eftersom jag bor på en bondgård med mycket mark. Men nu är det så att man har inte lov att produsera egen ström i Sverige för eget bruk om man inte först delar ut ström på det Svenska ström nätet och sen måste man köpa tillbaka den egen poruduserade strömmen tills sitt hushåll

 37. Halvdansken

  Jag är inne på Påls linje. En del bra saker har faktiskt fötts ur klimathysterin.
  Eftersom många inte kan skilja på uppvärmningspåverkan, och miljöförstöring helt allmänt så har det också fått folk att se att miljöarbetet är viktigt. Sopbergen och plasten i oceanerna tycker jag skulle prioriteras men det finns ju massor av annat.

  När det gäller energipolitiken så tror jag heller inte att vindkraften är så supereffektiv (fast att jag bor i Danmark och mina Vestas-aktier stiger fint), men bollen har börjat rulla. Jag kan inte begripa att det inte finns effektiva solfångare än, det måste väl ändå vara det smartaste.
  Kärnkraften känns lite som en koloss på lerfötter. Det är inte flexibelt.

 38. Olaus S

  Johnny nr 33.

  Det klokaste jag läst på flera månader på den här sajten!

 39. Labbibia

  Halvdansken # 35

  Nu skojar du?
  Solfångare. I Sverige? Mao, ingen el när den bäst behövs.

 40. Pål B

  BF,
  ZPE
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5738531568036565057#
  http://www.steorn.com/
  Både tror och hoppas.

 41. Pål B

  Apropå solenergi. Tack vare hysterin, och enbart därför, händer det otroligt mycket inom alternativ forskning , inte minst inom fältet solenergi. Mycket av kritiken mot alternativ baseras på gamla föreställningar som snabbt blir äldre.
  Det här är ett exempel, av många, på vad jag ser som framtiden. http://news.cnet.com/8301-11128_3-10453303-54.html?tag=mncol
  Min vison kännetecknas av:
  1) Småskalighet
  2) Nära konsumenten
  3) Mycket billigt.
  4) Fri energi.
  Detta kommer vara en rejäl utmaning för energibolag, en marknad som jag tror kommer ritas om ordentligt. Detta är ett grunden för ett smart samhälle.
  Vi måste komma ihåg att se långt framåt, 100-200 år. Vi har påbörjat något som kommer ha stor betydelse för framtida generationer. Oljan räcker inte för evigt. Att dra allt över en kam och kalla AGW för en bluff är ett tecken på något annat, något som likt vänstern eller miljöpartiet vill hålla fast i det nuvarande, det gamla.
   
   

 42. Ulrik

  Nu läser jag att Olofsson även ska ta bort effektreserven. Är de inte kloka? Med vindkraft i systemet så beöver vi ju en j-a stor effektreserv. Reinfeldt – energi är inte politik, det är fysik. Var vänlig läs på innan landet går i botten.

 43. Helt offtopic men bara måste länka: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1254619/Baby-girl-survives-shot-chest-parents-global-warming-suicide-pact.html?ITO=1490
  Sen om de inte bara var paranoida och galna vet jag inte men.. wtf…

 44. Pål B

  Henrik Sultan,
  Ja helt vansinnigt.

 45. ThomasJ

  Skriv direkt till Maud Olofsson via registrator:
  registrator@enterprise.ministry.se
  och ställ frågor, utmana, begär konsekvensanalyser & -ansvar för påtalade ’planer’, osv.
  M har oxo ny talesperson för energifrågor, Anna Kindberg Batra, med e-postadress:
  anna.kindberg.batra@riksdagen.se
  gör sammalunda till henne och bifoga så tillgänglig info etc. om/över dessa fullständigt samhällsletala s.k. ’energiförsörjningsplaner’ ni har.
  Där finns självklart fler riksdagsledamöter som sannerligen kan behöva en/annan ’puff’ i hjärnan…
   
  Meddelande till M. O. från detta keyboard lyder:
  ”from: automatsvar@regeringen.se
  svara: xxxxxxx@
  till: registrator@enterprise.ministry.se
  kopia: xxxxxxx@
  datum: 2 mars 2010 11.39
  ämne: Vindkraft (till Maud Olofsson, svar går till xxxxxxx@)
  skickat från: regeringen.se
   
  Meddelande: Enligt DN-debatt idag avser Du forcera utbyggnaden av vindkraften i Sverige. ”2.000 verk inom 10 år..”
  Man baxnar helt enkelt inför detta fulländade vansinnestänke!
  Sveriges näringslivsmässiga ’ryggrad’ är vår basindustri, som står för ca. 60% av landets totala nettoexportintäkt. Genomgående för denna är, att den är oerhört energikrävande och för över- resp. fortsatt levnad direkt avhängig säker tillgång av billig elenergi. Vindkraften är allt annat än detta.
  Du, respektive Ditt parti, vill m.a.o. ställa denna, för landets så överlevnadsvitala, sektor inför en riskexponering av gigantiskt format!
  Sektorn sysselsätter ca. 400.000 personer & utgör en ytterst vital partner för majoriteten av alla små- och medelstora företag i landet.
  Dessa kommer per automatik att komma i problemställningar som får föregående årets dito att förblekna.
  Detta för att inte ens beröra konsekvenserna för ’vanlig’ brukares energikostnadsexplosioner som ävenledes följer en slik plans genomförande.
  Ej heller nämnt alla de förstörda rekreations- och naturvärden landet deFacto [ännu!] har intakta [med vissa pga. VKV undantag].
  Ej heller nämnt människors väl och ve…!
  Har Ni helt kapslat in Er från alla de avskräckande rapporter där finns från andra länders ’satsningar’ på dessa vansinnen, t.ex. Spaniens.
  Har Ni därtill helt bortsett från att kontrollera evtl. jäv hos företrädesvis Energimyndighetens generaldirektör?
  Vänligast Tänk om och tänk rätt!
  Mvh
  //ThomasJ ”
   
  Räknar – i vanlig ordning – ej med nåt svar… sic!  🙁

  Mvh/TJ

 46. Mats Jangdal

  Jag har svårt att förstå vad somliga inom SI och på denna sajt har emot vindkraft rent principiellt och varför man låser sig så vid kärnkraft. Att man inte ska kasta skattepengar på vindkraften, det är jag helt enig med er om. Men de som vill satsa egna pengar kan väl få bygga vindkraftverk ta såväl förluster som vinster?
  Jag är skeptisk till kärnkraft och har alltid varit det av primärt en anledning. De blir stora anläggningar som ger stora mängder energi när de är igång och stort bortfall när de står stilla. De får därigenom stor inverkan på kundernas beroende och på prisbilden/variationer,
  Jag tycker inte om monopol, oavsett vilket område vi talar om. Därför vill jag se lagstiftning som gör det möjligt att uppföra och driva energianläggningar av alla de slag, på egen bekostnad. Ett sådant samhälle skulle bli det minst sårbara av alla. BjörnOla har helt rätt i sin kritik av dagens elmarknad och lagstiftning.
  Det finns mer än tillräckligt med energi i naturen. Det gäller bara att komma på bra sätt att nyttiggöra den för våra behov och i vissa fall även hur man ska lagra den bäst. Sådana lösningar kommer aldrig till stånd på en monopol- eller oligopolmarknad, det krävs en fri mångfacetterad marknad och en lagstiftning som skyddar friheten istället för monopolet.
  Det blev kanske lite gaggigt och upprepningar, men jag tror ni fattar vad jag vill 😉

 47. Peter Stilbs

  Mats #46  – jag tycker personligen att alla ”energikällor” (inklusive inhemsk bioetanol) ska få en chans – men på lika villkor, och utan de subventioner som politikerna snor och slösar bort från våra skattepengar. De går nästan uteslutande till allehanda lycksökare och snake oil salesmen.

 48. Ulrik

  Mycket bra Thomas J #45. Men  Anna Kindberg är således ny taleskvinna i energifrågor. Hon har tidigare uttalat sig förklenande om lantisar. Hon måste vara jävig när det gäller något utanför Stureplan. Jag litar inte på henne.

 49. Pål B

  32000 Scientists.

  Mycket intressant. Har ni sett denna?

  http://www.youtube.com/watch?v=Py2XVILHUjQ&feature=player_embedded

 50. Halvdansken

  Labbibia # 39. Vad jag vet så behöver vi el även på sommaren, så om vi kan använda solkraft 6-8 månader per år så är det väl bra? Sen pratar vi väl inte bara Sverige här? Många länder har mer sol, så då kan vi  köpa från dem när vi har brist. Som vi gör idag.
  Det finns ju uträkningat att si och så många solkraftverk i Sahara kan förse hela jorden med el, varför inte utveckla den iden?

 51. Pål B
  Jag anser (för vad det nu är värt) att bara idioter bryr sig om hur många som anser ditt eller datt….
   
  Lär dig fysiken eller följ med i lemmeltåget…
  Om du vill kolla listor kan du kanske kolla SI eller de fysiker som skrev under det öppna brevet mot CO2-hotet till Merkel..
   
  Eller hur?
   
  Förövrigt är och förblir vindkraft en hopplös felsatsning.
   
  Elkraft och drivmedel kommer snart (inom 10 år) bli extremt billiga.

 52. Pål B

  ”Jag anser (för vad det nu är värt) att bara idioter bryr sig om hur många som anser ditt eller datt”
  För mig är det en källa till förståelse. Videon säger en hel del om vilka som möjligen ligger bakom. Man är snarare idiot om man bortser från dylik information.
  ”lemmeltåget”
  Du menar de som nu följer efter skeptiker och går på propaganda från oseriösa källor?
  ”de fysiker som skrev under det öppna brevet mot CO2-hotet till Merkel”
  Och det finns att läsa var?

