Politisk utopism versus verkligheten

dieselförbud

Vi börjar vänja oss vid att politiker uttalar fullkomligt världsfrånvända målsättningar när det gäller klimat- och energipolitiken. De säger sig följa Parisöverenskommelsen och egna klimatlagar. Problemet är att deras visioner saknar teknisk, vetenskaplig och ekonomisk grund.

Neil Winton i tidningen Forbes skriver om den brittiska regeringens målsättning att all försäljning av nya fossildrivna bilar skall förbjudas mellan 2035 och 2040. (Sverige och Danmark har sagt att det skall förbjudas redan 2030).

En oberoende utredare (Morgan Stanley) säger att möjligen så kan Storbritannien nå ett utbud på 24 % av elbilar år 2030. År 2019 var proportionen elbilar 2%. En annan utredare (IHS Markit) prognosticerar att Storbritannien möjligen kan ha 15,9% elbilar år 2030.

sanders

I USA utlovar Bernie Sanders gigantiska investeringar i att omvandla landet till att bli koldioxidfritt inom en snar framtid. Även här skall de fossildrivna fordonen försvinna och ersättas med dyra elbilar till glädje för amerikanska miljonärer. Till detta krävs förstås infrastruktursatsningar för att tillverka batterier och för att producera fossilfri energi. Sanders är beredd att satsa 16 biljoner dollar (c:a 160 000 000 000 000 kr) på ett Grönt New Deal  för elproduktion.

Nu över till koldioxid utsläpp i Tyskland. NoTricksZone refererar den tyska tidskriften Focus och deras kommentarer angående Merkel-regerings beslut att fasa ut alla kolkraftverk till 2038. Det kommer att bli mycket dyrt; c:a 80 miljarder euros (800 miljarder kr). Och inte kommer det att ha stor effekt på koldioxidhalten i atmosfären.

Gosselin: ”Sammanfattningsvis kommer kolnedläggningen 2038 att kosta den tyska regeringen (skattebetalarna) 80 miljarder euro, kommer inte att ha någon effekt på koldioxidminskningar, inte ha någon inverkan på klimatet, kommer i slutändan att leda till högre elkostnader, resultera i ett mer instabilt nät, göra Tyskland mer beroende av utländsk energi och uppmuntra företag att åka till platser med mer stabil och billigare el.”

Allt det här är naturligtvis omöjliga visioner politiskt, tekniskt och ekonomiskt. Medborgarna kommer helt enkelt inte att acceptera ruinerande och meningslösa projekt av detta slag. Vi har redan sett hur motståndet växer runt om i Europa, och Trump vinner nya segrar på att hålla sig borta från Parisavtalet.

gula västar

Gula västardemonstration i Paris. Getty

Lägger vi därtill till att alla utvecklingsländer inte är bundna till att minska sin koldioxidproduktion så inser man snabbt att Parisöverenskommelsen är ett slag i luften.

Charles Rotter har försökt att kvantifiera den framtida koldioxidproduktionen. Alla försök från EUs och Nordamerikas sida att reducera sina utsläpp kommer att dränkas helt av den utbyggnad som sker i länder som Kina, Indien och Brasilien. Till detta skall läggas framtida utbyggnad i Afrika som idag lider svårt av ett enormt energiunderskott.

Charles Rotter sammanfattar:

I samband med den enorma expansionen av koldioxidutsläppen från den underutvecklade världen skulle alla koldioxidminskningsinsatser i EU (28) eller bara i Storbritannien orsaka en enorm självskada och vara uppenbart meningslösa.

Det är inte förvånande att Ryssland, Kina och Indien hånar de västerländska regeringarnas sätt att drivas av sitt ”gröna tänkande och dygdesignalering” för att främja sin självskadepolitik med stora nationella kostnader och till ingen märkbar nytta. ….

De utvecklande och östliga världarna kommer säkert inte att ödmjukt följa efter det förvirrade exemplet i det ”dygdesignalerande” Väst.

