Sabotaget mot vår infrastruktur för el

karnkraft

Förstört efter 15 satsade miljarder på uppgradering

Regeringen la 28 september fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår i propositionen, att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft ändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige.

Kanske den viktigaste frågan för ett lands välstånd och överlevnad är att ha en infrastruktur med väl fungerande, långsiktig energiförsörjning med spelregler som gäller över många mandatperioder. Tillräcklig kapacitet oberoende av väder så att nedsläckning på grund av effektbrist aldrig sker måste garanteras.

Om händelseutvecklingen från den första nedstängningen av O1 och O2 ( 2017 )fram till motsvarande för R1 och R2 (dec 2020) inträffat utanför Riksdagen och under en kondenserad, kortare tid,  så skulle det ha uppfattats som ett systemhotande sabotage mot landets säkerhet och energiförsörjning. Säkerhetspolisen skulle brådskande ha initierat en intensiv jakt på förövarna för att ställa dem till svars. Sabotaget skulle ha bedömts som mycket allvarligt och visa en extrem likgiltighet för konsekvenserna för landets säkerhet och då specifikt infrastrukturen för energi. Kopplat till detta förödande kostnader med stor, negativ påverkan på inflation och välfärd.

Nedläggningen av 4 reaktorer i Oskarshamn och Ringhals har för den svenska elförsörjningen inneburit en tappad effekt på 2 900 megawatt. Den senaste nedstängningen av Ringhals 1 skedde så sent som 31 december 2020. I belysning av den dokumenterade kursändringen enligt ovan,  ter sig nedstängningarna som ett politiskt styrt, destruktivt självskadebeteende för en nation, som under 1990- talet hade ett elnät och elförsörjning som andra länder betraktade med avund. De ekonomiska konsekvenserna är på kort sikt irreparabla.

När det gällde nedläggningen av reaktorer var Sverige också oförklarligt snabba. Dessvärre av fel orsak. Vem som huvudsakligen bär skulden är klarlagt. Riksrevisionen skräder inte orden i RiR 2023:15 – Statens åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda. Saknar konsekvensanalys.

 Bara Tyskland har agerat lika huvudlöst som vi.

Efter Fukushima 2011 stängde Japan sin kärnkraft. De var kloka nog att inte omedelbart starta med att förstöra reaktorerna. De la dem i malpåse och avvaktade utvecklingen av vindkraften. Nu återstartar de reaktorerna.

Tyskland med Die Grüne hade i sin politiska plan att gå för 100 % förnybart. Fukushima accelererade avvecklingen och 2022 togs de tre sista av sjutton ursprungliga reaktorer bort. Såvitt känt finns inga planer på återstart eller att bygga ny kärnkraft.

Eftersom den dåvarande regeringen, med energipolitiken delegerad till (MP), som tänkte sig gå samma väg som Tyskland, var förstås malpåsar inte något som var aktuellt. Man måste ställa  frågan varför Vattenfall utan dröjsmål såg till att göra omstart omöjlig.

Politiskt följsamma och antagligen av egen övertygelse är de styrande förövarna av sabotaget Vattenfalls ledning med Anna Borg, VD, och av Lise Nordin i styrelsen inkuppade, välkända kärnkraftmotståndarna Tomas Kåberger och Viktoria Bergman.

Åtminstone när det gäller Ringhalsreaktorerna var det ren lögn att skylla på marknaden. R1 och R2 var internt dokumenterat i nyligen uppdaterat skick gångbara i 50 – 60 år, med minimala ytterligare investeringar för att klara alla nya säkerhetskrav, som infördes efter Fukushima 2011. Det visar ett läckt internt dokument från Vattenfall, inte avsett för allmänheten. Och därför inte officiellt kommenterat.

Man ville lägga ner kärnkraften i sin helhet och  Åsa Romson lovade i oktober 2014 inför valet att under mandatperioden börja stänga reaktorer. Mandatperioder är i såna här sammanhang korta. Här gällde  det att sätta fart och  se till att R1 och R2 inte skulle kunna återstartas.

Omröstning i riksdagen: Avvecklingen av Ringhals kan bromsas (nyteknik.se)

15 januari 2020 hade R2 varit tagen ur drift ett år och R1 hade ett år kvar i rikets tjänst. (SD), (M), (KD) och (L) agerade för att bromsa nedmonteringen. I hård konkurrens var Anders Ygeman den mest inkompetente energiministern under perioden. Han tyckte det var symbolpolitik att ens fundera på det.

https://www.expressen.se/nyheter/renoverades-for-15-miljarder-sen-stangdes-ringhals-ner/

Ringhals reaktorer hade renoverats och uppgraderats för 15 miljarder  kronor och lades sen ner. Hela Ringhals gjorde vinster på flera hundra miljoner.  Om man ser att Vattenfalls VD och styrelse utgick från fortsatt (S)-styre och med Farmanbar Khashayar som energiminister och en fortsatt irrationell energipolitik är det förstås ändå rationellt att se att massiva subventioner till havsbaserad vindraft – ”billig el här och nu” – skulle fortsätta sabotaget på kärnkraften. Tack och lov blev det inte så. Men i Vattenfalls tradition lyckades bravaden, att återigen slarva bort hundratals miljarder.

