Rådgivarna bakom extremväderslögnen

rådgivarna
Från medie- och politikerhåll påstås allt som oftast att det blir alltmer extremväder på grund av den globala uppvärmningen. Alla stormar, orkaner, tornados, skyfall, översvämningar, torkor, värmeböljor och köldknäppar beror på människans utsläpp av koldioxid, menar man. Och än värre kommer det att bli om vi inte tar krafttag mot industri, bilar, flyg, kossor och allt annat som på minsta vis släpper ifrån sig växthusgaser. Och det är bråttom, bråttom.
Påståendena kommer från högsta ort, alltifrån FNs, USAs och EUs ledare, ända ned till våra egna gröna politiker i Sveriges riksdag, Och man undrar i sitt stilla sinne varifrån de fått denna helt felaktiga information? Uppenbarligen har dessa politiker inte fått sin information från någon vetenskaplig litteratur – det vore kanske för mycket begärt. Förmodligen har de inte heller läst IPCCs senaste rapport. Och de har nog dessvärre heller inte läst, eller förstått, IPCCs Summary for Policymakers.
Nej, det måste finnas folk som de litar på i dessa sammanhang; experter på klimatet som har läst och satt sig in i all den massiva vetenskapliga litteratur som finns på området, inklusive extremväder.  Politikernas och regeringarnas rådgivare måste väl ändå vara de som förmedlar det vetenskapliga forskningsläget till våra folkvalda? Och att de då förmedlar detta på ett korrekt och sanningsenligt sätt?
Tyvärr verkar inte så vara fallet. Här är ett par exempel.
I The Guardian säger FNs klimatchef Christiana Figueres att det mycket “konstiga” väder som hela världen sägs ha haft under de senaste två åren är ett tecken på att ”vi [redan] upplever klimatförändringar”. ”Det råder ingen tvekan om att dessa händelser, som jag kallar erfarenhetsbevis på klimatförändring, för upp frågan på den högsta politiska nivån.” Osv.
I samma tidning, två dagar senare, så är det klimatpanelens ordförande, Rajendra Pachauri, som uttalar sig: ”Vart och ett av de senaste tre decennierna har varit varmare än det föregående. Extrema väderhändelser blir allt fler. Även om det vi haft [denna vinter] inte var orsakad av antropogen klimatförändring, så ökar antalet händelser av detta slag både i intensitet och i frekvens.”  Osv. Detta säger han trots att situationen är glasklar; det finns inget vetenskapligt stöd för att extrema väderhändelser ökat vare sig i antal eller i intensitet över de tre senaste decennierna. Det framkommer ur förarbetena, i själva rapporten och i sammanfattningen i det arbete där han själv varit ordförande.
Lägg märke till att dessa talespersoner inte bara pratar om sina egna gissningar om framtiden utan om vad som skett och sker just nu. Lägg också märke till att de är de främsta talespersonerna för den samlade klimatvetenskapen i världen. Och de får väl också betraktas som de främsta expertrådgivarna till världens politiker. Istället för att informera om forskningsläget beträffande extremväder så ljuger de alltså rakt ut. (Jag tycker att denna formulering är fullt adekvat i detta sammanhang eftersom det handlar om experter som uttalar osanningar om sådant som de faktiskt vet en hel del om.)
Ett ytterligare aktuellt exempel på en inflytelserik vetenskaplig rådgivare som hittar på saker i alarmismens namn är Obamas vetenskaplige rådgivare John Holdren. Han påstår saker om vad ”vetenskapen” säger (t.ex. IPCCs rapport AR5) som helt enkelt inte stämmer, och anklagar alla som påpekar detta för att befinna sig ”utanför den vetenskapliga huvudfåran”. En som blivit drabbad av denna stämpling är Roger Pielke Jr, en av världens främsta experter på just extremväder. Pielke ger svar på tal här och här. Pielke förklarar också på ett mycket objektivt och pedagogiskt sätt det faktiska forskningsläget om extremväder.
Det är minst sagt bekymmersamt när politikernas vetenskapliga rådgivare, vare sig de är tjänstemän eller aktiva forskare, far med osanningar. Och det handlar inte om bara enstaka felsägningar, utan de gör det gång på gång. Det verkar alltså som om en lång rad mycket inflytelserika expertrådgivare har hittat på sin alldeles egen ”sanning” när det gäller extremväder.  – Å andra sidan så kan man ju vända på det hela och säga att politikerna har de rådgivare som de förtjänar. Det är ju faktiskt politikerna som utser dem.
Hursomhelst, det är enorma summor som förslösas på åtgärder mot koldioxiden, allt baserat på dessa rådgivares och talespersoners skräckpropaganda. Undrar var de hamnar efter sin död?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Jättebra inlägg! Jag tycker att du borde försöka få det publicerat i både de stora och de mindre tidningarna. Föreslår också att du skickar det per mail till samtliga riksdagsmän. Droppen urholkar stenen.
  Efter Björn Lomborgs artikel i SvD om Tysklands energipolitik mailade jag frågor till samtliga 107 moderata riksdagsmän. Jag fick 3 svar. Dåligt, men i alla fall något.