Den gröna klimatpolitiken slår redan hårt mot låginkomsttagare och medelklassen på grund av skyhöga kostnader för drivmedel och elektricitet. Därtill kommer nedlagda industrier och jobb som försvinner utomlands. Om visionerna i Parisöverenskommelsen, klimatlagen, Agenda 30 och ”cirkulär ekonomi” skall tvingas igenom så blir det värre, mycket värre, innan man fattar att projektet ändå inte leder till en lägre koldioxidhalt globalt. De enda som kan tjäna en hacka på detta är de som rider på vågen av statliga subventioner som öses ut på bl.a. ”förnyelsebar” energi och de rikas elbilar.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Det är märkligt hur stora spenderbyxorna är när det handlat om planerade utfasningar av fossilenergi – men hur lite som investeras i att ta reda på ett sant värde för klimatkänsligheten för koldioxid.
  Givet det mycket stora intresset för koldioxid och potentiella klimatförändringar så kan jag inte tänka mig något som skulle kunna vara mer intressant att ta reda på.

 2. Ivar Andersson

  I Japan planeras 22 nya stora kolkraftverk i närtid och i Kina 500 nya stora kolkraftverk det kommande decenniet. http://www.ericsoniubbhult.se/
  Sverige ska givetvis kasta bort 11,7 miljoner utsläppsrätter, motsvarande lika många ton koldioxid, till ett värde av 3 miljarder kronor för att kompensera för de nya koldioxidutsläppen.

 3. Daniel Wiklund

  Det verkar finnas gott om självplågare bland planeträddarna. Vem ska bestämma vad som är dåligt klimat/väder. Vädret skiftar, och vi har olika behov av vädret. Idag har vi ett fint fettisdagsväder i Luleå, strålande sol, minus 10 grader och gott om snö. Samtidigt läser jag i dagens tidning att ”Luleå kommun växlar upp sitt klimatarbete”. ”Vi behöver ta krafttag kring klimatfrågorna och det skyndsamt. Vi vill också att det ska integreras i kommunens övriga strategiska arbete” säger kommunalrådet Lenita E. Säger vidare att det kan handla om resor, måltidsverksamhet och plasta vändning. Miljöpartiet tar åt sig äran av att kommunen intensifierar sitt klimatarbete. Undrar om politikerna är ute och upplever vädret live nån gång. Bättre fettisdagsväder har jag inte varit med om många ggr under mitt 70-åriga liv. Eftersom Luleå ska växla upp sitt klimatarbete lär jag få uppleva ännu bättre fettisdagsväder. Eller sämre, endast vädergudarna och Per H vet.

 4. Lasse

  Tyskland är det land som späker sig mest med sin ”Energiwände” samtidigt som de skall lägga ner kärnkraften.
  Därtill så har deras bilindustri råkat ut för olika skandaler , vilka hänger samman med EUs allt strängare utsläppskrav. Det kallas för fusk, var fusk men gjordes för att möta krav som någon släppt fram-i klimatets namn.
  Nu bygger de tydligen inte ut alternativa vindkraften eftersom de har svårigheter med allmänhetens tillstånd eller acceptans.
  Noterar ovan att Moderaten Ericson i Ubbhult framför kritik av miljöpartiets slöseri.
  Kanske därför väderPär skrev en debattartikel i Aftonbladet igår. Inte i sakfrågan utan i demokratifrågan-Tysta honom M!
  Miljöpartiet debatterar klimatfrågan med ett krav på tystnad av kritiker!

 5. Stig Larsson

  …en undran…
  om allt människan skapat + människan själv försvann som genom ett trollslag från planeten.
  Vad skulle vi få ner co2 halten till, skulle den sjunka under 150 ppm , och jorden bli en isboll eller….

  Min andra undran…
  Är det någon som gjort något så co2 halten sjunkit?
  Demonstrera, skriva på Paris-avtal eller dylikt, sänker i sig knappast någon halt co2

 6. Sören G

  #5 Stig Larsson
  Koldioxidhalten har successivt sjunkit under årmiljonerna framförallt genom bildandet av sedimentära bergarter. Under istiderna sjönk CO2-halten ytterligare då det kalla havsvattnet upptog mer CO2. Detta återställdes till viss del när klimatet blev varmare efter Istidens slut. Om inte människan återställer koldioxidhalten till en nivå där växterna kan överleva, kommer koldioxidhalten förr eller senare att sjunka under den nivå där de gröna växterna inte längre kan överleva och allt högre liv på Jorden dör. Detta sker i så fall under en av de kommande istiderna.

