Public Service som ”en central kommunikationskanal”

yleisradio

Ett nytt, fullmatat, nummer av Katternötidningen http://www.katterno.fi/assets/Publikationer/Katterno-2.2013-/Katterno2.2013.SE.pdf publicerades i veckan. Det finns flera artiklar som borde vara intressanta för denna bloggs läsare: Här finns ett samtal om ”hållbarhet” med Stig Gustavson och Per-Olof Eriksson, som är två välkända industriprofiler i Finland och Sverige; en intervju av en tung politiker och före detta minister i Finland, Ole Norrback, som bl.a. efterlyser en bättre och öppnare medierapportering; en artikel om Eija-Riitta Korhola som framgångsrikt bidrog till att EU-parlamentet sade nej till kommissionens förslag att manipulera handeln med utsläppsrättigheter (och därmed bidra till ökade elpriser inom EU).

Även TCS är omnämnd i samband med en uppföljning av artikeln om Lennart Bengtsson.

Men jag fastnade särskilt för en artikel om ett märkligt avtal mellan Yleisradio (Rundradion, som omfattar både radio och TV) och finska Meteorologiska Institutet (MI) (sid 16-17). Avtalet handlar om ett samarbete där MI åtar sig att åren 2007-2010 stå för underlaget till Yleisradios beskrivning av klimatförändringen. Yleisradio å sin sida lovar att använda sig av den informationen i sina program. I avtalet står bl.a. ”Meteorologiska institutet strävar efter att använda Yleisradio som en central kommunikationskanal”.

Yle åtar sig alltså att vara ett språkrör för MI:s uppfattning i klimatfrågan. Det här strider mot Yles uppdrag som ett public serviceföretag, enligt de sakkunniga som kommenterar saken.

Bo Göran Eriksson, jurist, tidigare medlem i Hufvudstadsbladets styrelse och väl förtrogen med publicistiska frågeställningar: ”Yle borde inte binda sig på detta sätt och inskränka den redaktionella frihet som public servicemedia ovillkorligen bör ha.” … ”Enligt Yle-lagen ska Yle i samhällsfrågor stå för mångsidighet i fråga om fakta, åsikter och diskussioner. Redan när avtalet ingicks var klimatförändringen en väldigt omstridd fråga, där många synpunkter kunde göras gällande. Det är Yles skyldighet att bevaka hela fältet. Genom avtalet har Yles klimatrapportering fått slagsida.”

Ole Norrback: ”Ett public serviceföretag som Yle kan inte ingå ett avtal av den här arten! Det står entydigt i strid med bolagets programregler om saklighet och opartiskhet. Här förbinder sig Yle att vidarebefordra en parts åsikter, vilket tydligt strider mot Yles roll.” ”Meteorologiska institutet förbinder sig dessutom att använda Yle som sin centrala informationskanal. Det kan rimligen inte ett statligt ämbetsverk göra. Dess skyldighet är att ge information till alla massmedier på samma grunder. Det här är ett av de underligaste avtal jag läst.”

Dessutom verkar det som om både Yleisradio och MI har mörkat hela avtalet för både allmänheten och medarbetare.

Först BBCs hemliga policy om att inte ge en neutral rapportering av klimatfrågan (se t.ex. här och här) och nu detta. Man undrar ju i sitt stilla sinne vilka avtal, överenskommelser och policybeslut som våra egna public servicemedia – SvT och SR – har gjort för att ge sin snedvridna rapportering till svenska tittare och lyssnare genom åren?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Kunde inte sova, kollade TCS och kunde inte sluta läsa, detta kallar jag HÅLLBAR INFORMATION! Ännu ett oerhört intressant och tänkvärt nummer av Katternötidningen. Tack Svenolof Karlsson för att vi här på bloggen får möjligheten att ta det av denna gedigna tidning och tack Ingemar för tipset i morgonstunden.

 2. Oj, Upgiften om ett avtal mellan meteorologin och PS knyter direkt an till och ger ett yyterligare konkret exempel på det jag nyss postat i dagens blogg. http://www.frihetsportalen.se/2013/06/pratorerna-har-intagit-varlden/
  Mänsklighetens hopp står till att folk nyttjar internet till att informera sig innan även den kanalen censureras.

