Behåll kärnkraften så länge som möjligt – ändra elskatterna

Nu följer ett gästinlägg av Sivert Göthlin. En liknande artikel av Sivert har blivit införd på Göteborgsposten.

_____________________________________________________________________________

Elförsörjningen har utmålats som ett problemområde alltsedan kärnkraftsomröstningen för över 30 år sedan. Sanningen är i stället att förutsättningarna för en säker och billig el under många år framöver är mycket goda. Men då måste all kärnkraft utnyttjas under sin återstående livslängd som kan bedömas till åtminstone 15-30 år. Med min mycket långa erfarenhet från svensk elförsörjning vill jag påstå att dagens elbalans kanske är den bästa vi någonsin haft.

kraftnat

Situationen kan dock snabbt försämras. Redan med stopp av ett par kärnkraftsaggregat kan problem uppstå under ett torrår om ytterligare fel inträffar. För några år sedan var upp till hälften av kärnkraften avställd i samband med moderniseringar efter energibeslutet 2009. Under lång tid fick då gammal oljekraft köras och importen av kolkraft var stor. Elpriset var tidvis skyhögt och näringsministern ansåg det befogat att träffa kärnkraftsägarna för diskussion av läget och möjligheterna att starta upp mer kärnkraft.

Kärnkraftens livslängd är helt styrd av gott underhåll och fortlöpande moderniseringar. Till detta kan även räknas nya säkerhetshöjande åtgärder. Nu aviseras snabb avveckling av flera aggregat – kanske till och med hela industrin – beroende på dålig lönsamhet med rådande skatter och lågt elpris. Som en jämförelse är de äldsta delarna i vår största vattenkraftstation (Harsprånget) nu 75 år.

Skatter och avgifter på produktionen har höjts successivt under senare år. Detta har kraftföretag som använder litet eller inga fossilbränslen kunnat bära då intäkterna steg snabbt med höjda bränslepriser och därmed högt elpris. Elpriset på elbörsen följer nästan alltid slaviskt kostnaderna för fossilkraftproduktion i våra grannländer. Senaste åren har bränslepriserna fallit snabbt, oljan över 60%, och är tillbaka på nivån som gällde för 15 år sedan. Därför bör skatterna ändras.

Dagens höga skatter i produktionsledet kan flyttas över till konsumtionen. Så sänk väsentligt (eller ta bort) skatterna på kärn- och vattenkraft. Då kan vattenkraften rustas upp och kärnkraften behållas. Samtidigt kan elförbrukarnas elskatt höjas då elpriset nu är lågt. Därmed stimuleras ytterligare sparåtgärder igen.

Vår elproduktion är ur klimatsynpunkt nästan oöverträffad. Sammansättningen med stora delar av vatten- och kärnkraft gör att produktionen blir så koldioxidfri den kan bli. Bara i samband med störningar körs äldre oljeeldade anläggningar kortvarigt och dessa går inte att avvara då snabb starttillgänglighet är det viktigaste villkoret. Kan liknas med den reservkraft som sjukhusen har.

Väderberoende produktion från vind och sol kan aldrig ersätta kärnkraft utan samtidig tillgång till stabil ersättningskraft. Vindkraft har nu byggts ut i 30 år utan att bli lönsam utan omfattande subventioner. Detta är en stor samhällsekonomisk förlust. Kraften har lett till elöverskott som exporterats, f n är prisnivån under hälften av självkostnaden. Nu är vindkraftens ekonomi så dålig att tillväxten i stort sett upphört och utbyggnader som görs är oftast ’politiska’ investeringar med skattepengar av vissa kommuner.

Solceller kan bara ge ett marginellt eltillskott hos oss. Produktionen kommer till helt övervägande del sommartid när elbehov och elpris är som lägst. Maximalt elbehov inträffar mörka vinterdagar då produktionen är obetydlig. I stora delar av landet kan även solceller på hustaken vara täckta med fastfrusen snö i flera månader.

Utbyggnad av s k förnybar produktion har stoppats upp generellt i Europa under senare år när subventionerna skurits ner. I Sverige är produktionen onödig och alla bidrag bör avskaffas.

Elbrist med restriktioner för elanvändningen har vi inte haft sedan några månader år 1970. Detta behöver inte ske igen om oskickliga politiska beslut undviks. I dagsläget fordras inte heller några långsiktiga beslut om nya kraftutbyggnader utan befintlig kärnkraft bör köras vidare. Detta skapar tidsutrymme för överväganden och bättre beslutsunderlag.

