Reinfeldt tar sin post på allvar

Det är tydligt att Fredrik Reinfeldt tänker försöka ”göra ett avtryck” inom EU:s historia. Och det är uppenbart att han avser att lägga krutet på klimatpolitiken. I dagens Svenska Dagbladet går han tillsammans med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ut med budskapet om att klimatfrågan är det viktigaste samtalsämnet för det kommande G8-mötet i italienska L’Aquila.
”Klimatförändringarna är här och det går allt fortare”, heter det. Vad som går fortare framgår dock inte. För det är ju inte temperaturökningen. Varje ny månad kommer data som pekar på att platåfasen eller den svaga avkylningen sedan 2002 kvarstår. Inte heller mängden klimatrelaterade katastrofer tycks tillta. Så det enda som egentligen går fortare är CO2-utsläppen som ökar i takt med att Kina och Indien eldar på sina ekonomier.
Reinfeldt och Barroso står fast vid att den globala uppvärmningen får bli högst 2 grader. Och än så länge har de ju tur, för tack vare den senaste tidens avkylning ligger vi i varje fall inte över de 0,7 grader som fastslagits sedan tidigare. Dock förenklar Reinfeldt och Barroso frågeställningen eftersom vi knappast kan avgöra hur stor del av uppvärmningen som eventuellt kommer från våra utsläpp av växthusgaser. Om temperaturen stiger av naturliga orsaker (ex El Nino 1998) är det väl knappast något vi kan påverka? Eller ska vi kompensera för naturens nycker genom att suga upp lite extra koldioxid ur atmosfären?
Och vad händer om temperaturen skulle bestämma sig för att sjunka mer än två grader? Liknande utveckling har ju skett tidigare. Är det också något vi ska försöka motverka? Och i så fall hur? Intressant är att ingen verkar överhuvudtaget fundera på den eventualiteten. Vore inte det i linje med försiktighetsprincipen?
Reinfeldt och Barroso vill att industriländerna sänker sina utsläpp med motsvarande 80 procent fram till 2050. Hur det ska gå till framgår inte. Och författarna medger själva att finansieringen är en knäckfråga. Det är lite symptomatiskt att våra kära politiker bestämmer att utsläppen ska begränsas si och så mycket men ger oss inga medel för att göra det. Goda föresatser är dessvärre ingen lösning på världens problem. Inte för att klimatfrågan nödvändigtvis skulle vara ett problem. Men samma taktik gäller även fattigdomen, svälten, vattenbristen, de smittsamma sjukdomarna – det är mycket snack och lite action. Tack vare alliansens Gunilla Carlsson har det åtminstone hänt lite positivt på biståndsfronten. Jag skulle gärna vilja se Reinfeldt och Barroso presentera en genomtänkt och detaljerad plan för hur vi kan hjälpa de fattigare länderna att hantera de problem och naturkatastrofer de ställs inför. Komplett med kostnadsuppskattning och ansvarsfördelning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Fredrik R framträdde oxo i morse i P1:s nyhetsmorgon och körde i stort sett samma nonsens som i  SvD-artikeln. Tanken slog mig hur ända ini humhum kommer han [& resten av ’gänget’] att klara av att manövrera sig ur den intagna positionen, när världshistoriens största bluff tvingande kommer att avslöjas? Och detta med bevarande av den minimala trovärdighet där finns i/kring frågan…
  Hmmm, kommer att bli spännande att erfara.
   
  Mvh/TJ

 2. Torsten Wedin

  ThomasJ:
  Det kommer att bli många ”pudlar” 😉 .

 3. Gunnar Littmarck

  Det gäller att vara först att hoppa av tåget mot dumskallarnas slutförvar.
  Kanske KD eller Fp vågar sig på en vetenskapligt underbyggd pudel?
  Vill ni ha enkla argument som slår sönder CO2hootet mot det globala klimatet?
  Vill ni ha enkla argument för varför dagens dyra politik inte påverkar det globala klimatet eller ens tidigarelägger peak fossilkol?
   
  Ni kan gå ut med alla reella argument mot fossilenergisamhället, men samtidigt uttala att ni läret så mycket fysik att ni inser att uppvärmningshotet inte ska tas på allvar.
  Då kommer ni visa att ni har ett verksamt alternativ som Sverige och omvärlden tjänar på, mest all djur och natur.
  Då man ligger på randen till att åka ur riksdagen, finns det utrymme för den politik så många redan insett.

 4. pekke

  Politiker klarar sig alltid !!
  De har ju klimatforskarna som kan få skulden !

 5. JR

  Du e bra Maggie! Mycket bra!
  Sedan får Thomas o kompani tycka vad de vill.
  Din logik är glasklar.
  Stå på!

