Samerna hotas av klimatförändringar ?

vxbo7thhkkdpyamk55kpwq

Ärekbiskop Anders Vejryd

Hotas urfolkens framtid av klimatförändringarna? Det påstår i alla händelser ärkebiskopen Anders Vejryd i en debattartikel i gårdagens DN, fredagen den 9 augusti. Han för fram de arktiska urfolkens sak under rubriken ”Urfolkens framtid hotas av klimatförändringarna”.  Det är som oftast rubriksättarna på våra dagstidningar som skapar rubrikerna varför det kanske inte är Vejryd själv som valt den, men hur som helst, det blev ovanligt dumt i detta fall. Den ligger dock i linje med den mediala bild som många tycks vilja skapa om fattiga i utvecklingsländer och urbefolkningar i Arktis, hur deras hela existens hotas av klimatförändringar skapat av våra orättfärdiga utsläpp av koldioxid, trots att de själva är helt oskyldiga. Kanske skall det ses som medial puff från svenska kyrkans sida, att ärkebiskopen denna helg deltar i de samiska kyrkodagarna i Mo i Rana i Norge. Om vi ser till urfolkens utveckling och status under de senaste 200 åren så tror jag ingen skulle skylla deras problem på klimatförändringarna, då är sannolikt kyrkans mission en större bov i dramat. Samerna utsattes som många andra naturfolk under 1800-talet för ett påtagligt förtryck från samhället i övrigt.

Det finns ett minst sagt brokigt förhållande mellan samer och den svenska kyrkan. På 1600-talet tvingades samerna att ge upp sin egen religion och ansluta sig till den svenska statskyrkan. Lars Levi Laestadius (1800-1861) engagerade sig under sin tid mycket för att minsk brännvinsmissbruket bland samerna och hans predikningar mot både präster och handelsmän kom att bli uppskattade och delvis verkningsfulla. Hans tolkning av kristendomen stod ibland i kontrast till den statliga svenska kyrkan så som den tolkades av de samtida biskoparna. Det skulle ha varit betydligt mer intressant om Vejryd hade upplyst och diskuterat relationen mellan kyrkan och samernas historia, nu blev det istället ett antal floskler kring klimatförändringarna. Han framhåller dock att de två andra viktiga frågorna på detta möte är samernas rättigheter och försoning med kyrkan, det borde ha stannat vid dessa två frågor.

Kyrkor världen över har ju engagerat sig djupt i klimatfrågan. Hela filosofin kring klimathotet såväl som språkbruket ligger nära den tidiga kristna förkunnelsen. Människan har syndat och nu väntar Guds straff i form av flodvågor, stormar, skyfall, torka och farsoter. I Mammon och konsumtionens fotspår sväller klimathotet upp och hotar allas vår existens, och främst de små oskyldiga församlingarna som nu Vejryd tar under sina vingar.

Det finns dock ett problem i hela synsättet att dela in människor i urfolk och befolkning, det finns en doft av efterkolonialt tänkande som lika mycket kan vara orsak till diskriminering och konflikt. I Vejryds text skapas en bild av renskötande samer som lever traditionellt, bor i kåtor och följer med renarna från sommarbete till vinterbete. Han upplyser läsarna på bl.a. att: Forskning visar att renskötarna, som är vana att anpassa sig till förändrade förhållanden i naturen, nu befinner sig på gränsen för sin anpassningsförmåga. Uttrycket kommer från en undersökning från Maria Furberg som skrivit en avhandling om klimatet och hälsa, och intervjuat ett antal renskötande samer. Vejryd får det att låta som om samerna fysiskt har svårt att anpassa sig till ett förändrat klimat. Här göms en pejorativ värdering i ordvalet. När det gäller lantbrukare eller andra småföretagare hör jag sällan någon beskriva svårigheterna i termer av ”att de är på gränsen till sin anpassningsförmåga”. Då framhålls flexibilitet och förändringskapacitet som positiva egenskaper. De flesta renar förflyttas medels moderna djurtransporter och de flesta bor som andra norrlänningar i helt vanliga villor, det är med stor sannolikhet andra orsaker än klimatet som skapar stress bland renskötande samer. Helikoptrar, fyrhjulingar och snöskotrar har ersatt fötter och skidor sedan flera decennier tillbaka. Att bedriva en verksamhet, som renuppfödning, som i högre grad än någon annan areell näring är beroende av statliga bidrag kanske i längden skapar en stress. De flesta med samisk ursprung driver dessutom inte med rennäring, utan befinner sig bland övriga svenskar i olika delar av samhället.

