En obotlig optimist

Det är inte lätt att vara optimist i dessa dagar, även om en del av oss som varit med ett tag kanske tycker att det räcker om jordens undergång kan vänta några decennier till. Eftersom jag har både barn och barnbarn så hoppas jag dock att åtminstone mina barnbarn när de uppnått min nuvarande ålder kommer att hoppas att också deras barnbarn ska få goda liv – så för mig räcker det inte med att undergången dröjer ett eller ett par decennier.

En liten tröst i sammanhanget är att det tycks ligga i vår natur att vara optimistiska – när man frågar ungdomar är de ofta pessimistiska om världen men de är samtidigt optimistiska om sin egen framtid.

Men, en sak är väl att som ungdomarna vara optimistisk om sin egen framtid, en helt annan är att skriva för andra – antingen det gäller en bok, en tidningsartikel, ett blogginlägg eller bara en kommentar på facebook. Det är synd att alla dessa optimistiska människor ska bli så pessimistiska så fort de börjar skriva något.

En del tror på klimathotet och även om några få kanske hoppas på mer makt för egen del så är det ju en dyster framtidsbild de målar upp för andra. Vi om inte tror att det är någon nackdel om det skulle bli lite varmare och som tror att koldioxidberikningen av atmosfären kommer att gynna livet på jorden hotas istället med andra antropogena faror.

En av dessa som också är global är talet om att befolkningsökningen inte går att hejda och att den om 50 eller 100 år kommer att leda till svält, krig och flyktingkatastrofer. Det mesta tyder dock på att vi inte kommer att bli fler än någonstans runt 10 miljarder och att den enda utmaningen blir att ta väl hand om en åldrande befolkning. Detta om jordens och mänsklighetens framtid.

Sedan finns det de nära katastroferna som kommer att drabba västerlandet, Europa eller Sverige. Då kan det vara alla dessa människor som så gärna vill komma till Sverige som ses som ett stort hot, eller så är det en hotande snar ekonomisk kris eller kanske en långsammare orsakad av till exempel en åldrande befolkning eller av en allt sämre skola.

Det går nästan inte att öppna en dagstidning utan att få ytterligare en anledning att oroa sig för framtiden. För att riktigt ta ifrån oss optimister vår livsglädje så sprids det också rykten om att det har ett överlevnadsvärde att vara pessimist – då är man nämligen beredd på det värsta och agerar snabbare om det man fruktat verkligen händer.

Till och med en sådan obotlig optimist som jag kan ibland medge att även om jag är optimistisk om det innevarande århundradet så är jag inte riktigt lika optimistisk om det närmaste årtiondet, varken för Sverige eller för världen (fastän jag naturligtvis som de flesta andra tror att ”det kommer inte att drabba mig”).

Min oro när det gäller Sverige under det närmaste årtiondet handlar främst om att jag är rädd för att den nuvarande livliga ekonomiska aktiviteten till stor del är lånefinansierad och att detta kan komma att märkas förrän vi anar – exempelvis direkt efter nästa riksdagsval. Jag är också bekymrad över förstörelsen av vår elförsörjning.

Det som jag tycker är det mest förvånande är dock att länder som Sverige och Tyskland trots bland annat en vansinnig energipolitik ändå förefaller gå bra ekonomiskt. Den närmast till hands liggande förklaringen är ju att det uppenbarligen är ändå värre på andra håll. Det är ju tyvärr inte en förklaring som leder till någon verklig optimism om världens framtid.

Så finns det då någon anledning att vara optimist? Ja det finns ju faktiskt en hel del. Den för mig viktigaste är att det jag ser som grundorsaken till mycket av det våld vi ser idag är att män i stora delar av världen känner att de håller på att förlora den enda makt de haft – nämligen makten över sina kvinnor. Kvinnorna utbildar sig och håller på att gå om männen – överallt och på alla sätt (utom möjligen när det gäller en allt oviktigare egenskap såsom muskelstyrka).

En annan är den tekniska utvecklingen som nu går så fort att jag, när människor säger att det kommer att ta generationer att förändra invanda tankemönster, brukar svara – javisst men idag är en generation ungefär 10 år. Det jag menar är att om det skiljer 10 år mellan 2 syskon så växer de upp i ”olika världar” med olika tänkesätt. Jag brukar också säga att ”jämnårighet” är en världsomspännande gemenskap.

En tredje anledning är att tack vare den kreativitet som frigörelsen ifrån religiösa dogmer medfört har alla förutsägelser om att livsnödvändiga råvaror kommer att ta slut hittills varit felaktiga.

Och sist men inte minst så är det mycket roligare att vara optimist – det innebär ju att vädret imorgon kommer att vara bättre än vädret idag.

För att slutgiltigt bevisa att jag verkligen är en obotlig optimist så ska jag väl också nämna att jag inte bara hoppas att det kommer att bli lite varmare utan faktiskt också tror att de flesta inom en överskådlig framtid kommer att ha insett att ett varmare klimat bara är till fördel för livet på jorden.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Fin text Sten
  men jag tycker det är lätt att vara optimist.
  Det enda jag har svårt att se optimistiskt på är att morgondagens väder blir bättre än det jag har utanför fönstret idag-inte ett moln så långt ögat kan nå!
  Våren är en tid som man vill stanna i.
  Gårdagens rapport om att Tigrarna ökat i antal visar lite på vad som går att påverka. Från ett 100 000 tals till som lägst ca 3000 har det nu vänt till typ 3500. Intervjun med en viltvårdare fick frågan om det skulle gå att återskapa populationen till 100 000 tals. Inte en chans , människan har tagit den plats där tigrarna brukade leva. Lite så är det nog med mycket.- Antropocen!

 2. Mikael Möller

  Jag är nog som du blandad optimist och pessimist men kanske jag är mer realist. Klimatbluffen är förvisso en bluff. Det är snarare så att en ökad mängd koldioxid skapar en ökad mängd växtlighet och därmed mer mat. Denna goda koldioxid lyckas företrädarna för NWO ta ut straffskatt på.

  Tron att kvinnor kan är även det en bluff. Män och kvinnor kan olika saker och kvinnor kan på sikt aldrig ersätta männen och bygga långsiktigt hållbara samhällen. Observera jag pratar om medelkvinnan/mannen och inte enskilda individer. Anledningen till detta är att kvinnor har sämre logisk/teknisk förmåga samt sämre orienteringsförmåga. Vann/Llynnhagen fann att i snitt har kvinnan 5 poäng lägre IQ. En intressant iaktagelse men jag har aldrig sett någon vetenskaplig uppföljare på.

  En annan intressant iaktagelse är den sjunkande intelligensen världen över se till exempel The deacy of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection, Helmuth Nyborg.

  Min optimism grundar sig i att naturen alltid korrigerar men det lär ta många 10 000-tals år. Min pessimism grundar sig i att de feministiska diktaturer som styr gör att barnen/barnbarnen osv kommer få ett rent helvete.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 3. Ingemar Nordin

  Till en del beror nog den utspridda pessimismen på att utvecklingen i bl.a. Ryssland med Putin i spetsen inte riktigt blev den avspänning och demokratisering som vi hade hoppats på. Ändå är ju faktiskt läget bra mycket bättre än det överhängande hotet om ett kärnvapenkrig som präglade åtminstone min barndom. När jag ser och hör om allt elände så tänker jag också på mina föräldrar och farföräldrar som genomlevde hoten från två otroligt grymma och förödande världskrig. Så opitimism-pessimism är nog ganska relativt.

  Är folk inte onödigt gnällspikiga? Och bekymrar sig i brist på annat för icke-problem som klimatet?

 4. Peter Stilbs

  Jag håller med Ingemar #3 – och upplevde mycken optimism i och med Sovjetunionens och Östblockets fall för ca 25 år sedan. Den har delvis kommit på skam – men inte helt.

  En mycket värre felbedömning gjorde de som trodde att det skulle bli bättre i Mellanöstern i och med den ”Arabiska våren” och skeenden dessförinnan.

  Istället blev resultatet ett frisläppande av fanatiska medeltida religionsyttringar – något jag själv befarade. Men jag kunde inte föreställa mig att dessa krafter skulle förflyttas till Europa och Sverige.

