Mer polaris än normalt under 2014

polaris 2014

Våra etablissemangsmedia har nu lydigt och okritiskt trumpetat ut NOAAs och NASAs gemensamma pressmeddelande att 2014 var rekordvarmt. Visserligen går det inte att skilja 2014 från 2005 eller 2010 på grund av felmarginaler i mätningar och beräkningar. Och visserligen har två satellitmätningar (se här och här) kommit till helt andra slutsatser. Och visserligen så gör de ytterst små förändringar som det handlar om ingen skillnad för den utplaning/platå/paus/hiatus som den globala temperaturen har haft i 18 år. (Se vidare om NOAAs och NASAs vilseledande pressmeddelande här)

Men vem bryr sig om en saklig rapportering när man istället kan skrämmas med överdrivna hot mot oss människor och mot planeten?

Den globala medeltemperaturen är dock inte allt som kan vara av intresse för klimatet. Så t.ex. kan det konstateras att utbredningen av havsisen, totalt sett, varit långt över det normala under 2014. 0-strecket i bilden ovan är isens genomsnittliga utsträckning under åren 1981-2010, de blå staplarna visar dagar med en större respektive mindre utsträckning, och det röda strecket är medelvärdet för 2014.

Av årets 365 dagar så låg isutbredningen över snittet i 245 dagar. Sammanlagt var isutbredningen 8,8,2% över normalen.

Paul Homewood, som har sammanställt siffrorna från National Snow & Ice Data Centre, säger också att det framförallt är havsisen runt Sydpolen som är rekordstor och som tycks fortsätta att växa.

Varför är detta intressant? Jo, dels strider dessa data mot de vanliga påståendena från ”experterna” som har politiker och medias öron att polarisarna smälter. Dels är en av de faktorer som det ofta varnas för att mindre is ger mindre reflektion av solens strålar. Och det i sin tur kan, enligt domedagsteorin, leda till en s.k. ”tipping point” där mer ljus från solen kommer ner i haven som värms upp mer, som leder till mer issmältning, som leder till mer värme i haven, osv.

Men när inte ens förment rekordvarma år lyckas minska havsisens utbredning, utan att den t.o.m. växer, så kan man ju ha sina dubier om hur det står till med denna tipping-point-teori. Tidigare år så var utbredningen mindre utan att detta gav upphov till en ännu mindre utbredning idag.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/01/18/how-gavin-cheated-to-create-the-required-talking-point/

 2. pekke

  En läsvärd bloggartikel från SMHI om Sveriges medeltemperatur 2014.

  http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2015/01/14/mer-om-sverigemedeltemperaturen-2014/

  En till om tiondelar och hundradelar.

  http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2014/11/24/tiondels-eller-hundradels-grader-i-sverigemedeltemperaturen/

  Tänk att det går att göra så jättemycket av så pyttelitet !

  I praktiken så går det knappast att rangordna de varmaste åren i Sverige när marginalerna mellan de åren i toppen är så små att minsta felavläsning eller rapportfel och liknande kommer påverka rangordningen, det skiljer bara några hundradelar av en grad i statistiken !

 3. Kenneth Mikaelsson

  Och ta sen in i equationen att de som styr SMHI är miljötalibaner hela högen (åtminstone de som styr skiten) vad kan man förvänta sig av ett sådant pack??

 4. Lasse

  SMHI vet mer än de vill presentera.
  I den första bloggen så insinuerar han om att göra 1934 års mätningar aktuella genom att mäta dem med vår nuvarande teknik-vilket är omöjligt, gjort är gjort, tiden har gått. Eller? Kanske kan man återskapa skillnaden? Lite smartare SMHI så är det möjligt! Gör som Tyska meteorologer! Mät med ny och gammal teknik parallellt.
  http://notrickszone.com/2015/01/14/germanys-warming-happens-to-coincide-with-late-20th-century-implementation-of-digital-measurement/#sthash.bWAbAbF6.dpbs

  Sen efterlyser jag en soltabell. Detta eftersom antalet soltimmar är rekordstort speciellt under sommarmånaderna! Det bör väl påverka tiondedelarna?

 5. pekke

  Kenneth M.
  I kommentarerna till Steve Goddards post fanns en videolänk om mätstationer i världen under århundraden till 2010, men det finns en nyare av samma kille som visar fram till 2014.

  https://www.youtube.com/watch?v=h95uvT67bNg

  Antalet stationer som används i dagens mätningar av den globala temperaturen är färre än det fanns på 60-talet, vilket har påpekats både här och av andra klimathotskeptiska runt om världen, vilket naturligtvis gör att statistiken blir skev när man jämför nutid med dåtid.