 2. Thomas P

  ”det finns inget vetenskapligt stöd för att extrema väderhändelser ökat vare sig i antal eller i intensitet över de tre senaste decennierna. ”
  Eftersom du nu ger länkar kan vara lämpligt att citera vad SPM säger:
  ”Changes in many extreme weather and climate events have been observed since about 1950 (see Table SPM.1 for details). It is very likely that the number of cold days and nights has decreased and the number of warm days and nights has increased on the global scale. It is likely that the frequency of heat waves has increased in large parts of Europe, Asia and Australia. There are likely more land regions where the number of heavy precipitation events has increased than where it has decreased. The frequency or intensity of heavy precipitation events has likely increased in North America and Europe. In other continents,
  confidence in changes in heavy precipitation events is at most medium.”

 3. Astrid Å

  Jaa, jag håller med latoba . Ett viktigt inlägg som borde spridas! Det är fruktansvärt att våra politiker lyssnar till ”överstepräster” år 2014. Historielösheten är skrämmande!

 4. Ingemar Nordin

  Thomas P #2,
  Det som står i SPMen är snömos. Lägg märke till att de undviker det globala prespektivet. Det går nämligen alltid att hitta regioner som extremväder ökat, likaväl som det går att hitta regioner där de minskat.

 5. Thomas P

  Ingemar #4 ”Det som står i SPMen är snömos. ”
  Det står dig fritt att tycka det, men nu skrev du faktiskt ”Det framkommer ur förarbetena, i själva rapporten och i sammanfattningen i det arbete där han själv varit ordförande.” Jag citerade bara vad som framkommer om man läser denna sammanfattning. Hänvisa inte till en text om den inte säger vad du påstår!
  ” Lägg märke till att de undviker det globala prespektivet. ”
  Mätdata för extremhändelser på global nivå är för bristfälliga så vad har de för val?

 6. lennart bengtsson

  Hej
  Min uppfattning här är känd av alla. Till skillnad från det stora flertalet har jag bedrivit och bedriver aktiv vetenskaplig forskning på detta område. En del av dessa arbeten har citerats av IPCC. Det finns INGA signifikanta belägg att vädret har blivit mer extremt, däremot har kostnaderna för väderskadorna stigit. I en situation där temperaturen långsamt stiger kan man förvänta sig
  1) att extremt varmt väder blir något vanligare
  2) att extremt kallt väder blir något vanligare
  3) att extrem lokal nederbörd blir något vanligare
  Hittills har temperaturändringen varit så ringa att detta inte kan påvisas med robusta statistiska metoder.
  Det är viktigt att notera att de förekommande villfarelserna som sprids av personer som saknar relevant meteorologisk utbildning och som gör detta på grund av okunnighet/okunskap eller med avsikten att de vill skrämma upp folk i ett allmänt jesuitiskt nit eller för att de har personliga fördelar (ekonomiska och andra) av ryktesspridningen helt saknar vetenskaplig grund.
  Det finns här inget att tillägga utöver vad kunniga experter som Pielke Jr och andra publicerat.
  Den som är det allra minsta seriös bland våra politiker och andra av våra hemmasnickrade klimatologer kan tillbringa en kväll och gå igenom sin hemorts väderstatistik. Uppsala hade t ex sitt varmaste dygn den 22 juli 1865 med +27.2°C och den högsta temperaturen den 9 juli 1933 med + 37.4°C. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad våra mindre tillförlitliga medier skulle skriva/säga om detta kommer att inträffa i sommar. Det blir en bevisföring som kommer att överträffa vad tom våra jurister visat prov på i Thomas Qvist affären.
  De senaste dumheterna som sprids av våra kändisar att även mer extremt kallt väder blir vanligare i ett varmare klimat tar nog ändå priset ty här saknas dessutom både teoretiska och modellresultat till stöd. Här rör det sig snarare om äkta pseudovetenskap att jämföra med homeopati och andebesvärjelser inom medicinen.
  Lennart B

 7. lennart bengtsson

  Det blev tyvärr ett skrivfel i hastigheten. Skall givetvis vara
  1) att extremt varmt väder blir något vanligare
  2) att extremt kallt väder blir något mindre vanligt
  3) att extrem lokal nederbörd blir något vanligare
  Ber om ursäkt
  lennartB

 8. Ingemar Nordin

  Thomas P #5,
  Om vi bortser från uttalandet om antalet varma och kalla dagar (vilket man kan undra om det överhuvudtaget hör till kategorin ”extremväder”), och läser tabellen SPM.1., och i synnerhet de finstilta fotnoterna så ser du att det saknas substans i påståendena om extremväder på global nivå. SPMn är ju utformad så att de skall förmedla ett visst intryck till politiker och media. Men du måste verkligen kritiskt granska vad som faktiskt sägs.
  Expertrådgivare borde inte bara klara av detta, utan de borde också vara väl insatta i förarbetena och den stora rapporten.
  Läs även länkarna till Roger Pielke

 9. Lejeune

  Här har vi en annan fin propagandist med de rätta åsikterna, nu är det tydligen nyheter att 400 ppm har överskridits igen:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-vi-har-gatt-over-en-grans-nu/

 10. Astrid Å

  Rutgers länk från gårdagens öppen tråd # 30, borde också skickas till våra politiker, då detta är en konsekvens av att så okritiskt lyssna/lyda domedagsprofeter.
  http://www.lagmansnatursida.se/miljoundervisning%20del1.pdf

 11. Christopher E

  #5
  ”Mätdata för extremhändelser på global nivå är för bristfälliga så vad har de för val?”
  Att gissa i alarmistisk riktning i enlighet med ett förutbestämt budskap?
  #2
  Kan ju vara värt att påpeka det citerade stycket som ska motbevisa Ingemar talar om de senaste 60 åren, emedan Ingemar talade om tre decennier. En viss skillnad… Sedan kan inte ens panelen under så lång tid belägga någon skillnad i extremväder heller, utan talar bara om ”likely”. Och då vet vi ändå vad de verkligen vill försöka visa.
  Det finns all anledning att lita på Lennart Bengtssons ord istället, då detta är hans område.