 3. Lasse

  SR P1 medelade i ekot att USA och Kina kommit överens att minska utsläppen av flourerade kolväten.
  I texten som presenterar inslaget nämns växthusgaser. Kanske är det en policyförändring på gång.I USA eller SR det kan man fundera på?
  CO2 är passe ,eller så är det lättare komma överens om detaljer.
   

 4. Svenolof Karlsson

  Tack Ann L-H,
  Det här mörkade avtalet är ett direkt bevis för att klimatalarmister faktiskt konspirerar och att mediefolk ställer upp på att konspirera. Just journalister borde ta till sig detta. Ett standardargument på deras sida för att inte behöva ta in nya saker är ’tro inte på konspirationer överallt’ eller ’det där låter som en haverist’.
  Sedan ska sägas att alla journalister inte är av samma skrot och korn. Det lite komiska är att det var just en egen redaktion på Yle, MOT (som i Sveriges motsvaras av Uppdrag Granskning), som avslöjade avtalet. MOT gjorde ett program om klimatfrågor och ställde kritiska frågor till Meteorologiska institutet, som vägrade svara TROTS avtalet med Yle. Då lade MOT ut avtalet på nätet och gjorde också klart för Yles ledning att sådana avtal inte är lämpliga. 
  Så länge media ställer upp på sådana här saker, de må vara skriftligt eller muntligt avtalade, är de korrumperade och inte trovärdiga. Svårare än så är inte slutsatsen.
   

 5. Ann L-H

  Svenolof Karlsson – Då och då har just Uppdrag Granskning varit på tapeten här. Många av kommentatorerna har viss förhoppning om att Janne Josefsson en dag vågar ta i klimatfrågan, men än så länge har han duckat.  

 6. Ann L-H

  Efter att ha njutit av Katternötidningen gick turen till det dagliga magplasket, GP där Lena Ek är sig generande lik:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1723204-goda-odds-for-nytt-klimatavtal
   

 7. Ingemar Nordin

  Svenolof Karlsson 2013/06/09 kl. 10:06

  Men särskilt allvarligt är det ju att ”media” i det här fallet är Public Service. Dels har de en enorm genomslagskraft beroende på gamla monopol och beskattningsrätt (i Sverige), dels förväntar sig tittare och lyssnare en slags ”bättre” och objektivare” rapportering från dem. Detta förtroende missbrukas och undergrävs av sådana här avtal.

  Själv är jag skeptiskt till hela konceptet med ”public service”. Regimmedia borde läggas ned.

 8. Svenolof Karlsson 2013/06/09 kl. 10:06 Tack Ingemar och Svenolof!Otrevligt är vad det är.

 9. Ingemar.
  Regimmedia. Bra etikett!

 10. Svenolof Karlsson

  Ingemar,
  Det är sant att det finns en ’ideologisk’ skillnad mellan public service och kommersiella media. För båda gäller det att bygga trovärdighet. Det kräver att de i handling visar att de värdesätter kunskaper, ärlighet, relevans osv. Public service-media ska dessutom vara opartiska. I den meningen är kraven alltså högre på dem.
  Många av de exempel som getts på den här bloggen från SVT och SR är i mina ögon exempel på allvarlig korruption. Jag förstår inte att svenska politiker inte kräver skärpning. Jag uppfattar att Sverige vill vara föredöme i världen i alla möjliga avseenden. Någonstans verkar det brista i självsynen.
   

 11. Mycket intressant om hemliga mörkade avtal …. och bra också att Ingemar N kallar denna sajt för TCS

 12. OR

  Vaknade idag med tanken på klimatfrågan som en rundgång i ett högtalar/mikrofon-system. Politiker (högtalare) och mikrofoner (journalister) har kommit för nära varann, och hela systemet står och skriker!
  Dagens tema.
   
