Professor Bob Carter torpederar "konsensus" om globala uppvärmningen

I min serie om skeptiker som har en annan syn än IPCC på globala uppvärmningen har turen kommit till professor Bob Carter. Jag träffade Bob Carter då han var inbjuden av Stockholmsinitiativet 2009 för att prata för svenska riksdagsmän. En mycket sympatisk vetenskapsman. I en tidigare artikel har Nir Shaviv och hans övertygelse om att solen styr klimatet visats.
Bob_Carter
Bob Carter är geolog och granskar klimatförändringarna ur ett geologiskt perspektiv. En föreläsning av Bob Carter kan du se här. Geologiskt är det absolut inget onormalt med klimatet idag. Det är inget onormalt med globala temperaturen idag eller med temperaturökningen på 1900-talet. Under de senaste 5.000 åren har liknande ökningar skett flera gånger. Betraktar man klimatet de senaste 16000 åren har det blivit varmare. Tittar man på 10.000 år har det blivit kallare. Även sen 2000 år sedan har det blivit kallare.
Professor Carter konstaterar också att det kommer att bli kallare, betydligt kallare, frågan är bara när. En ny istid är på gång. Det är troligt att en ny liten istid inträffar inom 20-30 år.
Jorden har tidigare varit tre grader varmare än idag om flera miljoner år betraktas. Vi har alltså inte speciellt varmt idag och att någon eller ett par graders ökning skulle vara någon katastrof är nonsens. Klimatförändringar som vi har idag är absolut inget ovanligt.
Bob Carter tar också upp sambandet mellan solens instrålning och globala temperaturen. Ingen tvekan om sambandet. Carter visar också hur dåligt mätningarna görs av temperaturen. Mätstationerna i USA sitter inte korrekt utplacerade utan på fel höjd, nära en luftkonditioneringsanläggning eller t.o.m. grill.
Om nu jordens klimat ändrats många gånger tidigare såsom på 1900-talet – vad är det som talar för att det INTE är naturliga förändringar som pågår nu?
Carter angriper klimatmodellerna för att de inte har någon förmåga att förutsäga något om vädret i framtiden. De är som Playstation 4. Felet är att politiker tar till sig detta som sanningar  fast det inte ens kallas prognoser längre. Klimatbluffen rullar vidare och politiker driver på.
Politikerna har sedan 1990 satsat $100.000.000.000 på att bevisa växthusgashypotesen utan att några bevis har kommit fram. De felaktiga klimatmodellerna är inget bevis. Carter menar också att UHI (Urban Heat Island) effekten har en stor betydelse.
Carter anser också att USA, Canada och Japan i hemlighet gett upp att försöka begränsa koldioxidutsläppen [länk]. Man kommer istället att försöka anpassa sig.
Här är en video i två delar (del 1 och del 2 ) där professor Carter testar AGW-hypotesen. AGW-hypotesen är att mänskliga utsläpp av koldioxid orsakar en farlig global uppvärmning. Observera ordet farlig. IPCC brukar ange detta till 2-6 grader och politiker har bestämt detta till att två graders ökning kan accepteras.
Gammelmedia blandar med avsikt ihop begreppen som att den uppvärmning som skedde på 1900-telet och den hemska kommande uppvärmningen alltid beror på koldioxidursläpp. På senare tid att även avkylning kallats maskerad uppvärmning dvs uppvärmningen finns med djupt nere i havet. Lösa spekulationer men inte i linje med IPCC:s klimatmodeller.
Tillbaka till Carters fem tester.
TEST 1: Har globala temperaturen ökat de senaste åren?
Svar NEJ – det har inte varit någon ökning de senaste 15 – 23 åren beroende av vilken temperaturkälla som väljs men under samma period har koldioxidhalten ökat. Den som vill veta mer om den uteblivna uppvärmningen för olika temperaturserier kan läsa här.
TEST 2: Är dagens globala uppvärmningen utanför de historiska naturliga variationerna?
Svar NEJ – varken temperaturnivån eller ökningen är onormala och liknande ändringar har hänt flera gånger de senaste två tusen åren. På 800-talet var det klart varmare än vad det är nu.
TEST 3: Finns det en koppling mellan mänskliga koldioxidutsläpp och temperaturökning?
Svar NEJ – betraktar vi de senaste 140 åren ökade temperaturen fram till 1940 utan några märkbara CO2-utsläpp, sen minskade temperaturen något från 1940-1970 fast CO2-utsläppen ökade. Korrelationen är dålig mellan CO2-utsläpp och global temperaturökning.
TEST 4: Ökar CO2 före eller efter temperaturen?
Svar: De berömda iskärnorna från Vostok visar att temperaturändringen ligger före CO2-ändringen (alla kommer ihåg Al Gore bluffen, min anm.) Men AGW-hypotesen säger just motsatsen. Som om lungcancer skulle orsaka rökning.
TEST 5: Stämmer uppmätta temperaturen från atmosfären de teoretiska förutsägelserna för växthusgasuppvärmning?
fingerprint
Svar NEJ – IPCC:s klimatmodeller säger att det ska bli en uppvärmning (fingeravtryck) på 8-12 km höjd över ekvatorn. Uppmätta data visar att detta inte är fallet. Modellerna är felaktiga.
Alltså, 5 tester – 5 misslyckande för AGW-hypotesen. AGW-hypotesen är felaktig. Men detta verkar vara en hemlighet i gammelmedia.
Professor Carter har skrivit en bok som heter Climate: The Counter Consensus.
Climate Change Jacket2:Layout 1
För att summera så anses Bob Carter som geolog att det inte finns någon onormalt med 1900-talets temperaturökning. Den kan mycket väl vara helt naturlig. Verkliga data talar inte för IPCC:s AGW-hypotes. Som många andra vetenskapsmän anser Carter att faran för oss är att det blir kallare och inte varmare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Jaha Sture igår #39 Du som vet vad  ”man vet”. Har Du läst och förstått? Känns det bättre nu?

 2. Lasse

  Intressant och relevant-men det vore kul att se nån som är övertygad AWG anhängare som medger att det inte råder konsensus.
  OT:I går var det climat monday i SVT. Jens Ergon var i farten och dömde ut CO2 lagring. Som en följd så dömde han ut kolkraft och alla tekninska åtgärder för att kunna fortsätta men fossilförbränning. Han är totalt omedveten om en annan verklighet än den som AWG anhängarna har skapat. Raset i kostnaderna för utsläppsrätter verkar vara ett bekymmer i dessa kretsar-mindre än den verklighet som ligger bakom raset-underskott av utsläpp!

 3. bom

  Magnifik slutkläm av Bastardi på No Tricks:
  Then again, men who have the fantasy of saving the planet by controlling others are indeed in their own world. It’s up to those grappling with the real facts to make sure that the world we live in is one that promotes freedom and the betterment of mankind, and not one controlled by those who believe they are superior to everyone else. This is where the real battle is, and not with a trace gas that has little if anything to do with the climate of a planet created and designed the way it was. – J.B.

 4. Fem mycket enkla test vars resultat klart och tydligt visar att det inte finns någon anledning att oroa sig.
  För en hardcore klimathotare ser dock inte verkligheten ut så:
  Temperaturen fortsätter att stiga i oförminskad takt. Att vi inte ser det beror på rent magiska egenskaper hos oceanerna och aeroseler.
  Temperaturen har aldrig varit så hög någon gång. De motbevisade kontrar med att denaldrig stigit så snabbt, vilket också är fel.
   
  Försvaret av hotspoten är intressant. Thomas P började där med att hävda att det visst fanns en hotspot om man istället räknade på vindhastigheter med nya oprövade metoder. I själva verket innebar denna metod bara att de inte kunde utesluta att det fanns en hotspot.
  Nästa försvarslinje vara att det inte spelade någon roll eftersom allt annat stämde. 
  Slutligen har han gått över till att Lindzen säger att det finns en hotspot.
   
  Det kommer aldrig att gåatt övertyga de mest indoktrinerade klimathotarna att AGW är ett betydelselöst fenomen.

 5. John Silver

  ”TEST 1: Har globala temperaturen ökat de senaste åren?
  Svar NEJ – det har inte varit någon ökning de senaste 15 – 23 åren”
  Intressant att han sträcker sig till 23 år. Om vi lägger till Met Offices’ prognos on ytterligare 5 år så blir det 28 år. Deras tidigare prognoser var på 10 år och man med fog anta att anledningen till att de förkortat den är att den skulle visat på 10 år av utebliven uppvärmning.
  10 + 23 = 33 år och då har vi en, av det heliga WMO definierad, tvättäkta klimatdatapunkt.
  Jajamensan, sug på den.

 6. Idag flyger East Anglia högt med varningar om turbulens över Atlanten.
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1866.html
  SVT och TV4 hänger oförbehållsamt på.

 7. tolou

  Ang. solen så är solaktiviteten rekordlåg när vi egentligen väntat oss ett solmaximum och AO index för Mars -3.17 vilket är Marsrekord sedan 1950 iaf. så långt som dataserien sträcker sig.
   
  Go figure.

 8. Staffan

  #7_”Something unexpected is happening to the Sun:  2013 was due to be year of the ’solar maximum’.   In fact the sun is incredibly calm – baffling experts”.   Daily Mail 8 mars.
  ”Lilla istiden” 1645-1715 berodde, menar man, på bristen på solfläckar, ”Maunder’s minimum”.
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2290289/NASA-warns-unexpected-happening-Sun-year-supposed-peak-sunspot-cycle.html

 9. Staffan

  Solfläcksdata hittar ni på radioamatör-sajten Solarham.  Problemet är bara att hitta den information ni söker, i mängden.
  http://www.solarham.net/

 10. Tage Andersson

  I Nature kan man läsa
       “Our results suggest that climate change will lead to bumpier transatlantic flights by the middle of this century. Journey times may lengthen and fuel consumption and emissions may increase. Aviation is partly responsible for changing the climate9, but our findings show for the first time how climate change could affect aviation.” http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1866.html
  Detta blir i Expressen    Flygresan över Atlanten blir skakigare och fylld av fler luftgropar de kommande decennierna       : http://www.expressen.se/res/rakna-med-en-skakig-flygresa-i-framtiden/
  TV och flera andra media har förstås hakat på på samma sätt

 11. Hans H

  Vad alla dessa resurser och pengar kunde använts till för att lösa verkliga problem som svält,sjukdomar och social misär istället för att göda
  klimatsvindleriet gör att vi beskådar ett grönt folkmord i det tysta av namn och ansiktslösa offer världen över.För det mesta skrattar jag åt skiten…men man borde vara mer heligt förbannad egentligen.

