Kyotoprotokollet – en katastrof för miljön och mänskligheten

El Niño-året 1998 har spelat en stor roll för klimathotet och för IPCCs verksamhet. Att det var just ett El Niño-år var det ingen som påpekade när det inföll. Istället togs det som ett bevis för att IPCCs förutsägelser om en skenande uppvärmning av jorden var bevisad.  (När uppvärmningen sedan tillfälligtvis(?) avstannade så blev det naturligtvis viktigt att tala om att det årets exceptionella värme berodde på el Niño – men då var skadan redan skedd.)
Resultatet blev att vetenskapliga samfund som Royal Society i Storbritannien och National Academy of Sciences i Förenta Staterna tog ställning och därmed gav ytterligare vetenskapligt stöd åt koldioxidhypotesen. Det ledde också till att ett antal länder under de kommande tre åren skrev på och ratificerade protokollet. (Att de första som skrev på var de som inte åtog sig några som helst förpliktelser är kanske inte helt förvånande.
Eftersom jag utan att ännu tvivla på koldioxidens värmande effekt ändå misstrodde allt vad biobränslen hette, så var jag förtvivlad över att det endast var användningen av de fossila bränslena som skulle begränsas. Om koldioxiden är problemet så är biobränslen inte lösningen.
Jag anade redan då att effekterna främst skulle bli en ökning av skogsskövling och eventuellt att åkerareal skulle användas för biobränslen. Det fanns två grundskäl till att jag misstrodde biobränslen. Det första var att såvitt jag kunde förstå så spelade det ingen roll varifrån kolet i koldioxiden kom och det andra var att när jag försökte beräkna hur mycket mark som skulle behövas för att ersätta en märkbar del av det fossila kolet med biobränslen så blev jag närmast mörkrädd.
För mig spelade det i det sammanhanget ingen större roll om det var åkermark eller skogsmark som användes – bara tanken på att ersätta en stor del av den enorma mängden fossilt kol som vi använder med biobränslen var skrämmande.
Sedan dess har jag med ojämna mellanrum fått nya exempel på allt ont som det eländiga Kyoto-protokollet lett till. Den allra första idiotin var en som drabbade den svenska landsbygden när bensinmackar tvingades stänga för att de inte hade råd att installera pumpar för E85.
Efter det har det fortsatt och jag är säker på att kommentatorerna på TCS kommer att ge en lång lista på idiotiska biobränsleprojekt världen runt. Det jag närmast kommer att tänka på är skövling av tropisk regnskog i Indonesien för odling av oljepalmer för biodiesel eller i Brasilien för odling av rörsocker till bioetanol eller sojabönor till lite av varje men också till biodiesel.
Den senaste men absolut inte den sista artikeln av detta slag fanns i gårdagens nummer av Sydsvenskan.
Som jag nu sagt i flera år – det finns två allvarliga klimatrelaterade hot mot dagens människor. Det ena hotet är den inte försumbara risken av att det faktiskt blir kallare och den andra är en människofientlig klimatpolitik.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lejeune

  OT: Dagens klimatunderhållning av Delingpole:
   
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100210866/an-english-class-for-trolls-professional-offence-takers-and-climate-activists/

 2. Sten.
  Bra skrivet. särskilt slutklämmen

 3. Lars Cornell

  Du uttrycker så klart och tydligt det vi många känner.
  ”Förnybart”  =  Rovdrift på vår natur.
  Tack!

 4. Holmfrid

  Ett tredje hot är MP och deras kollegor i EU, som mörkar biobränslets avigsidor. Naturskyddsföreningen som pådrivare för en skövlingspolitik, som ju storskaligt biobränsleuttag ur skogen är ,när mineraler inte återförs.  Att ersätta kärnkraft med kol som Greenpeace m fl driver fram är dåligt för samhället.
  Positivt i sammanhanget är att sossarna står öppen för fortsatt kärnkraft i Sverige.