 53. Pål B

  Peter Sinclair är knappast en källa att luta sig mot. Hans logigh brukar vara riktigt riktigt usel, och infon är bara ihopklippt från alarmisktiska källor och dessutom propagandistiskt sammanställd. Och han är förstås inte heller en primär källa till någonting.

  Jag begriper inte varför någon som vill framstå som seriös hänvisar till honom för att ’lära sig mer’ i en fråga. Det vore som att hänvisa till AliEsbati tiet för att lära sig om hur västerländsk ekonomi fungerar och vilka för och nackdelar den har.

  Christopher Monckton, som är är mer än növändigt polemisk, är mycket mer både balanserad och kunnig. Men har också en tydligt vald position , och är ute i opinionspåverkande syfte snarare än att debattera nyanser. 

  Men Monckton i sig används inte heller som primärkälla, även om han är långt bättre.

  Sen gissar jag att du  menar mig med ’Jonas B’ ovan.

   Och nej, jag har verkligen inte låst mig vid en position, men jag har värderat tillgänglig information och kommit fram till ett väldigt netydigt svar. För tillfället (!) är vindkraft rent nonsens. En symbolåtgärd. Det har funnits tider i histsorien då den inte var det. Och kanske kommer sådana tillbaks. Men idag är det resursförslösning. En onödig belastning på människor och miljö.

  Sen må du tycka att kärnkraft känns klumpig, och den kanske tom är det baserat på din definiton av ’klumpig’, ved vet jag. Den har givetvis också för och nackdelar, men du argumenterar inte om dessa främst.

  Sen tror jag inte du vet hur ny teknik utvecklas, av vem, och över vilka tidsperioder och till vilka kostnader. Jag kan lova dig att nästan inget vettigt har tillkommit pga av klimathysterin. Jag vet att där startats och finansierats en massa företag och sk grön teknik. Men på helt felaktiga premisser, nämligen att de behöver subventioneringar för att öht kunna vara kvar.

  Det går inte att tillhandahålla Sveriges eller några andra industriländers energibehov mha skattesubventionerad energi. Det är tvärtom: Staten är extremt beroende av att få in stora belopp genom att beskatta just billig energi.

  Om man glömmer det faktum är det lätt att totalt gå bort sig i diskussionen.

  S

 54. Pål B, ett tips (ang din kommentar till Gunnar L)

  Det finns inga mörka källor bakom fysikens och naturens lagar. Däremot finns det en ganska stor (främst politisk/aktivistisk) kader som ser sin position, och kanske också utkomst hotad av att man håller sig till fysiken och faktiskt värderar argumenten och vad som påstås.

  Från detta håll får man ofta höra om ’mörka krafter bakom’ och det är alltid totalt trams. Det är ffa inte ett argument för någonting alls. Och ingen intellekttuellt vaken person skulle ens komma på idén att hävda att något i sig måste vara fel, alltså skulle kunna avfärdas, pga av att även en sk ’mörk kraft’ skulle hålla med om detta. Eller hur? Om någon nynazist håller med dig en fråga, betyder det ju inte att du har fel i den. Eller hur? 

  Men ändå används argumentationen precis så.

  För det är vad man måste ta till om man inte kan säga ngt bättre i sak.

 55. Pål B

  ” går på propaganda från oseriösa källor”
  Ett förtydligande. Det finns säkerligen många seriösa källor också. Men det där med 32000 vetenskapsmän på petitionproject.org tar jag härmed med en nypa salt.

 56. Pål B

  ”dessutom propagandistiskt sammanställd.”

  Jag vet inte riktigt vad du försöker säga men jag tycker den som går bort sig i diskussionen är du. Så låt oss reda ut en sak. Är det som sägs i videon fel? Är det din åsikt?

 57. Pål B

  Hur många vetenskapsmän tror du eller uppskattar du står (aktivt) bakom påståendet att:

  Ändringar i halten av (mänsklig) CO2 förmår att (mät- och observerbart) ändra klimatet?

  För du är väl medveten om att detta är AGW-debattens hela kärnfråga!?

 58. Pål B

  ”Men ändå används argumentationen precis så.”
  Går det att använda i motsats riktning? Att det inte behöver vara en fråga om en bluff? Då är vi överens.
  Det sagt. Vi vet att det de facto finns och har funnits mycket starka mörka krafter bakom t ex tobaksindustrin. Vi vet att det finns starka krafter bakom det militärindustriella komplexet, som sannolikt eller möjligen stod bakom t ex 9/11. Vet inte i vilken illusion du lever i men så ser världen ut.

 59. Pål B

  ”Hur många vetenskapsmän tror du eller uppskattar du står (aktivt) bakom påståendet att:

  Ändringar i halten av (mänsklig) CO2 förmår att (mät- och observerbart) ändra klimatet?”
  Berätta!

 60. Pål B, jag har nu lyssnat på hela denna video, men jag har hört samma ansats många ggr. Den är totalt irrelevant.

  Vilken del av videon berör ett skvatt som har med klimatfrågan att göra menar du?

  Och ja, där finns direkta felaktigheter i filmen. Men den handlar ju inte om frågan. Den handlar om propaganda. Den försöker misstänkliggöra ngt helt annat än vad frågan handlar om?

  Vad ville du säga i sak egentligen? Att många skrivit på för att dom håller med?  Att presenteras dåligt av journalister? Att någon underskrift skulle vara bogus?

  Alla hänvisningar till ’så här många håller med’ är väsentligen meningslösa i vilken lite svårare fråga som helst.

  Varför tror du så många tänkande människor har skjutit in sig på begreppet konsensus?

  Och varför tittar du ens på sådan dynga, Pål B?

 61. #59,  Jag frågade dig vad du tror Pål B.

  Och nu, i #58 menar du att du vet hur världen ser ut, och verkligheten bakom 9/11!? Och  hur mörk tobaksindustrin är?

  Den försöker tjäna pengar precis som alla andra. Men på ett hederligare sätt än Al Gore et consortes.

  Du verkar glömma väldigt snabbt att vi diskuterar klimatet. Och istället göra det till en fråga om ifall tobaksrörkning höjer risken för cancer!?

  Varför menar du att du behöver gå dit, eller  den omvägen öht?

 62. Holmfrid

  Thomas J.
  Maud O skiter i basindustrin, som hennes kompisar runt Stureplan betraktar som ”omodern” och mogen för att ersättas med tjänster inom bank och finans.  Rottneros anläggning  i Utansjö 1 km från Thorbjörn Fälldins gård spikade igen efter 300 milj. kr nyinvesterade i anläggningen. Orsak:  skenande elkostnader.  Fabriken har flyttats till Sydafrika.  Nästa tillflyktsort blir Baltikum, när industrigruppen byggt kärnkraft där.  Skogsråvara finns där i överflöd.

 63. Pål B

  ”arför tittar du ens på sådan dynga”

  Hur kan du anse att det är dynga? Jag tycker inte det är dynga utan intressant information som sätter uppropet mot AGW i ett nytt ljus. Mer än så är det inte. Information som ställs mot annan information. Vad är det som är fel med det? Är det fel att de har en historia med tobaksindustrin? Det är mycket allvarligt om det är så.

 64. Pål B

  ”Och nu, i #58 menar du att du vet hur världen ser ut, och verkligheten bakom 9/11!? Och  hur mörk tobaksindustrin är?”
  Hur mörk tobaksindustrin är förnekas väl knappast av någon. Inte sant? Och vad gäller 9/11 så vet vi inte hur verkligheten ser ut. Det finns alldeles för många oklarheter kring den händelsen. Många runt om i världen kräver en ny utredning, bl a 1000 arkitekter och ingenjörer. Mycket talar för att det var krafter i USA som stod bakom, ja. En ny utredning får visa om det stämmer. Om det stämmer kan de knappast räknas som ljusa.

 65. Holmfrid

  Vindkraften har stora problem med nedisning, som redovisades vid en branchkonferens i Piteå nyligen.  Erfarenheter från Arjeplog visar, att avisning med elvärmning kräver energin från 1 vindsnurra för att avisa 3 vindsnurror.
  Snurrigt, eller hur?

 66. ThomasJ

  Ulrik #48: Förvisso fällde hon [2002?] det förklenande uttalandet om ’lantisarna’, dvs. i princip alla boende utanför tullarna. Och där finns säkert en hel del av denna uppfattning kvar hos henne, men, nevertheless så har hon iaf. sedan dess [måhända via giftermålet m Daniel B. ??] förhoppningsvis lärt sig ett och annat. Huruvida hon besitter kompetens i energifrågor kan jag ej uttala mig om, hon är emellertid det minst(?) dåliga alternativet vs. hennes företrädare/evtl. andra kandidater.
  Medger att det är som att välja mellan kolera, pest o/e galopperande HIV, dvs. motsvarande svensk energipolitiks status quo…  🙁

   
  Mvh/TJ

 67. Pål B

  ” hederligare sätt än Al Gore”
  Ser inget ohederligt med det Al Gore gjort. Hur menar du?

  ”Du verkar glömma väldigt snabbt att vi diskuterar klimatet. Och istället göra det till en fråga om ifall tobaksrörkning höjer risken för cancer!?”

  Såg du videon? Det är inte oviktig information.

 68. Pål B,

  Nyss menade du att jag går bort mig.

  Men nu argumenterar du om att ’tobaksindustrin är mörk’ eller att 9/11 orkestrerades av ’militärindustriella komplexet’ …

  … som ett argument för AGW-hypotesen!?

  Är det riktigt uppfattat?

  Hur tänker du då?