 6. Lars R Karlsson

  Allas vår idol Rockström skall rädda världen igen , nästa gång tycker jag han skall satsa på hela univerum.

  http://www.di.se/artiklar/2015/1/15/sa-ska-han-radda-var-planet/

 7. Kenneth Mikaelsson

  En bra kanal för sådant som MSM censurerat..

  https://www.youtube.com/channel/UC-5dIHmtQzHIdNCs7-bEdCA

 8. Lars Cornell

  Jag är litet förvånad över debattens tonvikt på +0,04 +/-0,09 grader C luft. Om luften vore som vatten skulle det inte bli mer än 10 m djupt och det är väl bara understa metern av det som mätresultaten gäller.

  Antarktis is växer och den håller 90% av jordens ismassa. Isbildning avger mycket energi som måste ta vägen någonstans. Den energin förflyttas från ett ej mätbart ställe på Antarktis till andra mätbara ställen på globen.
  Hur mycket energi handlar det om?
  Hur mycket luft kan värmas 0,04 grader med isbildningsvärmen i Antarktis?

 9. Ingemar Nordin

  Kenneth M #1,

  Man undrar hur länge lögnen kan hänga ute till allmänt beskådande innan någon reagerar? Klimatforskarna? Journalisterna? Media? Politikerna?

  http://web.archive.org/web/20100202021022/http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/27/betydelsen-av-climategate

  Som vanligt är de fullt nöjda med att leva i en parallell värld utan att bry sig om verkligheten. Det går så länge det går, och sedan slår man ut med armarna och säger: Detta hade jag ingen aaaaning om.

 10. Kenneth Mikaelsson

  Nu är ju det mesta av detta ”puppet play” och ju mer man ser av det ju mer framträder aktörerna bakom så för de observanta så börjar sanningen träda fram.. kolla in vilka och vad man ej får kritisera så hittar ni kärnan.. OCH en sak som är säker det rätta spelet är inte vad ni tror det är…

 11. Thomas P

  Lars #8 ”Antarktis is växer och den håller 90% av jordens ismassa.”

  Antarktis ismassa krymper.

 12. Kenneth Mikaelsson

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.anom.south.jpg

  varsnagerst….

 13. Daniel Wiklund

  Jag utgår ifrån att du Thomas P läst Karin B i DN. Har du några synpunkter på hennes artikel? Tycker du att hon har rätt i sina påståenden? Förstår att du inte kommer att svara, eftersom du har ditt speciella syfte med din närvaro här. Men du får ju gärna överraska mig med ett svar.

 14. LBt

  I Arktis har inte hänt så mycket de sista åren efter en längre tid av dramatisk avsmältning som krävt stora mängder energi. I Antarktis ökar isytan, beror det på sötvattensutspädning från smältande ismassor? I så fall är nog energiutbytet negativt även där.

  Hur som helst både det dramatiska bortfallet av ismassa i Arktis och tillväxten av isyta i Antarktis återstår att förklara mer i detalj.

 15. Olle R

  Ska vi undersöka vad som kan ligga bakom #1? Eftersom jag inte tror att SMHI och NASA ena dagen tagits över av kommunister och andra dagen av talibaner, så köper jag inte konspiratoriskt bullshit lättvändigt utan kollar lite mer på djupet.

  Det visar sig snabbt att det är GISS kartpresentationsverktyg (för allmänheten) som ligger bakom. Beroende på om man ställer in 250 km eller 1200 km utjämningradie så får man de två olika bilderna. Det bör också noteras att två olika beräknade globala medeltemperaturer följer med de två varianterna, 0,71 respektive 0,73. GISS temperaturer beräknas dock på ett annat sätt eftersom de har fått decembers medeltemp till 0,72.
  Man kan ju gå ännu djupare och då visar det sig att GHCN:s databas saknar decembervärden för ett antal u-länder i Afrika, samt Danmark (+ Grönland) och Sverige!!!.
  Jag antar dock att GISS får in temperaturdata via andra kanaler än GHCN, för Danmark och Sverige har ju bevisligen temperaturdata för perioden.

