Pyspunka?

Jag har nu många gånger försökt att hitta någon som är beredd att slå vad med mig om att innan detta decennium är slut kommer ”vetenskapen” att ha insett att om det verkligen är tack vare vår användning av fosssila bränslen som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid, så är detta det bästa mänskligheten gjort för livet på jorden. Hittills har dock inte någon av alla dem som totalt litar på IPCCs framtidsscenarior vågat anta mitt vad.

Om jag får rätt, oavsett om någon har vågat slå vad med mig eller ej, så kommer det att innebära att den globala uppvärmningen inte längre kommer att ses som ett överhängande hot. Det utesluter inte att den globala medeltemperaturen har stigit en aning, även om det förutsätter att det inte blivit ett hopp uppåt. Eftersom det enda vi egentligen vet om framtiden är att den ligger framför oss så är alla förutsägelser om den mer eller mindre kvalificerade gissningar. Detta gäller även om klimatet och eftersom klimatmodellerna visat sig allt mer opålitliga, så bygger min gissning mer på gamla och nya observationer.

Jag tror därför att vad vi kommer att få se de närmaste åren är en svag men tydlig klimatförsämring – d.v.s. att det blir en aning kallare. Resten av detta inlägg utgår nu ifrån att jag skulle ha vunnit mitt vad om någon hade vågat hålla emot. Det innebär alltså att klimatfrågan när detta årtionde är över antingen vänts i en oro för ett kallare klimat, eller helt enkelt försvunnit från dagordningen.

Hur kommer det i så fall att gå till när den uppblåsta bubblan sjunker ihop? Förhoppningsvis kommer det att börja med att några viktiga länder vid klimatmötet i Paris nästa år deklarerar att anledningen till att de inte kommer att medverka i några som helst ansträngningar att minska användningen av fossila bränslen är att de insett att effekterna av en högre koldioxidhalt helt enkelt är bra för mänskligheten och för livet på jorden.

Det är kanske att hoppas på för mycket, men ett direkt avståndstagande ifrån IPCC och ett därmed sammanhörande avbrytande av allt stöd kan vi möjligen hoppas på. Om förhandlingarna sedan utmynnar i ett till intet förpliktigande uttalande om fortsatt stöd för IPCC men inga bindande avtal så börjar nog bubblan att läcka en hel del.

Efter det kommer det en valrörelse i Förenta Staterna där det finns anledning att tro att en del republikanska kandidater kommer att profilera sig som klimatskeptiker. Därmed kommer debatten att öppnas upp och de skeptiska argumenten kommer inte längre att kunna sopas under mattan.

Framför allt kommer det att bli tydligt att det enda argument som politiker och ”politiska journalister” förstår, nämligen auktoritetsargumentet och konsensuspåståendet saknar all grund. I de länder där frågan inte drivits hårt kommer man helt smärtfritt att låtsas som om ”det visste vi ju hela tiden”, men det finns ett antal länder som verkligen kommer att se sin självbild vackla.

I Tyskland har vi deras Energiewende och i England har det stiftats lagar som kräver utsläppsminskningar – de länderna får stora bekymmer för hur de ska ta sig upp ur den grop som de grävt åt sig själva. Eftersom det tyvärr nästan bara är främlingsfientliga och nationalistiska partier som gått emot i klimatfrågan så kommer dessa med största sannolikhet att gå kraftigt framåt.

Därmed kan hela EUs existens komma att ifrågasättas.

I vårt eget land kommer det att bli tydligt att hela etablissemanget låtit sig luras av en pseudovetenskaplig lobby. Men om det inte under de närmaste åren träder fram unga politiker som vågar trotsa sina egna ledare så kommer villrådigheten att bli uppenbar. Ingen kommer att ta på sig ansvaret och säga att jag låtit mig luras. Medierna kommer att vara lika handfallna, och kommer i sin villrådighet att vända sig till just de ”klimatexperter” som blivit avslöjade som charlataner. Ingen kommer att våga släppa fram de kritiker som visats ha rätt i alla år. Förmodligen kommer anslagen till vetenskap i allmänhet och klimatforskning i synnerhet att minska, men kanske inte så mycket om inte ekonomin dessförinnan har brakat ihop på grund av den skada som klimatpolitiken redan har medfört.

Dessvärre kan man gissa att den stora och ännu inflytelserika klimatlobbyn kommer att skrika i högan sky och hävda att nu krävs det extra stora forskningsinsatser för att studera effekterna av ett kallare klimat.