 12. Även MSM i Schwiez överger AGW-skutan:
  http://notrickszone.com/2013/04/08/potsdam-we-have-a-problem-as-observed-reality-diverges-from-models-europes-media-grows-skeptical/

 13. tty

  Det besvärliga med CAT (Clear Air turbulence) är att den är mycket svår att förutsäga eller upptäcka t o m sekunderna innan man flyger in i den.
  Däremot är den tydligen lätt att förutse 50 år i förväg.
  Nordatlanten är för övrigt inte något extremt område för CAT. Mellanvästern i USA, Karibien och Sydatlanten är betydligt värre. Bergområden och öknar har också normalt mycket CAT.
  Lyckligtvis är dödsolyckor mycket ovanligt (i motsats till vad man kan tro av MSM), jag kan bara erinra mig ett enda fall de senaste årtiondena. Däremot är mindre skador ganska vanliga. Normalt beroende på att folk inte använder säkerhetsbältet. Själv använder jag det alltid. Jag har varit med om riktigt extrem CAT två gånger. En gång över Alperna och en gång över Kansas (just det, Mellanvästern). Den senare gången var passagerare bokstavligen uppe i taket på kabinen. Lyckligtvis blev ingen allvarligt skadad. 

 14. pekke

  Staffan #9
  Den sidan är bra ja, följt den några år, men vill man bara få lite data så har WUWT en sida med realtiddata.
   
  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/solar/
   
  Trots att det är väldigt lite solfläckar ..
  http://www.leif.org/research/TSI-SORCE-2008-now.png
   
  .. så är vi troligtvis mitt i max just nu enligt den magnetiska polaritetsväxling som skett/sker just nu i solfläckarna.
  http://www.leif.org/research/WSO-Polar-Fields-since-2003.png
   
   

 15. Björn

  Blir det kallare eller varmare? Eftersom jordens normaltillstånd förefaller vara landistider, är det bara att inse att i en interglacial tid, finns det både uppgångar och nedgångar i temperaturen, men att någon gång under denna period, börjar nedräkningen mot en ny landistid. Är det inte detta vi skall oroa oss för och inte tvärtom, för lite livgivande värme? Bob Carter är en i raden av de som inser detta. Vi har nu möjligheter att utveckla energitekniken så att vi kan stanna så länge som möjligt på våra breddgrader, innan vi om ett antal tusen år måste migrera söderut. Det som pågår nu är ett slösande av resurser och tid som vi behöver lägga på den anpassning till klimatsystemets naturliga svängningar. Koldioxiden kan inte på något vis utgöra ett hot mot vår framtid, snarare är en ökning en tillgång för världens ökande befokningar. Genom teknikens utveckling kan det bli så att vi inom 50 år har en energiteknik som är helt CO2-fri, men attt vi då har insett att vi för växtligheten behöver mer CO2. Det omvända förhållandet kanske då inträder, att vi i stället behöver producera CO2.

 16. Björn

  pekke [14]; Den bästa solfläcksstatistiken finns hos amerikanska NOAA där man kan välja och vraka bland data. Följande länk går till deras databas:
   http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?t=102827&s=5&d=8,430,9
   
  På denna länk kan man följa uppdatering av statistiken dag för dag:
  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/DSD.txt

 17. LBt

  TEST 1: De olika mätserierna visar inte att temperaturen inte stigit, inte ens att den sannolikt inte stigit utan bara att man inte med bestämdhet kan säga att den stigit. Den temperaturstegring som genom påverkan är rimlig genomsnittligt över en längre tid är högst 0,0005-0,0007 C per decennium, sannolikt lägre. 
  TEST 2: Man vet att dagens svängning inte beror på tex instängt smältvatten som brutit sig ut, den bästa förklaring man har är en förhöjd koldioxidhalt. Man vet att tidigare svängningar inte berott på förhöjd koldioxidhalt men man har diverse andra teorier tex instängt smältvatten som brutit sig ut.
  TEST 3: Det finns en koppling mellan förhöjd koldioxidhalt och temperaturökning. Det finns oklarheter om hur andra naturliga eller onaturliga händelser dessutom påverkar temperaturen.
  TEST 4: Man vet att vid övergången från istid till mellanistid initierar solen en temperaturstegring som leder till en förhöjd koldioxidhalt som i sin tur leder till ytterligare temperaturstegring. 
  TEST 5: Modellerna innehåller brister. Detta betyder inte att man kan dra slutsatsen att de uppgifter de lämnar saknar värde.
  Slutsats: Gammal skåpmat med vinklade svar som inte finns eller saknar värde, inget nytt under solen, bara trams särskilt som det kommer från någon som vill ge sken av att representera en vetenskaplig hållning. AGW-hypotesen, mänskligt bidrag till global uppvärmning står starkare än någonsin. Bidraget storlek är däremot en öppen fråga.

 18. Peter Stilbs

  tty #13 – jag råkade ut för en märklig händelse för ca 15 år sedan – på en 767 på väg från Chicago till Stockholm – på morgonkvisten på Våren(?)- över Grönland (!) av alla ställen.
  Det var plötsligt extremt kraftiga uppvindar (enbart – inga ”gropar”) – som greppade planet i omgångar i ca 2 minuter – vingarna böjde sig ordentligt (jag upplevde det som mer än en halvmeter) och hela flygkroppen knakade. 
  Piloten sade efteråt ”I guess you are all awake now – the Plane is actually built to take things like these…” 
  Ja – enda gång jag varit ordentligt rädd på ett flyg.
  Kanske någon kan kommentera den något märkliga platsen och fenomenet ? Det måste ju ha varit något udda Jetströmsmönster vi hamnade i? Jo – det var helt klart ute , inga moln vad jag minns.

 19. LBt
  Snömos

 20. LBt #17
  Det var en ny förklaring till den uteblivna hotspoten. Problemet med den är att den den delvis postuleras av grundläggande fysik. Om den inte finns måste detta bero på någon mekanism vi inte känner till. Har du några förslag?

 21. Janne

  Peter #18,
   
  Här är en video från när Boing testar vingarnas bärighet på en 777,
  http://www.youtube.com/watch?v=Ai2HmvAXcU0
   
  De ska helst klara 150% belastning från normal last. I det här fallet böjdes vingarna över 7 meter innan de gick av!

 22. Lasse

  #20 Vill minnas mig sett att det finns ett område mellan Brasilien och Afrika där magnetismen är extrem precis där hotspoten på södra halvklotet finns. Finns det någon chans till samband?

 23. ”det har inte varit någon ökning de senaste 15 – 23 åren” 
  Oj oj, snacka om oseriös artikel. Länken som skulle visa att ingen temperaturserier är utan trend måste vara världsrekord i cherry picking!
  Låt oss utan att ”cherry picka” titta på några serier från 1994 (alltså 19 år = (15 + 23)/2). CO2 halten är skalad enligt (ppm – 360)/360*X där är klimatkänsligheten. Kraftigt förenklat naturligtvis (meatan, sol, aerosol, etc etc) men ni brukar ju gilla enkla modeller. För GISS, HadCRUT4, RSS och UAH, får man då X = 2.6 2.1 1.2 2.7 respektive.
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1994/trend/plot/hadcrut4gl/from:1994/trend/plot/rss/from:1994/trend/plot/uah/from:1994/trend/plot/esrl-co2/from:1994/offset:-360/scale:0.00278/scale:2.7/offset:-0.02/plot/esrl-co2/from:1994/offset:-360/scale:0.00278/scale:2.6/offset:0.35/plot/esrl-co2/from:1994/offset:-360/scale:0.00278/scale:2.1/offset:0.3/plot/esrl-co2/from:1994/offset:-360/scale:0.00278/scale:1.2/offset:0.15
  För GISS, HadCRUT4, RSS och UAH, får man då X = 2.6 2.1 1.2 2.7 respektive.
  Från 1990 (23 år) får vi följande
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1990/trend/plot/hadcrut4gl/from:1990/trend/plot/rss/from:1990/trend/plot/uah/from:1990/trend/plot/esrl-co2/from:1990/offset:-360/scale:0.00278/scale:3/offset:-0.02/plot/esrl-co2/from:1990/offset:-360/scale:0.00278/scale:3/offset:0.35/plot/esrl-co2/from:1990/offset:-360/scale:0.00278/scale:2.8/offset:0.3/plot/esrl-co2/from:1990/offset:-360/scale:0.00278/scale:2.8/offset:0.1
  Här får vi X = 3 2.8 2.8 3 respektive.
  15 års fallet (98 och framåt) får ni göra som en egen övning, och det resultatet blir ni nog gladare av, men betänk då att 98 är ett sällsynt dålig år att starta från.
  Vad säger ni, kan vi enas om en temperaturkänslighet på 2 – 4 grader (snabba feedback) om vi betänker nuvarande solminimum och förändringar i övriga växthusgaser/aerosoler 🙂

 24. Lasse Forss

  I dagens SvD recenserar Lars Trädgårdh Per Wirténs bok om Herbert Tingsten. Det tänker jag inte skriva om. Annat än att Tingsten liksom Trädgårdh absolut inte tillhörde vänstern. Trädgårdh berättar att ett återkommande tema i debatterna på sextiotalet var att han som satte individen före kollektivet, skulle arkebuseras omedelbart efter den kommande revolutionen. I all skämtsamhet, enligt Trädgårdh men…
  För några dagar sedan fick jag tack vare TCS chansen att läsa om Freeman Dyson, som efterträdde Albert Einstein vid Institute for Advanced Study i Princeton, efter Einsteins frånfälle 1955. Dyson har kritiserat AGW-modellerna och anser att de är förenklingar av verkligheten som inte ger någonting. En professor från Australien, (inte Carter) blev så irriterad på Dysons kritik att han på fullt allvar föreslog att Dyson skulle få dödsstraff för sitt kätteri (the death penalty for heretics such as Dyson).
  Man får hoppas att de inte vinner nu heller.
   

 25. Björn

  Stig Moberg [23]; Det handlar inte om cherry picking, utan om en helhetssyn, där man väger in för och emot i en vetenskaplig uppfattning eller modell. Man kan inte bara fokusera på enstaka detaljer och tro att allting hux flux skall godtas, därför att att någon ber eller kommenderar det. Bob Carter utgår från sin vetenskapliga modell och det är den du skall försöka argumentera mot. Har han fel i sin analys av klimatets utveckling?

 26. tty

  LBT #17
  Herregud, har du drabbats av 0,00007-sjukan du också?
  Har du tänkt på att 0,0007 grader per decennium är lika med att trädgränsen förändras med 1 cm/år? Du tror inte att det möjligen kan bli vissa praktiska problem med mätningarna ?