 12. pt

  Den här tråden är för seriös och bra för att förstöras av pajkastning. Gärna kritik men inga personangrepp, som tyvärr ofta har förstört seriösa försöka till debatt och skämmer bloggen.
  Men framför allt skicka Ingemar Nordins inledning och kanske även Lennart Bengtssons kommentar till våra makthavare.

 13. Mao, Det är definitivt inte ”konspirationsteorier” att påstå att det finns andra krafter än vetenskapliga och ekonomiska som driver ”klimathotsprojektet”. Holdren tex är ju en klart uttalad neomalthusian, likaså Wijkman

 14. Olav Gjelten

  Här tar Ingemar upp en del av klimatlögnen som är ännu märkligare än den globala uppvärmningen, den som påstår att extremväder blir allt vanligare i världen.
  Inte nog med att det är tvärt om, klimattalibanerna motsäger också sig själva när de samtidigt säger att temperaturen har höjts mest i polarområdena och minst vid ekvatoren. Vartifrån kommer då energin till den påstådda ökningen av oväderen? Den frågan har jag aldrig sett klimathotstroende ens försökt besvara.

 15. Thomas P

  Christopher #11 ”Att gissa i alarmistisk riktning i enlighet med ett förutbestämt budskap?”
  Säg snarare att man tar data från de områden (Europa och USA) där man har mest pålitlig statistik.
  ”Kan ju vara värt att påpeka det citerade stycket som ska motbevisa Ingemar talar om de senaste 60 åren, emedan Ingemar talade om tre decennier. En viss skillnad…”
  Det behövs rätt långa perioder för att få vettig statistik på extremhändelser som per definition är ovanliga.
  ”Och då vet vi ändå vad de verkligen vill försöka visa.”
  Jaja, när fakta tryter tar man till insinuationerna om dolda agendor.
  ”Det finns all anledning att lita på Lennart Bengtssons ord istället, då detta är hans område.”
  LB är en av många som arbetar inom området. Det finns ingen anledning att värdera honom högre än andra bara för att han skriver på den här bloggen. Snarare får den politiska aktivism han ger uttryck för här att man får anledning att bli mer skeptisk. Vi vet ju vad han egentligen vill försöka visa 🙂

 16. Slabadang

  Här är en kille till Anna Schytt på SVT kan drafta !
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/15/australian-national-university-forget-the-climate-facts-we-need-opinions/#more-105291

 17. Olav Gjelten

  Klimathotstroende brukar oftast uttrycka sig ungefär så här: Mälardalen får räkna med ett skånskt klimat. Stora delar av Norrland går mot ett klimat som liknar dagens klimat i Mälardalen.
  Om detta också innebär att extremvädersfrekvensen ökar, då borde väl extremväder vara alltvanligare ju längre mot ekvatorn vi kommer? Men är det så??

 18. Skogsmannen

  6,7!
  Du menade väl Tomas Quick…
  Fö, tack för ett sakligt inlägg.

 19. Olaus Petri

  Thomas P, vilka experter åberopar du som motsäger det som Lennart B och Pielke Jr skriver?

 20. Olav Gjelten

  För att riktigt gardera sig brukar klimathotstroede säga att med stigande temperaturer följer också kallare väder än förr och med ett blötare klimat följer alltmer extremtorka.
  Vilken antiintellektuell soppa!

 21. Slabadang

  Thomas P diskuterar som vanligt fel saker!
  Det snömos till språk IPCC använder sig av är uppenbart endast av den anledningen att det existerar NOLL observationer som stödjer vad de vill insinuera om extremväder. Thomas P har ju sin kulturmarxistiska omtolkning om vad fakta är där åsikter kallas för vetenskap och observationer för ”förnekelser”.
  Här är ytterligare en studie om sambandet mellan solaktivitet och jetströmmens blockeringar. En curvfitting med bättre reslutat och korrelation än den klimathotarna lyckas få till för co2 och temperatur. Pierce Corbyn på Weatheraction är nog inte helt ute och cyklar i alla fall.
  http://joannenova.com.au/2014/03/solar-output-correllates-with-the-north-atlantic-jet-stream-over-a-millenia/

 22. L Vidgren

  #6 lennart bengtsson
  Noterar den höga temperaturen 37.4 sommaren 1933. Wibjörn Karlén skriver en intressant artikel på sin hemsida http://www.geoclimate.se ,”GISS/NASA manipulerar gamla temperaturdata”. Han visar hur man reviderat originaldata i mätserier från 2012 till nya mätserier 2013, där varma perioder 1928-1967 trycks ner ca 1 grad och därigenom skapat den ”långa trenden” sedan 100 år, som nu larmar politikerna för kostsamma åtgärder. Observationerna gäller för Reykjavik, Prince Albert, Alice Springs och Port Elizabet. Vore tacksam för en kommentar från en erfaren klimatforskare till denna artikel, eller räknas inte Karléns bidrag i detta sammanhang.

