Professor Anna Wåhlin värnar om Det Fria Ordet

Detta inlägg kan ses som en fortsättning på ”James Cook University och Det Ofria Ordet” vilket avslutas med orden:

“At its core, intellectual freedom mandates that academics should express their opinions openly and honestly, while inviting scrutiny and debate about those ideas” (Domare Vasta i Federal Circuit Court of Australia, Brisbane, Apr 16, 2019)

¤¤¤

Anna Wåhlin är professor i oceanografi vid Göteborgs Universitet (GU). Hon ser kontakten med samhället som viktig och vill stärka den genom att informera både om vad man vet och om vad man inte vet inom hennes forskningsområde.

Inför sin sjätte forskningsexpedition till Antarktis intervjuades hon nyligen i GU Journalen under rubriken ”Söker orsakerna till smältande is”:

https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen1-2019/16

Hon berättar att haven under glaciärerna än så länge i princip är helt outforskade. Man vet varken hur djupa de är, hur tjock isen är eller hur processerna i gränsen mellan is och hav ser ut. Varje gång djupen på Antarktis kontinentalsockel karteras upptäcks stora fel. Tyvärr är dessa fel inbakade i de modeller, som görs över till exempel klimatförändringar och vattenstånd. Med felaktiga ingångsvärden är det svårt att förlita sig på modellerna.

Anna W. är kritisk till den klimatdebatt som pågår. Media målar upp en hotfull bild av en kommande katastrof, som hon menar att det inte finns så mycket stöd för.

Intervjun avslutas med:

”Själv är jag mer bekymrad över att klimatet blir kallare än att det skulle bli varmare. För sannolikt befinner vi oss i slutet av en 10 000-årig mellanistid… Klimat och temperatur är väldigt komplexa saker, som det behövs mycket mera data över tid för att förstå. Därför borde resurser läggas på forskning, snarare än på att göra ytterligare osäkra klimatmodeller”.

Den här intervjun föll inte lektor Dan Strömberg vid institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid GU, i smaken. Med debattinlägget ”Vifta inte bort klara bevis för klimatförändringar!” förklarar han varför: ”En välrenommerad klimatforskare avfärdar slutsatser och rön från den internationella klimatpanelen – IPCC i parti och minut.”

https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen2-2019/36

Dan S. är inte klimatforskare. Han lutar sig mot IPCC:s rapporter och borde veta att I:et i IPCC står för intergovernmental och inte internationell, vilket är en viktig principiell skillnad.

Trots att intervjun med Anna W. inte behandlar koldioxiden och dess påverkan på atmosfärens temperatur lyfter Dan S. i sin replik fram sin åsikt i den frågan:

”Ponera att intervjun med Wåhlin i GU Journalen (och liknande intervjuer världen över) skulle få ett stort genomslag. … Då har vi sannolikt ingen chans att ens hamna i närheten av en 2-3 ˚C temperaturhöjning. Trots larmen i media, som Wåhlin uttrycker det, är världen inte ens på väg att förverkliga de utsläppsminskningar, som gör att vi bör hamna på Parisöverenskommelsens 2 ˚C.” Dan S. nämner även ”business as usual-scenariot”, som enligt honom skulle kunna innebära en temperatur höjning på 4-5˚C eller värre.

Dan S. är lektor på en miljövetenskaplig institution men verkar inte känna till, alternativt avfärdar han, att det bland väl meriterade klimatforskare finns en helt annan och vetenskapligt grundad bild av klimatfrågan, en bild som starkt ifrågasätter delar av den uppfattning, som Dan S. och miljörörelsen står för.

Ett exempel är NIPCC:s rapportserie Climate Change Reconsidered. I förordet till dess första del ”Nature, Not Human Activity, Rules the Climate” påpekas vad alla debattörer i klimatfrågan borde förhålla sig till:

”The IPCC is pre-programmed to produce reports to support the hypothesis of antropogenic warming and the control of greenhouse gases, as envisioned in the Global Climate Treaty.” (Frederick Seitz)

https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications/22835.pdf

NIPCC står för Nongovernmental International Panel on Climate Change. Deras rapporter är med andra ord inte vetenskapligt bakbundna så som IPCC/SPM är i och med uppdraget från FN:s klimatpanel.

