Plånboken styr klimatengagemang

I dagens Svenska Dagbladet skriver Stefan Fölster, dförfattaren till boken ”Farväl till världsundergången”, att finanskrisen delvis lagt locket på klimatpolitiken.  I takt med att det blir tunnare i plånboken sjunker också allmänhetens intresse för klimatvänliga (läs: dyrare) produkter.
Enligt Stefan Fölster kan dock krisen vändas till en långsiktigt bättre klimatpolitik. Dagens klimatåtgärder är, enligt Fölster, ofta dåligt genomtänkta. Stora summor slösar bort helt i onödan.
Ett exempel är den allrför stora och snabba subventioneringen av etanol som har lett till ”skövling av urskogar, monokulturer och i vart fall på kort sikt större koldioxidutsläpp än en mer genomtänkt och måttligare etanolexpansion”.
Svenska politiker behöver tänka i ett bredare perspektiv, menar Fölster. ”När en pappersindustri läggs ner i Sverige betraktas det som en vinst, oavsett om pappret istället produceras i andra länder och där ger upphov till utsläpp.”
”Även miljöpartiets samlade vision om att ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi skulle förmodligen öka koldioxidutsläppen. Danmark, som har försökt sig på en liknande strategi, har idag 50 procent högre koldioxidutsläpp per invånare än vad Sverige har.”
Även om Stefan Fölster accepterar AGW-hypotesen har han många kloka tankar. I klimatets namn sker idag många ekonomiska dumheter. När försiktighetsprincipen får styra och hjärnan stängs av kan resultatet bli precis det motsatta än vad vi önskar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  Som vanligt ger Stefan Fölster uttryck för de de flesta som inte är ”insyltade” ser.
  Tidigare blev jag glad då oljepriserna steg, men då de nådde 100$/fat, startade min oro för ännu ett djupt långvarigt fall, som minskar incitament till teknikutveckling.
  Jag trodde i våras att priset skulle gå ner till 50$/fat..
  Idag handlas Dubai light för 43,59$/fat…
  Det är ju inte så att teknikutveckling leds i Sverige.
  Den leds i länder som Indien och USA, där regimerna inte belastar sina medborgare med co2avgifter eller co2skatter eller slår undan marknadskrafter, (Sveriges sjuka system leder till ökade co2 utsläpp, till ökade kostnader och försämrad tillförlitlighet).
  Här i Norge snackas mest av PelleJöns Stoltenberg, några stora kostnader är inte tagna (köp av regnskog, kan ju vara en god investering)
  Några gröna sertifikat finns ej.
  De har satsat på småskalig vattenkraft (skäms Sverige)
  Satsar lite på saltkraft, vilket kan bli lönsamt.
  Vindkraft satsas inte på då det är för dyrt och ineffektivt.
  Så får vi se hur det går med ”månlandningen” på Mongstad.
  Det enda riktigt dumma PelleJöns gjort, är beslutet att inte ens undersöka möjligheten till Torium drivna reaktorer.
  Nästa val ger antagligen en ny regim, som såklart går vidare med Torium i tankarna.

 2. L

  Fölster säger ofta kloka saker, framförallt sansade. Tänk om våra politiker hade liknande egenskaper, men där dominerar en retorik som i första han går ut på att bekräfta svensk präktighet gränsande till dumhet. Etanoldebaklet är alltför typiskt.
  PS. Länken går till Sydsvenskan, inte SvD.

 3. arga gubben

  Läst i dagstidningen:
  Tällbergstiftelsen utmanar FN:s klimatpanel och världens regeringar: Industriländerna måste reducera sina utsläpp av växthusgas till noll. FN:s klimatpanel IPCC bortser från några av de allvarligaste konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Exempelvis kan utsläppen av växthusgas från Sibirien, Alaska, Lappland och frusna havsbottnar utvecklas till en tidsinställd metanbomb. Samtidigt har världens regeringar alldeles för låga ambitioner i klimatfrågan. Vad som krävs är att industriländerna helt eliminerar sina utsläpp av växthusgaser och redan till 2020 minskar dem med 70 procent. Det skriver Bo Ekman och Europaparlamentarikern Anders Wijkman, ordförande respektive vice ordförande i stiftelsen Tällberg Foundation
  Vad säger ni om det?  Där har vi metanbomben igen!!! Ner till noll, det är ganska lite. Det är helt enkelt jättepyttelite!!!

 4. Gunnar Littmarck

  arga gubben
  Kolla kommentarerna på artikeln här:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article469456.ece
  De dagstidningar som inte har öppna kommentarmöjligheter till artiklarna, kommer tvingas läggas ner i frmtiden.
  Tänk hur det skulle exploderat vid vissa tidigare tokskriverier, från vissas vetenskapsredaktioner.
  Nu går radion före och har kommentarer på allt mer, se vetenskaps radion.
  Jag är övertygad om att den nya tekniken som leder till tvåvägskommunikation, leder till ett bättre samhälle.

