The Darling of Global Warming Advocates

 

thVWNT5TKJ

Geologiprofessorn och enligt egen utsago Nobelpristagaren Camille Parmesan försöker via AAAS (The American Association for the Advancement of Science) påverka vilka läromedel som får och framför allt inte får användas i Texas grundskolor (K-12).

http://wattsupwiththat.com/2014/11/08/the-ultimate-irony-camille-parmesan-argues-texas-textbooks-need-to-get-the-facts-straight-on-global-warming/

Hon förkunnar att det utifrån vetenskapligt perspektiv är avgjort vad som orsakar GW/Climate Change och hävdar därmed att det inte längre finns två sidor i debatten. Enligt henne är alltså debatten över, det är avgjort, klimatförändringarna är antropogena. Det här utspelet kommer naturligtvis att falla i god jord på många håll, men vem är hon som med stöd av AAAS kan gå ut med detta tvärsäkra budskap?

Camille Parmesan menar med all rätt att skolans textböcker ska utgå från vetenskapen och förmedla vetenskapliga fakta. En liten återblick på hennes egen forskning ger anledning att fundera över om just hon är den rätta att tala om vetenskap och vetenskapliga fakta. Första gången jag stötte på henne var i S. Fred Singers och Dennis T. Averys ”Unstoppable Global Warming Every 1.500 Years” från 2007. Singer&Avery ägnar där stort utrymme åt ”The Baseless Fears”. Ett av kapitlen heter ”A Million Wild Species Will Be Lost Forever”. Där beskriver de C. D.Thomas´s hypotes om “survival envelopes”. Den går ut på att uppvärmningen kommer att bli så snabb att de små s.k. ekosystemen är alltför rigida för att klara sig när klimatet förändras. Med hypotesen som grund beräknas att en mycket stor del av jordens arter kommer att utrotas på grund av GW/CC. Denna uppfattning har fått fotfäste i IPCC-kretsar, men hittills har verkligheten som bekant varit ovillig att underordna sig.

greening

2003 fick Parmesan artikeln ”A Globally Coherent Fingerprint of Climate Change Impacts across Natural Systems” publicerad i Nature. Singer&Avery är kritiska mot den och skriver att innehållet inte överensstämmer med rubriken, fingeravtrycket är obefintligt.

Den enda art som verkligen förklarats utrotad på senare tid är den omtalade Gyllene Paddan. Den upptäcktes 1966 i Costa Ricas fuktiga höglandsskog och försvann hastigt runt 1990. Försvinnandet sågs av många som en följd av GW. Andra förklaringar har dock förekommit. En möjlig orsak som diskuterats var skogsavverkning i låglandet nedanför paddans dimhöljda skogar. Avverkningen förde med sig att luftfuktigheten minskade så att molnbildningen i huvudsak skedde ovanför paddornas hemvist. I så fall var det inte den globala uppvärmningen utan lokal antropogen påverkan som slog ut de fuktkänsliga paddorna. Efter ingående epidemiologiska studier har den förklaringen nu övergivits.

Det var inte bara de gyllene paddorna som plötsligt och oförklarligt decimerats, flera andra amfibiepopulationer jorden över hade visat samma mönster. Efter omfattande detektivarbete kunde det så småningom övertygande visas att en för amfibier patogen svamp dragit fram över klotet. Där temperaturen var gynnsam för svampen slog den till. När svampen nådde den lilla isolerade gruppen av Gyllene Paddor kraschade populationen och arten är nu förklarad utrotad. Intressant nog har den moderna rörligheten utsetts till syndabock. Om det är turister, andra besökare eller något annat, som förde svampen till de avlägsna bergen med sina unika paddor, det förtäljer inte historien.

untitled (2)

Vad har detta med C. Parmesan och hennes krav på vetenskap och vetenskapliga fakta att göra? Jo, hon låter sig inte övertygas av den ingående studien utan propagerar fortfarande för det gamla antagandet att det är GW som ligger bakom försvinnandet. 2011 skriver hon tex i en artikel i Nature: ” Species extinction have already been linked to recent climate change; the golden toad is iconic ”. (Källa J. Steele).

Ekologen Jim Steele var under decennier chef för San Francisouniversitetets fältstation i Sierra Nevada. Han har som pensionär samlat sina insikter i den innehållrika och oerhört intressanta boken Landscapes & Cycles An Environmentalist´s Journey to Climate Scepticism. C. Parmesan får där stort utrymme, men kanske inte alltid så smickrande utifrån vetenskapligt perspektiv.