  Lasse 10:02
  Studsade också inför presidenternas överenskommelse i klimatfrågan; Flourerade kolväten! När hörde man Obama tala och det förut? Den här artikeln   sparade jag som länk bara för några dagar sedan här från bloggen. Det verkar ju mycket intressant om det stämmer att CFCs kan förklara så mycket, men är det inte lite för bra passat i tid mellan publicering och presidenternas uttalande? Förhoppningsvis är det vetenskapen som har initiativet, och politiken som möjligen har lagt publiceringstiden till rätta.

 13. bom

  Flourerade
   
  Äck! Kan Ni snälla lära er att grundämnet heter FLUOR!

 14. OR

  Svenolof Karlsson 11:12
  Ja, blir det inte allt märkligare med Sverige som föregångare i ”klimatarbetet” med tanke på hur resten av världen beter sig. Påminner mig om den döve tamburmajoren:
   
  Har du sett min döve bror
  han som var tamburmajor
  Hörde inte vaktparaden
  gick åt fel håll ut ur staden
  Han försvann i andanom
  Tjipp tjillevipp tjillevipp bom bom
  (OT, men hittade ingen länk till texten, och nu har ni den iallafall till midsommar) 

 15. Lasse

  Bom Ok-skall tänka skånskt nästa gång. Fluor i maten är ett  otyg! Då får man kanske skydda den med flour!
  Dackeupproret i SR (Börjesson) har  fått pågå utanför vetenskapsradion hos SR.

 16. Slabadang

  Det är mycket som är ruttet och måpnga journalister som är ruttna!
   
  Jag är bara så oerhört trygg i att saker och ting kommer att förändras radikalt. Det kokar en mycket stor utbredd frustration över sakernas tillstånd i media. Bristen på insyn  och granskning av vad som försiggår på redaktionerna och bakom kulisserna är frukten av en medialagstiftning som inte fungerar. Den fungerar inte på grund av att den skyddar journalisterna från makten men den skyddar inte allmänhet och makt mot en pissig korrupt journalistik som förskjuter och som själv omvärderar sin egen roll, rättigheter och uppgift.
   
  Medias samhällsupgift kommer att omformuleras och förtydligas. Att vara jpurnaöist är en särställning med speciella förmåner, att vara journalist är MAKT, att vara journalist är att bära på ett förtroendeuppdrag. Makte skall kunna granskas och folk i förtroendeställning skall förtjäna sitt förtroende genom att hedra och repektera vad uppdraget giver.
   
  Makten,granskningen, och  produktionen av media är i dag koncentrerad till en liten liten elit och dem makten kommer de tvingas att dela med sig på fler olika sätt. Det långvariga maktmissbruket av journalismen kommer till sitt slut. Det kommer vara slut på de små slutna hårt kontrollerade tältmötena där journos pratar med varandra om journalistik och utan allmänhetens samtycke ge sig själva friheter..
  Det finns ett mycket solitt stöd mycket högt upp även inom etablissemanget för genomgripande reformer. Att sparka in dörrarna på redaktioner och dra ut de små manipulativa mögelhögarna i friska luften och tvinga dem svara på frågor på den ”gemensamma allmänhetens villkor” och inte sina egna!
  Det är inte svårt att få gehör för att ställa grundläggande antändighetskrav på våra journalister. Att få dem att gälla retroaktivt är av största vikt. Var trygg i att allmänhetens låga förtroende för journalister kommer att  komma i kontakt med reformförslagen och då kommer det tydligt framgå att journalisterna har inga kompisar kvar. De självutnämnda informationspridningens små Göbbels blir historia! Det kommer inte längre att fungera när de tvingas till konfrontation med vad de producerar.
   
  De har noga undvikit frågan om allmänhetens låga förtroende för kåren under decennier. Men den epoken faller nu på sin egen orimlighet. Både politiker allmänhet samhällsdebatten sanning och fakta måste bli befriad från sin journalistiska vanskötsel. Vi får en bättre demokrati med mindre konflikter och en smartare allmänhet genom att förändra villkoren för journalisten. Allmänheten skall ges makten och kontrollen över media på helt nya sätt och på helt nya villkor!
   
  Folk inser snabbt att public service inte består av två bolag utan är en samhällsfunktion till för allmänheten och inte till för journalister. Makten och kontrollen skall därför fördelas efter den insikten.
   