 5. Joe Bastardi på
  http://notrickszone.com/2013/04/07/meteorologist-joe-bastardi-the-whole-co2-argument-is-tiresome-and-absurd-warmists-living-in-a-fantasy-world/
  Then again, men who have the fantasy of saving the planet by controlling others are indeed in their own world. It’s up to those grappling with the real facts to make sure that the world we live in is one that promotes freedom and the betterment of mankind, and not one controlled by those who believe they are superior to everyone else. This is where the real battle is, and not with a trace gas that has little if anything to do with the climate of a planet created and designed the way it was. – J.B.

 6. Jo Nova verkar vara nere.

 7. När jag på miljövetenskapen i Karlstad, cirka, år 2000, frågade Mikael Karlsson (jäpp, numera ordförande i SNF) om det politiska krav på kolsänkaersättning till skogsägare som drevs av Stefan Hellstrand på Miljöforskargruppen i Kil, svarade Mikael att det inte var en väg att gå. 
  Han redovisade då insikten att kolet ändå ingick i kolcykeln, så det skulle inte ha någon effekt på klimatet.
  Detta är en åsikt jag aldrig hört honom uttala som SNF-ordförande. Varför kan man undra? Är det för lönsamt och/eller för tillfredsställande att spela med i spelet?

 8. Ann L-H

  Hela denna historia påminner om en gymnasie(!)flicka jag mött i verkligheten. Hon liksom hela klassen skulle redovisa vilka energikällor hon som energiminister skulle satsa på för att ge vårt land den el vi behöver. Hon hade koll på allt elände men hade lyft på hatten för ”det där svåra med KWh och TWh och sån´t”. Hon blev inte energiminister även om man skulle kunna tro det.
  F. ö. värt att påminna om från WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/05/usa-meets-kyoto-protocol-without-ever-embracing-it/
  USA, det enda betydande land som nått Kyotoprotokollets mål!
   

 9. Lasse

  Den oro som alarmen för med sig är mer skadlig än vad vi tror.
  Barn matas med hur hopplöst allt ser ut och deras föräldrar vrålar ut sin ångest.
  I dag kan man få betala 60 kronor och då prata om ”hur känns fyra grader” i ABF huset kl 18:30
  Framtidskommissionen deltar.

 10. Thomas Wihlborg

  (Via mobilen)
  Re. Lasses inlägg. 
  Finns det opinionsundersökningar om vad folk tycker i ”klimatfrågan”?
  Om ja, var är resultaten?
  Om nej, varför inte?

 11. Jimmy

  Idiotiska biobränsleprojekt…
  T.ex. att konvertera kolkraftverk i England till biobränslen.
  Biobränslen som importeras från USA, Canada, Sydafrika, Nya Zeeland etc.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/9671911/Electricity-from-burning-trees-is-dirtier-than-coal.html

 12. bom

  #1 Lejeune
  Nå så OT var väl Dellingpole inte? Avslutningen var magnik och antalet kommentarer går mot 1400! Kul att se att det rika engelska språket saknar en bra motsvarighet till svenskans ”offerkofta”.
   
  Our culture deserves better than to have the terms of debate dictated by malign, politically motivated, professional offence-takers.
   
  Let’s stop surrendering and start fighting back.

 13. bom #12
  Fight back. The Harrogate Agenda
  http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=83181

 14. pekke

  Tyvärr är förespråkare av bio-bränsle/-energi totalt historielösa.
  Det är bara några århundraden sedan som Europa övergav bioenergi som främsta energikälla på grund av att den resursen var på väg att ta slut !
   
  Finns än en gång anledning till att påminna varför man började använda ” fossil ” energi i stället för bioenergi.
   