220px-Euphydryas_editha_5679[1]

Parmesan disputerade1995 och redan påföljande år fick hon rapporten Species and Climate Range publicerad i Nature. Parmesan hade studerat fjärilen Edith´s checkerspots (Euphydras editha) utbredning och eventuella migration under sin doktorandtid och rapporten i Nature grundades till stor del på hennes avhandling. Hon hävdade att fjärilen flyttat norrut och högre upp i bergen och detta grund av (G)W. James Hansen uppmärksammade rapporten, den bekräftade hans prognoser och kunde enligt honom dessutom ses som ett tecken på kommande ekologisk kollaps. Inte nog med stödet från J. Hansen, även på Union of Concerned Scientist´s webbsida lyftes hon fram. Rapporten blev naturligtvis flitigt citerad, hon fick tala i Vita Huset och blev snart en ikon i AGW-kretsar. Hon blev utvald att som en av fyra biologer arbeta med IPCCs tredje rapport och det är anledningen till att hon liksom M. Mann anser sig vara Nobelpristagare.

C. Parmesan tolkade sina grunddata som att populationen flyttat norrut på grund av uppvärmningen. Vid närmare betraktande visade det sig att hon inte alls funnit någon sådan migration. Det hon däremot kunde konstatera var att delar av populationen i de södra delarna av undersökningsområdet hade försvunnit. Med hennes sätt att hantera statistiken hade populationen migrerat norrut. Hon säger själv att hon tänker mycket i stort, men som Steele skriver är det de små, små detaljerna som är avgörande vid ekologiska studier. Hade hon lämnat de stora perspektiven för en stund hade hon kanske börjat fundera över hur städernas utbredning i söder kunde påverka fjärilarnas mikroklimat. Dessutom borde hon uppmärksammat att försvinnandet inte alls skedde i samband med någon uppvärmning utan lite tidigare i historien.

Eftersom Parmesan blivit mycket inflytelserik blev Jim Steele intresserad av kvaliteten i hennes forskning. Han bestämde sig för att göra om undersökningen med samma metodik och på samma lokaler som hon arbetat med. Det gick inte att få upplysning om detta i via artikeln i Nature varför han kontaktade henne direkt. Trots flera påstötningar lämnade hon inte ut den informationen…

Det finns mer att hämta om hennes vetenskapliga karriär bl.a. här:

http://wattsupwiththat.com/2014/03/23/the-aaass-lost-climate-integrity/

På senare tid har hon börjat oroa sig för att fjärilarna inte i förebyggande syfte redan nu flyttar norrut och högre upp i bergen. Därför har hon börjat arbeta för sk assisted migration. Det är biologers mardröm. Steele skriver att det är som att öppna Pandoras ask, man riskerar att släppa ut patogener, invasiva arter och annat som kan påverka etablerade system.

Med denna bakgrund har hon blivit en ikon, fått inflytande över både sina konsensuskollegor och AAAS. Hon försöker nu motarbeta en sund vetenskaplig undervisning i Texas, en undervisning där eleverna har all rätt att få inblick i den aktuella ”dialogen om de två världssystemen” som trots allt pågår i klimathotsfrågan.

Jim Steeve har förekommit på WUWT ett flertal gången och hans hemsida innehåller mycket intressant läsning.

http://www.landscapesandcycles.net/

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Lyssnade på ett föredrag på nätet av denne Steele. Många väldigt avslöjande exempel där klimatet oriktigt beskyllts för att påverka djurlivet. Vi behöver en mångfald-bland klimatforskarna!
  SMHIs nya rapport om klimatförändringar och temperatur bör nog granskas-håller den för det? Ogillar kopplingen mellan uppgiftslämnaren SMHI och klimatalarmisten SMHI.

