Ericson om en notis från SVD

thwaites taffelisberg

Jan Ericson i Ubbhult https://www.ericsoniubbhult.se/ har noterat en liten notis i SvD om Antarktisks smältande isar: De kommer inte att sluta smälta förrän vår nuvarande interglacial övergår i en ny istid. Han skriver 30/10:

”Häromdagen (lördag 28 oktober) fanns denna intressanta artikel i Svenska Dagbladet. Man redovisar en ny forskarrapport som säger att isen på Västantarktis kommer fortsätta smälta i samma takt som de senaste decennierna oavsett om vi minskar våra utsläpp eller inte.

I artikeln säger den svenska forskaren Anna Wåhlin vid Göteborgs Universitet (Sveriges mest namnkunniga forskare om Antarktis som även lett flera expeditioner dit) att hon delar forskarnas bedömning i den delen, men samtidigt tycker de drar för långtgående slutsatser i övrigt av sin studie, eftersom modellen de använder är mycket osäker.

Wåhlin säger dessutom att det är oklart hur mycket av avsmältningen i Antarktis som beror på människans uppvärmning av planeten och hur mycket som beror på naturliga processer.” Världen är i en period mellan två istider och då blir isarna mindre”. ”Vi människor har säkert ökat takten på avsmältningen, men hur mycket vet vi ännu inte” säger hon.

Jag gissar att Anna Wåhlin inte kommer att citeras av vare sig SVT, TV4 eller Sveriges Radio.

Det är också värt att påminna om att forskningsexpeditioner som Anna Wåhlin lett till Antarktis har pekat på att det är varmare strömmar från omgivande hav runt Antarktis som letar sig in under isen och smälter denna underifrån. Andra forskare har dessutom påpekat att det sannolikt också finns underjordisk vulkanisk aktivitet under Antarktis som smälter isen underifrån.”

ArtikelSvDAntarktisokt23

Så här har vi inte mindre än tre olika hypoteser om varför den västra delen av Antarktis smälter (den östra verkar snarast växa). 1. Modellkörning. 2. Varma strömmar från omgivande hav som söker sig in under isen. 3. Underjordisk vulkanism. Eller kanske en kombination av alla tre. Vi lever i spännande tider inom klimatforskningen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Som min lärare i grundskolan en gång sa någon gång på 60-talet, ”- vi är fortfarande på väg ut ur en istid”.
  Med tanke på dagens uppskruvade medieklimat så är det befriande att läsa sansade inlägg, som de som härstammar från ”Ubbhultaren” och Anna Wåhlin.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för förmedling av Ubbhultarns kloka ord.
  Vilken oseriös alarmistdynga som TT sprider!
  Gissningar i modeller utan förankring i historiska data, värdelöst! Det finns inget som bevisar att det finns en koppling till fossil koldioxid och mänsklig påverkan! Utblick från idag och modellerad prognos som skräddarsytts för att förstärka fossil CO2:s och männinskans skuld. Men de bör också svara på frågan:
  Hur såg den beskrivna situationen ut för 100 år sedan, 500 år sedan, 1000 år sedan, 8000 år sedan?
  Vi har idag en havsnivåhöjning på ca 2 mm/år som började vid lilla istidens slut ca 1850. Högt räknat kanske hälften beror på avsmältning av landisarna på Antarktis och Grönland.
  Hmmm… 1 mm/år. Men då tar det ju 1000 år för att nå en meter??
  Och innan dess har vi en ny istid på gång!

 3. Henrik

  Med Anna Wåhlin så finns det hopp om en mer sansad bild om klimatet/Antarktis. Men som sagt, det är nog inte Anna de stora medierna ringer i första hand för att få en kommentar kring klimatet.

  https://www.varldenidag.se/nyheter/havsforskare-forenklad-rapportering-om-klimatforandringar/repwft!sk6AwSijK2uu7wYz72jEoQ/

 4. Jan-Åke

  Anna Wåhlin intervjuades i SVT för ett par år sedan.
  Hon sa då något i stil med att hon inte oroar sig för klimatet.
  Den meningen klippte de bort.

 5. Paul Håkansson

  OT

  ØRSTED
  Ørsteds ebitda bättre än väntat – lägger ned vindkraftsprojekt i USA (Finwire)
  2023-11-01 07:05
  Danska energibolaget Ørsted redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

  Omsättningen sjönk 48,0 procent till 19 miljarder danska kronor (36,54).

  Ebitda-resultatet blev 9,17 miljarder danska kronor (12,32), väntat 7,23, med en ebitda-marginal på 48,3 procent (33,7).

