Satsa på generation fyra

Oskarshamn
Sverige har en unik och koldioxidfri elproduktion baserad på kärnkraft och vattenkraft. Nu kan vi ta en viktig roll i utveckligen av fjärde generationens kärnkraft och bygga en försöksreaktor intill de nuvarande reaktorerna i Oskarshamn.
Johan Hallén och Janne Wallenius har skrivit en mycket intressant debattartikel i DN idag.  Tillgången till energi kommer att bli en av de största globala frågorna i framtiden. Skall vi både tillgodose ett växande energibehov och se till att det sker utan ökade koldioxidutsläpp behöver vi titta på nya tekniska lösningar.
För Johan och Janne är det uppenbart att en ny generation kärnkraftverk är en viktig del av lösningen vad gäller det växande energibehovet. Andra delar är exempelvis smartare energianvändning, solfångare och bränsleceller.
Sverige har möjligheterna, plats och medel och därför menar de att en försöksreaktor för fjärde generationens kärnkraft bör byggas i anslutning till befintliga reaktorer i Oskarshamn.
Finansieringen skulle komma från svenska staten men också från flera företag i Sverige och andra länder. Kommunstyrelsen i Oskarshamn är positivt inställd och Oskarshamns kraftgrupp kan tänka sig att bidra med tomtmark.
Bara att sätta igång alltså!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det vore väl klokt som fan!

 2. Lägg märke till att vindkraft uppenbarligen inte ingår som en del av framtidens energilösning enligt Johan och Janne.
  Det tyckte jag kändes upplyftande. 

 3. OR

  Koldioxid och växthusgaser nämns sex gånger som argument i artikeln. Om det här går igenom blir det som i Tyskland fast tvärtom. Koldioxidargumentet ska kanske inte falla för fort just i Sverige, det kanske rent av kan bli en fördel att AGW-myten är så stark här.
  En liten mängd avfall som ska förvaras säkert i 500 år verkar överkomligt i förhållande till en stor mängd som ska förvaras i 100 000 år; fast det har ju hänt en del sen 1512.

 4. LBt

  Ingvar E,
  instämmer helt, någon annan rimlig väg finns knappast just nu. Borde dessutom inte vara kontroversiellt för någon eftersom det både reducerar befintligt avfall och begränsar CO2-utsläppen. Resan till ett fungerande verk är dessutom så lång att man ju kan hoppa av om de närmaste åren skulle öppna för andra möjligheter.

 5. LBt
  Precis, eftersom dessa reaktorer kan upparbeta avfallet från de gamla kärnkraftsverken så att avfallet reduceras kraftigt både vad gäller mängd och vad gäller tid så vore det ett svek mot framtida generationer att inte ta den här chansen. Det i sig innebär ju inte att vi inte skall energieffektivisera eller att inte andra energislag också kan vara intressanta.   

 6. Slabadang

  Positiv ton i artikeln!
  Wallenius dissade tydligen Thoriumkraft. Är det någon som vet varför?

 7. LBt

  Slabadang,
  hittade det här, http://www.hoglundaberg.se/energibloggen/, där finns bla ett inlägg avseende Thoriumkraft. Kanske ger det något.
  För övrigt skall man nog se Hallen/Wallenius inlägg som en partsinlaga, de är intresserade av en specifik utveckling och vill ha stöd för den. Det är inget fel i det, det är bara en försöksanläggning och begränsade kostnader de talar om. Viktigast är att vi återupplivar ett generellt intresse för forskning och utveckling inom området och då bör även Thorium och tex LENR omfattas.