  1700-talet var en stor del av Europas skogar nedhuggna. Värst utsatt var lövskogen. Ek var en strategisk vara som användes till skeppsbyggnad, och i sjöfararnationer som England och Danmark försvann ekskogarna praktiskt taget helt.
  Men också barrskogen i Sverige levde farligt. Gran och tall behövdes inte bara till byggnadstimmer och bränsle, utan framför allt till tjära och till träkol för järnframställning – landets två största exportprodukter. Dessutom var höga furor reserverade som skeppsmaster.
  Skog hade blivit en utrotningshotad resurs i hela Europa. Hur skulle den kunna räddas?
  Tekniken kom till hjälp. En hotande vedbrist i Sverige ledde till att Rikets råd den 27 januari 1767 beslutade om att försöka ta fram en mer energisnål eldstadstyp än de öppna spisarna åt hushållen. På hösten samma år presenterade generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt sina förslag i skriften ”Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing”. Här redogjorde man för olika typer av murade kakelugnar med slingrande rökgångar, vilka bättre skulle ta tillvara värmen från elden.
  Den engelske järnbruksmagnaten Abraham Darby i Coalbrookdale väster om Birmingham hade 1709 lyckats framställa järn med hjälp av stenkol i stället för träkol. Problemet hade varit att svavlet i stenkolen gjort järnet sprött och odugligt. Men Darby upptäckte att man kunde bli av med svavlet genom att först koksa kolen – torrdestillera den, det vill säga bränna den utan lufttillförsel.
  Principen påminner om den för att göra träkol och tjära i kolmilor och tjärdalar. Koksen blev svavelfri och dög lika bra till järnframställning som till uppvärmning i hemmen. Som biprodukter vid koksning fick man stenkolstjära och gas, värdefulla råvaror i den växande industrins processer.
  Även i Mellaneuropa hade man gått hårt ?åt skogarna. ?Vid mitten av 1800-talet var Alperna så gott som kalhuggna, när räddningen äntligen kom ?i form av järnvägen. På räls kunde kol och koks för uppvärmning fraktas till Bern och Zürich från gruvorna i Tyskland, och uttaget av ved i alpskogarna minskade snabbt.
  Kolet, och senare oljan, räddade Europas skogar. ”
   
  http://www.nyteknik.se/incoming/article434995.ece
   
  Skall vi göra samma misstag igen med bioenergi !?
  Ett nedhugget träd tar mellan 30 till 100 år att ersätta beroende på art och växtlokalitet, man hinner hugga ner enorma mängder under den tiden när behoven ökar innan första trädet är fullvuxet.
  Tänker de inte på att framtida generationer också skulle vilja se stora skogar och orörd natur ?
   
  Tänker bioenergi-förespråkarna inte på barnbarnen !?   😉

 15. bom

  Harrogate Agendan ser bra ut åtminstone på papperet. UK saknar ju ett ”We the people”-dokument.

 16. bom

  #14 pekke
  Tänker bioenergiförespråkarna alls är nog grundfrågan? Räknar gör dom klart och tydligt absolut inte!

 17. Usch ja! Bioenergiförespråkarna räknar inte! Det räcker med de fyra enkla räknesätten. Jag försökte varna Anders Wijkman för många år sedan men blev förklarad omoralisk och kallad förnekare!

 18. Ann L-H

  pekke #14
  Intressant artikel från 2010 om svensk skogsvård. Undrar om den godkänts av dagens regim på Ny Teknik.  

 19. bom

  #18 Ann
  Du kan glömma Ny Teknik nu – den är desarmerad och for bort i bombvagnen med nya chefredaktören på kuskbocken. Makabert nu när sossarna äntligen befriat sig från Birgitta Dahls neutronfälla. Undrar vad samarbetet med miljöpartiet nu kommer att kosta oss. Men den prislappen får vi nog se först efter det mörkade valet?

 20. Inge

  … Och på Gotland högg man ner skogen på 1800-talet som bränsle till kalkugnarna. Sen gick man över till kol, och under kriget till torv, sedan olja, kol och nu div bränslen i cementindustrin.

 21. pekke #14
  Precis som bensin var destillatresterna från koksframställningen ett problem i början. Genom försöken att skapa syntetiska färgämnen hittade man ett användningsområde som kom att lägga grunden för hela den organisk-kemiska industrin.
  Detta beskrivs i en bok som heter Anilin, har tyvärr glömt resten av detaljerna.
  Den mindre upplyftande fortsättningen beskrivs i en bok om IG Farben. I boken visas hur en totalitär politisk ledning och industrin samarbetade för att bl a utrota alla som av den politiska ledningen betraktades som ohyra.
   
  Med tanke på Jimmie Åkesson-karikatyren som kackerlacka och de kampanjer som bedrivs mot klimatrealister av rödgröna (=bruna) krafter känns det minst sagt olustigt.