 7. Jonas

  Genom att titta närmare på Agenda 2021/2030 så finns det en möjligheten att se igenom vad det hela handlar om. Ruskig läsning….

 8. Evert Andersson

  Parisavtalet har jag kallat ett korthus här på bloggen. Det enda som förvånar är att det ännu står upp. Men det blåser allt snålare verkar det ändå som. Snart yr korten om alarmisterna. 13 miljarder till miljöbilar utan någon nytta. 3 miljarder bränns genom att annullera utsläppsrätter. Miljarder till solpanelsbidrag. Tvång att köpa dubbelt så dyr cement när Slite ställt om till koldioxidfritt. För att inte nämna idéerna om CCS teknik som blir en ny miljardslukare. Någon gång måste väl väljarna / folket vakna och säga stopp nu räcker det. Utrangera MP och ge illusionisten Svante Axelsson och gycklaren Kuylenstierna kicken. Till att börja med.

 9. Carin S

  För ovanlighetens skull denna vinter – snö i Göteborg. Inte bara regn med blåst eller blåst med regn.
  Människor idag är lika itutade klimatförändring som medeltidens med gud o djävulen. Ingen kan bevisas av dem men rädslan lika stor. O samma sorts elit som skor sig på människors okunskap o rädsla att bli kallad förnekare och utfrusen ur gemenskapen. Så tack för agemenskapen här – så länge den får råda…

 10. Björn

  Den enda vägen bort från förbränningstekniken är någon form av kärnkraft eller annan teknik med liknande energitäthet. Tillväxten av elbilar kan bara ske om det finns tillgång till el och detta stora elbehov kan då bara produceras av kärnteknik eller jämförbar förbränningsfri teknik. Men att vi här i Sverige skall framtvinga något för att uppnå ett hypotetiskt klimatmål och kalla de som inte följer dekretet för ”utsläppsbovar”, skapar bara ett folkligt politiskt motstånd. Den kvantitativa skillnaden i vårt energibehov jämfört med övriga världen, ger vid handen att vårt avtryck är i princip försumbart. Det är dags för våra hetsande politiker här hemma att börja lära sig vad begreppen ”energitäthet” och ”kvantitativ jämförelse”, innebär.

 11. Lars-Erik

  “16 biljoner dollar”
  Är det svenska biljoner eller amerikanska?
  En skillnad på 1000.

 12. Håkan Bergman

  Avfallshantering lär aldrig bli en sexig bransch, då är det roligare att i all oändlighet tala om hållbarhet . Men verkligheten lurar man inte så lätt.
  https://www.politico.eu/article/french-border-town-struggle-deluge-illegal-trash-redange/

 13. Lars-Eric Bjerke

  Ingemar Nordin,
  ”Sverige och Danmark har sagt att det (fossildrivna bilar) skall förbjudas redan 2030).”

  Regeringen har tillsatt en utredning i dec. 2019 angående försäljning av nya bensin och dieselbilar. Direktiven är bl.a.
  ”- Analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och hur fordon som drivs på förnybara drivmedel eller som är elhybrider ska kunna undantas från ett sådant förbud.”

  Eftersom det idag huvudsakligen är dieselbilar som använder förnybara bränslen, där kvotplikten idag är 20 % och ökas år från år och eftersom elhybriderna oftast har bensinmotorer får utredaren en knepig uppgift.
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/utredning-tillsatt-om-utfasning-av-fossila-drivmedel-samt-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin–och-dieselbilar/