  Förstörelsen av det svenska energiförsörjningssystemet via huvudlös grön ideologi ligger också högt på listan av sömnstörande tankar för min del.

 5. Peter F

  Flera gånger om dagen kollar jag elproduktionen i Sverige.

  http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

  Det gör mig optimistisk därför att när svenska folket inser att vind/sol aldrig kan ersätta kärnkraften kommer folket att resa sig mot politikerna och kräva att kärnkraften behålls och byggs ut. När folket sedan inser att vi ju redan har en fossilfri elproduktion är det slutet för riksdagens våta drömmar om ett fossilfritt Sverige. När det nu också är klarlagt att vindkraften inte ger några lokala arbetstillfällen kommer kommun efter kommun att vägra att låta nya vindkraftverk förstöra naturen.

  Det borde placeras en storbildsTV i riksdagen där den löpande elproduktionen (länk ovan) visas dygnet runt. Det om något skulle få många riksdagsmän att fundera på vad de håller på med.

  Nu känner jag mig riktigt upprymd och optimistisk.

 6. Ann lh

  Mikael Möller, visst kan vi olika saker och frågan är vad intelligens är. Efter att ha sökt hållbar definition under en längre tid fastnade jag slutgiltigt för den absoluta sanningen i frågan, ” intelligens är det man mäter med intelligenstest”.

 7. Lasse

  #3o4 Beträffande Ryssland är jag en obotlig optimist! Speciellt när man läst de skildringar som Nobelprisvinnaren Svetlana Aleksijevitj ställlt samman. Det måste vara en dröm att leva i dagens Ryssland jfrt med gårdagens. I MÖ har Ryssarna dessutom gjort en tydlig insats som troligen är mindre problematisk än västs agerande. Medias bild är dock ännu fast i den USA ledda propagandan. I SVD så skriver de om flyktingsituationen på Grekland-dit knapp 1% av flyktingarna når-och utelämnar situationen för de 99% som inte kommer över havet-och även deras hjälpbehov!

  I vår kommun så bygger de vallar med krön på 2,1 m som skall förhindra vattenkontakt vid högsta högvattenyta( en nivå som nåddes 1983 under 1 timme) plus 0,5 m för vågor-i en av de skyddade hamnarna! Stackars barnen som inte kan sitta på kajerna och doppa fötterna i havet!

 8. Björn

  Mikael Möller [2]; 🙂 🙂

 9. Tveksamt, Ann LH. Snarare:

  Ett sk intelligenstest mäter förmågan att göra bra ifrån sig i dylika ’intelligenstest’

 10. Mikael Möller

  Vad mäter IQ-test är en bra fråga som jag själv ställt mig och de svar jag fann var
  1) de mäter inte klokhet eller vishet
  2) de mäter en förmåga att kunna resonera och dra logiska slutsaster
  3) de bör kopplas till så kallade EQ-test – av lättförklariga skäl

  Vad IQ klart mäter är förmågan till att bygga civilisationer med fungerande infrastruktur. Titta på en IQ-karta sök på ”map distribution of intelligence” passa även på att söka på ”distribution of skin color map”. Lägg ihop de två. Vad säger det dig?

  Titta sedan på artikeln jag angav sök på ”The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection, Helmuth Nyborg”.

  Många tack för länken till Svenska Kraftnät. Den skall jag sprida.

  Det finns ett problem med system som är beroende av en eller två tekniker. Fallerar ett fallerar det andra – på grund av överbelastning. Detta betyder inte att jag förordar vindkraft ty det kostar mer än vad det ger – om man tar hela cykeln i beaktande.

  Däremot tror jag att solceller på ”alla” tak kan skapa ett mer hållbart samhälle. Kommer installera 6kW på några månaders sikt och ytterligare 6 kW på ett års sikt – om den första installationen faller väl ut. Totalt beräknas det göra mig till nollförbrukare (bergvärme). Den som lever får se. Avskrivningstid ca 10 år. Funktionstid minst 25 år med minst 80%ig verkningsgrad.

  Toppkraft typ olja lär vi inte komma ifrån inom överskådlig framtid. Däremot föreligger ingen risk för att den tar slut ty olja skapas, liksom vatten, kontinuerligt i jordens inre.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 11. Lasse

  #10
  Du blir knappast nollförbrukare med solceller i Sverige.
  Behovet är på mörka vintern och solen skiner på sommaren.
  Men du kanske har en vattendamm på tomten där du kan lagra energi över året?

  Kollade elräkningen och fick uppgift om vad den el jag köpt kostade -26 öre per kwh
  Ändå var notan ca 90 öre per kwh.
  Det är den mellanskillnaden som gör egenproducerad el lönsam eller?

 12. Ann lh

  Jonas, OK en något mer sofistikerad beskrivning.

 13. Lars Cornell

  Jag tror att människan har ett behov av att oroa sig. Finns det inget konkret så skaffar man sig. Medeltidens häxeri har stora likheter med nutidens rädsla för koldioxid.

  Det som nu finns att oroa sig för att politiska symboler som ’fossilfritt’ och ’förnybart’. Skulle den politiken genomföras blir konsekvenserna förfärande med skövlade landskap, miljöförstörelse, fattigdom och svält.

  Att oroa sig för är också kommande istid även om just jag är för gammal att drabbas. Då blir våra barnbarn klimatflyktingar från isiga nord till sydligare länder där de kanske tvingas till konfrontation med islamsk kultur.

  Det är skrämmande ointelligent att tro att kol med 30%, olja med 33% och naturgas med 24% totalt 87% av världens energibehov skall kunna ersättas med ’förnybart’ som nu svarar för futtiga 2,5%.
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Energitillforseln/?graph=/1347/all/all/

  Att beskatta det som vår jord med en växande befolkning behöver mer av, nämligen koldioxid, är förnuftets konkurs.
  Lars Bern behandlar ämnet just nu på sin blogg.
  https://anthropocene.live/2016/04/11/mangfald-istallet-for-enfald/

 14. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Mikael Möller #2
  Tack för det. Jag har länge försökt hitta några siffror om skillnader i IQ mellan könen. Nu fick jag tag på skillnader både i medelvärde och standardavvikelse.
  (Anledningen till att jag letat efter detta är för att jag har ett hobbyprojekt som statistiska simuleringar som avser att bevisa att pojkar/män diskrimineras i utbildningssystemet)

 15. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Peter F #5
  Det var en bra sida. Tack för den. Den spar jag.

 16. Mikael Möller

  Det finns jättelika batterier i form av vattendammar. Varje kWh man själv producerar gör att vattenkraften inte behöver utnyttjas maximalt. Dessutom skall man inte låsa fast sitt tänkande här och nu. Håller på att studera Potential Vortex vol 1-4, Konstatin Meyl, för att förstå hur saker och ting fungerar. Jag ger mig attan på att det redan nu finns kunskap om billig energi – men den släpps inte fram.

  I dagsläget kan självklart inte de förnyelsebara energikällor, du och jag känner till, ersätta vattenkraften och fissionsenergin.

  Dolf
  Det du säger låter intressant och jag har tänkt en del runt IQ och DNA men båda ämnena är stora så tiden räcker inte. Min bakgrund är licentiat i matematisk statistik. Kanske vi skulle ha glädje av att samarbeta. Om så meddela här så får du en tillfällig epostadress här.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

 17. LC

  MM #16.
  Varför skall inte den utbyggda vattenkraften utnyttjas maximalt?
  ”Jag ger mig attan på att det redan nu finns kunskap om billig energi – men den släpps inte fram.”
  Jaja men, kärnkraft Gen4 är vad du frågar efter.
  Endast kärnkraft har potens att kunna ersätta fossila bränslen.

 18. Mikael Möller

  LC

  vi har olika åsikter här dock är jag för okunnig för att ge mig in i en diskussion.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 19. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Mikael Möller #16
  Licentiat i matematisk statistik!! Kul, precis en sån som jag letar efter. Jag pluggade en termin sannolikhetslära och statistik på GU under första halvan av 80-talet, har aldrig varit någon stjärna på matte och det lilla jag begrep har i stort sett försvunnit i dimmorna. Men jag har hållit på och joxat lite med statistik på nivån för en första veckan av en grundläggande introduktionskurs, typ. Har faktiskt ett problem jag brottats med ganska länge som länge försökt hitta någon som kan hjälpa mig med. Borde vara en promenad i parken för en professionell statistiker. Du når mig lätt via ”om oss” sidan på genusdebatten.se.