Den som lever får se, men för min del tror jag inte varken att det blir en stor smäll när bubblan brister eller att de som medverkat till den människofientliga klimatpolitiken kommer att få några som helst efterräkningar. Jag tror helt enkelt att i Sverige blir det en pyspunka.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Sten -Jag tror du får svårt samla ”vetenskapen” till ett utlåtande av den typen.
  På senare tid har jag försökt hylla IPCC som med en mer realistisk syn bör begränsa alarmisternas värsta farhågor.
  Sen är ju väder ständigt pågående så det finns alltid någon extrem siffra som kan slås och kopplas till en förändring. Molnen dolde solen mer effektivt i Sth under november än nånsin tidigare, tex.
  Jag försöker få SMHI att begränsa sin alarmism vad gäller vattenstånd i framtiden-genom att visa att IPCC inte ger stöd för deras alarm. Ännu genom monolog-vi får se om det kan bli dialog? En ödmjuk inställning i frågan om framtiden är vägen fram hoppas jag. Vi har inte stöd för något annat!

 2. Lennart Bengtsson

  Käre Sten

  Jag vill gärna framhålla att användning av fossil energi sedan industrialismens början varit utomordentligt positiv och helt säkert en förutsättning att vi numera har ett i stort sett upplyst och öppet samhälle och ett materiellt rimligt liv för huvuddelen av jordens befolkning. Vad den fossila energin betytt i Kina insåg jag när jag jämförde förra veckans besök i Beijing med mitt första besök där 1977.
  Att det sedan föreligger potentiella problem med en allt högre koncentration av växthusgaser i atmosfären liksom lokala föroreningsproblem är uppenbart. Detta tycker jag är väl belagt såväl empiriskt som teoretiskt ( baserat på grundläggande fysik). Att bortse från detta tycker jag är orimligt och därtill föreslå att en global avkylning är förestående. Att det på några års sikt föreligger problem för en global avkylning saknar all vetenskaplig evidens.

  Vad vi behöver, inte minst i Sverige, är en sund vetenskaplig debatt där olika former av personligt tyckande inte skall påverka en långsiktigt förnuftig politik som även är ekonomiskt hållbar och befriad från ideologi.

  Lennart Bengtsson

 3. Ingvar

  Pyspunka är nog en bra beskrivning. Att samma personer som hotat om en farlig uppvärmning skulle börja hota om en farlig nedkylning är väl bra magstarkt. Någon djäkla självinsikt besitter de väl och förstår att en sådan tvärvändning köper inte ens en sjuåring. Fast det är klart de kanske gör det ändå för att det är bra betalt. EU:s kollaps i sin nuvarande form ser jag verkligen fram mot.

 4. Börje S.

  #2 Lennart

  Jag tycker det är märkligt att alla möjligheter till att vi går in i en kallare period förnekas av klimatvetenskapen.

  Historiskt har varma perioder avlösts av kalla med eller utan regelbunden periodicitet. Men nu är det tydligen inte så längre. Enligt klimatvetenskapen.

  I och för sig vore det ju bra om mänskligheten slapp frysa så som den gjort under tidigare århundraden. Men jag tror inte på klimatvetenskapen i denna sak. Kylan kommer tillbaka, så som den alltid gjort, men jag vet naturligtvis inte när.

  I stället för att fabulera om vilka fruktansvärda värmekatastrofer vi kommer att få på grund av någon tiondels promilles förhöjning av koldioxidhalten i atmosfären tycker jag klimatvetenskapen i stället borde ägna sig åt att försöka ta reda på när nästa köldperiod kommer att infinna sig.

  Och kanske tillsammans med andra vetenskapare grunna lite på vad vi behöver göra för att förberada oss när klimatförsämringen leder till mindre skördar att föda miljarderna med, de väderrelaterade katastroferna ökar på grund av kylan och hur vi ska värma upp våra bostäder när isen lägger sig tidigare på hösten och ligger kvar längre in på våren.

  För kylan kommer tillbaka, var så säker.

  Att tro något annat är att blunda för den information klimathistorien ger oss.

 5. Lasse

  Lennart-vad tyckte du om Beijings luft?
  Gissar att de inte stängde ner för dig som de gjorde för Obama 😉
  På P1 just nu LED och energieffektivisering samt Tokyos klara luft!
  För en stund sen-Svaveldirektiven till fartyg i Östersjön.
  Jag tycker vi bör uppmärksamma de goda exemplen.
  Att Vestas gick på grund ( i Volvo Ocean race) är inget att glädjas över i min värld.

  Lästa att miljövänner förfärades över den generösa tilldelningen av CO2 rätter till vissa Svenska pappersbruk-15 ggr mer än de förbrukade. Är morötter fel?

