Rödgröna politikerna mörkar vindkraftens sanna kostnader

Vad är de sanna kostnaderna för vindkraften? Vad ingår i de sanna kostnaderna? Varför måste vindkraften subventioneras så mycket?  I engelskan används begreppet ”true costs” och en passande översättning är sanna kostnader.

Wind-turb_burning

Förra veckan skrev jag om regeringen Löfvens heltokiga energipolitik. Dagens inlägg kommer att handla om de sanna (verkliga) kostnaderna för vindkraften. Vi ska se vilka delar som ingår i kostnaderna och hur politikerna försöker mörka kostnaderna.

Asa_Romson2

Förenklat kan man säga att kostnaderna för produktion av el består av kapitalkostnader, driftkostnader och övriga kostnader. Begreppet LCOE (Levelized Cost of Electricity) beskrev jag i förra inlägget.

Förutsättningarna för att producera el med vindkraft är olika i olika länder så LCOE kan skilja en hel del. Subventionerna är också olika för olika länder.

LCOE-2020

Först kan vi notera att det skiljer mycket mellan att producera el från vindkraft till havs och i land. Hur det går när kommunpolitiker har lekstuga med invånarnas pengar och ska producera el med havsbaserad vindkraft kan du läsa om här. Invånarna i Karlstad och Hammarös kommuner kan nog hålla sig för skratt. I övrigt verkar vindkraften stå sig bra när vi tittar på denna bild som kommer från EIA. Men det finns många kostnader som inte syns i LCOE.

LACE  (Levelized Avoided Costs of Electricity) är en annan parameter som används i EIA rapporten. LACE är ett slags medelvärde över de möjliga intäkterna $ per producerad MWh. Möjliga intäkterna summeras timme för timme under kraftverkets livslängd och divideras med hur mycket som kan förväntas produceras. I EIA rapporten har landbaserad vindkraft lägst LACE (64.6 $/MWh – USA) vilket är relativt dåligt. Återigen vill jag påpeka att stora skillnader finns mellan olika länder.

LACE minus LCOE är ett nettovärde som om det är positivt är ett positivt ekonomiskt värde. Även här spelar subventioner in. För vindkraften subventioneras intäkterna vilket höjer LACE.

Både LCOE och LACE har sina brister. Alla kostnader är inte med men det är bättre att veta en del än inget alls.

Vi ska nu gå bortse från LCOE och titta på alla kostnader. Kapitalkostnaderna är synliga och är lättast att förstå. Det är kostnaderna för att bygga vindkraftverket, köpa mark och installera dem. Även räntekostnader för kapitalet är en kostnad.

Driftkostnader är fast underhåll, samt oväntade reparationer. Olika studier har visat att driftkostnaderna ligger mellan $9.8 – $21/MWh, se referens.

Kapacitetsfaktor. En hög kapacitetsfaktor sänker kostnaden för producerad el. Globalt ligger kapacitetsfaktorn för vindkraft på ca 24%.

Subventioner. Politiker vill gärna dölja skatter och subventioner. I Sverige finns elcertifikat vilket ger pengar till de som producerar el ”förnyelsebart”. Vindkraften får större delen av denna subvention. Följer vi pengarna så ser vi att elkonsumeterna får betala elcertifikaten med högre elpriser.

Subventioner gör att elpriset stiger och konkurrensen snedvrids. Marknaden sätts ur spel av politikerna.

Skatter. Fastighetsskatten på vindkraft har sänkts till 0.2% och höjts för vattenkraft till 2.8%. Före 2008 var skatten 0.5% för all kraftslag. Det finns också en koldioxidskatt.

Termisk effektskatt. Detta är en straffskatt på kärnkraft och gör den olönsam med nuvarande priser. Bara ett kärnkraftverk kan få betala 500 Mkr/år. Regeringen Löfven höjde senast denna skatt våren 2015. Men även Alliansen förde en politik för att göra det dyrt att producera el med kärnkraft.

Transmissionskostnader. Vindkraften är decentraliserad och nätet måste byggas ut för att möta detta. Denna extrakostnad vältras över på elkonsumenterna i form av högre nätavgifter. Studien nedan visar på en kostnad $15 – $27/MWh. Denna kostnad vill de rödgröna gärna mörka.