  Rörelseresultatet blev -21,79 miljarder danska kronor (9,79).

  Resultatet efter skatt blev -22,56 miljarder danska kronor (9,36), analytikerkonsensus -11,09.

  I ett separat pressmeddelande meddelar Ørsted att man beslutat sig för att sluta utveckla de amerikanska vindkraftsprojekten Ocean Wind 1 och 2. Det kommer leda till en nedskrivning om 28,4 miljarder danska kronor.

  ”Detta är en följd av ytterligare förseningar från leverantörer som ytterligare påverkar vår projektplan och leder till en ytterligare betydande försening av projektet. Dessutom har vi uppdaterat vår syn på vissa antaganden, inklusive intäktsföring av skattelättnader och tidpunkten för och sannolikheten för slutliga bygglov. Slutligen har höjningar av långa amerikanska räntor ytterligare försämrat affärsplanen”, säger vd Mads Nipper i en kommentar.

  En dansk skalle, flåt, blåsning heter det numera.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Anna Wahlin får nog akta sin tunga för att inte förlora sin position och trovärdighet, men nog är det lättare att tro på att de något varmare havsströmmarna oavsett ursprung har större påverkan på isavsmältningen än den kalla atmosfären över Arktis. Och visst ligger väl isen i Västantarktis fortfarande över en rygg av åretrunt aktiva vulkaner.
  Anna W. är i varje fall ett ljus i mörkret när det gäller klimathotsdebatten.

 7. Ruben Strömberg

  Svar till Jan-Åke:
  TV4 däremot klippte inte. Frågan gällde havsnivåhöjningen där AW inte var ett dugg oroad.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  Först får jag be Anna Wåhlin om ursäkt eftersom jag inte stavade hennes efternamn korrekt i min kommentar ovan.
  Sedan kommer här en påminnelse om att hon varit uppe här på KU tidigare:
  https://klimatupplysningen.se/professor-anna-wahlin-varnar-om-det-fria-ordet/
  Lite av samma diskussion då (2019) som nu och inte minst intressant ett tragikomiskt mothugg från en ”miljövetenskaplig” institution på det egna universitetet.

 9. iah

  anna wåhlin och inte att förglömma kullman verkar vara några som på varsin sida av ekvatorn försöker balansera den verklighet som borde diskuteras istället för de amsagor som MSM förmedlar.

 10. tty

  #5

  New York State vägrade att i stort sett fördubbla vindkraftbolagens priser, och då vill de inte vara med och leka längre:

  https://www.foxnews.com/politics/blue-state-delivers-crippling-blow-green-energy-development-jeopardizing-bidens-climate-goals

 11. Sören G

  Glaciärerna på Jorden växte fram till slutet av 1800-talet då de nådde sin största utbredning efter istiden. De har varit helt borta på många ställen. Om de smälter nu är det bara en återgång till tidigare tillstånd.
  Temperaturen på Jorden följer solaktiviteten.
  Det är solstrålningen som värmer haven som i sin tur värmer atmosfären.
  Koldioxid och andra växthusgaser saktar ner utstrålningen/avkylningen.

 12. Jan-Åke

  Happer och Wijngaarden menar att ökad halt atmosfäriskt CO2 kyler Antarktis vintertid.
  Tror det är på sid 35 i deras
  ”Dependence on Earths Five Most Abundant Greenhouse Gases”

 13. Paul Håkansson

  tty
  10:05, 2023-11-01

  ÖRSTED
  UTVECKLINGSSTOPP OCH NEDSKRIVNING SÄNKER AKTIEN 19% (Direkt)
  2023-11-01 09:11
  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Örstedaktien föll brant när handeln inleddes på Köpenhamnsbörsen på onsdagen.

  Bolaget har meddelat att det stoppar utvecklingen av Ocean Wind 1- och 2-projekten i USA och i tredje kvartalet gör nedskrivningar på 28,4 miljarder danska kronor relaterade till den amerikanska portföljen.

  Örsted ska vidta åtgärder som bland annat syftar till att sänka kostnaderna, förbättra sysselsatt kapital och finansiera leveranskedjan.

  Örsteds vd Mads Nipper säger i kommentarer till Marketwire på onsdagen att bolaget ”inte har några aktuella planer” på att ta in nytt kapital, men också att det inte råder några tvivel om att dess kapitalstruktur ”kommer under press”.

  Mads Nipper säger vidare att uppsägningar kan komma i fråga framöver, dock ska bolaget enligt honom kunna hantera att eventuellt få sänkt kreditbetyg.