Sivert Göthlin
civilingenjör

(Tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. BoE

  Ännu en pensionär som törs säga som det är?
  Bra!

 2. Björn

  Bra Sivert! Självklart skall vi värna om vatten- och kärnkraften, vars kapacitet är tillräcklig för att driva Sveriges behov av elkraft. Som reserveffekt duger inte en svajig intermittent produktion från vind- och solkraften. Vi behöver fler reaktorer som utgör en tillräcklig bas, där vattenkraften kan fungera reglerande efter dygnsbehovet av effekt. Mer behövs inte. Det politiker som inte ens ser sanden som de har stuckit ner huvudet i försöker, är att ändra på denna ordning, nämligen att göra denna jojoliknande vind- och solkraft till baskraft och låta vatten- och den kvarvarande kärnkraften utgöra reglerkraft. Sådana politiker är en skam och fara för vår teknologiska och sociala framtid. De bäddar för en energikatastrof med en social utarmning som följd. Vi behöver åtminstone politiker som ser sanden som de sticker ner huvudena i.

 3. Mikael W.

  Jag rekommenderar att man följer Alex Epstein! Se t ec youtube!
  http://www.forbes.com/sites/alexepstein/2016/04/14/senate-testimony-on-the-obama-administrations-energy-policies/#2f6579eb71db

 4. Allan Forsling

  Varför säger inte Vattenfalls nuvarande ledning detta? Det finns numera inte många personer i ledande ställning som har mod och integritet. DET borde vara den svenska modellen: personer som tar sin uppgift på allvar och har ryggraden i behåll.

 5. Johan M

  ” Samtidigt kan elförbrukarnas elskatt höjas då elpriset nu är lågt. ”

  Eller tas bort helt och hållet.

  Varför skall jag betala 30 öre + moms på varje kWh jag förbrukar? Varför skall jag betala 8 kr i skatt för vare liter bensin jag tankar? Låt energi vara så billigt som det är så kommer det tas fram en massa produkter som besparar både svett och tårar.

  Hur kan det komma sig att det högre skattesats på el än en flaska vin? … vid, närmare eftertanke så är det nog bäst som det är nu, dricker rätt så mycket vin 🙂

 6. Mats G

  5
  Johan M
  (inte till dig men relaterat till det du skriver).

  En intressant reform/vision skulle faktiskt vara skulle vara fri el till alla i Sverige. Ex skulle hela världens databasparker flytta till Norrland, som facebook gjort. Vår stålindustri skulle blomma osv, osv…

  En förutsättning är naturligtvis att produktion av el och eldistrubution blir statligt. Det är också ett steg till mer individuell frihet.

 7. Ingvar i Las Palmas

  Vad är det för mähän vi har som företagsledare i Sverige som inte kan säga ifrån?
  Hm.
  Vi har visst inga större industrier kvar heller

 8. Evert Andersson

  Motståndarna till kärnkraft framför tre huvudargument mot den.
  * Brytningen av uran är miljöskadlig.
  * En reaktor kan drabbas av härdsmälta.
  * Avfallet måste hanteras säkert i 100 000 år.
  Varför ska det vara så svårt att få gehör för den uppenbara vägen framåt. Våra atomsopor innehåller ju fortfarande så mycket energi att de är rena guldgruvan. Minimerar behovet av uranbrytning om vi använder dem som bränsle i ny generation kärnkraft. Det som sedan är kvar som avfall är en bråkdel av mängden och med kortare krav på säker förvaring. De reaktorer som är på gång kan av naturlagsskäl inte drabbas av härdsmälta. Allt detta borde väl vara alla miljövänners och klimathotares våta dröm.

 9. Johan M

  #6 Mats G

  Det är inte så vild tanke som det först verkar; samhället tillhandahåller en mängd tjänster som är skattefinansierad så varför inte energi, en i sammanhanget rätt billig tjänst.

  Hur mycket förbrukar vi i Sverige, 150 TWh, kostnad för produktion 200 SEK/MWh?

  150 TWh * 200 SEK/MWh = 30 miljarder kronor

  Jag tror nog jag kan hitta 30 miljarder i statsbudgeten som skulle göra bättre nytta om de gav fri el.

 10. Gunnar Strandell

  Evert Andersson #8
  Jag vill komplettera listan med:
  * Risken för spridning av plutonium som kan användas till kärnvapen.

  Denna punkt gjorde att Sverige slutade skicka utbränt bränsle till England och Frankrike för uppbearbetning och återanvändning som MOX-bränsle. Det hade dessutom minskat eller eliminerat din första och tredje punkt.