 20. Mats G

  18
  Mikael Möller

  Så det känns rätt för dig att vara emot kärnkraft Gen4?
  Tips. Det här verkligen något du borde sätta dig in i.

  Vad sägs om att lösa CO2 problemen. Energifrågan i generationer samt få ner kärnavfallet farlighet från 100 tusentals år till drygt hundra? Dessutom är det den enda kraftkälla som kan ersätta fossibränslen till bilen. Sedan om det är direktel eller att man skapar väte eller annat från Gen4 är väl en smaksak.

  För mig är det totalt hål i huvudet att inte satsa på GEN4. Ingen har lyckats övertyga mig om motsatsen.

 21. LC

  MM #18
  Se till att du blir kunnig.
  Men risken är då att du ändrar uppfattning.

 22. Ingemar Nordin

  Här är en annan obotlig optimist, Matt Ridley:

  http://www.rationaloptimist.com/

  Han har ofta mycket kloka synpunkter på klimat- och energipolitiken:
  ”A counterblast to the prevailing pessimism of our age, and proves, however much we like to think to the contrary, that things are getting better.

  Over 10,000 years ago there were fewer than 10 million people on the planet. Today there are more than 6 billion, 99 per cent of whom are better fed, better sheltered, better entertained and better protected against disease than their Stone Age ancestors. The availability of almost everything a person could want or need has been going erratically upwards for 10,000 years and has rapidly accelerated over the last 200 years: calories; vitamins; clean water; machines; privacy; the means to travel faster than we can run, and the ability to communicate over longer distances than we can shout.

  Yet, bizarrely, however much things improve from the way they were before, people still cling to the belief that the future will be nothing but disastrous.”

  Läs mer och njut av förnuftets lovsång!

 23. Bengt Abelsson

  Matt Ridley är inte först att tänka så: Redan 1830 fanns dysterkvistar.

  from Thomas Macaulay in 1830, which I would enjoin all climate scientists to take on board.
  ”On what principle is it that, when we see nothing but improvement behind us, we are to expect nothing but deterioration before us? ”

 24. Ann lh

  Optimism, ja kanske ändå. Efter att ha kikat runt på lite olika bloggar så kan man Isak läsa om att:
  Medias (Tv) intresse för klimatfrågan minskar och bland alleman rankas den mest som sömnmedel;
  rundgången i ekonomin mellan Storbritannien och Kina leder till höga energikostnader och nedläggning av stålverk för och i Storbritannien medan Kina vinner dubbelt upp, Facken reagerar och förväntas vakna;
  ”det gröna” minska proportionellt i energimixen i tillväxtländerna inte bara Kina och Indien utan flera stora tillväxtländer, den gröna erans tid är förbi nu är det utveckling som gäller;
  SR lyfter fram vindkraftskraschen i Norrland;
  både Trump och Cruz är uttalat klart emot Obamas klimatpolitik.
  Så långt all gott, men The Global Cooling ”försvann” en gång över en natt. Är det snart dags för nästa paradigmskifte och i värsta fall den klimatförändring som F. Singer varnar för?
  Och medan vi väntar på att ”kometen” omger, har våren passat på, en mer fantastisk vårdag än den vi upplevt här i väst i dag är det svårt att tänka sig.

 25. Peter F

  Ann lh #24

  Det värsta är att svenska media nu stängt ner sina kommentatorsfält. Nu får de ostört sprida sina agendor utan att riskera läsarnas kritik. Vad kunde bli värre i vårt sk demokratiska samhälle. Just nu styr Rockström och Wijkman i klimatfrågan och media hurrar. Thomas P och UI har sprättat champagnen.

 26. Lars Cornell

  Ann #24 – ” … är det svårt att tänka sig.”
  Lämna då din Ö i väst och kom hit till min Ö i ost.
  Då behöver du inte ’tänka dig’ utan kan använda dina sinnen i stället för ditt intellekt.
  Det vore väl vilsamt och skönt?

 27. https://www.aei.org/publication/energy-charts-of-the-day-another-energy-milestone-as-the-energy-share-of-consumer-spending-falls-to-a-record-low/

  Kan optimister i Europa hoppas på något liknande? Jag tvivlar.

 28. Peter F

  Hansen om bl a att kärnkraft är bra och att vind/sol inte är lösningen. Han ser sig inte som en alarmist !!!

  http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/12/climate-scientist-james-hansen-i-dont-think-im-an-alarmist

 29. Börje Lundin

  Den är farligt att vara pessimist. Man låter sig ofta manipuleras av personer som kan uttala hot och faror, utan att för den skull vara trovärdiga eller ha pessimistens bästa för ögonen. Då gör man av med mycket resurser och tid som man kunde använt bättre. Och det är väl vår tids stora tragedi, många i världen är genom sin pessimism oförmögna att ta vara på möjligheterna som nya utvecklingar erbjuder. Det slutar inte bara i plus minus noll för pessimisterna, utan även i förluster för att man måste lösa problem med mindre. Fråga de 10 procent av Europas befolkning som idag lider av energifattigdom och inte har råd att betala värme och ljus hur de ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen.

 30. Carin S

  MM #2
  Vi får hoppas att sättet att mäta intelligens är I samma paritet som hur vi mäter o prognostiserar Global uppvärmning.
  Kvinnor har sedan så långt vi känner till I de flesta kulturer hållits tillbaka från möjligheterna att vara med I stadsplanering, teologi, utbildning o vetenskap. Vi har fått lära oss att vi är dåliga på en massa områden etc. Detta leder ju oxå till att vi blir sämre på IQ testen. Men förhoppningsvis med en jämlik framtid där vi tror på alla individer oavsett kön o ras o religion (hoppas de försvinner) så kanske vi blir helt likvärdiga I fler områden.
  Män brukar vara de som driver på krig, våld, terror etc och jag funderar på hur intelligent är det?
  Men jag är ju kvinna så frågan var ju inte så intelligent som om en man ställt den 😉

  Tjidevipp på er
  Carin

 31. Mikael W.

  NWO (New World Order) styr våra politiker via FN, EU, Bilderberggruppen osv.
  Se t ex klipp om Agenda 21 på youtube.!
  https://www.youtube.com/watch?v=AZzSEOgbAaA

 32. Mats G

  30
  Carin S

  ’Tjidevipp’ ??

  ’Ignorance is a bliss’

  Det är inte bara en fördel när 98%, enl tester, är dummare än dig själv.

 33. Claes Lindskog

  #28
  J Hansen säger mer på den länk som gavs i #28: Han erkänner att temperaturen under förra mellanistiden var högre än idag och att havsnivån låg 6-9 m högre än idag, bägge fakta som varit kända sedan länge men som alarmister av alla schatteringar har ignorerat.
  Hansen förnekar inte sitt rykte som alarmist när han också säger att situationen är värre pga människans klimatförändringar.

 34. Ann Lh

  OT För kännedom.
  GP i Gbg behöver nytt syre! Självinsikt, vilket vi tackar för.
  Var och varannan dag önskar jag att Göteborg skulle kunna visa upp någon som orädd och välinformerad skulle kunna trampa i den store Segerstedts fotspår. Alice är helt OK på sina områden men tyvärr långt ifrån heltäckande och hennes högste chef Herr Rockströmkramare Hjörne han har ju ärvt sin position och i tredje ledet är det som bekant inte ovanligt att det går utför med besked.
  http://www.gp.se/ledare/debatten-i-behov-av-nytt-syre-1.188804
  Det är alltså fritt fram att ge förslag till kommande ”månadens akademiker”. Idag var det Martin Ingvar ang. KI-skandalen. Hjälp ledarredaktionen med tips, de behöver allt stöd och all hjälp de kan få för att nå nya höjder.