 69. Mats Jangdal

  Då är vi helt eniga Peter S #46

 70. ThomasJ

  Holmfrid #62: Jo, känner till det. Utmaningen handlar om att dels få henne/dem (Maud etCons internt) medvetna om dels detta, dels att det är känt bland stora grupper väljare, varav ett stort antal personer är sysselsatta direkt/indirekt inom basindustrin.
  Du har ju en hel del info/data/material i frågan, eller hur? ’Kör’ fram detta dels här på TCS, men lika viktigt till respektive riksdagsledamot och statsråd + deras statssekreterarna.

  Jag ’bombar’ från min flank. OK?! 😛

   
  Mvh/TJ

 71. balato

  Lyssnade på Vetenskapnyheterna i P1 idag. Olika fetters inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar diskuterades. Det konstaterades att olika forskare drar diametralt olika slutsatser av samma forskningsrapporter och att det finns ett stort behov av att vetenskapare från olika läger sätter sig och läser och tolkar rapporterna tillsammans för att komma fram till en ståndpunkt som alla kan enas om. En läkare, som hade varnat för följderna av att äta viss kost, erkände att hans råd inte var baserade på någon entydig vetenskaplig grund och att han, även om det var ett prestigemässigt ”nederlag”, var beredd att erkänna det. Inte utan att man känner igen sig från klimatdebatten. När vågar någon alarmist erkänna att hans/hennes ståndpunkt varit baserad på icke vetenskapligt belagda fakta. Och när sätter sig forskare från olika läger sig ner tillsammans och gör en förutsättningslös gemensam tolkning av dagens vetenskapliga status i klimatforskningen?

 72. Al Gore’s affärsidé är att bli rikare på att andra tvingas betala för vad han erbjuder (mot sin vilja):

  Både sina ’föreläsningar’ mm, men även att använda lagstiftning för att tvinga konsumenter till att betala för saker som inte har ngt värde.

  Jag ser inget hederligt i det. Och gräver du vidare, finns där ännu mörkare kopplingar till organiserad brottslighet. Men du verkar inte vara intresserad av sådant. Och jag behöver inte dra upp Al Gore som argument mot AGW-hypotesens riktighet.

  Han är bara ett bra exempel på hur mycket skada som där ställs till med genom densamma. och dess politisering.

  Och hur var det? Kunde du svara på några frågor jag ställde också? Och om du är osäker accepterar jag även det, alltså att du bara försöker göra en upplyst uppskattning eller gissning.

 73. Bo E

  Pål B #49

  Du får ursäkta, men jag orkade bara titta i 5 minuter av möjliga 9, så jag kanske missade något på slutet, men i alla fall: Vad är det du vill ha sagt?    .. Att det finns gott om bedragare i alla möjliga och omöjliga sammahang?—Eller att pengar korrumperar?  —Eller att vetenskapsmän (vissa) kan göra/påstå vad tusan som helst för att få sina 15 minuter av berömmelse?

  Jo men visst.. Och det dyker upp sådana påminnelser varje dag nu.
   
  Kom osökt att tänka på den AGW-forskar-dåren som på fullt allvar påstår att vi bor på en apterad kärnladdning (klotet alltså), som riskerar att råka ut för en skenande termonukleär härdsmälta pga att ”ökade CO2 halter i atmosfären medför alltför dålig kylning av reaktor härdens skal”, dvs jordskorpan vi bor på. — Han har säkert fått rikligt med forskningspengar för sitt uppkast. Dvs både du och jag är på något sätt med och betalar dårskapen.

 74. Pål B, jag tycker du blir väldigt inkonsekvent numera

  Tobak dödar! Bilar dödar. Storstäder dödar! Gravitationen dödar. Politik dödar! Flyplan dödar! Vapen dödar. Alkohol dödar. Sjukvårdsköer dödar. Medicin dödar. Kylskåp dödar. Bilar dödar. Osv! I alla oändlighet.

  Alla dessa är dock lagliga och de som lever på att tillhandahålla nyttigheter har förstås rätt att både önska sig en politik som gynnar dem, eller motsätta sig politik som missgynanr dem, och bilda opinion för sina intressen.

  Tror du verkligen att politik skulle vara ett ädlare geschäft än att sälja tobaksprodukter? 

  Tror du verkligen det? Så är det iaf inte. Så snälla, skippa dessa sagobilder om ’dom  goda’ som kämpar mot ’dom onda’!

  Och tro inte att du förstår hur tobaksindustrin ’är’ bara för att du sett ’The Insider’ med Al Pacino och Russel Crowe.

  Och håll ögat på bollen. Som du noterade ägnade Peter Sinclair samtliga 10 minuter åt att få dig att flytta blicken till ngt helt annat. Ganska framgångsrikt dessutom, eller hur ? 😉

  Är Peter Sinclair en mörk kraft?

 75. Pål B

  Jonas N,
   
  Har du glömt var denna diskussionen tog sin början?

 76. Micke Johnsson

  Här är Nya Moderaternas nya taleskvinna i Klimat/Miljö/Matfrågor. Jag har skickat  frågor som hon i början ”svarade” på. Tex.hur ett parti kan gå emot sina väljare när det gäller klimatfrågan? Hon svarade att så inte var fallet! Utan de flesta tyckte som henne. Att vi människor har stor inverkan på klimatet. Jag ställde en rad olika frågor men fick inget svar! Till slut frågade jag henne om hennes utbildning(då jag tycker det är relevant när man sitter på en sits som hennes)? Då fick jag till svar att ”hon inte kände mig” och att ”hennes mailkorrespondens” med mig var över! Skrev tillbaka att jag inte känner henne heller men att hon är en offenlig person…där slutade vår kontakt. Men är det andra som har frågor till henne så varsågoda!! sofia.arkelsten@riksdagen.se

 77. Pål B

  Bo E,
   
  ”Vad är det du vill ha sagt?”

  Vad tror du? Om du återgår till ämnet, vem som står bakom uppropet, så hittar du ditt svar.

 78. Pål B

  ”Pål B, jag tycker du blir väldigt inkonsekvent numera”

  Är det inkonsekvent att peka på relevant information?

 79. Nej Pål, men du verkade vilja flytta fokus till ngt helt annat.

  Dessutom har jag redogjort varjag menar du mfl tänker fel. och även varför. Om du menar att jag har fel, eller dina argument väger tyngre eller bättre förslår jag att du redovisar dem.

  Men du verkar vilja hoppa till nya saker hela tiden.

  Alltså: Varken Monckton, 32000, Peter Sinclair, 9/11 eller någon tobakslobby är primära i diskussionen.

  Om man vill disktuera ifall där föreligger någon substans i klimatoron alltså.

  Men om man vill diskutera dåraktigheter och följder av dårakatig politik, då finns där förståss oändliga mängde i vart och ett av alla sidospår, och mångdubbelt fler!

  Vet du vad ditt motiv för engagemanget i klimatfrågan egentligen är? (Och är det ngt annat än baserat på just en tro?)

 80. Pål B

  Relevant? För vaddå? Att slippa argumentera i sak? Att försöka misttänkliggöra genom guilt by association, dessutom felaktig, och dessutom genom långa snåriga led och långt bak i tiden?

  Är det någon av dem som skrivit på som gjort det mot sin vilja? Snarare verkar det ju vara skojarna (dvs som är emot listan) som försökt smyga in felen.

  Men återigen, listan i sig är inget argument. Den är en mot-inlaga mot allt tjat om konsensus vi har matats med under många år. Och den påstådda konsensus är mycket falskare än att ett antal frivilligt skriver under ett upprop.

  Herrejösses, att dokumentmallen var lik en annan ägnas det flera minuter åt!? Har man verkligen inget vassare att komam med?

  Vad försöker denne Peter Sinclair egentligen säga menar du?

  Att dokumentmallen lurade ett antal att skriva på? Att Seitz titel lurade några? Vad är substansen i sammanhanget, Pål P?

  För nåt ville han ju få sagt!  Något av substans eller bara ngt som han inte subsantiera och därför måste insinuera med en massa rökande människor och hänvisningar till cancer?

 81. Pål B

  ”Varken Monckton, 32000, Peter Sinclair, 9/11 eller någon tobakslobby är primära i diskussionen.”
  Varför inte? Då förenklar du det för dig. Om samma personer bakom de 32000 signaturerna har kopplingar till tobakslobbyn är det viktig information för mig.
  ”Vet du vad ditt motiv för engagemanget i klimatfrågan egentligen är?”
  Ja. Jag vill lära mig mer. Vad är ditt?

 82. Lejeune

  Återigen gröna lögner i IPCCs fantasier avslöjas, igen!
  http://aleklett.wordpress.com/

 83. Pål, du pratar om en (1!) person, med insinuerade kopplingar till ngt som är totalt irrelevant i sammanhanget!

  Det viktiga för dig verkar vara att slippa hantera verkligheten. Dvs du söker efter förevändningar att slippa bry dig om mer centrala saker och sådant som inte stämmer med din tro. Och det har du förstås gemensamt med många övriga troende.

  Om du visste hur många av dom AGW-troende som försökt slippa hantera kritiken mot AGw-hypotesens många brister genom att prata om Exxon, oljebpengar, tobakslobby mm.

  Men faktiskt har det blivit mindre av sådant. För att argumentationen är så bottenlöst idiotisk och felaktig.

  Om du vill kan jag visa dig ’bättre’ förevändningar att smita från sakfrågorna och vältra dig i konspirationsteorier …

  Men vill du verkligen det? Går du på reklamen om mirakelkrämer mot rynkor, åldrande,  blyghet, och för ökad  potens och rutor på magen också? 

  Märker du verkligen inte när man vill få dig att tro ngt med missvisande argument och ist suggestiv musik och tillhörande berrättarröst, ackompanjerat av bilder som påverka dina känslor?   Allvar?