 8. LBt
  Håller med. Det vore väl nåt konstruktivt att ”Gå före med” istället för allt det andra tramset. Frågan är om det är möjligt att kommas ikapp efter alla de år med ”Tankeförbudet”. Om det är möjligt så vore det ju fantastiskt. Föregångsland för ”Förnyelsebar kärnkraft”  🙂 På sätt och vis passar det uttrycket bra eftersom man kan återanvända gammalt använt känbränsle

 9. Sven

  Varför skall man bygga en blykyld försöksreaktor i Sverige när motsvarande reaktorer finns i drift i Ryssland! Vore det inte bättre att försöka hänga på den ryska utvecklingen nu när berlinmuren är förpassad till historiens skräphög (Hoppas att ”tankeförbudet” också får vila i frid i den högen). Nybyggnation av gen IV som kommer att ge oss pålitlig billig energi samtidigt som vi kraftigt reducerar avfallsberget: Dessa reaktorer lär nog komma, frågan är väl bara när? En faktor i sammanhanget är nog kunskap som behöver förmedlas till allmänheten och här har nog massmedias attityd en stor betydelse. Läste att 27,5 % av journalistkåren är miljöpartister sedan lämnar jag slutsatserna till respektive läsare. 

 10. Gösta Walin

  ”Sverige har en unik och koldioxidfri elproduktion baserad på kärnkraft och vattenkraft.”

  Har denna blogg övergått från AGW-skepsis till kärnkraftslobbyism?

 11. PAB

  I DN-artikeln skrivs att behovet att avskilja koldioxid från rökavgaser och sen lagra koldioxiden på något sätt. Finns det behovet? Och i så fall varför? Författarna tror uppenbarligen på koldioxididén. Och det stör mig. Jag uppskattar optimismen och tron på att med vetenskap och forskning som bas skall politiker fatta förnuftiga beslut. Den klimatpolitiska bulldozern ångar på även om koldioxidbränslet håller på att ta slut. De i styrhytten verkar bara prata med varandra eller så är de döva. Kan de bromsa och börja ta in verkligheten.

 12. PAB

  Det blev nåt att för mycket och sen är det Optimismen här på TCS jag gillar

 13. Gösta Wallin!
  Urfånigt inlägg!!

 14. Lena Krantz

  Gösta Walin # 10
  Nu är det ju ”en genomtänkt klimatpolitik” som SI verkar för (står längst upp till höger) och då är det väl i högsta grad intressant att belysa vilka energislag vi kan tänkas använda i framtiden, eller?

 15. Lena Krantz

  PAB # 11
  Visst är det så att de inte är klimathotsskeptiker men å andra sidan får man ju lyfta fram de positiva rösterna närhelst de ger sig till känna.

 16. Peter Stilbs

  Fascinerande… Har någon Göteborgsstatistiker konsulterats om dessa sannolikheter? 😉
  Risken liten att träffas av isklumpar
  Risken att träffas av flygande is från vindkraftverk är så liten att varningsskyltar bör räcka, enligt en ny riskbedömning.”Risken för att en människa som passerar på 50 meters avstånd är 1 på 53 miljoner år” säger Bengt Göransson.  
  Läs artikeln från Lantbrukets Affärstidning

 17. L

  Peter, det låter som den Franska vinodlaren som alltid körde med full fart genom vägkorsningar för att minska sannolikheten för en krock… 🙂

 18. Håkan

  => 16
   
  Den som trots den låga sannolikheten ändå råkar få en isklump i huvudet kan ju alltid försöka trösta sig med Tage Danielssons monolog om Harrisburg olyckan. 
  ”Sannolikheten är så löjligt liten för att det ska hända att det egentligen inte hänt”

 19. Slabadang

  Gösta Wallin!
  Jag kan ge dig rätt. Kolet är så demoniserat på gamla meriter att vi nog slutat tänka på det som ett alternativ med den helt nya reningstekniken som finns. Det blir väl kanske som att sätta ångvälten på ryggen och ta sig uppför backen för att kolet skulle anses som ett alternativ att diskutera. De mentala spärrarna för att ta upp och analysera alternativet seriöst på uppdaterade grunder är gigantiska och vi har liksom mer än fullt upp med att lösa upp andra mentala spärrar.
  Ditt påstående är provocerande relevant. Men man får nog fokusera på den strid man befiner sig i just nu! )
  Men jag gillar rebellen i dig! 🙂

 20. Gösta Walin

  Lena#14 ”Genomtänkt klimatpolitik” kan väl betyda vad som  helst. Jag trodde att kärnan i TCS skall vara AGW-kritik. Kanske har detta ändrats med tiden.
  Men det är förvisso viktigt att belysa hur energiförsörjningen i framtiden kan te sig hos oss och ute i den kolrökiga omvärlden. Men när du skriver ”…unik koldioxidfri…” så kan detta inte uppfattas på annat sätt än som en hyllning till koldioxidfri energiproduktion. Är det verkligen det som vi/ni skall syssla med?