 27. Stig Moberg #23
  Var det inte det jag tyckte, att Pachauri verkade oseriös och nu säger du samma sak, visserligen på andra grunder.

 28. Janne

  Just nu i P4 hos Lotta Bromé intervjuvas 2 kvinnor från Föräldravrålet.
   
  Man hissnar…

 29. Lars Cornell

  Janne #21 ”De ska helst klara 150% belastning från normal last.”
  Du tappade nog bort en nolla där.
  Det måste vara minst 4 G för ett civilflygplan och kanske 12 G för ett militärflygplan. En pilot i G-dräkt klarar 8 G dvs 800%.

 30. tty #26
  Trots omfattande behandling har den sjukan inte gått att kurera hos LBt. Tvärtom verkar det bli värre eftersom jag har för mig att han anser att temperaturen kan regleras i realtid också.

 31. Slabadang

  Stig Moberg!
   
  Bagdad Bob har mött sin överman! 🙂 Var i dina egna siffror tolkning hittar du bevis för en hög klimatkänslighet? Ta tid på dig innan du svarar !

 32. Lars Cornell

  Kan någon berätta hur det går till att från satelliter mäta och beräkna jordens temperatur.

 33. tty

  Peter Stilbs #18
  Flygplanvingar tål mycket mer än så. Eftersom det är ett amerikanskt plan är det byggt enligt FAR Part 25 som föreskriver att strukturen skall vara dimensionerad för +2,5 till -1,0 g med 50% marginal vid max startvikt för de största flygplanen, ökande till minst +3,8 till -1,0 g för mindre flygplan. Efter att ha flugit från Chicago till Grönland var planet långt under max startvikt, så jag tror nog att både besättningen och passagerarna hade slocknat långt innan strukturen gav sig.
  Minus ett g kan tyckas litet, men faktum är att man knappast överlever -1,5 g utan g-dräkt så det är inte meningsfullt med hårdare krav.
   
   

 34. Björn ”15”. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Du har sammanfattat ärendet klimatet på vår jord på ett utmärkt sätt. Det är just sannolikt kommande glacialtid (landistid), som enligt vissa beräkningar börjar med en nedkylning av våra breddgrader mellan år 2300 och 2400 , som vi bör förhålla oss till. Denna kan komma att beröra över 2 milliarder människor. Det finns således viktigare saker att diskutera än dessa CO2- utsläpp. Befolkningsfrågan tex. Det är befriande med sådana människor som Bob Carter och du Björn, som ser lite längre än näsan räcker.
  Björn F 

 35. Mats

  Noterade just att SMHI okritiskt fortsätter att sprida ”sanningen” om klimatförändringarna under rubriken ”Forskningen står sig
  Intressant nog så är deras sida inte uppdaterad sedan 3,5 år tillbaka.
  Borde inte denna myndighet har ett ansvar för vad de sprider?
  Läs:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206

 36. tty

  Lars Cornell #32
  Man mäter intensiteten i mikrovågsstrålningen från syremolekyler inom ett antal band mellan 53,5 och 57,5 GHz. Beroende på vilket/vilka band man väljer kommer strålningen från olika nivå i atmosfären och intensiteten ger i princip ett direkt mått på temperaturen.
  Fullt så enkelt är det nu inte. De temperaturer man får är i praktiken medelvärden över rätt breda höjdband. Andra problem är moln (som absorberar mikrovågsstrålning) och att de flesta satelliternas banor ”driver” varvid mätningarnas tidpunkt under dygnet också”driver”. Mikrovågmätarna är också ”individer” och måste kalibreras för att få jämförbarhet mellan olika satelliter. Olikheterna mellan de två satelliserierna UAH och RSS beror till större delen på att de hanterade ett satellitbyte i början av 90-talet, då överlappningen mellan två satelliter var kort, på litet olika sätt.
  Ett annat problem är att de lägre nivåerna inte kan mätas över Tibet och Östantarktis inland, eftersom ”mäthöjden” hamnar under markytan. Dessutom finns det små ”hål” vid polerna beroende på att solsynkrona satellitbanor inte kan ha exakt 90 graders inklination.
  Den stora fördelen med satellitmätningar är att de (med reservation för ovanstående) täcker hela jordytan, både land och hav, och att de mäter uppe i den fria atmosfären där urbaniseringseffekter och sådant inte är aktuellt.

 37. helmut1

   
  På tal om tempeturmätningar sedan 1997:
  Temperaturmätningar med analoga mätinstrument görs globalt sedan ca. 1850. Rådata finns hos bl.a. wattsupwiththat.com.
  Vi har haft tre klara uppvärmningsperioder – 1860 till 1880, 1912 till 1940 och 1978 till 1997.
  Medeltidsvärde för klimatförändringar ligger på 30 år. Det vill säga under de senaste 152 åren har temperaturen stigit i 28 år med 0,5°C från 1912 till 1940. Sedan har temperaturen från 1940 till 1978 (38 år!) sjunkit med 0,2 °C, och har stigit med 0,2°C på mindre än 20 år till 1997, och pauserar sedan dess på nuvarande nivå. Vi har alltså haft en minimal uppvärmning på 0,2 °C från 1979 -2012 som är just och just signifikant. En alarmerande klimatförändring på 0,2°C på 57 år? Hela temperaturökningen efter lilla istiden fram till 1940 med 0,7°C skedde långt förrän CO2 utsläppen började öka i början på 70-talet.
  Inget under att Hansen et al vid GISS jobbade dygnet runt för att radera gamla temperaturuppgifter och ersätta dem med lägre dito. (Det är ett elakt rykte att Jimmy Hansen skulle ha fått en väska med dollars av en J.R.Barnes från Nuclearkompaniet) Att manipulera temperaturdata bakåt fungerade fram till 1990-talet, därefter började man mäta digitalt. Och det är därför som den globala temperaturen nu stagnerar. Det är svårare att manipulera framtidens mätningar av temperaturen. Men är det omöjligt?

 38. Stig Moberg #23: Man ska vara försiktig att kalla någon oseriös om man så tydligt visar att man själv inte begriper. Werner Brozec visar ju hur långt tillbaka i tiden de olika temperaturserierna har visat oförändrad temperatur resp. ingen signifikant uppvärmning. För t.ex. RSS har temperaturen varit oförändrad sedan 16 år och 4 månader och det har inte varit någon signifikant uppvärmning på 23 år. Att backa i tiden är ingen cherry picking utan Brozec backar till det tar stopp. Var försiktig så Slabadang inte får rätt om ny Bagdad-Bob.

 39. Peter Stilbs

  Tack Janne & tty om flygplansvingar & turbulens – lugnande

 40. Slabadang

  tty och Stilbs!
  Jag är intresserad av flyg och flyger mycket och har vid två tillfällen suttit i plan som träffats av blixten vilket är vanligare än de flesta tror och helt odramatiskt rent tekniskt men inte som upplevelse.
   
  Jag vet inte hur många ggr jag blivit besviken när piloten tänt ”fasten seatbelts” och i högtalaren varnat för tubulens och tänkt ”Nu nu äntligen lite dramatik och få uppleva nåt som börjar närma sig de förhållanden planen är byggda för … men näe då ! det blir några fjuttiga skakningar och nån liten marginell hisskänsla och det mest dramatiska är att plastmuggen med cola fallit ner på durken.
   
  Jag har flugit dubbeldäckare som passagerare under uppvisning som kompensation för den uteblivna stora turbulensupplevelsen från reguljärflygandet, Efter den trettiofem minuter långa upplevelsen så tror jag att det får nog bli helvetiskt stor turbulens innan jag skall bli rädd. Att flyga dubbeldäckare var en helt otrolig upplevelse och jag kände mig långt ifrån säker att jag skulle landa helskinnad och ett stycke. Vilka ruggiga g krafter detta lilla plan med sin starka motor utsatte oss för. Vi flög mer i spinn och loopar både positiva och negativa än vi flög horisontellt och kastades och drogs åt alla tänkbara och otänkbara håll. Jag kände mig som ett utsketet äppelmos när vi äntligen till slut parkerade kärran, maken till rent fyspass är svårt att konstruera, och som ovan spänner man varenda muskel och oftast fel. Jag var helt utmattad efteråt och pilotens överlägsna lite skadeglada flin efteråt var samtidigt en bekräftelse på att jag hade skäl att få känna mig som äppelmos. Helt slut! Flygningen var så extrem att det blev omöjligt att njuta … det blev liksom ingen tid över till det.

 41. Lajban

  Professor Carters genomgång är förstås en rejäl torpedering/sänkning av klimatalarmismen.
   
  Däremot har Professor Carter fel på några punkter tex.
  Carter anser också att USA, Canada och Japan i hemlighet gett upp att försöka begränsa koldioxidutsläppen [länk]. Man kommer istället att försöka anpassa sig.
  -Snarare har USAs och Japans regeringar gjort sitt yttersta för att begränsa koldioxid utsläpp och förväntas fortsätta med den politiken. Skillnaden är förstås att det inte finns några alternativ till kärnkraft, kol, gas och olja idag. Särskilt inte i tätbefolkade områden med lägre jordbruks/skogsbrukskraft per capita. Så vad som i praktiken sker är en nödvändig anpassning till verkligheten, inte ett ”surrendering”. Snarare kommer klimatalarmismen att fortsätta med ännu större dårskap och detta eftersom en del regeringar förbundit sin förmögenhetstransferering till fake-miljö-industrin. Det handlar alltså i praktiken om att dela ut skattepengar till sina väljares huvudmäns fickor. Detta kommer givetvis inte att sluta bara för att verkligheten sprungit ikapp plånböckerna och forskningen. Nu handlar det snarare om två saker, det ena är effektivisering, något som egentligen inte har något med politik att göra och det andra är förstås att regera världen och detta genom att några utvalda ska leva ”inferior lives with inferior life quality with inferior technology etc.” och detta genom klimatfrågan som tolkats om till frångång från frihandel till protektionistisk imperialism med syftet att ”rädda världen”.
   
  De är som Playstation 4. Felet är att politiker tar till sig detta som sanningar  fast det inte ens kallas prognoser längre.
  – Man måste förstå att många politiker och forskare har en begränsad kunskap och verklighetsuppfattning. Ifall många politiker och forskare sitter och spelar spel som civilization och Tropico så finns en uppenbar risk att forskningen och politiken anpassas efter dataspelen och inte efter verkligheten.
   