 14. Mats Kälvemark

  Enligt IPCC:s egna siffror i AR 5 står det uttryckligen:
  – ”The transient climate response (TCR) is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C, based on observed climate change and climate models.”
  Låt oss för en räkneövning ta medelvärdet i TCR-intervallet, ca 1,7 grC, dvs för en fördubbling av koldioxidhalten från nuvarande 410 ppm upp till 820 ppm så stiger den globala temperaturen med
  1,7 gr C. OK?
  Med linjär ( vilket är fel, effekten är logaritmiskt avtagande!) matematik betyder då varje ppm:s ökning 1,7 grC/410 = 0,0041 grC
  Ökningstakten av atmosfärshalten av CO2 är f.n, 2,4 ppm/år. Dvs det tar 410/2,4 år= 170 år för den ökningen. Om ökningen (=felaktigt) för grovkalkylens skull antas till 100% vara orsakat av de globala, fossila utsläppen så är Sveriges andel av detta 0,11% av ökningen på 2,4 ppm/år eller 2,4 x 0,0011 = 0,00264 ppm/år eller totalt till år 2050 (30 år) : 30 x 0,00264 = 0,0792 = ca 0,08 ppm.
  Vi fortsätter räkna…
  Om vi imorgon onsdag 26 februari 2020 stänger ner Sverige helt med omedelbar verkan varvid vi får noll utsläpp av fossilt koldioxid, så får det en temperaturpåverkan på 1,7 x 0,08/410 = 0,0003 grC.
  Och till astronomiska kostnader för hela svenska samhället för alla verkninglösa ”klimatåtgärder”.
  Säg att jag räknar fel någonstans och på vilket sätt, eller är det verkligen så illa??

 15. Ingemar Nordin

  Lars-Erik #11,

  ”“16 biljoner dollar”
  Är det svenska biljoner eller amerikanska?”

  Eftersom det står ”trillioner” i den amerikanska artikeln så översätter jag det till ”biljoner”, dvs 1000 miljarder. I det andra citatet från NoTricksZone står det ”80 billion euros”, och jag översatte det till ”80 miljarder euros”. Den översättningen bekräftas också av det tyska originalet ”80 Milliarden Euro”.

 16. Ingemar Nordin

  L-E Bjerke #13,

  Ja, det där med utfasning av fossildrivna bilar lär bli en tilltrasslad uppgift.

  Vad händer exempelvis om jag köper en splitter ny bensindriven bil den 31 dec 2029? Får jag köra den tills den skall skrotas efter 20 år? I direktiven för utredningen som du hänvisar till står det också:

  ”föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige och vilka åtgärder som behövs för att det ska kunna ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.”

  Hmm, då kanske man måste smuggla in bensin till sin bil från, säg, Ryssland.

 17. Paul

  Jag ser inget fel i uträkningen utan den stämmer med en annan uträkning jag sett där temp.sänkningen var 0,0002 grader vid 1 grad temp.känslighet och 0,0005 grader vid 4,5 graders temp.känslighet.

  En sådan här uträkning måste spridas till ALLA invånare i Svea Rike. Den måste dock presenteras på ett mkt pedagogiskt och enkelt sätt så att gemene man förstår. Då tror jag det får ett gigantiskt genomslag i debatten för då ser folk idiotin i det hela.

 18. Håkan Bergman

  Ingemar N. #16
  ”föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige och vilka åtgärder som behövs för att det ska kunna ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.”
  Det blir säkert en skojig utredning, varför inte börja med att definiera problemet?

 19. Lars-Erik

  Tack Ingemar!
  Biljoner och triljoner.
  Det är många som inte har koll på detta.
  Kanske inte här på Klimatupplysningen!

 20. Lars-Eric Bjerke

  #16, Ingemar Nordin
  ”Vad händer exempelvis om jag köper en splitter ny bensindriven bil den 31 dec 2029?”

  Förhoppningsvis finns det bensin tillverkad av lignig till 2030. Bl.a. Preem jobbar på det.
  https://www.preem.se/om-preem/insikt-kunskap/2019/fornybart-battre-an-forbud-mot-forbranningsmotorer/
  Annars får du köpa en diesel. Redan idag är alla Volvodieslar med SPA plattform plus XC40, som tillverkade efter 2016 godkända för att köra på HVO100. Alla mackar säljer ju idag diesel med HVO 20-50 och hyfsat många säljer HVO100.

 21. Daniel Wiklund

  OT. Snart är nog alla, kanske inte miljöpartiet, ute för att bekämpa coronaviruset. Att virusar varit besvärliga för människan är inget nytt. Dessa små lymlar, arvsmassans sjörövare, är inte att leka med. Spanskan startade med ett ganska beskedligt virus, som sen ändrade skepnad och blev väldigt smittsamt och dödligt. Men vi får inte glömma att det är koldioxiden som är farligast för människan och planeten.