 21. L

  Lena och Gösta W, att överhuvudtaget använda ordet klimatpolitik är att erkänna vansinnet…

 22. Gösta Walin

  L#21 Tack för det! Det låg väl lite under min synpunkt men det behöver sägas klart! Och målsättningen behöver ändras.

 23. Lena Krantz

  Gösta Walin #20
  Jag försökte bara kortfattat beskriva vad som står i orginalartikeln.
  🙂

 24. Kolkraften kan väl knappast förkorta slutlagringstiden för utbränt kärnbränsle?
  Där ser jag en av de viktigaste orsakerna till att Sverige bör satsa 100% på modern kärnkraft. Slår ju flugan på käften två gånger om, liksom!  

 25. Iven

  Labbibia #24
   
  Tack för den kommentaren! Det är på tiden att MSM i Sverige börjar tala om vettiga energialternativ för framtiden. Hoppas att våra politiker också börja tänka och handla i positivare (klokare) banor, och slutar tjata om vindkraftens ”förträfflighet”… 🙂

 26. Bertel

  Labbibia # 24
  Åter en klockren betraktelse.   🙂 

 27. Lejeune

  Har för mig att vi har i storleksordningen knappt 80 miljarder anslagna i en fond för att ta hand om vårt radioaktiva avfall. En, inte allt för långsökt, idé vore att använda en del av pengarna till att bygga en torium-reaktor, eller vad som nu kan anses som lämpligt för att destruera avfallet i, samtidigt som stora mängder energi produceras.

 28. Lejeune # 27
  Rent spontant tycker jag det låter som en lysande idé!
  Hoppas dock att fonden i fråga inte investerat för mycket i grekiska statsobligationer………

 29. Ingemar Nordin

  Gösta W,

  Jag förstår till fullo din skepsis gentemot kärnkraften. Jag röstade själv emot den 1980 – inte så mycket pga av risken för härdsmälta, utan pga av avfallsproblemet. Vansinnigt att tänka sig att vi skall kunna lagra radioaktivt avfall i 50 000 år! Det fanns, och finns, INGA fysikaliskt hållbara material för att bygga behållare som skall hålla så länge. Det finns knappast heller inga säkra lagringsplatser för den tidsrymden.

  Och det intressanta är att denna lagringsfråga är politiskt död sedan flera år. Har du hört någon debatt i riksdagen om vad vi skall göra med avfallet? Jag har inte hört ett knyst på ett par decennier. Så fort går det alltså, och så kort är den politiska maktens minne. Men avfallsproblemet finns ju kvar; 50 000 år!

  Nåväl. Här kommer alltså nya tekniska innovationer inom kärnkraftsområdet. Inte tack vare Sverige, för här har vi varit mer eller mindre förbjudna sedan 80-talet att ens planera för ny kärnkraftsteknik – tack vare kortsiktiga politiker som Birgitta Dahl. Men i Kina, USA, Indien och andra länder där man inte försetts med skygglappar så har forskningen fortsatt, om än lite i skymundan.

  Och den tekniken innebär att vi kanske kan reducera avfallsproblemet från 50 000 år till 500 år!

  Som jag ser det är detta en avgörande skillnad. Det gör hela avfallsproblematiken mer hanterbar, även om 500 år också är en lång tid. Men tekniskt är uppgiften att fixa kärl och förvaringsplatser faktiskt inom rimlighetens gräns.

  Så, jag ser generation IV-tekniken som en lösning på de problem som bekymrade mig 1980. Och på köpet så kan vi få energi! I mina ögon så har vi väldigt lite att förlora, och väldigt mycket att vinna på att satsa på denna kärnkraftsteknik.