 6. Hej Lennart,
  som du ser baseras mitt inlägg på antagandet att man om 5 år kommer att ha insett att koldioxidens positiva effekter I form av mer växtlighet I torra och halvtorra områden, och större skördar är viktigare än dess positiva eller negativa inverkan på klimatet.
  Att jag på slutet skriver att klimatforskarn kommer att vilja forska om effekterna av ett kallare klimat beror helt enkelt på att kallare vore mycket värre än varmare.
  Om uppvärmningen återupptas så hoppas ja att man ändå inser att uppvärmningen kommer att gå så långsamt att mänskligheten har alla möjligheter till adaption.
  Avslutningsvis så tror jg” att det som på ”decenieskala” styr medeltemperaturen är värmefördelningen mellan hav och luft och då tror jag att det som kallas PDO har en så stor inverkan så att temperaturen kan sjunka under ett par decennier. I så fall kommer uppvärmnngen kanske tillbaka om 30, 40 år om PDO vänder igen då.

 7. Ann LH

  Om de gröna ville förstå vad Matt Ridley säger här borde det röda från deras ideologi förflyttas till deras kinder och hotdebatten skulle få åtminstone pyspunka:
  http://www.bing.com/videos/search?q=matt+ridley+on+how+fossil+fuels+are+greening+the+planet&qpvt=matt+ridley+on+how+fossil+fuels+are+greening+the+planet&FORM=VDRE

 8. Slabadang

  Sten!

  De utopi och hjärnsläppsfientliga vetenskapsstödjande partier som argumenterar efter reala verkligheter växer i hela Europa. Att de dessutom är partier som är kritiska till politisering och understryker värdet av en djup och bred demokrati hör ihop. Med facit i hand kan vi ge hela den etablerade politiska makten ett betyg U så stort att vi kan sladda en Finlandsfärja genom det.

  Jag har haft fel och utgått ifrån att någon inom klimatmaffians topp skulle ”tjalla” om hur det egentligen gått till bakom IPCC-fasaden och kliva fram. Nu imploderar hela klimathoteriet istället under sin egen absurda tyngd.

  Man kan nästan bli lite halvt religiös av nån typ när de misslyckats med precis allt utom att förskingra tusentals miljarder. Hur kommer det sig att de lyckas tajma denna NWOpropaganda så fruktansvärt fel? Med köldrekord eller snöfall på i princip vart enda möte, Med isskulpturer av Isbjörn som inte smälter, utbredningsrekord av isarna runt Antarktis, Grönlands istäcke på rekordnivåer, fotografier från Nimbussatelliten som bevisar att polarisen kan gå från max till minimum rekord och tillbaka igen inom en treårsperiod, ingen global uppvärmning på 18 år, ingen ökning av något extremväder nånstans, ingen acceleration av havsnivåerna, jamenar det måste vara nån typ av karma när inte ens en enda naturlig variation i klimatet vill samverka med klimatjihadismens budskap. Ingen extrem klimathändelse nånstans i instrumentdata och klimatmodellerna är totalt ute och cyklar.

  Så vi kommer som absolut senast vid valrörelserna se partier försöka fly i flock från sin ”gröna” agenda. Jag hävdar att det är endast partier med kamikazemantalitet som kommer att försöka försvara klimatpolitiken och du har helt rätt i att EUs legitimitet åker ut med badvattnet i den debatten. Så vi skiljer oss åt i bedömningen av hastigheten i kollapsen. England med sitt UKIP utgör dessutom klimatalarmismens fabrik med sitt CRU Metoffice och partiska BBC. Rasar klimatjihadismen i England så rasar fundamentet för IPCC. När det väl rasar så går det snabbt.

 9. Daniel Wiklund

  Såg just ett inslag i Rapport om konferensen i Peru. Marie Jurissoo forskare från Stockholm Environment Institute såg väldigt positivt på konferensen, och reportern (kanske en miljöpartist) lät väldigt glad. Dom har klimatkonferenser ofta, för det mesta på spännande platser. Undrar hur många från Sverige som ska dit, och om dom betalar för det koldioxidutsläpp som flygresan orsakar. Marie Jurissoo pratade i svepande ordalag om klimatet. Men hur kan hon veta att dom åtgärder dom föreslår överhuvudtaget har några effekter, och än mindre att dom leder till ett bättre klimat (vad det nu är, den frågan vill nog ingen besvara). Det som är helt säkert är att klimatfrågan genererar många jobb, det ena konstigare än det andra. Det som nog också är säkert är att klimatet inte bryr sig om dessa möten, hur vädret och det framtida klimatet ska bli vet vi inte mycket mer än vad våra förfäder vetat. Jag vågar nog slå vad om att dessa klimatmöten har en minimal inverkan på klimatet, däremot så kan dom nog ha inverkan på våra ekonomier, både privata och statliga. Och att dom leder till att samvetet för somliga blir bättre.