Vattenfall AB läcker miljarder som ett såll – Klimatupplysningen

Stängningen av de båda reaktorerna är således det senaste, riktigt dåliga beslutet. (Där ligger havsbaserad vindkraft i lä med 5,5 miljarder i förlust vid Norfolk. Det är i jämförelse ett klokt beslut, att inte kasta goda pengar efter dåliga.) Intjäningsförmågan för R1 och R2 låg i storleksordningen 40 miljarder per år framåt. Det är spel för galleriet att påstå att de inte var lönsamma. Händelseförloppet får anses klarlagt och i grunden är det att S/MP-regeringen ökade effektskatten och drev en tydlig politik för 100 % förnybart utan konsekvensanalys.

Båda reaktorerna var uppgraderade och skulle med små kompletteringar kunnat köras i ytterligare tjugo år. Med Vattenfalls stolta reklam fossilfria inom en generation och vetskap om klimatambitionerna behövs inga genier för att inse att kärnkraft är nödvändig.

Vattenfall vill stänga Ringhals 1 och 2 i förtid | SvD

R1 och R2 hade ett löjligt lågt bokfört restvärde. Att ersätta dem med ny kärnkraft är inte så enkelt att veta kostnaden för. Men säg att förlusten av bruksvärdet motsvarar investeringen i två nya reaktorer som de Sydkorea byggt i Barakah 2018.  De har 1400 MW effekt torde kosta cirka 70 miljarder styck nu. Alltså 140 miljarder.

Vattenfall försatte sig i samma situation som med brunkolet. Avhände sig intäktsmöjligheter i mångmiljardklassen. Dock med skillnaden att ingen annan tog hand om produktionen.
Citat tidningen i Näringslivet: Tyska energifiaskot fortsätter. Eldar i gång nyrenoverad brunkolsgigant

Jänschwalde började byggas 1976 och är ett av Tysklands största kraftverk som drivs av brunkol, det smutsigaste energislaget både i termer av utsläpp och luftföroreningar. Kraftverket ägdes tidigare av svenska Vattenfall, men såldes 2016 till tjeckiska EPH och deras dotterbolag LEAG, vilket för Vattenfall blev en smäll på över 20 miljarder kronor, tillsammans med annan såld kolkraft. Istället uppstod underskott av effekt i det svenska elsystemet och därmed oacceptabla elpriser. Enligt Elforsk 40 – 50 % högre i SE4 än de behövt vara.
Konsekvenserna blir svårbegripliga, särskilt för allmänheten. För Vattenfall försummades stora intäkter. För elkonsumenterna blev elpriset så högt att smällen måste mildras med elstöd på 55 miljarder.

Det har varit stort tryck på att återstarta R1 och R2. Det finns ju goda exempel med främst Japan.

Men någon Plan B behövde ju inte vi i föregångslandet. Vi behandlade reaktorkärlen så snabbt som möjligt med syra så att stängningen blev oåterkallelig. Och eftertraktade nyckelkomponenter såldes på begagnatmarknaden. Onödigt att behålla när vi ändå inte ska ha någon kärnkraft!

Japan var smartare

Det fanns klokare val att göra. Inkompetensen handlar såväl om bristande förståelse och respekt för infrastruktur, som är så viktig för samhället, som okunskap att bedöma intjäningsmöjligheter i en framtida elmarknad. Svenska kraftnät varnade i åratal för en allt svagare kraftbalans. Om man också tagit höjd för att Tyskland faktiskt skulle fullfölja sin totala utfasning av kärnkraft borde någon kunnat förstå konsekvenserna för deras nära grannar och prisutvecklingen.

Hur energipolitiken sköts i Japan har vi begränsad kunskap om. De förstörde i alla fall inte sina reaktorer.

https://www.reuters.com/business/energy/japanese-nuclear-power-operator-kansai-elec-restarts-seventh-reactor-2023-09-15/

I september återstartade Japans Kansai Electric Power en 47 år gammal reaktor. Kansai är Japans största kärnkraftsbolag. De har samtliga sina sju reaktorer godkända för kommersiell drift. Andra kärnkraftsoperatörer har också minst sju reaktor återstartade eller på väg att återstartas. Planerar för 20 reaktorer 2030.

Slutsatsen är att det hade varit fullt möjligt att återstarta R1 och R2. Dåvarande regering med (MP) som banerförare gjorde det snabbast möjligt ogenomförbart. Att (SD) var de som förslog att utreda möjligheterna gjorde det omöjligt politiskt.

Elpolitiken idag

Tidö-avtalet var ett ljus i slutet av tunneln. Det ljuset framstår med Christian Fjellners och Fit for 55 utredaren John Hasslers insatser alltmer som att det är ljuset från ett mötande tåg.

Konsekvensen av doktrinen ”all elproduktion behövs” studsar på muren av faktaresistens.  Att vindkraft och kärnkraft kväver varandra förstår man inte eller så blundar man av politiska skäl. Det är annars en del av det enkla att förstå av komplexiteten i elsystemet.

Omdömeslösheten kräver att ansvar utkrävs. Veligheten finns fortfarande kvar. Som Jan Blomgren säger: Vi måste ha baskraft och då har vi …..kärnkraft att välja på. Politiskt inser man att 20 nya reaktorer krävs. Motståndarnas sista försvarslinje är var de ska få byggas. Regeringen som inte ville se fler stålskogar funderar på hur man ska kunna muta kommunerna att inte använda vetot, som de gick bet på att begränsa. Vill eller vågar inte gå emot näringslivet, som till vissa delar trycker på för  vindkraft. Egentligen är det ju el de behöver snabbt.  Men vindkraft i industriell skala och kärnkraft har ungefär samma ledtider.