 6. Maggie! ”Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser”!

 7. Något som jag tycker är förvånande hos de flesta av dagens politiker är riskhanteringen av trovärdigheten kring den egna personen. Trots allt är politikernas inflytande ett resultat av det förtroende väljarna har för dem, oundvikligen mycket kopplat till trovärdigheten kring politikern som person.
  Jag vill göra en analogi med att professionellt handla på en finansiell marknad.
  Alla som hanterar finansiella positioner vet att det är omöjligt att alltid göra rätt – att alltid ta rätt position och att alltid gå ur positionen med vinst. Ingen klarar det. Man gör förluster.
  Har man som handlare för avsikt att långsiktigt överleva i sitt positionstagande, måste man systematiskt begränsa effekterna av förlustaffärerna genom att sätta en stopp-loss nivå – en nivå där man accepterar ett nederlag med en förhållandevis begränsad förlust.
  Sund risk management, med andra ord.
  Dagens politiker verkar inte alls ha funderat i dessa termer, utan de tar sina positioner, blint litande på andras (läs: IPCCs) uppfattning (vilket också är en genväg till förluster för finansiella handlare), och utan att ha en tanke på att ha en exit ifall verklighetens data inte skulle visa sig stödja AGW-hypotesen.
  Alldeles för många politiker har satsat hela sitt förtroendekapital på en position, AGW-alarmismen. Utan stopp-loss limit.
  Man kan givetvis alltid skylla på klimatmodellerarna, men det fråntar inte politikerna det yttersta ansvaret att göra balanserade och förnuftiga överväganden baserade på verkliga fakta och därefter vidta förnuftiga och verklighetsförankrade åtgärder.
  Med tanke på den satellituppmätta temperaturutvecklingen borde det finnas en uppenbar risk att ett antal smärtsamma personliga trovärdighetsförluster kommer att inkasseras inom en inte alldeles för avlägsen framtid bland en stor del av de politiker som syns mest i media för tillfället.

 8. Adolf Goreing

  Att Reinfeldt blivit en mjukis-sosse med gröna inslag har väl inte undgått någon. Jag undrar dock om inte just moderaterna har ganska gott om skeptiker som inte kommit fram ännu. När (inte ”om”) alliansen förlorar kanske man vågar ifrågasätta tramset internt. Bekymret är bara att den röd-gröna röran kommer att binda fast oss i en berg och dalbana mot det verkliga klimathotet, dvs den ekonomiska kollapsen pga av ett inbillat klimathot. Jag tror tyvärr inte att de vetenskapliga resonemangen räcker för att avprogrammera alla som lider av denna masspsykos, det är bara den närliggande ekonomiska realiteten som biter. Är jag med på att sänka min standard eller förlora mitt jobb för att möjligen, kanske, undvika ett klimathot om 100 år?
  Angående den globala temperaturplatån så behöver vi inte vänta 20 år till innan man kan säga att AGW-hypotesen i sin nuvarande form är felaktig. Det räcker med högst 5 år till utan temp-ökning för hypotesens kollaps. Divergensen mot modellerna är då så stor att det inte längre gåt att förklara med stokastiskt brus i systemet.

 9. Ragnar : Jag framförd exakt samma resonnemang til ekonomen Klas Eklund. ”Varförhar du inte hedgat dine triljoninvesteringar i ny energi/CCS ol mhp på sjunkande temperatur och obefintlig/falsifierad CO2uppvärmning ?” Karln ble röd i fejset och svarade med personangrepp.
  Det förvånar meg oxå : varför blåser de upp trianguleringsballongerna til bristpunkten ? På en punkt tröttnar trots alt dom egna leden själv om de inte har nån annan att rösta på.
   

 10. Ragnar D, det var en bra liknelse och sunda poänger. Skillnaden mellan en finansiell handlare, och en politiker är att den senare dels aldrig handlar med egna stora medel som insats, inte ens som ombud med andras egna stora medel som insats. De har alltid en grupp, en riksdagsmajoritet att hålla sig bakom. Och deras ’exit’ är av en helt annan karaktär än den som handlar om finansiella instrument. Notera att det politiska priset för att offentligt erkänna ett begånget misstag för dem själva är avsevärt mycket större än att blunda för ett (tom extremt) dyrt begånget politiskt misstag, låtsas som det regnar och börja prata om annat.
  Illusionen om att politiker generellt skulle ha/ta ansvar är en helt felaktig föreställning. Det är några få av de politiska ledarna som faktiskt tagit riktigt ansvar (inte bara pratat om ’ansvar) och dessa har senare blivit nästan legendariska (just pga av att de skilde sig från mängden)

 11. Ingemar B

  Är väl ingen moderat direkt, men Fredrik Reinfeldt förtjänar verkligen respekt. Att kunna ändra åsikt när forskningsresultaten (den seriösa alltså) visar på en verklighet som är annorlunda än sina tidagare föreställningar.

