Är huvudorsaken ökning av koldioxid, temperatur eller befolkning?

 

En gång trodde jag på att människor orsakar en global uppvärmning som kan vara farlig. Vad jag däremot inte trodde på, är att en avindustrialisering av världen är en bra lösning på det påstådda problemet.

Det är nu ganska precis 20 år sedan jag insåg att den vetenskapliga grunden för det påstådda klimathotet är skakig. Vad jag minns, var det en kritisk rapport från Timbro som öppnade mina ögon. Timbro vågade på den tiden vara kritisk till klimathysterin. Idag är nästan alla företrädare för näringsliv och företag rädda för att stöta sig med den mäktiga men till stora delar ovetenskapliga miljörörelsen.

En av de länkar jag fann i den rapporten, var till Still waiting for the Greenhouse, som drevs av den aggresive klimathotsskeptikern John Daly. Daly, som tyvärr dog alltför tidigt, bodde i Tasmaniens huvudstad Hobart. Han upptäckte bland annat att en markering av den tidens medelvattenstånd skulle ha ristats in på en liten ö 1841. Eftersom den markeringen ligger ungefär vid dagens medelvattenstånd, innebär den ett tvivel på att havsnivåerna sedan mitten av 1800-talet verkligen har stigit så mycket som påstås.

Jag insåg att det har skett en rad märkligheter med rådata från temperaturmätningar innan de olika globala temperaturserierna presenteras. Jag upptäckte första versionen av UAH:s temperaturserie som då, strax före starten på El Niño 1997, inte visade någon signifikant trend sedan december 1978. Pågår det då verkligen någon av människor orsakad global uppvärmning? Pågår det någon global uppvärmning alls?

Så kom då en kraftig El Niño och den globala medeltemperaturen steg. De klimathotstroende jublade över att deras tro tycktes bekräftat och såg trenden som en början på vad som skulle komma. Ett fel upptäcktes i UAH:s algoritm och efter korrektionen för felet ökade trenden. De troende jublade igen, men låtsades inte om att trenden fortfarande var långt under vad klimatmodellerna sade att den ”borde” vara.

Jag kan gå ännu längre tillbaka i tiden och minnas att när jag gick i skolan skrev kvällstidningarna om den kommande istiden. Istidslarmet var verkligt. I alla fall i tidningarna. Jag vet inte hur många forskare som verkligen ställde upp på det.

Efter att ha fått den första knuffen mot klimathotsförnekande, fortsatte jag bara. Jag gick med i debattlistor för skeptiker och fann andra kritiska bloggar. Jag upplevde när Steve McIntyre först började undersöka den Hockeyklubba som också Daly hade varit väldigt kritisk till. McIntyre var en amatör när det gäller klimat, men verkligen inte när det gäller statistik. Där är och var han en expert, till skillnad mot Michael Mann, som verkar sakna de mest elementära kunskaper. Efter att McIntyre hade slagit sig ihop med en annan statistiskexpert, Ross McKitrick, ledde det till en serie vetenskapliga artiklar som en gång för alla visade att Hockeyklubban inte stämmer. Förutom då för en del av de riktigt hårdföra klimathotstroende, som till och med kan hävda att senare rekonstruktioner bekräftar den. Tala om att leva i en fantasivärld!

Jag började att tänka helt självständiga tankar om klimatet. Jag insåg att klimatförändringar ofta påstås vara en orsak, utan ett övervägande över alternativ och utan ens en koll om de påstådda klimatförändringarna verkligen har inträffat. Jag minns till exempel påståendet att Tchadsjön håller på att försvinna på grund av att klimatförändringar har gjort att nederbörden har minskat. När jag kollade saken, fann jag i nederbördsstatistiken för området inget stöd alls för påståendet att nederbörden hade minskat. Däremot ökar befolkningen snabbt i de länder som har kust till Tchadsjön.

Vilket för mig till nutid och in på dagens huvudämne. Äntligen.