 84. Bo E

  PÅL B #63

  Städa lite i ditt eget bo.

  Jag föreslår att du reder ut historien kring ENRON´S starke man, Kenny Lay, du vet han som fick 45 års fängelse för sina vidlyftiga energi-luftbolags-svindlerier.
  Han och Al Gore var kompissar. Båda lobbade hårt för Kyoto och därav följande handel med CO2-utsläppsrättigheter. 
  Som väl var fick Clinton INTE Kongressen med på det tåget då, vilket medförde att skumrask-koncernen ENRON, som så hårt satsat på snar framtida handel av utsläppsrätter baserat på kolförbränning, stupade på den mållinjen. – Vilken Al Gore, allt sedan dess, gör allt för att tvinga oss över nu.

  När du ändå är utredar-tagen kan du ju kartlägga Al Gore´s Generation-Fund imperium. Titta också efter vad som döljer sig under ytan hos Nicholas Stern och hans Grantham Institute for Climate Change and the Environment. 
  ”Big business” är bara förnamnet.

  Jag påstår inte att jag kan eller begriper allt i dessa sammanhangen, men trots detta så förbehåller jag mig rätten att få tänka själv.

  Att vara aningslös och godtrogen i denna värld, som kryllar av egennyttiga poliker, besserwissers, bedragare och inpiskare av alla slag är livsfarligt.

  Al Gore – hederlig? -Skämtar du?
  John Christy, erkänd klimatforskare av det ljumma slaget, är inte imponerad av Al Gore´s trovärdighet. ” Mr Gore has a carbon-footprint that would stamp my entire neighbourhood  flat”

 85. ThomasJ

  Ta tid [ca. 28 min.] för att titta på denna video från Norge:
  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/282395
   
  Undrar vad VKV påhejande naturälskare (???) anser om slik ’utveckling’…?
   
  Mvh/TJ

 86. En intressant företeelse, värd att notera om ingen annan gjort det, är att argumentationen inte längre är saklig utan börjar handla om ”välorganiserade vindkraftsmotståndare” som sprider lögner omkring sig. När debatten börjar urarta så här brukar det vara början till slutet för dom som tvingas ta till dessa debattknep – som tur är.
  Detta diskuteras bl. i dagens nummer av ATL (kan inte hitta det på nätupplagan)
  Du känner säkert igen det från klimatdebatten – när arggumenten börjar tryta tar man till personangrepp.

 87. S. Andersson

  Micke Johansson #76: Arkelsten har en blogg. Läs den. Den utgör en exemplarisk provkarta på svensk tralala-politik. Skrämmande. Fröken Arkelsten deltar med liv och lust i alla möjliga diskussioner. Hennes åsikter och ställningstagande verkar ha en sak gemensam: Det finns inte tillstymmelse till djupare resonemang eller kritiskt tänkande någonstans.
   
  Och jag fick ytterligare vatten på min kvarn. Blir mer och mer övertygad om att 2010 blir det första riksdagsval där jag inte kommer att delta. Eller ska jag rösta på Musse Pigg? Vad tycker ni? Är blankröst eller tramsröst att föredra?

 88. Björn

  Vindkraftverken är som ett slags galjonsfigurer som bara finns där för att tillfresställa Maud Olofsson. De levererar ingen säker kraft, de kräver ersättningskraft, de förstör miljön, de kostar skattepengar till ingen nytta, de utgör ett stort irritationsmoment, etc.

 89. Micke

  När nu Maud skall bygga 2000 nya vindkraftverk hur skall hon då lyckas att fortsätta hålla Stockholms skärgård fri från vindkraftverk. För visst är det enormt tydligt att några vindkraftverk där beslutfattarna har sina sommarstugor skall vi inte ha. Nej, dem bygger vi på västkusten eller i skogen i Småland för där blåser det mycket mer än i Stockholms skärgård. My God, vilket hyckleri!!!!!

 90. Jan

  #76 Micke Johnsson
  Istället för att fråga kan man Googla. Då finner man att Sofia Arkelsten är jurist.

   

   
  http://www.val.se/tidigare_val/val2006/valsedlar/018004K.html

 91. Slabadang!

  Pål B o Gunbo!

  Vem som säger vad är väl fullständigt ointressant i alla sammahang? Det är korrektheten i vad som sägs som är intressant.Att skilja på politiska argument och vetenskapliga är det svåra i denna debatt.
  Om du nu seriöst är ute efter att söka sanningen så får man välja strategi.Antingen går man på den mest trovärdiga retoriken räcker det så blir man antingen skeptiker eller agwfrälst.Då blir det ett ideologiskt ställningstagande.Alternativt så söker man faktiska observationer som stärker eller motsäger AGW teorin och noterar samtidigt hur de motsatta sidorna om AGWplanket hanterar och värderar observationer.Min slutsats är attt det tom gäller helt olika regler för vad som anses vara vetenskapliga observationer och ej på plankets olika sidor.AGW sidan har tagit sig en helt ovetenskaplig rättigheter att förklara i princip alla förändringar som bekräftar deras tes som observationer.Skeptiker har betydligt högre krav ställda på observationers validitet.Historiken visar att jag har rätt.Vi kan ta AGW alarmisternas största alarmistiska vetenskapliga argument till att börja med.

  1.2007 var sommarisarna på Arktis det stora ”beviset” på den globala uppvärmningen vi bombades med alarmrapporter om Arktis isbjörnar och global uppvärmning kalvande glaciärer.När sedan värlsisarna växte igen var det tyst som muren från AGW håll.Att Nordostpassagen har varit segelbar flera gånger tidigare i historien undvek de också att tala om.Här ser vi regelverket för retoriken och man måste skilja retoriken från faktiska obsevationer det visar denna erfarenhet.

  2.Temperaturdata.Hur mycket har den globala temperaturökningen faktiskt varit? En katalogtjock serie av kritiska granskningar av de temperatur serier som legat till grund för AGW alarmismen har påvisat och bevisat manipulationer och feljusteringar av rådata.
  Ifrån både Nya Zeeland Australien Ryssland USA Kina finns tydliga samstämmiga bevis på att CRU och NOAA(GISS) temperaturdata är felaktiga och en stor genomgårende felfaktor är att UHI effekter är inkluderade i CRU och NOAA s serier.Dessutom har ”homogeniseringar” skett i flera led.MAO har vi bara att lita till jones och Hansens ord då de pekar på varandra som bekräftelse på temphistorikens robusthet.Det är idag ingen hemlighet och inte heller någon fråga om de gjort allt för att undgå granskning och genomlysning.Märk väl att ingen i peer rewiewprocessen kontrollerade de underliggande rådata eller de homogeniserande beräkningarna av världstemperaturen.Nu när möjligheten till granskning öppnats så haglar kritiken över temperaturserierna.

  http://www.youtube.com/watch?v=A7W4-50n1HE&feature=player_embedded

  3.Vi har inte glömt AGW alarmisternas dramatiska propagandafilmer
  om de ökade svåra stormarna och översvämmningarna som skulle drabba oss.De använde orkanåren i slutet av 90 talet som ett observerat bevis på AGW teorin.De har bevisligen fel eftersom flera vetenskapliga rapporter inklusiva kungliga akademins uttalande om att det inte finns minsta vetenskapliga bevis eller observation som bekräftar AGW alarmisternas propaganda.Nu har vi istället det lägsta antalet stormar på 60 år.

  4 Vart tog uppvärmningen vägen? (om man nu litar på historiska temperaturer) De senaste femton åren har vi faktiskt ingen uppvärmning alls.AGW alarmistera skriker om de senaste tio åren men talar inte om de sista nio eller de senaste femton.Jämför vi observationerna med teorin så stämmer inte observationerna med teorin.trots att vi släpper ut allt mer co2 så höjs inte temperaturen i alla fall.Att polarisarna skulle växa finns inte ens med på den AGW teoretiska kartan.Att glaciärerna i västra Himalaya växer tar de inte med i retoriken.

  7.Isbjörnarna behöver vi inte utveckla…de växer i antal och äter inte IS och har aldrig gjort.En ren hypkondrisk propaganda lögn.

  8.Höjningen av havsnivåerna skulle ske i utökad takt.Tack och lov har de haft fel även på denna punkt och observationer visar dem vara ute och cykla på djupt vatten.

  9.Alla publikationer är ”peer rewiewed”.Det visade sig inte heller vara sant och IPCC ändrade sin beskrivning på hemsidan av sina publikationer så sent som i slutet av December.Däremot har en skrämmande systematisk korruption av processen avslöjats.Fel om både glaciärer Amazonas Afrika Kilimanjaro Sri Lankesiska teodlingar Hollands yta har visat sig vara åt helvete.IPCC s ”samordnare har hellre valt bort kvalificerad vetenskaplig kritik till förmån för AGW alarmistiska studentuppsatser eller skrifter från aktivist organisationer.

  10.En enig vetenskap och 2500-4000 vetenskapsmän är eniga.
  Är avslöjat som en ren lögn som inte har med verkligheten att göra och bara ett medvetet sätt att blanda ihop korten för att slippa granskning.En utmärkt utredning på svenska hittar du här.
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134

  Så fort du ställer följdfrågan…”Eniga om vaddå?” så faller argumentet ihop som ett korthus.Min uppfattning är att det finns betydligt fler vetenskapsmän som kritiserar AGW teorin än som stödjer den.