Ett dominerande energiföretag som vårt eget Vattenfall bär ett tungt ansvar för att frågan fortfarande hänger i luften och politiken velar som åsnan mellan hötapparna med industrier som startats bara för att någon annan betalar, Fit for 55 och tron att havsbaserad vindkraft lugnar de eltörstande.

Med tanke på Siemens – Gamesas dyrköpta erfarenheter till havs, är det djupt oroande med EU:s planer för vindkraft i stort sett över hela Nordsjön. Det vi Sverige oroar oss för är bara en mindre del. Oroande inte minst för att det håller tillbaka kärnkraft till dess tekniska och ekonomiska realiteter med havsbaserad vindkraft inte går att blunda för.

När stridsdammet lagt sig och vi tvingats att åter bygga en fungerande elförsörjning kommer givetvis nästan alla partier att hävda, att så har de tyckt hela tiden. Det är ju den eländiga marknaden som bär skulden.

Riksrevisionens rapport RiR 2023:15 träffar precis som vanligt döva öron. Ingen konsekvens- eller kostnadsanalys före beslut. Trots att verkligheten med öronbedövande kraft ropar på att vi ska sansa oss!

Evert Andersson/ Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  Jag har hört/läst någonstans att vid ett tidigt skede i ”nedläggnings-processen” ”förgiftas” reaktorns vitala komponenter (reaktorkärl osv) med en kemisk substans, som då skall minska den tid det tar att reaktorn ”klingat av” i radioaktivt hänseende.

  Jag har glömt vilka kemikalier det handlar om.
  Någon här på bloggen vet säkert mer.
  Tacksam för upplysning.

 2. Katarina

  Det är verkligen sorgligt hur man på så kort tid lyckats förstöra en så viktig del för vårt samhälle. Tyvärr på ett sådant sätt att det är svårt att reparera. Svenska folket får ta kostnaden och inget ansvar utkrävs, det omnämns knappast ens i media. Hur har vårt samhälle kunnat bli så sjukt, få efterfrågar ens en diagnos för att kunna behandla sjukdomen. Svensken sitter som vanligt tyst och ger fortsatt stöd till de som förorsakat allt. Ett konstigt självskadebeteende.

 3. Mats Kälvemark

  #1 Stefan
  En vanlig metod är tvättning med oxalsyra.

 4. Evert Andersson

  #2 Katarina

  Nyhetsmorgon TV4 hade idag ett inslag om hälsotillståndet för demokratin i världen. Sverige har i en faktor ”deltagande i demokratin” sjunkit från sjätte plats till trettonde”. Vi som har gemensamma funderingar kring frågor om klimat och energi är inte förvånade. Yttrandefrihetens högborg på Jorden tillåter inte kritik av den politiken. Media idkar självcensur. Enkäten visar också på ökad obekvämhet att öppet säga sin mening.

  Internationellt ligger vi högt. Det allvarliga är trenden. Danmark är etta på listan stadigt.

  Allvarligt. Något för politiken att oroa sig för!

 5. Kaj+Wahlberg

  Det är helt klart att staten måste gå in som garant och också finansiär för den kärnkraft som måste byggas. Även om produktionen inte alltid skulle gå med vinst är det bättre med olönsam el än ingen el. Byt vd på Vattenfall och beordra bolaget att bygga nya reaktorer omedelbart! Vi har klarat det förr.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Evert o Mats än en gång en genomgång av vår energiförsörjning från ett realistiskt vetenskapligt/tekniskt perspektiv. Än en gång Stort Tack.
  Dagens perspektiv är ideologiskt/politiskt och det har sitt ursprung i ”kuppen i Rio 1992”. Kommunisten Maurice Strong lyckades då konservera klimat- och miljörörelsens utvecklingsfientliga ideologi via den luriga UNFCCC/klimatkonventionen som hela världens politikerkår där och då skrev under på. Den ideologin implementerades sedan genom de eviga COP-mötenena, IPCC och munkavel på det fria ordet. På så sätt försvann både den öppna debatten och den traditionella vetenskapen.
  Den i Sovjetunionen skolade Angela Merkel styrde upp utvecklingen redan från COP 1. Hon försvann sedan tyst som en mus från scenen när hennes korthus Die Energiewende började krackelera. Då hade ”Ängeln” gjort sitt, men västvärldens politiker (EU), Obama m.fl. och media var och är så smittade av den miljöideologiska synen på klimatfrågan att de inte kan se klart och släppa in frisk luft i form av realism och vetenskap i den unkna Grupptänksboxen.
  Nu är det snart dags för COP 28.
  Måtte den bli en ögonöppnare nu när till och med lilla Greta avslöjat sig som politiker helt i Maurice Strongs, anda.

 7. Mats Kälvemark

  #5 Kaj+Wahlberg
  Kloka ord som stämmer med Everts och mitt resonemang mellan blogginläggen. Vattenfall är 100% ägt av oss (=staten) och borde inte få styras av ”kvartalskapitalism” och kortsiktig, religiös fanatism, som har varit situationen fram till idag. Paradoxen är ju att detta hittills har lett till katastrofala, affärmässiga misstag, som gör att summan av bortslarvade skattepengar säkert vid det här laget närmar sig 300 miljarder kr.
  Det är obegripligt hur tidigare regeringar har låtit förstörelsen och lekstugan fortgå.

  https://klimatupplysningen.se/vattenfall-ab-lacker-miljarder-som-ett-sall/

  I stället måste ägardirektivet för Vattenfall med omedelbar verkan bytas till att målet skall vara att ta ledningen med att restaurera Sveriges infrastruktur för elförsörjning långsiktigt tillbaka till samma status som under slutet av 1980-talet vad gäller anpassad kapacitet och leveranssäkerhet. Ändrar man ägardirektivet så blir den positiva följden per automatik att den långsiktiga lönsamheten också dramtiskt förbättras. Nytt ägardirektiv kan implementeras med omedlbar verkan. Sedan måste snabbt en ny ledning etableras. Det räcker inte med att byta VD, även styrelsen och ledningsgrupper måste hårdhänt ”städas”. Genomförs detta kan sedan VF bli ”motor och lokomativ” i omvandlingen av landets infrastruktur för elförsörjning.