Baslast kompensation. När det inte blåser måste el produceras på annat håll. Finns vattenkraft i reserv kan elproduktionen öka här. Men när vindkraften blir mer och vattenkraften inte räcker så måste fossila kraftverk startas. Denna måste finnas som reservkraft och är en betydande kostnad. Denna kostnad finns inte med i EIA rapporten på LCOE.  För Sverige blir läget akut om kärnkraften avvecklas. En studie av Tanton/Tayler anger kostnaden till $23/MWh.

Avvecklingskostnad. Kärnkraften måste avsätta pengar för hantering av utbränt kärnbränsle samt återställa mark. Vindkraften har en dold kostnad för att riva verken samt återställa marken. Ägaren till vindkraftverket kan ha gått i konkurs och då får skattebetalarna gå in. Moderaterna Finn Bengtsson och Michael Svensson har motionerat om avveckling av vindkraft.

Livslängden på vindkraftverk antas vara 20-25 år. Det finns rapporter som visar på en livslängd på bara 12-15 år.

Sociala kostnader. Jämfört med kol står sig nog vindkraft bra. Luftföroreningar från kolkraftverk är stora med höga dödstal. Men det finns studier som visar att vindkraften påverkar hälsan negativt nära kraftverken. Infraljud kan eventuellt orsaka allvarliga hälsoproblem. Jag har skrivit om hälsoriskerna tidigare på Klimatupplysningen, se här. Om/när kärnkraften avvecklas och vindkraften byggs ut så kommer sociala kostnaderna att öka då fossil kraft behövs som reglerkraft.

Områden närmast ett vindkraftverk får inte beträdas av säkerhetsskäl. Risk för flygande is eller propellerhaveri finns.

Att sätta pris i kronor på sociala- och miljökostnader är naturligtvis svårt. Hur mycket är ett människoliv värt?

Miljökostnader. Vindkraften dödar ett betydande antal fåglar i Sverige. En studie av Benner et al har angett 895 döda fåglar per år och vindkraftverk i Sverige. En annan miljökostnad är ett fulare landskap.

Sverige producerade 2014 0.68% av världens elektricitet. Detta i stort sett fossilfritt. Om regeringen Löfven lyckas via skatter avveckla kärnkraften blir det mycket allvarligt för Sverige. Vi får smutsigare luft för de nya fossila kraftverken som måste användas när det inte blåser, koldioxidutsläppen kommer att öka (inget allvarligt, min anm.) och energipriserna kommer att gå upp kraftigt. Energifattigdom kommer att sprida sig bland pensionärer och fattiga som i Tyskland. Industrin kommer att flytta utomlands. Vad har det tagit åt sossarna? Vill de sänka Sverige och göra gemene man fattiga? För övrigt kan samma fråga ställas till nya Moderaterna.

Att flummiga Miljöpartiet och i viss mån Centerpartiet har en tokig energipolitik är att bara förvänta. Fullständig verklighetsflykt gäller.

Det behövs oberoende studier om de sanna kostnaderna och sociala- och miljökostnader för vindkraft. Politiker har inte visat något intresse för detta. Genusfrågor tycks vara betydligt intressantare. Inte så konstigt. Regeringen Löfvens energipolitik är katastrofal och oberoende forskning skulle kunna bekräfta detta.

Referenser

THE TRUE COST OF ENERGY: WIND POWER

Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2015, EIA

BP – Statistical Review of World Energy 2015

A Strategy for America’s Energy Future: Illuminating Energy’s Full Costs

Assessing the Economic Value of New Utility-Scale Renewable Generation Projects

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Du glömmer det viktigaste!
  När det blåser och vindkraften är utbyggd så blir elpriset NOLL!
  När det inte blåser, som idag, är elpriset högt.
  Det finns en marknadsmekanism som ger oss dessa svängningar-något jag dagligen kollar här:
  http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

  OT P1 i radion om Falsterbo som inte får bebyggas under 3 m nivå.
  Extremen är : S.Öresund Skanör +132 cm 1997-04-11
  Ökningen är ca 0,64 mm/år +- 0,40.
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-051

 2. Mikael Möller

  Tack för denna artikel. Har länge efterlyst något relativt lättillgängligt. Diskussionen kommer med säkerhet ge fördjupningar och dessa ser jag fram emot. Skulle gärna se något motsvarande om solceller.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 3. Lasse #1: Kostnad noll är bra för konsumenten i det korta perspektivet men dåligt i det långa. Marknadsmässigt kan elpriset bli noll eller negativt vid bra vind om efterfrågan är låg. Men vindkraftverken får ändå betalt ändå certifikaten. Marknaden slås sönder av politikerna.