Det finns på Internet mycket information om afrikanska länder. Exempel på sajter är CIA World Fact Book, FAO:s statistikdatabas FAOSTAT och även Wikipedia. Noterbart är till exempel att nästan alla länder i Afrika har befolkningsökningar på 2-3 % per år. Vilket innebär att befolkningen fördubblas på 23-35 år. Om då nederbörden förblir oförändrad, borde det vara lätt att inse att det tillgängliga vattnet per människa kommer att minska. Och att så småningom kommer en tidpunkt då det tillgängliga vattnet inte längre räcker. Dessförinnan ökar risken att tillfälliga minskningar ska leda till stora problem. Den tankeförmågan tycks klimathotstroende sakna. Eller så inbillar de sig att ingen befolkningsökning sker. Så fort det blir vattenbrist, är de troende där och skyller på klimatförändringar. Åtskilliga länder i Afrika får det mesta av sitt regn i monsun, som inte är särskilt stabil och tillförlitlig. Det sker variationer år från år och vi kan räkna med att de fortsättar. Är det då ett år med mindre regn än medel, är de troende genast där och skyller på klimatförändringar. Som om klimatförändringar skulle märkas ett enda år och vare sig före eller efter!

Befolkning är dessutom inte allt. En annan viktig faktor är boskap. Låt oss ta Kenya som exempel. Enligt CIA World Fact Book, är befolkningsökningen där 1,81 % per år, vilket trots allt är mindre än många andra afrikanska länder. Sedan har vi det där med husdjuren. FAOSTAT har statistik över såväl befolkning som olika typer av djur som föds upp i lantbruk. Ett diagram säger mycket, så lått oss se på antalet människor, antalet kor och antalet getter:

KenyasBefolkningOchBoskap

Antalet kor och getter har inte ökat lika snabbt som antalet människor, men visst har de ökat. Människor, kor och getter behöver alla vatten och mat. Med fler huvuden som vare sig vill vara törstiga eller hungriga, ökar pressen på vatten- och matresurser att öka de med. Vad gäller vatten, ökar tillgången bara om nederbörden ökar, eller om makthavare beslutar att bygga avsaltningsanläggningar för havsvatten. En ökning av nederbörden skulle definitivt vara en klimatförändring. En positiv sådan, i det här fallet. Såvida inte nu den ökande nederbörden kommer i form av fler skyfall, för då blir effekten både positiv och negativ. Av någon anledning, fattar de klimathotstroende inte att både tillförsel och uttag kan ändras.

För att återgå till titeln, så är då inte en ökande koldioxidhalt något problem när matbehovet ökar. Mer koldioxid får grödor att växa bättre, vilket ger mer mat till både människor och djur. Mer koldioxid gör dessutom att grödorna använder vattnet effektivare, vilket ger mer över till det ökande antalet människor, kor och getter. Eventuell uppvärmning orsakad av koldioxiden bör vara liten i ett område där det redan är varmt och luften fuktig. Vattenånga är trots allt den dominerande växthusgasen.

Det talas och skrivs så mycket om konsensus bland klimatforskarna. Vanligen är det struntprat från de troende. Den påstådda konsensusen handlar bara om grundläggande saker, och inte om att klimatkatastrofen står för dörren. En sak som det verkligen borde råda konsensus om, är att mer växthusgaser i atmosfären märks betydligt mer där och när det är kallt än när och där det är varmt. Mer koldioxid skulle kunna göra sibiriska vintrar några grader varmare, men i länder som Kenya borde inte mycket hända. Ändå hävdar de klimathotstroende att de fattiga drabbas värst av klimatförändringar. Men världens fattigaste bor ofta just i varma länder nära ekvatorn. Det troende ägnar sig som vanligt åt struntprat och räknar med att ingen kollar upp påståendena. Minst 97 % av alla svenska journalister har i alla fall ingen tanke på att kolla sådant. Frågan är om kritiskt tänkande och faktakontroll alls lärs ut på journalistutbildningar?

Har det då varit några klimatförändringar i Kenya? Det är svårt att veta. Östafrika är en del av världen där nästan alla väderstationer verkar ha stängts. De få som är kvar meddelar sällan några data till de meteorlogiska arkiven i världen. På Climate Explorer hittar jag i alla fall lite data för Nairobi:

NairobiÅrsmedel

Där har det blivit 2-2,5 grader varmare sedan 1970, men så är det också en växande miljonstad. Hur mycket av uppvärmningen beror på verkliga klimatförändrngar och hur mycket beror på en växande värmeö? I Kenyas grannländer hittar jag några väderstationer som fortfarande rapporterar temperaturer ibland. Dire Dawa i Etiopien har en liten uppvärmning sedan 1970, men det är ändå kallare nu än på 50-talet:

DireDawaÅrsmedel

Abu Na’ama i Sudan blev varmare under 20-30 år, men trenden verkar ha slutat:

AbuNaamaÅrsmedel

Detsamma gäller för Songea i Tanzania:

SongeaÅrsmedel

UAH:s temperaturserie för atmosfären ovanför Kenya ger en halv grads uppvärming eller kanske något mer:

itlt_60_35-41E_-2-3.5N_n

Medan RSS inte har någon märkbar trend:

irss_tlt_anom_35-41E_-2-3.5N_n

Allt sammantaget, förefaller det troligt att det mesta av uppvärmningen i Nairobi beror på en växande värmeö, och inte på att klimatet generellt har blivit varmare i Östafrika. Hur är det då med nederbörden? Nederbördssammanställningen GPCP ger följande för Kenya, dels för månadsmedel och dels för årsmedel:

igpcp_23_35-41E_-2-3.5N_n

igpcp_23_35-41E_-2-3.5N_n_mean1_anom

Troligen har nederbörden minskat en aning i Kenya, med ungefär 25 %. Den största förändringen är trots allt att antalet människor och husdjur har ökat drastiskt. Det kan förklara mer av problemen med vattenförsörjningen i Kenya än minskande nederbörd. Kenya är dessutom inte alls det enda land där huvudförklaringen är något annat än klimatförändrngar. Jag har redan nämnt Tchadsjön och länderna runt den. Inbördeskriget i Syrien påstås ha startat på grund av torka orsakad av klimatförändringar. Det var inga klimatförändringar där. Frågan om det ens var någon torka? Här är nederbördsdata för Syrien:

igpcc_36-39E_34-37N_n

igpcc_36-39E_34-37N_n_mean1_anom

Det finns ingen trend och mest märks årliga fluktuationer upp och ned. Minst nederbörd var det kring 1990, men inte blev det något väpnat upprop då. Hur skulle förresten klimatförändring kunna drabba just Syrien men inget av grannländerna? Vare sig från Israel, Libanon, Turkiet, Iran eller Jordanien har vi sett några rapporter om ovanlig torka.

Visst är Syrien ett torrt land. När nederbörden i medeltal håller sig på 0,5-1,5 mm per dygn, regnar det verkligen lite. Medel för världen är ungefär det dubbla. Men det är torrt jämt.

Syrien var ett land som hade en snabb befolkningsökning innan inbördeskriget började. På grund av att så många har flytt landet, har befolkningen minskat de senaste åren, men dessförinnan ledde en växande befolkning till problem med vattenförsörjningen. Det är inte enda förklaringen som inte har med klimat att göra. Syrien satsade hårt på att öka jordbruksproduktionen med konstbevattning. Så hårt att FAO varnade för kommande problem i en rapport, publicerade långt innan oroligheterna började. En annan möjlig, bidragande orsak jag har läst om är att ökande bränslepriser gjorde det olönsamt att pumpa upp grundvatten till konstbevattningen. Bönderna lämnade sina marker och flyttade in till städerna, vilket snart gav den tändande gnistan för de protester som startade inbördeskriget. Inbördeskriget i Syrien beror inte alls på klimatförändringar. Den påstådda torkan som skulle ha startat det, inträffade kanske inte ens. Det handlar om att vissa så gärna vill skylla allt på klimatförändringar.

Syrien är på många sätt ett typiskt land i Mellanöstern och Afrika. Kenya skiljer sig på ett avgörande sätt från de flesta sådana länder. Kenya är nämligen ganska demokratiskt. I demokratier svälter människor inte ihjäl, oavsett om det blir torka och felslagna skördar. I odemokratiska länder berikar makthavarna sig själva och struntar i om befolkningen har pengar och mat för dagen. Det finns så många verkliga orsaker till problem och ändå vill klimataktivister enbart skylla på klimatförändringar. Det förefaller minst sagt osannolikt att problem ska gå att lösa om vi har fel uppfattning om orsakerna.