Det är inte bara från NIPCC:s rapporter, som man kan hämta intressant aktuell kunskap om CO2 och dess roll i atmos- och biosfären. Den av professor William Happer en gång grundade CO2 Coalition, https://co2coalition.org/, stöds numera av ett stort antal välrenommerade forskare. De följer utvecklingen och lyfter ständigt fram nya intressanta forskningsrapporter. Då och då ger de ut en s.k. vitbok eller primer, med viktiga data och uppdaterade resonemang. Vitboken A Primer on Carbon Dioxide and Climate utmanar den nuvarande konsensusuppfattningen i frågan.

De första beräkningarna av klimatkänsligheten från 1979 grundades på uppskattningar, där tänkta återkopplings- eller feed-back-processer förmodades förstärka koldioxidens klimatkänslighet. Efter hand som mätningar med ballonger och satelliter levererat data från atmosfären, har dessa ursprungliga gissningar starkt ifrågasatts. Forskare inom det här, kanske mest centrala, området i klimatfrågan lutar nu mera åt att koldioxidens klimatkänslighet snarast ligger nära det feed-back-fria värdet runt 1˚C vid fördubblad CO2-halt.

http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2016/08/Primer-on-CO2-and-Climate-1.pdf

Diagrammet på sidan 4 i Primern visar hur lång tid det skulle ta innan en ökning av atmosfärens CO2-halt bidragit med 2˚C uppvärmning vid olika klimatkänslighet (se även bildtexten). Med förmodad klimatkänslighet 4 ner till 1 varierar tiden från 83 år upp till 600 år. Detta är ytterligare ett exempel på att osäkra ingångsvärden gör att det är svårt eller till och med omöjligt att förlita sig på klimatmodellerna. Dessutom blir frågan om var stödet finns för den hotfulla bilden med en kommande katastrof än mer brännande.

Dan S. funderade enligt ovan över vilka konsekvenser det skulle få om forskare, med i det här fallet icke politiskt korrekt uppfattning, får yttra sig fritt. Ett märkligt uttalande från en företrädare för en akademisk institution.

Ann Löfving-Henriksson

Mer om Anna Wåhlins forskningsresor:

https://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/pionjar-tar-sig-under–domedagsglaciaren-.cid1619481

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ernst Herslow

  Jag publicerade följande kommentar i den förra artikeln om James Cook-universitetet, men eftersom den kanske passar bättre i anslutning till denna artikel med svensk vinkling på Det Fria Ordet, lägger jag den här också.

  En parallell till James Cook-universitetets ovilja att värna det fria ordet och släppa fram kritik/andra hypoteser än konsensusuppfattningen är förbundet Humanisternas agerande i klimatfrågan (som jag hade en kommentar om i Öppen tråd 20190316, inlägg #1). Jag försökte få in en replik på Patrik Lindenfors förskräckande svar, men den repliken refuserades tyvärr. På Frihetsportalen (2019-04-27) kan man läsa refuseringsmotivering samt min refuserade replik (https://www.frihetsportalen.se/ )
  Även på Klimatsans har man kommenterat Humanisternas beteende, http://klimatsans.com/2019/04/22/humanisten-spelar-bort-sitt-existensberattigande/

 2. jax

  Dan S inlägg i gu-journalen visar med all önskvärd tydlighet att klimatalarmismen är en religion. Han tolkar bibeln (IPCC:s rapport) som en samling sanningar som ej får ifrågasättas. Gör man ändå det är man en kättare. Anna är ju, som Dan själv säger, välrenommerad och bör väl ändå höra till dem som har all rätt att ifrågasätta felaktigheter och överdrifter i denna rapport. Dan S låter som alla som kommenterar klimatet, de utan vetenskaplig utbildning och de med, som han själv. De tillåter inga avvikelser från den rätta läran. Man borde kunna kräva lite mer av en lektor på Göteborgs universitet. Anna däremot utgör ju ett ljus i det mörker som sänker sig över planeten, hon törs ifrågasätta de löjligt upphaussade modellerna som alla tycks förlita sig på. Anna framhåller också den självklara men ack så bortglömda sanningen ”skit in skit ut” som gäller även modeller och påpekar att energin borde läggas på att mäta, mäta och mäta för att skapa bättre kunskap.

