Vad står AGW för?

Chicago 2010
Bilden är från skeptikerkonferensen i Chicago i maj 2010. Lucia sitter … ja, gissa!
Det är inte ofta som jag länkar till Lucia Liljegrens blogg The Blackboard. Det är synd. Hon är statistiker och tillhör dem som kanske allra mest ingående har analyserat IPCCs prognoser med verkligheten (och nu menar jag verkligen verkligheten och inte den post-moderna varianten av verkligheten där modellerna utgör verkligheten – om ni förstår vad jag menar) och funnit att modellerna falsifierats.
Men det finns ett gästinlägg av Brandon Shollenberger som är intressant för frågan om vad en ”skeptiker” är.
Kontexten för inlägget är ännu en av alla dessa amatörmässiga försök att bevisa att det finns en 97% konsensus om att människans är orsaken till den globala uppvärmningen. John Cook et.al. är knappast värd att öda utrymme på (se även här), men Shollenberger har försökt att ta reda på vad de menar med ”konsensus” på bloggen med det Orwellska nyspråkliga namnet ”Skeptical Science”.
Om du får frågan om du tror på AGW, dvs antropogen global uppvärmning, betyder det att du tror att människan orsakat mer än 50% av den globala uppvärmningen sedan 1950? (ett alternativ som jag själv skulle svara nej på – jag är skeptisk till påståendet.) Tyvärr fick Shollenberger inget svar från Cook et. al. om det var detta de menade i sin ”vetenskapliga” undersökning. Istället blev han utestängd från deras blogg för att genom sin fråga bedriva ” sloganeering” – vad nu tusan det betyder.
Men troligen betyder det att hans fråga om vad de menade med skeptiker respektive konsensus blev alltför närgångna för att det skulle tåla en närmare granskning.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  AGW, för mig är det enkelt, mänsklig påverkan av den globala temperaturen. Alltså erkänner jag AGW, om det sen är 10%, 50 eller 90 av den temperaturökning vi haft sen 1950 håller jag öppet. Vi vet helt enkelt inte. Men redan 0,04 C under 50 år är extremt mycket, närmare bestämt 8 C under 10000 år.
   
  Men jag är också en tvivlare, jag tror vi idag på många sätt driver denna fråga för hårt, jag erkänner inte behovet av utsläppsbegränsande åtgärder som sträcker sig längre än vad utveckling och tillväxt tål. Jag förnekar det rimliga i att riskera ekonomisk stagnation därför att utveckling är möjligen just vad som krävs för att en tänkbar katastrofal fortsättning skall kunna undvikas.
   
  Och de som inte vill erkänna utsläppsbegränsningar i någon omfattning är de skeptiker, nej naturligtvis inte.

 2. Mikael

  AGW= Abnormally Green World?
  AGW= Activist Greenpeace Worldwide?
  AGW= Active Guerilla Warfare?

 3. Ingemar Nordin

  LBt,

  Och om människan står för 0,001 av den globala uppvärmningen, är det fortfarande fråga om ”extremt mycket”? Var drar du gränsen?

 4. Sören G

  Klimatet har aldrig varit konstant. Varmare perioder har omväxlat med kallare. Värmeprioden under Atlantisk tid bröts av en kraftig men kanske kortvarig avkylnig ca 3300 förr år noll: Det var när ismannen i Alperna frös in. Samtidigt förskjöts möjligheten för odling i Sklandinavien och i Finland söderut (Bo Gräslund har skrivit om det). Vid samma tid frös växter in a Anderna. Den efterföljande Subboreala tiden var torr men något kyligare än under Atlantisk tid. Fler varmare perioder omväxlande med kallare följde t.ex. varmt under romersk tid, kallare under folkvandringstid, varmt vikingatid/tidig medeltid. Kallt igen under lilla istiden med som kallast i slutet av 1600-talet och vilket sammanföll med Maunder-minimat då solen saknade solfläckar. En långsam klimatförbättring fram till slutet av 1900-talet följde, dock avbrutet vid lera tillfällen av klimatförsämringar. Inget av detta har med AGW att göra.