I stället för att tro att de fattiga i världen blir hjälpta av att de rika länderna slutar släppa ut koldioxid, finns det vettigare saker att göra: Se till att länder blir mer demokratiska, med en ekonomisk tillväxt som gynnar alla. Då visar erfarenheten att befolkningsökningen sker långsammare. Dessutom finns andra positiva effekter som att slitaget på naturen minskar. Den ekonomiska tillväxten kräver dessutom fossila bränslen, så länge inga vettiga alternativa energislag finns. Stopp för fossila bränslen hjälper inte de fattiga ett dugg, utan stjälper!

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne Nilsson

  Att se till att fattiga länder blir demokratiska har ju inte fungerat hittills. En fin tanke men om befolkningen har annat i tankarna så hjälper det inte. Självklart är mänskligheten delvis skyldig till att klimatet ändrats här och var. Precis som du skriver, fler människor på en plats som bara räcker till för ett visst antal under rådande förutsättningar ger problem. Sen jag föddes (1946) har vi blivit tre gånger så många på jorden. Några bosätter sig eller råkar vara födda på ”fel” ställe. Då blir det problem när naturen slår till.

 2. Ingemar Nordin

  En ny artikel visar att det inte finns någon koppling mellan kriget i Syrien och klimatföränding.

  https://www.thegwpf.com/prince-charles-wrong-on-climate-link-to-syria-war-2/

  https://www.academia.edu/33880127/Climate_Change_and_the_Syrian_Civil_War_Revisited

 3. Björn

  Människor kan lokalt förändra förutsättningarna för liv, men aldrig orsaka klimatförändringar. Att dränera, stänga av vattenflöden eller dämma upp vatten, kan verkligen påverka tillgång till vatten och därmed påverka växtlighet som i sin tur påverkar djurens behov och i slutändan är det människor som lider brist på livsmedel. Men den stora faktorn är naturens egen reglering som vi inte på något sätt kan påverka, utan endast anpassa sig till. Det är kunskapsbristen som leder till myter om människans roll i väder, vind och klimat. Denna kunskapsbrist kan verkligen försätta mänskligheten i fara när hastiga förändringar i solens olika förändrade flöden ökar eller minskar drastiskt.

 4. Håkan Bergman

  Jag vill föra in religionen också när det gäller utvecklingen i den bördiga halvmånen. Vatten finns så det räcker och blir över i Eufrat och Tigris, men då måste man kunna samarbeta och samarbete är inte dom abrahamitiska religionernas starka sida. Alla tror faktiskt på samma och enda gud, men sen går det åt he**e*e. Några erkänner bara profeterna i gamla testamentet som uttolkare av guds ord och några av dessa favoriserar vissa profeter före andra. Några har fått för sig att Jesus var guds son och bland dessa finns olika tolkningar av vad Jesus har sagt och avsett. Några ser Jesus som bara en profet och Muhammed som den enda sanna profeten och bland dessa finns naturligtvis olika tolkningar av Muhammed. Men gemensamt för alla är att folk som tror fel ska tas av daga. Klart som f*n att det går som det gör, varför inte bara lämna dom i fred och låta naturen ha sin gång.

 5. Sten I

  #4 Håkan Bergman; helt rätt angående muslimers interna strid. Samma gud, samma tro men ändå ska de slåss. Å andra sidan har vi i väst haft samma fight. 30 åriga kriget mellan protestanter och katoliker är i princip samma sak. Samma gud, samma tro men ändå så krigade vi. Slutade med den s.k. Westfaliska freden. Nu för tiden ska väst blanda sig i alla andra länders interna problem. Vore bättre att dom själva kom på andra tankar. För europa tog det 30 år! Låt dom vara så förstår dom nog själva vad det lider…..

 6. Thomas P

  Håkan&Sten Ja,den där oljan ställer bara till problem, där nere också.

 7. Daniel Wiklund

  Vad bra då Thomas P att regeringen med Isabella L i spetsen med 300000000 årligen till 2040 ska göra Sverige fossilfritt.

 8. Svempa

  Cyklonen Bohla drabbade Bangladesh (Östpakistan) 1970. Antalet döda är inte fastlagt men det finns uppskattningar på upp till 500.000 personer. Jag minns själv att detta knapp alls rapporterades i svenska medier. Någon spalt långt bak i tidningen var nog det vanliga.

  https://en.wikipedia.org/wiki/1970_Bhola_cyclone

  En katastrof som inte platsar i klimathotares dramaturgi på denna site och i allmänhet.