 22. Rolf Mellberg

  #16 Ingemar

  Då är det säkert bättre att flytta till Ryssland. Krim har en väldigt vacker kust med mycket bra klimat. Om man vill ha lite vinter så kan man bosätta sig vid finska viken.

 23. Enough

  Det stora problemet, skulle jag säga, är hur man ska sprida dessa budskap med ett massivt motstånd från ffa., MEDIA. Vi pratar om ganska avancerade saker, ”vad är vetenskap”, ” vad är falsifiering”, ” vad driver, och hur har vetenskapen drivits, som skapat välfärd”????

  De flesta frågor är ickefrågor för gemene man, som mer bekymrar sig om sin vardag; ”ska vi gå ut och äta idag” ( lyx), ” hur många dagar är det kvar till lön” ( mindre lyx).

  Att fånga uppmärksamhet är oerhört svårt, och PK-media, kanske med SvT i spetsen, blir mycket svåra att övertrumfa, det krävs en Lamotte bland klimathotsskeptikerna ( jag vägrar skriva det lågintellektuella ordet ”klimatskeptiker). Hur ska vi nå ut? Elsa W. kanske kan visa vägen ( om hon orkar, vi får försöka stödja det mycket goda initiativet), tyvärr kommer inte våra superkända vetenskapsmän till tals som pensionärer, Lennart Bengtsson, Mörner m.fl…..

  Världen är mycket politisk idag, vetenskapen har krympt ner till lydiga knektar under politikernas, och kanske ffa. MEDIAS makt!

 24. Håkan Bergman

  Rolf M. #22
  Då kan du ju slå dig på att exportera begagnade bilar till oss.

 25. Håkan Bergman

  Enough #23
  Det handlar om politik, du måste skrämma skiten ur sossar och moderater, dom senare verkar vara på väg att svänga, S och Lövfen får vi fortsätta att bearbeta. Om S inte svänger utan fortsätter att krama MP då har vi en jordbävning framför oss.

 26. Håkan Bergman

  MP är inte ens älskade på DNs ledarsida längre, förståeligt nog.
  https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-imponerande-att-miljopartiet-lyckats-gora-sig-sa-irrelevant/

 27. Håkan Bergman

  Fel på skylttexten där förresten, borde stå ”Håll i plåboken lekande barn”

 28. Ulf

  Det har verkligen blivit så att åsikt går före fakta i alla läge. Tydligen har Trump sagt att värmen kommer göra att Corona viruset försvinner. De flesta svenskar tycks av någon outgrundlig anledning tro att virus tvärtom dör i kallt väder. Fakta är förstås att spridningen tar fart i kallt väder så Trump har helt rätt. Vi får influensa på vintern, det ör vetenskapligt bevisat att kyla underlättar smittspridningen då viruset transporteras längre och lättare i kallt väder.
  Så varför tycks svensken ständigt tro tvärtom? Är kanske klimatindoktrineringen även här? Det blir förstås inte lättare att Trump uttalar sig för då måste svensken tycka tvärtom.

 29. Robert Norling

  # 14 Mats Kälvemark

  Hej Mats och tack för din uträkning om de fantastiska besparingar vi måste göra av CO2.
  En fråga, går det bra att kopiera av din uträkning och köra den i halsen på en del personer på div. diskussionsforum.

 30. Håkan Johansson

  Sanders energiplan är på 16 trillioner USD, inte 16 biljoner USD. I artikeln ovan är beloppet inom parentesen korrekt i kronor. Men 16 biljoner USD multiplicerat med 1000 blir 16 trillioner USD, en person som kommenterar påpekade att 16 biljoner USD kan inte stämma. Programmet är i storleksordning USAs enorma statsskuld. Trump hoppas på att Sanders skall bli kandidaten att möta och republikanerna i South Carolina kan rösta i demokraternas primärval, så det diskuteras att ge Bernie lite hjälp! Bernie sprider skräck i det demokratiska partiets liberala flygel, anledningen att Blomberg har gett sig in i kampen att bli demokratisk presidentkandidat. Det verkar som att det demokratiska partiet är överens om den idiotiska energiplanen.

 31. Håkan Johansson

  Komplettering till inlägget ovan:
  USAs statsskuld är ca 22 Trillion USD
  USAs GNP var strax över 20 Trillion USD 2018.
  Sanders energiplan 16 Trillion USD (stor del av Demokratiska partiet instämmer).