 17. John Silver

  ”Propaganda Service” heter det.
  Att fasciströtan går så djupt i Finland hade jag inte kunnat tänka mig.
  Motsvarande avtal och överenskommelser i Sverige är så hemliga att inte ens TCS känner till dem.

 18. Jo, CFC har återuppstått. I den  skrift från Naturvårdsverket som jag nämnt tidigare (Växthuseffekten 1989) fanns alla i atmosfären ingående och tillförda gaser med som potentiella klimathot. Sedan, eller ungefär från och med då blev CO2 utsett till huvudkandidat.
  När nu detta hot avslöjats som gravt överdrivet har man tydligen plockat upp CFC från ozonhålets glada dagar som näst bästa kandidat. Något måste man ju hota med, om man vill känna att han har makten. Ni kanske inte tänkt på det eller trott det vara just ett eko, men det senaste halvåret har CFC fått vara med i budgivningen igen. Det vara bara väntat att det någon gång snart skulle få en större roll i propagandan.

 19. HenrikM

  Undrar om det finns ett liknande avtal mellan SVT och SMHI? Det är ju skrämmande att avtalet verkar kommit till ungefär samtidigt som BBC-ploicy-dokument. Har alla public service bolag i Europa gjort nåt liknande?

 20. Svenolof Karlsson

  HenrikM 14.18,
  Det är en relevant fråga. Vilka avtal, skrivna eller oskrivna, finns mellan SVT och SMHI? Vad gäller Finland kan man med lite grävande journalistik säkert få fram mycket mer. Om andra medier inte nappar på det här tipset, kan ju Katternötidningen överväga en fördjupningsartikel i nästa nummer. 

 21. Även Granskningsnämnden får kritik. 
  Finns det kanske ett avtal som även innefattar Granskningsnämnden?
   
  ANMÄLAN OM SYSTEMATISK SNEDVRIDEN RAPPORTERING
  OM KOLDIOXID OCH KLIMAT I VETENSKAPENS VÄRLD.
  http://www.tjust.com/vit/2013/granska.pdf
   
  Varning, 32 sidor !
  Lennart Bengtsson finns med i en nedbantad version format A4, Bilaga 8.

 22. Så här gick det med Sture Åströms anmälan till GRN, trots några hundra namnunderskrifter.
   
  Granskningsnämnden har i ett tidigare beslut, (SB 220/10), konstaterat att FN:s klimatpanels (IPCC) slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att ett programföretag sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn har därför enligt nämnden inte i sig ansetts strida mot kravet på opartiskhet. Nämnden uttalade i samma beslut att det måste vara möjligt för ett programföretag att sända program och inslag som presenterar nya forskningsrön, utan att någon som ifrågasätter dessa rön samtidigt får komma till tals. Vad du tar upp i anmälan ger mot den bakgrunden inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna. En ordförande i granskningsnämnden har beslutat att din anmälan därför inte kommer att prövas av nämnden. 

 23. Svaret till Sture ovan är från 25 mars i år och har Dnr: 13/00622
   
   
  Notera särskilt hänvisningen till att politiker är ense om att det pågår en global uppvärmning orsakad av människan. Det är alltså enligt GRN förenligt med saklighet och opartiskhet att i public service program som redovisar vetenskap hålla sig till det som är politiskt korrekt!

 24. Mats Jangdal, jag tog upp det dnr: 13/00622 i anmälan till Granskningsnämnden dno 13/00561, se föregående kommentar.
   

 25. Thomas P

  Ja, ni fick inte tyst på media den här gången heller. Måste kännas sorgligt.

 26. Thomas, din patologiske förvanskare. Ingen har försökt få tyst på media (om ngt så är det din sida som vill tysta avvikande meningar). Vad som påpekats är den extrema ensidigheten och det rena nonsens som matas till folk förklätt till ’forskningene säger … ’
   
  Jag har länge undrat varför så många på klimathotssidan verkar närmast patologiskt oförmögna att hålla sig till sanningen. Och svaret är väl som vanligt det uppenbara .. 

 27. Thomas P

  Jonas, apropå ”klimathotssidan”. Du noterade att Lars Cornell i sitt dokument hänvisade till Karléns hot om ny mindre istid? Sen undrar man hur långt media måste gå innan ni blir nöjda. Skall drakdödarna få lika stort utrymme de också?