   

 42. ThomasJ

  Vad utengemärkt trevligt att se Bob Carter ’tas’ upp här på TCS! Tack för det, Per!  😀
  I sanning är BC en utmärkt trevlig och angenäm person, träffade honom oxo i Sthlm vid nämnda tillfälle och har sedan dess en av-och-till-kontakt med honom. Hans bok kan varmt rekommenderas. Har oxo varskott honom om att han idag är ’hedrad’ här på TCS – där kommer nog en ’respons’ från honom skulle jag tro.
   
  Igår gick ju ’Järnladyn’ vidare till de sälla jaktmarkerna – RIP! – vilket föranlett diverse inlägg från hellre mer än mindre skruvade personer att hon ’startade’ [myten om] global warming. Och visst, hon var till en början aktiv i bl.a. grundandet av IPCC och satsade dessutom på att Hadley center kom tillstånd. Men, med stort M, hon backade 100% från den ståndpunkten så snart hon kom ur den av de lömska [och ovetande] förvillarna hade försatt henne i. Intressant läsning om detta här:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7823477/Was-Margaret-Thatcher-the-first-climate-sceptic.html
   
  Tja, tänk om ’högern’ även här i Norra EU kunde uppvisa samma klokskap som hon gjorde, nu när all fakta om världshistoriens största vetenskapliga bedrägeri ligger i en oomkullrunkeiig sanning i full dager, för inte allt för länge sedan var slikt agerande en naturlig hedersak att göra per automatik. Tja.. om inte bara om hade funnits, asså… Suck!   🙁
   
  Mvh/TJ

 43. Slabadang

   OT Nästa stora födelsedagspresent … till MIG själv 🙂 !
   
  http://www.liveit.se/upplevelser/upplevelsepresenter-flyg-mig-29

 44. För flygintresserade rekommenderas http://www.aeroseum.se
  I år har man två stora arrangemang Göteborg Aero Show 8-9 juni och innan dess en Fritid&Vildmarksmässa 25-26 maj med en rad spännande inslag som guldvaskning och armborstskytte.

 45. tolou

  SMHI om våren:
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varstatistik-for-stockholm-1.29785
   
  Som det ser ut nu kommer våren till fjollträsk först den 19:e, dvs. tillbaks till slutet av 1800-talet (och solsvackan där).

 46. ThomasJ

  På tal om g-belastningar och flygplan så tål dessa (flygplanen) bra mycket mer än vad som s.a.s. tillåts enligt manualerna. Civilplan kan belastas g+ rejält mycket, däremot är de marginalerna för g- lägre.
  När det gäller mil-flp så tål konstruktionerna rejält många fler g+, bl.a. beroende på taktiken att kunna ’kurva’ ut/bort både ett fi-flp som, i vissa fall, även robotar. I Lansen (A32A) hade vi en ’rekommenderad’ max-gräns om 6+g – det ’värsta’ jag varit med om är 7,2 – och den belastningen hade vi ofta i bl.a. upptag efter anfall. Jobbigast i det avseendet var att flyga nåt som kallades ’ava-4’, dvs. stridsmässig avancerad flygning och där då en undan-manöver som kallades ’JohnDerry-sväng’. Denna gick ut på att från relativt hög höjd, 7-9 tusen meter, slå på en maximalt snäv sväng i spiral mot marken. Härvid kunde 6+(+)g ’upplevas’ under ngn minut eller så, sk*t-tufft att sitta med fullpumpade g-brallor..  😉  Hade man t.ex. ögonen på kartan när svängen påbörjades, alltså huvudet framböjt, fanns inte en chans att räta upp det förrän utgång… Hände mig en gång… 😉 
  Till de mer extrema mil-flp avseende g-belastningar hör F-16 som har ett modus operandi om 8+g, men ’ligger’ så piloten nära på på rygg oxo i stolen…
  Nedranns kul var det hela allemal!  😀
   
  Mvh/TJ

 47. Tage Andersson

  Till alla som diskuterar korta trender, något eller några tiotal år. Se på utvecklingen av den globala havsytans temperatur sedan 1850. Havsytans temperatur påverkas inte av städernas värmeöar, strålning och ventilation som försvårar mätningen av lufttemperaturer. Man får för 1900-talet en linjär stegring av ca 0,06 grader C per decennium. Man ser också att korta trender saknar prognostiskt värde. Även längre trenders prognosvärde är begränsat. Observera också att det tidiga 1900-talets uppvärmning är lika markant som det sena.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst2gl/from:1850/to:2012/mean:12

 48. Adolf Goreing

  #23 det heter klimatkänslighet – inget annat. De flesta peer-review artiklar på området – sedan 2010 och framåt – sluter upp kring 2 K klimatkänslighet (eller betydligt lägre). Du ger inget intryck att ha koll på läget.

 49. Lasse

  #47 Det är väl de flesta skeptikers åsikt-att ingen har den totala kollen på läget!
  #46 Intressant med mätserier över havstemperaturen från 1850 talet tills nu-men är dessa mätningar tillförlitliga och jämförbara.
  1850 seglade man runt på haven i rutter som ser annorlunda ut än dagens.

 50. Lars Cornell

  tty #36. Tack för den klargörande redogörelsen om temperaturmätningar. Lätt kan det inte vara och jag förmodar att absolutfelet är betydande. Men det är ju jämförande trender som i det här sammanhanget är viktiga.
  Som min gamle kemilärare en gång sa.
  – Vill du veta exakt temperatur får du bara mäta en gång.

 51. Lasse #48
  Det var intressant, hur har rutterna förändrats förutom kanalfarten?

 52. Lasse

  #49 Ingen aning-men vinden styrde väl mer än idag! Gissar också att trafiken över norra delen av Stilla havet var begränsad!
   Framförallt var det väl årstiderna som styrde mer då än nu.

 53. Ann L-H

  För oss som inte behärskar avancerad matematik och fysik utan måste nöja oss med mera lättviktig och översiktlig litteratur är Carters bok lysande. När den kom ut sommaren 2010 (hu vad tiden går) försökte jag intressera ett stort bokförlag att översätta och lansera den här i landet. Men nej inte var det intressant inte. Nu kan man ju invända att de som verkligen är intresserade av populärvetenskaplig litteratur av det här slaget gärna läser på Carters eget modersmål, men var hittar man en så ”udda” bok om man inte redan funnit TCS?  

 54. Ann L-H

  OT – Apropå sen vår och flyttfåglar, så har jag just återvänt från en lyxtur Hornborgasjön runt i strålande sol. Det var än så länge endast c:a 3000 tranor där och tyvärr så håller de sig dagtid nu för tiden mest inom det lilla område där de matas. Förr kunde man se dem över stora områden. Nu blir det lite Slottskogen över det hela, men det nästan öronbedövande totalljudet av sångsvan, tranor, gäss, lite änder, tofsvipor, starar, lärkor mm kan man leva länge på. Och än så länge är det mer fågel än skådare där vilket också var tacknämligt. Kan varmt rekommenderas!

 55. Eftersom vi nu kommit in på flyg och fritidsaktiviteter kan jag tipsa om att man kommer att kunna flyga helikopter på Aeroseum för bara 300 kr under FriVimässan. Det skall jag definitivt göra eftersom jag är i Göteborg då.

 56. tty

  Slabadang #40
  Jag kan tänka mig att det var en Pitts S-2 du flög i. Den är vill jag minnas certad för +6 och -5 g (det sista är extremt mycket). De flesta varianterna har dessutom symmetrisk vingprofil och flyger alltså lika bra i ryggläge som rättvända.
  Och, ja, att avancera med höga g-belastningar är fysiskt ytterst krävande. Det är ingen tillfällighet att stridsflygare ofta också är fysträningsfanatiker.
  Förresten så är Pitts S-2:s symmetriska vingprofil intressant eftersom den demonstrerar ett klassiskt fall där en vetenskapligt felaktig uppgift har blivit tillsynes ohjälpligt rotad. Nämligen att en vinge fungerar genom att luften strömmar snabbare över den välvda ovansidan och att lyftkraften beror på den högre hastigheten och därmed lägre trycket på vingens ovansida. En version som jag t o m hört på en kurs i (visserligen elementär) aerodynamik.
  I verkligheten fungerar en vinge genom att böja av luftströmmen nedåt och det är ”rekylen” av detta som ger lyftkraften. Därför fungerar även symmetriska vingprofiler, om också något mindre effektivt än den traditionella välvda profilen förutsatt att de har en anfallsvinkel >0. J 29 hade helt symmetrisk vingprofil och JAS 39 har symmetrisk profil på nosvingen.

 57. Slabadang

  Bob Carter är motsatsen till G Smith!
  Det är numer så tydligt att skeptiker klarar alla debatter och att invändningarna och argumenten vinner sin bekräftelse med stöd av observationer och ny forskning allt mer. Att CAGWnomenklaturan inte vågar debattera med sina kritiker avslöjar dem helt och hållet och deras undanflykter alltmer uppenbart pinsamma.
  Det kommer en tippingpoint för hela klimatvetenskapen när de som kunde den bäst tilldelas makten över den igen och jag hävdar att maktbalansen redan börjar luta över mot skeptikerna då allt fler även inom MSM inser att klimathotsbabblet kokat över och att det ryker från spisen. Jag tror inte det kommer reträtter i ordnad form utan syndabockar kommer utnämnas och utpekas.
  Antalet egna skinn som måste räddas kan räknas i tusentals och när den processen väl kommer igång så blir tidigare vänner snabbt den värsta fiende.
  Minst beräknerlig är makten för klimathotsnomenklaturan. En offentlig knäpp på näsan raserar hela fundamentet som kan krossas av en enda replik från rätt källa. Flykten från ansvar blir snabbt en flykt i panik. Vi får hjälpa paniken att sprida sig snabbt! 🙂

 58. tty

  Perfekt #49
  På 1800-taet var, tro det eller ej, trafiken ganska tät på södra ishavet omkring 40-50 grader syd. Panamakanalern fanns inte, och till en början inte Suezkanalen heller. Huvuddelen av fartygen var seglare, och för dem var den eviga västvinden i ”the roaring forties” och ”howling fifties” en stor tillgång. Trafiken från t ex Australien gick därför söderut och sedan österut söder om Kap Horn varpå man svängde upp i Sydatlanten. På samma sätt när man seglade till Fjärran Östern gick man ned rätt långt västerut i Sydatlanten, vände österut när man kom ned i västvindområdet och seglade österut så länge som möjligt innan man svängde upp i stiltjebältena runt ekvatorn.
  När ångbåtarna tog över blev det istället den kortaste vägen som gällde, förutsatt att det fanns kolningsstationer på rimligt avstånd från varandra.
  Idag är därför Södra Ishavet extremt tomt på fartyg. Jag har varit med om att segla tre veckor i vattnen söder om Nya Zeeland utan att se ett enda fartyg.
  Detsamma gäller generellt utanför de stora fartygsrutterna och paradoxalt nog har vi därför i många områden bättre data för havstemperaturerna under 1800-talet än under 1900-talet, fram till Argobojarnas tid. 