  Strax efter öppning klockan 9.05 hade Örsted fallit 19 procent i Köpenhamn. De senaste tre månaderna har aktien backat 53 procent.

  Så nu brinner jorden upp om 5 år, inte 10 år. Hujedamej.

 14. Christian

  Ørsted deltar i ett projekt att med ”förnyelsebara källor” dvs främst vind producera t.ex vätgas. Projektet kallas ”Power to X”. Hur många miljarder ska de plöja ned i projektet innan förlusterna blir för stora?

  https://orsted.com/en/what-we-do/renewable-energy-solutions/power-to-x

 15. Katarina

  Jan Ericsson är ett ljus i mörkret, dock är han alldeles för ensam bland politikerna att ha en sund inställning till de klimatförändringar som sker (och alltid har skett)

 16. tty

  #12

  ”Happer och Wijngaarden menar att ökad halt atmosfäriskt CO2 kyler Antarktis vintertid.”

  Så är det, beroende på att lapse-raten då är positiv där, dvs temperaturen stiger med höjden. Litet förenklat kan man säga att tropopausen är nere vid markytan.

  Mer växthusgaser höjer som bekant utstrålningshöjden, och är det varmare högre upp ökar utstrålningen (=avkylning).

  Så fungerar det faktiskt överallt i mitten av koldioxidens absorptionsband, men i Östantarktis vintertid gäller det för alla våglängder.

 17. BG

  #6 Ann Löfving-Henriksson

  I boken Climate Change, The Facts 2020, har vulkanologen Arthur Day, PhD, Monash University, skrivit ett kapitel, ”4 Fire and Ice, Volcanoes in Antarctica”. Han inleder kapitlet så här:

  ”Vulkanism har funnits i miljoner år under isen I Antarktis och ett av världens största aktiva kontinentala vulkanområden finns faktiskt där – en sällsynt kombination av eld och is. Mer än 90 % av vulkanerna (två tredjedelar av totalantalet) har nyligen upptäckts eftersom de är subglaciala vulkaner, vilka är helt dolda under det kilometertjocka West-Antarctic Ice Sheet (WAIS). Den möjliga påverkan från dessa bör utvärderas. I detta kapitel funderar jag över huruvida subglacial vulkanism skulle kunna accelerera avsmältning och påverka globala havsnivåer och drar slutsatsen att det inte finns bevis på att intensiteten hos vulkanismen kommer att öka; det är osannolikt att framtida vulkanism kommer att förändra den generella hastigheten hos issmältningen: och, eftersom istäcket redan är i långsiktig balans med vulkaniska effekter, är det ytterligt osannolikt att framtida vulkanism kommer att destabilisera istäcket och accelerera den globala höjningen av havsnivån.”

 18. tty

  ”Och visst ligger väl isen i Västantarktis fortfarande över en rygg av åretrunt aktiva vulkaner.”

  ”Aktiva vulkaner” är att ta i, men det är inget tvivel om att den västantarktiska riften är ett mycket aktivt område, med ett stort antal gamla vulkaner och ett stort geotermiskt flöde, jämförbar med den östafrikanska riften.

  https://www.lyellcollection.org/doi/pdf/10.1144/sp461.7

 19. tty

  #17

  Det finns starka bevis för att den vulkaniska aktiviteten ökar p g a tryckförändringar när inlandsisar smälter. Det finns bra data på detta från Island.

  Och ett högt geotermiskt flöde innebär att en inlandsis blir varmbaserad vid lägre tryck än annars. En varmbaserad is är mycket mera dynamisk än en kallbaserad.

  Han ignorerar också tydligen helt vulkanismens inverkan på isostasin, också väl studerad på Island. På Island var landhöjningen ”färdig” efter bara 2000 år, medan den fortfarande är i full gång efter 12 000 år i Skandinavien. Denna effekt ökar dock faktiskt isens stabilitet.

  Huruvida inlandsis och vulkanism är, eller någonsin har varit, i jämvikt är osäkert med tanke på hur långsamt värmeflödet genom en inlandsis är.

  https://tc.copernicus.org/articles/14/3843/2020/#:~:text=Antarctic%20geothermal%20heat%20flow%20%28GHF%29%20affects%20the%20temperature,well%20as%20the%20behaviour%20of%20the%20continental%20crust.

 20. Erik A.

  För kännedom: Anna Wåhlin är skolad under sin forskarutbildning av framför allt professorerna Anders Stigebrandt och Gösta Walin, verksamma inom fysisk oceanografi.