 4. Mikael W.

  Media mörkar. Inget nytt under klimatsolen.
  http://timbro.se/timbro-medieinstitut/evenemang/garanterar-granskningsnamnden-saklighet-i-svt-och-sr

 5. Mats G

  1
  Lasse

  Du belyser mitt kraftigaste argument mot vindkraft.
  När det blåser – noll inkomst.
  När det inte blåser – noll inkomst.

 6. Mats G

  Fö.

  Så hörde jag ett inslag på radio att en ny marknad har uppstått. Monterar ned vindkraftverk som sedan sälj till andra länder som har bättre subventioner för vindkraft. Italien nämndes som exempel. Ganska tydligt att vindkraft är subventionsdrivna.

 7. Peter F

  Centern och Vänsterpartiet struntade i folkviljan i Sorsele och röstade för utbyggnad av vindkraften. Skamligt

  http://www.vk.se/1693710/politikerna-gar-emot-folkomrostningen

 8. Lasse Forss

  Utmärkt artikel.
  NRK sände för några år sedan detta informativa program som visar att man inte minskar koldioxidutsläppen utan endast drar på sig höga kostnader och förstörd natur. I slutet av programmet intervjuas förre statssekreteraren i Miljödepartementet, Heidi Sörensen (som deltog i utformandet av elcertifikaten). Hon säger: ”Det finns ingenting som jag ångrar så mycket som att jag varit med och förött norsk natur”. https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000912/25-09-2012

 9. Jan Hedman

  Se vår debattartikel bl.a. i Norrköpings Tidningar härom dagen. /Jan Hedman

  http://www.nt.se/asikter/debatt/svensk-vindenergi-vadjar-till-varldsmarknaden-om4085664.aspx

 10. Björn

  Det finns bara ett att säga: Vindkraften är redundant alltså obehövlig. Ett produktionsslag som inte kan leverera när det behövs, är helt obehövlig. Både de funktionella problemen och kostnaderna för vindkraften borde vara tillräckliga argument för att stoppa utbyggnaden. Vattenkraften och kärnkraften som är den stabila bas som vi förfogar över, räcker för att täcka vårt elbehov. Hur kan någon sunt tänkande individ vilja införa ett obehövligt produktionsslag som i slutändan bara fungera som ett grus i maskineriet. Skall baskraften fungera som en jojo efter den intermittenta elproduktionens svajande mellan noll och full effekt? Läste någonstans att det finns politiker som inte ens ser sanden som de sticker ner huvudet i. Hur skall de då förstå vad rationell energiproduktion är?

 11. Lasse

  #10
  Till försvar för den flödande vindkraften så kan vi väl konstatera att den energi som de ger kan sparas i vattenkraftsmagasinen. Vi i Sverige har de bästa förutsättningarna för vindel om man ser på CO2 ersättning.
  I Tyskland drar de igång gaskraftverken för att ersätta vind elen, vi kan släppa på vattenkraften.
  Ändå har vi byggt ut en så stor kapacitet att det påverkar priserna.
  Danska Jylland var tills för några år sen drabbat av vinden. Nu har de kopplat upp sig mot Norska vattenkraften.
  Men lönsamt?

  Fö så klagade en Visingsöbo på att de numera bara har ett vindkraftverk-han hade vant sig vid den bild som de tidigare fyra verken gav.

 12. Jan Hedman

  #9 Låt oss även se vad motsidan – vindkraftindustrin – säger : ”Vi kan försörja Europa med ström”. Frågan blir vem som ska betala den dyrare svenska elen? Det är vi, genom våra subventioner till den svenska vindkraftindustrin.

  http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/vindkfo/vi-kan-leverera-det-som-behovs-ar-ett-tydligt-mal/

  /Jan Hedman

 13. Björn

  Lasse [11]; Nej, den intermittenta vindkraften liksom solkraften, är i vårt stamnät ett grus i maskineriet. Det kan inte vara rationellt att anpassa baskraften efter den högst problematiska och kostsamma intermittenta produktionen. Vattenkraften kan med fördel anpassas och fungera som reglerkraft till kärnkraften. Något annat behövs inte. Vi måste betänka att vindkraften har inte tillkommit på grund av effektbehov, utan på grund av en politisk styrning som har sin grund i klimatfrågan. Här är det nödvändigt att politikerna börjar fråga sig om det är ett sunt tänkande och handlande, att på grund av otillräckliga bevis i klimatfrågan, rasera en väl fungerande elproduktion?