 59. Staffan Lindström

  tolou… 1. SMHI.s observatörer slutade räkna snötäcket på Observatoriekullen efter dag 124, vilket råkar vara 1 april… Anledningen är att observatören som inte presenterade sig när jag gjorde det i söndags, förrgår alltså, det var mer barmark än snötäcke…! Jag undrar hur det såg ut 21 april 1970!? [Dag 149 69-70](Kolla dessutom SMHI:s snökarta för april runt Stockholm i år)
  Alltnog enligt SvD:s pappersedition 2 april 2013 så var medeltemperaturen vid Stockholms Observatorium den 1 april ”0” vilket vi trodde betydde +-0,0C … i min värld är det INTE över 0 grader alltså ”vinter” enligt WMO:s definition, i går den 8 var det ”rejäl vinter” för att vara 8 april, -1,3C … Sålunda har Veine Josefsson fel att Stockholms observatorium fick vår 1 april…Ständigt detta flyttande av målstolparna för passa en agenda?? 1810 kom våren 26 april. Påståendet att våren kommit tidigare och tidigare sedan 1800-talet bör nog skärskådas ytterligare… Skitsaker , javisst men Jävulen finns väl i summan av alla detaljerna… 

 60. Peter Stilbs

  ThomasJ, tty och andra flygintresserade – jag har dock bestämt för mig att den ryska Concordski’n bröt av vingarna vid en flygmässa i Paris – när piloten sökte ta upp planet efter en avsiktlig störtdykning för att söka få igång motorerna efter motorstopp pga negativa g-krafter (som planets motorer/bränslesystem inte klarade). Händelseförloppets inledning skulle vara att Concorski’n stötte på ett Mirageplan som spionerade på , och som den tvingades väja för när den gick igenom molnen vid stigning. 

 61. Tack tty!
  Jag blir alltmer imponerad av de kunskaper och erfarenheter som finns på detta forum.

 62. Havamal

  Jag förstår inte…
  har man kommit fram till att solen styr värmen på jorden???
  Ja va fan skulle det annars vara?
  utan solen=3Grader Kelvin på jorden. 
   

 63. ThomasJ

  Peter S. #60: Intressant det där med motorerna/bränslesystemet på TU-144:an som gick i backen under flygshowen 1973 – har jag hittills inte hört/vetat…
  Nåväl, för den intresserade finns här en videosnutt över haveriet:
  http://www.youtube.com/watch?v=-mnOApwhRyI
  Efter ~ 1:10 syns hur höger vinge kollapsar/bryts av, dock ter det sig som om hon kommer ur en stall-liknande situation, pga ???, och höjden är alltför låg => piloten (vanligtvis i dessa sammanhang militärpiloter) drar ’spaken’ i magen maximalt, som han är van att göra i ett mi-flp, och därigenom blir belastningen över max hållbara för konstruktionen – mina egna ’funderixierens’, asså…  😉  I ’vanlig’ ordning (från/på den tiden) lär en fullständig förklaring/analys till/av haveriet aldrig se dagsljuset…
   
  Mvh/TJ

 64. Sr

  Jag mailade Clas Svan i morse ang. artikeln om turbulens.
  Så här svarade han:
  ”När andelen koldioxid ökar i luften, vilket forskarna räknar med, kommer också de luftströmmar som blåser mellan Europa och Nordamerika, de så kallade jetströmmarna, att förändras. Och därmed turbulensen. Jag påstår inte att det är uppvärmningen som orsakar detta. Det är ökningen av koldioxid.”
  Är det någon här som kan förklara det för mig?

 65. Peter Stilbs

  ThomasJ #63 – historien berättades på något Discovery-program jag såg på TV för ca 10 år sedan. Det påstods att båda parter gemensamt ville tysta ner det hela – Sovjet pga prestigetapp att planet inte var  flygvärdigt pga negativa g-kraftsproblement och Fransmännen pga spioneri under en allmän flygmässa.
  Det verkade trovärdigt, när man ser händelseförloppet.

 66. LBt

  tty #26,
  naturligtvis finns det problem med dessa små förändringar, de senaste 15 åren visar ju det. Man bör nog helt enkelt inte fantisera om betydelse hos förändringar inom en sådan tidsrymd. Bättre att utgå från tex 100 år även om 0,007 innebär problem. Fast om nu förändringen är signifikant för stor dvs 50-100 gånger större än vad som är rimligt då blir det mer hanterbart.
  Intressant att notera att dessa enkla elementära temperaturförändringsuppgifter i tiden uppenbarligen inte utgjort en del av det ni lägger som grund för era värderingar.
   

 67. Sr #64: Fullkomligt nonsens. CO2 kan inte påverka jetströmmarna annat än indirekt via temperaturen. För övrigt lärde jag mig på grundkursen i meteorologi att det som driver lågtrycken på våra breddgrader är temperaturgradienten. IPCC säger att det blir varmare vid Nordpolen framöver -> lägre gradient -> mindre aktiva lågtryck. Detta med kraftigare lågtryck, oväder, tornados, orkaner, CAT m.m. har inget stöd bland observationer. Bara en del av klimatbluffen för att skrämmas. Dessutom kan klimatmodellerna inte användas för prognoser ens 10-20 år framåt i tiden. Det vet vi redan, se artikeln.

 68. Jimmy

  tty & slabadang
  Jag var tvungen att googla på Pitts S2!
  Hittade denna video på Aerobatics med ett sådant plan.
  http://vimeo.com/62227758

 69. Sr

  TTY #56
  ”Nämligen att en vinge fungerar genom att luften strömmar snabbare över den välvda ovansidan och att lyftkraften beror på den högre hastigheten och därmed lägre trycket på vingens ovansida.”
  Man lär sig hela tiden ngt nytt på den här bloggen. Handlar det inte om AGW så är det ngt annat nyttigt.
  Ovanstående citerade kunskap fick jag på Ljungbyhed 1960 men nu blir det att tänka om. Tack! /Sr

 70. LBt

  Perfekt #30,
  i grunden har jag haft en skeptisk inställning till att vi skall tillåta oss att påverka klimatet överhuvudtaget men eftersom det är uppenbart att vi redan gör det och dessutom helt bortom kontroll och rimlighet har jag ändrat uppfattning. Det är uppenbarligen bättre att vi försöker få kontroll och rimlighet i det vi gör. Om nu detta dessutom gör att vi kan undvika nästa istidsperiod är det ju bara en bonus. Och genomsnittligt är 0,00005-0,00007 C per år (på tok?) för mycket.

 71. Jimmy

  tty
  Jag var helt övertygad om att det var flygplansvingens välvning och den högre lufthastigheten/lägre lufttrycket på ovansidan som skapade lyftkraften.
  Det är det jag fick lära mig.  Tack för den tillrättavisningen!

 72. John Silver

  Sr # 64
  ”Jag påstår inte att det är uppvärmningen som orsakar detta. Det är ökningen av koldioxid.”
  LOL, Clas Svan ska nog hålla sig till sin UFOs.

 73. ThomasJ

  #70: Nu får du banne mig ta och kamma till dig ordentligt och ta en rejält hård hårdborste (stål!) så att en/annan röd blodkropp anländer till den gråa cellen där finns kvar mellan öronen dina!  ”Tillåta oss att påverka klimatet överhuvudtaget…”  räcker allena till för en Lew-/alt Gunbo-/diagnos’ närmaste 10.000-åriga IPPC perioder… med samma ’trovärdighet’ också…
  Duh! – Go figure… even though that will be problematic for ya…
   
  /TJ

 74. ThomasJ

  Sr: Kul att träffa på en F-5:are här!  😀
   
  Mvh/TJ

 75. John Silver

  Angående vingprofiler och aerodynamik så bruker jag säga så här till den som vill lyssna:
  ”Bernoulli never flew a kite.”
  På den gamla goda tiden när riktiga män hade propeller brukade de säga:
  ”Give me enough power and I can fly a barn door.”
  Konstigt bara att Mythbusters inte har bustat den här envisa myten.

 76. Håkan Bergman

  tty #56
  Jo t.o.m. Einstein lär ha köpt iden om Bernoulli-principen som förklaring till hur en flygplansvinge kan ge ett flygplan lyftkraft. Han lär t.o.m, ha designat en vingprofil, som lyckligtvis ingen testade, jag har sett den nånstans för länge sen, såg mest ut som en dromedar i profil.

 77. Jimmy

  OT
  Jag såg på en video där f.d. flygplanskonstruktören Burt Rutan höll ett föredrag.
  Fick veta att ingen människa född senare än 1935 varit på månen!
  Är inte det rätt skrämmande?
   

 78. Pelle L

  Men hör ni, flygande cowboys, om vingprofiler…
   
  Det är väl frågan om en optimering av lyftkraft och motstånd.
   
  Där en välvd NACA-profil ger ett bättre förhållande lyftkraft/motstånd än en symmetrisk profil, som bara lever på sin angreppsvinkel.
   
  Det är klart att ett aerobatics-plan kan flyga med vilken vinge som helst, till och med med en ladugårdsdörr som John Silver skriver, om den har tillräckligt stark motor.
   
  Men om man vill ha ekonomisk, bränslesnål flygning, alltså med stor lyftkraft och litet motstånd, är det asymmetriska profiler som gäller.

 79. Sr

  ThomasJ #74
  Vi finns ta mej fan överallt. Vi var många på den tiden. Och medelåldern på den här siten är väl ganska hög anar jag, hehe!

 80. Jimmy

  Hej Pelle L # 78
  Jag skrattade gott åt benämningen flygande cowboys.
  Tänker på filmen ”Space cowboys” med Clintan 

 81. Håkan Bergman

  Pelle L #78
  Nja det vi opponerar mot är att ofta förklaras lyftkraften enbart bero på vingprofilen. Detta är helt enkelt fel, Bernoulli är med på ett hörn, men det är Newton som står för grovjobbet. Jag tror att  bernoulli-förklaringen för många ter sig lite elegant-abstrakt och därigenom lätt köps av människor som inte vill eller kan sätta sig in i fysiken bakom. Och bernoulli-förklaringen har verkligen slagit rot hos många, för några år sen såg jag på baksidan av ett mjölkpaket en förklaring av hur en segelbåt kunde segla mot vinden. Jo det berodde minsann på att seglet buktade, vilket fick till följd att trycket blev lägre på seglets utsida. Nonsens, tacka Newton för att det går att segla, även mot vinden, men man kan segla och flyga utan att veta ett dyft om  Newton.  Det är inte heller Newtons fel att medeltiden oftast beskrivs i svart-vitt, färgerna fanns före honom.