  11.Enligt AGW teorin skulle co2 lämna sitt tydligaste spår i atmosfären runt ekvatorn.Satellitmätningar kan inte ens hitta spår av denna effekt sedan 32 år tillbaka.Inte heller stöd för att de senaste tio åren skulle vara de varmaste.
  http://www.youtube.com/watch?v=Iqi2zEcz7cs&feature=player_embedded
  Dessutom visar andra satellitmätningar på olika sätt (Spencer Lindzen Choi) att den utgående strålningen är högre än vad AGW hysterikerna hävdar.De pekar alla mot att klimatets känslighet är otroligt överdrivet.

  12.Våren kommer allt tidigare! Är också ett påstående som nu motbevisats som ett påstående utan veteskaplig grund.
  De milda vintrarna utan eller med lite snö har också bevisats vara rena fantasier.

  13.Dessa dj,,,la ”klimatmodeller orkar jag inte ens gå igenom en gång till.De är bevisat helt värdelösa i att kunna beräkna framtida klimat.
  PUNKT SLUT! Tvärtom har de legat till grund för fria klimathypokondriska fantasier och galna slutsatser och larmrapporter.

  Så jag söker förtvivlat efter observationer som bekräftar AGW teorin och som inte bygger på ”troligt” ”kan” ”om” ”modellberäkningar” ”risk för”.Hittar du några sådana så skriv gärna ned dem
  i ett inlägg.Jag ser tydliga bevis på en fix ide som är utklädd till vetenskap och där nu ÄNTLIGEN den etablerade vetenskapen går ut och kritiserar hela ”klimatvetenskapen” för att lånat vetenskapsbegreppet för att segla under falsk flagg!!

  12.

 92. Micke Johnsson

  #Jan
  Hon kunde ju svarat mig. … 🙂
  Då man tittar på de nu ”icke fastställda” omröstningar som finns på nätet så är det mellan 47-60% som tror att klimatförändringarna är en bluff eller väldigt överdrivna…Så jag ställde en fråga hur det kunde se ut i Moderaterna som det gör(enligt min uträkning är det precis lika i FP, S, KD) när inte partiet följer väljarna? Jag tyckte det är ett hot mot demokratin. Att C, MP(förlåt jag svär)och V följer sina väljare i denna viktiga fråga får man utgå ifrån. Men resten då?

 93. Håkan Bergman

  Tackochlov så finns det krafter som arbetar mot Mauds väderkvarnar:
  http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.1840947-miljardsatsning-pa-vindkraft-kan-tvingas-avbrytas

 94. ThomasJ

  Micke Johansson #76 m.fl.: Enligt mina info så ’ska’ Anna K. Batra vara talesperson för M i energifrågor. Sofia A. hanterade denna fråga tidigare och hann då med att skapa den s.k. ’gräddfil’ för VKV-etablering som trädde i kraft per 09-08-01 [tillsammans med Lars Lindblad bl.a.].
  S.A. är ’juristutbildad’ vilket iofs. inte säger ett smack om hennes kompetenser inom ’klimat/miljö’ frågor hon numera är [ska vara?] talesperson för. Varken hennes juridiska och/eller annan kompetens har visat ngn mätbarhet…
  Du ska inte heller ställa ngn förhoppning till att hon svarar på dina meddelanden – det tycks ligga under hennes ’värdighet’ – men é man fiiiiiiiin så é man… på Liiiiidingö…
  Go figure!  😉

   
  Mvh/TJ

 95. Strictly Norrland

  Jämtland – naturparadiset:

  http://img692.imageshack.us/img692/7391/ktasnurror.jpg

 96. BF

  Slabadang – Du är helt otrolig!!

  Skall vi gissa på att din sammanställning kommer att förbli okommenterad av de AGW-troende – fast vi kan ju alltid hoppas?

 97. Natrix

  Ett utmärkt Centerförslag! Förhoppningsvis kan det få dem ur riksdagen.

 98. Joel

  Micke #76, S.Andersson #87, ThomasJ #94 mfl:
  Apropå Arkelstenskan, kanske det kan roa er att läsa dessa poster, med kommentarer, i hennes blogg…
  http://arkelsten.blogspot.com/2009/11/fredrik-reinfeldt-gor-skillnad-for.html
  http://arkelsten.blogspot.com/2009/12/regeringen-klimatkompenserar.html
  Sen insåg jag, att i den skallen får det absolut inte plats nåt mer. Tyvärr…

 99. ThomasJ

  Joel #98: He-he… antar [ med viss säkerhet…? 😉  ] att du är en av ytterst får personer som öht. bemödar sig skriva kommentar[er] på hennes blogg. Kommentarfrekvensen är vanligen en mkt bra mätsticka för en bloggs popularitet / impopularitet o kollar man denna hos henne så…
  Hon var oxo drivande bakom bloggen ’klimatsmart.se’ som till sist fick [tvingades] läggas ner.
   
  De måsta kännas fantastiskt tryggt för undersåtarna att ha vetskap om att landets bland de mest överlevnadsavgörande frågekomplex handläggs/hanteras/beslutas av så kloka, insiktsfulla för att inte nämna verklighetsnära personer som denna och övriga damer/herrar i glaspyramiderna…, oder? 😉

  Mvh/TJ

 100. Joel

  Tempus, Thomas, tempus!
  Det ska vara ”bemödade”…

 101. Micke Johnsson

  Joel#98

  Jag har fått samma känsla om henne. Hon har inte ett rätt. Och lyssna och ta åt sig ligger nog ingen politiker i fatet! 🙂

  ThomasJ#94

  Jag fick prata med en dam på Moderaterna i Stockholm och hon skickade mig vidare till Sofia A då hon är ny taleskvinna  för Klimat/Miljö/Mat hos Moderaterna hette det…

 102. Labbibia

  Micke # 89
  Tyvärr har du fel. Det planeras för fullt för en hel drös vindkraftverk i Sthlms södra skärgård.
  Jag har länkar till planerna någonstans på min blogg.. Om du vill se dem så kan jag leta fram länkarna.

 103. Labbibia

  Slabadang # 91
  Hear hear!
  Lysande!

 104. För att återföra diskussionen till vindkraften tycker jag det är märkligt att Maud Olofsson får stå oemotsagd av alla utom oss bloggare vars kommentarer hon naturligtvis struntar i. Det finns ju hur mycket information som helst om vindkraften, baserad på uppmätta och verifierbara resultat från vindparker över hela världen. Ingenstans har man uppnått en högre genomsnittlig verkningsgrad än ca 30 procent och normalt ligger den mellan 10 och 20 procent. Ingenstans i världen har ett kol- eller oljeeldat kraftverk kunnat ersättas av en vindpark på grund av behovet av reservkraft då det inte blåser (inte heller i Danmark). I genomsnitt  kostar vindkraftproducerad el 2,5 gånger mer än el från t.ex. vattenkraft och skulle inte kunna hävda sig på marknaden om subventionerna togs bort. I Kalifornien står nu hundratals uttjänta vindkraftverk stilla – ingen tar ansvaret för de rostande tornen. Överallt där det byggs vindkraftverk förfulas landskapsbilden, djurlivet påverkas och husen i de samhällen som hamnat i skuggan av vindparkerna förlorar i värde eftersom ingen står ut med att se och höra snurrorna. Varför diskuteras inte detta i media och av dem som är med och styr vårt land? Är alla så indoktrinerade av AGW-propagandan att de fortfarande tror på CO2-hotet och behovet av förnybar ”klimatsmart” energi? 

 105. ThomasJ

  Joel #100: Velly solly, mate! Will kiip extlemaly close check on going ‘glam antics’, solly again, 4 my velly bad knowledge  of foleign language!
   
  Keep on Go thinking + action!  😛

  Mvh/TJ

 106. Hayek

  Vindkraftverken påminner mig om Albaniens bunkrar. Samma typ av förvridna verklighetsuppfattning som fick albanerna att bygga 700.000 bunkrar helt i onödan gör att Sverige snart kommer att se ut som ett skräcklandskap. För varje nytt vindkraftverk så blir Sverige fattigare och fulare. Tack för det Maud (jag vet, rödgröna röran är ännu värre).

 107. ThomasJ

  Alf A. #104: Ja, suck!, de allra flesta, är inne i religionen. Tråkigt för landet dock…
  Mvh/TJ

 108. preact (Tore)

  Vindkraft var det visst! Idag står 27 verk stilla p g a haveri!
  Varje dag havererar 20-40 verk, om de inte står stilla p g a stiltje.
  Var är ”våra djurvänner” nu, när dessa vingar halshugger våra fridlysta havsörnar som den värste arab!
  Hade inte Maud Olofsson en ”släkting” bland ägarna till en vindkraftpark i norr, som hon invigde innan det var miljöprövat!?
  Kostnader för el-certifikat kommer om ingen stoppar eländet, att fördubblas för den enskilde el-förbrukaren. Kanske ändå mer!
  Om enskilda vill ha ett VKV är väl inga problem, om kostnaderna läggs på innehavaren, samt att dess placering sker på den egna marken.
  VKV är ett otroligt störningsmoment mot både människor och djur.
  Endast kärnkraftverk kan trygga framtiden för företag och människor! Är detta så svårt att svälja för en del, tills annan kraftförsörjning övertar nuvarande.
  Jag hoppas att SD får den makt som behövs, för att intelligensen i Riksdagen återförs.
  Tack för ordet!

 109. Lejuene

  Vindkraftstalibanerna i G-piss är igång igen i DN:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/svag-satsning-pa-fornybart-1.1054984
  …..någon som är förvånad?

 110. Mats Jangdal

  Jag tycker vindkraftverk är fina och ger liv åt landskapsbilden, till skillnad från de där fula kraftledningsstamnäten. Titta hur det ser ut i närheten av kärnkraftverken, en hel bröt med trådar och stolpar genom hela landskapet.
  Det där med fågeldöd är självklart överdrivet. Naturligtvis ska alla energiföretag bära sina egna kostnader. Tyvärr gör varken vindkraft eller kärnkraft det, medan fossileldade kraftverk övertaxeras (för miljöns skull, rofl).
   