 28. Ingemar Nordin

  Thomas P,

  Jag förstår att du njuter av att ha makten på din sida. Hur känns det? Berusande?

  Att veta att public service bara ger utrymme åt ”rätt” sida kan kanske för mycket naiva personer synas bra – ända till dina egna åsikter i någon fråga råkar tillhöra ”fel” sida såsom våra regimmedia definierat dem.

 29. Thomas P,
  När du varit med och diskuterat vetenskapliga spörsmål har du ju framstått som en någorlunda intelligent person. Men här, när vi diskuterar moral, information till allmänheten och medias uppdrag……. jag bara häpnar över de brister du uppvisar.

 30. Thomas, Lars Cornell redovisar ett spektrum av åsikter. Karlén har tillsammans med bland annat Moberg och Holmgren gjort en rekonstruktion som har citerats mer än 700 ggr, även av Mann som i senare arbeten kommit till resultat som bekräftar deras rekonstruktion. Så det finns anledning att lyssna på Karlén.

  Cornell har också med Lennart Bengtssons artikel om ”Skräms inte med klimatet” samt ett upprop av  tjugo toppforskare.

   

 31. HenrikM

  Thomas, vad tycker du om själva avtalet i sig? Tycker du det är rimligt? Varför finns det?

 32. Slabadang

  Farage svarar på en fråga om BBCs vänstervridning och partiskhet!
  Efter 14 minuter kommer frågan: farage gör en analys som ligger väl med vad vi redan konstaterat här på TCS.
  http://www.youtube.com/watch?v=U3orr2GjOW8&feature=endscreen&NR=1

 33. Thomas P

  Pehr, Karlén har också skrivit under ett brev där det hävdas ” Växthuseffekten är en realitet och har definierats väl av James Hansen (ref.1) och Phil Jones. Problemet är att man utan anledning förutsätter att ”växthusgaser” har förorsakat de 33-34 grader som observerats. ” Tycker du det tyder på någon djupare kunskap eller omdöme? Det är drakdödarmaterial.
  http://www.ericsoniubbhult.se/files/Div%20dokument/Klimatseminarium-Synpunkter.pdf
  Notera dessutom hur Karlén i punkt 3b definierar bort ens möjligheten att antropogen CO2 kan ha en effekt. Det är bara sådant som kan påvisas i historiska klimatarkiv som gäller, och eftersom det inte finns någon bra historisk analogi till dagens situation så kan den inte behandlas.

 34. Thomas, jag skall titta på materialet du länkar till senare. Men Karlén framstår för mig som med betydligt djupare kunskaper och bättre omdöme än vad du gör. Du har ofta inte förstånd att sätta dig in i vad ett uttalande faktiskt betyder utan lyckas alltför ofta misstolka vad som sägs. Sedan använder du misstolkningen för att anklaga budbäraren. 

 35. Thomas P

  HenrikM, notrerade du paragrafen ”Detta avsiktsavtal förpliktigar inte parterna att delta i varje projekt. Parterna kan utan hinder av samarbetsavtalet delta i projekt tillsammans med andra samarbetsparte”. Det är alltså inte så att Yle förbinder sig till att enbart förlita sig på Meteorologiska institutet utan de kan vända sig till vem de vill därutöver.
   
  Jag ser inte poängen med avtalet. Det är inget konstigt att med att media vänder sig till fackkunskapen på Meteorologiska institutet liksom det inte är konstigt att detta gärna sprider sin kunskap, men inte borde det behövas något avtal för det. Riktigt konstigt blir påståenden om avtalet skulle vara mörkat för personalen. Hur är det då tänkt att fungera? Om de inte vet att de ”förväntas” vända sig till MI för fackkunskap så blir ju avtalet helt meningslöst.