  Fö så är det lågt vattenstånd i Stockholm idag. Hittade denna sida där SMHI förutspår vattenståndet i framtiden. Väldigt bra överensstämmelse! Fast så omfattar den bara en vecka. Kl 16 så ligger vattnet som lägst på -0,60. Lägsta lågvattenstånd ligger på -0,66!
  Varning för lågt vattenstånd bör sändas ut till sjöfarten!
  http://www.smhi.se/oceanweb/sea-levels

 2. Jimmy

  Lite OT
  Inte sedan inbördeskriget har det varit en så lång period utan några större orkaner i USA.
  Hmm, men klimatforskarnas klimatmodeller har ju förutspått flera o mer intensiva orkaner orsakade av klimatförändringarna? Hur kan det komma sig?
  Klimatforskarnas förklaring: USA har haft TUR !!! (Good Luck)
  För modellerna är det inget fel på ( de har bara haft en djäkla otur att inte verkligheten följer modellerna)

  http://www.westernjournalism.com/new-report-hurricanes-sure-get-stormy-reception-climate-change-alarmists/

 3. Lasse

  OT-SMHI får utrymme i media med sin klimatuppdatering inför LIMA.
  Media sväljer hela betet.
  Här är rapporten de kokat ihop:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.81608!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi_9%20.pdf

  Vi har förändringar-visst-men beror det på CO2?
  Vad kan det annars bero på? SMHI ger inte svaret! Men kanske döljer de det inte helt!
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841
  ”Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige.”

  Nämns detta i klimatrapporten ovan? Nej! Men vi har ju alerta journalister som kan ta upp detta!

 4. Ingvar

  Lite motviktsläsning (Amazon Kindle)
  The Moral Case for Fossil Fuels
  http://www.amazon.com/gp/product/B00INIQVJA/ref=pe_1249960_128318980_em_1p_0_ti

 5. Björn

  Det Camille håller på med är vetenskapsförvanskning. Den egna forskningen är så betydelsefull att inget annat kan vara sant. Man får fjärilar i magen när man läser om hennes krav på underkastelse.

 6. Sigvard E

  OT
  I kväll håller VäderPär hov i Norrtelje. Vi skall få veta bl a hur Roslagen kommer att påverkas när klimatförändringarna slår till. I dagens NT har han också synpunkter på hur pensionspengarna bör placeras som exempel på hur den enskilda människan kan bidra till ett bättre klimat.

 7. Jag trodde det var klarlagt att det är forskare som har spridit den svampsjukdom som utrotade den gyllene paddan? Men det är det alltså inte? Utan andra grupper av människor kan vara skyldiga?

  Michael Mann har tvingats backa från sitt påståenden att han är nobelpristagare. Eller är det bara hans universitet som har backat? Allt som kan påstås om honom, Parmesan och en rad andra är att de var delaktiga i arbetet med rapporter som gjorde att IPCC tilldelades ett halvt fredspris. Det gör dem inte själva till nobelpristagare.

 8. Lasse Forss

  På nyheterna i morse uppfattade jag det som att temperaturen, enligt SMHI, i Sverige har stigit med 1 grad på tio år. Vad säger Lennart Bengtsson?

 9. Ingemar Nordin

  Mycket intressant. Tack för denna genomgång Ann L-H!

  Historien visar på ett tyvärr alltför vanligt problem inom vissa forskningsområden där det uppenbarligen har saknats en kritisk granskning. Ingen har ställt de besvärliga frågorna till Parmesan och hennes arbete. Inte ens Natures granskare. Vilket är ett tecken på en dysfunktionell forskningsprocess.

  Men hon verkar ju tack vare det fått en strålande karriär. Bara budskapet är det rätta så passerar vilket skräp som helst.

 10. Sören F

  Hon är biolog väl, inte geolog i alla fall? ”Geolog” kan det bli till via ”earth science”, via ”geovetenskap”, eller så är det bara det enkla felet biolog -> geolog.

 11. Peter F

  Lasse Forss #8

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/04/ingen-uppvarmning-i-sverige-pa-25-ar/

 12. Ann LH

  Allt eftersom jag läste mer och mer om C. Parmesan kändes det som om hon var biologins-geografins-ekologins svar på M. Mann. Upp i smöret direkt efter disputation, kreativ hantering av statistik, ovilja mot att lämna ut information, totalt opåverkbar av övertygande bevis för att hon satsat fel (gyllene paddorna) och så detta med att Nobelpriset.
  När det gäller de omtalade paddorna så skrev i varje fall J. Steele inte att det var justforskarna som spred svampen, men varför inte. Intressant är även att M. Mann inte heller kan gå med på att den epidemiologiska bevisföringen är tillräckligt övertygande.
  Någonstans fångade jag upp att hon var professor i ”geologi”. Ekologi verkar naturligare. Dessutom har hon nog sina fingrar lite varstans i konsensusvärlden.