  Och nu slutklämmen: Varför har SMHI så svårt att förmedla sina data till internationella databaser och allmänheten? Här anar jag snarast att nyliberala marknadsekonomer har tagit över verket. Påminner mig om tidigt nittiotal jag efter telefonsamtal surt konstaterade att SMHI krävde betalt av en student för klimatdata, från en databas som byggts upp med gemensamma skattepengar. (Jag jobbade med ett examensarbete och ville bara veta några få månadsmedelvärden, eftersom en upplaga av skriften Sveriges klimat saknades i universitetsbiblioteket.)

 16. Ingemar Nordin

  Olle R # 15,

  Åhhh, det är alltså ”nyliberalerna” på SMHI som ligger bakom bluffen. Jamen då så!

 17. Ingemar Nordin

  Kanske är det nyliberalerna Rockström och Bojs på DI respektive DN som ligger bakom ljugandet där också. – Allt faller plötsligt på plats. Tack för dina djupa insikter Oller R!

 18. tty

  OlleR #15

  GHCN ligger alltid någon eller några månader efter med ett antal länder och resultaten ändras regelmässigt i efterhand. Vi kommer inte att veta säkert vad resultatet för 2014 blev förrän i februari-mars (och vid det laget är gammelmedia totalt ointresserade). Att Sverige sackar den här gången beror nog mera på den svenska sedvanan med ”klämdagar” än på marknadsliberalism.

  ThomasP #11

  Antarktis ismassa krymper kanske.

 19. Olle R #15,

  Man skall nog vara väldigt försiktig med att acceptera konspirationsteorier. Att SMHI och NASA skulle tas över av väldigt utpräglade särintressen är svårt att förstå. Men din egen tanke ”att nyliberala marknadsekonomer har tagit över verket” är intressant att diskutera.

  Jag kan tänka mig att nyliberala marknadsekonomiska idéer absolut kan ha påverkat verksamheten på dessa institutioner (liksom på andra akademiska och statliga sådana). Det blir ett tryck på att få fram en hållbar budget, att inkomster och utgifter skall gå ihop och att göra sin verksamhet attraktiv för samhället och framförallt finansiärerna.

  Central blir då forskningsfinansieringen. I en sådan nyliberal marknadsekonomisk miljö kommer de forskare som verkar inom systemet att fundera över hur deras forskningsresultat blir attraktiva så att finansiärerna vill satsa på deras forskningsprojekt. Det är viktigt för dem att få forskningsprojekten beviljade, annars uteblir inkomsterna och deras verksamhet går med förlust, med otrevliga konsekvenser såsom uppsägningar av personal och även personliga konsekvenser för dem själva.

  Jag menar att i klimatsammanhang så leder detta till en drivande kraft som leder forskningen i den riktning som blir mest lönsam. Att forska om och och att diskutera lösningen av ett oerhört viktigt och allvarligt problem för samhället ger nog bättre anslagstilldelning än en forskning som visar att det inte finns något problem och att ingen vidare forskning behövs.

 20. Thomas P

  Pehr #19 ” Att forska om och och att diskutera lösningen av ett oerhört viktigt och allvarligt problem för samhället ger nog bättre anslagstilldelning än en forskning som visar att det inte finns något problem och att ingen vidare forskning behövs.”

  Sådana där teorier baseras på att världen och alla källor för finansiering drivs av samma intresse, vilket faller på sin egen orimlighet. Vi har t ex regimer i Kanada och Australien som kraftigt motsätter sig all uppmärksamhet om AGW. I Kanada har det gått så långt att man förstör forskningsarkiv och forskare måste ha övervakning av politrucker för att få tala med pressen.

 21. Slabadang

  Thomas P !

  Du menar att de aktivister som kallar sig för forskare skall syssla med vad de har betalt för och inte använda sitt jobb till propaganda?

 22. Thomas #20,

  Teorin, om man nu får kalla den så, behöver ju inte vara tillämplig på alla företeelser. Det kan till exempel fungera så under lång tid inom en viss sfär. Detta skulle kunna vara en förklaring, men jag påstår inte att det är det eller den enda sådana, till den stora expansion av klimatrelaterad forskning som vi har sett under många år. Jag har egen erfarenhet av att man lätt faller in i sådana tankebanor, att man måste identifiera det som är attraktivt för finansiärerna, vid utformandet av sin forskningsplanering.

  Exemplen från Kanada och Australien är väl något som skett på senare tid. Varför det har blivit så vet vi ju inte men tänk om man har börjat se ett sådant mönster som jag beskrivit här och att detta har blivit ett av motiven för deras agerande.