 3. Lasse

  Oden som forskade i Arktis sommaren 2018 släppte lite blogginlägg som avslöjade svårigheter pga isläget och frånvaro av sol. Men har de kommit med nån forskning som backar upp detta?
  De skulle just undersöka molnbildningen så det kunde ge oss lite lärdom om hur solen värmer ett isfritt Arktis eller inte.

 4. Håkan Bergman

  Det handlar så klart om pengar. Forskning har alltid varit underfinansierad, dimper det då ner en sån guldkalv som klimatet släpper man inte gärna taget. Nu har ju satsningen lyckats när det gäller grundforskningen, vi vet betydligt mer om klimatkänsligheten idag och att den är mycket lägre än vad Hansen antog på 80-talet. Men har man försörjningen från larmen lär man inte gärna ta till sig ny kunskap, det skulle vara socialt självmord för många. Vi får vänta in sämre ekonomiska tider så att politikerna tvingas prioritera bland utgifterna, att dom skulle börja göra det så länge pengarna strömmar in är dom alldeles för fega för. Finns inget hälsosammare för folk och politiker än ett ekonomiskt stålbad då och då, det var många heliga kor som slaktades efter krisen -92.

 5. latoba

  SvD skriver under rubriken Publicistiskt uppdrag bl a följande:
  ”Rådande tryckfrihet och yttrandefrihet utgör grundvalen. ”
  ”SvD vill initiera och utgöra en öppen arena för fri debatt.”
  Jag har åtskilliga gånger skrivit till ledningen för och journalister på SvD att de när det gäller klimatfrågan inte lever upp till det uppdrag de har formulerat. Nästan ingen annan än Johan Rockström och de egna klimathotstroende journalisterna får komma till tals. Några har svarat att de läser alla mail men att de inte har tid att svara alla. De flesta svarar inte alls. Någon motivering till utebliven debatt får jag inte. Kan det var så illa att t ex Rockström har som villkor för att medverka att hans inlägg inte får ifrågasättas eller leda till någon debatt i tidningen?

 6. Fredrik S

  Tack Ann!

  Dan S verkar vara en lektor i tiden. Undrar om han är lite kass i biologi och miljövetenskap också?

  Sitter precis och får lära mig i SVT att vi måste sluta överkonsumera. Den där förhatliga privatkonsumtionen. Skam på oss alla syndare.

  För övrigt undrar jag lite över hur Jonas Sjöstedt ska lösa den nya pendlingssituationen som uppstått i hans familj utan att överkonsumera.

 7. Fredrik S

  latoba #5

  Det är nog en alldeles för stor flock mp-journalister där.

  Sen kan det ju vara så att ansvarig tror att pengarna ramlar in bäst på hot men det är väl ytterst osäkert.

  Det viktigaste är nog att larma i slutändan.

 8. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #4
  Du har så rätt i att det handlar om pengar. Påverkan på klimatet behöver ingå som en del i nästan alla ansökningar om forskningspengar. Annars blir det inga.

  Pengar är också vad som diskuteras vid klimatmötena. Klimatkonventionen, UNFCCC , har bekymmer med att alla medlemmar inte betalat in sina avgifter.
  Citat:
  ”3. Expresses concern regarding the high level of outstanding contributions to the core budget for the current and previous bienniums, which has resulted in difficulties with cash flow and the effective implementation of activities;
  4. Strongly urges Parties that have not made contributions in full to the core budget for the current and/or previous bienniums to do so without further delay; ”
  (Biennium är en tvåårsperiod.)

  Det kanske hedrar Donald Trump att han offentligt sagt sig vilja dra ned utgifterna till klimatfonden. Andra tycks göra det i hemlighet.

  Länk:
  https://unfccc.int/documents/193361

 9. Fredrik S

  Gunnar, Håkan

  Jo, visst är det så. Fast det får man aldrig läsa om i MSM.

  Vad beträffar FN’s klimatfond så läste jag för ett tag sedan kort att nu blir det bättre, de siktar på att bli effektiva. En bit kvar då får man anta.

  Men de har bara haft knappt tio år på sig.

 10. Håkan Bergman

  #8-9
  Många limosiner blir det, Mercedes får jobba för högtryck.