  Ang kreationister. Det är smart av klimathotarna att underförstått förutsätta en statisk natur, för då kan inte extremhöger/tokkristna/kreationister protestera eftersom de då måste erkänna evolutionen. Därför håller de hellre tyst om eländet och ställer sig i soppkön där det delas ut gratis utsläppsrätter som de sedan kan tjäna pengar på.

 111. S. Andersson

  Mats Jangdal #110: Jag håller med dig om att kraftledningar är minst lika fula. Problemet är bara att vindkraftsutbyggnaden inte kommer att medföra en minskning av kraftledningarna, så nu får vi båda!
   
  Annars rekommenderar jag varmt en liten tur mellan Stralsund och Berlin t ex. Vindkraftverk galore. Ser för jävligt ut. Inte minst eftersom en förbluffande stor andel står stilla. För mig fungerar det nog lite så: Om de bara hade levererat vad som utlovats hade min acceptans varit större. Nu känns det som om det är fult OCH meningslöst.

 112. Christopher E

  Slabadang!

  En riktigt bra genomgång av en del av alarmistretoriken du gjorde i #91. Tummen upp. Nyttigt för alla att läsa.

 113. Mats Jangdal

  Det som är mest besvärande med vinkraft är inte att de är fula. Det är ju en helt subjekttiv uppfattning.
  Nej, de stora problemen är dessa två, den dåliga driftsäkerheten/drifttiden, och de höga kostnaderna/bidragsberoendet.
  Skulle de gå år ut och in så fort det blåser och leverera billig el skulle jag oreserverat ge omdömet, Kör i vind!

 114. tty

  Mats Jangdal:

  Har du klart för dig att vindkraftsutbyggnad förutsätter en KRAFTIG utbyggnad av högspänningsnätet? Vindkraft är som bekant oförutsägbar och systemet måste därför kunna hantera stora och snabba svängningar av var kraften produceras från timme till timme. Detta innebär många nya högspänningsledningar. En ny stamledning från Norrland till Sydsverige är bara början.

 115. Mats Jangdal

  tty
  Jag ser inga luftledningar från vindkraftverken. Tror inte att det beror på de att inte levererar ström. Kan det bero på att man gräver ner de ledningarna direkt?
  För övrigt är det ju dumt att skicka ström långa vägar. Man får ju ut bäst nytta om man använder den nära där den produceras. Med många små elproducenter över hela landet, vindkraft, biobränsle mm finns ju alltid närhet till konsumenter. Stamnätet är dimensionerat för storskalig kärnkraft och vattenkraft, det lär inte påverkas mycket av en massa små elverk spridda ute i landet.

 116. Christopher E

  Mats Jangdal #110;

  Estetik är ju svårt att diskutera, men totalt sett är ju reaktorer som motsvarar många tusentals vindkraftverk betydligt mindre utrymmeskrävande. Ledningarna får du ju i vilket fall, och faktiskt fler från den spridda vindkraften. Notera att de nya vindturbiner som projekteras ska bli 205 meter höga, försedda med högintensiva blixtljus och troligen få en fackverkskonstruktion (som en förvuxen stamledningsstolpe) istället för stolpe. Fortfarande vackert? Har du förresten sett hur de starkt rödblinkande snurrorna som byggs nu ser ut på natten?

  Hur kan du veta att fågeldöden är överdriven? Det planeras tusentals snurror. Erfarenheten från världens vindfarmer visar att i synnerhet rovfåglar inte förstår faran med turbinblad och dör i stora mängder. Googla på ämnet vad gäller Spanien, Kalifornien och Norge i första hand.

  Se också absolut filmen ThomasJ rekommenderade ovan:

  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/282395

  Man kan ju se exempel på fågeldöd i praktiken… (känsliga riktiga naturvänner varnas för starka bilder)…

  Länk Gåsgam på Kreta

 117. Christopher E

  Jag menar inte att marknadsföra mig själv, men i dagens tidning (även pappersupplagan) hade jag en kommentar om hur en ideologiskt grön ledarskribent ”glömde” vilken som den mest subventionerade elproduktionen…

  Länk till inlägg

 118. S. Andersson

  Joel Thomas J och ni andra: Arkelstens blogg heter Arkelsten – Livet, Riksdagen och Shoppingen.
   
  Detta är ett öppet hån mot politik och demokrati. Det är som om Paris Hilton skulle ställa upp i nästa Presidentval i USA (fast fan vet om inte det skulle kunna hända…). Usch, det här är inte klokt. Och det partiet har jag röstat på i alla år.

 119. Ulrik

  S.Andersson #118. Jag har frågat Arkelsten om IPCC och vindkraftverk. Bl.a. om det är moderat politik, att jag ska betala subventioner på olika sätt för att tillverkare och ägare av vindkraftverk ska tjäna pengar.

  Hon har inte svarat. Nu förstår jag varför – hon är nog ute och shoppar.

 120. FcH

  Maud O & Co dövar sina samveten med klimatkompensering. Vi skattebetalare betalar.

  Kostnader för klimatkompensation vid flygresor år 2009 för varje
  departement:
  1 Utrikesdep: 1 510 000 kr
  2 Justitiedep: 345 000 kr
  3 Näringsdep: 305 000 kr
  4 Miljödep: 300 000 kr
  5 Finansdep: 260 000 kr
  6 Socialdep: 195 000 kr
  7 Jordbruksdep: 170 000 kr
  8 Försvarsdep: 155 000 kr
  9 Utbildningsdep: 140 000 kr
  10 Statsrådsberedn: 120 000 kr
  12 Regeringskansliets förvaltningsavdelning: 95 000 kr
  13 Arbetsmarknadsdep: 65 000 kr
  14 Kulturdep: 45 000 kr

  Summa klimatkompensation
  3 700 000:-

  Källa Expressen 2010-03-01

 121. FcH

  Re: Ulrik #119. Prova med att lägga in ett positivt och  ett kritiskt inlägg på hennes blogg och gissa vilket hon censurerar. 
  Är man riktigt kritisk kallas det för personangrepp!
  Synd att vi inte har riktiga personval i Sverige. Då skulle hon åka ut i nästa val.

 122. Mats Jangdal

  Jo, jag har sett de blinkande lamporna på natten, kan se en hemifrån. Det ger lite storstadskänsla.
  Fåglarna? De lär sig, det naturliga urvalet fixar det där. Man ska int’ va så blödig.
   
  Jag vill dock förtydliga att jag ingalunda tror på vindkraft som allena saliggörande. Jag föreställer mig att vi vid nästa sekelskifte kommer att tillvarata energi på många olika sätt.
   
  Jag har noterat att vurmen för kärnkraft är extra tydlig bland teknister och folk med närliggande utbildning. Det är klart att de har samma rätt som andra att värna om sin arbetsmarknad och föra fram det de tror på.
  Men det vill gärna bli argumentation med den underförstådda innebörden att ”the philosophy is settled” och därför finns inget annat val än följa teknisterna in i det förlovade landet. Men lika lite som ”the sicence is settled” om klimatet så är filosofin utredd. Att påstå att den är det är att trampa på andra människors värderingar. Vi kan aldrig få med oss dessa AGW-are genom att uppträda som om klimatfrågan en enkel enfrågedispyt.
  När väl kunskapen om klimatet är fastställd, om den någonsin blir det, återstår fortfarande all filosofiska, politiska, ekonomiska, moraliska frågor. De som har att göra med värderingar, drömmar och livsmål. Till syvende och sist är det i den debatten som framtida handlingsplaner fastställs.

 123. Hayek

  Återigen, det som är alla glömmer är PRISET! Väljer man att ta en kostnad för att producera el som är högre än alternativen så blir vi alla fattigare. Lägger vi 10 miljarder mer på att göra el så får vi lägga 10 miljarder mindre på något annat. Tvinga politikerna att berätta vad det är vi skall lägga mindre på för att vi skall bygga dessa vindmöllor. Dessutom är kalkylen ännu värre än en enkel pris per kilowatt-kalkyl. Vindkraften kräver reservkraft och utbyggnad av distributionsnätet. Vi pratar om enorma resurser på helt meningslös verksamhet i tiotals år framöver. Tänk på alla skolor, broar, vägar, järnvägar  m.m. vi skulle kunnat bygga istället.

 124. tty

  Mats Jangdal #115

  ”Jag ser inga luftledningar från vindkraftverken. Tror inte att det beror på de att inte levererar ström. Kan det bero på att man gräver ner de ledningarna direkt?”
   
  I och för sig levererar de allt som oftast ingen ström. Dock har du rätt i att själva den oftast ganska korta anslutningen från vindsnurran till närmsta stamledning dras i allmänhet som kabel. När el skall transporteras långa sträckor krävs däremot högspänning om inte överföringsförlusterna skall bli orimliga. Högspänningskablar är möjliga, men extremt dyra.
   
  ”För övrigt är det ju dumt att skicka ström långa vägar. Man får ju ut bäst nytta om man använder den nära där den produceras.”
   
  Goddag yxskaft! Det är just det som är finessen med kärnkraft. Den kan man välja var den skall produceras. Vindkraft produceras där det blåser för ögonblicket.
   
   ”Med många små elproducenter över hela landet, vindkraft, biobränsle mm finns ju alltid närhet till konsumenter.”
   
  Sant endast om elkonsumenterna kan förflyttas sekundsnabbt inom landet beroende på väderläget. Blir nog svårt rent praktiskt.
   