 12. Ingemar B: Det forskningsresultaten visar på och det Reinfeldt reagerar på är inte verkligheten utan den av klimatmodeller projicerade verkligheten 50-100 år framåt i tiden. Där kan man tala om respekt. När hände det sig senast att en politiker brydde sig om något som skulle hända utanför hans politiskt aktiva tid och kanske till och med bortom hans livstid?

 13. Iven

  Ponera att den globala temperaturen fortsätter på nuvarande nivå de närmaste 10 åren.
  Ponera att politikerna lyckas att besluta om reducering av CO2-utsläpp med ett visst antal % i klimatkonferensen i Köpenhamn.
  Då kan politikerna (och alla AGW-troende) hävda, att det är de ”vidtagna CO2-minskande  åtgärderna”, som medfört denna temperaturutveckling (att temperaturen inte ökat så oroväckande, som tidigare varnats för).
  Fattas inga sådana beslut och vidtas inga CO2-minskande åtgärder, får vi förmodligen ändå samma temperaturutveckling,(eftersom den har naturliga orsaker), men då måste man ju erkänna att temperaturutvecklingen inte beror på  människans CO2 utsläpp.
  Därför är politikerna nu så angelägna att snarast göra något, som sedan kan påstås ha påverkat den globala temperaturutvecklingen! 🙂
  Men detta är bara min egen lilla ” konspirationsteori”. 🙂 

 14. Iven: Dessvärre, eller kanske som tur är, har jag svårt att tro att världen kan komma överens om några långtgående utsläppsbegränsningar i Köpenhamn. Och utan rejäla minskningar av utsläpp kan man knappast vänta sig någon påverkan på temperaturen, om man tror på AGW-hypotesen.

 15. Iven

  maggie # 14.
  Blir det som du tycker att det är mest sannolikt: inga överenskommelser i Köpenhamn, och den globala temperaturen trilskas med att ändå inte stiga utan fortsätta på nuvarande nivå sådär 10 – 15 år till (kanske rentav gå ner…),
  ja då måste ju IPCC och alla AGW-troende erkänna, att de hade fel.
  Eller hitta på nya bortförklaringar (som meteorologerna har god erfarenhet av, när det gäller 5 dygns-väderprognoser)

 16. Iven: Kanske hittar man något som maskerar uppvärmningen. För jag har svårt att tro att man skippar AGW bara så där, för att temperaturen inte stiger på ytterligare 10 år.

 17. Hayek

  Även om de kommer överens om rejäla minskningar av CO2 utsläppen så innebär det ju bara att ökningen förskjuts några år. Det finns bara två sätt att stoppa CO2-ökningen.
  1. Besluta om och genomdriva att fyndigheter av fossil-energi inte utvinns. Med andra ord så måste världssamfundet tvinga t.ex. Saudiarabien att stänga sina oljekranar, hur troligt tror ni det är?
  2. Priskonkurrera ut fossilbränslen. Här har Gunnar L en jättepoäng (som det inte verkar som alla insett). Kostar kol 10 öre / kwh att utvinna så måste ny energi kosta 9 öre/kwh för att stoppa kolutvinningen. Alternativet är att höja priset på fossilbränsle – men då måste det ske i princip hela världen, annars förbränns det bara någon annanstans.
  Vad jag förstår så förespråkar Fredrik R inte något av dessa alternativ och oavsett om CO2 är boven heller inte så kommer han inte att uppnå några resultat.
  Undrar om han inte inser detta innerst inne?

 18. Patrik

  Äh, det kommer att komma något nytt som ska förena massorna i härlig skräck inför framtiden.
  Om det inte är ett mördarvirus så är det nog något nytt miljöhot.
  Ingen kommer att prata om AGW om 15 år, då kommer ngt annat att ligga överst på skrämsellistan och som gör att folket glömmer av att vi en gång i tiden skulle sluta andas för att rädda världen… 🙂

 19. Patrik: Eftersom larmen tycks gå i 30-40-årscykler så tippar jag på att vi kommer att oroa oss för kyla. I slutet av 1800-talet dippade temperaturen. På 1930-talet var det varmt. Runt 1970 blev det kallt. Och nu är det varmt igen. Så det känns inte speciellt långsökt att tippa på kyla.

 20. Eddie

  Jag tror dessvärre det finns en överdriven optimism här om att AGW skulle kunna falsifieras inom en överskådlig tid, det visar inte minst det här  nya talet om att klimatförändringarna skulle gå snabbare än väntat (!). AGW kan aldrig falsifieras, det är som ett HIV-virus, muterar vid varje angreppsförsök.  Enda tänkbara bromsmedicinen skulle vara om politikerna tog mod till sig och la ner IPCC.

 21. Ingemar B

  Iven:
  10-15 år, är det så långt ditt perspektiv sträcker sig?