 22. Peter Stilbs

  Hela Bergslagen var tydligen som ett Månlandskap på den tiden när Sverige var en superstålnation och supermakt – allt trä gick åt till kolmilande och järnprocessning.

  Andra länder hade inte samma mängd skog att ta av. 

  I och med utvecklingen av Thomasprocessen kunde man dock senare använda stenkol (som innehöll i sammanhanget skadliga mängder fosfor) istället för (”kemiskt rent”) träkol

 23. Börje S.

  Det är kanske dags för ett huvudinlägg om den enorma förödelse alarmisterna i riksdagen gör på miljön genom subventionering av vindfjollor och framför allt etanol som drivmedel. Så här skriver Pointman i ett inlägg om ”de gröna dödsmaskinerna”:
   
  The big blood-letting is in the developing world, where things like the effective ban on DDT kills millions, the ban on GM crops slowly starves to death yet more millions, the use of land to grow biofuels rather than food staples ramps up the starvation, children go blind and die for lack of one bowl of golden rice. The list, like the numbers, is endless. It’s unforgivable genocide on an industrial scale.
  Climate alarmism has killed millions of people across the globe and continues to do so every year, every month and every day but because it’s a slow motion genocide happening to faceless individuals living undocumented lives in hellholes on the other side of the world, the whole thing is invisible.
  This brutal winter, and rampant fuel poverty in Europe driven by nothing more than greed and the stealth taxes of green energy policies, has brought the killing fields a measure closer to home. That particular type of killing I’d never foreseen nor expected to happen on our own doorstep but monsters have a habit of growing.
  http://thepointman.wordpress.com/2013/04/05/optimism-blogging-and-the-green-killing-machine/

 24. Staffan

  #22_Skogen:  ””För 400 år sedan rådde skogssköfling och skogsbrist i Sverige …  I midten af 1800-talet blefvo klagomålen öfver skogssköflingen allt starkare.”  [Skogsbruk].  Ty:  ”Med ett dagsverkspris af 3 kr för man och 1,50 kr för hjon är kostnaden för skogsplantering i öppen grop och oomskolade plantor omkr. 50 kr per har.”  [Skogsplantering].  Nordisk Familjebok 1917.

 25. BoE

  Skogen..
  Albert Engström beskrev Smålandsskogarnas försvinnande under hans uppväxt. Inte så länge sedan. Det som inte kol-milades blev Pitprops i Engelska kolgruvor. Hyggena var enorma.
  Läser man hans skrifter får man en mycket god och tankeväckande inblick i det dåtida lokala lågenergisamhällets alla förtjänster /ironi/ förutom alla fantastiska natur och männsikobeskrivningar förståss.
  AE är fortfarande mycket läsvärd. Själv är jag fn inne på andra varvet.
   

 26. Håkan Bergman

  Danskarna skulle nog behöva lite skog att elda med idag.
  http://www.emd.dk/el/

 27. bom

  #26
  Som man bäddar får man ligga! Atomkraft nei tack! Danskdjävvlar sa Järegård!

 28. bom

  Kolla vindkraftproduktionen – en spytt i Kattegatt!

 29. Håkan Bergman

  Och så här går det till på Borneo.
  http://www.youtube.com/watch?v=-WNgoqBGw4Y
  I eftertexten kan ni se t.ex. vilket oljebolag ni inte ska tanka hos.

 30. ThomasJ

  Finns där öht. något ’protokoll’ med bäring mot CAGW-ismen som är annat än katastrof för miljön och mänskligheten?
   
  Där finns fortsatt anledning till vaksamhet över vad som ’händer-och-fötter’, direkt/indirekt inom vissa samhällsletala kretsar, t.ex.:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17423/a/214078
   
  Mvh/TJ

 31. KF

  Vad säger vi om det här då? Var är alla människorättsaktivister? Eller är allt tillåtet i klimatets namn? http://amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam

 32. Björn

  Visserligen lite OT men ändå något viktigt att utreda. I Wikipedia, se länk nedan, står det följande att läsa under stycket ”Strålning”: ”Även jorden strålar och ger upphov till så kallad terrest strålning, vilket huvudsakligen är strålning med våglängder i intervallet 3-100 µm. Det finns även en infallande strålning i samma våglängdsområde”. Detta låter märkligt att det finns infallande våglängder i detta område 3-100 µm. Det är första gången jag ser denna uppgift och frågan är om denna text inte är felaktig. Har inte hunnit utreda detta, men det kanske är någon som har kännedom om dessa infallande våglängder. Om uppgiften är riktig, innebär det att vi har uppvärmning från två håll genom absorption.
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4der
   

 33. Slabadang

  Sten !
   