 36. Thomas P

  Pehr, jag har å andra sidan ingen hög uppfattning om Karlén. Det är möjligt att han kan mycket om dendrokronologi, men den föreläsning han skulle hålla i ämnet ägnade han bara åt långa haranger åt hur illa han tyckte om ”hockeyklubban”. (Detta var innan M&M så han hade inte ens några argument annat än att han tyckte resultatet var orimligt). Jag tycker inte om folk som försöker använda en grundkurs som pulpet för att framföra sina personliga åsikter som dessutom var helt obegripliga för dem som läste kursen.
   
  Och att du av alla personer skall hävda att ” Du har ofta inte förstånd att sätta dig in i vad ett uttalande faktiskt betyder utan lyckas alltför ofta misstolka vad som sägs.” är ändå väl fräckt. Du är ju den stora experten i att ”tolka” uttalanden till av betyda exakt vad du vill att de skall betyda.

 37. Thomas 
   
  Jag noterade bara att du har (notoriskt) svårt att hederligt framställa andra sidans ståndpunkter. Och det har du gemensamt med väldigt många på din sida. Du har ju här i trådarna ’försvarat’ både Gunbo, Al Gore, Magnus W och Lars K, och tom (dock försiktigt) velat ge stöd åt BjörnT. 
   
  Och jag begriåer ärligt talat inte att du försvarar ett Public Service mediabolag som matar ut så stora mängder rena dyngpåståenden. Alltså inte bara småfel, eller tendentiöst ensidiga tolkningar av någon favvo-forskare (för det gör de), utan ren idiotisk dynga .. 
   
  Att du hellre vill märka ord eller bjäfsa emot om annat visar tydligt var dina egentliga intressen ligger … 

 38. Gunnar Juliusson

  TV4-Nyhetrna just nu. Katastrof! Koldioxidnivån på Svalbard för första gången konstant över 400 ppm. Om 25 år blir jorden odräglig om vi inte gör något. Hans-Christen Hansson lägger ut texten illustrerad av kalvande glaciärer.

 39. Gaah!!
  TV4-nyheterna nu klockan 19.00. De inleder att ett förstärkt klimathot. Vi är snart vid den ”magiska gränsen 450 ppm”. Då inträffar katastrofen, Grönlands is börjar smälta och Stockholm får en vattenståndshöjning med 1-1,5 meter. Det ni!

 40. HenrikM

  Thomas P
  Jag har svårt att tolka vad du skriver. Tycker du det är helt rimligt med detta avtal? Så länge YLE kan gå och fråga någon annan? Eller vad menar du?

 41. Svenolof Karlsson

  En kommentar ur den artikel, som är huvudreferensen till Ingemars blogginlägg, kan kanske vara på plats. Frågan ställdes så här till Bo Göran Eriksson, välrenommerad jurist och väl förtrogen med publicistiska frågeställningar:
   
  Betyder det något om Meteorologiska institutet i sitt sätt att beskriva klimatfrågan menar sig företräda den ’förhärskande vetenskapliga uppfattningen’?
   
   
  Bo Göran Eriksson: ”Historiskt sett har den förhärskande uppfattningen kunnat gälla allt från lobotomi till rasrenhet. Sådant och mycket annat var ’goda’ saker på sin tid, precis som många uppfattar kampen mot klimathotet i dag. Revideringarna kom senare.”
   

 42. Thomas P

  Henrik, jag ser inte poängen med avtalet givet avtalstexten, alltså finns det säkert en bakgrund som vi inte känner till. Är det tänkt som ett samarbetsavtal för att producera program? Sådana är inte ovanliga, och Meteorologiska Institutet låter inte som någon direkt kontroversiell grupp att samarbeta med. Om det är som ni insinuerar är avtalet fel, men jag har lärt mig bättre än att ta det som hävdas här rätt upp och ned som sanning.
   
  Den tendentiösa kommentar som Svenolof citerar i sin senaste kommentar är typisk. Det gäller att fokusera på de enstaka fall där vetenskapen varit fel, inte på alla de långt fler den varit rätt. Frågan som ständigt återkommer är vem som kan tänkas veta bättre och hur tittare som vet ännu mindre skall kunna avgöra baserat på att man ”neutralt” bara presenterar en massa olika åsikter. det blir bara en fråga om vem som är mest skamlös och retoriskt skicklig.

 43. Slabadang

  he he he he he he !!!
   