Vejryd säger vidare att: Utbyggnaden av större vindkraftparker, den accelererande prospekteringen för mineraler och expansionen av nya gruvor i rennäringsområdena utgör ett reellt hot mot rennäringens framtid. Jag är ju själv motståndare till vindkraft, och borde kanske applådera, men verkligheten är mer komplicerad än Veijryd ger uttryck för. Har urfolken rätt att exploatera sina traditionella marker för mineralbrytning eller energiutvinning, eller gäller rätten enbart traditionell jakt och renskötsel ? Frågan är aktuell på Grönland och i Nunavut, där många stora gruv- och oljeprospekteringsföretag trycker på och där människor i många fall välkomnar utländskt kapital till en utveckling av sina samhällen. Det blir en lång och i mitt tycke krystad omväg när man skyller på klimatförändringen som orsak till exploatering av malm och olja i Arktis. Dessa näringars påverkan på miljöer i Arktis skall regleras genom nationella och internationella bestämmelser som tar hänsyn till förutsättningarna. Rovdrift utan hänsyn till miljö och lokalbefolkningen är ingen ny företeelse, och har skett under lång tid i t.ex norra Ryssland. Att tro att denna form av verksamhet skall kunna regleras genom att den svenska regeringen antar nya lagar som minskar utsläppen av CO2 i Sverige är enbart naivt.

Jag är i många fall motståndare till exploatering av olja och malm i Arktis men tror knappast att vi skall se folks kulturer som statiska och ”traditionella”, utan att de måste utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar, annars riskerar de att sönderfall av sig själv inifrån. När Veijryd säger att: De arktiska urfolkens möjligheter att fortsätta med traditionella näringar försämras när isarna försvagas eller försvinner – blir i sin opreciserade form bara handviftningar utan något reellt innehåll. Att tro att svenska regeringar skall kunna lagstifta om samernas arbetssituation och hälsa är tämligen naivt.  Samernas situation har knappast försämrats på grund av de små klimatförändringar som vi sett under 1900-talet. Klimatförändringar, liksom perioder med svåra förhållanden för renar har alltid varit en del av den verklighet som människor tvingat anpassa sig till vare sig de varit nybyggare eller samer.

Det ekar tomt när Anders Veijryd flyger till Mo i Rana och tror att han skall förbättra samernas situation genom att prata om klimatet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter F

  Mycket bra skrivet Lars. P1 hakade på detta och intervjuade en renägare som sedan 60-talet kunnat konstatera att då fanns det minsann bara ett par fjällbjörkar på vistet, men nu fanns det minst 50 st. Vilket då givetvis var ett bevis för klimatförändringarna och givetvis försvårade detta renskötseln. En stilla unken tanke från min sida blev att dem kanske inte eldar lika mycket björk idag eftersom dem inte bor där lika frekvent. Ack ja,,,,,

 2. Eftersom Wejrud inte tror på gud så som han presenteras i bibeln har han istället gjort AGW-teorin som den presenteras av IPCC till sin gud.
   
  Det är lite fascinerande med stora organisationer där ledarna inte tror på fundamenten för verksamheten. Försvarsmakten är ett annat exempel. Det finns idag mycket få officerare som tror att FM klarar av sin huvuduppgift, men eftersom det är en plattform för personliga fritidsintressen och en stabil försörjning jamsar man med ändå.

