Richard Lindzen om nationell säkerhet

lindzen
I den amerikanska klimatdiskussionen har förespråkarna för drastiska nedskärningar av koldioxidsproduktionen fört fram den nationella säkerheten som ett argument. Detta är ett argument som vi inte hört så mycket av i Sverige, men för amerikanarna är detta en känslig fråga – inte minst bland republikaner. Ökad global uppvärmning skulle, menar klimatrörelsen, medföra mer extremväder med torka och skyfall. Detta skulle i sin tur kunna innebära många ”klimatflyktingar” och strider om krympande naturresurser såsom vatten och mat.
Detta var ämnet för Richard Lindzens framträdande inför ett 70-tal forskare vid Sandia National Laboratories. Det här är ett av världens största forskningscentra och är en transformerad fortsättning av Manhattan projektet. Om några bör vara informerade om vetenskapliga och tekniska frågor rörande den nationella säkerheten i USA, så är det väl de som jobbar här.
Lindzens tal finns nu beskrivet i PhysOrg Science News. Richard Lindzen själv är en av världens främsta klimatforskare med en lång forskningskarriär bakom sig.
Lindzen påpekar till att börja med att en global ökning med 0,8 grader på 150 år inte är särskilt mycket, och att det knappast skiljer sig från vad som ryms inom naturliga variationer av klimatet (t.ex. orsakade av solen, haven och molnen). Vidare menar han att IPCCs och majoritetens ensidiga och maniska fokusering på de mänskliga utsläppen av växthusgaser har sinkat klimatforskningen i årtionden.
Han säger också att det inte finns någon vetenskaplig grund för att hävda att den globala uppvärmningen skulle orsaka extremväder. ”T.o.m. IPCC säger att det inte finns mycket, om ens några, bevisför detta. I själva verket så finns det starka fysiska skäl att tvivla på sådana förutsägelser.”
Vidare avfärdar Lindzen mainstream-åsikten att klimatförändringen skulle skada den nationella säkerheten: “Det finns inte mycket historisk erfarenhet som talar för att naturkatastrofer leder till krig, men ekonomiska villkor har betytt mycket mer. Nästan alla policyförslag (om att stoppa utsläppen av växthusgaser) innebär en reducering av tillgången på energi och högre energikostnader. Alla studier om mänsklig välmåga och nationell säkerhet visar att ett ökat energiuttag är viktig.
För att understryka detta visade han ett diagram som demonstrerade att ökad energikonsumtion är kopplat till högre grad av läskunnighet, lägre barnadödlighet och ett lägre antal barn per kvinna. Snarare är det så, menar Lindzen, att en minskning av energitillgången kan betraktas som ett hot mot den nationella säkerheten. Och givet att den föreslagna politiken för att minska koldioxiden inte har någon större effekt annat än att försämra ekonomin och minska tillgången på energi, så framstår faktiskt en sådan politik som ganska oansvarig.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bert Andersson

  Ingemar
  Tack för all redovisning i TCS.
  Finns det någon enkel och kortfattad sammanfattning med ”basfakta” om antropogen koldioxid och dess eventuella påverkan på klimatet?
  MVH
  Bert

 2. Stickan no1

  Om det nu är en uppvärmning.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/07/29/another-eureka-moment/
  ”More than half of the GHCN US stations are at airports – and are no doubt strongly affected by UHI effects. Thus the strong warming trend in the GHCN US daily data, which is not seen in the USHCN daily data”
  plus
  http://chiefio.wordpress.com/2012/07/27/more-airports-hotter-than-nearby-stations/
  ”What we see in these graphs is just that the airports are hotter than their ‘nearby’ reporting stations”
  Hittar man och kan visa UHI påverkan pga övergång till flygplatsmätningar finns möjligheten att hela CAGW hysterin faller i bitar.
  Är det vad WUWT har på G i kväll? UHI är AW skötebarn.
  http://wattsupwiththat.com/2012/07/27/wuwt-publishing-suspended-major-announcement-coming/
   

 3. Äntligen denna förnuftiga LIndzen bedömningen för Världsläget av energi, behoven för människan och framtida politiken bör eftersträva med målinriktning.
  CO2 Teorier kring 0,05 – 0,3 graderC av temperatur påverkan finns av människan,men alla CO2 teorier skall tas med en ordentlig nypa salt,den då av människan del är ännu osäkrare.
  ALI.K.

 4. Ingemar Nordin

  Bert A #1,

  Jag kan rekommendera våra fasta sidor under ”Vetenskap” i vänstra panelen. Särskilt då Peter Stilbs inlägg för din förfrågan:

  https://www.klimatupplysningen.se/vetenskap/vaxthuseffekten-och-klimatmodellerna/

 5. OT.
  Gosselin i farten igen och visar att psykologer som försöker bunta ihop konspirationsteoretiker och skeptiker som samma skrot och korn är helt fel ute!!
  http://notrickszone.com/2012/07/29/australian-psychologists-claim-climate-science-skeptics-are-the-moon-landing-conspiracy-theorists/

 6. Ingemar Nordin

  Ingvar E #4,

  Det där att psykologer ställer upp på maktens sida för att kunna tysta sådana som har kritiska synpunkter är tyvärr inget nytt. Det har använts i olika totalitära system, och det används av sådana som Oreskes och andra för att idiotförklara och misstänkliggöra sina motståndare. Sådana studier har inget med vetenskap att göra.