 35. Ann Lh

  Förresten, i samband med mediedagarna i Gbg förra helgen talades det om det i fjol nyinstiftade priset, Årets Rullgardin. Det delas ut till makthavare som på ett dokumenterat sätt försöker mörka sanningen och försvåra det journalistiska arbetet.
  Vem eller vilka förtjänar det priset eller till och med Decenniets Rullgardin om inte MSM. Jag skrev och påpekade det och förklarade varför för redaktionen för tidskriften Journalisten. Varför /därför behöver nog inte upprepas här.
  Har dock ännu inte fått något svar.

 36. pekke

  Hör och häpna !

  Granskningsnämden granskar INTE sakligheten i ett public-service program utan bara om programmet bryter mot sändningstillståndet !

  http://www.svd.se/public-service-och-sakligheten/av/janerik-larsson

 37. Peter F

  pekke #36

  Vart är vi på väg ?!

 38. tty

  Claes Lindskog #33

  ”Han erkänner att temperaturen under förra mellanistiden var högre än idag och att havsnivån låg 6-9 m högre än idag, bägge fakta som varit kända sedan länge men som alarmister av alla schatteringar har ignorerat.”

  Att havsnivån var 6-9 m högre är inte ett faktum utan en faktoid, alltså ett tvivelaktigt påstående som upprepats så ofta att nästan alla tror på det. Det rör sig snarare om 2-4 meter om man går på kustlinjer i tektoniskt stabila områden långt från före detta nedisade områden.

 39. Claes Lindskog

  #38
  Jag betvivlar inte alls att värdena i artikeln om Hansen kan vara fel. Jag ville snarare poängtera att Hansen erkänner att temperatur och havsnivåer var så mycket högre under förra mellanistiden än idag och kan bli så igen under den mellanistid vi befinner oss i utan människans minimala bidrag.

 40. Michael E

  En av de stora fördelarna med detta forum är att kunna fördjupa sig inom frågor som rör klimatet och till det angränsande frågor. Det är högt i tak och alla ideer får utrymme att diskuteras. Även våra mest ihärdiga kritiker erbjuds lika utrymme att uttrycka sig. Detta är mycket uppfriskande i en annars ganska likriktad Svensk debatt. Mindre bra är dock kommentarer om New World Order, referenser till Nyborg och hans ideer om koplingar mellan hudfärg, kön och intelligens. Jag anser dessa teorier vara rent nonsen. Mer viktigt dock, jag tycker inte det hör hemma här. Det drar ned allmänintrycket och bloggen riskerar att kopplas samman med åsikter och teorier som jag uppfattar denna blogg inte handlar om.

 41. Guy

  Du har helt rätt, Michael E, om rasbiologin. Den hör inte hit. Den enda egenskap som kan tillskrivas färgpigment är just färg.

 42. Guy

  Var jag för snabb? Glömde bort att en av top tio klimatalarmisterna, Romson, är rasist. Så kanske det ändå hör hit på nåt avigt sätt.

 43. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #40 Michael E
  New World Order är väl i allra högsta grand relevant i sammanhanget. Vi har ju till exempel Jacob Nordangård som skrivit regelbundet på KU och som också har doktorerat på sambandet mellan NWO och klimatbluffen. (Även om han inte använder sig av termen NWO.) Det torde väl vara ett väletablerat begrepp (George Bush d.ä. talar ju om ”a new world order”), frågan är väl inte om det finns något fog för en konspirationsteori man namnger som NWO, utan snarare om vad man läser in och lägger för innebörd i begreppet.
  Och en globalt sjunkande intelligens är väl också relevant. Ta det klassiska uttalandet från någon av Amerikas founding fathers som går något i stilen: ”Du kan lura alla en del av tiden, och du kan lura en del hela tiden, men du kan inte lura alla hela tiden. befolkningen.” Till det skulle jag, baserat på trenderna i den svenska skolan, vilja tillägga: ”utom i sverige”.
  Med en välutbildad och högintelligent befolkning skulle klimathysterin aldrig ha fått oss i sitt järngrepp.

 44. Ingemar Nordin

  Michael E #40,

  ”Mindre bra är dock kommentarer om New World Order, referenser till Nyborg och hans ideer om koplingar mellan hudfärg, kön och intelligens.”

  Jag håller helt med dig i sak. Vi har högt i tak. Men om det här fortsätter och spårar ur så lovar jag att vi sätter stopp. I våra debattregler så sägs det att vi inte vill se ”kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget”

  https://www.klimatupplysningen.se/anvisningar-for-kommentarer/

  Att babbla om NWO är en foliehattsvarning, men strider inte mot kommentarsreglerna.

 45. Ingemar Nordin

  dolf #43,

  Jacob Nordangård talar överhuvudtaget inte om NWO, väl medveten om hur länge detta begrepp förekommit bland världens konspirationsteoretiker av alla de slag. Konspirationsteorier är ointressanta ur vetenskaplig synvinkel eftersom de inte erbjuder någon möjlighet att testa sådana spekulationer. För att hårdra det hela så kan du bevisa allt, vad som än händer, som organiserat av en hemlig konspiration.

  Visst finns det konspirationer men för att hålla dem hemliga krävs absolut tystnad och hemlighetsmakeri. Och du vet inte vilken konspiration, eller motkonspiration, som ”lyckas”. En vanligt förekommande konspiration är Bilderberggruppen. Men de odlar medveten denna myt för att framstå som mer mäktiga än vad de är. I själva verket handlar det om en återkommande konferens där olika makthavare kan sitta och beklaga sig över ett glas rödvin över att ingen lyssnar på dem.

  Nej, om du för fram en mäktig grupp som viktig för ett visst händelseförlopp så behövs dokumentation, inte bara om vad de säger på sina hemsidor, utan också om vilket reellt inflytande de har inom t.ex. EU eller FN. Det är precis detta som Jacobs avhandling handlar om.

 46. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Ingemar #45
  Som jag sa, Jacob Nordangård använder inte begreppet, men det finns ju till exempel dokumenterat och lätt att hitta på youtube när George Bush den äldre talar om ”creating a New World Order”. Min poäng var just att det är ett så pass generiskt begrepp att man inte kan säga vare sig bä eller bu om det, utan det måste värderas utifrån kontexten där det används. Man kan knappast döma ut vad någon säger i forumet bara för att ordkombinationen New World Order förekommer. Om inget mer specifikt sägs så är det väl snarast synonymt med ”globalisterna” eller ”de styrande i världen”.

 47. Sigvard Eriksson

  Guy #42# ”Var jag för snabb? Glömde bort att en av top tio klimatalarmisterna, Romson, är rasist. Så kanske det ändå hör hit på nåt avigt sätt.”
  Hur illa jag än tycker om Romsons politik ogillar jag starkt det du skriver i #42.

 48. Guy

  Sigvard E #47

  Visst får du ogilla vad jag skriver om Romson. Dock har Romson preciserat hudfärg på människor hon inte gillar. Jag kallar det rasism. Vad skulle du kalla det.

  Eller var det nåt annat du inte gillade i vad jag skrev?

 49. Sigvard Eriksson

  #48# Guy
  Jag antar att du åsyftar Romsons löjliga tal i Almedalen. Men att påstå att hon är rasist är att gå för långt. Det är nästan i klass med när kulturjournalisten Lisa Bergström, SR, sades ha löss i pälsen därför att hon råkar vara dotter till Sten Bergström, SMHI, vars åsikter och framträdanden jag inte heller gillar. Annars var det inget.
  Dessa mina åsikter bottnar i min önskan att Klimatupplysningens goda anseende inte skall skadas.

 50. Mikael Möller

  Om man läser igenom Stens artikel så öppnar den upp för en mycket bred och allmän diskussion.

  En anledning till att jag tog upp frågan om intelligens, varav IQ är ett mått – om än trubbigt, är att det krävs sådant för att genomskåda alla lögner som sprids.

  Tag bara IPCC och de rapporter som de publicerar. Jag har tidigare läst ett flertal av dem och trots min kunskap i matematisk statistik fann jag dem ofta svårförståeliga. Inte så konstigt då de är fulla av desinformation. Det ena påståendet efter det andra har motbevisats. Jag går inte in på allt dravel dessa rapporter förmedlar utan hänvisar till det mest kända exemplet ”hockeyklubban” – sök själva.