 11. Robert Norling

  En isande kall nordanvind på dryga 20 m/s och snö är inte vad man förväntar sig av Maj månad i klimathotets Mecka.
  Måste vi verkligen lägga miljarders med kronor för att det ska bli ännu kallare.
  Betydligt trevligare om det vore en normal maj med 12-15 plusgrader.

 12. Fredrik S

  Håkan Bergman #10

  Ja, och det skulle vara lite intressant att se Klimatfondens ”Cost of air travel and related expenses” under alla dessa år.

 13. Fredrik S

  Robert Norling #11

  Vi kan ju ringa Dan S. och fråga varför.

  Han svarar nog inte på mail.

 14. Ingemar Nordin

  Bravo Ann!

  Du beskriver två forskare som vågar stå upp för vetenskapen och talar om vart den leder dem. Tyvärr är det sällsynt numera, särskilt inom klimatområdet.

 15. Föreställ er att forskare kände sig ekonomiskt trygga och firade i ett mer jämlikt samhälle! Skulle vetenskapen vara så här djupt ner i mörkret då?

 16. Egon

  Perkele!
  Åkte förbi Solvalla häromdagen.
  Minst tio pers övade i körgården för Mc kort………
  Varför lägga massor med pengar på något som troligtvis kommer att förbjudas?
  Iallafall om Mp och S får bestämma.
  Europa förändras.
  Började åka MC 1979……
  Fast jobb och en BMW R100RS…
  Vart runt hela Europa.
  Även öststaterna innan muren föll.
  30 000 mil.
  Sett mycket och träffat många trevliga människor.
  Europas museèr var fantastiska innan identitetspolitiken tog dem i ett fast grepp.
  Förra året på gränsen mellan Tyskland och Frankrike.
  Hade en lång konversation med ett äldre hollänskt par .
  Vi var rörande överens……
  EU faller samman.
  Det knakar i fogarna.
  Superpolitikerna har inte levererat.
  Miljonlönerna har inte genererat ett bättre samhälle för Europas fattigaste,
  Istället fylls det på med Afrikas och Mellanösterns bottenskrap.
  Inte olikt det Romerska rikets kollaps.
  Historien lär oss fastän många blundar och inte vill se vad som kommer…..
  Kanske är det bara att hoppa på tåget som Greta kör.
  Enkel biljett till medeltiden.
  Glad att jag föddes i luckan och fick uppleva Europa som det var en gång.
  Många av mina kompisar tågluffade och fick bara se storstäder.
  Själv hjässade jag hö på en gård i Österrike.
  Drack bier efter dagens dönt i goda vänners lag!
  Det är Europa för mig!

 17. Dags att fokusera på politiska aspekter i klimathotet.
  Vilka är de pådrivande krafterna? Vad är målet?
  Tips: Det handlar inte om vetenskap.
  Och vad händer om vi närmar os en liten istid? Solaktiviteten pekar på det!

 18. Daniel Wiklund

  OT Den globala uppvärmningen håller oss i ett fast grepp. Här i Luleå är det just nu minus tre grader, den isande nordliga vinden gör att det känns som minus tio grader. En av dom kallare tredje maj jag upplevt under mina 70 år. Men risken är ändå överhängande att vi snart brinner upp. Får väl trösta mig med att det nog var ännu kallare för 20000 år sen när istäcket var drygt två km.

 19. Lasse

  #16 Egon
  #5 latoba

  SVD har idag en test av en enduromotorcykel som drivs med el!

  Cyklonen i Bengaliska viken har nått land . Ett område där 10 000 personer omkom i en cyklon för 20 år sen.
  1 miljon människor har sökt skydd i dag. Adaption till naturens krafter ger dem mindre skador när vädret är extremt!

 20. pekke

  Tack för en bra artikel om att det fortfarande finns forskare som tycker att alternativen bör undersökas när teorierna är skakiga.

  OT.
  Till helgen kommer tydligen halva Europa få kyla och nattfrost, vilka ska vi hylla för att de lyckats bromsa det hemska klimathotet och stängt av värmen ?
  https://earth.nullschool.net/#2019/05/05/0300Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-4.70,46.80,721/loc=6.526,47.973

  Lasse #19

  Kommer de ställa upp i Gotland Grand National med den eller ?