 3. Ingemar Nordin

  Tack Lars,

  Det finns dock ett problem i hela synsättet att dela in människor i urfolk och befolkning, det finns en doft av efterkolonialt tänkande som lika mycket kan vara orsak till diskriminering och konflikt.

  Så sant som det är sagt. Problemet är väl bara att det ofta finns starka incitament hos ”urbefolkningen” (i alla fall av deras talesmän) att spela med i detta tänkande. Det finns fördelar med att betraktas som offer i generation efter generation. På så sätt permanentas klyftorna och konflikterna.

 4. Undrande

  Vad är det för skillnad på kyrkan o klimatkyrkan?
  Kyrkan har inga belägg för religion!
  Ännu har ingen bekräftat eller visat att den ena eller andra religionen har mer rätt!
   
  Men ser fram emot ett svar från oraklet Thomas P om en förklaring!
  Vad tillför religionen, och vad tillför Thomas?
  Tro och domedag tycks vara gemensamt!

 5. Björn

  Lars skriver: … tror knappast att vi skall se folks kulturer som statiska och ”traditionella”…. Anders Veijryd är knappast omtänksam när han talar för samerna, utan gör precis som alla andra som använder sig av fattiga i U-länderna och andra urbefolkningar som förevändning att tala i egen sak. Detta bedrägeri är så uppenbart och avslöjande, oavsett om det finns ett uns av någon tro på klimatpropagandan. Är det någon som med friskt sinne tror att exempelvis Al Gore tror på orden i sitt eget missionerande? Nej, där gäller bara makt och pengar.

 6. Peter F

  De flesta av sameursprung bor i våra storstäder. Det biskopen missar är att rennäringen redan är i ekonomisk ruin. Trots att renägarna disponerar 55 procent av Sveriges areal har man inte kunnat få ekonomin att gå ihop. Att blanda in klimathotet i en sedan länge hopplös näringsverksamhet är ett kardinalfel.

 7. Det saknas en tydlig analys av vilka problem som finns, Vejryd följer helt enkelt bara med strömmen. Han säger det som han förväntas tycka. Kanske finns det en stark kristen rörelse bland samerna efter Leastadius som Vejryd värnar om?

 8. Anonym

  Hur man snackar bort en relevant fråga genom att skifta fokus. Klassisk politisk retorik.

 9. Ingemar Nordin

  Peter F #6,

  ”55% av Sveriges areal.”

  Jag tror att det var Gustav Vasa som gjorde en deal med samerna så att svenska nybyggare fick lov att flytta dit. Lapparna betalade ingen skatt till konungariket Sverige. I början på 1900-talet (1920?) så byttes plötsligt ordningen om så att samerna FICK LOV att ha sina renar på statens mark. Plötsligt hade alltså äganderätten flyttats.

 10. Det var 48% för några år sedan men skall enligt officiell statistik vara 52% av landets yta. Det är ca 500 familjer, varav hälften livnär sig på detta. Dock kan det kännas konstigt i dessa dagar att om du har det minsta påbrå från samer kan du äga några renar och ha tillgång till småviltsjakt och fiske i fjällen, även om du arbetar på bank i Söderköping. Huvuddelen av de som kallar sig samer är så kallade jakt och fiskesamer, och sysslar inte med renar.

 11. Kalle

  Det är väl rätt naturligt att en biskop blandar sig i. Det handlar ju trots allt om religion.