 21. Michael E

  Lynas artikel om 99% konsensus är nu debunked, sehttps://wattsupwiththat.com/2023/10/31/mark-lynas-99-consensus-on-climate-change-busted-in-peer-review/. Det visar sig att man nådde denna 99% konsensussiffra genom att felaktigt klassificera neutrala ståndpunkter som om de stödde den påstådda konsensusuppfattningen och genom att ignorera skeptiska artiklar.

 22. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för kommentarer kring Västantarktis och dess vulkaner. Jag grävde fram The Facts 2020 och såg att jag läst ”men ej förstått” och lyckligt glömt kapitlet om dessa vulkaner.
  Dock insåg jag att Anna W. modigt har satsat på ett tämligen jungfruligt forskningsområde som ständigt ger nya intressanta rön alltså ”Science is Not settled” – där heller.

 23. Anders

  #21 Michael E. Tack! Citerar en klockren kommentar från Mike Jonas, October 31, 2023 2:54 pm: ”Anyone who has not read that talk by Michael Crichton should do so. “Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough. Nobody says the consensus of scientists agrees that E=mc2. Nobody says the consensus is that the sun is 93 million miles away. It would never occur to anyone to speak that way.”. If that isn’t clear enough for you, there’s lots more in the talk.”

 24. Henrik

  #6 Hon kan vara lite mer ”frispråkig” i några år till. Hon har anslag till sin forskning i drygt ytterligare 8 år.

  https://www.gu.se/nyheter/anna-wahlin-far-50-miljoner-kronor-for-forskning-om-antarktis-flytande-glaciarer

 25. Paul Håkansson

  di.se

  Finansvärldens Carola radar upp krascher

  Polarium är i fritt fall, Kinneviks värdering kollapsar och Altors börsnoteringar är under isen.

  Efter att Scanias vd i förra veckan pekade ut Northvolt som anledningen till lastbilstillverkarens slirande elektrifiering måste frågan ställas:

  Är Harald Mix på väg att förlora sin finansgloria?

  Äntligen börjar ngn (Bråse,DI) granska klimatbedragaren nr 1, herr Mix. Bråse är kunnig och är alltid väldigt väl påläst. Kör vidare på inslaget spår.

 26. Medias rapportering från klimat och väder fortsätter att fascinera – oavsett om det gäller Antarktis eller Arktis utveckling så är det extremt haltande i ett vetenskapligt perspektiv.

  När Antarktis trotsade klimathotet och t o m presterade rekordutbredningar i havsisutbredningen tills för några år sedan – då var det medial tystnad och experterna började komma med förklaringar om att rekordutbredningen kunde bero på ökande mängd smältvatten från inlandsisen…undra vad samma experter säger idag…

  Arktis krypande havsisar slutade att krympa och isbjörnarna fortsatte att växa sig feta – ja, det blev låånga pinsamma mediala pauser…

  Vad säger media om den närmast rekordtidiga vinterankomsten till Skandinavien i år…ja..inte pratar dom klimatutveckling precis – på västnytt idag försökte programledaren lätta upp klimatförstämningen med att det ser ut som att nästa vecka kommer att ha ovanligt höga temperaturer för årstiden – medans meteorologen tvingades fortsätta att varna för kyla och halka i natt – igen.

  Klimatupplysningen har ofta lyft frågan om medias uttalade roll i denna framdrift av narrativet – och det är oerhört viktigt att fortsätta belysa medias roll i klimatkarusellen…vi borde 2023 kunna lita på att media speglar verkligheten men där finns mycket mer att önska.

  Skulle det nu bli så att vi rör oss mot en kallare klimatperiod framöver i vårat område över norra atlanten så kan det komma att leda till en enorm förtroendekris både för media och politiken och även det tvärsäkra expertkollektivet.

  En sådan förtroendekris skulle kunna medföra storskaliga samhälleliga problem i och med den höga profilen inom klimathotsteorin och dess retorik, med uttalanden som att klotet brinner, gaspedalen i botten mot klimathelvetet osv – utifrån förtroendeperspektivet får man nästan hoppas att klimathetsarna har rätt……..om Arktis och Antarktis och Planeten…men..det ser mörkt ut.

 27. Gabriel Oxenstierna

  Antarktis är i en avkylande trend de senaste 2000 åren.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/08/Ant-temputv-2K-ar.png
  (skalan är från vänster -> höger)

  Från denna artikel:
  https://klimatupplysningen.se/antarktis-glaciarer-i-balans-inget-bidrag-till-havshojning/

  Senaste årens utveckling syns här, baserat på satellitmätningar:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/07/antarktis-monthly-1979-2022-06-768×349.gif

  Från artikel här:
  https://klimatupplysningen.se/koldrekord-i-australien-och-antarktis/

 28. I sammanhanget så kan det ju vara bra att känna till att den här mellanistiden är den kallaste så långt tillbaks man kunnat mäta (450 000 år) och att vi förmodligen är i slutet av denna period. En ny istid lär garanterat komma innan Antarktis smält bort.