 23. ”We are on a mission from Gaia” passar väl bra
  för att variera ett tema från ”Blues Brothers”

 24. Ingemar Nordin

  Om ni undrar vem mannen nere till höger på bilden ovan är så är det något av en doldis, men med stor makt: Lars-Erik Liljelund, en av regeringens miljörådgivare och även chef på forskningsrådet MISTRA.
  Här är en intervju med honom som gav åtminstone mig kalla kårar:
  http://globetrotter.berkeley.edu/people6/Liljelund/liljelund-con0.html
  Han menar att klimathotet kräver åtgärder av ett helt annat slag än förbudet mot freoner och svavelutsläpp. Nej, här måste myndigheterna gå in och reglera individernas själva livsstil. Och han berättar om hur han och myndigheten försöker mobilisera hela samhället för detta: näringsliv, skola, kommuner etc.

 25. Lasse

  OT Willis Eschenbach(WE) gör det igen!
  89% konfidens mellan temperaturer och GHG låter övertygande. Lägger man till AMO så ökar detta till 94%. Vad säger detta? Inte mycket enligt WE. Detta som kritik av en ny undersökning. Gissar att science is puzzled!
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/16/chylek-imitates-ourboros/#more-105308

 26. lennart bengtsson

  Svar till Thomas P
  Thomas Ps logik är minst sagt bekymmersam. Blott anledningen att jag skrivit en del på denna blogg är alltså en orsak att ställa mina vetenskapliga yttranden i tvivelsmål! Detta är väl vad som brukar betecknas som ”guilt by association”. Detta är faktiskt en synnerligen obehaglig beskyllning som mer hör hemma i de totalitära samhällssystemen eller hos bakgårdsjuridiken där de bedrivits och bedrivs med stor framgång. Kan det vara så att det var den sena 60-talets vänsterrevolution som slussade in detta Leninistiska beteende och tänkesätt i den svenska debatten?
  De flesta läsare och skribenter på denna blogg kan säkert bekräfta att jag inte precis har sparat på min kritik till yttranden som saknat vetenskaplig substans. Jag kommer givetvis att fortsätta med detta .
  Jag bibehåller självklart min rätt och vetenskapliga skyldighet att fortsätta med mitt informationsarbete både i tidningar, bloggar och i enskilda samtal vilket jag anser väsentligt i ett öppet och levande samhälle. Snarare blir jag stimulerad av diverse svinhugg då det bekräftar att ett intellektuellt renhållningsarbete behövs.
  Den sortens sociala ambition att förtrycka eller diffamera alla uppfattningar som inte anses vara politiskt korrekta, som förefaller vara pseudonymen Thomas Ps centrala uppgift, skall vi alla undanbe oss. Alla har rätt att föra fram sina uppfattningar och argumentera för dem – ingenting är viktigare i ett fritt samhälle. I ett sådant utbyte klarläggs mycket och alla lär sig något därav. Vad som kommer att visa sig rätt eller fel är inte alltid så självklart men förr eller senare kommer naturen och verkligheten att ge oss svaret. Men låt oss slippa bli påtvingade efterkrigstidens svenska sociala ingenjörskonst som bygger på den felaktiga premissen att verkligheten är förutsägbar. I en sådan situation får man vara glad att det finns mer än ett land på var jord.
  LennartB

 27. Hasse

  #10 Astrid Å
  Tack för att du tog upp Rutgers länk. Som gymnasielärare mötte jag samma problematik.
  Har vidarebefordrat länken.

 28. Slabadang

  En hel serieprogram som ljuger om samma sak!
  Med vilken totalt utflippad public service tvingas vi leva med när Erica Bjerströms ”Korrespondenterna” inte dras tillbaka med ursäkt till alla licensbetalare som tvingats betala och utsättas för Erikas systematiskt medvetna lögner och propaganda.
  Titta vilken extremt omfattande desinformation denna klimathotandets egna överspelande dramaqueen producerat: En helprogramserie där nu IPCC instämmer med att det inte är klimatförändringar Bjerström fläskat runt hela världen på licensbetalarnas bekostnad som hon rapporterat om, utan helt vanliga oväder och fullständigt normala väderfenomen.
  lite axplock till varför hon i anständighetens namn borde fått sparken för många år sedan.
  http://www.svt.se/korrespondenterna/article1201682.svt
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/chatt-om-klimathotet
  http://www.klimathotet.info/granskningsnamnden-ingen-standard-for-faktakontroll/ (komentarer)
  http://www.klimatsmart.se/videos/allmant/korrespondenterna-klimatspecial.html
  Vi måste helga nätet som gett oss makten att avslöja och dokumentera de lögner public service vill sprida och samtidigt hur totalt meningslöst granskningsnämnden är och utgör bara en falsk fasad för att lura licensbetalare att programmen granskas utifrån opartiska kriterier.
  Lägg på minnet:
  1.GRN är snörpt till att bara kunna hantera program tre månader tillbaka. Den systematiska partiskheten över längre tidsperiod går inte att vara. GRN kan alltså inte skydda allmänheten mot indoktrinering. Samtidigt har man lagt ner vårt psykologiska försvar.
  2. GRN kan inte fälla SVT/SR för vad de INTE sänder eller berättar. Detta gäller både hela breda ämnen och mer specifik rapportering/vinkling. Med andra ord så har redaktionerna och de enskilda reportrarna rätten att förtiga allt som talar emot de vill presentera och ingen har rätten eller makten att hindra journalisterna att bara partiskt manipulativa.
  3 Licensbetalarna har ingen som helst makt eller återspegling av sina reaktioner i SVT/SR. Allt är byggtt för att vara en stadsapparatens trutförlängare och propagandamaskin på de som kontrollerar organsiationernas villkor.
  Vad skyddar SVT för intressen och ämnen sedan länge?
  Kliamathotandet!
  EU!
  ”Mångkulturen!
  Invandringspolitiken
  Energipolitiken
  Vänsterfascismen
  Extremfeminismen.
  Japp !! Titta sedan på vilkets partis intressen som ligger närmast dessa ASVTs ställningstaganden! De som kontrollerar och har makten över public service möter knappast någon revolt från medarbetarna när 83% av dem röstar rödgrönt.