 10. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag väntar på debattens tipping point, alltså när man vänder och börjar hävda att stabil/sjunkande temperatur visar att förd politik varit framgångsrik och därför måste fortsättas.

 11. Thomas P

  Kan man inte vinna debatten på sakliga grunder kan man alltid utgå från att man redan vunnit och fortsätta debatten därifrån…

 12. Allan Forsling

  Vi måste lära oss av historien… och finns det någon bättre beskrivning än denna?
  Global nedkylning
  Fredrik Charpentier Ljungqvist
  Vi är enligt denna bok nu inne i en avkylningsfas historiskt sett. Sedan finns det alltid krusningar på ytan i en trend, som vi vet.
  De som alarmerar idag, kommer att ha glömt allt när avkylningen börjar märkas. Ingen kommer att komma ihåg att man sagt något annat- eller också så är man missförstådd. Eller säga som Jan Myrdal, gamle kommunisten: det var rätt då- och med tillägget, det är jag som räddade klimatet…

 13. Ingemar Nordin

  Tack Sten,

  Jag har lite då och då funderat på hur det kommer att se ut i vårt land när pyspunkan gjort bubblan platt.

  Vi kan ju till en början notera att vändningen redan skett internationellt sedan ett par år tillbaka. Länder lämnar Kyoto, och alltfler sitter på åskådarbänk och tittar på, kanske hoppas de på att de skall kunna hitta några fördelar medan luften rinner ur.

  Min gissning är att pyspunkan i Sverige kommer att likna den vi har hade efter Sovjetunionens kollaps. Läser just nu Kjell Albin Abrahamssons bok, ”Låt mig få städa klart!” http://www.bokus.com/bok/9789172241886/lat-mig-fa-stada-klart-om-kommunister-kryptokommunister-och-antikommunister/ Dvs, public service kommer fortsatt att behandla Mp och C med silkesvantar. Man kommer fortsatt att lovorda FNs gröna omsorg. Man kommer att säga att den goda tanken var det viktigaste, och man kommer att vara ganska tyst om alla kostnader, missade tillfällen och förlorade jobb.

  Abrahamsson påpekar hur överseende vi varit beträffande kommunismens offer, hur vi fortsatt gullar med allehanda diktaturer och hur vi vägrar att dra några som helst lärdomar från kommunismens historia. Inte minst gäller detta Sveriges kommunister – partiet verkar oförmöget att ta avstånd ens från sådana massmördare som Stalin och Mao. Under 70-talet satt framstående intellektuella, som Lagerkranz och Myrdal, i TV-sofforna och framstod som ”experter” på Kina eftersom de rest dit någon gång. Idag sitter f.d. KGB-spionen Jan Guillou och pladdraren Göran Greider i radio var och varannan dag och diskuterar kultur och hur landet behöver mer socialism.

  Nej, några officiella avståndstaganden, eller yttranden typ ”vi hade fel”, kommer vi aldrig att få höra. Däremot kommer många gröna ideologer att göra en fortsatt karriär med höga positioner och välbetalda arbeten. Den gröna överklassen har ju redan vant sig vid att leva på stor fot.

 14. dolf …

  Ibland undrar jag om inte politikerna och de mer cyniska alarmisterna har push:at så hårt för ’åtgärder’ och att ’nu har vi bara fem år på oss … ’ etc just för att kunna hävda att när (ifall) temperaturen inte följer modellerna längre, just kunna hävda att det är resultatet av framgångsrikt förd ’klimatpolitik’

  Hade CO2-halten sjunkit eller ökningen minskat hade vi garanterat fått höra att det är förklaringen. Och att politiken har räddat planeten.

  Jag kan tänka mig att de smartare bland de poserande världsförbättrarna är fullt medvetna om att rörande ’ozonhålet’ hade man mest tur bara, och att det inte alls var så enkelt som alarmisterna först sa. Och nu, många år senare, när det bådek rympt, växt och krympt igen, är få som får reda på det och ännu färre som kopplar tillbaks detta till (den obefogade) tvärsäkerheten som sades föranleda Montrealprotokollet. Och ännu färre tänker tanken hela vägen ut, nämligen att det innebär att det påstådda sambandet inte stämde.

  Jag kan tänka mig att många av dem som glassar runt på den nivån cyniskt vet att man måste både skrämma och skarva och lura folk för att driva sin agenda … och att både folk och sanning behöver offras lite för att nå dit.