 8. Stefan Eriksson

  #3 Mats Kälvemark
  Oxalsyra (som återfinns i rabarber tror jag) är väl i sig
  inte en faktor som ”omöjliggör” en ”återstart” av en anläggning.
  Oxalsyra binder (till sig) alla isotoper av Pu, har jag för mig, och kan man ”spola ur” kärlet med denna lösning så förefaller det självklart att radioaktiviteten avtar.
  Men att det (som åtgärd) omöjliggör en ”återstart” har jag svårt att ”greppa”.
  Det förefaller vara så definitivt när ”återstart” diskuteras, där saken avfärdas som helt ogenomförbar.
  Tack för svar Mats.

 9. Mats Kälvemark

  #8 Stefan
  Oxalsyra var något som jag googlade fram, men jag vet inte specifikt vad som användes för R1 och R2. Så här skrev SvT:
  ”Partierna bakom Tidöavtalet vill utreda en återstart av kärnkraftverket Ringhals två stängda reaktorer. Men det är inte möjligt, menar Ringhals vd Björn Linde – då livslängden börjar ta slut och kärnkraftsanläggningarna redan har börjat plockas isär.” Så demonteringen och försäljningen av kritiska delar var säkert en av huvudorsakerna. Och så saknades viljan också att ens försöka återstarta vilket framgår av en intervju med Linde.
  Extremt kategorisk och agressivt negativ!

 10. Ivar Andersson

  Nedläggningen av 4 reaktorer i Oskarshamn och Ringhals såg vi effekten av 2022 när elpriset rusade. Den väderberoende ”billiga” vindkraften kunde inte ersätta nedlagd kärnkraft. Tyskarna tvingas elda mer brunkol när kärnkraften avvecklades. Energiewende och dess kusiner har misslyckats kapitalt.
  Vattenfall går på den ena niten efter den andra.

 11. Björn

  Som det förefaller har det väl inte varit riksdagens vilja att stänga ned kärnkraften, utan denna nedstängning har drivits till sin spets internt av den förra regeringen. Frågan är om inte riksdagen borde ha tillfrågats av regeringen inför planering av en stängning. Detta med tanke på både ekonomiska och energimässiga konsekvenser för landet. Hur har denna nedstängning kunnat lotsas igenom alla berörda myndigheter utan protester. Sverige har inte enligt regeringsformen ministerstyre, men ändå verkar det som om så har skett.

 12. Stefan Eriksson

  VF kommenterar spörsmål om återstart av R1 o R2.
  Där talas om ”tvätt” av komponenter och rörsystem.
  Syra anges som ”tvättmedel”
  I övrigt anges ett flertal skäl till att en återstart är dyrt och o-smart.
  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2023/torbjorn-wahlborg-inte-rimligt-att-aterstarta-reaktor-vid-ringhals

 13. Magma

  En mycket träffsäker beskrivning av svensk energipolitik under de senaste åren, tyvärr tycks en stor del av svenska folket fortfarande tro på nödlögnen ”putinpriser”.
  Putinpriser har blivit verklighet just genom Tysklands och Sveriges självskadebeteende att lägga ner stabil kärnkraft.
  Att sedan mantrat att Ringhals inte skulle gå att återstarta fått så stort genomslag känns mest som politik även det, det finns fortfarande stora krafter som inte vill återstarta …
  Jag har svårt att se att ett kärnkraftverk skulle bli omöjligt att återställa bara för att innanmätet tvättas med (oxal)syra som någon i kommentarsfältet här ovan framhåller när tryckkärlsstålet som de är konstruerade av skyddas av en invändig beläggning av ca 10 mm rostfritt stål – som dessutom en gång i tiden passiviserats med hjälp av syra. … (jag har själv varit med som kontrollant i tillverkningen av dem). Det jag möjligen kan tänka mig är att det inte är en process som är på förhand godkänd av tillverkare och tillsynsmyndigheter…
  Däremot så är det naturligtvis så att de verkliga tokerierna är att kärnkraftshatarna fått fritt spelrum och att man undvek att ta det betydligt klokare steget att ställa dem i ”malpåse” i avvaktan på att effekterna av besluten utvärderats.
  Det absolut tråkigaste i hela soppan är emellertid att energisabotörerna verkar komma undan helt utan kritik – och som vattenfalls vd till och med få behålla jobbet trots att hon fortfarande obstruerar.
  Själv har jag blivit uppringd ett antal gånger av vattenfalls säljare med frågan om jag inte vill ha ”billigare el” men de har konsekvent fått svaret att de kan återkomma när vattenfalls vd bytts ut … dessutom är jag fullständigt nöjd med den service som jag får av ”Kärnfull”.

 14. Björn

  Stefan Eriksson [12]; Det ser ju ut som ett medvetet ”sabotage” när man har sprutat in syra i rörsystemen och plundrat elektroniken på värdefulla och viktiga delar i kontrollsystemet.