  Vi kan med rätta beskriva dagens miljörörölse som en ren global miljöförstörelserörelse. Biobränslereligionen är ett direkt mycket konkret globalt hot mot både skog åkermark och biodiversitet.
  Det är som delingpole konstaterar det är dags att atälka idiotin till svars och det genom att direkt konfrontera dem med deras farliga inkomptetens för både vår miljö och våra barns framtids skull,

 34. Sören F

  OT men apropå denna kalla vår: ramlade just för första gången över Arnd Bernaerts en massa hemsidor om östersjötemperaturer mm mm. Är de bekanta?
  http://climate-ocean.com/2013/10_2.html
  http://www.what-is-climate.com/
  http://www.seaclimate.com
  http://www.whatisclimate.com/

 35. Ingemar Nordin

  Tack Sten!

  Det är viktigt att föra fram detta elände som klimathotspropagandan för med sig. Få verkar vilja tala om baksidan av att ”göra något åt” klimathotet. Istället talas det vitt och brett om försiktighetsprincipen, att den politiska viljan saknas, att det borde satsas mer på att fasa ut fossilbränslet osv som det stora problemet.

  I själva verket så gör politikerna alldeles för mycket redan nu. Och när vi skeptiker förhoppningsvis fått ett stopp på denna galenskap så kommer politiker och MSM-journalister att skylla allt på oss – ändå.

  Jag citerar en bra kommentar av Håkan R från en annan tråd:

  Det tråkigaste inslaget i Bollings artikel är sättet att försöka backa i frågan utan att ge upprättelse till dem som hela tiden hävdat de fakta han själv nu tvingas vidgå.

  Bollings taktik för återtåget förefaller istället vara att ytterligare stigmatisera dem som varit kritiska mot klimatcirkusen och därmed själv kunna framstå som representant för kunskap, sund vetenskap och kritiskt tänkande, medan skeptikerna är och förblir samma rättshaverister de alltid varit.

  Och Bollling är ändå en förhållandevis insatt journalist!

  Läs även JoNovas analys av hur media nu börjar backa:

  http://joannenova.com.au/2013/04/is-the-media-waking-up-global-warming-time-to-rein-back-on-doom-and-gloom/

 36. Lars

  Här var det 100 % förnyelsebart.
  Belo Monte would be a project bigger than the Panama Canal, flooding at least 400,000 acres of rainforest, displacing 40,000 indigenous and local people, and destroying the priceless habitats of countless unique species
   
  http://www.avaaz.org/en/amazon_under_threat/
   
  http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/12/20/over-a-million-people-sign-petition-against-brazils-pandora-dam/

 37. Gunnar Juliusson

  Lord Monckton i Nya Zeeland
  http://www.whaleoil.co.nz/2013/04/leighton-smith-with-lord-monckton-on-destroying-climate-change-lies/

 38. pekke

  Mera gröna skatter skulle vara bra för Sverige tycker MP ( som vanligt ! ).
   
  http://www.di.se/artiklar/2013/3/28/miljopartiets-grona-skattesmall/

 39. Gunnar Juliusson

  Vetenskapens värld just nu om koldioxidlagring. Jems Ergon besöker ett Vattenfallprojekt med CCS i Tyskland nedlagt pga lokalt politiskt motstånd.

 40. Havamal1

  Vetenskapens värld idag:
  CCS cabon capture, man blir alldeles matt. 
  Bygga infrastruktur över europa för att pumpa ned CO2 i nordsjön. 
  MEN VEM BETALAR? (Ja jag vet svaret)

 41. Tittar också på eländet. Hur j-vla dum får man bli? Det är ju iofs inte lika illa som rymdspeglarna, men ändå!

 42. Holmfrid

  CCS-projektet är dödfött enligt professor i U-sala.  Det märkliga är att ingen uppgift om kostnaden redovisades i programmet.  Mongstad gruppen vill samla in all CO2 från Europa via pipe lines och pumpa ner i Nordsjön.  Saknade även info om Tysklands energisituation med 70% kolkraft, 15 % kärnkraft och 15% grön el,  där de gröna stoppar CCS och kärnkraft  –  kaos!!

