Det hycklande Vattenfall

vindkraft
Det är underhållande att se hur man för närvarande hycklar med vindkraften. På det statliga Vattenfalls hemsida kan man läsa (okt 2013):
Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och den är viktig för att uppnå EU:s klimatmål. Vattenfall är en av de största utvecklarna och operatörerna av vindkraft i Europa. Vi ska fortsätta att expandera inom vindkraft.
Igår kunde man läsa på SvTs nyhetssida att Vattenfall kraftigt skall dra ned på sina investeringar i vindkraft:
Statliga energibolaget Vattenfall kommer nästan att halvera satsningarna på att bygga nya vindkraftverk. Orsaken är att det lönar sig bättre för bolaget att investera i bolagets nuvarande befintliga kol-, vatten och kärnkraftverk.
Ack ja. Ännu en grön önskedröm på väg att krossas. Hur skall man nu hålla skenet uppe kring Sveriges officiella linje att vindkraften är lönsam?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Finns mer att läsa om vindfjollor!
  Men om det är politisk propaganda eller fakta, kan man undra!
  ”Mycket av debatten kring vindkraft i Sverige har hittills kretsat kring att den är klimatvänlig (vilket är positivt) men att vindkraftverken fördärvar landskapsbilden och orsakar störande ljud (negativt).”
  http://www.expressen.se/gt/ledare/wopenka-det-kravs-forskning-om-vindkraft/

 2. pekke

  ” Agera först, tänk efter sedan ” är väl det som präglar Europas gröna politik.
  Räkningen skickas till Europas allt fattigare elkonsumenter.
  Kritiken mot Drax:s omställning från kolkraft till världens största biokraftverk fortsätter, det är dyrare och ineffektivare samt att det inte hjälper vare sig klimatet eller miljön, risken är snarare att naturen och miljön får än mer stryk.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2581887/The-bonfire-insanity-Woodland-shipped-3-800-miles-burned-Drax-power-station-It-belches-CO2-coal-huge-cost-YOU-pay-cleaner-greener-Britain.html
  Tänk om politikerna började titta efter vad som finns på baksidan av de gröna mynten innan de agerar.

 3. Pär Green

  Vattenfall har insett att förtjänsten på intermittent el + bidrag inte är lönsamt nog!
  Vindfjollor är den snabbaste växande bluffen genom alla tider!
  ”Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och den är viktig för att uppnå EU:s klimatmål. Vattenfall är en av de största utvecklarna och operatörerna av vindkraft i Europa. Vi ska fortsätta att expandera inom vindkraft.”

 4. Guy

  Om vindkraften inte är lönsam med subventioner hur kan nån vettig människa tro att den är lönsam utan subventioner?

 5. Pär Green

  4 Guy 2014/03/16 kl. 17:15
  ”Om vindkraften inte är lönsam med subventioner hur kan nån vettig människa tro att den är lönsam utan subventioner?”
  Det är denna fråga som C o MP går till val på?
  När skall politiker lära sig skillnaden mellan intermittent och on demand?

 6. Ingemar Nordin

  Det tyska energiewende-undret får underkänt av Fritz Vahrenholt. Solenergibranschen påstår att den underhåller 60 000 gröna jobb. Men enligt statistik från den tyska staten så är det bara 4719 st som fortfarande har ett arbete där – trots de enorma subventioner som pumpats in. Det här är tydligen ett lurendrejeri utan like.
  http://notrickszone.com/2014/03/15/german-professor-fritz-vahrenholt-calls-claimed-green-jobs-wonder-a-labeling-fraud/

 7. Argus

  #5
  Det kommer dröja – ett tag. Bla beror det på att diverse professorer (KTH, typ) tycker att det går fint att bygga ’intelligentia’ nät (såna som behöver ’on demand’). Sådana finns det (professorer alltså).
  Och det finns också sådana som tycker att elpriset ska bli så högt det går, i Tyskland, om vi kan producera den bara lite billigare här. Så elbolagen kan tjäna en fin slant med export.
  Dvs, till priset av kollapsande industri under tyngd av vässade elpriser hamnar avansen hos elbolagen.
  Bla en S professor tycker att ett landskap fullproppat med VKV är det vackraste han vet. Sug på den!
  ’Dagens …….’