 22. Ingemar B

  maggie:
  menar du verkligen som du antyder att en politiker inte ska bry ”sig om något som skulle hända utanför hans politiskt aktiva tid och kanske till och med bortom hans livstid?”
  !?!?!
  Ett tankesätt som detta i så fall förklara mycket vad som rör sig i en ”klimatskeptikers” huvud…
  och maggie:
  du liksom många andra här hänger upp sig på att forskare gör ”klimatmodeller”. Förklara då varför datorsimuleringar inte skulle vara ett bra delverktyg inom just klimatforskningen, när det inom många andra forskningsgrenar är ett ovärderligt redskap när det gäller mycket komplexa skeenden?

 23. Ingemar B: EN sak vad en politiker bör bry sig om och en helt annan vad han de facto bryr sig om. De flesta politiker tycks ha en ganska kortsiktig syn. De är mest angelägna om sådant som inträffar under deras egen mandatperiod. Håller du inte med om det?

  Vidare är klimatmodeller ett ganska bra verktyg, men inte så bra tt man kan basera hela världens fortsatta politik på dem.

 24. Patrik, jag tror du kommer att få fel på den punkten;
  ”Ingen kommer att prata om AGW om 15 år”
  Graden av klimatdårskap som genomsyrar internationell politik överträffar det allra mesta i omfattning vad vi har sett historiskt. Både mängden dårskap och beloppen som är knutna till densamma. Jag tror faktiskt inte att detta kommer att glömmas. Vi påminns fortfarande nu, 80 år senare om ’Rasbilogiska institutet’ och värre saker i samma härad. Som ett exempel på mänsklig intellektuell och kollektiv amok-löpning, och vilket fick en del följder av alls inte så trevlig art. Begreppet ’Rasbioglogi’ och även ’Lysenkoism’ är fortsatt levande i vårt språk, och inte av några positiva orsaker, märk väl!
  Klimattokeriet är av en annan dignitet i omfattning. Jag skulle inte förvånas över ifall antalet (dock indirekta) offer och mängden lidande pga diverse poltiska tokerier i megaskala kommer överträffa motsv siffra från förra århundradet och vad som skedde då. Men hoppas jag har fel … peppar peppar!
  Vad jag vill ha sagt är att jag inte tror att tokerierna kommer att falla i glömska så lättvindigt denna gång. Tänk dig ett eget FN-propagandaorgan enkom för en enda långsökt, bräcklig och i sammanhanget nästan irrelevant hypotes. Som skall ge vikt åt allehanda politiska gigantiska system och beslut …
  Jag tror tom IPCC kommer att finnas kvar, men kanske mer som en pinsamhet man skämtar över än något som alla andäktigt nämner som sanningskälla, ja ungefär som FNs råd för mänskliga rättigheter idag (eller vad det nu heter efter senaste kosmetiska översynen)

 25. Iven

  Ingmar B. # 21:
  Eftersom vi redan har en utplanande temperaturutveckling sedan c:a 10 år och den tiden är för kort för att kunna avläsa en trend, har jag  lagt till sådär 10 – 15 år, alltså s:a 25 år, som även AGW-troende klimat experter accepterar som trend. Mitt perspektiv sträcker sig nog inte så långt som AGW folkets  datamodellbaserade hypoteser, till år 2100, eftersom varken du, datamodellerare eller jag kan uppleva de verkliga utfallet.
  Att folk spekulera och fantisera för mycket utöver vad verkligheten visar, är något som kan väcka skeptikers misstänksamhet. 

 26. Ingemar B

  maggie:
  ok, då förstår jag vad du menar. Ursäkta att jag var en smula raljant…

 27. Ingemar

  Jonas N: ”Jag tror tom IPCC kommer att finnas kvar, men kanske mer som en pinsamhet man skämtar över än något som alla andäktigt nämner som sanningskälla, ja ungefär som FNs råd för mänskliga rättigheter idag”
   
  IPCC kommer kanske att finnas kvar, ungefär som rasbiologiska institutet levde kvar ända fram till 70-talet i Sverige. Men vilka efterräkningar blev det egentligen för alla de vetenskapsmän och politiker som trodde blint på att den svenska ”folkstammen” skulle förstöras om utvecklingsstörda och genetiskt sjuka fick föröka sig fritt utan politiska ingrepp som tvångssterilisering?
   

 28. Ingemar B

  Ingemar och Jonas N:
  ack, det måste vara en sann ynnest att bli så trosvissa som ni…
  TD myntade: ”Utan tvivel är man inte klok!”

 29. Ingemar B

  Men där var ju vår käre Tage förståss ute och cyklade!

 30. Ingemar

  Ingemar B, #28. Trosvissa? Det är ett historiskt faktum att olika vetenskapliga teorier fungerat som auktoritet för den ena ideologiska stolligheten efter den andra. Utan efterräkningar. Jag bara manar Reinfelt och de andra i den röd-gröna röran att betänka lite mer sansat vad det för politiska beslut som de kommer att utsätta mänskligheten för (åtminstone inom EU). Visst kan det vara  lockande att framstå som EU:s ledare, åtminstone för ett halvår. Men är det värt det? Var finns integriteten, eftertänksamheten och statsmannaskapet?