 82. Pelle L

  Håkan Bergman #81
   
  Kul jämförelse med segling!
   
  Jag har inte tänkt på det tidigare, men kan man segla bidevind med helt plana segel? Vad blir lift/drag ratio?
   
  Har banne mig lust att försöka, men rädd att jag blir utskrattad 🙂
     
  Minns en kompis som köpte nya segel till sin koster, en K22:a.
  Seglen var rena katastrofen, sydda av en presenningsmakare och utan någon egentlig 3-D form alls.
  Båten stod praktiskt taget still utom vid undanvind.

 83. ThomasJ

  Sr #79: Jo, men visst är vi det!  😀
  Och det är la nedranns bra att så är, asså att där finns en/annan med lite båd historia som sunt förnuft mellan de två yttre ’radaröronen’…
  Själv är jag [en f.d., never spiritually dying though] F-5: från årgången 1967!  😀
  Kul med kontakt med dig. För närmare sådan:
  tjthomasj[at]gmail.com
   
  Mvh/TJ

 84. ThomasJ

  Känner mig ’tvungen’ att be Per W. lite om ursäkt för att denna tråd – ordentligt bra, viktig och nödvändig i alla avseenden – [delvis] pga diverses [läs… ’mina’] flygintressen – kom att utvecklas lite väl OffTopic…  🙄 
  Sorry…
  Nevertheless; läs Bob Carters bok – finns på ’biblan’!
   
  Mvh/TJ

 85. ThomasJ

  Håkan B. #81: Intressant. Tror bestämt att du känner till likheterna (de fysikaliska) mellan vind (luft) och vatten och dessas respektive dito på-/inverkan på lyft- och/eller annan ’kraft’ de kan ’producera’. Alldeles oavsett flyg (luft) eller vatten (typ sjöfart) har man att beakta kavitationer, dvs. strömings-förändringar/-störningar kring en vinge (flyg) resp. en propeller (vatten).
  Även det mest anpassade flygplanet kan komma in i sådana ’kavitativa’ strömingsförhållanden att allting ’bara brakar ihop’, dvs. kraften släpper. Sak samma med propellrar som ’kaviterar’ och tappar kraften – de lever då mest bara ph**n i öronen/skrovet. Där fanns för tid sedan ett projekt rörande reducering av propellrars kavitation (Bergs) där en ’variabel’ kärna i proppen ändrade dess stigning alltefter belastningen. Tester genomfördes till full belåtenhet, pris utdelades för uppfinningen (Rotterdam), jag har sett det hela och övertygats – det har emellertid inte blitt speciellt mycket av ét. Det väsentliga i detta är emellertid att ursprunget härstammar från en seglares tänke/filosoferande/ under en segeltur när han observerade seglets ’buktning’.
  Tror där finns [åtminstone] försök till ’varierande/automatiska’ flaps, enl. liknande ’tänk’, för flygplan, men mer än ’tro’ är det inte…  😉 
   
  Mvh/TJ  

 86. Slabadang

  tty !
  Japp! Jag kollade på länkar. Jag har glömt bort beteckningen men två kärror kan inte vara så lika. Ägaren/piloten var av det lite vildare slaget och omkom något år efter jag flugit med honom, han huserade på Tullinge och hans kärra var motivmålad med inspiration från de eldsflammor som fanns på huven till de flesta Ford Camaros i svart gult rött och orange.

 87. LBt #70
  Skall det vara så oerhört att förstå att din sifferexercis är fullständigt meningslös. Nu på morgonen har temperaturen stigit med en grad i timmen. Fortsätter det så här är jag kokt innan helgen.
   
  Jag kommer dock inte att vidta några som helst åtgärder för att förhindra detta eller lindra följderna av den enkla anledningen att det inte finns något som talar för att temperaturstegringen kommer att fortsätta.
  Av liknande anledning är Marcotts artikel inte användbar för att säga något om maxtemperaturer under Holocen. Värdena är nämligen utjämnade över hundratals år. Trots detta hittar du värden som vida överstiger din påhittade säkerhetsgräns.
  Om du inte förstår detta ber jag dig att  återkomma, istället för att vid nästa tillfälle återigen börja dilla om denna.

 88. Slabadang

  Totalt off topic eller alltid on?
  Min yngsta dotter ställde mig en fråga jag svarade alldeles för snabbt på men som samtidigt legat kvar och gnager sen nu mer än ett år tillbaka och handlar om mig själv och samtidigt kanske fler av er andra här på TCS. Hon frågade mig varför jag engagerade mig så i klimatfrågan och inte var och gjorde som alla andra, dvs ryckte på axlarna och inte tyckte det var så viktigt om det förhölls sig på det ena eller andra sättet med klimathotandet. Ja ? Varför är inte jag som de ”flesta andra” ?
   
  Mitt korta snabba svar blev att jag inte ville att hon skulle behöva växa upp i ett samhälle som styrdes av lögner manipulation och oärlighet. Jag tycker att svaret håller bra men varför jag och säkert många av er engagerar sig så hårt i frågan är värd en djupare analys. Vad är det som går sönder inom mig när jag lyssnar till klimatpropagandan ? Jag tror jag har hittat det sammanfattande svaret i att klimathotandet har raserat mitt förtroende för våra förtroende valda och är ett bevis på att demokratins filter är satt ur funktion och därigenom är hela min trygghet hotad. Därför blir jag både rädd och förbannad, men faktiskt mest stridslysten. De har pissat på fel farsa helt enkelt! Försök inte lura mina och andras barn för då fan får ni åka!!
   
  Genom politiseringen av i princip samtliga demokratiska instanser så finns inte tillräckligt utrymme för rättskänsla allmänintresse självständighet och integritet längre kvar. Jag kan inte lite på en käft inom den skattefinansierade delen av samhället längre. De styrs av helt andra krafter regler och målsättningar än vad som var meningen när demokratin skapades. Alla har blivit rädda för alla inom nomenklaturan som styr över det folk den gör sig allt mindre beroende av. Med de positioner EU och FN eftersträvar är de nationella folkens betydelse makt och inflytande snart ett minne blott och med det försvinner vår trygghet. Vi blir förvandlade från respekterade medborgare till den korrupta överstatlighetens hjon och trälar.
   
   
  Kritiken mot energimyndigheten kan fördjupas till kritik av en myndighet kapad av särintressen och ideologi på både miljöns och skattebetalarnas/elkundernas bekostnad och i sin omfattning mer beskrivas som ett förräderi mot myndigheters uppgift och legitimitet. Myndigheten styrs av de instruktioner officiella och inofficiella som de får av regeringen.Det skapar ett vakuum  där parterna regering och myndighet pekar på varandra och ingen tar ansvar för någonting och du vet inte ens mot vilken part du skall vända dig.
   
  Det utgör ett systematiskt inbyggt återkommande moment 22 i våra svenska grundlagar och i kombination med det borttagna tjänstemannaansvaret har vi fått den ”leathal cocktail” som gör ansvarsutkrävande omöjligt för oss som medborgare.
   
  Den tredje stadsmakten dvs media har rullat över till att bli nomenklaturans beskyddare och vi har endast att lita till turen om ansvar utkrävs från den parten som i sin tur är helt befriad från insyn och granskning av annan fristående part. Ett ansvar som blir av det mer ideella slaget ”vi ska se över våra rutiner” och som värsta konsekvens blir det någon som får gå med tre till sjuttton årslöner som fallskärm och alltid på allmänhetens bekostnad.
   
  SVT/Sr vetenskräpsredaktioner blir för mig rena Mordor bemannad och intagen av gröna Orcher som totalt brutalt och hänsynslöst bryter mot alla de etiska regler som gäller för uppfyllande av uppdragets krav på opartiskhet saklighet och balanserad bevakning.När vetenskapen skall vara den sista redaktion vi har skäl att hålla ett kritisk förhållningsätt till bevakningen har vi nått ändstationen för vad vi kan acceptera. Istället har vetenskräpsredaktionerna blivit propagandans spjutspets.
   
  Att det är folk högre upp i organisationen som öppnat dörren för dessa gröna PS orcher och låter dem hållas är glasklart. Hårda ord och hårda liknelser? Inte alls! skillnaden är att sagans Orcher högg huvudet av och var blodtörstiga. De Gröna Orcherna är istället fokuserade på att hugga huvudet av förtroendet och tilliten till vetenskapen och sanningen och förtroendet för PS. De är skyddade av regelverket och vet att de inte tar några som helst större risker som individer. När till och med det lite generande i att få en liten prick ifrån GRN är borttagen med hjälp av den gröna maktens Saurons så kan de härja fritt (GRN utfärdade en allmän amnesti mot balanserad bevakning av klimatfrågan när de köpte IPCC som sanningsministerium). Totalt oacceptabelt!! Att skrämma barn till grön underkastelse har blivit till deras ”vetenskap” och deras kall. Jag kan inte annat än känna ett djupt äckel och djupt förakt inför dessa redaktioner.
   
  Jag lever med en stark övertygelse om det kollektiva förnuftets makt över det individuella vansinnet eller dumheten. Det innebär att jag hyser ett mycket stort förtroende för den urvalsprocess den öppna villkorslösa demokratiska debatten innebär, när den är just villkorslös tolerant och öppen för alla. Med en genuin respekt för åsiktsdiversitetens egenvärde och inneboende rikedom så blir debatten och meningsutbytet intressant och utvecklas mer mot samtal och diskussion än debatt. Då vinner de bärande bästa och mest ansvarsfulla argumenten och de svaga och mindre genomtänkta dör sin naturliga sotdöd. När samhällsdebatten är fri så föder den fram nya upptäckter insikter sanningar och  idéer. Ju fler som deltar och ju fler olika uppfattningar och perspektiv som finns med i samma fråga ju bättre blir besluten och alla känner en tillfredsställelse i att få ha blivit hörda och bekräftade på samma likställda villkor som samtidigt skapar tillit och sammanhållning. Att bli besegrad av andras bättre argument och kunskap är lättare än om du inte fått föra fram dina alls. Den blir dessutom mycket intressantare att ta del av. Olika åsikter är intressant och inspirerande, lika åsikter skittråkigt färdigt och klart, och blir till de slutna tältmöten vi ser gröningar politiker och journalister bjuda in varandra till.
   