 15. Alienna

  Thomas P

  Vilken debatt..?

 16. TP ”11,

  Kan man inte vinna debatten på sakliga grunder kan man alltid utgå från att man redan vunnit och fortsätta debatten därifrån…

  Det är så sant, så sant. Och det är ju vad man på din sida har försökt sedan väldigt länge, iaf sedan TAR 2001. Hela strategin med ’förnekare’ och ’konsensus’ och ’världens samlade kunskap’ eller iaf ’dom bästa experterna i området’ syftade ju enbart till att få tyst på verklig debatt …

  Och fortfarande undviker man verklig debatt (om relevanta sakfrågor) som pesten. Tom du, trots att du är en av dom ytterst få som vågar sig utanför klimathotstrons vadderade skyddade celler …

 17. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #14 Jonas N
  Den representativa demokrati vi har verkar vara mer eller mindre konstruerad för att gynna lögnare, egoister och psykopater. Det handlar blott och bart om att kunna framstå som förtroendeingivande och ha tumme nog med media för att lura till sig rösterna.

  Politiken är en strid om att ta sig till maktens topp. Det innebär:
  1. Normalt sunda människor är inte intresserade av att utöva makt över andra människor, och det är därför mycket få av dem som deltar i denna strid
  2. Som i alla strider är det den hänsynslöse som slåss med alla medel, och glatt bryter mot regler, som normalt avgår med segern (på kort sikt i alla fall). Den ärlige och uppriktige förlorar
  3. Följden blir att våra ledare är ungefär som Jokern, bara snyggare sminkade.

 18. Lasse

  Vi kommer aldrig att få se en Rockström säga att vi har haft fel!
  Däremot bör vi kämpa så han slutar dra sina dystopier eller i alla fall så media slutar okritiskt upprepa dem.
  Detta går inte om vi väljer att idiotförklara alarmisterna eller tror att media är intresserade av en helt annorlunda bild än deras även om det finns en sådan.
  Jag gissar att en sån som Mörner tystnat i debatten om havsnivåerna pga frustration över att hans bild inte tas på allvar, kanske pga att han utmanade för mycket.
  Synd eftersom han lämnade fältet öppet för ett SMHI som saknar begränsningar!
  Såg nyss ett program där satelliterans 3 mm/år ifrågasattes med stöd av pegelhistoriken.
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JfGCWR_wzNI

 19. Björn

  Lennart Bengtsson [2]; Visst finns det en möjlighet till en global mindre avkylning nu när solaktiviteten avtar. Det handlar om att solcyklernas amplituder vid solmaxima minskar betydligt jämfört med 1900-talets. Det finns en korrelation mellan den satellitbaserade TSI och de optiskt observerade solfläckarna. Att vi fortfarande kan ha en relativt konstant global temperatur, beror mycket sannolikt på ackumulerad värme i haven sedan solens Grand maximum. Men när yttemperaturen sakta sjunker får detta konsekvenser tveklöst. Egentligen är det inte märkligt att vi nu kan se mönster av en tidigare vinter över de norra delarna av vårt halvklot och dessutom där landisarna en gång i tiden har legat. Visst är en ny landistid långt borta, men dess begynnande tecken måste förr eller senare visa sig. Mycket nederbörd är en förutsättning för landisens tillväxt och det har det inte varit brist på över norra delarna av USA, som exempelvis nu den tidiga vintern där med meterhög snö förekommer. Att lite mer CO2 skulle förhindra denna utveckling är nog bara politiskt önsketänkande. Men tveklöst är att många solforskare nu ser ett mycket djupt tapp i solenergin under solcykel 25. Därmed testas också Svensmarks hypotes om ökad kosmisk strålning mot jorden och dess hypotetiska samband med ökad molnbildning.

 20. tolou

  Att klimatfrågan har blivit kidnappad av malthusianer innebär inte på något vis att de skulle upphöra med hållbarhets-/livstilsfrågor som grundar sig i konsumtion och befolkningsökningen. Klimatfrågan har bara gjort det enklare att fokusera på dessa frågor men likt sopberget eller skogsdöden kommer man bara på en ny ursäkt för sin världsbild.

  Så ingen bör förvänta sig någon direkt förändring bara för att klimatfrågan skulle tonas ned. Den ersätts bara med andra politiska argument…

 21. Lasse Forss

  #13, Ingemar
  Jag kommer ihåg när en imponerad Jan Myrdal kommit hem ifrån Demokratiska republiken Kampuchea och lyriskt kunde berätta att ”man måste konstatera att Pol Pot tillhör världshistoriens tre största ledare”.

 22. Slabadang

  Nu jublar de fattiga i Afrika!

