Polaris – lär dig mer om världens poler

Polaris
Sedan ett par dagar tillbaka finns Polaris, en webbplats framtagen av Universeum och Vetenskapsrådet.

Polaris tar upp Arktis och Antarktis som regioner och med fokus på is, land, hav och atmosfär, samt mänsklig samhällen och naturresursutnyttjande. Speciellt har webbplatsen en ambition att skildra samspelet mellan de olika delarna och sätta det i ett sammanhang om globala miljö- och klimatförändringar. Webbplatsen tar också upp svensk polarforskning exemplifierat med skildring av ett antal svenska polarforskares arbete och val av yrkesbana.

Det är många fina bilder och animerade illustrationer, men så värst mycket information ges inte. Kanske är tanken att webbplatsen på sikt ska växa? Det står heller inte vem som är ansvarig för texterna på sajten. En intressant motsägelse hittar dock. På sidan ”Klimat” läser vi följande:

”Klimatet på Jorden styrs av komplexa system där allt hänger samman och där väder och vind på en plats påverkar resten av planeten. (…) Komplexa system är emellertid inte så känsliga för små störningar, eftersom det finns många stabiliserande processer, vilka inte bör försummas i modeller.”

Fast på samma sida hittar vi även denna information:

”Alla här nämnda processer är viktiga i Jordens klimatsystem och flera av dem kan vara självförstärkande, vilket kan leda till att små störningar teoretiskt kan leda till stora klimatförändringar.”

Är detta ett sätt att helgardera sig?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Hade man inte fått med ”klimatförändringar” hade man antagligen fått använda kaffekassan till att göra websajten…

 2. Claudius

  Apropå detta: SVT sänder på söndag 19 april kl 20 i Kunskapskanalen ett program i serien ”Jorden – en biografi” om Jorden och isen (istiderna?). Kanske kommer man att söka förklara hur och varför istider har uppträtt på Jorden, mer än en gång?

 3. Magnus A

  Maggie: ”Är detta ett sätt att helgardera sig?”
  ?
  Nej, texten ”flera av dem kan vara självförstärkande, vilket kan leda till att små störningar teoretiskt kan leda till stora klimatförändringar” refererar till förstärkande positiv återkoppling (till skillnad från negativ återkoppling som innebär att en förändring dämpas (inte att den får motsatt negativ riktning, som någon här på bloggen märklig typ, ”Elling Diesen”, envisats med att påstå…)) betyder att man hotar med stor förödande klimatförändring inom ramen för den propaganda som pågår. Ingenting annat. Propagandan tror jag i sin tur syftar till politik.
  Att man i de styckena skulle avse små förändringar som INTE människan orsakat tror jag inte alls. Människan orsakar väl i huvudsak förändringar som värmer jorden (vilket såklart inte heller jag förnekar, även om den påverkan i förhållande till annan är mindre).
  Att man garderar sig för påverkan av solen och kallare klimat tror jag alltså inte. Det är kätterskt att i de sammanhangen ens påstå att solen har betydelse. Det har falsifierats av Lockwood samt Sloan, enligt SMHI, kungliga vetenskapsakademin, journalisterna Bojs och Balsheffsky etc etc (fastän de falsifieringarna är beslagtagna med anmärkningsvärda brister och fel i metod och pga dem inte kan sägas visa vad de utger sig för att visa).
  Just det som står i dessa stycken har Thomas Palm ofta anfört som argument, d v s att existensen av kända och möjliga positiva återkopplingar i systemet riskerar att innebära att det totalt sett har positiv återkoppling. Det är ganska lugnande att utföra beräkningar på kända yttre effekter på klimatsystemet, för då visar det sig ha klart negativ total återkoppling, d v s att effekten av påverkan dämpas (igen: inte får motsatt riktning).
  Claudius. Man förklarar istider mm i all möjlig AGW-litteratur. Det minskar tyvärr inte försvaret av (stor) AGW. Läser just nu Klas Eklunds bok/klimatsvammel där han är rätt inkonsekvent, klimatet är både stabit och känsligt, men han typ stannar vid lite hockeyklubbsgrafer och att det är känsligt. Och vem kan säga emot forskning i FN-regi? Normalt sett vore klimatskepticism faktiskt stollig. Detta är politik som det som får kallas vetenskap är infekterad av.