  ”Stamnätet är dimensionerat för storskalig kärnkraft och vattenkraft, det lär inte påverkas mycket av en massa små elverk spridda ute i landet.”
   
  Jo, det måste byggas ut kraftigt eftersom det måste kunna hantera att varje enskild del av landet kan ha antingen stort överskott eller stort underskott på el, på ett oförutsägbart sätt.
   

 125. Mats Jangdal

  tty
  Tack för omdömet ”goddag yxskaft”. Det finns elkonsumenter över hela landet, om det då också etableras småskaliga elproducenter över hela landet vad ska man då med nya stora stamnät till? Och framför allt, vad ska Nordpool göra? Är det inte deras uppgift att styra elen kortaste vägen från producent till konsument så att överföringsförlusterna minimeras, producenternas vinst maximeras och  kundnyttan optimeras.
  Om du kollat ordentligt på mina inlägg så skulle du sett att jag förutsätter många småskaliga energislag. Vindkraft kommer aldrig att bli det dominerande energislaget.
  Du vet det behövs en kil i yxskaftet för att huvudet ska sitta på plats ordentligt.  🙂

 126. Christopher E

  Mats Jangdal;

  Jag tror inte du förstår problematiken med fördelning av kraftnätet och hur mycket ledning det behövs för att samla in strömmen från alla småproducenter.

  Så här ser ett samhälle ut där energin produceras småskaligt där folk bor (bioenergi i detta fall). Härliga framtid. Har vi tur kanske vi får en solcellsdriven 12v-lampa i taket också. Den lyser för all del bara när solen skiner, men riktigt närproducerat är det ju. 😉

  PS. Bilden är från Indien, men vi visar vår framtid om bakåtsträvarmaffian får bestämma. Indierna själva har en bättre framtid, de har 18 kärnkraftverk, 5 under byggnation och planerar 23 till… så de tänker lite längre än de flesta här.

 127. Mats Jangdal

  tty och Christopher E
  Nej, nu är ni lika svamliga som AGW:arna. Vi har ju vattenkraft,  kärnkraft, oljekraft och skog. Till det kommer kolkraft, vindkraft, solkraft, vågkraft, osmoskraft, annan bioenergi med mera och annat som ingen av oss ännu känner till. Vad är det för pessimism ni demonstrerar? Eller är ni sådana där kryptokärnvapenkramare, som måste ha mycket kärnkraft till varje pris för att säkerställa tillgången plutonium? Det programmet avbröts för 40 år sedan, men jag vet att det finns de som fortfarande drömmer om det.
  Indien med 46 kärnkraftverk blir ändå bara 1 kärnkraftverk till 22 miljoner människor. Sverige med nio miljoner människor och hur många kärnkraftverk då?
   
  Personligen tror jag att det är fel tänkt att försöka leverera ström direkt ut på nätet från vindkraft och solceller. Jag tror att det vore mycket bättre om man kunde komma på ett automatiskt system som framställer och lagrar tex vätgas. För det vi behöver mest är mobil energi till våra fordon och andra mobila applikationer.
  Det är inte heller säkert att bara för att de största vindmöllorna ger mest ström per mölla, att det är den mest ekonomiska storleken. Små billiga verk som bara levererar till husbehov för ett fåtal förbrukare kanske är rimligare.
  Men det är klart, då måste man ju skriva om lagen så att inte de stora drakarna kan skydda sina monopol längre. Tänkte inte på det. Många fria, obundna individer, familjer och småindustrier blir det. Då kan ju de börja tänka fler självständiga tankar och vilja göra som de själva vill i andra frågor. Vad ska arbetsgivarföreningen och facken säga då? Tänkte inte på det. Den korporativa konformismen bryts. Tänkte inte på det.
  Fast den här sajten är ju tillägnad folk som hellre tänker själva, tänkte ni på det?

 128. UnoK

  Slabadang #91
  I Din utmärkta summering tar Du under punkten 4 upp ”de sista 10 åren” som ju beskrivits som de varmaste i mäteminne (till skillnad från de 9 eller 15, som Du anför).
  För någon tid sen tog någon begåvad kommentator upp just detta med hur det kunde bli kallare när det var varmast, genom att illustrera med bergsvandring. När man väl kommit upp till toppen så börjar det slutta ner på andra sidan. Man är fortfarande högre än 10 steg tidigare, men det går utför.
  Så fick han till cirkelns kvadratur.

 129. Christopher E

  Mats Jangdal:
   
  ”Indien med 46 kärnkraftverk blir ändå bara 1 kärnkraftverk till 22 miljoner människor. Sverige med nio miljoner människor och hur många kärnkraftverk då?”

  Typiskt korttänkt. Tror du det stannar vid 46? Hur mycket mer effektiva är nya kärnkraftverk jämfört med våra gamla? Vilket är elbehovet per capita i Indien där nästan hela landet har litet behov av uppvärmning? Tänk färdigt istället. Planerna för världens länder är nästan en fördubbling av kärnkraften. Vad vet du som inte de vet, tro?

  Plutoniumkramare? Har du slut på argument nu? Men bara för att chockera dig lite, varför inte, kärnvapen har lett till en 65 år lång period utan storkrig, förmodligen den fredligaste i mänsklighetens historia med hänsyn till folkmängd. Gillar att påpeka detta då jag vet att de riktigt politiskt korrekta sätter i halsen… ;-

 130. Håkan Sjögren

  Christopher E # 129 :  Till saken hör att plutonium,som bildats i en kärnkraftsreaktor genom reaktioner med neutronerna förgiftas av plutoniumisotopen med massa 240. Detta gör det oerhört mycket svårare att använda det i vapensammanhang då den isotopen sönderfaller spontant. Det är därför som de ryska rektorerna är byggda så att man kan byta bränsle under drift innan halten Pu240 nått så  farliga värden att det blir omöjligt att använda till bomber. Mvh, Håkan. 

 131. Christopher E

  Tack för infot, Håkan!

 132. Pingback

  […] åsido. Maggie menar i ett blogginlägg att regeringens satsningar på vindkraft är absurd. ”Alltså, i framtiden, när […]

 133. ThomasJ

  Monbiot (!) dissar solenergi m.m. här:
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/mar/01/solar-panel-feed-in-tariff

  Mvh/TJ

 134. ThomasJ

  Nu är det dax att fly detta land…
  Läs vad ’regeringen’ har beslutat:
  http://www.regeringen.se/sb/d/12858/a/140825

  Grrrrr…..  🙁

  Mvh/TJ

 135. Olaus Petri

  En nyckelfras i texten gällande kapacitet är ”upp till…”. Det ligger många frihetsgrader i de orden. 🙁

 136. Patrik

  Nu har jag inte läst alla inlägg, så ursäkta om någon redan påpekat detta, men problemet är inte vi har för få energi-ben att stå på. Den enkla och hårda sanningen är att vi människor konsumerar hela tiden mer och mer energi och då måste energialternativ fram, för inte jävlar är det någon som tänker skruva ner värmen lite, byta bort sin platt-tv, handla mindre, låta datorn vara avslagen någon dag (herrejävlar, hur skulle världen vara om jag inte alltid var uppdaterad och kontaktbar?), osv och osv in i evighet.
  Att satsa mer på kärnkraft är ju helt absurt (skulle vi vilja ta hand om radioaktivt skit som någon har tillverkat för 100000 år sedan bara för att de inte kunde ändra livsstil?), vi får en radioaktiv restprodukt som vi inte vet vad vi ska göra av… 
  Om världen investerade pengarna i en bättre och inte lika energikrävande livscykel för mänskligheten skulle nog energikrisen vara över….men vem orkar ta ta i det nu, bäst vi skjuter det till nästa generation istället, för vem vill sänka värmen nu när det är så kallt. Nej nu måste jag sluta och sätta på min nya dyra elförbrukande platt-tv….
  Människan är lat och egoistisk, där är problemet!

 137. Ulrik

  Med anledning av regeringens beslut #133: Kan den allvisa regeringen förklara för mig, vad som är förnybar el. Finns det annan el?  Jag lärde mig i skolan, att el måste hela tiden förnyas. Således ”tillverkas” i samma sekund som den förbrukas. Annars går det åt helvete med hela systemet.

  Hur ser ett förnybart vindkraftverk ut? Var växer det? Kan det komposteras?

  Vad kostar satsningen i Piteå just mig? Finns det något billigare alternativ? Bra att veta före valet. Finns det någon talesperson som inte nonchalerar frågor? 

 138. Mats Jangdal

  #129 Christopher
  Undrar vem det är som börjar få slut på argument? Men det är ingen tävling i flest argument. Jag är en prestigelös person som gärna låter dig ha dina åsikter och tankar. Men du kommenterar inte de tankar jag faktiskt har, för att istället kritisera dem jag inte har, hur oseriöst är det?
  Det verkar som om du inte förstått hur högt jag värderar frihet och oberoende. Vi är rätt många som sitter på lantliga fastigheter med tillgång till egen skog eller plats för egna energianläggningar och som gärna skulle ta en högre kostnad bara för tillfredsställelsen att göra oss fria från storsamhällets förmynderi. Idag sätter lagarna stopp för den friheten, och friheten snävas hela tiden in istället för att vidgas.
  Jag kommer fortsätta kommentera det som är värt att kommentera på denna sajt, dels för den i det stora hela är bra och dels för att den uttryckligen uppmanar var och en att tänka själv

 139. ThomasJ

  Ulrik #135: Vänd dig med fördel(?) till Maud Olofsson/Andreas Carlgren/Ola Alterå med dina frågor.
  En sak är iaf. garanterat säker: elenergin kommer att bli rejält mycket dyrare för alla brukare, inkl. landets avgörande viktiga basindustri.
   