 7. ANNONym xxx

  Till syvende och sist så kan man prata om reliabelt jordbruk givet urbanisering, itagande och övergivande av jordbruksmark kontra temporära effekter osv.
   
  Detta innebär att hela frågan kan reduceras till hantering av vatten.
  Dvs. en tidigare svensk nationalsport och något som Sverige är världsmästare i, även om många verkar ha gått i pension så att säga.
   
  1. Rening av vatten och främst konvertering av saltvatten till dricksvatten. Här kan säkerligen en hel del göras i länder med vattenbrist och stort utrymme torde finnas för lönsamma lösningar.
  2. Felspekulation map. fastigheter, byggnation i träsk och sjunkande mark (som en effekt av felspekulation). Drabbar många i alla sorters länder. En annan variant av att bygga på vulkanens sida, löses främst med utbildning och god stadsplanering. Inte rimligt med skattefinansiering av sådant.
  3. Itagande och övergivande av jordbruksmark har ofta vattenmässiga effekter. Övergivande innebär att dikningar ej längre sköts -> vilket medför högre grundvatten, lägre vattenabsorbtion och översvämningar.  Kommer att förekomma framöver i Sverige, har dock inget med klimatet att göra men är direkt relaterat till att bönderna blivit stadsbor och slutat bruka jorden.  På samma vis kan utökat jordbruk innebära att grundvattnet sänks samt att mer vatten förbrukas.
   
  Problemet med vatten är alltså aktuellt men har absolut inget med klimatet att göra.
   
   

 8. Stickan no1

  Yes
  WUWT visar att mätfelen är största källan till uppvärmning.
  The new analysis demonstrates that reported 1979-2008 U.S. temperature trends are spuriously doubled, with 92% of that over-estimation resulting from erroneous NOAA adjustments of well-sited stations upward. The paper is the first to use the updated siting system which addresses USHCN siting issues and data adjustments.”

 9. Mitt logiska ’sjätte sinne’fungerade,det var nog ganska uppenbart
  vad temperatur mätningar,detta är grundläggade för hela upp-
  värmningen,
  Kom fram till detta under Lordagen,efter lite tankefundering!
  ALI.K.

 10. Holmfrid

  Att ta 40% av majsskörden till bilbränsle med fördubblade matpriser som följd är nog ett större hot mot säkerheten

 11. Inge

  OT
  I dagens Gotlands Tidningar är huvudrubriken:
  Regnet ger låga elpriser-hårda tider för elproducenterna:
  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7841009

 12. Staffan

  Keystone Pipeline var ett projekt att föra olja från västra Canada till USA:  östkusten, sydkusten, med tiden västkusten.  20.000 man för byggandet, tiotusentals för driften sedan.
  Men ”klimatet” kom emellan:  Obama stoppade planen.
  Nu ska Kina ta över.  För $15.1 miljarder tänker statliga bolaget CNOOC sluta ett avtal med Canadas oljebolag Nexen;  största affären någonsin för en kinesisk firma.
  Men senator Schumer (D-NY) (som röstade mot Keystone) skriver till Committee on Foreign Investment:  ”Jag ber er att inte godkänna denna transaktion.”  Canada–Kina, alltså…
  Och Rep. Pelosi (D-CA) (som röstade mot Keystone):   ”Avtalet är mycket oroande beträffande kinesiska regeringens fortsatta försök att använda sina statliga företag för att vinna globala energi-resurser.”
  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2012/07/28/Democrats-Backpedal-As-China-Readies-15-1-Billion-Canadian-Oil-Deal
  Och Schumer har bett State Department att försöka förmå Saudi-Arabien att öka sin oljeproduktion.
  http://blog.heritage.org/2012/02/27/sen-schumer-who-opposed-keystone-xl-calls-for-more-saudi-oil-production/
  Svårt så’nt där.

 13. Staffan

  North Dakota’s oljeproduktion kan mer än tredubblas till år 2025;  till mer än 2 miljoner barrels om dagen.  (AP)
  Den ökningen, från idag 639.000 barrels, skulle kunna ersätta dagens import på 1,86 miljoner barrels om dagen från alla länder vid Persiska Gulfen tillsammans. (AEI)
  Dock:  En tredjedel av den naturgas som nu utvinns vid sidan av oljan går förlorad, eftersom det inte finns pipelines nog för att föra den till marknaden.  (AP)
  http://www.nationalreview.com/planet-gore/312567/north-dakota-new-middle-east-greg-pollowitz