 12. Lite mer information, hur uppgifterna som Vejryd har utgått från. Det är en intervjuundersökning som Furberg gjort som en del av en avhandling. Hon intervjuade samer avseende deras syn på ett antal frågor, i mycket med klimatförändringarna som utgångspunkt. Hela artikeln finns här: Det som slår mig är att den första frågan är starkt ledande, den frågar vad de vet om klimatförändringarna, vilket sannolikt starkt påverkats av vad de läst och förelästs om. De andra frågorna kommer sedan naturligt när man redan låtit sig ledas in i en tolkning som media serverat. Här är frågorna:

  • what they knew about climate change

  • experiences of changes in their environment over time

  • their thoughts about these changes

  • the future for reindeer herding

  Jag hittade även en annan interessant mening:

  The interviewees also said that the climate change predictions they have received from researchers and authorities have caused considerable mental stress among herders.

  Ja kanske är det så att det är klimatpropagandan snarare än klimatet i sig själv som stressar samerna? Nu har ju även ärkebiskopen sanktionerat denna syn, med samerna som offer

 13. HenrikM

  OT, en recenssion av en avhandling som jämför miljörörelsen med kristendomen.
  http://www.svd.se/kultur/understrecket/ovantad-comeback-for-syndastraffet_8412386.svd

 14. LeVieux

  Intressant att kyrkan och Vejryd tar till orda i klimatfrågan. Det gör även en historiker i Lund som skrivit en avhandling om ”Syndastraffet”. Se bifogad länk.
  http://www.svd.se/kultur/understrecket/ovantad-comeback-for-syndastraffet_8412386.svd
  Artikeln illustrerar på ett mycket tydligt sätt vad som är den egentliga kärnan i den s.k klimatfrågan. Vilken har ingenting, har aldrig haft någonting, och kommer aldrig att ha något med vetenskap att göra. Hela denna ”debatt” handlar enbart om politik och religion, miljöreligion. Klimatreligionen är ett ateismens svar på 1800-talets frikyrkosamhälle. Massorna ska skrämmas till lydnad och underdånighet. Pastorerna Fridolin och Gore mässar om våra syndfulla liv. Gemene man gör avbön inför miljöguden, och offrar sin livsstil inför klimataltaret. Glödlampor bytas ut, cykelresor företas, soporna källsorteras, och flygresor avstås ifrån. Halleluja ! Läs och begrunda.
  Hälsar LeVieux.
   

 15. Ingemar Nordin

  Henrik M & LeVieux,

  citerat från SvD:

  I dag liksom på 1600-talet kan syndastraffstänkandet luta sig mot tiden starkaste kunskapsauktoritet: då var det teologin, idag är det naturvetenskapen, och både syndastraffen och de hotande klimatförändringarna har kunnat presenteras som absoluta sanningar. Sist men inte minst har både ortodoxin och miljörörelsen betonat att alla individer ofrånkomligen är en del av problemet: för den ena var ingen människa fri från synd, för den andra är ingen människa fri från koldioxidutsläpp. …

  Vad Larsson Heidenblad inte säger men som kunde tilläggas är att det också – liksom på 1700-talet – finns de frälsta eller väckta, de omvända syndarna – alltså de västerländska miljöaktivisterna.

   

  Parallellen mellan dagens klimatalarmism och forna tiders domedagsreligion är naturligtvis slående. På något sätt måste gårdagens mer ödesmättade budskap där vi alla individuellt skuldbelades för vår blotta existens ersättas med något lika ödesmättat idag. Den svenska kyrkans mesiga budskap idag beträffande kristendomen är alltför urvattnat, så ärkebiskopen har funnit något mer svavelosande i dagens klimathot.

  David Larsson Heidenblads avhandling ”Vårt eget fel” presenterades för övrigt här på bloggen redan i våras:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/07/vart-eget-fel/

 16. Peter F

  http://www.sametinget.se/1126
  Man kan ju tycka vad man vill, men vad har klimatet med det hela att göra
  http://blog.zaramis.se/2013/02/26/battre-med-varg-an-olonsam-och-subventionerad-rennaring/