 29. Ann L-H

  Stort tack till Lennart Bengtsson för Svar till Thomas P! samt naturligtvis kommentarerna #6,7.
  Med vänlig hälsning
  Ann L-H
  Se även dagens Antropocene!

 30. lennart bengtsson

  * L Vidgren
  Lokala temperaturer är ett problem då de påverkas av ändringar i omgivningen samt flyttning av mätstation mm. Jag anser dock att i dessa fall får man i första man förlita sig på de nationella vädertjänsternas experter. Jag har själv konsulterat den isländska vädertjänsten vad beträffar observationer från Reykjavik och ser ingen anledning att dessa värden är fel. Det finns därför all anledning att vara skeptiskt till GISS korrigeringar av äldre observationer. Det bästa vore väl att lägga dessa observationsserier åt sidan och hålla sig till ex HadCrut4.
  Wibjörn Karlén är en erfaren person som sysslat mycket med observationskontroll, en annan erfaren person är Anders Moberg vid Stockholms Universitet. Nu finns det alternativa metoder som ECMWFs reanalyser men de har tsv bara tillförlitliga data från 1979.
  LennartB

 31. Gunbo

  Undrar om det var så välbetänkt att, med tanke på denna bloggs agenda, länka till Pielke. Han skriver ju:
  ”Humans influence the climate today and will into the future, mainly through the emission of carbon dioxide from the burning of fossil fuels, and this influence poses unknown, but potentially large and irreversible risks in the future. The conclusions lay at the core of the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change, which despite a few missteps along the way, has well-summarized these fundamental understandings.
  Moreover, I have argued for nearly two decades that stronger policy action is needed by nations to both mitigate and adapt to climate change. I have called for a carbon tax linked to greater government spending on energy technology innovation. And I have supported what President Obama has done to combat climate change, including stronger regulations on efficiency, power plants, and his funding for energy innovation and investment overseas.”

 32. Ingemar Nordin

  Gunbo #31,
  Och varför skulle detta inte vara ”välbetänkt”? Vad är det som han säger om extremväder som strider mot vad som sägs i inlägget?

 33. Gunbo

  Min kommentar från några minuter sedan har fastnat förmodligen p g a flera länkar i texten som kopierats från Pielke Jr.

 34. f.d. Salasso

  Här uppe inorr har vi minusgrader och nysnö! Här växer också vreden över den naturförstörande vindkraftsexploatering som pågår. Johan Rydelius har skrivit ett mycket ”vasst” inlägg på vår ”sida” http://www.friavindar.se

 35. Björn

  Frågan är vad som räknas som extremväder? Är detta ett tecken på extremväder när amerikanska ostsidan upplever en ovanligt kall vinter? Eller är det extremväder därför att vi i Skandinavien har en ovanligt mild vinter? För mig förefaller det vara logiskt att extremväder snarare skulle minska med ökande global temperatur, eftersom temperaturskillnaden mellan ekvator och poler minskar, men detta sett från att solen är den faktor som är den huvudsakliga forcingen. Det är ju ett faktum att skillnaden i mottagen energi mellan ekvator och poler är orsak till den dynamik som driver väder och vind. Alltså följdenligt bör, om nu solen minskar sitt inflöde mot jorden, bör dynamiken öka, dvs att vi får ett något oroligare framtidsscenario. Kan den nordliga jetströmmens mera sydgående bana och dess större Rossbyvågor, vara ett tecken på solens minskande aktivitet?

 36. sl

  Klimatalarmisterna kommer att hamna tillsammans med Trofim Lysenko. Det kommer att ta lika mycket tid, dvs ett par decennier, sen kommer ingen av klimatalarmismens anhängare att minnas att de var klimatalarmister, de kommer att tro att det var ”någon annan” som gjorde husuppvärmning och transporter dyra. Vädret kommer att vara som vanligt, dvs varierande. Skatterna kommer att vara högre. Färre kommer att ha råd med egen bil. Alternativ jul, helt enkelt.

 37. Ingemar Nordin

  Björn #35,
  Anledningen till att jag tycker att det är lite missvisande att plocka in varma och mindre kalla dagar som ”extremväder” är att begreppet extremväder är förknippat med hot och katastrof. Men det är knappast något katastrofalt med om det skulle bli något färre svinkalla dagar t.ex. här i Sverige. Inte heller ser jag det ”extrema” i att det skulle komma några fler dagar över 30 under en svensk sommar.
  Om jag minns statistiken rätt så handlar det inte om högre temperaturer under en dag, utan om fler varma dagar. Och dessa fler dagar med varmt och skönt väder skulle alltså ”drabba” oss på de tempererade breddgraderna mest. I de tropiska och subtropiska områdena tror jag att statistiken är oförändrad.