  SVT är ett sjukt skämt! På Nätet denna månad så är N Farage mer omnämnd än någon annan Europeisk politiker. Går du in på SVTs Nordkoreanska sökmptor så får du NOLL träff på Farage!! NOLL TRÄFF!!
  Farage leder överlägset alla videosnuttar om politik och hans tal får en enorm spridning på nätet. Här uppe i Norra Nordkorea är medborgaren tvungen att ha en dator eller vänner som får information från andra sidan muren. Bahhhhhh !

 44. Thomas, vi är väl medvetna här om att du gillar att nedvärdera dem som inte delar dina åsikter.

   

  Michael Mann omnämner fyra svenska forskare i sin bok, nämligen Arrhenius, Bolin, Karlèn och Ljungqvist. Mann beklagade sig visserligen att Karlén vid ett möte organiserat av Singer kritiserade att hockeyklubban inte visade vare sig medeltida värmeperioden eller lilla istiden men han visade respekt. Senare har det ju visat sig att Mann hade fel och Karlén rätt att döma av det nuvarande vetenskapliga evidensläget och Mann har som sagt citerat och bekräftat Karléns resultat.

   

  Men dina åsikter om hur Karlèn bedrev undervisning är helt irrelevanta här. Varför tar du upp en sådan sak som dessutom inte går att verifiera? En sådan typ av personligt tyckande har ingen funktion att fylla och är egentligen ett otillåtet personangrepp.

   

  Det sista stycket i din kommentar är ett obegripligt personangrepp på mig. Vet hut!

   

 45. Ingemar Nordin

  Svenolof,

  Att döma av vilken ”expert” som SvT och TV4 anlitar mest så är det i så fall ett avtal med Rockströms egen lilla skapelse på Stockholms universitet, eller kanske med JR personligen.

  Thomas som är emot att media försöker vara ”neutrala” och ge utrymme åt flera röster, borde gilla detta. Tryggt med ”sakkunskap”, och att man inte låter kritiker komma till tals. Någon debatt förekommer överhuvudtaget inte eftersom medias ”sakkunninga” har satt upp sådana villkor.

 46. Thomas P

  Pehr ”Det sista stycket i din kommentar är ett obegripligt personangrepp på mig. Vet hut!”
   
  Din vanliga dubbelmoral. Du finner det helt normalt att angripa mig, men drabbas du själv av motsvarande kritik går du i taket. Samma som dina ”ad hominem” kontra ”meta ad hominem” eller som du i tråden om Magnus Westerstrand försöker få det till att det är helt naturligt att den här bloggen är politisk men att det är helt fel att någon annan är det.

 47. Pelle L

   Slabadang 2013/06/09 kl. 20:02   
   
  Intressant observation!
   
  Att inte alla vi andra reagerar för detta faktum (dvs SVT’s: Inte höra, inte se, inte tala) beror väl tyvärr på att det är helt i linje med vad vi förväntar oss av denna statliga institution.
   
  Vi väntar oss helt enkelt inget bättre, och hade nog reagerat med förvåning om det varit annorlunda.

 48. Peter Stilbs

  Ingen ”skeptiker” har mig veterligen kommit till tals i varken SVT, TV4 eller SR sedan Maggie gjorde mos av Svante Axelsson i direktsänt Agenda.

  Det var i februari 2010  – videon på YouTube är tyvärr lite hoppig, men ljudet är OK.

  Innan dess var det ganska så vanligt med åtminstone korta skeptikerinslag några gånger om året. 

  Det är uppenbart en allmän överenskommelse att söka tiga ihjäl allt ifrågasättande av klimatlarmismen och IPCC.