 30. Lejeune

  Labibia & Ingemar
   
  Vi har ett stort problem, om man så mycket som viskar ordet ”kärnkraft” i en lokal där det finns politiker, så kommer lokalen att vara kliniskt ren på politiker efter 5 röda sek.
   
  Konststycket att övertyga politikerna om det förnuftiga i att använda avfallet som bränsle, istället får att gräva ner det i 50.000 år, det är en pedagogisk övning i den högre skolan, som framstår som i det närmaste övermäktig, med tanke på utgångsläget.

 31. Lejeune # 30
  Nja, folkpartisterna och en och annan sosse blir nog kvar? kanske även en del moderater och SD:are?
  Jag förstår vart du syftar, men jag tror att vinden håller på att vända. Ingen politiker säger det ännu högt, men de har fattat att vindkraften är en återvändsgränd……vilka politiskt möjliga alternativ återstår? Hörde jag kärnkraft? 😉

 32. Gösta Walin

  Ingemar#29  Jag tänker på de närmaste 50 – 100 åren, ett för utopister ointressant perspektiv men avgörande för oss våra barn och barnbarn. Då är inte kärnkraft ett huvudalternativ varken nationellt eller internationellt av en lång rad skäl inte minst kostnader och förekomsten av relativt billiga fossila bränslen.
  På längre sikt är det mycket sannolikt att ny teknik och vetenskap har förändrat bilden radikalt. Det kan därför vara motiverat att bygga svindyra experiment-reaktorer med sikte på en ganska avlägsen framtid. Det är dock direkt samhällsfarligt att bygga dagens och den närmaste framtidens energiförsörjning på fantasier och förhoppningar av detta slag. Detta blir desto mer idiotiskt när det nu finns fossila bränslen i överflöd som med säkerhet kommer att skjuta ”peak-fossil!” in i en okänd framtid.

 33. Gösta Walin # 32
  När det gäller kostnader är det kanske vettigt att jämföra med kostnadesefektiviteten för kärnkraft visavi vindkraft? men där är vi säkert överens.
  Min tanke är naturligtvis att, precis som Ingemar skriver (med lite fler ord), det är ingen bra idé att stoppa radioktivt material ner i backen i 100 000 år, och hoppas att det inte ställer till det i framtiden. Mycket bättre då att använda energin som finns kvar i ”avfallet” (90% ?) och på det viset förse oss med energi samtidigt som vi undanröjer ett eventuellt framtida miljöhot.

 34. Lena Krantz

  Gösta Walin # 32
  Utvecklingen kan nog gå ganska snabbt om man bara satsar pengar på utveckling och forskning.
  Vi har ju alla olika sätt att se på energifrågan men för min personliga del är det ingen tveckan om att säker kärnkraft som kan återvinna avfallet från gamla kärnkraftverk är att föredra framför kolkraft. Skall man tänka på bara lilla Sverige är det än mer på det viset.
  Men detta gäller ändå bara elenergi och löser inte en utfasning av olja. Vi behöver förmodligen något annat än olja för att göra bränsle till bilar och lastbilar så småingom. Dels för att den blir dyrare med tiden om kostnaden för att få upp den blir dyrare, dels för att den skadar naturen genom de oljekatastrofer som vi har sett och slutligen för att vi använder olja i så många andra produkter. Dessa produkter är kanske viktigare att använda oljan till speciellt om vi kan hitta något annat att driva våra fordon med.
  Så länge som vi inte har bra och naturvänliga batterier tror jag inte på att använda el så där kan ett alternativ vara naturgas.
             

 35. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #29
  Jag tror att kärnavfallsfrågan är politiskt död för att du har medhåll i det du skriver. Det är väl bara Naturskyddsföreningen och ytterligare några få  som på allvar föreslår ett slutförvar utan möjlighet till återtagning.
  Det politiska systemet kanske vaknar till lliv när man ska ta ställning till SKB:s ansökan om att bygga det återtagbara slutförvaret i Forsmark.
  Ävenom vi inte vill ha generation 4 verk i Sverige kanske det går att sälja avfallet så småmingom.
  Jag ser ett större problem i att bevara ruiner från det antika Grekland, Romarnas Europa och Egyptens pyramider i ytterligare tusentals år.