 43. Mikael

  Kyoto och FN:s Agenda 21 är bara olika sätt att avskaffa kapitalismen och införa global kommunism. Gemensamt ägande är värdelöst då det oftast innebär att ingen kan använda saken och vandalisering och miljöförstörelse brukar det leda till.

 44. Stickan no1

  Vet att det kan upplevas tjatigt men vad är det som händer just nu i tropiska delen av Atlanten?
  Det verkar som varmt salt ytvatten sjunker djupt ner i kallare djupvatten i en allt snabbare takt. Se här hur stora mängder varmt ytvatten sjunker ner i kallt djupvatten, på 700 meters djup:
  http://polar.ncep.noaa.gov/ofs/viewer.shtml?-natl-temp-700-small-rundate=latest
  Har följt detta på den länkade sidan under flera år och aldrig sett något liknande. Det varma vattnet borde flyta norrut och som  ytvatten värma norra Atlanten och inte sjunka i tropikerna som det gör nu i en allt större omfattning.
  (Tänk på kartprojektionen som ger fel ytjämförelse)
  Beskrivning av hur det brukar vara:
  http://oceanmotion.org/html/impact/conveyor.htm
  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/thc/
   
   

 45. Slabadang

  M Mann med brallorna nere …. igen 🙂 !
  Förbaskat kul på Climateaudit.
  http://climateaudit.org/2013/04/07/clearly-distinguished/

 46. Låt oss ägna Margareth Thatcher en tanke idag. Tänk om dagens höger hade samma förstånd och tro på förnuft och vetenskap som hon hade. Ett fantastiskt tal http://www.margaretthatcher.org/document/107817

 47. Mikael

  AGW-gänget älskar ju sin underliga försiktighetsprincip vilket kan åberopas för allt möjligt. Betänk följande. Hitler målar upp en skrämmande bild om att judarna ska ta över Världen och förstöra den ariska rasen. Då leder ju försiktighetsprincipen till att Hitler tog ”rätt” beslut!

 48. pekke

  Nu skal kärnkraften byggas ut med 26 % de kommande 16 åren i Världen.
  Nån kärnkraftsmotståndare som sätter i halsen ?
  http://www.energinyheter.se/2013/04/k-rnkraftens-comeback-det-g-r-sakta-men-s-kert
   
  ”  Kina leder utvecklingen i år då landet startade upp det första kärnkraftverket i världen efter Fukushimaolyckan i Dalian i Liaoning-provinsen nyligen. I oktober förra året meddelade Kinas regering att den vill öka andelen kärnkraft i sin energiproduktion till 4 procent år 2020, från dagens blygsamma 1,8 procent.
  I Indien byggs just nu sju nya reaktorer. Landets regering har sagt att de vill att 25 procent av elproduktionen ska komma från kärnkraft år 2050. Vilket förutsätter en enorm utbyggnad då dagens produktion motsvarar endast 1,8 procent av Indiens totala elproduktion.
  Enligt IAEA:s senaste prognos kommer kärnkraften att öka med 26 procent i världen de kommande 16 kommande åren. Beräkningen är baserad på kraftigt ökade energibehov på tillväxtmarknaderna.
  – Kärnkraft är fortfarande den billigaste energikällan, om man bortser från anläggningskostnaderna. Och den är relativt fri från koldioxid, säger Charles Hufnagel, vice vd för den franska kärnkraftsreaktortillverkaren Areva, till The Korea Herald.
  – Faktum är att efter olyckan i Fukushima beslöt endast två länder att avveckla sina kärnkraftsprogram – Japan och Tyskland. Men Japan har redan signalerat att de kommer återuppta driften av kärnkraftverk som stoppats. Nu framstår Tyskland som det enda undantaget, säger Charles Hufnagel vidare. ”