 21. latoba

  Lästips:
  https://detgodasamhallet.com/2019/05/03/gastskribent-rolf-oward-att-marknadsfora-klimat/

 22. Lasse

  Fredag: https://www.rt.com/news/458291-icymi-greta-thunberg-climate-change/

 23. Lasse

  #22 forts Lite kallt idag så det får bli lite varma minnen från Tyskland 1934:
  https://realclimatescience.com/2019/05/may-1934-heatwave-in-germany/

  ”oväntade rekord över hela globen” Klimatet har ändrats.
  New York hade både köldrekord och värmerekord det året.
  Intressant tidningsartikel med hela världens katastrofer från ett och samma år.
  Expressen ligger i lä.
  CO2 nivå då ca 280 ppm.

 24. Håkan Bergman

  Lasse #22
  ”You are all going to die!”
  Det tror jag inte på, för sådär 20 år sen skickade självaste Socialstyrelsen ett brev till mig som började med orden – Om du skulle dö…

 25. Fredrik S

  Läser att inom mp vill man förbjuda både inrikesflyg och gruppsex.

  Och på Greta kan man kanske tjäna pengar.
  Artisten erkänner faktiskt själv att det snurrar i huvudet.
  Låten kommer väl spelas under sändningsuppehåll på SVT framöver.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lAMd0L/skansk-hitmakare-hyllar-greta-med-ny-lat

 26. Svempa

  #19 Lasse

  Du kan gå tillbaka till 1970 om du vill se ännu hiskligare siffror. Till cyklonen Bhola som dräpte mellan 250.000 – 500.000

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyklonen_Bhola

 27. ThomasJ

  Som vanligt ett mycket bra/läsvärt inlägg, Ann – big txs ! 🙂

  Anna W hördes häromdagen i SR-P1 där hon framförde sina uppfattningar respektive kunnande inom sitt tema. SR-killen var milt uttryckt konsternerad, infon stämde ju inte alls med dennes ’åsikt’ – Lovely ! 🙂

  Mvh/TJ

 28. Bim

  ThomasJ # 27
  Visst är Ann LH s båda inlägg förnämliga. Rätten att tänka fritt i Sverige är ytterst begränsat, värre än i andra civiliserade länder faktiskt.
  Jag reagerade också på lektor Dan Strömbergs underliga replik till Anna W.
  ”Vifta inte bort de klara bevisen på klimatförändringarna”
  Menar han på allvar att Anna Wåhlin borde lägga en massa jobb på att mäta havsnivån och sedan komma hem och ljuga för att folk inte skulle få för sig att att det är IPCC och Dan Strömberg som ljuger om stigande havsnivåer
  Jag tycker att Ann L H gjort två strålande väl timade inlägg
  om Det Fria Ordet.
  Just nu, med FN och EU-politikens försök att kväva klimatvetenskapens rätt att bedriva en oberoende forskning fri från pekpinnar och strypta anslag vid icke ”politiskt korrekta” forskningsresultat.
  Tydligare än dessa två inlägg kan det knappast bli. De borde spridas till både TV och pressen så människor slipper vandra genom tillvaron med klimatångest.
  Det behövs inga psykologer för att bota klimatångest. Det räcker med dessa två inlägg från Ann L H. Så länka och sprid dem så gott ni kan.

 29. Ann lh

  Mera om Ofria Ord.
  I GP släpps inga Fria Ord från klimatdebatten in på deras debattsida, som intressant nog har rubriken Fria Ord. Hjörne visar som ska försvaras. I dagens ledarkrönika kämpar han på med att förkunna sin upphöjda tro från sin orubbliga (?) tron med att dra fram Sternrapporten, IPCC och naturligtvis Rockström:
  https://www.gp.se/ledare/vi-har-inte-r%C3%A4tt-att-ta-risken-1.14886573
  Arma GP!

 30. Ann lh

  Rättelse # 29
  Hjörne visar vad som ska försvaras, ska det stå. Ett litet ord försvann i tidig morgonstund.

 31. Bim

  Efter som Peter Hjörne väljer att kommentera delar mitt brev till honom, istället för hela brevet i en öppen debatt så lägger jag in det här, Så tänkte jag inte från början. Jag trodde han skulle gå i polemik med de länkar han fick om Peter Ridd och Anna Wåhlin.