  Rena dårskaperna. Republikanerna i USA tror inte på Global Warming fantasierna baserade på koldioxid. Trump har nu sin bästa approval rating och den är högre än Obamas motsvarande tid i ämbetet 2011. USA valet är viktigt för att stoppa dårskaperna på energiområdet.

 32. Mats Kälvemark

  # 29 Robert Norling
  Självklart kan alla fritt använda min beräkning Själv blev jag inspirerad av ett tidigare inlägg av Lars Cornell där han med liknande matematik med utgångspunkt från IPCC AR5, kom fram till att temperaturstegringen globalt fram till 2100 blir ca 1 gr med avslutande kommentar att det är väl ingenting att oroa sig för.

 33. Ingemar Nordin

  Håkan J #30 o #31

  Jag följer de svenska språkreglerna och översätter triljon med biljon. Se t.ex. här:

  ”Den amerikanska federala budgeten anges i trillion dollars. Utgifterna 2012 var 3,8 trillion dollars. Det låter värre än det är, eftersom en amerikansk trillion är detsamma som en svensk biljon.”

  https://spraktidningen.se/artiklar/2013/11/nu-behover-vi-tala-om-stora-tal

 34. Sören G

  Hörde i nyheterna i P1 om situationen i Venezuela. Reportern sa att det råder torka och matbrist ”p.g.a. klimatförändringarna”. Åter blandar man ihop väder och klimat. Varje extrem väderhändelse påstås var klimatförändring. Men extrema väderhändelser har inte ökat, det syns ingen trend. Det krävs dessutom minst 30 års statistik för att kunna uttala sig om eventuella klimatförändringar.

 35. foliehatt

  Rockström blir fullständigt desavouerad av Lomborg i SvD:
  https://www.svd.se/lomborg-hall-dig-till-data-rockstrom/i/senaste
  Professor Rockström blir pinsamt beslagen med ett berg av felaktiga påstående, tendentiöst utvalda data och spridande av ren och skär desinformation.

  Lomborgs text är ett svar på Rockströms kritik av Lomborgs originalartikel, där han visar på att påståenden om att Australiens vilda brandsäsong i år skulle bero på koldioxidutsläpp – bland annat Australiens egna och från det kol som de exporterar – är totalt nonsens, samt att fossilsvält vore den absolut sämsta åtgärden att ta till. Otroligt dyrt och med minimal påverkan på framtida bränder.

  Läs den. Lomborg hanterar en kniv som en riktig artist. Lustmord.

 36. Sören G

  På nyheterna i P1 var det alarm om Svalbard. ”Uppvärmningen är fyra gånger snabbare än i resten av världen” heter det. – Varför kommer den rapporten nu när det är rekordkallt där? Är det för att inte behöva låtsas om att islägret runt Svalbard är nu kraftigare än på länge.

 37. Håkan Bergman

  Vid närmare eftertanke börjar jag undra över det här med att förbjuda försäljning av fossildrivna bilar, har jag missat nåt? Den ende, i Forbes artikel, som kan driva igenom ett sånt beslut är väl Boris Johnson, eller är det fler länder som tänker lämna EU och den inre marknaden, det vore iofs välkommet. EU själva har ju inga såna planer och då kan inte vi medlemsländer ensidigt införa ett förbud.
  Från Forbes:
  ”The EU has decreed that by 2030, the average fuel consumption of internal combustion engine-powered vehicles must be 92 miles per U.S. gallon,”
  Nej det måste den inte, men går den över det värdet blir det en fet avgift som slinker ner i kommisionens budget, tror inte dom vill avstå från dom pengarna.

  https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/04/15/stricter-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-signed-off-by-the-council/

  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-6-2019-INIT/sv/pdf

  När svenska ägare av VW’s bluffdieslar sökte stöd från politiker och myndigheter för att kräva en rimlig ersättning kunde våra myndigheter inte göra nåt, bilarna var typgodkända i Tyskland se. Jag skulle bli storligen förvånad om svenska politiker verkligen kan förbjuda en bil som är typgodkänd i Tyskland eller ännu värre i Frankrike.
  Så varför håller man på med sån här bluffpolitik?