  Brentoljan säljs för 69$ och den vanliga för 65$ ! Jag talade om den ”karma” som verkar vila över alla klimathotets aktörer charlataner och mytomaner. Inte ens oljepriset visar någon lust att följa Sternrapporter eller Romklubben. Jamenar det såg ju så solklart ut .. Kina Indien Brasilien hade ju en spikrak utvecklingskurva. Sen kom denna djädrans fracking och ökade tillgångarna flerfalt snabbare än tillväxten i dessa länder … va taskigt när alla dessa linjära tänkanden hade varit så ansvarsfullt kultiverade.

  Å vilket rent helvete sen när LFTR e-cats eller andra helt nya energialternativ dyker upp och tillför ytterligare energitillgångar drivmedel och produktion … visst är det taskigt mot alla domedagsprofeter ? Vem var det som kom på iden om att det skulle skapas eller finnas nån typ av ”energikris” ? Vem va deeeeee?

 23. Gunnar Strandell

  Man får inte underskatta att ideologier bygger på gemensamma värderingar. Och värderingar ändrar man inte så lätt på. Därför tror jag att man kommer att hitta nya sätt att marknadsföra dem när klimathotet inte längre duger.

  Jag tycker mig redan se en svängning från CO2 till uthållighet och biologisk mångfald och är övertygad om att UNFCCC insett att klimatmötet i Paris är sista möjligheten att hålla tryck i CO2-bubblan. Det är nog ingen slump att herrar som Rockström fjärmar sig från IPCC:s ståndpunkt i sin önskan att få vara kvar i strålkastarljuset.

  Fast å andra sidan har han redan garderat sig genom att bli ”Director” för Stockholm Resilience Centre.

  Citat från hemsidan:
  ”Stockholm Resilience Centre advances research on the governance of social-ecological systems with a special emphasis on resilience – the ability to deal with change and continue to develop.”

  Det återstår att se hur väl han klarar förändringarna 😉

 24. Mikael W.

  Sten, bra artikel!
  Du har helt rätt!
  Du börjar förstå hur världen fungerar.
  Allting är nämligen tvärtemot propagandan. Detta gäller även fettet, solen, SD…

 25. Mikael W.

  Denna kille rockar också fett!

  https://www.youtube.com/watch?v=CxBhTFwL9J0

 26. Daniel Wiklund

  Det är bedrövligt att inte Marie J från SEI som lovordade klimatkonferensen fick några undersökande frågor. Reportern hade kunnat fråga om dom konferenser som redan hållits (och dom är många) givit några resultat när det gäller väder och klimat. Man har lagt ner väldigt mycket pengar, och man har hotat om ett kommande helvete i flera decennier nu. Nu är det dags att klimatforskarna visar lite resultat, annars kan dom lika gärna lägga ner sin verksamhet. Romson och hennes ”miljövänner” använder ofta ordet bråttom. Att tiden snart är ute,(vilket den egentligen redan är). Om det är bråttom med nåt så är det att klimatforskarna ger bevis att dom haft rätt i sina profetior. Om dom nu inte glömt bort varför dom jagar koldioxiden.

 27. LBt

  Det är alltid bra när någon är tydlig med sin ståndpunkt. Det blir enklare så.
  Sten K är tydlig, han anger tom ett tidsperspektiv. Han vinner eller förlorar sitt vad Inom 5-6 år. Det är snart, det har redan gått 8 år sen Al Gore förde upp klimatfrågan på dagordningen.

  Jag är också optimistisk i denna del, har angett något i stil med att vi kanske vet inom 5-10 år och definitivt inom 20. Dvs vet om det verkligen är 60-årscykeln PDO som nu håller tillbaka den globala uppvärmningen eller ej.

  Det är bra, när vi vet mer kan vi också rensa debatten från en massa strunt.

 28. ”när vi vet mer kan vi också rensa debatten från en massa strunt”

  Ja, ungefär som redan skett sedan Al Gore gav sig på att indoktrinera små (och större) lbarn, eller hur?

  Och hur är det med mantrat: ’Vi måste agera nu. Om fem år är det för sent’

  Är det alltid giltigt, och bara förskjuts i tiden allteftersom den tickar på? Eller går det att värdera, dra några slutsatser ur sådant också? Vilka, och om vad i så fall?

 29. Guy

  Jag tror vi har missuppfattat det där med ”bråttom”. Bråttom för Romson betyder nog att det är bråttom att få som mycket av kakan det går innan den är slut.

 30. Svend Ferdinandsen

  Om vejret biver koldere, er jeg sikker på at alarmisterne vender på en tallerken, og udråber CO2 til at være årsagen. CO2 er jo blevet koblet til klimaændring,og koldere vejr er også klimaændring, voila.