 36. Karl-Oskar

  Lena Krantz# 34
   Om kärnkraften håller jag med dej men när det gäller oljan bör den vara reserverad för endast fordon då den har det högsta energiinnehållet i förhållande till sin volym. Som det är nu beskattas fordonsbränsle högre än om man anväder oljan i en stationär anläggning. Det är fel då det är mycket lättare att använda el i en anläggning som står stilla.

 37. Karl-Oskar # 36
  Jag tänkte nu mer på olika kemiska produkter som ex olika plaster. Asfalt är ju också en petroliumprodukt och det finns förmodligen en lång rad som jag bara inte kommer på just nu.
    

 38. Gösta Walin

  Lena
  ”men för min personliga del är det ingen tvekan om att säker kärnkraft som kan återvinna avfallet från gamla kärnkraftverk är att föredra framför kolkraft.”
  Snälla Lena varför är detta så självklart, du anger inget motiv!
  Dessutom: Detta tillhör en ganska avlägsen framtid. Att idag ”satsa” på detta alternativ blir mycket dyrare och osäkrare än det fossila alternativet som inte kräver ”satsningar”.
   
  Men försök att fatta alla ni utopister: Vi står inför tvånget att bygga ny kraft efter de uttjänta kärnkraftverken. Då måste vi använda teknik som är beprövad och ekonomisk. 
   
  En synpunkt till. Debattörerna förordar olika satsningar som alla kräver subventioner i likhet med vindkraft. Vi kan inte och skall inte bestämma vad t ex olja skall användas till. Är det planekonomi vi skall ha. Det finns faktiskt inget problem som kräver satsningar och statliga ingrepp. Slopa alla subventioner och låt marknaden sköta ruljansen inom givna regler.

 39. Karl-Oskar

  Lena Krantz # 37
  Smörjolja och smink görs också av mineralolja. Många försök har gjorts med att ersätta mineralolja i motorer och hydraulsystem med vegitabiliska och animaliska produkter med sämre resultat. Det sista vi skall göra är att elda den i en anläggning som står stilla. 

 40. Ingemar Nordin

  Gösta w #38,

  Det finns faktiskt inget problem som kräver satsningar och statliga ingrepp. Slopa alla subventioner och låt marknaden sköta ruljansen inom givna regler.

  Jag har absolut inget att invända på den punkten. Men problemet har ju varit att politiska beslut olagligförklarat och fördyrat utvecklingen här.

  Visst, det är kanske utopiskt att tro att gen IV-reaktorer kan bli konkurrenskraftiga. Men någon måste ju åtminstone pröva. (Problemet med kärnavfallet finns kvar.) Samtidigt som det skall vara tillåtet (utan mördande CO2-skatter och krav på handel med utsläppsrättigheter) att bygga ut t.ex. gasnätet för den kommande skiffergasrevolutionen.

 41. Holmfrid

  #29  Ingemar Nordin,
  Varför årtalet 50000 år?   Varför inte 500000 år? Reststrålningen i avfallet avklingar asymptotiskt.  Enligt uppgift från KBS-projektet avklingar strålningen till 1 %  efter 1000 år – 500 m ner i gråberget. Varför denna oro?  Ett strålspöke!!  Uranstrålning från deponier med torvaska ger högre strålning från torvtäkter i norrlands inland.