 14. Björn #13: ”… politisk styrning som har sin grund i klimatfrågan”.

  Nej vindkraften ersätter ingen fossilbaserad kraft. Kärnkraften som är fossilfri ska avvecklas och då ska vindkraften ersätta denna (säger man). Klimatet är bara retorik och om man granskar energipolitiken kommer fossilbaserad kraft att ÖKA. Fast det säger man inte utåt.

 15. Eric von porat

  Beslut om vindparker i Hanöbukten genom Blekinge offshore 500 – 700 stycken samt Vattenfalls projekt Taggen med över 50 vindmöllor om 220 meters höjd. Vad kommer det att kosta i pengar och miljöförstöring med vindindustriverksamhet klart synligt från Skåne och Blekingekusten. Ingen samordning mellan projekten. Hanöbuktens hälsotillstånd varit föremål för Hav o Vattenmyndighetens och Länsstyrelsen med stora utredningar om orsak och verkan men tycks man ignorera till förmån för ”världens största vindkrafts park till havs”. Effekter på turistlivet talas inget om. Skall enligt uppgift från påhejare generera tusentals arbetstillfällen. Finns siffror på från England, Thalent med etthundra vindkraftverk, som i slutändan skapat 21 fasta arbetstillfällen. Må kärnkraften leva och utvecklas genom generation fyra och att folk inser hur ren denna energiform är.

 16. Skogsmannen

  #10!

  Eller med en annan vinkling av denna diskussion; var läggs kostnaden för denna redundans i energiproduktionen? På den energiproduktion som skapar redundans eller den energiproduktion som som förutsätter redundans? Framgick inte i ovanstående graf.

 17. Peter F

  Timbros utredning från 2011 torde väl äga giltighet även idag.

  http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175668499.pdf

 18. Håkan Bergman

  Man tar sig för pannan.
  https://elavtalsguiden.vattenfall.se/solkraft?dclid=CO2o3Z2TjswCFU6XGAodB-YLbw

  ”Solkraft (eller solenergi) är en intermittent energityp – vilket betyder att elproduktionen då är beroende av att solen lyser. ”
  Vi får verkligen hoppas att solen inte är intermittent.

  ”All el som kommer från solkraft är också ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras. Miljövärdet är därmed elektroniskt spårbart från solcellsparkerna till våra kunder. Motsvarande mängd el som våra kunder köper produceras alltså i de solkraftparker vi köper ifrån.”

 19. Lasse

  I Sorsele så hade de i alla fall folkomröstning om vindkraftsutbyggnaden-Respekt för folkets vilja.
  Det blev visst nej!

 20. Peter F

  # 19 Lasse

  Se # 7 ovan. Nej från folket, men ja från majoriteten (C+V) i fullmäktige. Skämmigt

 21. Håkan Bergman

  Peter F. #20
  Nej inte i fullmäktige, C och V har majoritet i kommunstyrelsen. Har övriga partier nån heder så röstar dom ned det i fullmäktige.

 22. Evert Andersson

  Ensidiga subventioner till s k förnybar ENERGI samtidigt som politiken bortsett från behovet av EFFEKT har kraftfullt bidragit till dagens havererade elmarknad. Prof. Lennart Söder har bidragit till villfarelsen att vår vattenkraft räcker till som reglerkraft och kan göra oss hundra procent förnybara. Men av vår erforderliga effektbalans på cirka 26 GW fattas någonstans mellan 6 och 10 GW när nätets belastning är som högst om vi stänger kärnkraften. Spelar då ingen roll hur mycket vatten som finns i magasinen. Turbinkapaciteten blir begränsningen. Därför börjar tala smarta nät och teknik som kan stänga ner vissa förbrukare tillfälligt, typ vitvaror (EU-direktiv?) värme av fastigheter m m. Man avsätter några miljoner för forskning av energilagring i statens budget. Förlänga kravet på Svenska Kraftnät att säkerställa kraftreserven har förlängts fem år. Det börjar alltså gå upp för vederbörande att det finns problem. Därifrån till att överge en idiotisk energipolitik återstår att se hur lång vägen är. Vanligt folk orkar inte sätta sig in i de tekniska frågorna utan tror på det som låter bra. Sol och vind kan väl inte vara dåligt. Eller?