 38. Bosse J

  Thomas P’s inlägg #15 är makalöst.
  ”Jaja, när fakta tryter tar man till insinuationerna om dolda agendor.” För att några meningar senare smutskasta Lennart Bengtsson genom att antyda hemliga agendor i uppenbart syfte att skapa tvivel kring hans faktabaserade inlägg utan att behöva ta till egna faktabaserade argument.
  En sådan argumentationslinje kan inte vara omedveten, den måste vara avsiktlig.

 39. Thomas P

  Lennart #26 ” Blott anledningen att jag skrivit en del på denna blogg är alltså en orsak att ställa mina vetenskapliga yttranden i tvivelsmål!”
  Vad jag skrev var tvärtom ”Det finns ingen anledning att värdera honom högre än andra bara för att han skriver på den här bloggen”. Tycker Lennart att han skall bli värderad högre än andra klimatforskare? En del av hans politiska uttalanden, och för den delen en del kritik mot andra forskare inom fältet hör dessutom till den mer rabiata sorten och sådant har betydelse för trovärdigheten. Att ha rätt att yttra sig är inte detsamma som att ha rätt att kräva att alla skall förutsätta att allt man säger är korrekt, och det var just ett sådant auktoritetsargument från Christopher jag bemötte. Det tycks dock som jag är leninist som tycker något sådant. Skönt att Lennart själv håller sig borta från personangrepp…
  Lennart har självklart rätt att uttrycka vilka åsikter som helst, inklusive negativa sådana om politiker och andra forskare, men då får han även erkänna mig min rätt att ha åsikter. Uppenbarligen är han dock bättre på att dela ut smällar än att ta emot dem.
  Bosse #38 ”En sådan argumentationslinje kan inte vara omedveten, den måste vara avsiktlig.”
  Visst var det i mycket en parafras av de argument Christopher just framfört om IPCC, min sista mening var ju en direkt kopia av hans. Därav smileyn på slutet. Vad som framkom direkt var dock att medan sådana argument tycks legitima här om de framförs mot IPCC väcker de ett ramaskri om någon på andra sidan använder dem ens ironiskt.
  Det är hur vanligt som helst på denna blogg att antyda eller säga rakt ut att de som vill agera mot klimathotet bara är ute efter mer makt, mer politiskt styrning. Varför kan man då inte få fundera på om en person som Lennart som uttryckt så mycket ogillande om politiker kan låta det färga hans bild när det gäller hans förespråkade ”vänta och se” linje?

 40. Thomas P

  Ingemar #37
  http://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave
  Värme har konsekvenser, även i Europa.
  Färre kalla nätter kan tyckas ha mindre, eller rentav positiva effekter, och i vissa fall har de det med färre som fryser ihjäl, men de påverkar också ekosystemen där vilka arter som kan leva i ett område i mycket bestäms av extremerna där. Angrepp av skadeinsekter kan t ex öka om de inte fryser ihjäl i samma omfattning med mildare vintrar.

 41. Olav Gjelten

  Ryktet säger att Sverige planerar att narkotikaklassa koldioxiden.
  Bara på det viset kan statsmakterna få in bötespengar som kompenserar bortfallet av de intäkter som den numera raserade industrisektorn gett.

 42. Pär Green

  41 Olav Gjelten 2014/03/16 kl. 14:18
  ”Ryktet säger att Sverige planerar att narkotikaklassa koldioxiden. ”
  Vem, vilka. och vad har du hört detta rykte?

 43. Bosse J

  TP #39, det glädjer mig att du backar fullständigt från den ohederliga argumentationen. Men din bortförklaring att det skulle vara ett skämt och ironi ger jag inget för.
  Ser mera ut som en efterhandskonstruktion.

 44. Thomas P

  Bosse #43 ”Ser mera ut som en efterhandskonstruktion.”
  Du tror jag hackade mig in på bloggen och la till mitt smiley i efterhand? Mitt inlägg var ett svar till Chistopher och bör läsas som ett sådant.

 45. Ingemar Nordin

  Slabadang #28,
  Tyvärr måste vi inse fakta, att idag så är journalisterna i public service de största motståndarna mot åsiktsfrihet. De bekämpar den med alla medel, kanske beroende på att de fått smak för den politiska makt som våra valda politiker har gett dem.
  Ett mycket vasst formulerat blogginlägg av någon som heter Julia Caesar här:
  http://snaphanen.dk/2014/03/15/sondagskronika-asiktsbaronerna/
  Byt ut invandrarfrågan mot klimatfrågan, och du får en nästan exakt beskrivning av läget när det gäller en diskussion om klimatpolitiken. All diskussion om den grundläggande vetenskapliga frågan är bannlyst och inga som är skeptiska till domedagsprofetiorna bjuds någonsin in. Man anser att den debatten är över, ja, det är t.o.m. omoraliskt att ens ifrågasätta något som rådgivarna säger (t.ex. extremväder). Det är förmodligen därför som LB inte tillåts yttra sig.
  Istället så menar alla rättrogna att vi skall diskutera vad som bör göras mot klimathotet – ingenting annat. Och då måste alla utgå från samma premiss, nämligen att klimathotet är överhängande, att planeten måste räddas omedelbart och att man endast får diskutera vilka medel som behöver användas mot en motsträvig befolkning. Typ, måste vi överge ett demokratiskt styre? Och så lägger proffstyckarna i SR och TV bekymrade veck i pannan … Alternativt: vad skall vi göra med dessa oljefinansierade ”klimatskeptiker” som förleder allmänheten, fast de egentligen inte har vår tillåtelse?
  Vi har ju ett par kommentatorer här på KU som tycks jobba heltid för etablissemanget och för att man skall stampa ut även denna lilla gnista till uppror.