 31. Torsten Wedin

  Reinfeldt vill naturligtvis visa upp sig som ”Bror Duktig” och ”bäst i klassen”. Kosta vad det kosta vill!

 32. Ingemar #30
  Du avslutade med: ”Var finns integriteten, eftertänksamheten och statsmannaskapet?”
  Bra fråga.
  Men om den egenskapen skulle återuppstå i Sverige så skulle den politikern snart hamna i onåd.
  Kanske inte mördas, som skedde med Olof Palme, men hatkampanjen skulle snart bli lika stor från de som hatar politiker som med integritet utövar den makt vi gett dom. 
  Nu har vi röstat fram oppinionslyssnande vindflöjlar som saknar integritet och mod.
  Och eftersom mediavinden bara blåser åt ett håll så står dom på rad och fladdrar friskt i samma riktning. Oavsett partitillhörighet.
  Kanske det är dags att döda blockpolitiken och skapa en klimatallians av hela rasket.
  Därefter kan vi rösta på olika partier som får tillfälle att föra fram sina egna åsikter i andra frågor än klimatet.
  Vore inte det intressant?  😉

 33. Anders L

  Ingemar #30,
  ”Det är ett historiskt faktum att olika vetenskapliga teorier fungerat som auktoritet för den ena ideologiska stolligheten efter den andra.”
  Det är också ett historiskt faktum att icke vetenskapliga teorier fungerat som auktoriteter för div. ideologiska stolligheter.

 34. Gunnar Littmarck

  AndersL
  Denstrålningsfysik som underkänner CO2molekylens förmåga att från nuvarande halt leda till en global klimatkatastrof, underkänns inte av någon…
   
  Faktum är att
  även om du använder alarmisten David Achers modtranproglam (det visar dubbelt högre effekt än vad som finns möjligt i molekylens spektra) så får du bara några tiondels C av en höjning till 600ppm, det blir inte ens som för tio år sedan…
   
  Fy vad läskigt, om alla länder är lika fossilkramande som dagens Sverige, kommer vi kanske lyckas få det lika vramt som 1998…
   
  Begåvade inser att vi av andra skäl ska sluta hindra de energisystem som kan priskonkurrera ut fosilkol.
  eller hur?

 35. Ingemar,
  ” Men vilka efterräkningar blev det egentligen för alla de vetenskapsmän och politiker som trodde blint på …?”
  Officiellt? Inga! Det kommer inte att hållas några Nürnberg-rättegångar, och det är nog lika bra det. Däremot är det upp till såna som dig och mig att påmina alla, både ansvariga och drabbade, om hur det gick när man gav tyckeriet fria tyglar under förment vetenskapliga skäl.
  På ett sätt har vi redan sett ett nästan identiskt scenarium: Det om ’Genusteorin’ och speciellt den delen som vill förklara det mesta med den sk ’könsmaktsordningen’. Även där var det (usel) vetenskap, dvs tyckeri, som levererade (från vissa håll) politiskt önskvärda förklaringar, på så sätt att där inrättades extra tjänster, anslogs extra resurser, och inrättades speciella myndigheter för att både sanktionera och utvärdera/bekräfta detta. I syfte att ge den det sk ’genusperspektivet’ och de politiker som drev detta tyngre argument, dvs att de kunde hävda att detta byggre på ’vetenskap’. Ett härligt cirkelarrangemang där man bekräftade varandra och var och en gav nästa i ringen stöd och råg i ryggen för att blåsa på ännu mer.
  Nu var det mesta där dock luft och usel vetenskap, och det föll ihop som ett korthus. Händelsevis triggat av en fd ung vänsterpartist, Evin Rubar, som fick Ireene von Wachtenfelt att inför kameran säga att ’män är djur’ och dessutom argumentera vidare för det.
  Ungefär där vände det …
  Men efterräkningar? Njae. Eva Lundgren i Uppsala (en centralfigur i detta cirkelarrangemang) fick utstå mild kritik, och tas inte på lika stort allvar längre. Tiina Roosenberg lyckades oberoende av detta göra sig till åtlöje … men vad jag vet innehar hon fortf en professorstjänst och driver ungefär samma teser, men aktar sig kanske lite mer från att få frispel inför TV-kamerorna …
  Så kan det gå, och några högre förhoppningar har jag inte heller om klimattramset, bara att det kommer vara en längre och segare surdeg än genusperspektivet …

 36. Anders L #33, det har du alldeles rätt i. Det är därför detta diskuteras, och de många inslagen av komplett ovetenskapliga slutsledningarna och projiceringarna kritiseras så hårt … bla här.