 23. Ingemar Nordin

  Pehr och Olle R,

  Om offentligt finansierade myndigheter köper och säljer tjänster från offentligt finansierade kommuner, eller om universitet får hälften eller mer av sin forskningsbudget från statliga forskningsfonder så handlar det inte om någon fri ”marknad”. Det handlar snarare om ett fiffigt sätt för politikerna att enklare kontrollera och styra tidigare ganska politiskt oberoende verk och myndigheter. Resultatet av denna politiska styrning av SMHI och universiteten ser vi nu genom att de alla tävlar om att vara följsamma till den politiska modevågen för dagen.

  Vad detta har med ”nyliberalism” att göra förstår jag inte. Men kanske är det bara ett skällsord, typ ”fascist” eller ”rasist”?

 24. Slabadang

  SVT … vilken total mess !!

  Schweiz släppte låsningen till Euron i veckan och valutakursen stack iväg som en häxpipa från EURON.
  Är det nåt Schweizarna begriper så är det valutor. EU presenterar nu ett obligationsköpsprogram i veckan och är förklaringen till varför Schweiz nu måste skydda sin redan hårt ansatta växelkurs genom att släpa kopplingen till Euron.

  Jahajaaaa och sen har vi då den svenska pesetasen ……. faller nästan lika fort som Norska kronan … dock av helt andra skäl än fallande oljepriser. SVT som ägnar sig åt EUpropaganda och som kanske just därför också har lagt ner alla ekonomirapporter, berättar självklart inte för svenska folket vad som sker. Dollarn är uppe i 8.15 Euron i 9.40 … varför faller kronan som en sten måntro? Det är väl bara ren otur? Euron kommer att kollapsa då den aldrig varit en riktig valuta utan en politisk sådan. En nyuppfunnen typ av sovjetisk rubel och tittar du noga så borde det finnas bokstavskombinationen EU-SSR nånstans.
  Att sitta beroende av en valuta som till och med faller snabbare är Euron …. vilken nitlott ! Hur fasen lyckas man??
  Våra politiker har fått totalt hjärnsläpp !

  Glöm inte att jag nu sedan ett och ett halvt år tillbaka rekommenderat er att lämna kronan och Euron till förmån för dollarn. har du pensionsfonder köp Indiska aktiefonder och obligationsfonder i dollar.

 25. LBt

  Pehr B, Ingemar N
  Kan ni inte komma med något bättre än att allt som går er emot är en följd av korrupta politiker, massmedia och forskare? Tror ni verkligen själva på detta eller är ni bara en del av samma soppa?
  Nej det tror jag faktiskt inte men det skulle vara välgörande om debatten befriades från detta ogrundade inslag till förmån för sakargument.

 26. Kenneth Mikaelsson

  Rolig läsning….. eller egentligen inte… bra läsning i vilket fall..

  http://iceagenow.info/2015/01/nasa-telling-warmest-lies/

 27. Ingemar #23,

  Jag har ingen avsikt att använda ordet nyliberal som skällsord. Men de ekonomistyrningsmodeller som infördes på universiteten gissar jag har varit inspirerade av liknande tankar som nyliberalt marknadstänkande, men jag kan har fel, jag är ingen ekonomiexpert.

  I vilket fall som helst så kan jag se att dessa ekonomistyrningsmodeller skulle kunna ha en problematisk effekt så att forskarnas val av forskningsinriktning inte blir optimalt eftersom de måste snegla på det ekonomiska utfallet. Detta är något som jag har egen erfarenhet av och stundom känt en irritation över i min akademiska karriär.

 28. Lbt #25,

  Mina funderingar var bara en utveckling Olle Rs observationer om SMHIs köp och säljmentalitet.

  Det är inte fråga om att vare sig SMHI eller jag själv som forskare är korrupta. Det är fråga om att deras verksamhet och den forskningsverksamhet som jag var ansvarig för verkade i en miljö där ekonomistyrning satt i högsätet. De måste se till att verksamheten drog in pengar och måste därför ta betalt för dessa tjänster. Jag måste se till att min forskningsverksamhet drog in pengar och måste därför se till att forskningsinriktningen var attraktiv för finansiärerna och att forskningsresultaten bidrog till ett fortsatt sådant intresse.

  Det är den verklighet som bjuds oss forskare. Den är lika för alla, inklusive klimatforskarna. Man kan inte tala om korruption, men kanske om systemfel. Sedan är det ju också så att hur pass mycket man kompromissar beror på personliga egenskaper, vissa går betydligt längre i sina kompromisser.