  Numer har ju än fler exempel dykt upp men redan för många år sedan blev jag skeptisk och jag fann en tidserie över Stockholms temperatur som jag lät flera studenter, under flera år, undersöka i sina C-uppsatser. Serien innehåller dagliga data för Stockholms gamla observatorium, 1 Jan 1756 – till nu. Anders Moberg från Stockholms universitet har den mest aktuella serien och är dessutom en av dem som tagit fram denna temperaturserie.

  Av alla de studenter som angripit problemet kommer den bästa rapporten från Per Fallgren och Jonathan Gustavii, hösttermin 2011.

 51. Mikael Möller

  (Tyvärr blev min kommentar, som tar upp flera saker, för lång)

  I mina kommentarer 2 och 10 kopplar jag in intelligensens roll för att avslöja dylikt dravel och det är då viktigt att veta vilka ”raketforskare” vi kan finna bland invällarna respektive kvinnorna – den vite mannen är ju numer passé. Men ingen har för mig kunnat ange 10 länder, i de länder som betecknats med låg IQ, som har/haft välutvecklad modern infrastruktur – till nytta för landets alla invånare. Ej heller har någon för mig angett 10 kvinnor i världen, förr och nu, som har haft stor teknisk och framåtskridande betydelse för mänskligheten. Jag kan däremot ange 10 svenska män som har gjort betydande tekniska insatser för mänskligheten.

  Helmut Nyborg är i detta sammanhang väl värd att studera. Glöm inte alla andra akdemiker som är riktiga akademiker och som inte följer de politiskt ondas agenda.

  I detta sammanhang är det väsentligt att förstå vem/vilka som driver världen in i kaos och varför. Det är bland annat här NWO kommer in.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 52. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #47, 49 Sigvard Eriksson
  Åsa Romsons Almedalstal faller helt klart under lagen om Hets mot folkgrupp såsom den är formulerad. Det var enligt de kriterier som allmänt tillämpas i den offentliga debatten annars både rasistiskt och sexistiskt.
  Det är symptomatiskt för det svenska hyckleriet att hon inte åtalades för talet. (Jag polisanmälde henne enligt HMF-lagen: Åsa Romson polisanmäld | Genusdebatten).
  Jag ser inte på vilket vis det skulle gynna KUs anseende att inte kalla en spade för en spade. Personlig integritet innebär först och främst att inte kompromissa med sanningen, och den kvickaste vägen till att förlora anseende är väl att vara en vindflöjel som vägrar uttala obekväma sanningar?
  Eftersom Romson är en nyckelspelare i klimat- och energipolitiken är hennes hyckleri och vidriga beteende även inom andra områden relevanta. En person som uppför sig inkonsekvent, falskt och trolöst inom ett område förlorar sin trovärdighet inom alla området. Så när Romson är uttalat sexistisk och rasistisk återverkar det också på hennes trovärdighet inom klimatfrågan.

 53. Sigvard Eriksson

  #52 dolf
  Visst, en spade är en spade. Men håller du med om att en klimathotsskeptiker inte är en klimatförnekare?
  Att kalla Romson rasist är en överdrift, starkare än hennes ord i Almedalen, förmodligen över gränsen till åtalbart. Att det släpps igenom här visar en blotta i KUs ettikettsregler.

 54. Mats G

  53
  Sigvard Eriksson

  Jag tycker du sätter fingret på något intressant. När Romson kallar någon för rasist är det adekvat när någon annan använder det är de på gränsen till åtalbart. Handen på hjärtat. Hur många verkliga rasister finns det i det här landet? Ett dussintals tops.

  Romson är Sveriges svar på Sarah Palin. Oops. Jag hoppas det inte är åtalbart att tycka det.

 55. Guy

  Sigvard E # 53

  Eftersom du framhärdar. Löjligt tal, kallar du det. En gång kunde vara en miss men tre gånger upprepat är definitivt planerat och på fullt allvar.

  Betänk att ” löjligheten” preciserade hudfärg, sexuell läggning, ålder och kön.

 56. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #53 Sigvard Eriksson
  menar du seriöst att det skulle vara åtalbart att kalla Romson rasist? Vad skall det vara för kriterier som uppfylls för att man skall kunna kalla någon rasist? Att personen är medlem i sverigedemokraterna?
  Direkt ur svensk lagtext (finns med i mitt inlägg jag länkade till tidigare): »Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp …»
  Romson uttryckte klart och tydligt (grov) missaktning mot svenska (nationell/etnisk markör) heterosexuella (sexuell läggning) män i sitt Almedalstal. I lagtexten sägs vidare: »Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.»
  Romson spred sin smörja i en medialt uppmärksammad cirkus, talet spreds via tv, och det var otvivelaktigt ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Det är därmed enligt lagtexten tveklöst att bedöma som grovt.
  Nu tycker jag personligen att HMF-lagen är en skitlag som inte hör hemma i en rättsstat, men lagar som finns skall tillämpas konsekvent. När justitiekanslern fastslår att ”likhet inför lagen” inte längre gäller har rättsväsendet abdikerat och samhället kan inte längre göra anspråk på någon auktoritet. Utom den som vapnen ger.
  Notera att det inte bara handlade om den beryktade formuleringen ”vi är inte vita, heterosexuella, medelålders män. Vi är människor”.
  Hela talet är en svidande nedsabling av svenska män och Romson gör en direkt koppling (vilket i högsta grad gör detta relevant för KU) mellan svenska män och det påstådda klimathotet.
  »Det är nämligen så att män släpper ut mer koldioxid än kvinnor, män äter mer kött, de åker mer bil, de flyger mer, de är mindre benägna att ändra sitt beteende för att anpassa sig och skona klimatet. Mycket förenklat kan man också säga i klimatpolitiken att det är de rika männen som orsakar utsläppen och de är de allra fattigaste kvinnorna som blir de största offren. Och det här är riktigt både när man tittar i sverige, tittar på Europa och tittar på världen. Det är helt enkelt så att dagens passiva klimatpolitik är att sätta de lata männen framför kvinnor och barn. Och det är lite av de som miljöpartiet finns till för att ifrågasätta. Vi i miljöpartiet ifrågasätter nämligen varför, vad det är som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska gå före kvinnan som varje dag åker buss och tunnelbana till jobbet. Vi ifrågasätter vad det är som säger att mannen som flyger på en affärsresa ska få en egen central flygplats inne i Stockholm medan den kvinnliga studenten inte har nånstans att bo. Vi i miljöpartiet … Vi, ja, jag hör att det finns många bostadslösa studenter här i publiken. Det är naturligtvis ett bekymmer. Eh, vi i miljöpartiet ifrågasätter också vad som säger att den svenske mannens, um, rätt att äta kött varje dag skall gå före den sudanesiska kvinnans rätt att slippa få sin skörd förstörd av klimatförändringar
  Om Åkesson på motsvarande vis hade ställt svenska män mot sudanesiska kvinnor (men med motsatta förtecken) hade inte bara media kissat på sig i ren glädjeyra över de fruktansvärda rasistiska uttalandena, man hade ropat efter blod och krävt hans huvud på fat. Det är inte alls otroligt att en rättsprocess hade inletts.
  Romsons tal var både rasistiskt och sexistiskt, och har en direkt bäring på den svenska klimatpolitiken. Att jag och andra betraktar henne som rasist är inte slentrianmässig epitetklistring utan helt konsekvent användning av begreppet såsom fastställt av den dominerande ”anti-rasistiska” vänsterfalangen som Romson och hennes miljömuppar tillhör.
  (Människan hade sen till råga på allt elände mage att klaga på att hon drabbades av hat för sitt tal, noll självinsikt.)
  Att människan genom sin inkonsekvens (måla båten med förbjuden färg, diesel osv.) när det gäller rent miljörelaterade frågor visat att hon är klart olämplig i en maktposition behöver jag väl egentligen inte nämna här.
  Och ja, givetvis är det skillnad på vara skeptisk till klimathotet och att förneka klimatet. Det sagt, kontext och sammanhang har en viss betydelse. Jag känner mig inte direkt tvingad att använda det klunsigare ”klimathotsskeptiker” framför ”klimatförnekare” när jag talar med likasinnade. Vi vet i det givna sammanhanget om ”klimatförnekare” avser eller inte avser klimathotsskeptiker.