  Så här är brevet i sin helhet.

  Hej igen Peter Hjörne.
  Tack för ditt svar. Jag förstår att du lutar dig på den “djupa kunskapen” från IPCC.

  IPCC är en politisk organisation ( Intergovernmental Panel on Climate Change ) Vad politiker får läsa därifrån är en kort censurerad sammanfattning av tusentals rapporter från forskare. Kallas för Summary for Policy Makers. (SPM) Troligen läser de inte alls.

  Där arbetar inte tusentals av världens mest lysande klimatforskare som de påstår.
  De finns utanför IPCC. Jag skall beskriva vilka som jobbar där vid ett senare tillfälle om Du är intresserad.

  Varför skriver jag till Dig och tjatar om detta? Jo, jag vill gärna förklara det.
  Alla människor har rätt att ha vilken åsikt de vill om klimatet. Du också, självklart.

  Problemet med att Du tycker är att Du är delägare i en tidning, den största i Västsverige antar jag. När Du skriver en ledare så är det inte en dialog precis.
  Tusentals människor prenumererar eller handlar sin GP och har faktiskt rätt att förvänta sig få reda på fakta och sanningar i den mån det går. Därför bör en öppen dialog föras om “ klimathotet ”
  Man kan inte “tycka eller tro” om en så stor och fruktansvärd dyr fråga som klimatet, i en ledare i en stor tidning.
  Jag har prenumererat på GP i 54 år. Med dagens pris hade jag betalat 345600:- plus de presstödspengar som hamnar på min skattsedel. Jag förväntar mig en öppen debatt om klimathotet. Inget tyckande eller tro på att IPCC berättar sanningen, när det är en politiskt styrd organisation som öppet deklarerar att klimatvetenskapen är fastlagd och inte öppen för diskussion.
  Läsarna har rätt att bilda sig en egen uppfattning genom en öppen debatt och med hjälp av kritisk granskning från sin dagliga tidning.

  Klimatdebatten i dag är strypt och har blivit en religiös trosuppfattning som inte får ifrågasättas. Det vet Du, Peter Hjörne. En tydlig signal om det var tv-programmet Ekdal och Ekdal.
  Programmet inleddes med : “Förutsättningen för programmet i kväll är att det förekommer ett klimathot, så det är inte det vi skall diskutera.”
  Alltså., den viktigaste frågan får inte diskuteras.
  Varför inte strunta i alltihop då?
  Att behöva sitta och lyssna på ärkebiskop Antje Jakelén som klimatexpert är ju som att tugga i sig en omogen citron utan en chans till ett glas vatten att skölja sin hopskrynklade mun med. Det är inte okej.
  Dessutom tvingas betala för tv-propagandan via skattsedeln som nu införts.

  Men Peter Hjörne!
  Just i dag skall Du få ta del av sanningar från riktiga klimatforskare. förmedlade av en mycket kunnig naturvetare som är väl insatt i hur naturen fungerar. Och som lagt mycket obetald tid på att förmedla sanningar från verkligheten.
  Hon heter Ann Löfving Henrikssson.
  Hon är en av de människor som jag ser upp till, Skarp hjärna, ärlig och outtröttlig på att rota fram sanningar bakom braskande rubriker om Jordens snara undergång. Jobb som journalisterna borde sköta och som ju är deras uppdrag.

  Du kan läsa om myten att Stora Barriärrevet är på väg att försvinna.
  Professor Peter Ridd, marin geofysiker med 35 års erfarenheter från Stora Barriärrevet. Han fick avsked från sin tjänst på sitt universitet för att han berättade sanningen.
  Drog det inför domstol .Läs hur det gick.

  Sedan professor Anna Wåhlin, Oceanograf som också värnar det fria ordet , och hennes kontroverser med sitt universitet.
  Spännande läsning.

  Peter Hjörne, Tänk om det var GP som förmedlade detta på ledarsidan med uppföljande diskussioner. Vilket lyft för min gamla morgontidning. Det är en dröm jag har, att jag skall kunna leva så pass länge till att jag hinner se mina barnbarn leva vidare utan klimatskrämsel propaganda, i ett samhälle utan politiska lögner. Du kan vara en av de som hjälper till med det.

  Vänlig hälsning Bim.
  Vem jag är vet du redan..