  Andreas C. är f.ö. just nu i radions nyheter, stööön – kan ingen slutförvara den mannen…?
   
  Mvh/TJ

 140. Labbibia

  Thomas J # 137
  OT, men ändå inte

  Du ska få en liten påhittad historia ur framtiden/samtiden?
  Varsågod:

  Ur Radionyheterna kl 09.00 första söndagen i februari år 2025
  Meddelande till allmänheten
  ”Vindkraften, solkraften och vattenkraften räcker inte till. Den stränga vintern har medfört att elransonering måste införas. Energimyndigheten har därför i samråd med Regeringen beslutat som följer:Allmänheten ges tillgång till el mellan kl 06.00-09.00 på förmiddagen. På eftermiddagen finns el att tillgå mellan kl 17.00-21.00.
   
  Övrig tid prioriteras elförsörjningen för kollektivtrafik, skolor, sjukhus och statliga myndigheter.”
  ”Flera hundra pensionärer har hittats ihjälfrusna i Sthlmsförorten Farsta, som på grund av trasiga elledningar nu varit utan ström i en vecka. Polisen utreder dödsfallen, men misstänker inget brott. ”De frös helt enkelt ihjäl”, kommenterar Polisöverintendent Wolfram Bjirketun den tragiska händelsen”
  I media utbryter en upprörd debatt om vems felet är att det kunde bli på det här viset. Den politiska oppositionen går till frontalattack mot regeringen, som anklagas för att inte ha avsatt tillräckliga medel för en säker elförsörjning. Regeringen å sin sida menar att det är Elbolagens fel att det inte kan gå att få fram tillräckligt med el. Elbolagen i sin tur anklagar Energimyndigheten för den uppkomna situtaionen med motivationen att de inte fått tillräckliga medel för underhåll och utbyggnad av kraftledningar od.
  Kort sagt, alla skyller på varann, ingen medger sig ha gjort något fel.
  Och  i hemmen sitter det svenska folket i mörkret och fryser röven av sig.
  Slut på sagan!

  Otänkbart scenario?
  Faktum är att det redan har hänt! Byt bara ut ”electriciteten” mot ”tågtrafiken”

 141. Ulrik

  Jag kan inte låta bli, att tänka på vindkraftmonstret i Piteå. Vem törs sätta pengar i ett megaprojekt som kräver subventioner?  Finns det långsiktigt statliga löften som inte är redovisade?

  Verkligheten hinner alltid i kapp utopier. Då röstas alla gröngölingar bort från taburetterna. Vi får makthavare som ser till sina väljares bästa och som tar bort alla subventioner, elcertifikat, utsläppsrätter m.m. Fri marknad och lika inför lagen ska gälla.

  Vem är det då som går i konkurs? Här har man borrat ända in i märgen på SAAB och Volvo för att de ska få lån. Var finns riskanalysen för vindkraften? Det måste vi faktisk få veta, Maud Olofsson, för det är ju vi som betalar, vilket det verkar som om du glömt i din fartblindhet.

  Nu tror jag inte att Maud vill/kan/törs redovisa. Så det är bara för alla våra ekonomijournalister och ekonomiprofessorer att sätta i gång. Kräv alla papper på bordet. Gör det fort och före valet.

 142. Erik L

  Saxat från di.se:

  Regeringen har godkänt byggandet av 1.100 vindkraftverk i Piteå kommun. Vid full utbyggnad motsvarar det el från två kärnkraftverk.
  ”Detta är en exempellöst stor vindkraftsutbyggnad. Det motsvarar 8-12 TWh el per år”, sade miljöminister Andreas Carlgren vid en pressträff.
  I dag produceras vindkraftsel motsvarande 3 TWh el per år i Sverige.
  Det är vindkraftföretaget Svevind som via dotterbolaget Markbygden Vind AB vill bygga och driva vindkraftanläggningen. Ansökan berör ett cirka 450 kvadratkilometer stort område.
  De 1.101 vindkraftverken ska enligt planerna ha en totalhöjd på 200 meter. Rotordiametern ligger på 82-126 meter, framgår det av Svevinds webbsajt.

  …………………………………..
  ”Parken kommer att motsvara 2 kärnkraftverk”!
   jaha och då behöver vi förmodligen bygga nästan 2 kärnkraftverk bara för att ha som reglerkapacitet när det inte blåser i Piteå.

  Svedvind består av 7 personer och Maud Olofssons son Per är en av cheferna!

  http://di.se/Default.aspx?showNextPrevious=true&pid=201505__ArticlePageProvider

  http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5020877

 143. Håkan Sjögren

  Erik L # 140 : Alltid när det kommer nyheter om den sneda och vinda kraften utelämnas svaret på frågan man ställer sig : Vad kommer en kWh att kosta att producera och vad får konsumenten betala. Man måste väl, förhoppningsvis, ha någon form av kalkyl med avskrivningstid, ränteprognoser, materialkostnad, reparationskostnader, verkningsgrad, stilleståndstid, markkostnad, advokatkostnad, myndighetskostnad, kablage och ersättningskraft som tillsammans antagligen leder till kostnader som vida överstiger vattenkraftens eller kärnkraftens. Kommer tillverkningskostnaden för elen att bli 1 kr, 2 kr eller 3kr per kWh? Tacksam för svar. Mvh, Håkan.

 144. ThomasJ

  Nu kommer det slag i slag:

  http://www.regeringen.se/sb/d/12845/a/140861

  Helt j*la otroligt! Basindustrins utländska konkurrenter kan andas ut, Maud O. etCons tar död på den svenska alldeles på egen hand… Dessutom med medborgarnas pengar!!!

  Mvh/TJ

 145. UnoK

  ThomasJ #132
  Montbiots analys och kritik är, i mina ögon, imponerande. Och dessutom skriver han ju i The Guardian – det gör inte det hela sämre. Har vi någon i svenskt tidningsvärld som kan göra motsvarande analys av vindkraften, eller har Johnny Fagerström redan gjort detta?

 146. Ulrik

  ThomasJ #142. Otroligt hemskt. Man har låst upp pålagor på medborgarna i 25 år! Man garanterar livstidslön för vindkraftägarna. Är detta borgerlig politik? Nu är det väl ändå dags för gräsrotsrevolt? Kan en ny regering riva upp beslutet utan att betala skadestånd?

 147. Christopher E

  Mats:
   
  Jag har full sympati för om du vill få lov att producera el till husbehov. Så länge du inte får några bidrag eller subventioner och betalar ur egen ficka är det (borde alltså vara) din fulla rätt. Men du borde inte få smälla upp något stort som en vindsnurra vilket förstör miljön för alla, såvida du inte bor väldigt isolerat.
   
  Tro mig, jag sympatiserar med lusten att slippa förmynderi. För min del drev jag omkring ”statslös” på världshaven några år, vilket var befriande.

 148. ThomasJ

  Labbibia #138: Det finns redan en förordning med sådan innebörd. Tror det är Svenska Kraftnät som har rätt att ’koppla bort’ vissa regioner från elnätet vid ansträngda försörjningssituationer. Denna ’möjlighet’ blev sossarna tvungna att implementera iom bortfallet av Barsebäck KKV.
  Dé é bra mkt värre än man kan ana… Grrrr  🙁

   
  Mvh/TJ

 149. ThomasJ

  UnoK #143: Delar din uppfattning om Monbiots artikel. Vet inte vilken svensk journalist som skulle kunna få genomslag här i slikt tema. Måhända ngn som följer/läser TCS?  😉

   
  Mvh/TJ

 150. ThomasJ

  Ulrik #144: Nä, det är helt enkelt fullständigt åt humhum! Inte motsvarar det ’borgerlig politik’ i min uppfattning iaf., det liknar ju endast miljötalibanism. Det kommer att hagla skadeståndskrav alldeles oavsett. Och visst kan en ny regering riva upp subventionsbeslutet – om än då med troligast skadeståndskrav. En sådan evtl. regering kan emellertid tidigast vara på plats efter 2014 års val, då ’alternativet’ till nuvarande ju är etter värre i dessa [& andra] frågor. I Tyskland t.ex. stoppade man subventionen av ’privatproducerad’ el.
  Centerpartiet är efter försäljningen av sina tryckerier etc. nedranns förmöget – måhända kan ngn kunnig kolla huruvida det är möjligt att ansvarsställa partiet direkt – tror dock inte där finns sådan möjlighet – måhända om uppsåt kan ledas i bevis.
   
  Att det är tvärtyst från tunga företag inom basindustrin, Svenskt Näringsliv, Metallfacket m.fl. förvånar stort.
   
  Mvh/TJ

 151. Hayek

  re. Patrik #136
  Vadå energikris? Finns den så är den helt konstlad. Bygg 2-3 nya kärnkraftverk så har sverige sitt på det torra. Klart det känns dyrt när staten brandskattar elen. Utan straffskatt och med lite mer kärnkraft och vattenkraft så skulle vi betala max 30 öre / kwh. Då skulle det dessutom inte byggas ett enda vindkraftverk.

 152. Winston Smith

   
  Info:
  KONSERT FOR MÄNNISKOR LANDSKAP OCH NATUR
  EN MUSIKALISK PROTEST MOT FELPLACERADE VINDKRAFTVERK
  Plats: Knutstorps Borg, nära Svalöv.
  När: Söndagen den 29 augusti kl.1500-1800.
  Arrangörer: Färingtofta Norra Ideell Förening, Bevara Linderödsåsen, Livskvalitet och Boendemiljö i Svalövs kommun, i samarbete med Mats Rondin och Henrik Wachtmeister m.fl.
  Anders Karlsson – 24 Juli, 2010, kl. 13:43