  P.S. OECDs besked idag om varför våra elevers Pisaresultat har sjunkit i tio års tid var ljuv musik. Göran Perssons skola! Just det som vi nu gamlingar kämpade emot med näbbar och klor för ca tjugo år sedan. Vad var det vi sa! Ska bli intressant att se vad vår lille skolminister har att säga om saken. D.S.

 13. OT, men man har visst registrerat livstecken i den uppländska inhägnaden igen. En livsform där vidhåller att ett egenpåhittat språk visst skall accepteras (tom läras) av alla andra. ’Lycka till’ säger jag då …

 14. C-G. Ribbing

  Bra Ann!
  Mycket intressant och för mig helt nytt. Det visar hur selektiv varseblivning kan ställa till det och ge felaktiga slutsatser.
  /C-G

 15. Nerikes Allehanda, NA, har öppet för kommentarer!
  http://na.se/asikt/svarasnabbt/1.2744790-datorer-och-flyg-stora-miljobovar?articleRenderMode=article_full_discussion#commentForm

 16. Bengt Abelsson

  #8

  Det är mycket värre än så – inom ett halvår kommer temperaturen här ha ökat med 10-tals grader.

 17. Mats G

  ”selektiv varseblivning”

  He, he. Så sant.

  Så var det väl lite innan den moderna vetenskapen kom till. Det finns en anledning till varför det visat sig att den morerna vetenskapen är överlägsen ex järtecken. nu kommer jag inte vetenskapens historia i detalj men jag är rätt säker på att det var Linné och Darwin som till stor del visade vägen. varför man vill göra avsteg från denna bevisligen framgångsrika angreppssätt.

 18. Ann LH

  # 17 Selektivt varseblivning. J. Steele talar om HOS Hypothesis Obsession Syndrome när det gäller Parmesan m fl som inte kan lämna älsklingshypotesen oavsett övertygande bevis. Jag vet inte hur spritt uttrycket är men fenomenet verkar utbrett.

 19. Mats G

  Det märkliga är att klimathotarna för förtroende om och om igen. Den ena fallerade spekulationen efter den andra. Ta ex klimathotarnas fader Al Gore. Vad jag vet så har inte nordpolen smält än trots vi har gått fyra år över tiden. Ingen tycks dra slutsatser eller örona åt sig för den delen.

  Allt det här är absurt.

  Åsså klämmer SMHI till med en grad varmare på 20 år. Trots att det har varit status quo i 18 år. WHY?

  Jag hade en bild av våra institutioner var där för att förebygga eller vara en motkraft till all möjliga dumheter kommer med. Den bilden har verkligen fått sig en törn pga klimathotet. De målar upp den felaktiga bilden och vi andra stackare som inte har huvudet under armen får göra deras jobb.

 20. Alienna

  #13 Jonas N,

  Va? Var? (Gick in på UI, men där finner jag ingen livsform…)

 21. Mats G

  18
  Ann LH
  ”HOS Hypothesis Obsession Syndrome”

  Egentligen tycker jag att det här är ett måste hos en till slut framgångsrik forskare. Du måste vara lit knäpp. Det hindrar dock inte att de måste bevisa sina hypoteser som alla andra. Där har det gått snett ibland. Du kan låtsas som en hypotes är sann när den inte är det.

 22. Lasse

  Visst har klimatet påverkats betydligt långt in på 2000 talet.
  Vi kan väl inte förneka de observationer de redovisar.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841

  Fast jag är lite besviken över att solen inte värmer mer ! Gör ett försök med en tabell:

  Tabell 2. Ändring av Sveriges medeltemperatur (C) och medelnederbörd (% ) för perioden 1991-2013
  jämfört med 1961-1990 och 1861-1890
  Baserat på SMHIs observationer. År Vinter Vår Sommar Höst

  Temperaturändring jämfört med 1961-1990 0,9 1,5 1,0 0,7 0,5

  Temperaturändring jämfört med 1861-1890 1,6 1,6 2,3 1,1 1,3

  Nederbördsändring jämfört med 1961-1990 (%) 8 9 6 17 -2

  Nederbördsändring jämfört med 1961-1990 (mm) 52 12 7 35 -4

 23. Mats G

  #21
  Rättelse
  Du kan inte låtsas som en hypotes är sann när den inte är det.