 15. Daniel Wiklund

  OT Läser på text-tv ”FN: klimatanpassningar blir dyrare”. Än vad man trott tidigare. Än en gång har våra experter trott fel. Naturligtvis så blir det DYRARE än vad dom trott. Jag tycker att FN är mycket mycket dyrare än vad jag trott. Lägg ner FN. Inte ens klimatet skulle sakna dessa byråkrater.

 16. Håkan Bergman

  Vilken tur att vi har Ebba och Romina, hoppas nu att det leder till rejält med verkstad också.
  https://www.dn.se/sverige/regeringen-vill-ta-nasta-steg-mot-mer-karnkraft/
  Ps, jag kollar länken i inkognitofönster.

 17. Lennart Svanberg

  Det var många år sedan Riksdagen fråntogs rätten att styra över räntan då det ledde till att världsfrånvända amatörer (tyvärr en beskrivning av många riksdagsledamöter) från en dag till en annan kunde orsaka ett nationellt ekonomiskt haveri.

  Med kärnkraftsnedläggningen i färskt minne bör vi se till att Riksdagen även fråntas rätten att styra över vår energiförsörjning. En oberoende instans som har till uppgift att förse Svenskar med säker och billig el skulle göra att vi slapp ännu en debatt i amatörernas sällskap. Att fortsatt få höra politiker med på sin höjd gymnasieexamen prata om sol, vind och batterier som en lösning på all världens energiproblem är en motbjudande tanke.

 18. Evert Andersson

  https://www.regeringen.se/

  Det duggar inte tätt med glädjeämnena i klimatpolitiken. Så vi får ta vara på det som bjuds. Dagens pressträff med rubriken Ny kärnkraft i Sverige- ett andra steg. Titta på inslaget som finns på regeringens hemsida.

  Ett par punch- lines att återge:

  Ut med politiken och in med fysiken. Busch.

  Vi jobbar med lagstiftning – inte med spadar. Pourmokhtari som svar på kravet om datum när första spadtaget ska tas för ny kärnkraft.

  Lite hopp känner jag nu.

 19. Håkan Bergman

  Evert A. #18
  Sett hela nu, lite frågestund återstår, får kolla det sen, men det var verkligen befriande att se och höra. Mera sånt!

 20. Evert Andersson

  #13 Magma

  I dagens pressträff sa Tobias Andersson (SD) att frågan om återstart inte är avgjord partiledarnivå än.

  Min tro är att allting går. Det är en fråga om rimlighet. Är reaktortankarna förstörda lär det bli hiskligt dyrt. Är det som Blomgren säger så att stora specialventiler som inte finns längre men är eftertraktade som begagnade blir det knepigt.

  Att återställa går nog. Kan det göras så mycket fortare är att bygga nya. Går det att göra till en kostnad som är försvarbar när de kan vara åter i drift och då ha en resterande livslängd som bara är en del av vad nya reaktorer skulle ha?

  Jag hoppas och tror att rationella skäl avgör.

 21. Enough

  De är ju inte svårare än att backa tillbaka till analysen för vad som gjorde vår land framgångsrikt: billig energi och en ”lydig” strävande befolkning.

  Nu har energi-fördelen till stor del förstörts, och ”samhället” gör det mesta för att skapa nya ”olydiga” medborgare, budskapet till dagens ungdom är: känn efter, gör det du tycker känns bra……

  Dagens generation vet inte varifrån välståndet kom ifrån, dags att förklara att inget kommer gratis???

 22. Håkan Bergman

  Evert A, #20
  Ett alternativ skulle kunna vara att bygga ett par kolpannor i anslutning till R1 och R2 som får driva turbinerna. Blocken kunde lämpligen döpas till t.ex. ”Åsa” och ”Lorenz”.

 23. Stefan Eriksson

  Håkan B # 22.
  Lysande och då kompletterad med Fridolin-hamnen för att ta hand om logistiken.

 24. TB

  I SvD:Tusentals miljarder fattas när världen ska ställa om för att hantera konsekvenserna av ett varmare klimat. Varningen kommer i en ny rapport från FN.
  När ska FN sluta med sin skrämseltaktik?

 25. SatSapiente

  #22 H Bergman
  Det konceptet har redan provats i Marviken.
  Marviken, världens enda oljeeldade kärnkraftverk.
  Där byggde man en oljeeldad panna i anslutning till den befintliga turbinhallen. Man blev tvungen att dra ångledningarna i en båge runt turbinhallen eftersom inloppsledningarna var riktade mot reaktorbyggnaden, den som aldrig kom att producera någon ånga. Tyvärr blev verkningsgraden rätt låg pga låg ångtemperatur och tryck, men 200 MW el skulle inte vara fy skam idag.
  Inte heller Marviken skulle gå att återstarta, oljebergrummens varmhållning för att hindra paraffinering av tjockoljan är avstängd sedan många år och inget underhåll på kringutrustningen har gjorts, Förmodligen har även viss kanibalisering av vitala komponenter skett (det var bra kvalitet på grejorna förr)

  Jag tror inte det finns plats för några pannbyggnader intill varken R1 eller R2.
  En ev nukleär återstart hindras även av juridiken och av brist på personal som kan anläggningarna. De har endera pensionerats eller bytt yrkesbana.

 26. Berra

  Det regeringen behöver göra för att byggande av reaktorer ska komma igång är inte lån.

  Det är garantier att rektorerna ska få gå sin fulla livslängd eller får staten lösa in dem.