 29. ChristerS

  Jag är absolut ingen expert på området men har läst att anledningen till att isen växer är att mer snö etc smälter pga värmen vilket gör att salthalten i havet minskar och sin tur gör att havsisen fryser lättare. Det skulle ju kunna vara en förklaring till ökande havsis men jag kan inte bedöma det. Landisen i Antarktiskt minskar tydligen vad jag förstått.

  Någon som har fakta på det området?

 30. Ingemar Nordin

  ChristerS #29,

  Nja, snön smälter nog inte särskilt mycket på Antarktis. Det är det för kallt för. Däremot har det diskuterats om glaciärerna minskar och kan bidra till en havshöjning.

  Det råder delade meningar om huruvida isen på Antarktis ökar eller minskar. Se t.ex.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/26/den-ostoppbara-issmaltningen-antarktis/

 31. Kenneth Mikaelsson

  Is har en smältpunkt på över 0. grader Celsius .. kolla hur många dagar det är över den temperaturen på polerna så får du en uppfattning om lögnen som sprids av AGW folket.. bara ett tips

 32. Thomas P

  Christer #29 Isen på Antarktis smälter i mycket underifrån av havsvatten så talet om lufttemperatur från somliga här är rätt irrelevant.

  Den mekanism om minskad salthalt du föreslår är i princip möjlig, men en mer etablerad förklaring är att vindarna runt Antarktis ökat och blåser isen norrut samtidigt som temperaturen närmare polen är tillräcklig låg för att nybilda is. Modeller tyder dock på att det bara är en temporär utveckling, efter ett tag hinner den ökande havstemperaturen ikapp och isen drar sig tillbaka igen.

  Här ett inlägg om hur det kan gå framöver på Antarktis:
  http://climatesight.org/2015/01/16/the-most-terrifying-papers-i-read-last-year/

 33. Kenneth Mikaelsson

  @@ nu har TP fått i sig för mycket koffein igen…

 34. Kenneth Mikaelsson

  Lita inte på ett ord från Trollet TP han har inte många rätt överhuvudtaget..

  http://www.marinelink.com/news/thickness-antarctic381364.aspx

 35. Kenneth Mikaelsson

  Här är en bra sida för mera information:

  http://www.antarcticglaciers.org/antarctica/antarctica/

 36. Kenneth Mikaelsson

  Say no more…

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/01/19/nsidc-shows-how-to-use-bogus-data-to-bolster-propaganda/

 37. Kenneth Mikaelsson

  Vad som väntas:

  https://www.youtube.com/watch?v=h9PXhWuJWG4

 38. Kenneth Mikaelsson

  Vad som varit:

  http://joannenova.com.au/2015/01/will-steffen-in-denial-of-entire-holocene/

  Verkar som om det fanns en mening med det…..

 39. För den som vill hitta klimatdata, kan jag rekommendera sajten Climate Explorer, som har massor av dataserier, både mätningar och modellresultat.

  Att döma av dataserierna där, har värmeinnehållet i Södra Polarhavet inte ökat på åtminstone 10 år, medan havsisens utbredning ökade rejält 2006-2008 och inte har ändrats så mycket efter det. Hur går det ihop med en hypotes om att det är varmare havsvatten som har fått istäcket att öka?

 40. Johan M

  Läste på lite om hur SMHI homogeniserar sina data från mätstationer och det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Nedan är en länk till två diagram: det översta de uppmätta värdena, det undre den homogeniserade serien. Oj sa Bill, oj sa Bull.

  ”Figurerna nedan illustrerar det senare alternativet, som är det SMHI brukar tillämpa. Den översta delfiguren visar den okorrigerade serien, medan den undre visar hur värdena blir om man korrigerar äldre data så att värdena motsvarar det senare läget av stationen.”

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.18163.1398236908!/image/Brott-i-serien-effekt.png_gen/derivatives/Original_430px/Brott-i-serien-effekt.png

 41. Johan M

  #39 Lars Kamél

  Problemet med Climate Explorer är att man inte riktigt vet hur mycket orginalet har masserats via olika institut. Jämför de data de och vad SMHI har för en svensk station, det är troligtvis inte samma data. Om maninte vet vem som har homogeniserat serierna så är de av lite värde.

 42. Svend Ferdinandsen

  Nu er GW blevet omdøbt til klimaændring, og at isen øges (eller mindsker) kan jo let forklares med ”klimaændring”. Altså uanset hvad der sker med isen, så er det et bevis på klimaændring undtagen det specielle tilfælde, at isen helt følger middelværdien over hele året.