   

 49. Orm

  Peter 
   
  Intressant att se Maggie tre år senare, hon var ju så rätt ute eller rättare sagt har fått rätt i hela hennes ställningstagande som ju baserades på kunskap men framför allt sunt förnuft.
  Svante Axelsson däremot framstod och framstår alltjämt som den extreme alarmist och aktivist han är; dvs en av alla dessa som fortrfarande är beroende av att upprätthålla klimatlögnen för sitt eget uppehälle.
  Igår kväll när vi serverades  detta ljuvliga spektakel i form av ett kungligt bröllop i Sverige och större delen av nationen satt framför tv:n och njöt dök det upp ett inlägg på Svt.debatt.se författat av någon antimonarkistisk rörelse, vete tusan vad dom hette.
  Jag skrev en kommentar där jag kallade vänsterns glädjedödare( det är ju därifrån allt som har med anti att göra kommer ifrån) för monarkofober. Den försvann som en fredagsavlöning naturligtvis.
  Summa kardemumma; Dessa rabiata klimathotsimperialistiska castroälskande livsförnekande avgundsgestalter typ Axelsson är väl per definition inget annat än skeptilofober, eller hur??
  (Reservation för överord och ironi 😉 )

 50. Svenolof Karlsson

  Peter Stilbs 21.15,
  Ingen skeptiker till tals i SVT, SR, TV4 på över tre år? Medan alarmistsidan ges plats hela tiden? I landet Sverige, där alla är så eniga om att man ska lyssna på och respektera varandra, inklusive dem som tycker olika.
   
  Something is rotten in the state of Denmark, sa en känd figur en gång. Men nog gäller det i så fall också Sverige.

 51. Orm

  Skeptikofober skulle det vara.

 52. Jan

  Lite OT.
   
  Varför inte också läsa Newsmill där Lorentz Tovatt språkrör Grön Ungdom fastslår. ”På senare år har kopplingen mellan extremt väder och klimatförändringar fastslagits ännu tydligare av forskare, något som gör det tydligt att det indirekta dödsantalet är stort.”
  Hela artikeln genomsyras av katastrof
  http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/31/reinfeldt-h-nar-fattiga-m-nniskor
  Hur skulle det vara med en TV-debatt mellan Lorentz Tovatt och någon påläst skeptiker?
   
   
   
   
   

 53. Svenolof Karlsson

  Jan, 22.24,
  Det är precis det du föreslår, debatter mellan de olika sidorna, som TV och andra medier ska genomföra. Det är så självklart att det inte ska behöva sägas. Utom möjligen under första lektionen i Journalisthögskolan.

 54. Ann L-H

  Dagens krönikör i Godmorgon Världen Ulf Wickbom kåserade kring hållbarhet och undrade bl a varför det är så svårt att få genomslag för klimatpolitiken … ännu en död fisk som följer mediaströmmen. Hans filosoferande sedan var enbart pinsamt.   

 55.  
  Svenolof Karlsson,
   
  som du ser på bilaga 8 samt fristående
  http://www.tjust.com/vit/2013/granska.pdf
  http://www.tjust.com/2013/lb-katt.pdf
  har jag utgått från din artikel i Katternö
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/19152363/LB_Katt.pdf
  Men formatet gjorde den svår att använda.
   
  Jag hoppas att du och Lennart Bengtsson så här i efterskott godtar de smärre omredigeringar som jag gjort, sakinnehållet är ju bibehållet.
   
   

 56. John Silver

  Hej, Thomas P.
  Du borde kunna svara på den här frågan som jag undrat över länge:
  Är alla akademiker fascister?

 57. MrsM

  Vad många vokalister! Finns det tillräckligt med instrument är den stora frågan?
  http://www.youtube.com/watch?v=Ok7WG_Nikvw
   

 58. Svenolof Karlsson

  Lars Cornell,
  Allt OK för min del. Tack för initiativet!

 59. Röda Stjärnan

  Vad faan är SVT? Jag börjar tänka på Hans Villius gamla hårbotten. Jag börjar tänka på vinyl 107, eternithus och Östtyskland. SVT vad är det för någonting? Det är någon slags, vad ska vi säga, informationssamhällets svar på skolmat. Ris à la malta för bidragsälskande vänsterpartister. En massa jävla… Det är inget annat, SVT är inget annat än ett jävla onanihus för Suzanne Osten och hennes moatjé Etienne Glaser. Det är en massa kulturkärringar som springer runt där klädda i senapsfärgade stuprör och springer runt och pratar om att hylla Kerstin Thorvalls vitala sexliv. Lägg ner skiten för faan!
  Johan Rheborg, om SVT i TV4:s ”Parlamentet”