 29. tty

  #28

  ”I sammanhanget så kan det ju vara bra att känna till att den här mellanistiden är den kallaste så långt tillbaks man kunnat mäta (450 000 år)”

  Nej. MIS 7 för ca 200 000 år var klart svalare. MIS 9 ungefär lika varm och MIS 5e och 11 klart varmare.

  Och vi kan mäta betydligt längre tillbaka, och faktum är att nästan alla mellanistider före MIS 11 var svalare än den innevarande.

  Efter övergången till ”långa” istider för ca 800 000 år sedan har både istiderna blivit kallare och mellanistiderna varmare.

  http://lorraine-lisiecki.com/stackfig.gif

  Och Antarktis lär inte smälta i första taget. Hela kontinenten har varit helt istäckt i ca 14 miljoner år nu, och inlandet i minst 40 miljoner år.

 30. # 29

  Enligt analyser av årsringarna från borrkärnor av isen i Antarktis 450.000 år bakåt i tiden kan se att vi har återkommande istider med c:a 100.000 års intervaller avbrutna av värmeperioder med en längd av c:a 10.000 år och att den mellanistid vi befinner oss i nu är den kallaste.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/03/Krabbe2.jpg

 31. Göran S

  Det är väl ganska typiskt, att när man tallar om att Antarktis smälter, så talar man om västAntarktiska halvön (the peninsula) och nämner inget om OstAntarktis där det inte smälter utan nybildas is netto.

 32. tty

  #30

  EPICA Dome C går tillbaka 800 000 år, och visar på att MIS 7 var svagare:

  https://www.researchgate.net/figure/EPICA-Dome-C-EDC-Antarctica-data-in-comparison-with-other-climatic-indicators-a_fig1_274006866

  Liksom TALDICE:

  https://www.researchgate.net/figure/The-TALDICE-stable-isotope-profile-d18O-versus-depth-The-interval-studied-8-25kyrBP_fig1_225033428

  Detsamma gäller för d18O i djuphavet (som visserligen är en proxy för isvolym och inte temperatur), liksom havsnivån i Röda havet:

  https://www.nature.com/articles/ncomms6076/

  Även på andra håll än Antarktis syns detta tydligt. England var t ex aldrig isolerat från fastlandet under MIS 7, och faunan och floran i Europa var klart ”svalare” än under MIS 5e.

  I själva verket var MIS 7 en så svag (och dessutom flertoppad) interglacial att det var först på 1970-talet som den (och MIS 9) ”upptäcktes”. Tidigare trodde man att Eem-interglacialen (MIS 5e) kom direkt efter Holstein-interglacialen (MIS 11).

 33. tty

  #31

  ”Halvön” är en del av Västantarktis. Jag tror inte att isen på halvön minskar.

  I ”klimatsammanhang” så betyder ”Antarktis” i 99 fall av hundra ”Mertzglaciären och Ninnisglaciären och inget annat”, eftersom det är de enda som faktiskt mätbart minskar.

 34. Louis S

  Twaites glaciärens kollaps, och issmältningen på Antarktis är ju en del av de beryktade tipping points och skrämselpropagandan. Om Twaites glaciären kollapsar kan havsnivån stiga med 0,65 meter står det på Wikipedia. För att detta ska ske måste mer än 24000 kubikkilometer is kalva ut i havet och smälta! Det motsvarar en ismassa på 1000m höjd x 120 km bredd x 200 km längd som inom loppet av 5 till 500 år ska hamna i världshaven. Det skulle alltså innebära att glaciären med all denna is skulle röra sig 200 km på låt oss säga 100 år. Är detta sannolikt?

 35. Stefan

  Klimatalarmisterna behöver ju inte bevisa något, det räcker med att det kommer ett skyfall eller ett par dagars värme över 25 grader så är det klimatkatastrof oavsett om detta hänt tidigare. Den vanlige svensken som litar på folk så fort dom kallar sig expert ( pk) och ställer sig bakom idiotresonemanget.
  Bara detta när man hör folk som tror att vi räddar världen om vi blir fossilfria. Sverige släpper ut 1,4 promille globalt så vi måste ju skynda oss.