 8. I går studerade jag delar av BP:s grundliga energirapport från 2013. År 2012 stod sol, vind, geotermisk energi och avfall tillsammans för 1,9 % av världens energibehov. De borde gå ganska lätt att avveckla och ersätta med andra energislag eller besparingar.
  Egentligen är det märkligt att i samma grupp lägga intermittent sol och vind med geotermisk energi och avfall, som kan producera ganska kontinuerligt. De är helt olika energislag.
  Det finns inga förnybara energislag. I alla fall inte när man tänker på att det behövs kraftverk för att utnyttja energin och kraftverken skapas inte av förnybara material. Det är en sanning som vi borde ta till oss och försöka sprida. Försöken att dela in energislagen i förnybara och icke förnybara är bara flum. Bara för att bränslet är förnybart, betyder det inte att utnyttjandet av bränslet är förnybart.
  Geotermisk energi använder inte ens förnybart ”bränsle”. Värmen i jordens inre skapas av tidvattenkrafter och radioaktivt sönderfall, och bägge minskar sakat med tiden. Vet förresten kärnkraftshatarna att radioaktivitet är en av källorna till geotermisk energi?
  Eftersom det behövs material i form av ändliga resurser till alla kraftverk, är det naturligtvis mycket bättre att använda energislag som producerar för fullt nästan hela tiden jämfört med sådana som sällan producerar för för fullt, eller ens någonting. Solpaneler och vindkraftverk är bara slöseri med resurser, eftersom det sällan kommer särskilt mycket el från dem. Kärnkraft är mycket effektivare användning av resurserna, och dessutom mycket miljövänligare än kol och olja, som annars också är ganska effektiv användning av resurser. Naturgas är också effektiv användning av resurser och ganska miljövänligt. I stort sett blir det bara utsläpp av vattenånga och koldioxid när den används. Eftersom ingendera verkar ha särskilt mycket negativa effekter, om ens några, borde valet vara enkelt. Vi bör i första hand satsa på att använda kärnkraft och naturgas för att tillfredsställa mänsklighetens energibehov. Alla andra val leder till ineffektivare användning av resurser och/eller mer miljöförstöring.

 9. lars karlsson

  Här kan man kommentera .
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.551561/vattenfall-halverar-sin-satsning-pa-vindkraftverk

 10. När livsviktiga funktioner i samhället får motstridiga uppgifter blir det naturligtvis helt fel.
  Producera el på ett kostnadseffektivt och säkert sätt och samtidigt följa politiska direktiv att göra något annat kan inte bli annat än tokfel!

 11. Lars Cornell

  #7 Argus. ”en S professor tycker att ett landskap fullproppat med VKV är det vackraste han vet.”
  Vem ?
  #8 Lars Kamél. Javisst är det så. Om vi ser till (maskiner + bränsle) är kärnkraft mycket mer förnybart än vindkraft.
  http://www.tjust.com/vit/2013/vind-nuklear.mov
  .

 12. Argus

  #7,11
  Staffan Laestadius

 13. Lasse

  Vi måste gå före-är MPs slogan!
  Just nu föregår vindkraften vårt behov så vi bjuder Tyskland och andra på satsningen-vassego!
  Det blåser och av någon anledning så väljer vi att producera ett överskott.
  Även Dansk vind går bra idag.
  Elpris 24 EUR eller 20 öre!
  Och på radion så gråter Svante Axelson-regeringen har med pumplagens lättande övergivit Etanolen!
  (Likt bilisterna kunde han lagt till)
  Fast han missar den ökande inblandningen i fossila bensinen!

 14. Lars Cornell

  #13. I går var Danska priset negativt, man fick betalt för att använda el. Trots att det blåste bra och svensk vindkraft producerade max så IMPORTERADE Sverige el från Danmark och Tyskland.

 15. Olav Gjelten

  Av alla nonsensuttryck som finns i språket tar väl ”klimatvänlig” första platsen.
  Det är ett uttryck helt utan verklighetsanknytning annat än möjligen på modellplanet.
  .

 16. bom

  #14 Är det inte så att mixens högsta pris bestämmer konsumentdebiteringen? Då är det ju förståndigt att importera en skvätt från lämpligt högprisland så att man kan råna oss maximalt. Staten är dock den grövsta rånaren!

 17. Pär Green

  14 Lars Cornell 2014/03/17 kl. 09:21
  ”I går var Danska priset negativt, man fick betalt för att använda el. Trots att det blåste bra och svensk vindkraft producerade max så IMPORTERADE Sverige el från Danmark och Tyskland.”
  Har du någon källa till ditt påstående?
  Svensk el-export har legat mellan 4000 och 5000 till största delen av detta året!

 18. Pär Green

  För den som vill se på historiken!
  Statistiksida på webben hittar du bland annat statistik för Sveriges import/export av el presenterade per månad och timme. Men som du kan läsa på sidan så publiceras statistiken först 1,5 månader efter driftsmånaden.
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Statistik/Elstatistik-for-hela-Sverige/
  Denna länk visar strömriktning, pris per MWh och Elspotområde.
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 19. Johan M

  #17 Pär Green
  All data finns på nord pool spot; rätt roliga siffror att titta på … om man inte tar med och subventionera eländet 🙂

 20. Peter F

  Vindkraftseländet.mer
  http://ltz.se/asikter/debatt/1.6976414-dyr-vindkraft