  Vi ser den helt motsatta utvecklingen idag där journalismen och den politiska nomenklaturan i allt större utsträckning begränsar åsiktsdiversiteten och omfattningen av inbjudna deltagare och detta i kombination med en allt mindre tolerans för olika åsikter och analyser. Vi har en samhällsdebatt som blivit allt fattigare och likriktad, mer skitnödigt livrädd för den större åsiktsbredden och blir allt mer styrd av nomenklaturans allt större makt och kontroll över den i de forum och de plattformar de kan utöva sin kontroll. Nätet har alltmer blivit motsatsen till denna utveckling och här finns de röster nomenklaturan inte vill lyssna till och som hotar deras positioner och intressen.Den nätbaserade opinionen blir självorganiserande allt effektivare.
   
  Näthatet bland journalister och politiker är tydligt, ett forum de ännu inte har makt och kontroll över och det skrämmer dem tydligt. Opinioner har fått ett nytt verktyg i sina händer utanför nomenklaturans kontroll på sina egna villkor och reaktionerna har blivit därefter. Det demokratiska underskottet har poppat upp på nätet istället. När tretton av sjutton utav världen främsta vetenskaps och teknik bloggar är skeptiska och lägger beslag på de nio främsta placeringarna, framröstad av miljoner nätanvändare så är makten över den delen av samhällsdebatten redan förskjuten undan nomenklaturan utan att de riktigt insett att så är fallet. De hamnar i den situationen de själva ofta tillämpar på andra, dvs att bli omtalade istället för tilltalade.
   
  Avpixlat utgör rena motsatsen till MSM och jag har svårt att avgöra vilken rapportering som är mest extrem i sina båda ytterligheter. Avpixlad ger det där autentiska intrycket MSM står för det tillgjorda konstlade och konstruerade där jag tror att fördomar om folkets fördomar driver den journalistiskt konstruerade  logiken.
   
   
  I Italien dök det upp ett helt nytt parti från ingenstans med hjälp av nästan endast en blogg och som direkt blev ett av landets största både bloggar och parti. Att jämföra Moderaternas och sossarnas bloggar med Avpixlat där Sds väljare håller hus är som att jämföra artrikedomens aktivitet i Gobi och Saharaöknarna med Amazonas djungler. Aktiviteten är mins sagt annorlunda bland dess invånare både till antal och aktivitet. Jag ser parallella världar som inte kan bestå länge till och den mer villkorslösa på nätet utropar jag redan som den blivande segrare nomenklaturan kommer tvingas anpassa sig efter.
   
  Det finns många fantastiska sidor hos oss människor så väl politiker byråkrater och gräver man riktigt djupt kanske även bland journalister (sarc) när vi väl vågar visa att vi är just människor. De flesta har en förmåga att upptäcka och uppskatta autenticitet och beundrar de människor som skapar respekt och beundran just genom att bara vara okonstlat sig själva. Det är ofta väldigt trygga människor och de politiker som når upp till den positionen blir extremt svåra debattmotståndare. Vi märker skillnaden när argument är lånade och när de ägs.
  Marit Paulsen tillhör mina favoriter för mig är hon en totalt ärlig och bullshitbefriad politiker och som sällan säger något hon inte kan stå för eller inte begriper. Få floskler och tar hon en debatt mot någon så är det bara att tycka synd om motståndaren direkt för hon väljer endast debatter hon vet att hon har rätt analys och tillräckliga kunskaper om.Marit är Marit thats it! Hon äger sina argument personligen och är villig att stå för sina ståndpunkter oavsett motståndare och villkor och är påläst och blir därför folkkär. Hon har ärligt uppsåt! Varför blir så få med den inbyggda styrkan politiker?
  Allt för många bygger sina argument med lånade eller köpta klossar. Så fort de hamnar utan handboken till dem så blir de osäkra och att de endast är lånegods framgår snabbt. ” ja ja ja  vi vet att ”forskarna” är eniga med skeptikerna om att co2 är en växthusgas, att det blivit 0,7 c varmare sedan 1850, och att människan påverkar klimatet … å sen då?? Hur blir det till en katastrof? Ehh ehhhe ehhhe va? Eniga med skeptikerna? Nu hänger jag inte riktigt med här… ” Om de är eniga om det självklara … vad är det som skiljer dem åt?? Ehh ehhhe …. Bob Carter utstrålar just den där tryggheten i att han verkligen äger sina argument och har ärligt uppsåt. Att jämföra honom med Skrockström blir pateteiskt ”Jorden blir sin egen värmekälla” ja herre min skapare vilken skillnad!
   
  Som avlutning vill jag göra en liknelse med sångare. Vad som driver dem till karriär har sina olika motorer. En del satsar på klatschiga refränger utseende och profil och tänker mer som spindoctors om olika knep att få uppmärksamhet och berömmelse. Karriären kommer framför det rent musikaliska och det krävs en mix för att komma fram i rampljuset och en särskild mix för att bestå. Sen finns det artister som bara älskar musiken/sången och bygger naturligt hela sin karriär på att den kärleken och förmågan skall bära dem fram. Med den profilen och den ambitionen så kommer du endast fram på förmågan att helt äga din egen tolkning och få den att uppskattas av publiken. frisyren kläderna looken och stylen blir automatisk och naturligt underordnad det du uttrycker. Vi har sångerskor som Eva Cassidy som lyckades med endast sin känsla och tolkning av musiken och texter framförd med sin sensuella känsliga röst med ett tydligt kärleksförhållande till de texter hon framförde.
   
  Jag/vi har nu fått glädjen att uppleva denna smått fantastiska sextonåriga tjej som för mig av oförklarlig anledning inte kom till final i Englands ”X-factor”. För mig utstrålar hon ren kärlek och äger sina texter och tolkningar som sin 100%iga personliga egendom. Tänk om vi kunde beställa politiker som lika tryggt och säkert som Ella Hendersson äger sin kärlek till och förstår innebörden i de ord hon uttrycker. Å helvete vilken röst!
  Hon gör en total makeower på  Chers ”Du you belive in life after love” till det mest musikaliskt varmt subtila jag någonsin hört med total trovärdighet i framförandet.
  http://www.youtube.com/watch?v=oTbcO9qaE5g
  Vem kunde tro att den gamla slagdängan med Olivia Newton John ”Your the one that I want” kunde förvandlas till ett stycke lågmäld musikkonst?
   
  http://www.youtube.com/watch?v=7cW7IJIvmcU&NR=1&feature=fvwp
   
  Hennes första audition med egen text:
  http://www.youtube.com/watch?v=3k9cK_n1mlg
   
  Damen kommer oundvikligen bli en viktig del av den moderna musikhistorien. Hon är något alldeles extra. Klimatvetenskapens kareokesångare Skrockström Rummukainen mfl tvingas snart gå upp mot skeptikernas Pavarottis såsom Carter Lindzen och Spencer.
   
   
   
   
   
   
   
   

 89. Thomas P

  Kort gästinhopp. ”En ny istid är på gång. Det är troligt att en ny liten istid inträffar inom 20-30 år.”
   
  Ny liten istid innebär alltså att hela uppvärmningen på ca en grad skall försvinna, dvs en avkylning med takten 0,33-0,5 K /decennium. Någon som tror det på allvar?

 90. tty

  PelleL #78
  Men om man vill ha ekonomisk, bränslesnål flygning, alltså med stor lyftkraft och litet motstånd, är det asymmetriska profiler som gäller
  Alldeles riktigt, och symmetriska vingprofiler används mycket riktigt bara när det finns särskilda skäl till det.
  Pitts S-2 har det för att kunna flyga effektivt i ryggläge.
  J-29 (och en del samtida flygplantyper) hade symmetrisk vingprofil för att minimera profilmotståndet nära ljudhastigheten.
  JAS 39 har symmetrisk nosvingeprofil av ett litet mera exotiskt skäl. Den är som bekant dynamiskt instabil, vilket kräver ett avancerat styrsystem. Om detta skulle krångla flöjlas nosvingen (d v s går till anfallsvinkel noll). Eftersom den är symmetrisk slutar den då att generera någon lyftkraft och tryckcentrum förflyttas bakom tyngdpunkten och gör planet dynamiskt stabilt.

 91. Ann L-H

  Slabadang – Dina djupt kända och genomtänkta KlokOrd är Alltid On! Tack för att Du delar med Dig av dem!
   

 92. Sten Kaijser

  Hej Thomas,
  jag har saknat dig, men jag kan också förstå att du inte velat kommentera för ofta. Även om en av TCS uppgifter är att fånga upp vad som händer på ”skeptikersidan” så skadar det inte att vi ibland får lite information också ifrån AGW-sidan. Ingen av de CAGW-troende som nu kommenterar har lika stora kunskaper som du. Det är ju sällan jag är enig med dig, men jag brukar ofta uppskatta dina kommentarer och känner ofta olust över de ad hominem-attacker som du utsätts för här.
  Vi har ju tillåtit en väldigt fri debatt och vi har sluppit alltför mycket OT, men även den debatt som gällt teorier, projektioner, prognoser m.m. om det framtida klimatet så kan jag oftra tycka att debatten är väl ”hätsk”.
  Jag hoppas att dagens inlägg innebär att du fortfarande följer TCS även om du inte kommenterar lika ofta som du brukat göra.
  Jag kan också konstatera att det är roligt att du använder våra egna argument emot oss. Kan det inte bli 2 grader varmare på 50 år så kan det heller inte bli en grad kallare på 25 år.
  Är vi därmed också överens om att en snabbare ”uthållig” förändring på mer än, ska vi säga 0,15 grader per decennium är osannolik?

 93. LBt

  Perfekt #87,
  jag förstår att du inte förstår. Men den påverkan om 0,00005-0,00007 C per år under lång tid (mycket lång) som jag talar om lyfter den långsiktiga trend vi kan kalla klimatcykeln, dvs den som för oss in och ut ur istiden. Och korta förlopp som din dygnstemperatur och andra naturliga eller onaturliga överlagrar denna klimattrend med allt vad det nu innebär.
  Ladda ner Excel-arket jag refererade till i ett tidigare inlägg och experimentera lite, 0,00005-0,00007 räcker långt och sannolikt med råge för att utplåna istidsdelen i klimatcykeln. Du bör naturligtvis också väva in konsekvenserna av att all förstärkning uteblir. Faktum är att 0,00005-0,00007 är troligen alldeles för mycket som genomsnittligt värde däremot inte i inledningen av istidsperioden då kanske vi kan tillåta tom 0,0005-0,0007 under några tusen år. Intressanta möjligheter. 
   