 46. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin # 24 Inte bara Du får känna på kalla kårar, när man tar del av rådgivare Liljelunds åsikter att man skall ge sig på de oskyldiga barnen i våra skolor. De drabbas ju redan av missinformationen från Al Gores filmer. Arma barn, skall de bli ännu mer indoktrinerade? Mvh, Håkan.

 47. Det är märkligt hur många som hänvisar till IPCC:s senaste publikationer och sedan kommer med påståenden som strider mot vad som står där, till exempel att stormarna blir vanligare och värre eller att torkan breder ut sig i världen.
  För att förekomma Thomas P så får jag väl nämna att IPCC hävdar att det finns områden där torrperioderna tycks ha blivit längre och/eller intensivare och andra områden där de tycks ha blivit kortare och/eller mindre intensiva. Det som saknas är någon global trend mot att torrperioderna överallt (där det brukar vara torrt) blir längre och/eller intensivare.

 48. Christopher E

  Thomas P,
  Av oss två blir det lite kul när du anklagar mig för blind auktoritetstro, det är din specialitet att ”lita på experterna”. Men litar jag lika lite blint på Lennart som på någon annan. Dock är dock så att han genom ett flertal inlägg här och annorstädes inte bara torgfört en åsikt om ”extremväder”, utan dessutom kunnat motivera sig faktamässigt. Det kan jag lita på utan problem. Men du är givetvis välkommen att dra fram dina källor som hävdar annorlunda.
  Sedan protesterar jag bestämt mot ditt påstående att jag skulle hänvisat till en ”dold” agenda hos IPCC. Absolut inte. IPCC:s agenda är inte dold, utan vidöppen i dagsljuset. 😉
  IPCC-texten du citerade är skruvad maximalt för att följa denna agenda, det ska se ut som om extremväder ökar. Men vad det egentligen står är att de inte hittat någon säkerställd ökning, men hoppas att det är sannolikt att det är så.
  Trådens huvudämne kan du ju fundera över istället. Varför säger alla klimathotslobbyister att extremväder ökat, när detta saknar stöd? Har de alla blivit lurade av Al Gores graf över försäkringskostnader som han ljög om var väder?

 49. Olav Gjelten

  Pär Green # 42
  Här ser man. Galenskaperna kring klimatreligionen har blivit så extrema att till och med ett av de grövsta skämt man kan hitta på, tas på fullaste allvar.
  Efter den 1 april kommer jag att avhålla mig från att skämta om klimat och miljö. Realiteten är galen nog ändå.

 50. Pär Green

  49 Olav Gjelten 2014/03/16 kl. 19:09
  Vad var Nu svaret på frågan?
  ”Ryktet säger att Sverige planerar att narkotikaklassa koldioxiden. ”
  Vem, vilka. och vad har du hört detta rykte?

 51. Pär Green

  49 Olav Gjelten 2014/03/16 kl. 19:09
  Här ser man. Galenskaperna kring klimatreligionen har blivit så extrema att till och med ett av de grövsta skämt man kan hitta på, tas på fullaste allvar.
  Var detta ditt budskap?
  Vilken klimatreligion har påstått detta?
  Det krävs lite underlag för att påstå!
  Var på dårskapen, befinner du dig?

 52. Olav Gjelten

  Pär Green #50 och # 51
  Jag ser du är arg på mig, men jag förstår inte varför. Menar du att det ska vara otillåtet att skämta med klimatstolleriet?
  Mitt skämt upptog inte ens tre rader.

 53. Lennart #26,
  Min erfarenhet av Thomas Ps logik är att den följer sin egna lagar som betingas av en tydlig målinriktning. Detta väcker frågor om vilka drivkrafter som ligger bakom hans medverkan här.

 54. Gunbo #31,
  Vad är egentligen bloggens agenda? Jag uppfattar den som att bloggen verkar för en genomtänkt klimatpolitik med en särskild udd mot överdrifter av klimathotet. Bloggen uppmuntrar till debatt om klimatvetenskap och klimatpolitik vilket stämmer bra med Pielke Jrs inställning vad jag kan förstå.
  Det Pielke skriver i ditt citat är naturligtvis riktat till publiken och politikerna i USA. Detta är uppenbart när han skriver ”I have called for a carbon tax linked to greater government spending on energy technology innovation”. Att Pielke skulle rikta en motsvarande kritik mot Sverige tvivlar jag starkt på, vi har ju enligt Fjellner (se mitt blogginlägg om Åsa Romson) världens högsta koldioxidskatt och våra skattefinansierade satsningar på utveckling av energiteknologi är heller inte fy skam.