 37. Patrik

  IngemarB #22>>Nej, datormodeller har inte använts i andra discipliner för att förutsäga några som helst komplexa system 10-tals år fram i tiden. Var har du fått det ifrån?
  Mer eller mindre cykliska förlopp går såklart att bygga modeller över, som t.ex. planetbanor och liknande (så slipper Thomas komma dragandes med det igen).
  Men några komplexa system, så som klimatet eller varför inte finansmarknader har man aldrig kunnat förutsäga genom användande av modeller.
  Detta är det allra viktigaste att få ut till allmänheten då det gäller AGW-bygget.
  Ett datorprogram är alltid bara ett datorprogram och minsta lilla fel, alternativ avsaknad av data, gör att eventuella prediktioners fel blir större och större efter hand som tiden går.
  Kan man då lika gärna tro att modellerna har fel åt andra hållet – att vi kanske har 10 extra grader C om 100 år? Javisst kan man tro det. Men det väsentliga är att vara medveten om att det är just det man gör; tror!

 38. Inge

  Jonas N
  Apropå början av din tråd #35:
  Det finns ett uttryck som säger att ”Segraren skriver historian” och det tycker jag skulle kunna få stämma den dag förhoppningsvis AGW faller.
  Det är ibland bra att lära av historian.

 39. Inge,
  Ja detta gäller historien och människor, länder som går i krig mm: Den som vinner kriget kommer efteråt kunna skriva historien om hur usel och ond förloraren verkligen var.
  Men jag brukar säga, som en anekdot på precis samma tema:
  Verkligheten är facit! Det är den som avgör hur det faktiskt blev, och vad som gällde, vad som stämde, och vad som inte blev av.
  Sovjetunionen (bolsjevikerna) vann kriget över tsar-ryssland, och kunde skriva historien om vem som var god och ond, men de förmådde inte att betvinga verkligheten. Dvs de kunde inte skapa ett nytt arbetarparadis, ett 1000-årigt lyckorike, ett utopia. Verkligheten hann ikapp (och i ärlighetens namn, lyste brännande i ögonen på Sovjet redan from 50-talet) och fick sista ordet sas.
  Den vetenskapliga socialismen kollapsade, eftersom den försökte göra våld på verkligheten.
  Jag tror nog att även i AGW-frågan är det verkligheten som kommer att vinna/hinna snarare än segraren. I modern  politik finns det inte protalfigurer, och segrare/förlorare i storslagna här- och korståg. Det är en dirty business, där den som spelar det onda spelet bäst har ett temporärt försteg inför nästa rond. Mer är det inte. De skickliga spelarna ser till att ta sin Mats ur skolan just innan de råkar ut för det avgörande nederlaget, och ser till att detta ist drabbar en överivrig efterträdare som väntat på sin chans …
  Ungefär så …
  Fast till saken hör att den personlighetstypen som tar sig ända fram till toppositionerna inom politiken sällan är den sortens människor, de tror på sin egen förmåga, viktighet och oumbärlighet på ett sätt så att de ofta först kliver åt sidan när det avgörande nederlaget redan har skett, vilket lämnar en besk eftersmak. Jag tänker på tex Göran P, Jeltsin, Chirac, Saddam, Milosevic och många många fler … Människor som kunde ha trätt åt sidan och blivit ihågkomna för bra saker de åstadkom. Men blev besatta av sin egen förträfflighet.
  Al Gore har ju redan blivit besegrad en gång av GW Bush (med ca 575 röster i Florida), men han verkar vilja ta en dust med verkligheten också …
  Nå, varför inte? Låt honom försöka …

 40. Ingemar B

  Jonas N  #35
  Tiina Roosenberg och andra genusteoretiker har den seriösa vetenskapen mot sig. Att såna  får så stort genomslag får  väl förklaras med att idag ses deras ideer som ”politiskt korrekta”.
  Klimatskepiker har ju också den seriösa vetenskapen mot sig, men  att dom kan höras så mycket är ju svårare att förstå.
  Men antagligen är det är väl den bedrägliga ”opartiskheten” i nyhetsrapporteringen (båda sidor ska komma till tals),
   plus att deras budskap är ju det som folk vill höra (”vi kan blåsa på som tidigare utan att reflektera”).