 42. Gösta Walin #38
  Kärnkraftverken i Sverige uppgraderas just i detta nu så att de skall kunna fungera i ca 20 år till. Något beslut behöver alltså inte tas här och nu men eftersom det tar ganska många år från planering till att ett verk är i full drift kan vi ju inte vänta hur länge som helst. Det är ändå mitt förslag till åtgärd om vi nu håller oss till Sverige. Satsa på ny teknik och avvakta läget lite.
  Jag vet inte om jag har tolkat dig rätt men menar du att vi här och nu skall börja planera för att bygga nya kolkraftverk här i Sverige? Eftersom jag vill att vi släpper ut så lite gifter i naturen som möjligt så tycker inte jag att en återgång till kolkraftverk är ett alternativ.
  Möjligen är jag lite utopisk i detta eftersom jag vill se att utvecklingen går framåt, inte bakåt. Jag vill se ny teknik i ett nytt millennium.  För att koppla det lite historiskt vill jag se att vi lämnar stenåldern och går in i bronsåldern. Men det måste ske på ett smart och effektivt vis. Det finns ingen anledning att satsa på energilösningar som inte är effektiva och som industrialiserar vår natur. Skulle vi satsa så mycket pengar på annat än vindkraft så hade vi redan varit i bronsåldern. Som det nu är går det åt för mycket pengar till fel saker. Det tycks (kanske) handla om att hålla miljövännerna lugna och glada, dvs att vara en god människa. Men skall vi utveckla oss vidare så handlar det inte om att vara god, det handlar om att göra gott/rätt.
              

 43. Bertel

  Tycker att det är en självklarhet och friskhetstecke att vi inte är överens, trots vår vilja att vara sanningsenliga, dvs, vår intellektuella rörlighet sätts på prov.
     🙂  eller????    

 44. Bertel # 43
  Det är väl i alla fall ett slags bevis för att vi i vår strävan efter sanning och frihet inte ingår i slags konspiration eller styrd tanke. 
  🙂

 45. Bertel

  Lena K
  Touché.

 46. Lena Krantz #42.
  Håller absolut med dig! Alla dessa miljarder bortkastade på dumheter hade förvisso kunnat använts bättre. Lite mer ”ingenjörstänk” vore definitivt på plats nu.

 47. LBt

  Intressant tråd som håller sig till sin devis.

 48. Ivh

  Lena Krantz #42
   
  De tre reaktorerna O1, O2 och R1 kommer med stor sannolikhet inte att kunna vara i drift i 20 år till. Hur länge de kan vara i drift beror lite på hur länge ägarna väljer att ha verken sommaravstängda.
   
  Den utbyggnad av vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme kommer mer än väl att räcka till att ersätta bortfallet för dessa reaktorer. Det är en tid efter 2030 som det kan behövas nya reaktorer. Något beslut om att bygga en ny reaktor behöver inte fattas före 2020. Vänta till dess innan man beslutar om vilken typ eventuella nya reaktorer skall ha.
   
  Kolkraften har inte bara koldioxidproblemet. Kadmium, bly, kvicksilver och andra tungmetaller som sprids i vår natur beror till stor del på koleldning. Kolet sprider också en flygaska med mikroskopiskt små frätande partiklar som förstör allt från lacken på våra bilar till färg på byggnader, Hur (o)hälsosamma dessa småpartiklar är tror jag aldrig har undersökts.
   
   

 49. Lena Krantz

  Ivh #48
  Vi tycks vara helt överens!
  😀

 50. István

  När det gäller kolkraft, får vi kanske skänka en tanke åt de tusentals dödsoffer som kolbrytningen kräver årligen. Visserligen de flesta är bara kineser, men ändå. (!!!!!!!!!)
  Därtill kommer de tiotusental som får förkortat liv pga gruvjobb.
  Det är inte gruvjobbarna som Reinfeldt tänker på i första hand, när han skall förlänga pensionsåldern till 75 år. 
  Ingemar
  Tanken på slutförvaring på 50 eller 100 tusen år, var ju bottenlöst idiotiskt redan 1980!
  Hur skulle man kunna förutse den tekniska / vetenskapliga utvecklingen på bara 100 år framåt?
  Vem har hittat på att sk. utbränd kärnbränsle var öht ett problem för framtida generationer?
  Det var ju frågan om en liten volym högt koncentrerad, energirik massa.
  Fullständigt unikt i sitt slag! Rena skattekistan för våra efterkommande!
  Redan idag, innan någon slutförvaring påbörjats (gudskelov) ser vi att det går att använda stoffet till ny bränsle.
  Är det färdigtänkt i fysiken värld?
  Kan det inte tänkas att ”avfallet” kan användas till mera nyttiga saker?
  Kanske inte idag men säg om 137 år?