 31. ingvar

  #30 Svend

  Tror det kommer att undergräva förtroendet för dem hela vägen ner till fabriksgolvet. Svenne och Lisa kommer inte att köpa det.

 32. Svend Ferdinandsen

  Fra hockeyschtick om teperaturen på jorden og greenhouse effekt.
  http://hockeyschtick.blogspot.dk/2014/11/why-greenhouse-gases-dont-affect.html
  http://hockeyschtick.blogspot.dk/
  Det er ret mange indlæg og meget spændende. Det er næsten for enkelt.

 33. Björn

  Svend Ferdinandsen [30]; Det är ju därför som man har ändrat från ”global uppvärmning” till begreppet ”klimatförändringarna”, för att få helgardering. När man alltså nämner klimatförändringarna så finns det en inlärd association till global uppvärmning som i sin tur associerar till antropogen CO2. Sammanfattningsvis så är alla klimatförändringar orsakade av antropogen CO2. Egentligen är detta enkel hunddressyr enligt den ryske fysiologen Pavlov.

 34. bedouin

  I början av 70-talet var det en spridd uppfattning att vi gick mot en ny istid – vår civilisation gick mot sitt slut, mellan 75 och 85 procent av alla djurarter skulle vara försvunna 1995, det skulle bli elva grader kallare år 2000 och mycket i den stilen. De forskare som trodde det, hade uppenbarligen fel. Kanske beroende på den välgörande koldioxidens ingripande: Svante Arrhenius, som tog upp koldioxidens värmande egenskaper för ca 100 år sedan, menade att mera koldioxid i atmosfären var ett bra skydd mot nedkylning och sämre tider. Inte att koldioxiden skulle vara ett problem. Frågan i framtiden kan alltså bli hur vi ska få upp temperaturen, inte ner den.

 35. Jalle

  Alarmisterna kommer ALDRIG att göra en pudel. Aldrig någonsin! Man gjorde det inte efter Millenieskiftet och man kommer inte att göra det nu.
  Dessutom kommer det alltid att finnas forskning som styrker, direkt eller indirekt, den egna tron.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias

 36. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv om att ”kortare vintrar väntar”. SMHI tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten är det som är det som är domedagspredikanter. Och naturligtvis är det allvarliga konsekvenser som väntar om inte världen lyckas vända på utsläppen. Nåt annat är inte att vänta från dom, det gäller ju att skrämma livet ur oss, ett sätt att legitimera sin egen verksamhet. Att komma med lugnande rapporter ger nog inga ökade anslag. Men man är otroligt less att varje dag läsa om kommande klimatkatastrofer. Och som vanligt är det koldioxiden som är boven.

 37. HenrikM

  SVT vet i alla fall säkert vad som kommer hända:
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/smhi-alarmerande-klimatforandringar-i-sverige

  Men en artikel lite tidigare hävdar följande:
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/faktakollen-vaderprognoserna-som-ar-rena-bluffen
  Där står att man inte kan göra prognos längre än 10 dagar. Jag undrar om de själva läser sin hemsida och drar några slutsatser?

 38. Gunnar E

  Och se Läkartidningen alarmerar på
  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/12/Vad-doktorn-kan-gora-for-klimatet-och-halsan/

 39. Daniel Wiklund

  Väldigt avslöjande det du tar upp Henrik M. Det är ett lågvattenmärke, trots att havsnivåerna ska stiga rejält. Dom pratar mycket om att vi redan slagit i taket, det är nästan för sent, och att kraftiga åtgärder krävs och att dom ska verka under mycket lång tid. Här gäller det att hålla i börsen, vi ska ju bestraffas för vårat ”syndiga” leverne. Sverige ligger ju dåligt till när det gäller matematik, det syns tydligt när klimatforskarna räknar. Klimatforskarna har verkligen redan slagit i taket när det gäller felaktiga prognoser, och dom överträffar sig själva varje gång dom lämnar en rapport.

 40. Björn

  Daniel Wiklund [36]; Jag tror att vi kan lita på att det är verkligheten som kommer till slut att visa forskarna åt vilket håll vägvisaren pekar. Vi har ju numera satellitburna mätinstrument som mäter dygnet runt, där sammanställande institutioner som RSS och UAH, mycket troligt, inte levererar manipulerade data om den globala temperaturutvecklingen. Min personliga övertygelse är att vi kommer att få se en sakta nedgångstrend i den globala temperaturutvecklingen på grund av den minskande solaktiviteten. Något annat verkar inte troligt eftersom solens alla aspekter framöver minskar inflödet av energi mot jorden. Detta inkluderat den från solen minskande solvinden, som konsekvens medför ökat inflöde av kosmisk strålning och därmed ökad molnighet, som i sin tur medför skärmning av solenergin.