  INGEN vågar bygga när risken är att miljötalibanerna får tillgång makten efter nästa val…eller nästnästa…eller någonsin igen…

 27. GK

  Det är klart att R1 och R2 går att ta i drift igen. Det är bara en fråga om tid och pengar. Vad kostar det och hur lång tid skulle det ta, och vilken livslängd skulle sådana reaktioner ha? Skulle vi få vår saknade eleffekt fortare än vid nybygge? Det är några parametrar att ta hänsyn till.
  Däremot ser jag inte lagstiftning och tillgång till personal och kärnbränsle som hinder eftersom dessa frågor också måste lösas vid bygge av nya reaktorer.

  Min egen uppfattning är att det är viljan som hindrar att R1 och R2 kommer i drift igen. Med all sannolikhet skulle det sammantaget vara försvarbart att få de båda att leverera ström igen. Det skulle säkert gå fortare än att bygga nytt, och Sverige har ingen tid att förlora.

 28. Lars-Eric Bjerke

  Reaktortankarna i R1 och R2 är belagda med ett tunt lager påsvetsat rostfritt stål. Stålet passiviseras vid varmprovdrift före första laddning genom att primärkretsen värms till normal driftstemperatur, så att ett passiverade oxidskikt bildas. Under den långa drifttiden, som har varit, fastnar radioaktiva ämnen på denna oxiderande yta. Vi sköljning med en svag syra tvättas ytlaget av oxider med de radioaktiva föroreningarna bort och komponenterna i primärkretsen blir enklare att hantera.

  Ett sätt att få en lång återstående drifttid för R2 kanske 40 år, och därmed ekonomi, är att byta nederdelen av reaktortanken mot en ny. Locket är tidigare bytt liksom de flesta viktiga komponenter i anläggningen.
  Om 1000 viktiga komponenter i anläggningen, som vardera kostar en miljon, är demonterade, kostar de en miljard kronor att ersätta vilket är små pengar i detta sammanhang.

 29. Magma

  #20, 27 m.fl.
  Självklart finns det fler överväganden att göra än om det går att starta om Ringhals och då är kostnad, tid och återstående drifttid centrala. Dock har debatten tills nu ganska mycket handlat om det går, argument som känns som om de mest är till för att döda debatten – min högst personliga tolkning är att de kommer från dem som inte vill att de återstartas.
  Nya ventiler kan så klart ta tid att ordna, men lär ändå vara billiga i sammanhanget, likväl som flertalet andra komponenter.
  Att byta nederdelen av reaktorkärlet är nog bland de sista ingrepp som man överhuvudtaget skall överväga – en nätt klump på ca 400 ton vilket även skulle innebära att hela kärlet om knappt 800 ton skall lyftas ut byggnaden och transporteras till verkstad …
  Däremot så är inte det rostfria lagret på insidan av systemet särskilt tunt, det varierar sannolikt i tjocklek eftersom det lagts på med lite olika metoder. En del är svetsat på med traditionell teknik som någon nämner – framförallt den clading som ligger över svetsfogarna i tryckkärlsstålet. Andra delar kan vara plasmasvetsat på, på ytterligare andra delar kan det vara rostfria plåtar som förenklat uttryckt har sprängts fast (så att det uppstått en svetsning i gränsskiktet).
  Det innebär inte att det är ett skikt på minst 10 mm, men i det häradet. Syran etsar bort några hundradels, eller möjligen någon tiondels, mm.
  Det innebär inte heller att man direkt kan säga att det är ok, men det borde rimligen gå att ta fram ett kontrollprogram.

 30. Mario

  Regeringens enda chans att få förnyat förtroende i nästa val är att man visat handlingskraft och kommit tillräckligt långt med nya reaktorer.
  S måste då bekänna färg inför valet. Om S inte garanterar fortsatt ”process” kommer nästa val att bli en direkt omröstning om kärnkraften. Förra årets val var till viss del redan det och ett steg på vägen, men här gäller det att öka trycket från regeringens sida.

 31. Stefan Eriksson

  #28,29 m.fl.
  Tack för alla informativa inlägg.
  Jag har också känslan av att det är kk-motståndarna som breder på med ”det går inte” i debatten.

  Och det är ju ett enkelt sätt att ”slippa” argumentera i sak.

 32. Brådskan med att helt avveckla de två rektorerna är skandalös. I synnerhet som Vattenfall något år tidigare själva sagt att de kan köras 30-40 år till. Varför denna brådska? Varför inte malpåse?

  Det enda svaret är nog att Vattenfalls styrelse ville försäkra sig om att de aldrig mer skulle kunna köras. Det fanns inga pengar att tjäna på detta. Tvärt om.

 33. TorbjörnR

  Undrar när tex Uppdrag Granskning ska granska vår demontering av elsystemet?

 34. Paul Håkansson

  OT

  WHO KLIMATNÖDLÄGE !!!

  Den pandemilag och de regeländringar i det internationella hälsoreglementet som WHO försöker införa är det största som skett sedan Sverige skulle gå med i EU. Men den här gången är det ingen debatt, utan total tystnad.
  – Det här är riktigt, riktigt allvarligt, säger Elsa Widding till Swebbtv Nyheter.

  Vad händer egentligen med WHO:s planer på att ta över världens pandemi- och hälsoarbete? Det kan vara svårt att veta, eftersom mainstream-media är helt tysta om det.

  Enligt riksdagsledamoten Elsa Widding innebär förslaget att en person, WHO:s generalsekreterare, enväldigt kan utlösa globalt nödläge.