 57. Mats G

  ”drabbades av hat ”

  Det här är ju inte en helt okomplicerad fråga. När vi har ett samhälle med yttrandefihet så är tanken att de skall skapa toleranta människor. Viss påhoppsresistans borde ha utvecklats.

  När någon säger något wacko så skall vi kunna hantera det. Vi skall inte börja hata, förlöjliga, förminska, kränka eller annat för att försöka tysta eller idka självcensur. Försöka tysta är ett brott mot yttrandefriheten.

  Det vi skall göra är att argumentera för egen sak om man har avvikande åsikt.

  Hat skall knappast behövas. När skapas hat. Naturligtvis när yttrandefriheten är åsidosatt alt när vi har ofärdiga människor som inte är anpassade för ett öppet samhälle.

  Vi kan alltid välja våra ord och det skall vi göra. Vi behöver inte framföra våra argument som innebär förmisnkning av människor. Det är den fega vägen. Vinna en debatt på ett sakligt och vänligt sätt och du kan få en frände. Knappast något som händer om du vill vinna genom att tysta.

  För egen del är jag för mycket långtgående yttrandefrihet men det kräver människor som kan hantera det.

 58. Sigvard Eriksson

  Nu har diskussionen om det (o)lämpliga i att kalla Romson rasist spårat ur. Dolf argumenterar mångordigt för att Romsons tal i Almedalen skulle vara åtalbart. Dolf verkar tvärsäker: ”Det är därmed enligt lagtexten tveklöst att bedöma som grovt.” Nu blev det inget åtal, trots flera anmälningar, vilket väl säger en del. Vi må tycka att lagen är dålig, men det är den vi har att förhålla oss till. Men, min mening var aldrig att ge upphov till denna amatörjuridiska diskussion. Jag ville bara påpeka att om man kallar en meningsmotståndare för något så förnedrande och klandervärt som rasist, då riskerar man Klimatupplysningens anseende.
  Argumentet, ”Att jag och andra betraktar henne som rasist är inte slentrianmässig epitetklistring utan helt konsekvent användning av begreppet såsom fastställt av den dominerande ”anti-rasistiska” vänsterfalangen som Romson och hennes miljömuppar tillhör” gör inte saken bättre.
  Att Romson uttryckte sig förvånansvärt omdömeslöst i Almedalen skriver jag under på.

  Dolf, du frågar om jag seriöst menar att det skulle vara åtalbart att kalla Romson rasist. Det jag skrev var att det förmodligen gick över gränsen till åtalbart. Jag är inte jurist. Det är därför jag är försiktig med hur jag uttrycker mig i denna sak

 59. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #58 Sigvard Eriksson
  Läs lagtexten, läs/lyssna på Romsons Almedalstal. Granska sedan den inkosekventa rättstillämpningen (ta till exempel killen som faktiskt blev åtalad för att han uttalat sig negativt på facebook om ”att bli väckt av en åsna som hade ont i magen” när de hade böneutrop på strax intill hans hem) medan Romson frias därför att (från JKs svar på min anmälan, min emfas):
  »Frågorna om uttalanden riktade mot män av ett svenskt etniskt ursprung – eller generellt mot svenskar – kan omfattas av straffbestämmelser om hets mot folkgrupp har prövats här tidigare. Justitiekanslern [Lambertz] har då konstaterat att syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp varit att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd och att kritik av det nämnda slaget därmed inte var avsedd att träffas av straffstadgandet … Skäl saknas att bedöma de nu aktuella uttalandena om män, vita eller heterosexuella på något annat sätt. »
  Det är ett direkt erkännande, från JK som »är den ende åklagaren när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott» att likhet inför lagen inte gäller. Hets mot folkgrupp gäller bara för vissa folkgrupper (de som arbiträrt beslutats vara minoriteter, som om inte ”vita medelålders heterosexuella män är en minoritet, vi utgör under 20 % av befolkningen).
  Och ja, det säger en hel del att det inte blev något åtal trots flera anmälningar, men inte på det viset du menar.
  Och vad gäller ”Vi må tycka att lagen är dålig, men det är den vi har att förhålla oss till.”, det var inte riktigt det som var kärnan i vare sig min argumentation eller anmälan, utan det jag tryckte på var att lagen inte tillämpas konsekvent utan godtyckligt. Tycker du att vi ”skall förhålla oss” till det också?
  Om du inte ser att det är ett allvarligt demokratiproblem får du med besked underkänt i självständigt tänkande.

 60. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #58 Sigvard Eriksson
  (tillägg) …
  Det brukar heta att okunskap om lagen inte är någon ursäkt. Som medborgare är man skyldig att känna till gällande lag. Då kan det heller inte vara ett krav att man är jurist för att man skall förstå och tillämpa den. Om en hyfsat intelligent person som jag inte begriper den lagtext jag läser, har vi ett demokratiproblem redan där. Och jag hävdar med bestämdhet, om vi nu skall förhålla oss till den lag vi faktiskt har, att Romson gjorde sig skyldig till brott mot HMF-lagen. Och om du inte ser det när du läser lagtexten och tar del av talet så är du antingen analfabet eller blind. Notera också att JKs avslag på anmälan inte grundade sig på lagtexten, utan på att lagen inte hade till avsikt att skydda vita, medelålders svenskar, bara andra.
  Vad skulle du till exempel säga om någon från AFA friades från t.ex. ett misshandelsåtal därför att en eller annan viss lagparagraf ”inte har till syfte att bestraffa politiskt aktiva”?

 61. Vill ni ha ngt att skratta gott åt?

  Våra klimathotsanhängare (iaf somliga bland dem) är också obotliga optimister:

  De hoppas på att om de bara (för varandra, och återstående troende) upprepar sina mantran, publicerar dem ännu en gång, med ännu fler ’medförfattare’ så stärker detta på ngt (magiskt) vis både deras hypotes och samtidigt bättrar på deras ’expert’-status ännu lite grand. Så att de nästa gång de försöker återcykla samma berättelse kan hävda att den måste vara ännu lite sannare iom att de nu är både fler ändå, och genom sitt uppreperi ökat sin expertis ytterligare.

  The consensus on the consensus: It’s settled – almost 100% of experts agree on climate

  Som vanligt är det läsvärt (dvs underhållande) rakt igenom. Notera särskilt den starka korrelationen mellan den sk ’konsensusens’ storlek och ’expertisen’ bland dem som delar den.

  Tunga grejer!

  😉

 62. Guy

  #61
  UGH, vetenskapen har talat.

 63. Mats G

  60
  dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag har studerat lite grundläggande jurdik och hade en hög ämbetsman inom juridik under hela min uppväxt och bortom…

  Att kunna tolka ett syftet med en lagtext är viktigt när man skall väcka åtal eller dömma. Syftet med lagen är inte att skydda normmannen. Utan minoriteter som kan hamna i utsatta lägen. De sk svaga grupper.

  Jag tror inte du skall lägga alltför mycket energi på sådant här. Du ingår trots allt i den mest priviligierade gruppen i samhället.

 64. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #63 Mats G
  ”Lagens anda” är viktig. Därav förmildrande/försvårande omständigheter osv. Men det kan aldrig vara acceptabelt att en lags syfte är att gälla olika för olika människor på rent demografiska grunder.
  »Du ingår trots allt i den mest priviligierade gruppen i samhället.» Var det ironi/sarkasm eller allvarligt menat?

 65. Mats G

  64
  dolf (a.k.a. Anders Ericsson)
  ”Var det ironi”

  Nej. För dig finns inga dörrar stängda. Du kan bli eller vara vad du vill.

  ”olika människor på rent demografiska grunder.”

  Och lagen är inte baserad på demografisk grund. Det förstår man om man förstår lagens anda.

 66. Mats G

  forts

  Det passar sig illa att vara självömkande när man tillhör den mest priviligerade gruppen i samhället.