 41. Alienna

  #38

  Där ser man…
  Även Läkartidningen har börjat sprida pseudovetenskaplig propaganda.

  Lita aldrig på en ”vitrockare”.

 42. Egentligen är det ganska fantastiskt. Klimathotsaktivisterna säger ju faktiskt att energi måste göras väldigt mycket dyrare i syfte att få det kallare!

 43. Daniel Wiklund

  Jag läste först SMHI-s larmrapport och tänkte att nu är måttet rågat. För att sen läsa ”Vad doktorn kan göra för klimatet” och upptäcka att måttet var inte rågat. Man undrar vad dom läkarna har berusat sig med för att prestera så mycket stolligheter. Ingen kan väl ha undgått vilken epidemi som Spice orsakat, hoppas inte läkarna har missat den i sin jakt på koldioxiden.

 44. Ingvar

  Gunnar #38
  Vilket svammel. Lade in en syrlig kommentar

 45. L

  Hmm, Läkare utan gränser kände jag till, men Läkare utan koll var en nyhet…

 46. Börje S.

  #44 Ingvar

  Du lade in en syrlig kommentar skrive du. Men den syns inte. Det gör inte mina syrliga kommentarer heller, ty i läkartidningen måste du ha läkarexamen för att få uttala dig om klimatet.

 47. Pelle L

  Sten Kaijser, din artikel här var mycket bra (vilket även de många kommentarerna visar).

  Men det verkar som att ungdomarna här inte förstår sig på vadslagning.
  De har väl inte förstått meningen med uttrycket ”put your money where your mouth is”.

  Så för ordningens skull antar jag ditt vad.
  Är fem hundra kr en lämplig summa?
  Du har mitt fulla förtroende att fälla avgörandet när vi kommer fram till 2020.
  Och jag skulle naturligtvis med glädje se att du vinner vadet 🙂
  Om du vill ha mera uppgifter om din kombattant så når du mig på pelle.lunden@ymail.com

 48. KristianA

  http://www.natursidan.se/nyheter/smhi-snabb-stor-och-oroande-klimatforandring-i-sverige/

 49. Hej Pelle L,
  vad trevligt att du vill anta mitt vad.
  Mitt förslag till att avgöra om ”jag har rätt” är att två av amerikanska National Academy of Sciences, engelska Royal Society eller svenska KVA har gjort uttalanden som kan tolkas som att ”jag har rätt”.

  När det gäller ”summan” så är femhundra kronor bra men ett alternativ om vi bor någorlunda nära varandra är att vi ses på något trevligt ställe för en måltid och den som vunnit vadet blir bjuden på måltiden.

  Ha det bra!

 50. Lasse

  #46 Visst syns Ingvars kommentar i läkartidningen.
  Om jag hade fått in min kommentar så hade den sett ut såhär:
  WHO förutspår ett ökat antal döda på grund av klimatförändringarna.
  Där har ni en uppgift -att förhindra och förebygga. Era föregångare har lyckats rätt bra tillsammans med resten av samhället:
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/01/who-forecast-exaggerates-climate-deaths/

 51. Guy

  KristianA #48

  Jaha, då var det klart. Vi har inte en chans att nå 2-gradersmålet om vi enligt natursidan, som tar sin info från IPCC, måste minska våra växthusgasutsläpp med mellan 40 och 70%. Det vet väl alla är en omöjlighet så länge vattenångan räknas med.
  Det är också omöjligt om man betänker avtalet mellan Kina och USA. Mellan åren 2030 och 2050 skall minskningen ske???? Tro det den som vill.

 52. Ann LH

  Judith Currys uppfattning är klar, visst är det pyspunka!
  http://judithcurry.com/2014/12/01/the-legacy-of-climategate-5-years-later/

 53. Bra genomgång av Judith Curry, Ann LH. Framför allt något för Thomas P att läsa igenom (och sen förneka)

 54. Alienna

  Jag vet inte om jag är ute-å-cyklar nu, men…
  Jag gick in på naturskyddsföreningens klimatblogg, och blev positivt överraskad. Senaste inlägget (pro-klimatalarmistisk) – är nu borttagen..!

 55. Alienna

  Nu är Läkartidningen på krigsstigen emot naturvetenskapen medelst MER pseudovetenskaplig alarmistpropaganda:
  http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/12/Deklaration-om-doktorn-klimatet-och-halsan-antogs/

  VARNING för VITROCKAR…!