 24. Peter F

  Mats G #19

  SMHIs yrvakna beteende kan ju kanske förklaras av detta. Mera pengar, mera pengar….visa musklerna.

  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utredning-foreslar-starkt-roll-for-smhi-inom-klimatanpassning-1.81456

 25. Bengt Abelsson

  #20
  Om UI
  Den 11 september 2014 gjordes ett inlägg. Idag, 2 månader senare finns tre (nya?) kommentarer. Bland annat försvaras begreppet ”förnekare”. Besök sker på egen risk.

 26. Ann LH

  #6 Sigvard E., hoppas att Du har möjlighet att lyssna till väderoraklet i kväll. Ser fram emot en liten resume’.

 27. AG

  #21 Håller med. Många klimatforskare måste ju utgå från något, göra ett antagande. Ofta då anta att AGW-hypotesen är sann. Det betyder ju inte att man är aktivist eller stödjer de politiska följderna därav. Det intressanta är ju då man upptäcker att ens antagande går åt skogen. Inte alla forskare har modet att driva sin slutsats full ut. Det kan betyda en spärr i peer-review processen. Vi har ju sett det på nära håll och läst om det i Climategate-mailen. Glöm inte bort dem nu när en del alarmister har bytt taktik och talar om dialog. Det är ungefär som att begära vapenvila under reträtt.

 28. Lennart Bengtsson

  jag kan mycket väl erinra mig en ordväxling med Camille Parmesan vid ett möte i Aspen för drygt 15 år sedan. Det var en dam med bestämda värderingar som knappast uppskattade mina , som jag fortfarande anser, kritiska påpekanden. Som kanske inte alla vet så blev det åtskilliga Nobelpristagare det år som IPPC och Al Gore fick Nobels fredspris. Man bör kanske inte lägga allt för stor vikt vid detta och inte heller kanske över alla de som fått eller varit föreslagna och mycket väl kunde fått priset under årens lopp. Av risk att drabbas av Olle Häggströms bannstråle skall jag avhålla mig från att nämna några namn.

  Jag inser efter att läst Ann Löfving-Henrikssons text att Camille Parmesan inte har ändrat sina uppfattningar utan genomför dessa med all upptänklig energi. Tyvärr finns det alltför många i klimatrörelsen som jämställer teori med verklighet och har glömt bort nödvändigheten av att validera teorin. Men det är ju inte lätt att bekräfta framtiden innan den inträffat även om man är stark i tron.

 29. ”Tyvärr finns det alltför många i klimatrörelsen som jämställer teori med verklighet och har glömt bort nödvändigheten av att validera teorin. Men det är ju inte lätt att bekräfta framtiden innan den inträffat även om man är stark i tron”

  Så sant som det var sagt. En del här borde ta till sig denna självklarhet, och gärna även ngt djupare insikter om vad detta innebär för kunskap och dess uppbyggnad.

 30. Slabadang

  Jonas N!

  Ännu värre blir det ju när de tror att de vunnit en debatt som aldrig genomförts och fortsätter därifrån ( som någon så väl uttryckte det tidigare här på någon tråd)

 31. #30 Ja, det är många som vill hävda att de ’vunnit’ en debatt där de varit så bortkollrade att de inte ens vet vad de bjäbbat om …

 32. Ann LH

  # 28. Lennart B., tack för intressant kommentar. Just när jag höll på att färdigställa mitt inlägg om C. Parmesan kom det en OT kommentar här på bloggen om att SMHI var ute på rundtur till gy.skolornas lärare för att ”informera” om klimatfrågan. AAAS, SMHI, Naturvårdsverket, media och i stort sett hela politikerkåren – samma budskap. Det gäller verkligen att vara självständig och leta information utanför konsensusvärlden för att komma utanför denna bild. Min avslutning med liten hänvisning till Galilei Galileo med att förmedla insikt om ”de två världssystemen” är oerhört viktig för mej. Jag har tjatat om läroplanen flera gånger, kanske till leda, men den är viktig, den kräver objektivitet och vetenskaplig hederlighet! Det borde innebära att våra elever får vetskap om de grundläggande vetenskapliga argumenten från båda sidorna eller kanske hellre alla håll, lite som JoNova åstadkommit. Finns det inga möjligheter att Vetenskapsakademien hjälper skolväsendet med detta?