 94. Sören F

  Jag skulle inte vara väldigt överraskad över global cooling i någon tappning, men takten bör inte förväntas bli så snabb som 0,3 C per decennium, eftersom sol-grand maximum, som i så fall skulle legat bakom den moderna toppen, efterföljt för det första av ett ocean lag på geo-empirins säg 20 år, heller inte avtog överdrivet snabbt efter sin rätt flacka topp omkring 1960-90. Men strängt taget vet vi vi ändå inte.

 95. Inge

  Eftersom temperaturändringen blir 5 gånger högre här än i tropikerna betyder en 0,3-gradig ökning globalt, en sänkning på kanske en grad här och någon tiondel i tropikerna.

 96. Inge

  Oj, en sänkning på 0,3 grader globalt betyder en sänkning på ca 1 grad här och ca ½ grad i tropikerna. Har jag lärt mig av TTY, om jag förstått det rätt.

 97. John Silver

  Mer aerodynamik, den här har ingen vingprofil alls, en flygande gräsklippare (inte CGI)
  http://www.youtube.com/watch?v=kNWfqVWC2KI

 98. Thomas P #89
  Härligt att du är tillbaka! Jag har saknat lite tuggmotstånd 🙂
  ”En ny istid är på gång”
  Jag får hänvisa till sången ”Vem, vet inte du, Vem vet, inte jag.”
  Det är en hypotes som i dagsläget ligger betydligt bättre till än AGW-hypotesen.
  Om du för övrigt har tid att utveckla dina tankar kring den påstådda  betalda demonstrationen mot brittisk vindkraft på Manhattan vore jag tacksam.

 99. Thomas P

  Det är inte direkt något nytt att förnekare slagit över och förutspått avkylning. Hittills har det inte gått så bra:
  http://www.skepticalscience.com/comparing-global-temperature-predictions.html

 100. Lasse

  #99 Kampen mellan alarmister och förnekare är inte avgjord ännu.
  Vi som bara är skeptiska kan luta oss tillbaka och invänta konsensus!

 101. Christopher E

  #99
   
  Tala om tillrättalagt. ”Measured temperature” ser mycket suspekt ut till och med mot den redan i sig själv suspekta GISTEMP det påstås vara. IPCC:s prognoser ser så bra ut så, inte så konstigt kanske då de sträcker sig långa tider bak i grafen innan de gjordes… tja, att ”förutsäga” det som redan hänt är ju inte svårt…
   
  De misslyckade istidslarmen på 70-talet (som faktiskt erkänns ha existerat, trots att vissa särskilt förnekande alarmister hävdar att de inte gjort det) bortser man från därför därför att ”de scenarier de bygger på inte uppfyllts”. Jaha, och det gäller inte andra förutsägelser, då? Den riktiga anledningen till att de inte tas med är förstås att larmen gjordes delvis av individer som inte var ”skeptiker”, utan sedan gjorde sig namn i alarmistlägret. Här är ju målet att svartmåla skeptiker, och då passar inte 70-talslarmen.
   
  Lindzens kurva är ingen förutsägelse överhuvudtaget, utan en fabrikation ifrån SS:s sida.
   
  Akasofu som träffar närmast (närmasre även än AGW-sidan) får inte räknas eftersom han ”inte tar med den utökade växthuseffekten”. Aja baja, då får man inte ha rätt.
   
  Är man nu mer intresserad av hur väl AGW-sidan lyckats med sina prognoser än SS:s tillrättalagda version, varför inte se IPCC:s egen framställning istället (dock borde även bakåtförutsägelserna tvättas bort):
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/12/ipcc_ar5_draft_fig1-4_with.png

 102. Begreppet ’förnekare’ och länk till SkSc i samma länk …
   
  Och ja, det kanske är det ’tuggmotstånd’ som den sidan numera förmår bjuda på. Jag noterade att en viss statistikprofessor på en sajt med uppländsk anknytning där försökte intala sig och sajten hur hög kvalitet den höll …

 103. Slabadang

  Christophfer E!
  Cagwkyrkan vill ju alltid presentera den långa hindcastperioden innan 1988 som inte säger ett skit om modellernas förmåga att beräkna temperaturen framåt i tiden. Den relevanta perioden är från åren 88-90 och framåt och då kan vem som helst inse att modellscenarierna (ett knippe av prognoser) är totalt käpprätt åt helvete. Det är direkt oseriöst att basera någon form av investeringar och beslut på dessa modeller. jag kan inte tänka mig något annat professionellt sammanhang där dessa modeller skulle tas som annat än som ett rent pinsamt skämt.

 104. Slabadang

  De nya klimatförnekarna tror inte ens på satellitobservationer!
  Ingen global uppvärmning på sjutton år räcker inte som bevis för de som hävdade att planeten värms upp i dessutom allt snabbare takt. Vi inser att inga observationer kommer få de djupt troende CAGW fanatikerna att lämna sina doktriner. Stig Moberg Lbt är bara indikatorer på hur illa det är ställt med verrklighetsuppfattningen inom CAGWkyrkan. Trots att vi under denna period släppt ut en tredjedel av all co2 sedan 1750 så ringer inte ens den minsta klocka hos herrskapet.
  Om temperaturen stiger sjunker eller förblir oförändrad vet INGEN. Det enda vi kan säga säkert är att de två senare alternativen bevisar CAGWhypotesen fel och banar vägen för alternativa hypoteser. Det blir intressant att följa hur den minskade solaktiviteten kan skönjas i klimatdata. Våra senaste kalla och snörika vintrar kan vara en indikator att uppmärksamma. Vi upplever det största droppet i solaktivitet sedan satellitmätningarna började och ju längre det består ju tydligare blir dess betydelse.

 105. Stig #23,

   

  Du vill att vi skall enas om detta:

   

  Vad säger ni, kan vi enas om en temperaturkänslighet på 2 – 4 grader (snabba feedback) om vi betänker nuvarande solminimum och förändringar i övriga växthusgaser/aerosoler.

   

  Men inte ens IPCC anser ju detta eftersom de anger att sannolikheten för att klimatkänsligheten ligger inom detta intervall inte är så stor, drygt 60% 😉

   

  Dessutom verkar det som att åsikterna bland klimatforskarna alltmer förskjuts mot lägre klimatkänsligheter. Du kanske skulle börja studera lite om saken 🙂

   

 106. Perfekt #20

   

  För att spekulera lite fritt om den uteblivna ”hotspotten” så kan jag tänka mig något i stilen med Richard Lindzens så kallade irishypotes. Denna innebär att när temperaturen stiger i tropikerna inträder mekanismer som ökar den utgående värmestrålning från atmosfären ovanför tropikerna. Kanske det finns en komplicerad mekanism med luftcirkulation, vattenånga och moln som ökar värmestrålningen ut i rymden så fort en hotspott börjar att bildas så att det aldrig blir någon sådan.

   

  Det kanske inte går till precis som enligt detaljerna i Lindzens hypotes. Men att det är något speciellt med tropikerna vet man för man är överens om att ythavets temperatur i tropikerna inte kan stiga över en viss gräns mellan 25 och 30 C. Så det finns någon slags okänd kylningsmekanism som reglerar temperaturen hos tropikernas ythavsvatten. Lindzens irishypotes är en av många hypoteser som försökt förklara detta men inte lyckats så bra.

 107. Thomas P

  Pehr #106 Så spännande att du hänvisar just till Lindzen samtidigt som Lindzen i ett kongressförhör förklarade att han är övertygad om att bristen på hotspot är ett mätproblem…

 108. Thomas P #107
  Och du är ju övertygad om att Lindzens irishypotes är fel men använder hans uppfattning som stöd för att det finns en hotspot.
  Jag kan ju inte tala för Pehr, men personligen har jag inte uppfattningen att irishypotesen i sin nyvarande form är helt korrekt. Det kan mycket väl vara såsom Pehr säger att det finns okända mekanismer, eller har du belägg för motsatsen?

 109. #27 Perfekt: Jag vet inte vad Pachauri sagt och det är inte speciellt intressant i sak, han är ju bara en ”railroad engineer” 🙂
   
  #31 Slabadang: Förstår du inte min enkla analys av klimatkänslighet? Läs på lite då? Har du inget substansiellt att säga mer än Bagdad-Bob, lämna sandlådan!
   
  #38 Per: Ja RSS har den svagaste trenden, ingen signifikant trend t.ex. 1979 – 90 resp. 1990 – idag, det har alltså inte varit någon uppvärmning alls kanske man kan resonera sig fram till, eller kanske man skulle betrakta alla data? RSS och UAH ligger på 0.13-0.14 deg/dec sedan 1979 och de landbaserade på 0.15-0.16. Det är lätt att få fram långa perioder utan signifikant trend eller signifikant höjning av årstemperatur och det gäller alla serier och alla perioder, p.g.a. det ”brus” och osäkerhet som finns. Trots detta så ökar temperaturen stadigt på 10 årsbasis även om ni försöker skapa förvirring kring det hela.
   
  #104 Slabadang:  Projektion! Du placerar doktriner och fanatism på fel ställe.
   
  #105 Pehr: Jag angav det troliga intervallet, låt oss säga med 60% säkerhet J Det finns väl ändå inga tunga studier som tyder på värden neråt 1?
   
  När det gäller temperaturutvecklingen från 2000 så balanserar ju i stort sett forcing  från avtagande solaktivitet ökningen i CO2 forcing, speciellt om man räknar med att solen kan ge en indirekta forcing på en faktor 1 – 2. Det är ju t.o.m. Hansen öppen för, men solen kan inte förklara uppvärmningstrenden.

 110. Stig Moberg #109
  Han har sagt att vi inte haft någon uppvärmning påom det var 16 eller 17 år, tråd finns här på TCS.
  Tänker du försöka göra någon TP-omtolkning eller ifrågasättande avreferatet? I så fall kan du väl läsa tråden först.
   
  Oaktat det faktum att världens främste klimatexpert är järnvägsingenjör är jag ändå böjd att hålla med honom i denna fråga.
   
  Lite väder:
  Sitter just nu i Göteborg och tittar ut genom fönstret, det snöar.

 111. Slabadang

  Thomas P #107!
  Och vad blir då slutsatsen?

 112. Mattias Ö

   
  Jag har aldrig begripit varför argumentet ”koldioxiden kommer efter värmeökningen” (test #4) släpas fram. Redan en översiktlig läsning av litteraturen ger att det normalt är en feedbackfaktor för temperaturökning, men nu släpper vi ut stora mängder bundet kol i atmosfären på annat vis. Det är helt uppenbart inte det normala förhållandet och förklarar utmärkt varför koldioxiden leder uppvärmningen. Hur är ens det ett ”test” för att klimatvetenskapen inte fungerar?