Ännu en mellandag

Att läsa klimatupplysningen varje dag bidrar numera till att hålla mig ajour med vad som händer i Sverige – tack Lena!
Jag vet alltså att vi har haft en Nationaldag och att det finns nykläckta studenter runtom i Sverige. Däremot är det väl ännu ingen som talat om att det idag blir ett påkostat bröllop i Storkyrkan i Stockholm. Själv visste jag egentligen bara att min systerdotter skulle sjunga i en konsert på Drottningholm i torsdags, att min äldste son fyllde 45 år den dagen och att min ende sonson fyllde 11 år igår (fredagen den 7 juni).
I övrigt har jag till stor del ägnat mig åt att förstå ”min egen modell för kolcykeln”. Eftersom jag ogärna räknar annat än med hela tal eller åtminstone rena bråk så gällde det i första hand att räkna ut alla egenvärden och egenvektorer till min grundmatris. Jag har nu hittat ”enkla approximativa egenvärden” och ”enkla approximativa egenvektorer”, varmed menas att siffrorna är så lätta att en matematiker utan att använda dator eller ens miniräknare kan handskas med dem. Dock har jag ännu inte hunnit så långt så att jag kan skriva upp ”analytiska lösningar” till de intressantaste problemen.
Mitt ursprungliga problem, det som jag presenterade redan i augusti 2011 var att se vad som händer om vi istället för att fortsätta att använda fossila bränslen övergår till ”förnybara”. Men sedan dess har det ju hänt en del, även om det viktigaste kanske är det som inte hänt – planeten har ju inte blivit varmare. Då ville jag framför allt visa att en övergång till biobränslen skulle ha en liten effekt på atmosfärens koldioxid, en försumbar effekt i haven och en möjligen på sikt förödande effekt på tillgången på organiskt kol på land.
Eftersom jag numera är övertygad om att vi bör tala om att vi berikat atmosfären med koldioxid och att det för varje år kommer att komma fler och fler artiklar som påvisar fördelarna med denna berikning så bortfaller i viss mån den ursprungliga motiveringen.
Istället hoppas jag att jag snart ska kunna presentera beräkningar om vad som händer med tillgången på kol och koldioxid i luften, på marken och i haven under olika tänkta scenarier för hur vi kommer att använda olika bränslen.
Men det får bli i ett kommande inlägg.
Avslutningsvis får jag väl säga att eftersom jag är något mer republikan än monarkist (min åsikt är helt enkelt att det gör väl inget om vi har kvar ett kungahus – men däremot bör monarkin liksom ”Svenska Kyrkan” skiljas ifrån staten), så borde jag ha ett långt och svårt inlägg så att alla läsare som vill slippa att följa andra medier skulle ha haft full sysselsättning, men så är det inte. Idag får ni som helst vill (eller möjligen måste) sitta inne (kanske framför en datorskärm) vackra sommardagar istället sätta på TV:n.
Alla andra önskar jag en skön dag och jag kommer själv att ta vara på den säsongsbundna lokala uppvärming som vi kan njuta av här vid denna tid på året.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Sten, jag ser fram mot dina kommande analyser av den dynamiska kolcykeln. Rimligtvis måste det finnas ett samband mellan koldioxidhalten och flödesmängden till mark och hav, men det sambandet ser man aldrig, inte ens i AR5. 
  Det borde göras en beräkning av jämviktslägen vid olika nivå av fossil förbränning.
  Jag har gjort litet amatörmässiga beräkningar och kommer fram till att mer än 550 – 600 ppm kan vi inte nå hur mycket vi än fyrar på.
  Om måndag skall jag inför Kommunstyrelsen i Västervik försöka överbringa litet modern kunskap. De sitter fast i 10-årig gammal och felaktig kunskap ”För att hejda växthuseffekten måste den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas” Jasså, vad det så det var.
  ”…klimatmålen som är välförankrade och allmänt accepterade och som bygger på majoriteten av världens klimatforskares slutsatser.”
  Ibland känner jag vanmakt. 