 43. Robert Andersson

  Jag förstår inte varför det utan vidare anses okej att stämpla Thomas P som troll i kommentarsfältet. Vilka kriterier har man då satt upp för att kvalificera sig som troll? Att man har fel uppfattning? Att man anger andra källor än de man själv föredrar?

 44. Robert Andersson #43,

  Flera debattörer i kommentarsfältet angriper varandras personer. Att anklaga varandra för att vara troll är ett av de saker som förekommer, andra kan vara anklagelser om ohederlighet, nedsättande omdömen om livssyn och politisk uppfattning med mera. Det är detta som Thomas P har råkat ut för, men då skall man veta att han själv är långt ifrån oskyldig, han har gett sig in i den leken själv.

  Det här är ingenting som jag anser att vi som modererar bloggen skall lägga oss i. Om nåogon angriper mig själv som person så säger jag dock ifrån.

  De kommentatorer som anser att de vill hålla på med personangrepp får göra som det behagar dem, men då får de naturligtvis också acceptera att de blir bemötta med personangrepp. Det finns ingenting som hindrar att de verkar för ett bättre samtalsklimat sinsemellan om de själva vill.

 45. Kenneth Mikaelsson

  http://beta.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

  http://dailycaller.com/2015/01/13/wrong-again-greenlands-ice-sheet-defies-critics-with-4-year-high/

  Och du Robert ….. saker som har svans ser ut som ett troll luktar som ett troll ……. är med största sannolikhet ett TROLL… och i TP´s fall så är det så solklart som det bara går.. för det första han gillar inte en enda av oss som befinner sig här (och säger han sig göra det så vad tittar fram på denne….. EN svans) han har inte kommit med nått vettigt på hela tiden.. OCH har inte tagit till sig NÅTT som avhandlats här.. och så fort någon eller något som direkt visar orimligheten med AGW så kör han titta fågel här.. leken och när det inte funkar så blir han rent ut odräglig med diverse utsläpp av förnedrande tillmälen…

  TROLL….TROLL..TROLL…

 46. Thomas P

  Pehr #44 ”Det här är ingenting som jag anser att vi som modererar bloggen skall lägga oss i.”

  Flera av de som driver denna blogg är själva väl så goda på personangrepp och sätter som ansvariga för den tonen.

 47. Olle R

  Hur ska man tolka en sån här bild?
  http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/#
  Klicka på ”snow and sea ice” och klicka på globen för att få Antarktis.
  Håller Antarktis havsis på att brytas upp snabbt nu? Det ser ju ut som en pågående fragmentering med stora flak som släpper här och där.

 48. Guy

  Olle R

  När du nu frågar så kan jag sälla mig till dom frågandes skara. Genast in på sidan har vi air temerature och sedan anomaly. Vad betyder stapeln på sidan av globen? Där står F och C grader och om man följer färgerna på globen blir det sannerligen konstigt.

 49. Mats G

  47
  Olle R

  Det är bättre du tittar på Average så blir bilden tydligare.

 50. Thomas P

  Olle #47 Det är sommar där nere, vi närmar oss isminimum runt Antarktis och det brukar inte bli mycket havsis kvar då.

 51. Olle R

  Jo det är väl bara en dryg månad kvar till havsisminimum, men min tolkning av bilden är att isen splittras och bryts upp snabbt nu. Om detta stämmer borde kurvan för isutbredningen snabbt vika av från rekordnivåer ner mot mer normala nivåer inom en snar framtid.

 52. Lars P

  #Tomas P

  ”Antarktis ismassa krymper.”
  Källa på det unika påståendet tack .

 53. Olle R

  Dags att kolla av min tre dagar gamla profetia #47 och #51. Mycket riktigt, havsisutbredningen runt Antarktis har minskat kraftigt och är inte längre rekordstor utan bara trea. Drar inga slutsatser om klimatutvecklingen utan menar att det beror på den lokala vädersituationen, ie ganska stormigt runt Antarktis.
  Här är en väl uppdaterad graf för isläget ( klicka på NSDIC SH för Antarktis)
  http://www.moyhu.blogspot.com.au/p/latest-ice-and-temperature-data.html#fig1

 54. Thomas P

  Lars #52 Här hittade jag en diskussion om Antarktis massbalans:
  http://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/antarctic-ice-sheet-surface-mass-balance/
  ”Overall, a recent estimate puts Antarctic net mass balance at -71 ± 53 gigatonnes per year”

  Om du menar att det är unikt att påstå att massbalansen är negativ antar jag att du kan hitta källor som styrker att den ökar.