 49. Slabadang

  Vetenskräpsredaktionen fick hjärtbesvär!
  En underbart klargörande debatt ingen på TCS har råd att missa. En egendomlig debatt som påminner om B Westerberg när ny demokrati kom in  riksdagen och han lämnade soffan i protest. Nu är de Gavin Smith som vill undvika sin överman R Spencer. Men den allra bästa truddelutten är Matt Ridleys avslutande lilla
  Ambulans körde fram  till SVTs lokaler på gärdet under påskveckan och obekräftade uppgifter hävdar att det var akuthjälp för A Nord och Schytt som fick hjärtstillestånd när de insåg att det Ridley hävdar är korrekt. Bzzzzz Clear … tjaDONG ! clear! Tjabang Clear ! Tjadang  höj spänningen ! … bzzz Clear! Tjadonk! Schyt vaknar upp efter att pumpen fått sina volt ….  Mitt liv är meningslöst !! Vad har jag gjort!!! Hur tänkte jag?? Förlåt alla skeptiker!! Förlåt alla licensbetalare!! Förlåt ala barn jag lurat!! Jag ska tjacka en SUV med V8 och raka rör i morgon .. jag lovar!!
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V96k4BO2sBw

 50. Holmfrid

  ”kärnkraft är billigast om man bortser från anläggningskostnaderna” ,  ursäkta mig men 70 miljarder kr i anläggningskostnader för 1800 MW  är ju dominerande elproduktionskostnad?

 51. PAB

  Angående CCS. Jag googlade ”kostnad ccsteknik” och där fanns både energimyndigheten och ivl. Det kan alltså kosta upp till 800 svkr/ton att få ner koldioxiden i jorden igen. 1 ppm= 7 miljarder ton. 800×7= 5600 miljarder kronor. Dyrt för att få en temperatursänkning som ej går att mäta. EU tänker sig fånga in minst 9 miljarder ton koldioxid till år 2050.
   
   

 52. Sören F

  Stickan no1#44 Intressant, men jag tycker det ser mer ut som bara eddies under nära-ekvatoriella västerut-vandrande lågtryck där kallvatten blandas lite mer upp och ytvatten ner?

 53. Peter F

  Mrs Thatchers roll i det hela. Hon var uppenbart den första ledande politikern som utnyttjade global warming för sin sak.
  Mrs Thatcher could not have promoted the global warming issue without the support of her UK political party. And they were willing to give it. Following the General Election of 1979, most of the incoming Cabinet had been members of the government which lost office in 1974. They blamed the National Union of Mineworkers (NUM) for their 1974 defeat. They, therefore, desired an excuse for reducing the UK coal industry and, thus, the NUM’s power. Coal-fired power stations emit CO2 but nuclear power stations don’t. Global warming provided an excuse for reducing the UK’s dependence on coal by replacing it with nuclear power.
  http://www.john-daly.com/history.htm
   

 54. Lasse

  #44 Intressant observation -men hur stämmer den med Arktis issituation? Det borde väl bli kallare havsvatten om cirkulationen minskar!

 55. tolou

  Stickan no1 #44
  En undervattensvulkan kanske? Ligger ju i stråket mellan kontinentalplattorna.
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/03/nar-varas-det/#comment-330030

 56. Gunbo

  Stickan no1,
  Märkligt att så få här reagerar på den skrämmande informationen. Det ser ut som om golfströmmen vänt söderut och drar ner det varma ytvattnet. Om det stämmer är vi illa ute här hos oss. Finns det några mätningar som visar kallare vatten i Norska havet?
   
  Citat från http://oceanmotion.org/html/impact/conveyor.htm
   
  ”Scientists are predicting that rising temperatures will melt the Greenland ice sheet. Models suggest that the resulting influx of fresh melt water into the polar sea could weaken the meridional overturning circulation, although not as drastically as the events thought to have triggered the Younger Dryas period. Still it could slow enough to reduce the flow of warm tropical water north into the polar seas. Temperatures over northwestern Europe could drop as much five degrees Celsius.”