 67. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #66
  på vilket vis tillhör jag den mest priviligerade gruppen i samhället?

 68. Mats G

  67
  dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Som jag skrev. För dig finns inga hinder. Fysiska, mentala, normässiga eller andra för att förvekliga dina drömmar.

 69. Mats G

  69
  dolf (a.k.a. Anders Ericsson)
  Det är inte svårt att lista ut genom att läsa mellan raderna hur man argumenterar.

 70. Mats G

  69
  dolf (a.k.a. Anders Ericsson)
  ”Ändå har du mage att påstå att jag har särskilda rättigheter ”

  Nej, det skrev jag inte. Jag skrev att du inte har några begränsningar.

 71. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #70
  ”Det är inte svårt att lista ut genom att läsa mellan raderna hur man argumenterar.”
  Det är ju bra att du flaggar öppet med att du grundar din argumentation på dina egna fördomsfulla antaganden. En 10-poängs kurs i ödmjukhet +10 poäng respekt för andra rekommenderas.

  #71
  ”Du ingår trots allt i den mest priviligierade gruppen i samhället.” (Mats G #63)
  privilegium subst. privilegiet privilegier
  särskild förmån: adeln förlorade sina privilegier” (Norstedts Svensk ordbok)
  förmån subst. förmånen förmåner
  särskild, mycket fördelaktig rättighet (för viss person)” (Norstedts Svensk ordbok)
  SAOB ger samma information, fast med betydligt mer verbositet.

  Jag behöver inte läsa mellan raderna eller analysera din argumentationsteknik för att klart konstatera att du påstod att jag besitter särskilda rättigheter. Om du inte avsåg att säga det föreslår jag att du börjar använda ordbok och finslipar din vokabulär så att du blir förmögen att i framtiden säga vad du menar.

 72. Mats G

  72
  dolf (a.k.a. Anders Ericsson)
  ”påstod att jag besitter särskilda rättigheter”

  Nej, jag skrev att du inte har begränsningar.

  Du har alltså en förmån att inte ha begränsningar.

 73. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  74
  Du är uppenbart inte kapabel att ta till dig de mest elementära fakta när de presenteras svart på vitt.
  Jag har bättre saker att göra än att slösa min tid på undermåliga diskussionsmotståndare. Du befinner dig på en nivå under min värdighet.
  Conversation closed!

 74. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  (korrigerad)
  73
  Du är uppenbart inte kapabel att ta till dig de mest elementära fakta när de presenteras svart på vitt.
  Jag har bättre saker att göra än att slösa min tid på undermåliga diskussionsmotståndare. Du befinner dig på en nivå under min värdighet.
  Conversation closed!

 75. Mer underhållning …

  … av ’optimister’ som hoppas att ett ansträngt skratt kanske

  På inhägnaden ’refererar’ man nu en (fejkad) intervju som satirprogrammet The Onion har gjort. Och dessutom försöker skruva till det med ännu lite mer av egen ’satir’ ..

  Tyvärr blir det bara .. ehrm .. konstigt … när de försöker vara lustiga samtidigt som de hoppas på sina domedagsprofetior. Det är liksom om de inte kan behärska sig, utan tillskriver sina inbillade fiender (uppmålade ’demoner’) profetiska kunskaper om den undergången de själva både längtar så efter, och samtidigt säger sig vara så engagerade i att förhindra.

  Det är som om behovet av freudianska undslippanden blir dem övermäktigt, och när de (för en gångs skull) har helt legitimt får fritt fantisera ihop en alternativ verklighet genom att kalla det ’satir’, då kompenserar de för alla tidigare tillfällen då de nödgats lägga band på samma fantasier eftersom de ju inte haft ngt reellt att backa upp dem med (annat än fallerade klimatmodeller och vildögda spekulationer om varför det ändå blir ännu mycket värre i framtiden)

  Det är en sorglig soppa att beskåda. Och tyvärr puttrar den vidare, och kostar ohemula pengar under tiden … trots att bara ett fåtal fanatiker fortfarande vill hålla fast vid den. Och som sagt, man kan undra om ens de tror på allt de låtsas predika ….

  Nåväl. Jag tycker iaf att det ger många tillfällen till goda skratt. Och för en gångs skulle försöker de klimathotsförhoppningsfulla ju själva att vara ’lustiga’ … och på ett sätt kan man ju tom säga att de lyckas!

 76. Slabadang

  Intryck och kommentarer till dessa!

  Att låtsas inte förstå och därigenom också acceptera de som verkligen inte förstår skillnaden mellan genetikens opåverkbara konsekvenser från miljö och uppväxt. När man tror att kunskaper och värderingar sitter i hudfärgen så är man både rasist och idiot på samma gång. SVT och vänstern är både rasister och idioter i spegelbilden av samma skäl. SVT och vänsterfascismen tror att genskaper sitter i hudfärgen efternamnet och etniciteten. SVT lyckas till och med dubbla de traditionella rasisternas idioti genom att tro att alla andra från alla andra kulturer bär på samma ”kompetens” och ”värderingar” okey? Hänger nu med?

  Japp för att föra upp idiotin ytterligare en nivå så får vi bevis på att om du kan hålla två helt motstridiga hypoteser i huvudet på en gång och tro på dem båda så är du miljöpartist och jobbar därför med stor sannolikhet på SVT/SR. Om du erkänner genetiken som helt frikopplad från sociala egenskaper värderingar och kompetens så har du bara uppväxt miljö kunskaper färdigheter och värderingar som skiljer oss åt.

  Vi ser då den inom politik och media utbredda legitima rasismen och vänsterfascismen som ser vit hudfärg som en egenskap och enda förklaring till ”rasism” … kul va? Vänsterfascismens förklaring är alltså att det är den vita färgen på skinnet som ger svaret på att de byggt välstånd välfärd förtagande demokrati mänskliga rättigheter rättssamhällen jämlikhet trygghet och de samhällen alla vill fly till och att hudfärgen också skapar ”rasism”. Extra kul blir det när det just är OBS KULTURmarxister som står främst i ledet och skriker. Den vita hudfärgen påstås nu också representera både egenskaper och ”kultur”. Med den förklaringsmodellen vem fan vill bli född mörkhyad ? Samtidigt så ger ju också vänsterfascisterna sig själva svaret på varför det går åt helvete i förorterna. Svaret blir ju att det finns för många mörka skinn där! Eller varför blir hela min beskrivning så konstig? Jo just det jag missade ju att om den vänsterfascistiska logiken skall gå ihop så kan ju inte resultatet av de egenskaperna på de samhällen som den vita hudfärgen ger, vara positiva utan måste ju beskrivas som motsatsen som inhumana odemokratisk fascistiskt ojämställt och förtryckande. Ni vet enligt regeln krona så vinner vänsterfascisten klave så förlorar den som har vit hudfärg.

  Så vänsterfascisterna ser islamistisk fascism, könsstympning, könssegration som positiva inslag och oproblematiska jämfört med den ”onda” KULTUR som skapades av de människor som samtidigt råkade domineras av människor som hade vit hud. Kommunistiska skribenter på både Aftonbladet och DN har ju frågat om vi ”vita” i Sverige är lite för ”väl organiserade” och bakom de skrivna bockfötterna vill de legitimera anarkistiskt våld och kaos.

  När muren föll så kollapsade inte kommunismen. Kommunisterna spred istället ut sig i Europa då de gjort sig omöjliga i sina forna länder. NU finns deras arvtagare på våra mediaredaktioner i kyrkan och NGOerna istället. Där bygger de sina murar mot folket och oppositionella. Behöver vi sedan verkligen tolka observationer som avstängda kommentarsfält och att de förklara all ilsken opposition som ”hat” till annat än vad vi ser dvs klockren fascism med totalitära ambitioner och mandat. När muren föll slapp de ut!
  Att taskiga värderingar dåliga kunskaper och färdigheter rasism och taskig syn på jämställdhet och demokrati samtidigt kan representeras av kulturer där majoriteten råkar ha mörk hudfärg, blir en överkurs i orsakssamband och irrelevanta sådana som vänsterfascisterna inte klarar av alternativt låtsas inte klara av.