  Det enda som har ökat stadigt sedan dess är hysterinivå hos klimathotarindustrin med dess alltmer alarmistiska språkbruk – typ att man gav namnet Lucifer till en ordinär värmebölja.

 9. Guy

  Thomas P # 6

  Kan du förklara den här kopplingen mellan olja och religion? Gick mej förbi på nå´t sätt.

 10. Håkan Bergman

  Thomas P. #6
  Vi är för fega, vi levde gott när oljan var dubbelt så dyr som idag och andra regioner kan ersätta oljan från den där regionen. Sen tror jag att det hela skulle gå över fortare än vi anar, Allah må vara stor men oljeinkomsterna är större.

 11. Sören G

  #10
  ”Allah må vara stor men oljeinkomsterna är större.”
  Det var hädiskt. Se upp för själmordsbombare.

  John Lennon sa vid ett tillfälle att Beatles var större än Jesus. Av den anledningen blev han portad från USA.
  Finns kanske en gradskillnad i fundamentalstiskt vansinne.

 12. LAC

  Guy#9
  Religion är att tro. Utan olja får vi ro.

 13. Thomas P

  Guy #9 Det handlar inte om religion utan om pengar från olja. Utan olja skulle inte väst blandat sig i området, korrupta härskare inte varit lika rika, wahhabismen förblivit en liten sekt ute i öknen.

 14. Guy

  Thomas P # 13

  Nu tror jag du misstar dej. Västerländerna har blandat sej i mellanöstern (och anorstädes) långt förrän oljan hittades (inte olivoljan, alltså).

 15. Sten I

  6# Thomas Palm; vad har oljan med 30 åriga kriget att göra! Du lovade dessutom för ett tag sedan att ignorera mig. Gör det då!!!!

 16. Argus

  #8
  Jo,men det där kommer jag ihåg. I geografin tog läraren upp detta och jag minns särskilt ett stort uppslag i typ aftonbladet (Kanske fel..) som berättade att ’motorn’ var kondenserande vatten etc.
  Visst, minnet gäckar, men att den orkanen uppmärksammades ordentligt vill jag tro är rätt.

 17. tty

  #13

  ”Utan olja skulle inte väst blandat sig i området, korrupta härskare inte varit lika rika, wahhabismen förblivit en liten sekt ute i öknen.”

  Du har väl klart för dig att wahhabiterna försökte sig på en ”jihad” i traditionell stil med ryttararméer 1924 som bara stoppades tack vare Royal Air Force. Det var före oljan.

 18. ms

  Lars: ”Troligen har nederbörden minskat en aning i Kenya, med ungefär 25 %.

  Kan tycka att minskad nederbörd med 25% är en aning mer än en aning.

 19. Roland Salomonsson

  kommentaren borttagen

 20. Jämfört med en mångdubbling av befolkningen, är en 25-procentig ändring av något annat lite.

 21. Thomas P

  Lars #20 En jämförelse som bara vore relevant om människan använde nästan all nederbörd i Kenya för egen del, vilket inte är fallet.

 22. Christopher E

  Drygt 15 år av totalt dygt 30 i regngrafen för ”Kenya” är givetvis alldeles för lite för att dra någon som helst slutsats om minskad nederbörd där. Kenya är dessutom ett stort land med flera vitt skilda klimatzoner. Det är stor skillnad mellan kustområdena, högplatån där Nairobi ligger och sist men inte minst gravsänkan i väster.

  Vad man läst är att i längre tidsperspektiv har avskogningen av stora områden i Kenya minskat nederbörden. Något som anses vara huvudorsaken till nettoförlusten av is på Kilimanjaro strax över gränsen till Tanzania.

  Lars Kaméls slutsats att tillväxt i befolkning och ekonomi i stora delar av världen helt överskuggar eventuell ”klimatförändring” är helt igenom sund.

 23. Erik J

  Att bra in korna i ett klimatpolitiskt resonomang är långsökt. Antalet kor är ofta en funktion av kapital där fungerande banker saknas. Det är säkrate att äga en ko än att ha pengar på banken.
  Och omvänt bankerna fungerar vi kan sälja kor och ha kvar besparingarna.
  Grovt räknat är 2/3 av världens boskap bara till för besparingar kapitalplacering och inte för kött/mjölkproduktion.