 5. Olav Gjelten

  LBt. Du måste skoja. ÄR en temperaturökning på 0.04 grader på 50 år som MÖJLIGENS kan hänföras mill mänsklig aktivitet MYCKET? Lever du i en värld där allting är absolut konstant??  Kanske kan hela den påstådda globala temperaturökningen på 0,7 grader under det senaste seklet skyllas att mätstationerna i dag omges av stadsbebyggelse i långt större utsträckning än för hundra år sedan. Vad jag själv har observerat många gånger är att temperaturen inne i städer kan vara åtskilliga grader högre än strax utanför. Sedan gör du ett vansinnigt fel när räknar ut temperaturen om 10000 år mot bakgrund av en antagen förändring under 50 år. Frågar du din gamla mattelärare kommer han eller hon att berätta att precis allt som inte är konstant kommer att gå åt h-e förr eller senare med ditt sätt att räkna.

 6. Fantastiskt..vi snurrar runt på en planet runt en annan planet i ett universum vi känner en flisa av..allt i en sjuhelvetes fart..och vi borde egentligen förvånas över att vi lever med alla dessa variationer, att vi anpassar oss, att vi ens är möjliga…och så finns det folk som utgår från ett statiskt tänk..oroar sig för pyttevariationer.

 7. Olaus

  Spiegel ifrågasätter nu öppet 2-gradersmålet. Politiskt anses målet helt orealistiskt.
   
  http://www.spiegel.de/international/world/climate-change-target-of-two-degrees-celsius-needs-revision-a-904219.html

 8. Sören G

  Spiegel känner inte till all temperaturhöjningen har avstannat.

 9. Gunnar Juliusson

  Olaus, Framför allt missar ju Der Spiegel att påtala att målet 2 graders temperaturökning visar hur världsfrånvänd politiken är. Man kan sätta upp mål att fossilförbränning ska minska genom att försöka styra energianvändning, eller att en viss andel av energin skall komma från sk förnyelsebart, men inte ens allsmäktiga politiker kan ju bestämma vilken koldioxidkoncentration som ska uppmätas på Hawaii, än mindre vilken global medeltemperatur som kommer att bli resultanten av den begränsade påverkbara fraktionen i kombination med den mycket större naturliga klimatvariationen.

 10. LBt

  Ingemar N,
  0,001 per 50 år motsvarar 0,00002 C per år och det skulle sett över hela klimatcykeln ge ca 2 C vilket inte är extremt mycket, tvärtom troligen något vi skulle kunna leva med. I ett kort perspektiv, ca 10000 år, kan tom mer vara önskvärt.
  Men 0,04 under 50 år innebär att du bara vill tillskriva AGW ca 10 % av konstaterad uppvärmning och med 0,001 är du nere i 0,25 %. Du har knappast något stöd i forskningen för vare sig det ena eller andra.

 11. Björn

  Hypotesen om AGW som orsak till klimatförändringar är falsk så länge man inte kan skilja på vad som är vad. Att påstå att CO2 är motorn i klimatsystemet utan att förstå ingående samband, är ovetenskapligt och falskt. Med 27 solfläckar igår, vilket är extremt få, då vi närmar oss ett solfläcksmaximum, är knappast normalt jämfört med 1900-talets solfläcksstatistik. Oväder över Svealand med hagel och åska och 10 grader varmt mitt på dagen, kan knappast ha med CO2 att göra. När antalet solfläckar går ner som igår, ökar den kosmiska strålningen och därmed hypotetiskt molnigheten och åskfrekvensen. När skall vi få en objektiv rapportering om de naturliga fenomens existens?

 12. John Silver

  Ingemar Nordin kl. 21:21
  Gränsen måste väl dras vid ”statistisk signifikans”.
  Vad den nu kan vara i detta smmanhang.

 13. Olav Gjelten

  Det här med matte kan ta död på många populära föreställningar. Tänk dig t ex tanken att du öppnar ett bankkonto i dag där du sätter in en enda krona som någon om 10000 år får förfoga över. Ränta på kontot sätter vi till 1 procent per år, en ytterst moderat ränta alltså. Detta till trots har kronan växt till drygt 16 septiljoner  (1,6 x 10 upphöjd i 43) kronor på 10000 år. Med så mycket pengar kan din lyckligt lottade framtida arving köpa upp allt av värde på hela jordklotet biljontals gånger om.
  Med detta vill jag bara försöka synliggöra att konstant tillväxt under väldigt långa tidsepoker i regel är en omöjlighet. Det gäller både pengar och temperaturökningar. Så LBt, någon temperaturökning på 8 grader de närmaste 10000 åren är nog i själva verket lika absurt som mitt exempel med pengarna.