 17. Kalle

  Ja, biskopens motivation kan väl inte ifrågasättas, lika lite som CAGW-profeternas budskap kan eller får ifrågasättas, åtminstone i svenska media. Tyvärr verkar ankdammen Sverige ligga efter i det här hänseendet. I utlandet förs en betydligt mer kritisk debatt i media. Men här har media tagit på sig uppgiften att indoktrinera befolkningen till varje pris. Kan det bero på att 70% av journalisterna driver sin egen rödgröna agenda?
   
  http://www.thegwpf.org/benny-peiser-europe-pulls-plug-green-future/

 18. Greger

  Folk i allmänhet tror att samebyar är små byar där rök stiger upp från kåtorna under det sprakande norrskenet. Sanningen är ju att en sameby är in ekonomisk förening. Medlemmarna behöver inte ens bo på samma ort.

 19. Gunnar Strandell

  Det är mer än klimatet som kan störa renskötseln. 
  Enligt P1, Medierna slipper dock samerna helikopterbuller i Sarek från Natonal Geographics filmteam.
   
  Citat:
  ”När den världskända tidningen National Geographic ansökte om tillstånd att flyga in fotografer och tung fotoutrustning till nationalparken Sarek med helikopter, så blev det nej från länsstyrelsen i Norrbotten. Samernas renskötsel ska inte störas.
  Många andra hade kanske kastat sig över chansen och tagit emot National Geographic med öppna armar. PR-värdet för ett sånt här reportage är enormt. Tidningen har 40 miljoner läsare världen över. Och informationschefen Jessica Rönnberg säger att man kanske borde tänkt ett varv till.”
   
  Att störa i en nationalpark är alltså helt OK för Medierna om det ger bra reklam. Jag blir bara inte klok på hur de tänker, för parken är skapad för att den ska vara fredad och INTE en massturistanläggning.
  En sådan finns i Kolmården, men där är vargarna för farliga att ha i hägn förstås. ,-)
   
  Länk:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=5613555
   

 20. ThomasJ

  Apropos Samer i Sverige torde det vara värt att notera det faktum, att Sverige är fortsatt (såvitt mig aktuell info) det enda landet i Världen som INTE har ratifierat FN:s resolution om urbefolkningar resp. deras rättigheter…
   
  Där ’leder’ vi oxo – Oj, vá bra vi é… Fytt i grisen!  🙁
   
  Mvh/TJ

 21. ThomasJ

  Och, apropos ärkebiskopens ’bekymmer’ vs vkv-etablering i rennäringsland, torde det vara värt att notera kyrkans godkännande till etablering av vkv på sin mark i Mälaren – bl.a. häckningsområde för fiskjusar…
   
  Det är helt korrekt, att hyckleriet inom den s.k. religösa [kyrkliga, as-is, representerad av Weijryd m.fl.] och den inom klimatreligionen inte på något sätt skiljer sig från varandra. De, ALLA, borde ph**n tá mé inte bara skämmas, inför sin egen spegelbild, de borde dito ställas till personligt ansvarstagande oxo, minst…
   
  Mvh/tj

 22. Olav Gjelten

  När det stod klart för mig att Svenska Kyrkan allt oftare tar populistiskt ställningstagande i samhällsdebatten, lämnade jag denna kyrka och blev i stället medlem i Katolska Kyrkan.

 23. tty

  Visst hotar klimatförändringar de arktiska folken.
  På 1820-talet (när det var litet is) träffade Clavering på inuiter på Östgrönland. Femtio år senare när det gick att ta sig in till kusten igen var befolkningen utdöd.
  På samma sätt är anledningen till att vi vet så litet om Franklinexpeditionens undergång att inuiterna på Prince William island som var mest i kontakt med den dog ut under några ovanligt kalla år på 1850-talet.
  Inuiterna på Norra Grönland och Ellesmere land vet vi inte när de dog ut, det skedde under lilla istiden, innan några europeer kom dit. Däremot hade åtminstone de på Ellesmerland kontakt med den medeltida nordiska befolkningen på Grönland. Som också dog ut under lilla istiden.