 57. Gunbo

  Toulou #55,
  En vulkan? Jag ser minst fyra. Senast Stickan visade den här kartan fanns det bara en. Och skulle inte så kraftiga vulkanutbrott, trots att de ligger djupt, registreras av olika instrument? 

 58. tolou

  Ja just det. Det ser nu värre ut än för några dagar sedan. Troligen inte vulkanism då.

 59. tolou

  Kanske AMO som vänder neråt redan:
  http://climate4you.com/SeaTemperatures.htm#North%20Atlantic%20(60-0W,%2030-65N)%20heat%20content%200-700%20m%20depth

 60. Stickan no1

  #52 Sören F. Visst är det eddies men där, på det djupet och i den omfattningen är för mig något helt nytt. Eddies brukar bildas i nordvästra delen runt golfströmmen . Inte söder om ekvatorn.

 61. Sören F

  Varför inte, eddies bildas väl överallt, och extra kraftigt under lågtryck antar jag, och både söder och norr om ekvatorn; de söder är bara inte lika kända då de inte hinner generera tropiska orkaner. Kolla på ytvattnet också, 0m, där har du motsvarande avsvalning i eddisarna.

 62. Gunbo
  Finns det överhuvudtaget några klimatologiska uppgifter som du inte tar som ett förebud om någon katastrof?

 63. Stickan no1

  Sören F; Dessa eddies snurrar medsols norr om ekvatorn och motsols söder om ekvatorn.
  Högtrycks-eddies?

 64. Sören F

  Stickan, sant, det är motsatt lågtrycken, och vet inte vad/om/hur en ev ekmaneffekt bör se ut där. Får återkomma när jag får tid.

 65. Gunbo

  Perfekt #62,
  Jag bor i Sverige. Du som bor i Thailand behöver ju inte bry dig ! 😉

 66. Gunbo

  Nä, jag tror jag har kommit på vad det är fråga om. Det är säkert alarmisterna på NOAA som manipulerat kartorna så att Trenberths missing heat ska få sin förklaring. 😉

 67. Gunbo #65
  Eftersom paniken har gått ut på att isen smälter för eskimåerna och att barnen i Västeuropa mfl ställen skulle lida så oerhört av att inte se snö borde det väl vara goda nyheter för klimatalarmister med några grader kallare.
   
  I Thailand har man hittills förutspått torka och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Hur detta påverkas av det nya läget vet jag inte, kanske blir det översvämningar och torka istället.

 68. Gunbo

  Perfekt #67,
  ”Hur detta påverkas av det nya läget vet jag inte, kanske blir det översvämningar och torka istället.” 
  :-D!

 69. Gunbo
  Det är svårt det här med klimatvetenskap, liksom i kvantfysiken är alla möjligheter öppna tills man gör en mätning.
  Den smältande isen (om den smälter, eller det kanske inte spelar någon roll?) kommer att göra att det blir varmare och kallare:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/04/09/climate-scum-speaks-with-forked-tounge/
   
  Ett bra grundtips är därför att det kommer att vara ungefär som tidigare under överskådlig framtid. sedan när LBt:s 0,00007 graders tempförändringar verkat under lång tid kommer det att bli varmare, eller kallare. Den som lever får se.

 70. Sören F

  Stickan#63 och själv#64 Det verkar visst ha att göra med de ekvatoriella havsströmmarna, en västgående lite norr om en östgående, som sätter snurr på eddies där, i anslutning till Guinea-upvällningsdomens anticyklonala virvel, men inte atmosfäriska lågtryck som så nödvändigtvis alltså.

 71. Stickan no1

  Sören F;
  ”…i anslutning till Guinea-upvällningsdom”
  Det blir liksom ännu värre om varmt vatten sjunker ner i uppvällande kallt vatten.

 72. Sören F

  Inte ner i domen, som ligger mer fast i väster. Anticyklonala eddies beger sig därifrån västerut och blandar då ner ytvarmvatten i underliggande kallare vatten, är mitt intryck av en Open University-bok jag kollade. Det är också möjligt att varm-anomalierna så som de klassats och färgats ger ett kraftigare intryck i det mer jämtempererade djupvattnet än vad kall-anomalierna i ytvattnet gör. 

 73. Sören F

  ”i öster” skulle det vara, första raden.