  Din punkt nummer två har redan besvarats i Tjernobyl och Fukushima, där det visat sig att effekten av en härdsmälta både är lokal och begränsad i tiden.

 11. Johan M

  #8 Evert Andersson

  >Varför ska det vara så svårt att få gehör för den uppenbara vägen framåt.

  Kanske för att all har olika intressen? Om jag var elproducent idag så skulle jag vara måttligt entusiastisk över en politik som innebar att vi skulle ha billigt produktion av el. Om jag var i kärnbränslebranchen skulle jag inte heller vara så intresserad. Industrin är naturligtvis intresserad men om elproduktionen kommer från kärnkraft eller subventionerad vindkraft har inte så stor betydelse, bara det är billigt. Som politiker har jag mer att vinna på att måla upp hotbilder om en dyster framtid än att säga att saker och ting faktiskt ser ganska ljust ut.

  Summa summarum så är det väldigt få aktörer som skulle vinna på fjärde generationens kärnkraftsverk, du jag och mänskligheten men inte så många fler 😉

 12. Gunnar Strandell

  Johan M #5 och Mats G #6
  Varför stanna vid gratis el?
  Professor Lennart Söder vid KTH har räknat på lönsamheten med att överskott från vind- och solkraft lagras i form av vätgas som sedan säljs efter reformering till metan, med CO2 från luften .

  Elpriset behöver vara -20 öre per kWh för att kunna hålla samma prisnivå som naturgas.

  En del kanske kallar det cirkulär ekonomi, men för mig låter det bara snurrigt.

  Länk, kostnadsberäkningen är på sidan 7:
  http://gantrack3.com/t/l/1731445/2_NTkxODEwMjYyNw==/

  Länk:

 13. Ingemar Nordin

  Mats G #6,

  ”En intressant reform/vision skulle faktiskt vara skulle vara fri el till alla i Sverige. ”

  Nej, aldrig i livet. ”Fri” el betyder i klartext att allt finansieras genom skatter samt att man avskaffar all konkurrens bland elproducenterna. Statlig drift betyder högre produktionskostnader och större vinster för staten. Det var väl den modell man använt i bl.a. Venezuela?

 14. Björn

  Ingemar Nordin [13]; Håller helt med. Det vore väl att gå kräftgång att socialisera energiproduktionen. Men i fråga om vindkraften måste man fråga sig om det inte är en smygsocialisering på gång och för att inte tala om effektskatten på kärnkraften. Med dessa åtgärder råder inte lika villkor mellan kraftproducenterna. Bort med subventioner och skatter.

 15. BoE

  Ingen bra idé’ med gratis energi. Eller gratis någonting i stort sett.
  Överkonsumtionen och behoven skulle snart urarta till helt absurda nivåer.
  Behoven skulle snabbt bli oändliga.

 16. Joel

  ”..behöver inte ske igen om oskickliga politiska beslut undviks…”

  Tillåt mig skratta, om än tämligen bedrövat.

 17. Johan M

  Fri el har naturligtvis sina problem, om det är helt gratis så är ju mina incitament att isolera huset inte speciellt stora. Man kan iofs begränsa den maximala konsumtionen genom att likt en fordonsskatt ha en ”skatt” på huvudsäkring. Det stora problemet ör nog dock att man inte har någonting som får storförbrukare (stål och pappersindustri) att dra ner på produktionen när vi börjar närma oss den maximala effekten som kan levereras. Man behöver någon mekanism som hindrar att man slår i taket.

  De höga skatterna som vi har idag ger dock incitament som är helt absurda. Jag har själv borrat ett hål i marken till en kostnad av 100.000:- för att …. undvika att betala skatt! Jag tror till och med att jag fick ett bidrag på 8.000:- från någon värmepumpsfond för att jag var så duktig i min skatteplanering – absurt.

  Bort med energiskatten och sänk momsen på energi till 12%

 18. Excellent article about Sweden’s current nuclear dilemma, by Rauli Partanen, in English, but originally in Finnish … for those so inclined 😉 posted at Euan Mearns excellent Energy Matters blog.
  http://euanmearns.com/the-looming-nordic-energy-crisis/
  The main point:
  Will the Swedes “go collectively mad” in 2020 & shut down ALL their nuclear, then buy in Baltic brown coal?
  However it seems the CD party may now have just woken up and are contemplating reducing the nuclear tax … though they don’t seem to give the real reason for their change-of-heart.
  Break out the popcorn 🙂