 5. Anders L.

  Off topic: (ursäkta, Maggie)
  Det diskuteras ju en hel del vetenskap i dessa kommentarer och jag kan inte låta bli att låta alla intresserade ta del av nya geologirön.
  http://www.nytimes.com/2008/12/02/science/02eart.html?ref=science
  I korthet: Man har alltid fått lära sig att jorden var ett glödande inferno från dess att den skapades för 4.5 miljarder år sedan tills livet uppkom för 3.85 miljarder år sedan. Nya rön tyder på att det ”bara” tog 300 miljoner år för jorden att svalna och att redan för 4.2 miljarder år sedan var förhållande i mångt och mycket lika dagens, kanske kallare, eftersom solen lyste 30% svagare på den tiden. Dags att skriva om läroböckerna igen.
  P.S. Om vi tänker oss jordens historia som ett enda år, när tror ni dinosaurierna uppkom? Svar: Den 13/12, ungefär. (På Lucia, alltså.) Och så dog de ut på Annandag Jul. Vi människor? Tja, vid 23-tiden på nyårsafton ca, lite beroende på vad man menar med ”människor”. Vår hela civilisation från pyramiderna och framåt motsvarar ryms gott och väl inom den sista halvminuten innan nyårsslaget.

 6. Gunnar Littmarck

  Så förstör människor det globala klimatet på den sista tiondels sekunden… stackars oss.

 7. BF

  Och på Synpunkt i dagens Svenska Dagbladet finns en insändare av den på den här bloggen välkände Thomas Palm, Bromma, om risken med den ökande försurningen av världshaven. Ovanligt balanserat av Thomas.
  /BF

 8. Iven

  När den globala uppvärmningen nu tagit paus – enligt flera IPCC trogna bedömare för de närmaste 10 till 15 åren – får väl även de ivrigaste klimatalarmisterna sansa sig ett tag och acceptera att allmänheten oroas mera av den brinnande aktuella ekonomiska världskrisen än datamodellbaserade domedagsprofetior à la IPCC.
  Den numera galopperande uppvärmningen, som IPCCchefen ville göra gällande, har ju inte kunnat infrias av verkligheten.

 9. Anders L

  Det påstås slentrianmässigt att det är ”dyrare” med klimatvänliga produkter. Jag vet inte om jag håller med om det. Att förbruka mindre resurser blir i allmänhet inte dyrare än att förbruka mer. ”Herregud, Sonja, vi har förbrukat alldeles för lite el denna månad! Vi blir ruinerade om det fortsätter såhär!” Nja. Och min nya bil drar 0,5 l/mil i stället för 1,0 som den gamla. Hittills har jag i alla fall inte märkt att det har blivit dyrare att tanka den för det. Jag är, åtminstone tills motsatsen har bevisats, övertygad om att det är billigare att leva snålt än att leva slösaktigt.

 10. Iven

  Anders L
  Kan hålla med dig om att det är bra att vara sparsam, så länge snålheten inte bedrar visheten. Att skaffa en ny bil med lägre drivmedelsförbrukning får väl vänta tills den befintliga bilen tjänat ut…

 11. Christopher E

  Iven och Anders.
  Håller med. Visst kan det löna sig att tex. ha en bil med lägre förbrukning, men inte att byta en fungerande bil för den saken.
  För mellanskillnaden jag skulle få betala för att byta till en likvärdig bensinsnål bil kan jag istället bränna upp dubbla bensinmängden i nuvarande bil så länge den håller, och antagligen få pengar över.
  Men visst, i framtiden när jag byter håller jag väl ett öga på förbrukningen. Men dit är det långt.
  Det tråkiga är att vi på sikt inte får större köpkraft av att investera i energisnåla produkter, eftersom politikerna ser till att energi blir dyrare i minst motsvarande grad.

 12. pekke

  Sveriges förbannelse är nog att vi alltid skall vara först och röja väg åt andra, det brukar kosta på.
  E85 verkar bli en katastrofal felsatsning eftersom Europa hellre satsar på snåla dieselbilar, vi skattar ihjäl dieselbilen och har en miljödiesel som är sämre än europeisk miljödiesel.
  Industrin har gjort enorma miljöförbättringar genom årtiondena, men har längre inte några pengar för att rusta upp allt äldre fabriker så de kan konkurrera med andra länder.
  Vi är duktiga på att utveckla ny teknik/produkter, men har inte råd att tillverka dessa här utan de försvinner utomlands p.g.a. för höga tillverkningskostnader eller för dålig investeringsvilja.
  Siste man släcker ljuset.

 13. Thomas

  pekke, de som verkar vara först är Costa Rica som arbetar för att bli helt koldioxidneutrala till 2021.

 14. Gunnar Littmarck

  Kommer Costa Rica utföra tricket såsom de svenska regeringar, som gynnar biobränsle så mycket att co2 utsläppen ökat med motivering att kostnaden tas för att minska co2utsläpp?
  Trovärdiga politiker satsar på småskalig vattenkraft och planerar för framtida kärnkraft.

 15. pekke

  Då får de nog jobba på ordentligt !
  http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/cos.html

 16. Chrille

  Apropå metanbomben, i morse i vetenskapsradion (4 dec 2008) så kom det fram att undersökningar visade att frysande marker släpper ut metan. Man hade aldrig tidigare mätt så länge på hösten….
  Den logiska slutsatsen är naturligtvis att tinade (till skillnad från frysta) marker binder mer metan och temperaturökning alltså blir en omvänd metanbomb om något.
  Slutsats nummer två är att AGW-fanatikerna ännu en gång blivit påkomna med att anta saker som inte är sanna.