  Självklart förstår de därför inte heller skillnader mellan orsak och verkan i klimatet. Man måste äga NOLL förmåga att bedöma rimligheter och samband för att köpa båda ämnesområdenas alarmistiskt anklagande ton. Å kolla … visst fasen hör den ena uppfattningen väldigt ofta ihop med den andra?
  Har de alla en egen nyans på hudfärgen kanske ? Lite aningens rödgrön i både ljus och mörk hudbotten ?

  Vilka sjuhelsickes ideologiska rökiga motsägelsefulla trasselsuddar till tankfigurer med tillhörande rappakalja som tillåts utrymme och intresse från media.

  Till slut när dessa förvirrade irrationella vänsterfascistiska ideologiskt utiopiska individer kört hela skiten i botten, kommer de förtvivlar ropa efter hjälp från de rationella. Den eran har redan börjat! Det ger en insikt om att saker och ting har vänt och ger mig en gnutta hopp om att den kultur vi byggt i väst kommer att bestå och återigen restaureras och utvecklas. Riktiga värden och värderingar ersätter de fejkat utopiska.

 77. Mikael Möller

  Slabadang

  Roande läsning men tyvärr har jag nog en delvis annan uppfattning. På wikipedia kan man läsa om fostrets utveckling och då speciellt om kroppens olika delar.

  Inre delarna
  Entodermet bildar matspjälkningssystemet, lungorna och levern.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Endoderm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Endoderm

  Mellandelarna
  Från mesodermet utvecklas bland annat ben, brosk, muskler, bindväv, blod och hudens innersta lager.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesoderm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mesoderm

  Yttre delaran
  Ektodermet bildar överhuden (epidermis), nervsystemet och, hos ryggradsdjur, delar av kraniet (främst det s.k. inälvskraniet eller visceralkraniet).
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ektoderm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ectoderm

  Jag har även lagt till den engelska wikipedia ty det är alltför vanligt med betalda troll som går in och förvanskar svenska wikipedia. Eneglska versionen är bättre.

  Biologin säger således att ektodermet bildar hudfärg och hjärna. Om man kan acceptera detta vad följer då?

  Med vänlig hälsning
  Mikael

 78. Slabadang

  Mikael M!

  De genetiska förklaringarna till vad som skiljer Afrika och mellanöstern från västvärlden har lika litet substans till förklaringsmodell som att en höjning av CO2 från 280 ppm till 400 eller 560 ppm skulle leda till stora klimatförändringar !

 79. Slabadang

  Mikael M!

  Tuskage piloterna Ben Carsson Martin Luther King Mona Walter …. krasch bom bang för de genetiska förklaringsmodellerna!

 80. Guy

  Mikael M

  ”Biologin säger således att ektodermet bildar hudfärg och hjärna. Om man kan acceptera detta vad följer då?”

  Menar du med det här att ju mörkare hudfärg desto dummare människa eller tvärtom? Hur är korrelationen?
  Jag har haft för mej att hudfäg och ögonfärg har att göra med skydd mot solstrålningen. På endel ställen behövs mera skydd än på andra.

 81. Mikael Möller

  Jag uttalar mig aldrig om individer. Gör två sökningar till exempel ”world map skin color” och ”average iq world map”

  Med vänlig hälsning
  Mikael

 82. Ulf L

  Men Möller, tala ur skägget. Vad är det för tes du driver, vad har du för argument och vad blir konsekvenserna om det stämmer.

 83. Guy

  Att dra några långtgående slutsatser av ’länkarna’ i 82 hör till det dummaste jag sett.

 84. Ingemar Nordin

  Den här tråden har spårat ur. Lägg ned diskussionen om hudfärg och dyligt. Den har inget med klimatet att göra!

 85. Thomas P

  Mikael #77 ”Biologin säger således att ektodermet bildar hudfärg och hjärna. Om man kan acceptera detta vad följer då?”

  Att den som har skrynklig hud också har fler och större veck i hjärnan och därför är mer intelligent? 🙂

 86. Guy

  Att den som har skrynklig hud också har fler och större veck i hjärnan och därför är mer intelligent? 🙂

  Visste inte att jag är sååå intelligent:-)

  Sorry Ingemar, kunde inte låta bli.

 87. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #moderator

  Om du tar bort kommentarer i min argumentation (den mellan nuvarande #68 och #69) med Mats G som börjar vid #63 bör du i konsekvensens namn också ta bort Mats Gs kommentarer i detta sammanhang.
  Mats G gör sig skyldig till grava förolämpningar baserade på hans eget bristande omdöme (läs fördomar) när han nedlåtande hävdar att jag tillhör en privilegierad grupp och ägnar mig åt självömkan. Du kanske tycker att min tillrättavisning av honom var för skarp, men bortsett från att jag inledde med att tilltala honom som ”arrogant tramspelle” och avslutade med att kärnfullt be honom dra åt helvete så var inlägget 100% sakligt. Han vet inget om vad jag tillhör eller inte tillhör för grupp.
  Han vet inte vad jag har för hudfärg, vad jag har för utbildning, mitt hälsotillstånd eller socioekonomiska situation. Han vet inte ens med säkerhet vilket kön jag tillhör eftersom det faktiskt finns kvinnor i sverige som har ”Anders” som förnamn. Ändå tillåts han på detta forum att komma med grundlösa värderingar om mig som person utan tillrättavisning medan min kraftfulla markering mot hans arroganta översittarattityd tas bort.
  Inte för att någon har med det att göra egentligen, eller för att jag avser att ömka mig över saken, men faktum är att jag lever långt under den fattigdomsgräns som gäller i sverige. Jag lyfter dock inte ett enda öre i bidrag. Den dag jag går i pension, om jag väljer att vänta tills jag bli 70, kommer jag (enligt nyss erhållen uppgift från pensionsverket) att få ungefär 5,5 tusen i månaden. Inräknat garantipension. Jag bor på landsbygden med urusla allmänna kommunikationer och har ingen bil vilket innebär att det i praktiken är har blivit moment 22 att försöka skaffa ett arbete (jag hankar mig fram på frilansjobb som utförs i vardagsrummet), där jag i vilket fall som helst har väldigt dåliga förutsättningar att få något då jag trots allt är en medelålders heterosexuell vit man (såtillvida hade Mats G rätt, men det säger fortfarande inget om vilka livsvillkor jag som individ lever under). Dvs. i det offentliga sverige av idag närmast betraktas som något som det bara krävs två personer för att begrava, då det bara finns två handtag på en soptunna. (Om du inte tror mig, gå ut och kolla på t.ex. arbetsförmedlingens platsannonser där det snarare är regel än undantag att man poängterar mångfald och lika jämställdhet, nysvensk kod för ”besvära oss inte om du är äldre vit man”.) Jag har inga särskilda fördelar eller förmåner enligt svensk lagstiftning eller regelverk för svenska myndigheter, tvärtom saknar jag i vissa fall fördelar och förmåner som tillkommer andra (jag har i bara den här tråden framhållit att HMF-lagen är arbiträr genom att den bara skyddar vissa grupper men inte andra). Se t.ex. Pär Ströms bok Mansförbjudet som i princip bara är en enda lång lista på olika sätt (i vissa fall genom svensk lag) som män missgynnas.
  Så, jag förbehåller mig själv rätten att bli rejält förbannad när jag möts av dumdryga kommentarer och påståenden som de Mats G gjorde sig skyldig till.

 88. Ingemar Nordin

  dolf #87,

  Det är absolut inget personligt. Men du överskred helt enkelt våra debattregler för ett anständig debattinlägg. Och du kan bli hur förbannad du vill, men vi vill inte ha de kraftuttryck du hade där. Ditt #87 får vara tillräckligt.

 89. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #88 Ingemar Nordin
  Jag begrep det, och kan väl förstå det. Men ni kunde ju nöjt er med att X-a över den sista (och eventuellt första) meningen. Kommentaren var väl i övrigt inom gränserna? Det förekommer annars tidvis ganska hårda personangrepp på bloggen även om man inte svär eller ber varandra att uppsöka varmare platser. (Och så hade mer kirurgisk hantering av kommentaren inte stökat till bland nummerreferenserna som nu är ur fas.)