 23. Håkan Bergman

  Aningen OT.
  http://www.dn.se/bostad/london-kan-fa-varldens-hogsta-trahus/?l1
  Inte så mycket som en stavelse om hur ”klimatsmart” bygget faktiskt är! Nej, visst ja trä ska man ju elda upp!

 24. Björn

  Skogsmannen [16]; Kostnaderna för denna redundans eller obehövlighet, läggs på kunder och övriga energiproducenter. När denna redundanta produktion tillfälligtvis har vind eller sol, måste andra producenter minska produktionen och förlorar därmed inkomster. Hur reglerar man sånt?

 25. Peter F

  Denna min favorit skickar jag till alla vindkraftskramare jag stöter på. Måste skicka den till C och V i Sorsele också.

  https://www.youtube.com/watch?v=lJ_bHVJfHrs

 26. Salasso

  http://www.nltimes.nl/2016/04/14/hundreds-dutch-green-energy-windmills-operating-loss/

  Natur- och miljöförstörande förlustgeneratorer!

 27. Lasse

  Storbritanniens stålverk har bekymmer med höga elpriser.(SVD idag).
  Kina exporterar sönder stålindustrin.
  Miljön i Kina är katastrofal.
  Kanske borde vi lägga på en miljöskatt på all Kinaimport?

 28. Peter F

  EON verkar bekymrade över sin förmåga att leverera el i framtiden. Hur ska vi annars tolka att de sponsrar den här annonsen ?

  http://www.svd.se/sa-fixar-en-prepper-ett-stromavbrott

 29. Guy

  Peter F # 28

  Hur använder man en billaddare för att ladda mobilen under ett strömavbrott?

 30. Lasse

  #29 Kanske på samma sätt som du idag laddar mobilen i bilen?
  http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/batteriladdare/mobilladdare/apple/linocell-laddningspaket-for-iphone-lightning-kontakt-p94777

  EON har en kampanj för sin fossilfria el-som säkert kostar extra. De redovisar ca 30% fossilt producerad el i sin elmix.
  Jag skrev och frågade dem om de kunde garantera att jag fick del av den mixen(som avser EONs hela marknad)
  Inget svar! Vilket bekräftar den falska marknadsföringen!

 31. elias

  Sorsele fullmäktige prioriterar jobbtillfällena, vilket är förståeligt.

  Och vart tog kostnaderna för tillverkningen av själva aggregaten, inklusive co2-belastningen, vägen?

 32. Guy

  Lasse # 30

  Där ser man hur lätt det går snett :-).

  Jag tänte på en grej som man laddar bilen med.

  Den där billaddaren du talar om förutsätter att du har en bil med fullt batteri och att du inte riskerar att tömma det. Du vet väl inte strömavbrottets längd, eller?

 33. Peter F

  #31 Elias

  Det vore intressant om någon kunde redogöra för vilka arbetstillfällen som skapas för lokalbefolkningen under byggtiden (tillfälliga) resp. drifttiden (bestående). Jag gissar på NOLL.

 34. Lasse

  #32 Guy
  Vill inte vara petig men det finns fossil energi som kan lagras i bilen till laddning av mobilen. Man behöver bara en nyckel!
  OT Smältande glaciärer är ett tecken på en allvarlig störning av klimatet.
  Icke smältande glaciärer är ett tecken på ökad nederbörd på grund av klimatförändringar.
  Vi får hoppas de står helt stilla då 😉
  http://notrickszone.com/#sthash.MqYjB9o2.dpbs

 35. Guy

  Lasse #34

  Vill inte vara petig men du vet väl ännu inte hur långt strömavbrottet blir, eller?

 36. Pingback

  […] Rödgröna politikerna mörkar vindkraftens sanna kostnader […]