 41. Magnus A

  Ingemar B till Maggie: ”Förklara då varför datorsimuleringar inte skulle vara ett bra delverktyg inom just klimatforskningen, när det inom många andra forskningsgrenar är ett ovärderligt redskap när det gäller mycket komplexa skeenden?”
  Jag håller inte med Maggies om att IPCC:s klimatmodeller är ett ganska bra verktyg, och det gör inte heller 3 av 10 klimatforskare i världen, nämligen de som i professorerna Dennis Bray och Hans von Storchs (*) undersökning (**) inte svarar positivt på att klimatmodeller kan andge vad klimatet kommer att bli om 10 eller 100 år.
  IPCC:s klimatmodeller har massvis av problem. För att en modell (vanliga inom t ex biologi eller ekonomi) alls ska fungera — modeller kan som du påpekar göra det — måste man ha god kunskap om hur ingående faktorer fungerar. IPCC medger att de inte har usel kunskap om cirka 3/4 av de faktorer som används i deras klimatmodeller.
  IPCC:s klimatmodeller är alltså värdelösa på att göra det de ska göra, och det enligt en majoritet av världens klimatforskare.

  (*) Dessa två har egentligen inte varit i skottgluggen för de skeptikeranklagelser som — låt mig kalla er… — klimatreligiösa sprider omkring sig.
  (**) http://dvsun3.gkss.de/BERICHTE/GKSS_Berichte_2007/GKSS_2007_11.pdf

 42. Ingemar B
  Ja, jag uppfattar det som om du håller med mig. Men med tillägget att ’genusperspektivet’ och ’könsmaktsordningen’ väsentligen är döda idag. Det var över 5 år sedan sådant var politiskt korrekt.
  Klimatskeptiker är oftast seriösa vetenskapsmän men har, precis som du säger, det ’politiskt korrekta’ emot sig. Jag tycker inte att dom hörs så ofta eller mycket, men gläds åt dom gångerna det sker. Men hur som helst, det allra mesta i nyhetsrapporteringen är ovidkommande brus i syfte att fånga en okunnig läsar-/lyssnar-/tittarskaras uppmärksamhet.
  För du vet väl att ’korrekt’ och ’politiskt korrekt’ är två vitt skilda ting. Det är också därför man gör åtskillnaden i benämning …

 43. TomatPalmen

  Reinfeldt kan ganska riskfritt köra hårt i klimatfrågan. Alla vet att Köpenhamn inte leder nånstans. Reinfeldt kan dock plocka inrikespolitiska poäng. Långsiktigt dock en riskabel strategi, då Sverige kan få stora krav på nedskärningar inom EU (eftersom vi visat framfötterna nu).  Men den dagen den sorgen; för Reinfeldt gäller valet 2010.

 44. TomatPalmen

  … vi kan sålunda förvänta oss bekymrade utspel där Carlgren et al noterar att ”det kärvar i förhandlingarna”.

 45. Magnus A

  Lysande skriven bloggpost förresten, T ex detta:
  ”Och vad händer om temperaturen skulle bestämma sig för att sjunka mer än två grader? Liknande utveckling har ju skett tidigare. Är det också något vi ska försöka motverka? Och i så fall hur? Intressant är att ingen verkar överhuvudtaget fundera på den eventualiteten. Vore inte det i linje med försiktighetsprincipen?”
  …och det att Reinfeldt står och mässar om 0.7 grader och att bromsa temperatur till +2.0 grader, med exakt rätt utsläpp så man hamnar på rätt sida om en farlig ppm-nivå  — som om inte naturliga variationer finns och varit lika stora tidigare som temperaturvariationerna är nu, samt att våra utsläpp är det enda som påverkar ppm-nivå…
  Reinfeldt är en trovärdig auktoritet och myndig ledare på samma sätt som trolldoktorn i en afrikansk by är trovärdig auktoritet och myndig läkare.
  Det uttryck för att att beskriva dagsläget som jag spontant kan komma på  är: ”Göta Petter!” (Annars är jag stum.)

  Mer:
  Ser att en NAS-rapport föreslagit ”försiktighetsprincipande” med individuella utsläppsrätter:
  http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N06427635.htm
  Lika bra att avskaffa pengar, om nu konsumtion ska fördelas, så vi slipper att någon kan bli wealthy individual rich. Typ total rättvisa införd, där alla är jämlika (utom de mer jämlika).
  Och enligt följande artikel menar Gore att kampen mot realister är som den mot nazismen.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1198150/Battle-climate-change-like-fighting-Nazis-Al-Gore-urges-world-leaders-unite.html
  Ni klimathots-troende, anklaga mig nu inte för att överdriva. Jag bara kommenterar NAS och Gore, som löper linan ut med denna bluff samt inte förstår ekonomi och att tillväxt löser ev problem. Det senare borde Reinfeldt fatta. Delvis uttalar han det, men tycks nu ofta fastna i MP-klyschor.

  Eftersom Indien och Kina säger ovillkorligt nej till utsläppstak måste väl förresten Köpenhamnsavtalet leda till en ensidig ekonomisk pålaga på väst (och indirekt belöning till länder som just Indien och Kina)? Hur kan Reinfeldt ens på sitt mest pompösa maner göra något åt det?
  Ett fiasko i Köpenhamnsmötet, som förberetts med ovetenskaplig alarmism, vore en framgång. Reinfeldt borde klanta till det så att de drakoniska utsläppsminskningsmålen inte nås och att det räddar honom från att sumpa ekonomin för väst och därmed lägger grunden för en bra utveckling för fattigare länder, som f ö behöver fossilenergi. Vi i väst minskar fossilenergi bäst med tillväxt.