 55. Pär Green

  52 Olav Gjelten 2014/03/16 kl. 20:59
  ”Jag ser du är arg på mig, men jag förstår inte varför.”
  Inte arg, bara grundlurad 😉

 56. ThomasJ

  Bra tråd, tack för den! 😀
  Där saknas i min mening en person i inledningsgalleriet, nämligen finansmarknadsminister Peter Norman. PN bjöd i höstas in Algoraklet (á 100 k$ +++)för föredrag inför statliga bolagsledningar hur bra/nödvändigt det är med investeringar i [bl.a.] ’förnybar energi’. Sedan dess har i nyheter framkommit div. ’idéer’ ang. bl.a. förändringar i investeringsstrategierna för AP-fonderna. Nu tycks detta ha tagit ytterligare ett steg mot ett utarmande av Sverige, kolla in vad behörig kan lyssna på/till den 20 ds., länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18533/a/236357
  Arma Land!

 57. Anders Mohlin

  Tecknaren Lindström fångar träffsäkert rådande situation för s k ”skeptiker”.
  Se bif länk:
  http://www.bonton.se/gallery.asp?id=1197&g=37-miljogif&f=18

 58. Pär Green

  Och lite om vad ”gröna” inbillar sig!
  Och försvar!
  Hej Pär,
  Vår bedömning är att det är ett intressant projekt, såväl ur ett hållbarhetsperspektiv som ur ett energiperspektiv.
  Tack för ditt intresse!
  Mvh/Albin
  ”Tack för ett sent svar!
  Men har ingen förståelse för Dina/era argument!
  Att allt levande använder alla förutsättningar för överlevnad, Ja!
  Men Vem eller vad, är det som är orsaken?”
  Tack för din fråga och ursäkta att vårt svar har dröjt.
  Projektets syfte är att genomföra en förstudie för att utreda potentialen att producera fordonsgas från storspigg som fiskas ur Östersjön och blandas upp med fiskrester från övrig fiskeriverksamhet Västerviksområdet. Frågan skall undersökas både från ett ekosystemperspektiv och från ett energiperspektiv. Under förstudien kommer relativt små mängder storspigg att fiskas upp.
  Undersökningar tyder på att spiggen sannolikt har gynnats av den pågående övergödningen av Östersjön. En av frågorna som skall undersökas i projektet är om begränsat fiske av spigg kan leda till minskat tryck på djurplankton och små ryggradslösa djur och därmed dämpa övergödningen i Östersjön. Experter kommer att anlitas av Västerviks kommun från Sveriges Lantbruksuniversitet (Havsfiskelaboratoriet) och Linköpings universitet för de analyser som ska genomföras inom projektet.
  Hör gärna av dig om du har någon ytterligare fråga kopplat till projektet!
  ”Under 2014 kommer ett pilotprojekt att genomföras med stöd från Energimyndigheten. En teknik för selektivt fiske av spigg ska utvecklas i syfte att få fram ett energirikt substrat till den lokala biogasproduktionen. Energimyndigheten har beviljat ett bidrag på 1 315 000 kronor vilket motsvarar 83 procent av totalkostnaden. Västerviks kommun, Västerviks Biogas AB samt Västervik Miljö & Energi AB delfinansierar kostnaderna med personalinsatser i form av egen tid.”
  Allmänt
  Storspiggen är tillsammans med sin släkting småspiggen ofta förbisedd i fiskesammanhang. De vandrar mellan vattendrag, kusterna och den vida pelagialen i de stora sjöarna. Spiggar är hårt trängda av rovfiskar och konkurrenter och uppträder därför ofta i extrema miljöer, dvs där de får vara i fred; i jordbruksdiken, pelagialt i vattenytan, på stora djup i vissa sjöar, i skydd bakom bryggpålarna osv. Spigg, främst storspigg, utgör mycket viktig föda för röding, lax och andra rovfiskar. I öppna sjön är det framför allt storspigg som uppträder, medan småspigg förekommer i vissa tillflöden och på mer skyddade kuststräckor och tenderar att vara vanligare än storspigg i näringsrika vatten.
  Storspiggen är också intressant ur ett evolutionärt perspektiv. Efter den senaste istiden uppkom flera mer eller mindre isolerade bestånd av storspigg vilka kan skilja sig åt i flera avseenden, bepansringens omfattning, färgernas intensitet, taggarnas längd osv. På bl.a. Island finns det vatten där storspiggen är den enda fiskarten och i några av dessa vatten har storspiggen inga taggar eftersom den naturliga selektionen inte gynnar individer med taggar — det finns ju inga rovfiskar som jagar storspiggen i dessa vatten.
  Storspiggen är mellanvärd för Schistocephalus solidus en parasitisk mask (släkt med binnikemasken). Slutvärden är fiskätande fåglar; masken reproducerar sig i fåglars tarmsystem, ägg kommer ut med fåglarnas avföring; när äggen hamnar i vattnet kläcks de och de första små larverna äts av små kräftdjur vilka är maskens första mellanvärd. Kräftdjur äts sedan av storspiggen, som alltså är den andra mellanvärden. Masken kan ta upp nästan hela bukhålan på spiggen och öppnar man en infekterad fisk kan man undra dels hur masken fick plats och dels hur fisken kunde leva med denna parasit i sig.
  Storspiggen har tidigare använts som agnfisk (efter att taggarna tagits bort) och till att koka olja på (för lampbelysning eller för att använda som smörjmedel).
  https://www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/liv-i-hav-sjoar-och-vattendrag/arter/arter/storspigg.html
  Häls
  Pär Green