  Inte nödvändigtvis för att det verkligen har uppstått en pandemi, utan det räcker med en potentiell pandemi, eller ett KLIMATNÖDLÄGE, eller ett hot mot biologisk mångfald, förklarar Widding för Swebbtv Nyheter.

  – Och när han gör det kan han beordra nedstängningar, även i Sverige. Han kan i princip stänga ner en hel värld, säger hon.

  – Det kan även bli tal om tvångsvaccinering och så vidare. Vi i Sverige lämnar över vår suveränitet till WHO. Så det är alldeles förfärligt.

  Enligt Widding är WHO:s pandemifördrag en mycket större sak än när Sverige gick med i EU.

  – Det föranleddes av mycket diskussioner och en folkomröstning, men här är det bara något som går under radarn, och som man inför. Det här är riktigt, riktigt allvarligt.

  Elsa Widding tycker Sverige ska lämna WHO, precis som USA gjorde under Donald Trump som president.

  Medlemsländerna kan visserligen rätt enkelt stoppa planerna..

  – Men det bygger på att man måste protestera, och då måste man veta vad man ska protestera emot. Annars glider det här bara igenom.

  Den svenska regeringen har inte förstått allvaret i vad som pågår, påpekar hon. Hittills har regeringen lovordat WHO.

  Widding ska nu skicka in en interpellation till socialministern för att få till en debatt i riksdagen.

  – Det är helt nödvändigt, säger Elsa Widding i Swebbtv.

  https://nyheter.swebbtv.se/riktigt-riktigt-allvarligt-whos-planerade-halsodiktatur-gar-under-radarn/

 35. Paul H #34.

  Med tanke på den klimathysteriska FN-toppen så skulle jag gissa att ett utlyst globalt klimatnödläge blir det första som beslutas. En ny pandemi kan man ju aldrig förutsäga. Men FN har redan deklarerat att klimatet befinner sig i en akut kris och att det brådskar.

  Å andra sidan så kommer bara Västvärlden att stängas ned …

 36. Lars-Eric Bjerke

  #29 Magma
  ”Att byta nederdelen av reaktorkärlet är nog bland de sista ingrepp som man överhuvudtaget skall överväga – en nätt klump på ca 400 ton vilket även skulle innebära att hela kärlet om knappt 800 ton skall lyftas ut byggnaden och transporteras till verkstad …”

  Reaktortanken utan lock på R2 väger 200 ton. Detta kan jämföras med ånggeneratorerna som väger 300 ton styck, vilka alla nio på R2, R3 och R4 är bytta.
  Beläggningen på tankarna i PWR-blocken är påläggssvetsad inte sprängpläterad. Man låter tanken rotera och elektroderna röra sig lite inåt för varje varv.

 37. Messkalle

  Svenskt företag bakom världens första ”fossilfria” stålpilotplan för vätgasanläggning vid finska stålverk
  SSAB och Fortum har avslutat en FEED-studie tidigt och kommit fram till att ett hållbart kommersiellt arrangemang ”inte är möjligt”

 38. Jan Ågersten

  #34
  Japp så ligger det förnärvarande till då CO2 ligger på bordet hos WHO som en hälsovådlig gas. Utöver det så är kärnkraften utanför ramen för Klaus Schwabs ”The Great Reset”. Förnärvarande är de steg som regeringen tar för utbyggnad av kärnkraft bara symbolpolitik. Vi ska inte förvänta oss någon sund politik fören WEF har gått i graven.

 39. Göran S

  Anna Borg, Åsa Romson mfl. ansvariga MP och S politiker borde ställas till ansvar och åtalads
  för Allmänfarlig Ödeläggelse enligt strafflagen!

 40. TorbjörnR

  Messkalle

  Har du någon länk till deras studie och slutsats?

 41. LeifR

  Jag är inte främmande för att alarmistpropagandan är en rysk påverkansoperation … det bär sådana tecken… osaklighet… skrämsel… splittring… plus bonusen att vissa regeringar faktiskt begår sabotage mot sina egna energisystem… de måste garva läppen av sig i Moskva just nu…

 42. POI

  A Pro-Human Environmental Policy av Micheal Shellenberger värt att lyssna på
  https://www.youtube.com/watch?v=6Uu5CgGY_Js

 43. Jan Ågersten

  #41
  Alarmistpropagandan är helt igenom ett verk av WEF med Klaus Schwab i spetsen. Ryssland drog sig ur 2009 då det stod klart för Putin att han skulle behöva överföra makt till Klaus Schwab. ”de måste garva läppen av sig i Moskva just nu…” är nog en kristallklar slutsats.

 44. BD-Nille

  #39 Göran S
  Det var Magnus Hall som var VD när besluten fattades att stänga R1 och R2.

  Det var också under Hall som mantrat ”fossilfri inom en generation” infördes.

  Innan Magnus Hall tillträdde som VD för Vattenfall var han känd som en vän av kärnkraft.

  Det var han också när han tillträdde i oktober 2014 och besökte Forsmark:

  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/ringhals-och-forsmark-arkiv-2013-2016/2014/magnus-hall-besokte-forsmark-karnkraft-fortsatt-viktig

  Hade han haft någon heder i kroppen skulle han ha protesterat högljutt och vägrat delta i sabotaget av elförsörjningen – avgått.

  Men han visade sig ha ”ryggrad som ett ostron”.

 45. BD #44,

  Jo, Hall var en orm som alltid lät politikernas ideologiska gröna drömmar trumfa det tekniskt och ekonomiskt vettiga. Vattenfall har alltid varit en lekstuga för politikerna. Det är ju bara skattepengar …

  Men vad jag mer specifikt undrar över är den hastiga avvecklingen. Både Japan och Tyskland, för att inte tala om Frankrike, har ju lagt sina kärnkraftverk i malpåse. Endast Vattenfall avvecklar direkt, och helst så slutgiltigt som möjligt.