 46. Magnus A

  TomatPalmen. Intressant analyserat. Man skulle dock vilja se vad som finns i Reinfeldt huvud… Enbart taktik, eller är han zelot? Han har ju frontat sig i klimatfrågan rätt hårt sedan ett par år tillbaka.
  Ska bli intresant att se om Carlgren nämner att Indien säger nej enligt IPCC:s ordförandes råd? 😉
  Indian Times:
  http://economictimes.indiatimes.com/Developmental_Issues/Get_off_Indias_back_Pachauri_tells_developed_nations/articleshow/3211140.cms
  Rubrik: ”Get off India’s back, Pachauri tells developed nations”

 47. Gunnar Strandell

  Låt oss hoppas att inte motsättningarna mellan Indien och Kina på ena sidan och västvärlden på den andra trappas upp till ett kärnvapenkrig om hur Rysslands naturtillgångar ska hanteras!

 48. tty

  OT men ganska roligt. Steve McIntyre har provat ”Rahmstorf smoothing” på det amerikanska aktieindexet. Aktiekurserna har aldrig varit högre än nu!
  http://www.climateaudit.org/wp-content/uploads/2009/07/portfolio.gif
  Ett diagram som garanterat inte kommer att dyka upp i svenska media….

 49. Thomas

  tty #48, vad tror du själv om aktiekurserna om 10 år? Smoothing handlar om att ta bort kortvariga fluktuationer för att få fram längre trender.

 50. Thomas

  Magnus #45, den undersökning från 2003 du hänvisar till gick till så att man spred information och alla som ville sedan kunde skicka in svar via Internet. Hur representativ studien är eller om de som svarade ens var klimatforskare är oklart.
  Men om man nu skall ta undersökningen på allvar finner man svar som
  ”To what degree do you think climate change will have detrimental effects for some societies?” blir medel 2,25 på en skala till 1-7 där 1 är mest allvarligt.
  ”We can say for certain that global warming is a process already underway.” 2,41 på en skala till 1-7 där 1 är mest säker.
  ”How much do you think global climate change is one of the leading problems facing humanity?” 2,92 på en skala till 1-7 där 1 är mest allvarligt.
  ”There is enough uncertainty about the phenomenon of global warming that there is no need for immediate policy decisions.”
  5,67 på en skala till 1-7 där 1 innebär att man helt håller med.

 51. pekke

  Är nog bäst att vi svenskar lägger ner allt som släpper ut CO2 för att kompensera Kinas ökande bilförsäljning !!
  http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255c07%255c09%255c344296%26SectionId%3DBilMotor%26menusection%3DBilMotor%3BBilMotornyheter

 52. tty

  Thomas #49
  Du ger verkligen inte upp i första taget. Jag vet inget om aktiekurserna om 10 år (i så fall skulle jag ha mer lönande saker för mig än att skriva ett blogginlägg) men jag är bombsäker på att de inte är rekordhöga idag. Om man använder ett lågpassfilter för att ta bort kortvariga svängningar är det praxis att man slutar ett halvt filterintervall bakåt i tiden eftersom man annars måste använda sig av påhittade värden (som Rahmstorff gör). Om man till varje pris vill ”smootha” ända fram till dagens datum är det normalt att man väljer ett förfarande som gör att den utjämnade linjen passerar genom den sista datapunkten.

 53. Jag är 60 år och har sett klimatet under denna tid och kommer ihåg min farfar som blev 90..även under hans tid så ändrades klimatet hela tiden..varma somrar och kalla..så käre Reinfeldt borde lyssna på de äldre lite mer så kanske han förstår att vädret kommer o går men världen består.

 54. Ingemar #30

  Du avslutade med: ”Var finns integriteten, eftertänksamheten och statsmannaskapet?”

  Bra fråga.

  Men om den egenskapen skulle återuppstå i Sverige så skulle den politikern snart hamna i onåd.
  Kanske inte mördas, som skedde med Olof Palme, men hatkampanjen skulle snart bli lika stor från de som hatar politiker som med integritet utövar den makt vi gett dom. 

  Nu har vi röstat fram oppinionslyssnande vindflöjlar som saknar integritet och mod.

  Och eftersom mediavinden bara blåser åt ett håll så står dom på rad och fladdrar friskt i samma riktning. Oavsett partitillhörighet.

  Kanske det är dags att döda blockpolitiken och skapa en klimatallians av hela rasket.
  Därefter kan vi rösta på olika partier som får tillfälle att föra fram sina egna åsikter i andra frågor än klimatet.
  Vore inte det intressant?  😉