 2. bom

  Lars Cornell 2013/06/08 kl. 11:30 Skall man tro Wolter Stackelberg så får Du en svår uppgift. Höll/håller inte denna kommunstyrelse på med att egeninvestera tungt i VKV och finns det inte ett anmärkningsvärt inslag av bygglovsjäv i den bilden?Jag hittade hos Tallbloke UK skall enligt plan ha reducerat sitt koldioxidutsläpp till 20% av dagens till år 2050 genom att investera 124 biljoner pund i tiotusentals löjligt översubventionerade VKV under de närmaste sju åren fram till 2020. Detta är £5000 per hushåll. Någon pålitlig back-up kraft ingår inte i detta. Om man i stället gått in för kombicykelgasturbiner så skulle det ha kostat £13 billioner (något som ändå måste göras eftersom det inte blåser eller blåser för mycket 80% av tiden! Någon skrev igår att att spotpriset på el i Danmark låg tidvis på 17kr (danska?) per kWh eftersom det var övervägande vindstilla.En ej obetydlig del i framgången för UKIP i valen senast lär bero på att man är emot vindkraftsutbyggnad. Man kanske skulle folkomrösta i Västervik efter en kommunalt driven informationskampanj där båda sidor fick fritt tala för sin sak?

 3.  
  bom, jo det stämmer.
  http://www.tjust.com/vit/2013/okl6jav.pdf
  http://www.tjust.com/vit/2013/okl6obstruktion.pdf
  http://www.tjust.com/vit/2013/okl6konsekvens.pdf
   
  Jag tvivlar på om folkomröstning hjälper. Logiskt skall ju vindkraft vara en konsekvens av vetenskap, miljö mm.
  Men här gör man tvärt om. Man bara inofficiell, baserat på enbart känslor och symbolhandlingar, beslutar ”vi skall ha si/så mycket vindkraft. Skriv litet floskler så det verkar som om det är motiverat.”
   
  Exempel:
  ”Om ingenting görs åt klimatförändringarna kommer kostnaderna bli mycket högre i framtiden. … beräknas kostnaderna för klimatförändringarna komma att halvera världens BNP, per år, nu och för all framtid.”
  Observera ”per år”!
   
  Samtidigt röstade de rödgröna + Fp för att ordet ”Tillväxt” skall tas bort i Översiktsplanen, Det anses nämligen att ”Tillväxt” med BNP som mätetal står i ett motsatsförhållande till ”Hållbart”. Var finns logiken?
   
  Vi skall exportera el från Västerviks 200 – 400 vindkraftverk i framtiden. Men vem som skall köpa den elen med minst kostnadstäckning finns det inte ett ord om. 
  De enda koldioxidutsläpp vi har kommer från bilar och lantbruk. Hur de skall kunna drivas med vindkraft finns inte beskrivet i Översiktsplanen.
   
  Detta var litet OT, men med endast några timmars varsel är det så’nt jag måste syssla med en underbar sommardag i Tjust skärgård.
   

 4. Ingemar Nordin

  Lars Cornell 2013/06/08 kl. 14:04

  Tjust kommun verkar vara ännu en kommun som ägnar sin tid år grönt önsketänkande. Och de behöver inte bekymra sig om att ordet ”tillväxt” finns i Översiktsplanen. Deras önskan om avtagande ekonomi, sysselsättning och framtidsutsikter kommer med automatik bara de genomför sin satsning på grön energi och mindre koldioxidutsläpp. 🙂

 5. bom

  Tilläggas bör väl att Tallbloke´s billion som jag refererade på vårt språk är miljard dvs 10exp9. Det kunde ju vara värre med billion enligt The long scale som är 10exp12. Man kan undra vem som konkar först Tjust eller United Kingdom? Good luck to the three of you!

 6. ”vi bör tala om att vi berikat atmosfären med koldioxid och att det för varje år kommer att komma fler och fler artiklar som påvisar fördelarna med denna berikning”
  Vilket skitsnack och vilket århundrade är CO2-halten tillräckligt hög för att ge mat åt de svältande!?

 7. Lejeune

  Börje Gustavsson2013/06/08 kl. 22:33
  Värden blir gradvis allt bättre för de allra fattigaste.
   
  http://politikfakta.se/2013/05/varldsfattigdomen-halverad-fem-ar-tidigare-an-beraknat/
   
  …..men det skall kanske ses som något negativt, om dom promt svalt ihjäl istället så skulle deras biologiska fotavtryck minska omgående.

 8. Lejeune 2013/06/09 kl. 08:03
  Så om jag träffar på svältande människor så ska jag berätta att världsfattigdomen är enligt FN halverad om fem år tidigare än beräknat, så håll ut ni som svälter!

 9. Problemet är inte att odla fram mat åt alla på jorden, problemet är logististiskt dvs att maten måste odlas där människorna finns och inte transporteras runt halva jordklotet.