 46. Håkan Bergman

  Hur det nu än är med R1 och R2 så tror jag att det bästa nu är att bygga nytt, med en ny generation reaktorer från etablerade företag som Westinghouse och GE-Hitatchi. Dom representerar ju en reaktorteknologi som blir gällande för kommande reaktorer, lika bra att börja med två Westinghouse i Ringhals och en Ge-Hitatchi I Oskarshamn. Att lära sig återstarta avställda reaktorer ger ingen användbar kunskap för framtida byggen. Släng ut långbänken!

 47. Carljalmar

  Man spolar mycket riktigt de radioaktiva systemen för att ta ner strålningen inför nedmonteringen. Man gör anläggningen mindre aktiv. Syran hjälper till att lösa upp hotspots som sitter i rörkrökar och ventiler och man spolar ut det till avfallet.

 48. Håkan B #46,

  Men vem gav ordern om att R1 och R2 skulle förstöras fortast möjligt? Enligt Vattenfalls egen utsago så hade de flera år kvar att användas.

  ”2015 tog Ringhals styrelse beslut om att stänga Ringhals 2 i december 2019 och Ringhals 1 i december 2020.”

  https://powerplants.vattenfall.com/sv/ringhals/

  Halls insats: Vid invigningen av en havsbaserad vindkraftspark: ”Det var en milstolpe för oss. Vår riktigt stora vindkraftspart i Tyskland, och vi hade finbesök av tyska industriministern Sigmar Gabriel”

  https://holmon.info/?p=2900

  Antingen var Hall blind, eller också bara mutad.

 49. Håkan Bergman

  Ingemar N. #48
  Men vi vinner inget på att tjafsa om det, jag tvivlar inte om vilka som bär skulden, nu gäller det att gå vidare. Låt R1 och R2 stå som monument över enfalden. Regeringens presskonferens i går gav hopp, fyra partier visade enad front i frågan och ministrar som visade kompetens på en sån nivå i en så avgörande fråga har jag inte sett eller hört på jag vet inte hur länge. Var finns oppositionen, har nån sett nån reaktion på regeringens utspel igår? Några sura journalister räknas inte.

 50. BD-Nille

  Problemet är att ett stängt kärnkraftverk står kvar och blockerar marken för överskådlig framtid.

  För nya reaktorer krävs ny mark med rätt egenskaper, möjligheter att kyla, välvillig kommun och befolkning.

 51. Stefan Eriksson

  Den här ledaren;https://www.energinyheter.se/20231006/30052/ledare-sa-forstordes-sveriges-energiforsorjning
  kanske har varit med på KU tidigare.
  I alla fall läsvärd.

 52. Magma

  36 Bjerke
  Du har rätt avseende vikt o storlek, jag hade de senare reaktorkärlen i Oskarshamn o Forsmark i åtanke – min blunder. Jag får ursäkta mig med att det är 40 år sedan jag arbetade med dem.
  Dock, oavsett svetsteknik av det rostfria skiktet, så har jag svårt att se att en spolning med oxalsyra skulle äta sig igenom det.

 53. Håkan Bergman

  BD-Nille #50
  ”För nya reaktorer krävs ny mark med rätt egenskaper, möjligheter att kyla, välvillig kommun och befolkning.”
  Men det tycks inte finnas några begränsningar där i fallet Ringhals och knappast heller i fallet Oskarshamn.
  ”Problemet är att ett stängt kärnkraftverk står kvar och blockerar marken för överskådlig framtid.”
  Så låt oss bevara dom då som ett monument över enfalden!

 54. Benny

  Nu påstår en forskare på KTH att vi ska ha fungerande fusionskraft redan 2035? Är mycket tveksam till hans påståenden om att de har en ny teknik för inneslutning av plasman via bättre magnetfält! Annars har man hört sen man var ung på 1970-talet att fusionskraften är ca 50 år fram i tiden? Har det verkligen hänt något signifikativt på området eller är det som med alla mirakelbatterier som duggar tätt i dessa dagar?

 55. Håkan Bergman

  Benny #54
  ”fungerande fusionskraft” är, minst sagt, ett väldigt luddigt begrepp. Varför hör man aldrig nåt om ITER, bara om alla dessa fantastiska genombrott i liten skala inom fusionsområdet? Antagligen främst för att ITER är en idiotidé från första början, det är inte så man driver utvecklingen framåt.

 56. Stefan

  Jag har för mig att det är oxalsyra man använder för att ”tvätta ur” reaktorkärlet.

 57. Stefan

  Då är en viktig fråga vad som händer om det blir maktskifte 2026? Risken är stor att vi får ett återfall av dårarna som styrde fram till senaste valet. Oavsett om S får så högt valresultat att dom kan bilda egen regering så lär dom ju gödsla ministerposterna med inkompetenter.
  Inte för att jag håller barnrumpan till energiminister högt men i jämförelse med företrädaren, Strandhäll är hon rena geniet.
  Jag är mycket skeptisk till att svensken ska vakna inse vad som är påväg att hända och hur underkastelsen för EU- regler blir vår undergång.
  Marknaden har inte som syfte att lösa problem utan att berika sig på andras pengar.
  Dessutom anser jag att VD för Vattenfall bör få respass utan bedövning inte löneförhöjning som hon fick för ett tag sedan.